قدرت و اختیار انسان از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی وملاصدرای شیرازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقاله حاضر پژوهشی از رساله دکتری رشته فلسفه وکلام اسلامی با عنوان مطالعه قدرت و اختیار انسان از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یک متکلم و ملاصدرای شیرازی به عنوان یک فیلسوف می باشد،که با هدف شناسایی وتبیین نظرات این دو اندیشمند در باب قدرت و اختیار انسان به رشته تحریر درآمده و نقشه راهنما یک سوال اصلی تفاوت راهبرد خواجه نصیر و ملاصدرا در حل مساله قدرت و اختیار انسان چیست و4 سوال فرعی با عناوین زیر می باشد: 1)تعریف قدرت واختیار از دیدگاه خواجه نصیر وملاصدرا 2)تفاوت قدرت در انسان وخداوند از دیدگاه خواجه نصیر وملاصدرا 3)نظر نوصدراییان (شارحین صدرایی)راجع به قدرت واختیار انسان 4)راهگشایی فلاسفه ومتکلمین در خصوص قدرت واختیار انسان 5)شرح قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد یک فرضیه اصلی بین نظرات خواجه نصیر وملاصدرا در حل مساله قدرت واختیار انسان تفاوت های راهبردی و 4 فرضیه فرعی می باشد که در رساله هر5 فرضیه مورد تایید قرارگرفتند.روش تحقیق این رساله، کتابخانه ای و با فرآیند توصیفی وتحلیلی مقایسه ای انجام شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است ، لذا روایی وپایایی آن از طریق انجام صحیح وخردمندانه فرآیند تحقیق که از انتخاب موضوع تا دفاع می باشد انجام شده است.در ابتدا کلیات تحقیق، مبانی نظری ، پیشینیه تحقیق و سپس به تبیین فرضیه ها و پاسخ به پرسش های تحقیق پرداخته شدکه نهایتا هرشش فرضیه تایید و به شش پرسش نیز پاسخ داده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1570 تا 1585
لینک کوتاه:
magiran.com/p2548513 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!