راهکار های تربیت عاطفی قرآن برای تقویت خودشفقتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
«خودشفقتی» یا شفقت بر خود، یک فضیلت اخلاقی بنیادین در ساحت ارتباط با خود است که فرد را در مواجهه با بحران، شکست و رنج یاری می دهد و در دو دهه اخیر مورد اقبال گسترده روان شناسان قرار گرفته است. در قرآن کریم آیات بسیاری درباره ایجاد و ارتقای این فضیلت وجود دارد که تاکنون استخراج نشده و انجام این کار می تواند گام بلندی در توسعه و تعمیق مطالعات تربیتی به شمار آید. روان شناسان رویکردهای درمانی ویژه ای مبتنی بر شفقت بر خود مطرح کرده اند؛ اما برنامه تربیتی قرآن در سه ساحت شناخت، عاطفه و رفتار قابل جست وجوست. ازاین رو مسیله پژوهش حاضر، استخراج راهکارهای عاطفی تقویت خودشفقتی، به مثابه بخشی از لایه میانی نظام تربیت قرآنی، بر اساس روش تحلیلی است. با بررسی آیات دارای محتوای خودشفقتی، هفت مولفه عاطفی روانی به دست آمده که عبارت اند از: اتصال به کانون هستی، غنای نفس و تعالی تمایلات، شکرگزاری، صبر، امیدواری برای جبران، پذیرش مهربانانه خود و کنترل هیجانات منفی (حفظ آرامش). این راهکارهای عاطفی نسبت به رویکردهای موجود روان شناختی از جامعیت، کمال و اطمینان بخشی بالاتری برخوردارند و از غنای شاخصه های روان شناسی توحیدی؛ مانند: ایمان به خدا، توبه، معاد و حیات جاودان، سود جسته اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
4 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2564701 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!