زخم پای دیابتی: یک استراتژی درمانی جدید

چکیده:
زخم پا در حدود 25 در صد از بیماران دیابتیک معمول میباشد. شواهد نشان میدهند که این زخمها از نوع مزمنبوده و ناشی از اختلال در عملکرد طبیعی عوامل سلولی و مولکولی می باشند که بیشتر نیاز به اصلاح دارند. درواقع در بیماری دیابت و بسیاری از بیماری های مزمن دیگر عوامل هماهنگ کننده از جمله عوامل دفاعی آسیب دیده و موجب ورود به فاز مزمن می شود که یکی از این موارد ایجاد زخم پا و مقاومت به ترمیم آن در دیابتیک ها می باشد. با در نظر گرفتن مسئله فوق جهت اهداف درمان نیاز به ایجاد شرایط فیزیولوژیک وجود دارد. از نظر ما جهت نیل به چنین هدفی درک هرچه بهتر عوامل موثر اختلالات بیولوژیک گام اول موفقیت در این راه است. اختلال در ارتشاح و عملکرد سلولهای مسئول از جمله فاگوسیتها و اختلال در تولید یا عدم تولید مولکولهای موثر از جمله سایتوکینها در افراد دیابتیک و بخصوص در افراد با زخم پا مشخص شده است. اکتیواسیون سلولهای Th-1 را جهت اصلاح روند فوق و درمان پیشنهاد می کنیم.
زبان:
فارسی
صفحه:
14
لینک کوتاه:
magiran.com/p524122 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!