اثر احتمالی مشتقات دی هیدروپیردینی بر روی مقاومت دارویی وابسته به آنزیم توپوایزومراز: رهیافتی نوین برای طراحی مهارکننده های جدید مقاومت دارویی غیرکلاسیک]

چکیده:
مقاومت دارویی در سلولهای سرطانی به مقاومت سلولهای توموری در مقابل انواع مختلف داروهای ضد سرطان اطلاق می گردد. برخی از رده های سلولی مقاوم ویژگیهای متفاوت با نوع معمول (وابسته به P-glycoprotein)نشان می دهند مطالعات محدودی بر روی اثر ترکیبات 1و4-دی هیدروپیریدینی بر این رده ها صورت گرفته است. اما براساس برخی شواهد و اثر ماده Dexniguldipine بر روی آنزیم توپوایزومراز I، این فرضیه مطرح می گردد که ترکیبات 1و4-دی هیدروپیریدینی که دارای خواص ساختاری مناسب هستند بر روی مقاومت دارویی وابسته به آنزیم توپوایزومراز II اثر دارند و می توانند آن را مهار نمایند. در صورت اثبات این فرضیه، امکان طراحی ترکیباتی با اثر بر هر دو نوع مقاومت دارویی وجود دارد
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p524129 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!