ارتباط غلظت سرمی تری گلیسیرید و اندازه دور کمر بالا با عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان نواحی مرکزی ایران (برنامه قلب سالم اصفهان)

چکیده:
هدف
تریاد متابولیک در حال حاضر بعنوان یک عامل پیش بینی کننده بیماریهای قلبی عروقی معرفی شده است. به نظر می رسد افزایش میزان تری گلسیرید به همراه افزایش دور کمر پیش بینی کننده نوعی اختلالات متابولیسمی به نام تریاد متابولیک می باشد. در این مطالعه ارتباط دو صفت افزایش دورکمر و تری گلیسیرید بالا (phenotype Hypertriglycemic waist) در یک زمان را با سایر عوامل خطر قلبی در یک جمعیت نمونه از نواحی مرکزی ایران بررسی نموده ایم.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی توصیفی اطلاعات حاصل از مرحله اول برنامه قلب سالم اصفهان مورد استفاده قرار گرفت. نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی انجام شده است. افراد برحسب مقادیر تری گلیسرید و دور کمر در چهار گروه به شرح زیر قرار گرفتند: گروه TgHWH (mg/dl 165 تری گلیسرید، cm88 دورکمر)، گروه TgHWL (mg/dl 165 تری گلیسرید، cm88 < دور کمر)، گروه TgLWL (mg/dl 165 <تری گلیسرید، cm88 < دور کمر) و گروه TgLWH (mg/dl 165 تری گلیسرید، cm88 >دور کمر). برای مقایسه متغیرهای چهار گروه از آنالیز واریانس یک طرفه با حذف اثر سن و برای بررسی شیوع عوامل خطر در گروه ها از آزمون رگرسیون لجستیک و همچنین آزمون کای دو استفاده شده است. جهت مقایسه تغییرات بین گروه ها از آزمون توکی (Tukey) استفاده شده است.
یافته ها
با بررسی 6279 نفر از زنان نواحی مرکزی ایران، پس از حذف اثر سن، نشان داده شدکه در گروه TgHWH میزان کلسترول، LDL، تری گلیسرید، فشارخون، شاخص توده بدنی و قند خون بالاتر و میزان HDL پائین تر از سایر گروه ها بود. همچنین شیوع عوامل خطر در این گروه نسبت به سایر گروه ها بطور معنی داری بالاتر بوده حال آنکه در گروه TgLWH شیوع عوامل خطر کمتر از سایر گروه ها بود.
نتیجه گیری
با توجه به بالا بودن شیوع عوامل خطر حوادث قلبی عروقی در گروه TgHWH می توان چنین نتیجه گرفت که با تعیین تری گلیسرید و دور کمر افراد، عوامل خطر را در نواحی پرجمعیت که اندازه گیری همه موارد مسبب حوادث قلبی عروقی مشکل و هزینه ساز است را پیش بینی نمود. ضمن آنکه پایین بودن شیوع بالای برخی از عوامل خطر در گروه TgLWH نشان دهنده اهمیت تاثیر بیشتر میزان بالای تری گلیسیرید نسبت به افزایش دور کمر بر روی این عوامل است.
زبان:
فارسی
صفحه:
231
لینک کوتاه:
magiran.com/p568927 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!