مقایسه سونوگرافی ترانس واژینال، سالین انفوزیون سونوهیستروگرافی و هیستروسکوپی در ارزیابی بیماران دچار خونریزی غیرطبیعی رحم

پیام:
چکیده:
مقدمه

خونریزی غیرطبیعی رحم یکی از مشکلات شایع در دوران قبل و بعد از یائسگی در زنان می باشد که مشکلات متعددی را برای بیماران ایجاد می کند و دارای علل متفاوتی می باشد که باید بطور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. راه های تشخیصی متفاوتی برای ارزیابی بیماران مبتلا بهAUB وجود دارد سونوگرافی ترانس واژینال، سالین انفوزیون سونوهیستروگرافی و هسیتروسکوپی از روش های شناخته شده در این زمینه می باشند. هدف از انجام این مطالعه مقایسه حساسیت و ویژگی سالین انفوزیون سونوهیسترگرافی و سونوگرافی ترانس واژینال با هیستروسکوپی می باشد.

روش بررسی

در این تحقیق که بصورت مقطعی انجام شد، جامعه ی نمونه ازمیان خانم های متاهلی که از فروردین ماه تا آذرماه سال 1387 با شکایت خونریزی غیرطبیعی رحم به درمانگاه های بیمارستان امام خمینی (ره) و رازی مراجعه کرده بودند، درصورت داشتن معیارهای ورود، به روش نمونه گیری آسان تارسیدن به سقف مورد نظر (99نفر) انتخاب شدند. ابتدا هر بیمار بطور جداگانه تحت بررسی با سونوگرافی ترانس واژینال قرارگرفت سپس سالین انفوزیون سونوهیستروگرافی انجام شدکه در آخر هیستروسکوپی و درصورت لزوم بیوپسی انجام شد، در نهایت حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی SIS، TVS با هم و با هیستروسکوپی مورد مقایسه قرارگرفت

نتایج

حساسیت تست تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال 19/74%، ویژگی آن 75/49%، ارزش پیش بینی کننده مثبت 9/71% و ارزش پیش بینی کننده منفی آن 3/54% بود. حساسیت تست تشخیصی SISدر ارزیابی بیماران دچار AUB 67/91%، ویژگی آن86%، ارزش پیش بینی کننده مثبت آن 9/85% و ارزش پیش بینی کننده منفی آن 7/85% بود. حساسیت و ویژگی ارزش اخباری مثبت و منفی SIS بیشتر از TVS و شبیه هیستروسکوپی می باشد.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که تست SIS نسبت به TVS دارای حساسیت، ویژگی، ارزش پیش بینی کننده مثبت و منفی بیشتری در بررسی بیماران دچارAUB دارد و می توان به عنوان اولین قدم تشخیصی در ارزیابی بیماران مبتلا به خونریزی نامرتب از سونوگرافی ترانس واژینال همراه با انفوزیون سالین استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
249 -254
لینک کوتاه:
magiran.com/p692968 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.