فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و سوم شماره 1 (پیاپی 129، بهار 1394)
 • سال سی و سوم شماره 1 (پیاپی 129، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسینعلی رونقی * صفحات 1-9
 • محمدعلی هادیان فرد، نسترن ملاخیاط *، مریم حسینی صفحات 9-14
  مقدمه

  انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشورها تاثیراتی قابل توجه بر جای گذاشته است. افزایش استفاده از فن آوری اطلاعات توسط پزشکان مزایایی از جمله بهبود کیفیت، امنیت و اثربخشی مراقبت سلامت، کاهش خطاهای پزشکی، مدیریت بیماری های حاد و مزمن، بروزرسانی اطلاعات و کمک به تصمیم سازی پزشکی را دربرداشته است. این مطالعه با هدف تعیین میزان استفاده ی پزشکان  عمومی شهر اهواز از فن آوری اطلاعات و هم چنین یافتن دلایل عدم انگیزه آنها برای استفاده از آن در مطب انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی - کاربردی می باشد که در سال 1393 انجام شد. جامعه پژوهش را همه 344 مطب پزشکان عمومی شهراهواز تشکیل می داد. از چک لیست و پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آماری آزمون- باز آزمون بدست آمد (r = 0.94) و روایی آن توسط افراد متخصص مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  از پزشکان شرکت کننده در مطالعه 42/71% مرد و 57/28% زن بودند. یافته های پژوهش نشان داد که فقط 2/7% پزشکان از فن آوری اطلاعات در مطب استفاده می کردند. پزشکان عمومی شرکت کننده در این بررسی معتقد بودند که عدم اطلاع رسانی کافی در خصوص کاربرد فن آوری در حوزه بهداشت و درمان از مهمترین دلایل عدم استفاده از فن آوری در مطب می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از فن آوری های مبتنی بر کامپیوتر در مطب پزشکان عمومی شهر اهواز محدود بوده و پزشکان تمایلی به استفاده از این فن آوری ها در مطب نداشتند. به هرحال پزشکان  مخالف استفاده از این فن آوری ها نیستند .

  کلیدواژگان: فن آوری اطلاعت سلامت، انفورماتیک پزشکی، کاربرد کامپیوتر در پزشکی، پزشکان عمومی، مطب های خصوصی
 • علی اخوان بهبهانی، مریم رهبری بناب * صفحات 15-20

  ارایه خدمات با کیفیت و عادلانه  از جمله اهداف مهم در هر نظام سلامتی بشمار می رود. به منظور دستیابی به این اهداف ،نیروی انسانی کارآمد و توانمند می تواند نقش محوری داشته باشد . در این میان تعدادی از پزشکان به عنوان یکی از اعضای تیم ارایه دهنده خدمات بهداشتی - درمانی به دلایل مختلف از قبیل  انگیزه های فردی، اجتماعی و یا اقتصادی ، در دو بخش خصوصی و دولتی به طور همزمان ارایه خدمت می کنند . پدیده دو یا چند شغله بوده پزشکان  امروزه در بسیاری از نظام های سلامتی رواج یافته و نگرانی هایی را برای متولیان ارایه خدمات سلامت و سیاستگزاران  نظام سلامت به وجود آورده است. در راستای همین دغدغه، در در تبصره ی 2 ماده ی 32 قانون برنامه ی پنجم فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی ممنوع شد اما شواهد حاکی از عدم اجرای این حکم قانونی است پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قابلیت اجرای این ماده ی از قانون و الزامات اجرای آن  طراحی و اجراشده است این مطالعه از نوع  کیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق  پرسشنامه حاوی چهار سوال باز  و برگزاری جلسات بحث متمرکز از صاحبنظران و خبرگان حوزه سلامت که معیار های ورود به مطالعه را داشتند به دست آمد .. نتایج پژوهش در قالب 4 مضمون شامل مزایا و معایب احتمالی اجرای قانون، قابلیت اجرا یی شدن و پیاده سازی آن  و در نهایت مشکلات اجرایی قانون که خود مشتمل بر 11 نمایه بودند منعکس شده است. بر اساس نظرات شرکت کنندگان در این مطالعه ، در مجموع اجرای  قانون مورد بررسی  به نفع نظام سلامت کشور است  ولیکن در عمل با چالشها و مسایلی به صورت کلان و نیز به صورت ویژه-مرتبط با خود قانون- مواجه است. ایجاد بسترهای لازم در ابعاد  ساختاری، مدیریتی ، تقنینی و نظارتی، تخصیص بودجه کافی، اصلاح نظام تعرفه گذاری و سازوکارهای پرداخت، اجرای تدریجی و گام به گام در مراحل اولیه، بهبود کیفیت خدمات در بخش دولتی و اعتمادسازی بین پزشکان و مسیولین در اجرای بهتر و اثربخش تر این قانون بسیار ضروری است .

  کلیدواژگان: پدیده دوشغله بودن، قانون برنامه ی پنجم توسعه، نظام سلامت، ایران، تبصره 2 ماده 34
 • الهه کبیرمکمل خواه، ماشالله عقیلی نژاد، امیر بهرامی احمدی *، محمدحسن نصیری کاشانی، سهیلا عباس زاده، محمد دائمی صفحات 21-26

  اختلالات عضلانی اسکلتی به عنوان یکی از شایعترین بیماری های مرتبط با کار با درد و ناراحتی شدید همراه بوده و در صورت مزمن شدن منجر به ناتوانی فیزیکی  می گردد (1). مشاغل متعددی در معرض خطر ابتلای به اختلالات عضلانی اسکلتی می باشند به عنوان مثال در این زمینه می توان به شالی کاری اشاره نمود. شالی کاری نیاز به قدرت بدنی زیاد و انجام وظایف شغلی متعدد با دست دارد. این مساله می تواند باعث افزایش میزان بروز اختلالات عضلانی اسکلتی در آنان گردد (2, 3). در برخی از مطالعات، شالی کاری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد آسیب های شغلی غیر کشنده در بین کشاورزان گزارش شده است (4, 5). اگر چه بسیاری از مشکلات مرتبط با سلامتی در بین کشاورزان با استفاده از روش ها و ابزارهای نوین سلامت و ایمنی پیشگیری شده و یا از میزان آنها کاسته شده است، در برخی از شرایط، کشاورزان هنوز برخی از اختلالات مانند درد و ناراحتی خفیف را تجربه می کنند که می تواند اگر از محیط کار خارج نشوند، به درمان های دارویی، بستری شدن و حتی در موارد مزمن به ناتوانی فیزیکی منجر شود.

  بیشتر مطالعات قبلی بر روی کشاورزان انجام شده و مطالعات کمی به صورت اختصاصی به شالی کاران پرداخته اند. در این مطالعات، انواع مختلفی از اختلالات عضلانی اسکلتی نظیر استیوآرتریت لگن و زانو، کمر درد، اختلالات اندام فوقانی و تحتانی با میزان های شیوع متفاوت در بین کشاورزان گزارش شده و این اختلالات با بروز تروماهای مختلف شغلی مانند پیچ خوردگی ها، کشیدگی ها و دررفتگی ها تشدید می شوند (6). به عنوان نمونه در ایالت کانزاس آمریکا بیش از 60% کشاورزان در طی سال گذشته یکی از اختلالات عضلانی اسکلتی را تجربه کرده اند (2). در مطالعه دیگری در انگلستان محققان در یافتند که نزدیک به 43000 کشاورز از اختلالات عضلانی اسکلتی در محیط کار خود شکایت داشتند (6). در بیشتر مطالعات انجام شده اختلالات عضلانی اسکلتی در ناحیه ستون فقرات و به خصوص کمر شالی کاران مورد بررسی قرار گرفته و تقریبا مطالعه ای برای بررسی نقش شالی کاری در بروز و گسترش اختلالات عضلانی اسکلتی در اندام تحتانی ایشان انجام نشده است. بر این اساس، مطالعه کوهورت حاظر به بررسی نقش شالی کاری در بروز و تشدید اختلالات عضلانی اسکلتی در اندام تحتانی شالی کاران ایرانی می پردازد.

  کلیدواژگان: شالی کاری، اندام تحتانی، اختلالات عضلانی اسکلتی
 • محمداسمعیل نشیده صفحات 22-29
 • فرهاد جعفری *، ناهید خلدی، سیداحسان بلادیان بهبهان، اکرم کریمی صفحات 27-34
 • اردشیر قوام زاده، منصور رستگارپناه، فریبا پاکروان * صفحات 35-40
  زمینه و هدف

  امروزه مشخص شده که آب گریپ فروت به طور قابل توجهی فراهمی زیستی داروهای پر مصرف از قبیل نیفیدیپین، سیکلوسپورین، ترفنادین و غیره را افزایش می دهد.
  سیکلوسپورین در اغلب بیماران پیوند بعنوان سرکوبگر ایمنی جهت جلوگیری از رد پیوند مصرف دارد. افزایش غلظت خونی سیکلوسپورین بعلت مهار آنزیم Cyp3A4 روده ای می باشد که بخاطر وجود فلاونوییدها و فورانوکومارین ها در عصاره گریپ فروت قابل توجیه است.

  روش بررسی

  در این مطالعه آب گریپ فروت بعنوان کنترل و آب بعنوان پلاسبو در مصرف همزمان با سیکلوسپورین خوراکی در بیست بیمار پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی بود. از بیماران 5/3 ساعت و 5/11 ساعت بعد از مصرف دارو با آب گریپ فروت یا آب ساده، نمونه خون وریدی گرفته می شد.

  یافته ها

  در این مطالعه گریپ فروت باعث یک افزایش واضح Cmax سیکلوسپورین گردید.(p=0.001) در حالیکه غلظت خونی Cmin اگرچه با گریپ فروت20%  افزایش یافته بود. ولی در مقایسه با آب از نظر آماری معنی دار نبود(p=0.316) فشار خون بیماران 5/3 ساعت بعد مصرف در گروه آب گریپ فروت نیز هم در فشار سیستولیک و هم دیاستولیک کاهش قابل ملاحظه داشت.

  نتیجه گیری

  آب گریپ فروت در بیماران ایرانی پیوند مغز استخوان، با توجه به افزایش C max سیکلوسپورین به میزان 42% ، باعث افزایش جذب سیکلوسپورین خوراکی می گردد.

  کلیدواژگان: سیکلوسپورین، گریپ فروت، پیوند مغز استخوان
 • مقالات تحقیقی
 • آتنا علیپور فاز، مریم یوسفی، سید سعید خبیری، سید هادی میرهاشمی، مریم پیوندی، حسنعلی احمدی، شفق امید، حسن پیوندی* صفحات 41-45
  زمینه

  مواد سوزاننده، موادی شیمیایی هستند که توانایی آسیب رساندن به بافتی که در تماس با آن قرار می گیرند را دارند. این مواد شامل مواد سوزاننده ی خانگی و صنعتی هستند. درمان سوختگی شیمیایی مری و معده یکی از مشکلات بزرگ جراحی است که با وجود روش های متعدد طبی و جراحی، نتایج مشخصی را ارائه نکرده است و در بین درمان های انجام شده هنوز درمانی که اتفاق نظر بر روی آن وجود داشته باشد، وجود ندارد.

  روش کار

  جهت بررسی استنت گذاری و نتایج نسبتا عملکردی آن، در این مطالعه بیمارانی که از سال 1379 تا 1389 با شکایت بلع مواد سوزاننده به بیمارستان لقمان حکیم مراجعه کرده اند و تحت عمل استنت گذاری قرار گرفته اند را مورد بررسی قرار داده ایم و به مدت 1 سال تحت پیگیری قرار گرفته اند.

  یافته ها

  از بین 35 بیمار،18 بیمار (51.4%) در تصویر برداری و معاینه تنگی نداشته اند، 5 نفر (14.3%) دچار علائم انسدادخروجی معده(GOO) شده اند، 2 نفر(5.7%) دچار تنگی مری شده اند، متاسفانه 6 نفر (17.1%) فوت شدند و اطلاعاتی از سرنوشت 4 نفر(11.4%) پیدا نکرده ایم.

  نتیجه گیری

  در این بررسی به این نتیجه رسیدیم که استفاده از استنت در بیماران دچار سوختگی مری ناشی از مواد سوزاننده، به خصوص در گرید 2A موثر بوده است و توانسته بروز تنگی مری را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: استنت، سوختگی شیمیایی مری، مواد سوزاننده
 • مقاله مروری
 • ایمان کریم زاده*، پدیده قائلی صفحات 46-61

  علی رغم معرفی داروهای ضد افسردگی جدیدتر به بازار دارویی در طی چند دهه گذشته، تجویز داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (TCA) در سالمندان به دلیل وجود داده های و مستندات کافی و امکان پایش سطح سرمی در بالین هنوز دارای جایگاه می باشد. فراوانی و شدت واکنش های ناخواسته TCA های آمین نوع دوم در مقایسه با نوع سوم به مراتب کمتر می باشد. با توجه به طیف وسیع اثر آن بر سندروم های افسردگی اواخر زندگی، دارا بودن پنجره درمانی مشخص و پروفایل ایمنی مطلوب، Nortriptyline توسط اغلب پژوهشگران و پزشکان به عنوان داروی TCA طلایی در سالمندان در نظر گرفته می شود. اگرچه کارآیی بالینی TCA در سالمندان همانند بیماران بالغ جوان می باشد، ولی مدت زمان مورد نیاز جهت مشاهده اثرات درمانی در سالمندان تا حدودی بیش از بالغین جوان است (به ترتیب 12-9 هفته در برابر 6 هفته). سالمندان با توجه به تغییرات فیزیولوژیک مرتبط با سن در فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروها نسبت به واکنش های ناخواسته TCA حساس تر می باشند. از این رو جهت دستیابی به اثرات درمانی مطلوب و به حداقل رساندن میزان بروز عوارض جانبی، سالمندان در مقایسه با جوانان بالغ به طور معمول به دوزهای پائین تری از TCA ها نیاز دارند. به منظور به حداقل رساندن عوارض جانبی در سالمندان، تجویز TCA ها می بایست با حداقل دوز ممکن شروع شده و افزایش دوز آن ها می بایست به تدریج بر اساس تحمل بیمار انجام پذیرد. کاهش تدریجی دوز TCA به میزان حدود 25-10% هر 2-1 هفته یکبار به منظور پیشگیری از بروز سندروم ترک در سالمندان توصیه می گردد. پیش از شروع درمان با TCA ها در سالمندان، ارزیابی جامع و کامل بیمار از لحاظ پزشکی نظیر بیماری های قلبی (به خصوص اختلالات هدایتی)، گلوکوم و هیپرتروفی پروستات ضروری می باشد. همچنین در طی درمان با TCA، پایش سالمندان از نظر افت فشار خون وضعیتی، الکتروکاردیوگرام، الکترولیت ها و کراتینین سرم و آزمون عملکرد کبد و سطح خونی دارو بعد از هر گونه تغییر دوز یا افزودن داروی مداخله کننده الزامی است. به دلیل امکان تشدید بیماری زمینه ای، تجویز TCA ها در سالمندان مبتلا به آلزایمر، بیماری ایسکمیک قلب، اختلال هدایتی قلب، نارسایی احتقانی قلب و گلوکوم زاویه بسته ممنوع می باشد.

  کلیدواژگان: داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، سالمندان، کارآیی بالینی، عوارض جانبی
|
 • Ali Mohammad Hadianfard, Nastaran Molakhayat *, Maryam Hoseini Pages 9-14
  Background

  communications and information technology revolution has a remarkable effect on economic, social, politic and security of all the world. using of information technology in medicine has many advantages such as improve the quality and effectiveness of care, reduce medical errors, enhance the management of acute and chronic disease, access to updated information, and help to medical decision-making. This study was aimed to determine the status of using information technology in the private clinics of general physicians as well as to find the reasons for unwillingness to use of that.

  Methods

  This is a descriptive and applied study done in 1393–94 (2015). The population included general physicians’ clinic in Ahvaz (344 clinics) . A questionnaire and a check list were applied to obtain the required information. A test- retest with two weeks interval was used to find out the instruments reliability (r= 0.94) and their validity were confirmed by experts.

  Results

  71.42% and 28.57% out of respondents were male and female respectively. The results showed that 7.2% out of  the participants used of information technology. The physicians believed that the lack of knowledge about how to use of information technology in medical care is an important reason for reluctance to use of information technology.

  Conclusion

  Although, the practitioners agreed with the use of information technology in medicine, but they still have not accepted the technology in their clinics.

  Keywords: health information technology, medical informatics, general physicians, private clinics
 • Ali Akhavan Behbahani , MAryam Rahbari bonab * Pages 15-20
  Introduction

  Providing high quality and equal healthcare services is one of the most important objectives for any healthcare system. For achieving this goal the human resources is an important influencing factor. Because of individual, social and economic incentives many of physicians prefer dual paracticing and this lead to concerns between health policy makers and planners. Regarding to this, national policymakers and planners designed and approved an action entitled to:” Banning dualparacticing Action within frame of I.R.I 5th Development Plan Action. So this paper aimed to assessing this action by using the health and medical experts and consultants.

  Methods

  We applied a qualitative design throug a Questionnaire and Discussion Groups method with 15 participants which have met the required study crteria. We recognize Three Thematic including: the possible benefits or harms of implementing the action, the feasability of action and finally the probable challenges of implementing this action.

  Results and Conclusion

  According to experts opinion implementing this Action have benefits for health systems but subject to generating some reforms and condition, which including: improving the managerial and structural infrastuctures, allocating adequate budget, revising of current healthcare services tarriffing and reimbursement mechanisms, pilot and stage to stage impelementing of Action, improving the quality of services by public hospitals, and confidence-building between physicians and planners are usefull for efficient and effective implementation of Action.

  Keywords: Dual Paracticing, Physicians, I.R.I 5thDevelopment Plan Action, Health System, Focus Groups method
 • Elahe Kabir mokamelkhah , Mashala Aghilinejed , Amir Bahrami Ahmadi *, Mohammad Hassan Nasiri Kashani , Soheila Abbaszadeh , Mohammad Daemi Pages 21-26
  Introduction

  Rice farming need physical activity and can cause musculoskeletal disorders (MSD) among farmers. Most of previous studies were focused on prevalence of MSD in other body regions such as lumbar region so this study had been performed for assessment of MSD prevalence in lower limbs of Iranian rice farmers.

  Methods

  This prospective study had been performed between March and October 2013 on 75 rice farmers and 75 non rice farmers of Babol city. Rice farming had been determined as exposure and MSD prevalence was assessed at three follow-up points in two, four and six months.

  Results

  During six months follow-up, 47 farmer from exposure and 26 farmer from unexposed groups had been reported MSD at their lower limbs region. At two and fourth months after beginning the study, MSD prevalence in exposed group were significantly higher than unexposed group. At six months after follow up, MSD prevalence in lower limbs had non-significant differences between two groups.

  Conclusion

  Rice farming was known as one of the risk factors for development of MSD on lower limbs of Iranian rice farmers.

  Keywords: Lower limbs, Musculoskeletal disorders, Rice farming
 • Farhad Jafari *, Nahid Kholdi , Seyed Ehsan Beladian Behbahan , Akram Karimi Pages 27-34
  Introduction

  Iron deficiency anemia (IDA) is the most common malnutrition worldwide. While this disease is preventable, about half of women and children in developing countries and more than 30 percent of Iranian women are suffering from that. So, this study was designed to evaluate knowledge level of mothers about preventive methods of Iron deficiency anemia.

  Methods

  In this cross sectional descriptive study, 336 female students were evaluated in 8 primary and middle schools in Tehran’s east. Knowledge level of them about Iron deficiency anemia and its preventive methods were evaluated with questionnaire which its validity and reliability was provided. Sample acquisition was done as cluster random sampling. SPSS 16 statistical software was used for data analysis and effect of underlying variations on knowledge level.

  Results

  47% of mothers had inadequate knowledge about causes, complications and preventive methods of Iron deficiency anemia and only 8.3% of them had enough knowledge. The mean of knowledge scores which had been acquired by mothers was 8.05 ± 3 from 20. This demonstrates weak knowledge of them about Iron deficiency anemia. There were positive correlation between mother’s age (p=0.005), father’s age (p=0.048), mother’s and father’s educational level (p<0.001 and p<0.001 respectively) and children educational level (p<0.008) with mother’s knowledge level. There wasn’t any significant association between mother’s and father’s occupation and child number with mother’s knowledge level (p>0.05).

  Conclusion

  In spite of significant prevalence of iron deficiency and its subsequent anemia and preventability of this health problem, most of the people don’t have enough knowledge about that.

  Keywords: anemia, iron deficiency, knowledge, mothers, prevention
 • Ardeshir Ghavamzadeh , Mansoor Rastegarpanah , Fariba Pkravan * Pages 35-40
  Background

  Recently Grapefruit juice is known to enhance the bioavailability of several clinically important drugs such as nifedipine, terfenadine, cyclosporine, ethinylestradiole, midazolam, and triazolam. Cyclosporine is an immunosuppressive agent that used in transplantation for preventation of chronic rejection. Grapefruit increase in Cmax and AUC of drug mediated by suppression of Cyp3A4 in small intestine wall.

  Methods

  This study has been performed by twenty Allogenic bone marrow transplant recipients at shariati hospital in Tehran. Subjects were coadministration oral cyclosporine and grapefruit juice and water as a placebo, simultaneously and two hours later.
  Blood samples were collected at 3.5 and 11.5 hours following drug administrations.Blood concentration analyzed by specific monoclonal radiomimmunoassay (RIA) technique.

  Results

  Grapefruit juice has significantly increase, about %42 in cyclosporin Cmax (3.5h), compared with placebo, (p=0.001). However the blood level obtained at (11.5h) Cmin was only increased about %20, (p=0.316). The average systolic and diastolic blood pressure, decreased significantly in grapefruit juice group compared with placebo, respectively (p=0.001, p=0.012).

  Conclusion

  This study demonstrated that administration of grapefruit juice had increased the cyclosporin Cmax (%42) at Iranian bone marrow transplant recipients.
  Because grapefruit juice may be a safe and effective instrument to enhance absorption of many therapeutic agents, it is an appropriate means in terms of reducing dosing requirements of many Cyp3A4 substrates such as cyclosporin.

  Keywords: Cyclosporin, Grapefruit, bone marrow transplantation
 • Hasan Peyvandi * Pages 41-45
  Introduction

  Caustic or corrosive caustic substance is a chemical substance that damages the tissue with which it comes to contact. These materials include domestic and industrial caustic. Treatment of chemical burns of the esophagus and stomach is one of the greatest problems in surgery; the studies to date have not proved specific results despite various medical and surgical procedures

  Methods

  Due to some previous convincing results of stenting, in this survey we studied the patients who presented to Loghman Hospital from 2000 to 2010 complaining of caustic ingestion and underwent stenting. The patients were followed for a period of 1 year.

  Findings

  Among the 35 patients, 18 patients (51.4%) didn’t have any stenosis on imaging or examination, 5 cases (14.3%) developed Gastric Outlet Obstraction(GOO), in 2 patients (5.7%) we diagnosed esophageal stricture, unfortunately 6 patients (17.1%) died, and we did not find anything about the fate of 4 (11.4%).

  Result

  In this review we concluded that the use of stents in patients with esophageal caustic burns, especially in those with endoscopic Grade 2A burns, is effective the incidence of Esophagus stenosis.

  Keywords: caustic materials, Esophagus corrosive injury, stenting
 • Iman Karim Zadeh *, Padideh Ghaeli Pages 46-61

  Despite the introduction of several new classes of antidepressants, tricyclic antidepressants )TCA( have remained as a prominent choice for management of depressive disorders in the geriatrics due to wealth of evidence in relevant literature and the feasibility of their therapeutic drug monitoring in clinical practice. TCAs with tertiary amine structure are associated with much more frequent and severe adverse reactions compared to those with secondary amine structure. Regarding its effectiveness against a wide range of late-life depressive disorders along with favorable safety profile and specified as well as defined therapeutic window, nortriptyline has been considered as a gold standard TCA in the elderly by most researchersand clinicians. Although the overall clinical efficacy of TCA in geriatrics is believed to be comparable to that observed in younger subjects, but their onset of response appear to be somewhat slower in the elderly compare to younger adults )9-12 versus 6 weeks, respectively(. Geriatrics is generally more vulnerable to adverse reactions of TCA due to age-related physiologic alterations in pharmacodynamics and pharmacokinetics. Therefore, the elderly in comparison to young adults usually need lower doses of TCAs to achieve favorable response and minimize adverse reactions. Treatment with TCAs in geriatrics should be initiated with the least tolerable dose and dose increments should be made gradually based on the patient tolerability. To avoid withdrawal syndrome, TCAs should be tapered by 10%-25% every 1-2 weeks. A comprehensive medical assessment such as the presence of cardiac diseases )especially conduction defects(, glaucoma, and prostate hypertrophy is crucial before starting TCAs in geriatrics. During the TCA treatment, the elderlyshould be closely monitored regarding orthostatic blood pressure, electrocardiogram, electrolytes, serum creatinine, liver function tests, and its blood level after any dose change or adding a new medication with potential pharmacokinetics interactions. Due to the plausible aggravation of their co-morbid diseases, administration of TCAs is considered contraindicated in geriatric patients with Alzheimer’s disease, ischemic heart disease, cardiac conduction abnormality, congestive heart failure, and angle-closure glaucoma.

  Keywords: Tricyclic antidepressants, Geriatrics, Clinical efficacy, Adverse reactions