فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیست و یکم شماره 4 (تیر 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 4 (تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • نگین بابادی، مریم محمدی روزبهانی*، کاظم حمادی صفحات 1-13
  زمینه و هدف
  تردد هواپیماها در بافت شهری و سر و صدای فرودگاه یکی از آثار نا مطلوب و متداول زیست محیطی به شمار می رود. گسترش فرودگاه ها سبب شده است تا امروزه فرودگاه ها و مناطق مسکونی بسیار به یک دیگر نزدیک شوند و همین موضوع اهمیت بررسی آثار آلودگی صوتی ناشی از پرواز هواپیماها را آشکار تر می کند. هدف از ای پژوهش، بررسی میزان آلودگی صوتی ناشی از تردد هواپیماها در محدوده ی پیرامون فرودگاه و در مسیر پرواز هواپیماها در شهر اهواز می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش ابتدا طی یک بازه زمانی 4 ماه و در دو نوبت روز و شب، میزان تراز صوتی در 70 ایستگاه که در مسیر پرواز هواپیماها در محدوده شهری واقع هستند، اندازه گیری شد. بعد از آن پرسشنامه ای میزان آزاردهندگی صدا توسط ساکنی مناطق مورد مطالع و کارکنان فرودگاه تکمیل گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است میانگین تراز فشار صوت در محدوده مورد مطالعه به ترتیب در نوبت روز و شب 68/69 دسی بل و 65/62 دسی بل اندازه گیری شد. در طول مدت سنجش کم ترین تراز فشار صوت اندازه گیری شده با 58/81 دسی بل در منطقه کوی پاستوریزه و بیش ترین تراز فشار صوت یا 85/76 دسی بل در منطقه علی آباد ثبت شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل می توان عنوان نمود که میزان صوت در تمامی ایستگاه های مورد مطالع دارای حدود بلاتری از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده است.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، فرودگاه اهواز، آزردگی صوتی
 • عیسی خاکنژاد، اشکان عبدالی سوسن* صفحات 15-32
  زمینه و هدف
  با توجه به افزایش تقاضا برای ساخت ساختمان های با کارایی انرژی بالا، راه حل های فنی موردنیاز است تا با حداقل نمودن مصرف انرژی، از آن ها استفاده نمود. یکی از این  راه حل ها، عبارت است از ذخیره سازی انرژی در منابع زیرزمینی که بر اساس استفاده کوتاه مدت یا بلند مدت درنظر گرفته می شود.
  روش بررسی
  در تحقیق حاضر یک بیمارستان در شهر تهران به نمایندگی از ساختمانی با نیاز انرژی حرارتی بالا موردمطالعه قرار گرفت و محاسبات حرارتی و سیالاتی برای ذخیره سرما و گرما توسط لوله های زیرزمینی در آن، توسط نرم افزار متلب شبیه سازی گردید و بارهای حرارتی و برودتی ساختمان توسط نرم افزارHAP4.5  محاسبه و در نرم افزار متلب وارد شد و اندازه و نحوه پاسخ سیستم های 24 ساعته و فصلی و نیز کاهش انتشار دی اکسید کربن مقایسه گردید.
  یافته ها
  سیستم ذخیره ساز حرارتی، تقاضا از گرما و سرما را برای ساختمان کاهش نمی دهد، اما با استفاده از یک ذخیره سازی زیرزمینی می توان مقدار انرژی خریداری شده و آسیب های زیست محیطی آن را کاهش داد. بحث و
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان داد، با به کارگیری سیستم ذخیره سازی 24 ساعته در طی سال، که دارای 15 خط لوله فولادی به قطر نامی  3 اینچ و به طول 600 متر که در عمق 3 متری سطح زمین قرار می گیرد، 67% از نیاز گرمایشی و 34% از نیاز سرمایشی را تامین و از انتشار 127 تن دی اکسید کربن در سال جلوگیری می شود. در حالی که سیستم ذخیره سازی فصلی دارای 45 خط لوله با مشخصات یکسان در عمق 5 متری سطح زمین می باشد و %98 از نیاز گرمایشی و %5/39 از نیاز سرمایشی را تامین و از انتشار 2/169 تن دی اکسید کربن جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: ذخیره سازی 24 ساعته، ذخیره سازی سالیانه، لوله های زیرزمینی، مصرف انرژی، گازهای گلخانه ای
 • ملیحه فلاح نژاد*، ناصر مهردادی، علی ترابیان، حسین نایب صفحات 33-43
  زمینه و هدف
  تعیین کیفیت پساب تصفیه خانه شهری جهت استفاده مجدد و یا دفع همواره با اهمیت بوده و بدین منظور آزمایشات گوناگونی صورت می گیرد. تدوین شاخص کیفی پساب  تصفیه شده شهری امکان بررسی سریع و آسان جهت انتخاب بهترین گزینه استفاده مجدد و دفع پساب را فراهم می کند. بدین منظور  شناخت پارامترهای کیفی مهم و موثر و تعیین میزان اهمیت هر پارامتر با توجه به کاربری پساب مورد نظر امری ضروری است.
  روش بررسی
  در این مطالعه پس از تشخیص پارامترهای کیفی مهم در پساب شهری با استفاده از روش دلفی با بهره گیری از ابزارهای تصمیم گیریچند معیاره، اوزان این پارامترها به منظور تدوین شاخص کیفی پساب تعیین شده است. سپس با تهیه زیرشاخص های هر پارامتر با استفاده از استانداردهای موجود در استفاده مجدد و دفع پساب و بهره گیری از روش های تجمیع، ماتریس شاخص کیفی پساب تهیه شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که متغیرهای BOD,COD,TSS,TDS,NH4,PO4و کلی فرم های مدفوعی، مهم ترین پارامترهای کیفی پساب بوده و تدوین شاخص کیفی پساب با توجه به روش های استفاده مجدد و دفع پساب و استفاده از اوزان متفاوت برای هر متغیر روش بسیار دقیق تری محسوب شده و امکان بررسی سریع و ساده برای پساب هر تصفیه خانه و یا مقایسه بین تصفیه خانه های فاضلاب شهری مختلف را ممکن می سازد.
  کلیدواژگان: شاخص کیفی پساب، فاضلاب شهری، استفاده مجدد، دفع، پارامترهای کیفی
 • محمدحسین جهانگیر*، محمد سارانی راد صفحات 45-59
  زمینه و هدف
  خشک سالی از جمله بلایای طبیعی است که نسبت به سایر پدیده‏ های طبیعی در یک بازه زمانی طولانی اتفاق می‏افتد که به صورت متناوب جوامع بشری را از طریق اثرات منفی بر روی منابع آب و کشاورزی و به دنبال آن اقتصاد را دچار مشکل می‏سازد. لذا در مطالعات خشک سالی گام اساسی، انتخاب شاخصی مناسب برای هر منطقه است که بتوان بر اساس آن میزان شدت، تداوم و بزرگی خشک سالی را در یک منطقه ارزیابی کرد. هدف اصلی این تحقیق انتخاب شاخص مناسب برای پایش خشک سالی منطقه، طبقه بندی و تعیین درجات شدت خشک سالی و ترسالی و شناسایی نواحی مستعد خشک سالی استان خراسان جنوبی جهت برنامه‏ریزی و مدیریت بهتر در زمینه خشک سالی می‏باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق وضعیت خشک سالی استان خراسان‏‏جنوبی، با استفاده از شاخص خشک سالی هواشناسی درصد بارش نرمال (PNPI) و شاخص روش استاندارد سازی (Z) مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. از آنجائیکه اکثر ایستگاه ها دارای آمار طولانی مدت (30 سال) نیستند، بدین منظور از داده‏های بارندگی ایستگاه‏ های موجود با دوره آماری 24 سال (2014-1990) استفاده شد و مقادیر شدت خشک سالی با استفاده از شاخص‏های موردنظر برای هر ایستگاه با استفاده از نرم افزار Matlab محاسبه گردید سپس بر اساس جداول مربوط به هر شاخص درجات شدت خشک سالی و ترسالی مشخص گردید.
  یافته ها
  نتایج شاخص PNPI نشان داد که در ایستگاه‏های مورد مطالعه، ایستگاه‏ های خور بیرجند با 5 ماه، ایستگاه های بشرویه، قاین و فردوس با 4 ماه و ایستگاه‏های بیرجند و نهبندان با 3 ماه دارای دوره بسیار مرطوب بوده‏اند. خشک سالی اکثر ایستگاه ها در محدوده خشکی متوسط تا رطوبت متوسط بوده است. بیشترین مقدار Z (ترسالی84/1) مربوط به ایستگاه نهبندان در ماه مارس و اکثر ایستگاه ها در ماه ها ژوئن، جولای، آگوست، سپتامبر و اکتبر دارای خشکی متوسط هستند.
  بحث و نتیجه گیری
  خشک سالی اکثر ایستگاه‏ ها با این دو روش در محدوده خشکی متوسط تا مرطوب متوسط بوده است. نتایج حاصل از ارزیابی فرضیه وقوع خشک سالی بسیار شدید است که در سال وقوع کمینه بارندگی اتفاق افتاده است و در این مطالعه شاخص PNPI شاخص مناسب‏تری برای منطقه ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: شدت خشک سالی، خراسان‏ جنوبی، شاخص درصد بارش نرمال، شاخص استانداردسازی
 • اسماعیل چراغی*، محمد خلیل زاده، امیرپویا چراغی، یاسر رحیمی صفحات 61-76
  زمینه و هدف
  غالبا اجرای پروژه های بزرگ به گونه ای است که عدم اطمینان و ریسک جزء ویژگی های ذاتی آنها می باشد. این عدم اطمینان باعث عدم موفقیت چشم گیر اغلب پروژه های کشور در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده می‏باشد. بیش تر مطالعات پیشین به ارزیابی ریسک های زیست محیطی پرداخته اند به همین دلیل، در این مطالعه یک مساله در قالب یک مدل بهینه سازی برنامه ریزی عدد صحیح خطی برای انتخاب پاسخ‏های ریسک مناسب برای ریسک‏های پروژه با رویکرد زیست محیطی پیشنهاد می شود. عدم شناسایی دقیق ریسک های ساخت پروژه های ساخت و ساز علاوه بر افزایش زمان و هزینه نهایی پروژه ها،  خسارات اجتماعی، زیست محیطی و جانی در پی خواهد داشت. هدف پژوهش حل یک مدل ریاضی برای انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک های زیست محیطی و بهداشت شغلی  بر اساس استاندارد IS0 14001-OHSAS 18001 پروژه های ساخت و ساز است.
  روش بررسی
  تمامی ریسک های زیست محیطی پروژه شناسایی شده و با استفاده از یک مدل ریاضی و الگوریتم فرا ابتکاری NSGAII  یک روند حل برای به دست آوردن استراتژی مطلوب تر پاسخ به ریسک های زیست محیطی یک پروژه مجتمع ساختمانی با توجه به زمان، هزینه و کیفیت ارایه شده است.
   
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد برای 10 ریسک مهم زیست محیطی شناسایی شده در پروژه با استفاده از روش FMEA و استاندارد ISO 31000 که مربوط به 8 فعالیت‏ مهم و بحرانی پروژه بر اساس ساختار شکست کار می باشد با استفاده از مدل ریاضی ارایه شده، استراتژی های مناسب پاسخ به ریسک ها به صورت بهینه انتخاب شدند و سیستم مدیریت ریسک در این پروژه به صورت مناسبی جاری سازی گردید.
  بحث و نتیجه گیری
   انتخاب استراتژی های مناسب پاسخ به ریسکها در پروژه های عمرانی یکی از دغدغه های ذی نفعان پروژه می باشد. برای اولین بار از یک الگوریتم فرا ابتکاری برای انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک HSE پروژه های عمرانی استفاده شده است. در برج صبا که مطالعه موردی این مقاله می باشد کل ریسک های اثر گذار در بحث زیست محیطی و بهداشت شغلی شناسایی شده و برای هر کدام از ریسک ها استراتژی پاسخ به ریسک مناسب داده شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک زیست محیطی، شناسایی ریسک، پاسخ به ریسک، الگوریتم فرا ابتکاری
 • سید زین العابدین حسینی*، احسان عربیان، رضا قربانی، سولماز عموشاهی، وحیده طهماسبی، محسن صادقیان صفحات 77-89
  زمینه و هدف
  زمین لغزش ها ازجمله بلایای طبیعی هستند که سالانه خسارت های مالی و جانی زیادی را در کشور ایجاد می کنند. شناخت مناطق پرخطر می تواند در کاهش خسارت ها و تصمیم گیری در سیاست های توسعه اراضی موثر باشد. تهیه نقشه پهنه بندی زمین لغزش این امکان را فراهم می سازد که مناطق آسیب ذیر شناسایی و در برنامه های محیطی مد نظرقرار گیرند. در این تحقیق روش چند متغیره برای تهیه نقشه قابلیت لغزش اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و قواعد تصمیم گیری ارایه شد.هدف از ارایه ی نقشه قابلیت لغزش اراضی در این پژوهش کمک به کاهش خطرات ناشی از زمین لغزش و پشتیبانی از سیاست های توسعه ی اراضی در مقیاس حوضه ی آب خیز است.
  روش بررسی
  نقشه های زمین شناسی، شیب، جهت دامنه، کاربری اراضی، فاصله از جاده، رودخانه و  گسل به عنوان عوامل و نقشه شیب و رودخانه به عنوان محدودیت به سیستم معرفی شدند. پس از وزن دهی به عوامل و زیر عوامل نقشه ی حساسیت به زمین لغزش منطقه به صورت ارزش صفر تا یک به دست آمد. سپس نقشه ی نهایی به سه طبقه حساسیت ازخطر کم تا خطر زیاد طبقه بندی شد.
  یافته ها
   نتایج نشان می دهد که عوامل بارندگی، زمین شناسی وشیب در وقوع زمین لغزش بالاترین تاثیر را داشته و باید با تاکید بیش تری جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری های توسعه درحوضه مورد مطالعه مد نظر قرارگیرند.
  بحث و نتیجه گیری
   در نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داده شده است که گروه اول عوامل شامل زمین شناسی، کاربری زمین، شیب و جهت شیب دارای وزن 6/0 و گروه دوم عوامل ازجمله فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، بارندگی و فاصله از جاده وزن 4/0 را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، زمین لغزش، پهنه بندی، ارزیابی چند معیاره مکانی
 • محجوب حق پرست، حبیب الله ترشیزیان*، رحیم دبیری صفحات 91-105
  زمینه و هدف
  فلزات سنگین می توانند با غلظت های پایین در خاک وجود داشته باشند و خاک را آلوده نمایند و با توجه به این که منطقه مورد مطالعه از نظر سنگ شناسی افیولیتی می باشد، می تواند باعث افزایش غلظت فلزات سنگین در منابع آب و خاک منطقه شود. در این مقاله به بررسی غلظت فلزات سنگین و ارزیابی آلودگی در رسوبات منطقه آلمه جوق (افیولیت فریمان) پرداخته شده است.
  روش بررسی
  به منظور بررسی میزان غلظت فلزات سنگین و نیز وضعیت آلودگی رسوبات درمنطقه مورد مطالعه، تعداد 9 نمونه از رسوبات منطقه از عمق 30- 20 سانتی متری برداشت گردید. نمونه ها به آزمایش گاه زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انتقال داده شد و مقادیر پارامترهای pH و EC خاک اندازه گیری گردید.هم چنین مقدار10 گرم از خاک منطقه (مواد عبوری از الک200 مش) به آزمایش گاه  ACMEکانادا انتقال داده شد تا به روش پلاسمای القایی - اسپکترومتری جرمی (ICP-OES) برای تعیین میزان فلزات سنگین مورد آنالیز قرار گیرند.
  بحث و نتیجه گیری
  بررسی هم بستگی فلزات سنگین توسط ضریب پیرسون، آنالیز خوشه ایو تحلیل مولفه اصلی نشان داد، دو منشاء متفاوت برای توزیع ژئوشیمیایی فلزات سنگین در رسوبات منطقه وجود دارد. مجموعه افیولیتی ،توزیع عناصر کبالت، نیکل و کروم و مجموعه پیروکلاستیک و ولکانیکی، توزیع عناصر آهن، مولیبدن، وانادیوم، مس، آرسنیک و سرب ،پتاسیم و کادمیوم را کنترل کرده اند. pH خاک های منطقه مورد مطالعه بر اساس طبقه بندی انجمن علوم خاک آمریکا، در محدوده نسبتا قلیایی قرار می گیرند. ارزیابی عامل غنی شدگی نشان داد، نیکل غنی شدگی بی نهایت شدید دارد و عناصر آرسنیک و کروم در منطقه غنی شدگی شدید را نشان می دهند. غنی شدگی فوق نشانه منشاء آنتروپوژنیک می باشد. ضریب آلودگی نیز نشان می دهد، نیکل بالاترین آلودگی را در منطقه دارا است. شاخص زمین انباشتگی نیز نشان از آلوده بودن رسوبات منطقه به نیکل دارد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، ژئوشیمی، ضرایب آلودگی، افیولیت فریمان
 • فاطمه قسامی*، سید محمد شبیری، مریم لاریجانی، شهریار فرهمند راد صفحات 107-123
  زمینه و هدف
  توسعه سه بخش صنعت،کشاورزی و خدمات، نیازمند تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه های فنی و حرفه ای است و از طرفی کیفیت محیط زیست در نتیجه فعالیت انسان در این سه بخش تقلیل پیدا کرده و مقابله با تخریب محیط زیست تنها با اعمال سیاست های آموزش توسعه پایدار تحقق می یابد.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با هدف انتخاب مناسب ترین روش آموزش توسعه پایدار انجام گرفته است. به این منظور در ابتدا به وسیله مطالعات کتابخانه ای، معیارهای شایستگی[1] توسعه پایدار دانش آموختگان فنی و حرفه ای شناسایی و براساس آن سه نوع پرسش نامه متفاوت تدوین شد سپس با توجه به میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری معیارها از یکدیگر در دنیای واقعی، تکنیک دیمتل[2] برای شناسایی این روابط مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آن در تشکیل ساختار شبکه در مدل تحلیل شبکه[3] برای وزن دهی به معیارها، بکار گرفته شد. در نهایت از اوزان بدست آمده برای رتبه بندی روش های آموزش توسعه پایدار براساس روش تاپسیس[4] استفاده شد. به علت این که تکنیک های فوق قادر به رفع ابهام از ارزیابی های کلامی صورت گرفته توسط تصمیم گیرندگان نیستند در همه این روش ها اعداد فازی مثلثی بکار برده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهد که مهارت یادگیری خود راهبر و تسلط بر دانش محیط زیست مرتبط با یک رشته خاص فنی و حرفه ای مهم ترین زیرمعیار شایستگی توسعه پایدار و بحث گروهی مناسب ترین روش آموزش توسعه پایدار است.
  بحث و نتیجه گیری
   با توجه به نقش مهمی که معیار های شایستگی توسعه پایدار در انتخاب درست روش آموزش توسعه پایدار و در نتیجه تقویت رفتار و نگرش محیط زیستی افراد دارند، لازم است در انتخاب آن ها به تمامی ابعاد دانش، مهارت، نگرش و رشد و بالندگی توجه شود.
  کلیدواژگان: آموزش توسعه پایدار، مدارس فنی و حرفه ای، دیمتل، تحلیل شبکه، تاپسیس
 • عاتکه یزدانی*، قربان وهاب زاده کبریا، جعفر اولادی قادیکلایی، سید رمضان موسوی صفحات 125-139
  زمینه و هدف
  حوزه آبخیز چرات یکی از مناطق بکر و دیدنی استان مازندران است که علی رغم برخورداری از جاذبه های متنوع اکوتوریسمی و محیط زیستی فاقد امکانات و تسهیلات مناسب برای جذب گردشگران است. در تحقیق حاضر با تکیه بر روش SWOT، قابلیت ها و محدودیت های عوارض زمین شناسی موثر بر اکوتوریسم در منطقه چرات از شهرستان سوادکوه را شناسایی و نهایتا استراتژی های مناسب جهت توسعه اکوتوریسم ارایه شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت میدانی و اسنادی انجام شد. با استفاده از روش SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید داخلی و خارجی منطقه شناسایی شدند. سپس با توجه به ماتریس داده ها پس از تجزیه و تحلیل عناصر ماتریس، مهم ترین عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر منطقه چرات شناسایی و اولویت بندی و وزن دهی شدند. در پایان استراتژی ها و راهکارهایی جهت اعمال مدیریت مناسب و کاربردی برای منطقه مورد مطالعه ارایه شده است.
  یافته ها
  یافته های حاصل حاکی از توان اکوتوریستی بالای روستای چرات جهت توسعه صنعت گردشگری می باشد. برتری امتیازهای مربوط به فرصت های گردشگری و نقاط قوت داخلی مانند جاذبه های اکوتوریستی ممتاز و تنوع چشم اندازهای طبیعی و بکر در سطح منطقه، حاکی از وجود شرایط بسیار مطلوب برای برگزاری تورهای طبیعت گردی، انواع فعالیت های اکوتوریستی و توسعه گردشگری ماجراجویانه، ورزشی، درمانی، علمی، تابستانی و زمستانی در منطقه چرات است.
  بحث و نتیجه گیری
   با توجه به نتایج پژوهش، منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل بالایی برای توسعه اکوتوریسم و گردشگری پایدار می باشد. نتایج یافته ها نشان می دهد که توسعه توریسم نیازمند شناسایی، معرفی و گسترش تبلیغات، توسعه امکانات و زیرساخت ها و همچنین سرمایه گذاری جهت گسترش جذب گردشگر می باشد.
  کلیدواژگان: روش SWOT، اکوتوریسم، گردشگری پایدار، حوزه آبخیز چرات
 • احسان کمالی مسکونی*، سید فخرالدین افضلی صفحات 141-152
  زمینه و هدف
  شوری منابع آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک از مسایلی است که کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و مشکلاتی را ایجاد نموده است. تاثیر نامطلوب شوری آب و خاک بر رشد و عملکرد انواع محصولات زراعی در مناطق خشک یک نگرانی جدی محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر آبیاری با شوری‏ های مختلف بر روند تغییرات برخی خصوصیات خاک در لایه سطحی خاک می ‏باشد.
  روش بررسی
  به این منظور نمونه‏برداری در 10 زمین کشاوری تحت آبیاری با کیفیت‏ های متفاوت به صورت نواری به فواصل 6 متری (15نمونه) انجام گرفت. پارامترهای هدایت الکتریکی، رطوبت زراعی و رطوبت اشباع برای هر نمونه برداشت شده، اندازه‏ گیری شد و سپس به ارزیابی عامل تجمع نمک پرداخته شد.
  یافته ها
   نتایج نشان داد بین هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک و شوری آب آبیاری، درصد رطوبت اشباع و ظرفیت زراعی خاک در تمامی زمین ‏های زراعی که به‏ صورت نواری نمونه‏ برداری شده بود رابطه معناداری با R2>90 وجود دارد. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه نمایی معناداری، بین عامل تجمع نمک و درصد رطوبت اشباع در تمامی زمین‏ های کشاورزی که به‏ صورت نواری نمونه‏ برداری شده بود وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  به‏ طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد کشوری خاک‏ عمدتا تحت تاثیر کیفیت آب‏های آبیاری می‏باشند و همچنین آبیاری با آب نامطلوب بر روی تغییر خصوصیات فیزیکی خاک تاثیرگذار بوده است.
  کلیدواژگان: درصد رطوبت اشباع خاک، ظرفیت زراعی، پتانسیل شوری خاک، شوری آب آبیاری
 • مریم رفعتی، آرمیتا تقوی*، عبدالرضا کرباسی صفحات 153-160
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی خاک های اطراف معدن منگنز ونارچ قم به فلزات سنگین منگنز ، نیکل ، سرب و مقایسه روش های مولر و کرباسی در تعیین شاخص آلودگی و تعیین سهم طبیعی و انسان ساخت عناصرمذکور درمنطقه مورد مطالعه است.
  روش بررسی
  جهت انجام این مطالعه 3 نمونه به صورت سیستماتیک از عمق 5- 25 سانتی متری خاک برداشت و مخلوط شده و یک نمونه مرکب به آزمایشگاه منتقل گردید تا غلظت کل فلزات منگنز، نیکل و سرب با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در نمونه مذکور اندازه گیری گردد. سپس شاخص های زمین انباشتگی مولر ((Igeo و کرباسی)) Ipoll جهت تعیین میزان آلودگی منطقه مورد استفاده قرار گرفتند.  
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که غلظت منگنزو نیکل، کم تر و غلظت سرب بیش تراز حداکثر میانگین غلظت قابل قبول در پوسته زمین و شیل بود. میزان Igeo برای همه فلزات بین 0 تا1 بود و میزان Ipoll بین 1 تا 2 بود،که نشان می دهد آلودگی خاک به ترتیب در رده غیرآلوده و کمی آلوده است.
  بحث و نتیجه گیری
    شاخص ژئوشیمیایی کرباسی درتعیین آلودگی منطقه کارآمدتر ازشاخص ژئوشیمیایی مولر بوده و سهم فاز انسان ساخت عناصر سنگین به صورت سرب(16 درصد)> نیکل(8 درصد)> منگنز(5 درصد) محاسبه شد.
  کلیدواژگان: عناصرسنگین، شاخص زمین انباشتگی، تفکیک شیمیایی تک مرحله ای، معدن منگنز ونارچ قم
 • سمیه گلچین، بهمن رمضانی* صفحات 161-172
  زمینه و هدف
  اهمیت موضوع گردشگری به عنوان پدیده ای نوین و منبعی برای توسعه از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی قابل بررسی است و آن یکی از اصلی ترین منابع درآمد کشورها در حال حاضر است. متاسفانه گسترش جریان های گردشگری با برنامه ریزی نامناسب به همراه ضعف زیرساخت ها و مدیریت گردشگری، اثرات محیط زیستی منفی زیادی در پی داشته است. هدف از این تحقیق، شناخت و ارزیابی اثرات محیط زیستی ناشی از اماکن اقامتی و پذیرایی توریستی در منطقه ساحلی چاف تا چمخاله با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع در فاز بهره برداری بر چهار محیط فیزیکی- شیمیایی، اکولوژیکی- بیولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- فنی می باشد.
  روش بررسی
  یکی از روش های ارزیابی اثرات محیط زیستی، روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع است که این تحقیق بر اساس  این روش با داده های استاندارد از معیارهای مهم ارزیابی انجام گرفته است.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که توسعه توریسم  بر  محیط اقتصادی- فنی و اجتماعی - فرهنگی دارای  اثرات مثبت  است. حداقل اثرات منفی در بخش بهداشت و ترافیک و حداکثر اثرات منفی در محیط فیزیکی ومحیط زیست  است.   بحث و
  نتیجه گیری
  توسعه توریسم در ناحیه مورد مطالعه شاید سبب افزایش درامد اقتصادی و امار اشتغال  شده باشد ولی تخریب ان به مراتب بیشتر است و دور نمای منفی  مانند تخریب محیط های فیزیکی ، تغییرات کاربری اراضی،حفظ محیط زیست را در استفاده از روش های موجود را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: گردشگری، ماتریس ارزیابی اثرات سریع، منطقه ساحلی چاف تا چمخاله، گیلان
 • مهران قدوسی، فریده عتابی*، جعفر نوری، علیرضا قراگزلو صفحات 173-188
  زمینه و هدف
  پیش بینی نتایج حاصل از اجرای خط مشی های راهبردی کنترل آلودگی هوا به عنوان نخستین و مهم ترین چالش شهرداری تهران مطرح می باشد.  هدف اصلی این تحقیق بررسی روشی خاص برای ارزیابی نتایج حاصل از خط مشی های راهبردی کنترل کننده آلودگی هوا در کلان شهر تهران با استفاده از ابزارهای پشتیبان تصمیم گیری چند بعدی بوده است .
  روش بررسی
  ابتدا مناسب ترین استراتژی های کنترل آلودگی هوا بر اساس شرایط و ساختارهای موجود در هر زون از سطح شهر انتخاب گردید و سپس طبق معیارهای برگزیده وزن دهی شدند . همچنین بر اساس پایش مکانی الگوهای شکل گیری آلودگی هوا در زمان گذشته و حال حاضر، و نیز تحلیل اثرات آن ها، نتایج حاصل از اجرای استراتژی های کنترل آلودگی هوا توسط مدل های شبکه عصبی مکانی شبیه سازی شدند . در گام بعدی متغیرهای سری های زمانی و عدم قطعیت جهت پیش بینی الگوهای قابل شکل گیری، میزان آلودگی هوا را شبیه سازی نموده و در نهایت نتایج استراتژی های کنترل آلودگی با استفاده از لایه های موضوعی مکانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  تعریف خوشه های نهایی استراتژی های کنترل کیفیت هوا، وزن دهی و رتبه بندی خط مشی های منتخب بر اساس معیارهای تعریف شده از نخستین یافته های این تحقیق بوده است. همچنین استحصال پهنه بندی های سری های زمانی بر اساس داده های جمع آوری شده در طی یک دوره چهار ساله و نیز شبیه سازی مدل های سناریو مبنا و لایه های اطلاعات مکانی خروجی آن ها از جمله دست آوردهای این مطالعه بوده است. در نهایت مدلسازی متغیرهای پیش بینی و تدوین نرم افزار کنترل کیفیت هوا و پیش بینی نتایج حاصل از اجرای استراتژی های کنترل آلودگی هوا ارائه گردید. نتایج نشان دهنده آن است که در صورت بهره گیری از مدل های شبکه عصبی مکانی، مدیران شهری قادر خواهند بود به صورت موثر نتایج حاصل از اجرای استراتژی های کنترلی را پیش بینی نمایند .
  بحث و نتیجه گیری
    نتایج این مطالعه نشان داد کهتحلی های مکان - زمان محور، پشتیبان فرایند ارزیابی و پیش بینی اثرات آلودگی بوده و با استفاده از آن ها می توان بهترین استراتژی های کنترل آلودگی را برای پهنه های متاثر از آلودگی هوا تعریف نمود. نتایج نهایی مدل های شبکه عصبی مکانی نشان می دهد که در صورت اجرای استراتژی های منتخب بر اساس سناریوهای تعریف شده، در "سناریو خوش بینانه" کیفیت هوا در تمامی پهنه های شهر تهران به صورت کامل و پایدار، سالم باقی مانده در حالی که در "سناریو شرایط متعارف" در صورت اجرای استراتژی های منتخب تا حدود 70 در صد از سطح آلودگی هوا در فصول پاییز و زمستان نسبت به شرایط عدم اجرای برنامه های کنترلی کاسته خواهد شد. دیاگرام نهایی فرایند صحت سنجی مدل نیز موید آن بود که الگوی سطح آلودگی پیش بینی شده توسط مدل در هر یک از پهنه های شهری از روند و تطابق مناسبی در مقایسه با الگوی میزان آلودگی حاصل از نتایج داده های میدانی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، استراتژی های کنترل آلودگی هوا، مدل شبکه عصبی مکانی، سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری
 • سارا یاری، علی رستمی* صفحات 189-202
  زمینه و هدف
  تغییر کاربری اراضی سبب آشفتگی اکوسیستم می شود و می تواند ذخیره کربن و جریان آن را تحت تاثیر قرار دهد، به ویژه تبدیل اراضی جنگلی برای مقاصد کشاورزی، چرای دام و تفرج، اثرات متعددی روی خصوصیات خاک به ویژه ذخیره کربن آلی خاک  دارد. هدف از این مطالعه تعیین میزان و مقایسه ترسیب کربن و خصوصیات ادافیکی خاک بین دو رویشگاه جنگلی تحت چرا و قرق 30 ساله در تنگ دالاب شهرستان ایلام بود.
  روش بررسی
  جهت بی اثر کردن متغیرهای توپوگرافی، نمونه های خاک در دو منطقه قرق و تحت چرا، با در نظر گرفتن شرایط توپوگرافی یکسان از لحاظ جهت دامنه، ارتفاع و شیب و به روشتصادفیسیستماتیک ازهرمنطقهازعمق صفرتا30 سانتی متریزمین برداشت وازهرمنطقه30 نمونهخاکجمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که اختلاف معنی داری بین درصد آهک، اسیدیته  و بافت خاک بین دو منطقه قرق و قرق نشده وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که میزان وزن مخصوص ظاهری و حقیقی، هدایت الکتریکی، ازت کل، فسفر، پتاسیم تبادلی، کربن آلی، ماده آلی و ترسیب کربن بین دو منطقه قرق شده و قرق نشده دارای اختلاف معنی دار آماری در سطح 95 درصد است.
  بحث و نتیجه گیری
   مقایسه خصوصیات ادافیکی خاک در دو منطقه قرق و تحت چرا نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار آماری برای بیش تر فاکتورها بود.  همچنین مقادیر ترسیب کربن در خاک منطقه جنگلی قرق شده با میزان 03/60 تن در هکتار بیش تر از مقادیر آن در خاک منطقه قرق نشده و تحت چرا با میزان 17/41 تن در هکتار به دست آمد. درنهایت، برای برآورد ترسیب کربن خاک، دو مدل رگرسیونی معتبر با ضریب تبیین (R2)، 995/0 و 998/0 به ترتیب برای منطقه قرق شده و قرق نشده به دست آمد.
  کلیدواژگان: تنگ دالاب ایلام، جنگل تحت چرا، جنگل قرق شده، ترسیب کربن، مدل سازی
 • اسماعیل سیلاخوری*، مجید اونق، امیر سعدالدین صفحات 203-217
  زمینه و هدف
  بیابان زایی مسئله ای جهانی، با پیامدهای جدی برای تنوع زیستی، ایمنی محیط زیست، ریشه کنی فقر، ثبات اجتماعی- اقتصادی و توسعه پایدار در سراسر جهان می باشد. مناسب ترین روش برای تعیین شدت خطر بیابان زایی، استفاده از مدل های تجربی است. هدف از این پژوهش تعیین توزیع مکانی خطر بیابان زایی منطقه سبزوار با استفاده از مدل IMDPA و سیستم اطلاعات جغرافیایی است.
  روش بررسی
  به منظور بررسی شدت بیابان زایی در منطقه سبزوار، از تمام معیارهای مدل IMDPA استفاده گردید. برای این منظور، ابتدا نقشه واحدهای کاری (رخساره های ژئومورفولوژی) با استفاده از نقشه های شیب، زمین شناسی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، تصاویر ماهواره ای لندست 5 و گوگل ارث در 4 واحد، 10 تیپ و 96 رخساره تهیه گردید. سپس در هر واحد کاری، با استفاده از مدل IMDPA شاخص ها ارزش دهی شد و از میانگین هندسی آن ها ارزش هر معیار تعیین گردید. ارزش هر گروه از میانگین هندسی معیارهای آن مشخص؛ و از میانگین هندسی ارزش گروه ها، نقشه شدت بیابان زایی منطقه به دست آمد.
  یافته ها
   نتایج نشان داد، که معیارهای آب و آبیاری و فرسایش با میانگین وزنی 94/2 و 72/2 بیش ترین تاثیر را در بیابان زایی منطقه داشتند. منطقه سبزوار با استفاده از این مدل به دو کلاس متوسط (II) و شدید (IV) تقسیم شد، که بیش ترین سطح منطقه را کلاس متوسط (07/85 درصد) پوشش داد.
  بحث و نتیجه گیری
   منطقه سبزوار از روند ژئومورفولوژیکی متنوعی از کوهستان تا پلایا برخوردار می باشد و تقسیم بندی آن به دو کلاس بیابان زایی نشان دهنده آسان گیری مدل IMDPA در تهیه نقشه خطر بیابان زایی است. دلیل این امر را می توان در شاخص های متنوع، میانگین هندسی و کلاس بندی نامتوازن جستجو کرد. نقشه خطر مذکور به همراه شاخص ها کلیدی موثر در بیابان زایی منطقه سبزوار می توانند در جهت مهار بیابان زایی و نیل به توسعه پایدار مورداستفاده برنامه ریزان قرار گیرند.
  کلیدواژگان: شدت خطر بیابان زایی، مدل IMDPA، منطقه سبزوار، رخساره ژئومورفولوژی
 • ریوف فروتن، حسین اسماعیلی*، ملیحه کوثری فرد صفحات 219-229
  زمینه و هدف
  بیودیزل سوختی است که به طور گسترده برای استفاده به جای سوخت های فسیلی مورد توجه قرار گرفته است زیرا این سوخت تجدید پذیر است و از منابع طبیعی خانگی و پس ماندهای رستوران های محلی تولید می گردد. در سال های اخیر به دلیل افزایش جمعیت جهانی و افزایش تقاضا برای سوخت به منظور تامین انرژی مورد نیاز و از سوی دیگر به دلیل افزایش آلودگی های زیست محیطی و گرم شدن آب و هوای کره زمین و افزایش قیمت جهانی نفت و محدود بودن منابع سوخت های فسیلی باعث شده است که تولید بیودیزل در سراسر جهان به طور گسترده مورد توجه قرار گیرد.
  روش بررسی
  در این بررسی با استفاده از روغن خرمای استخراج شده و متانول در حضور کاتالیست قلیایی پتاسیم متوکسید طی فرآیند ترانس استری شدن بیودیزل تولید گردید و با سوخت تجاری موجود در ایران ترکیب و سوخت های با ترکیب 10، 50 و 100 بیودیزل تولید گردید و خواص آن ها نظیر نقطه ریزش، نقطه ابری شدن، نقطه اشتعال، ویسکوزیته و دانسیته براساس استانداردهای 6751 ASTM D و 7467  ASTM D بررسی گردید.
  یافته ها
  با توجه به نتایج بدست آمده دانسیته، ویسکوزیته سینماتیک، نقطه ابری شدن، نقطه ریزش و نقطه اشتعال بیودیزل به ترتیب برابر با Kg/m3 879، mm2/s 7/4، oC 13، oC 15 و oC 176 بدست آمد که نشان داد دانسیته، ویسکوزیته و نقطه اشتعال در محدوده استاندارد قرار دارد ولی با توجه به نقطه ابری شدن و ریزش، سوخت بیودیزل را نمی توان در مناطق سردسیر استفاده کرد.
  بحث و نتیجه گیری
   بر اساس نتایج به دست آمده، بهترین نسبت اضافه کردن بیودیزل تهیه شده از روغن خرما به گازوئیل به منظور کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا 10% بیودیزل می باشد.
  کلیدواژگان: بیودیزل، کاتالیست قلیایی، فرآیند ترانس استری شدن، روغن خرما
 • حسین یازرلو، آیدین پارساخو*، هاشم حبشی، سلطانعلی سلطانی نژاد صفحات 231-241
  زمینه و هدف
  هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر شیب طولی و پلان مسیر چوب کشی و تعداد تردد اسکیدر چرخ لاستیکی تاف بر کوبیدگی خاک در طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا بود.
  روش بررسی
  ابتدا مسیرهای چوب کشی با جهت های چوب کشی رو به بالا و رو به پایین انتخاب و هر مسیر به دو بخش با تردد متوسط و شدید تقسیم شد. پلان مسیر به روش قطبی و نیم رخ طولی مسیر از طریق ترازیابی برداشت و وارد نرم افزار اتوکد گردید. مسیرهای چوب کشی از نظر پلان به دو طبقه مسیر مستقیم و قوس های افقی و از نظر شیب طولی برای مسیر رو به بالا به طبقات 15-5، 25-15 و 25< درصد و برای مسیر رو به پایین به طبقات 5-0، 15-5 و 15< درصد تفکیک شدند. به منظور اندازه گیری کوبیدگی، تخلخل و رطوبت وزنی خاک در مجموع اقدام به برداشت 228 نمونه خاک توسط استوانه فولادی در طبقات یادشده و منطقه شاهد (جنگل) شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مقدار وزن مخصوص ظاهری خاک با افزایش شیب طولی مسیر و همچنین میزان تردد اسکیدر به طور معنی داری افزایش یافت. بیش ترین مقدار وزن مخصوص ظاهری در طبقه تردد زیاد، شیب طولی بالای 25 درصد (27/1 گرم بر سانتی متر  مکعب در چوب کشی رو به بالا) و بالای 15 درصد (18/1 گرم بر سانتی متر مکعب در چوب کشی رو به پایین) و بر روی قوس به ثبت رسید. کم ترین میزان تخلخل و رطوبت وزنی خاک نیز در همین شرایط مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
   در این تحقیق برای نخستین بار از نمایش گر سه بعدی Civil3D برای تحلیل فنی مسیرهای چوب کشی و تعیین مکان های نمونه برداری بهره گرفته شد. براساس یافته ها به منظور کاهش صدمات وارد به خاک مسیرهای چوب کشی باید حتی الامکان از ایجاد مسیرهای پر پیچ و خم، پرشیب و تردد زیاد روی آن ها پرهیز نمود.
  کلیدواژگان: مسیر چوب کشی، قوس افقی، تردد اسکیدر، شیب طولی، وزن مخصوص ظاهری خاک
 • علیرضا محمدی*، حسن پرویزی مساعد صفحات 242-255
  زمینه و هدف
  فلوراید یکی از شناخته شده ترین و مفیدترین مواد در مهار پوسیدگی دندان و استخوان می باشد، ولی مصرف مقادیر بالای آن می تواند باعث بروز بیماری فلوئوروزیس دندانی و استخوانی شود. از آنجایی که چای و آب آشامیدنی به عنوان یکی از مواد دارای فلوراید می باشد، بنابراین بررسی مطالعه حاضر با هدف سنجش غلظت فلوراید در آب شرب و چای مصرفی شهر تهران در سال 1392 صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، 25 نوع برند تجاری چای ایرانی و خارجی موجود در بازار شهر تهران و 30 نمونه آب شرب مصرفی شهر تهران در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. مقدار فلوراید موجود در نمونه های چای خشک و در دم کرده چای در مدت زمان های 3، 5 و 10 دقیقه و نمونه های آب بعد از هضم اسیدی توسط دستگاه الکترود انتخابی یون فلوراید اندازه گیری شدند. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 18 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
   نتایج به دست آمده نشان داد که مقدار فلوراید در انواع برند چای خشک بین 2/22-8/303 میلی گرم بر کیلوگرم، در محلول چای بین 2/0- 37/2 میلی گرم بر لیتر و در آب شرب مصرفی بین 012/0-95/0 میلی گرم بر لیتر قرار دارد. هم چنین نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان دم کردن، میزان فلوراید آزاد شده در چای افزایش خواهد یافت به طوری که در مدت زمان های 3، 5 و 10 دقیقه به ترتیب متوسط درصد آزادسازی یون فلوراید در محلول چای 88/31% ، 34/53 % و 08/78 % بود.
  بحث و نتیجه گیری
   در انتها مشخص شد که مصرف روزانه چای های بررسی شده به اندازه 5 فنجان توسط کودکان و بزرگسالان هیچگونه مشکلاتی را برای سلامتی آن ها ایجاد نخواهد کرد. اما بایستی غیر از مصرف چای به سایر منابع ورود یون فلوراید به بدن نظیر آب آشامیدنی و غیره نیز توجه داشت، تا از بروز بیماری های استخوانی و دندانی جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: چای سیاه، یون فلوراید، جذب روزانه، حد مجاز
 • مریم جام بزرگ*، منصور پورنوری، سید عباس پورهاشمی، داود هرمیداس باوند صفحات 257-278
  بی تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست ویکم انکارناپذیر تلقی می شود که در عین حال با چالش های عدیده ای نیز روبه رو می باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتا قابل قبول از مفهوم محیط زیست، هنوز بر مدار توسعه بی رویه و ترجیح منافع کوتاه مدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی می کند. هرچند پس از تشکیل کنفرانس استکهلم در نیمه دوم قرن بیستم، اسناد بین المللی متعددی در حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده است. ولی واقعیت امر این است که اغلب قواعد و معاهدات حقوق بین الملل محیط زیست که ناظر بر جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست هستند در مسیر جبران خسارات زیست محیطی حرکت نموده اند. اما شدت و عمق فجایع زیست محیطی در جهان امروز به گونه ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه تری در حوزه مورد بحث احساس می گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و تخریب محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد. در این مقاله سعی گردیده چالش هایی که جرم انگاری در سطح بین المللی با آن روبه رو است مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های موثر و عمدتا مثبت در تدوین شاخص های جرم انگاری زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جرایم زیست محیطی بین المللی، چالش های جرم انگاری، مولفه های موثر در جرم انگاری بین المللی زیست محیطی
 • مرضیه موسوی*، بهمن خسروی پور صفحات 279-294
  زمینه و هدف
  در دهه های اخیر یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی جوامع بشری، مساله امنیت و سلامت غذایی جمعیت رو به افزایش دنیا است. در این راستا، ضرورت تبدیل کشاورزی رایج به کشاورزی ارگانیک و پایدار مطرح می گردد. این پژوهش با هدف  بررسی میزان دانش سبزی کاران شهرستان باوی نسبت به کشاورزی ارگانیک انجام گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش سبزی کاران شهرستان باوی به تعداد 140 نفر می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد 104 نفر تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخت است که روایی آن توسط گروهی از صاحب نظران و اعضاء هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان تایید شد. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ دانش (89/0= α) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSwin16 انجام شد.
  یافته ها
   نتایج پژوهش نشان می دهد که دانش بیش از 62 درصد پاسخ گویان نسبت به کشاورزی ارگانیک کم است. بین سابقه فعالیت کشاورزی، سطح تحصیلات و میزان زمین کشاورزی و میزان دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک به ترتیب در سطح 01/0 و 05/0 رابطه آماری معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای سابقه فعالیت کشاورزی و میزان زمین زراعی تنها متغیرهای اثرگذار بر دانش در زمینه کشاورزی ارگانیک بودند که  2/24 درصد تغییرات دانش نسبت به کشاورزی ارگانیک را تبیین می کنند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بیان گر دانش کم کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک می باشد. با توجه به این که اهمیت دانش و آگاهی در پذیرش و توسعه یک فناوری جدید بارز و آشکار است، کمبود و فقدان اطلاعات و دانش به عنوان یک محدودیت و مانع بزرگی در راه توسعه کشاورزی ارگانیک به حساب می آید.
  کلیدواژگان: دانش، کشاورزی ارگانیک، امنیت غذایی
|
 • Negin Babadi, Maryam Mohammadi Rouzbahan *, Kazem Hemadi Pages 1-13
  Background and Objective
  Airplanes shuttling in urban context and airport noise are considered as common undesirable environmental effects caused by establishment or development of airports. Airport development has decreased the distance between airport and residential area and this highlights the importance of investigating the effects of the acoustic pollution caused by flights. The purpose of this study is to investigate the amount of acoustic pollution caused by flights in an area around the airport and in the direction of airplanes in Ahvaz.
  Method
  For this purpose, the rate of acoustic balance was measured during a four-month intervals in two day and night turns in 2015. In this study, 70 station were selected, in which sound rate was measured with 3 repetitions. Then the questionnaires a noise annoyance were completed by residents of the study area and the airport staff.
  Findings
  According to the results, the average balance of acoustic pressure in day turn and night turn were 68.69 and 65.62 dB respectively. During the measurement, the minimum sound pressure level of 58/81 dB and the maximum sound pressure level of 85/76 dB were recorded in Kooye-Pastorizeh and Aliabad regions.
  Discussion and Conclusion
  Results show that sound value in all the studied stations is higher than the standard of EPA.
  Keywords: Acoustic pollution, Ahvaz airport, Acoustic annoyance
 • Isa Khaknezhad, Ashkan Abdalisousan * Pages 15-32
  Background and Objective
  Considering the demands on constructing high energy performance buildings, technical solution is needed to be used for decreasing and improving the energy consumption. One of this solutions is underground energy storage that is considered based on short-term or long-term usage.
  Method
  In this study, a hospital in Tehran city, as a high energy performance building, was investigated. Fluid and heat transfer calculation for heat and cold storage in the building was simulated using MATLAB software for underground pipes. Also heating and cooling loads of the building was calculated by HAP4.5 software and the results were imported to MATLAB software. Then the volume and quality of the 24-hour and seasonal systems and reduction of carbon dioxide emissions were compared.
  Findings
  Heating storage system does not reduce the heating and cooling demand of the building, but application of an underground storage can decrease the amount of bought energy and the subsequent environmental damage.
  Discussion and Conclusion
  The results showed that application of a 24-hour storage system with 15 lines of steel pipes with the length of 600 m and nominal diameter of 3 inches placed in a ground depth of 3 m, yields 67% heating load and 34% cooling load and reduce CO2 emissions by 127 tons per year.  However, application of a 1-year storage system with 45 lines of steel pipes with the same specification placed in a ground depth of 5 m, yields 98% heating load and 39.5% cooling load and reduces CO2 emissions by 169.2 tons per year.
  Keywords: 24-hour storage, 1-year storage, Underground pipes, Energy consumption, GHG emissions
 • Maliheh Falah Nezhad Tafti *, Nasser Mehrdadi, Ali Torabian, Hossein Nayeb Pages 33-43
  Background and Objective
  Determining the wastewater quality index of municipal wastewater treatment plant for reuse or disposal purposes has always been an important issue. Therefore, developing a wastewater quality index facilitates the investigation and selection of the best option for wastewater reuse or disposal. Thus, determining the important quality parameters and the level of importance of each parameter in terms of the application of the wastewater are essential.
  Method
  In this study, after determining the important quality parameters by Delphi method, the weight of each factor was calculated using the multi-criteria decision making tools in order to develop the wastewater quality index. Then, the matrix for wastewater quality index was presented by defining the sub-indices for each parameter using the standards for wastewater reuse and disposal and by integration methods.
  Findings
  Results indicated that the quality parameters including BOD, COD, TSS, TDS, Fecal Coliform, pH, NH4 PO4 are the most important parameters. Also, developing the wastewater quality index through different methods for reuse and disposal and application of various weights for each parameter was found to be a more accurate and reliable method. This method allows for fast and simple evaluation of wastewater in each treatment plant and comparison of different municipal wastewater treatment plants.
  Keywords: Wastewater Quality Index, Municipal wastewater, Reuse, Disposal, Quality parameters
 • Mohammad Hossein Jahangir *, Mohammad Saranirad Pages 45-59
  Background and Objective
  Drought is among the natural disasters which happens in a long period of time and intermittently makes problems for human societies and consequently the economy through negative effects on water resources and agriculture compared to other natural phenomena. Thus, the basic step in drought studies is to select appropriate indicators for each area based on severity, duration and magnitude of drought in the study area. The aim of this study is to select appropriate indicators to classify and determine the degree of severity of the drought and wet and to identify the drought prone regions in South Khorasan province for planning and better management of drought. The values of drought severity were calculated by the desired index for each station using Matlab software. Then, based on the tables for each index, the drought and wet intensities were determined.
  Method
  In this study, the situation of drought in South Khorasan province was evaluated using the drought index, weather percent of normal precipitation (PNPI) and standard methods of index (Z). Since most stations do not cover the long-term (30 years) statistics of precipitation data, the available stations with the precipitation data for period of 24 years (2014- 1990) were used.
  Findings
  PNPI index results showed that among the studied stations, Khor Birjand stations with 5 months, Boshrooyeh, Ghain and Ferdous stations with 4 months and Birjand and Nehbandan stations with 3 months has the longest wet period. Drought is in the range of moderate drought to moderate humidity in most stations. The highest Z (wet 1/84) belongs to Nehbandan station in March and most of the stations experience moderate drought in June, July, August, September and October.
  Discussion and Conclusion
  The two methods show that the drought is in the range of moderate drought to moderate humidity in most of the stations. According to the results of hypothesis evaluation, the drought has been very severe and has led to occurrence of minimum annual precipitation. In this study, PNPI index was found to be a more appropriate index for the region.
  Keywords: Drought intensity, South Khorasan, Percent of Normal Precipitation Index, Z index
 • Esmail Cheraghi *, Mohammad Khalilzadeh, Amir Pooya Cheraghi, Yaser Rahimi Pages 61-76
  Background and Objective
  Usually uncertainty and risk are the inherent characteristics of implementing large projects. This uncertainty leads to a significant failure of most of the country's projects in achieving their predetermined goals. Most of the previous studies have addressed environmental risk assessment. in this study a problem is proposed in the form of a linear integer programming optimization model to select appropriate risk responses to project risk with an environmental approach. Failure in accurately identifying the risks of construction projects, in addition to increasing the time and cost of final projects, leads to social, environmental and human damages. The aim of this study is to present a mathematical model for selecting the strategies to respond the environmental and occupational health risks according to IS0 14001-OHSAS 18001 standard of construction projects.
  Method
  All environmental risks of the project are detected and a solution process is proposed using a mathematical model and NSGAII metaheuristic algorithm to obtain a more favorable strategy for responding the environmental risks of a building construction project with respect to time, cost and quality.
  Findings
  The results showed that the appropriate strategies for responding the risks were chosen optimally and the risk management system in this project was properly implemented by applying the proposed mathematical model to the 10 significant environmental risks in the project identified by the FMEA method and the ISO 31000 standard which is related to 8 important and critical activities of the project based on the failure structure.
  Discussion and Conclusion
  Selection of appropriate strategies for responding the risks of construction projects is one of the concerns of project stakeholders. For the first time, a metaheuristic algorithm was used to select the strategies for responding the HSE risk of construction projects. In Saba Tower, as a case study, all the risks affecting the environmental and occupational health debate were identified and appropriate risk response strategies were provided for each risk.
  Keywords: Environmental risk management, Risk detection, Response to risk, Metaheuristic algorithm
 • Seyed Zeynalabedin Hosseini *, Ehsan Arabian, Reza Ghorbani, Solmaz Amoushahi, Vahideh Tahmasebi, Mohsen Sadeghian Pages 77-89
  Background and Objective
  Landslides are classified as natural disasters that pose financial losses and deaths in the country annually. Besides, identification of high risk areas can be effective in reducing the damage and improving decisions on land-development policies. Preparation of landslide zoning map makes it possible to identify the vulnerable areas and use them in various environmental programs. In this study, the multi-criteria methods were presented to create the landslide capability map using geographical information system and decision rules. The aim of producing landslide capability map is to reduce the risks of landslides and support land development policies in the watershed scale.
  Method
  In this regards, different factors such as geology, slope, aspect, landuse, distance to road, rivers and fault maps were employed. Additionally, slope and river maps were expressed as restrictions. After weighing the factors and sub-factors, the landslide sensitivity maps were converted to the values ranged as 0-1. Afterward, in terms of sensitivity the final map was classified to three classes of low risk, moderate risk and high risk.
  Findings
  The results showed that some factors such as precipitation, geology and slope have the highest impact on landslide occurrence and should be considered with more emphasis in order to be used for planning and policy making in the study area.
  Discussion and Conclusion
  According to the results, the first group factors including geology, landuse, slope and aspect and the second group factors including land distance from fault, river, road and rainfall are weighed as 0.6 and 0.4, respectively.
  Keywords: Locating, Landslide, Zoning, Spatial Multi-Criteria Evaluation
 • Mahjoob Haghparast, Habiballah Torshizian *, Rahim Dabiri Pages 91-105
  Background and Objective
  Heavy metals can be present at low concentrations in the soil and contaminate it. Since the study area is ophiolite in terms of lithology, it can increase the concentration of heavy metals in soil and water resources. In this study, the concentration of heavy metals has been investigated and the pollution in sediments of Almejogh region (Fariman ophiolite) is evaluation.
  Method
  To study the concentration of heavy metals and sediment pollution in the study area, 9 samples of sediment were taken from depth of 30 to 20 cm. The samples were transferred the environmental laboratories of Islamic Azad University of Mashhad and the amounts of pH and EC in soil were measured. 10 grams of soil (material passing through a 200-mesh sieve) was transferred to the ACME Laboratories of Canada in order to be analyzed for determining the amount of heavy metals by the induction plasma-mass spectrometry (ICP-OES) method.
  Discussion and Conclusion
  Study of the correlation of heavy metals by Pearson coefficient, cluster analysis and principal components analysis showed that there are two different origins for geochemical distribution of heavy metals in sediment of the region. Ophiolite set of distribution of Cobalt, Nickel, Chromium and Pyroclastic and volcanic set as well as distribution of Iron elements, Molybdenum, Vanadium, Copper, Arsenic, Lead, Potassium and Cadmium were controlled. The pH of the soil in the study area fell within the pretty alkaline limit based on the classification of American soil science society. Evaluation of enrichment factor showed that Nickel has a very high enrichment and Arsenic and Chromium were in a high enrichment region. The above enrichment is indicative of anthropogenic origin. The pollution coefficient also showed that Nickel has the highest pollution in the region. The index of accumulation (of earth) also indicates t contamination of the sediment with Nickel in the region.
  Keywords: Heavy metals, Geochemistry, Pollution factors, Fariman Ophiolite
 • Fateme Ghassami *, Seyed Mohammad Shobeiri, Maryam Larijani, Shahriyar Farahmand Rad Pages 107-123
  Background and Objective
  Development of industry, agriculture and services, requires training of efficient workforce in technical and vocational fields. Knowing that human activity in these three sectors decreases the environmental quality, dealing with environmental degradation can be achieved by implementing long-term sustainable development education policies.
  Method
  The present study is an applied research and aims to choose the best method for sustainable development education. For this purpose, first, the sustainable development competency criteria for technical and vocational graduates were identified by library studies and three different questionnaires were designed based on them. Then, DEMATEL Technique was used to identify the mutual interactions among the criteria. The obtained results were used for designing a network structure on the fuzzy ANP technique to assign weight to each criterion. Finally, the obtained weights were used to rank and select the best method for sustainable development education based on the TOPSIS technique. Since these techniques cannot resolve the ambiguity and uncertainty of verbal evaluations, the fuzzy triangular numbers were used in all the above-mentioned techniques.
  Findings
  The results obtained in this study indicate that self-learning skills and proficiency in the environmental knowledge related to a particular technical and vocational field is the most important sub-criteria of sustainable development competence. Furthermore, group discussions were found to be the most appropriate teaching method for sustainable development education.
  Discussion and Conclusion
  Due to the importance of sustainable development competence criteria in choosing the right method for sustainable development education, it is necessary to consider all aspects of knowledge, skills, attitude, development and growth, in order to strengthen the environmental attitude and behavior.
  Keywords: Sustainable development education, Technical, vocational schools, DEMATEL, ANP, TOPSIS
 • Atekeh Yazdani *, Ghorban Vahabzadeh Kebria, Jafar Oladi Ghadikilaei, Seyed Ramzan Mousavi Pages 125-139
  Background and Objective
  Charat Watershed Basin is the one of fresh, high potential and beautiful mountainous ranges of Mazandaran province. Although it has various ecotourism, geotourism and environmental phenomena, there are no facilities and background for tourism plans. In this study, SWOT methodology has been applied to investigate the potential and limitation of effective geologic items over ecotourism and finally, the best strategic was present for developing the ecotourism development planning.
  Method
  The present study was performed based on a descriptive-analytic methodology and the data collection was done through fieldwork and documentary investigations. Using the SWOT method, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the internal and external areas of the region were identified. Then, according to the matrix of data and analysis of the matrix elements, the most important internal and external factors affecting the cherat region were identified and prioritized. Finally, the strategies for applying appropriate and applicable management were presented for the study area.
  Findings
  The findings indicate that the ecotourism power of Cherat village is important for the development of tourism industry. The advantages of tourism opportunities and internal strengths, such as exciting ecotourism attraction and diversity of natural and virgin landscapes in the region, indicate the extremely favorable conditions for nature tourism tours, various ecotourism activities and development of adventure tourism, sports, medical, scientific, summer and winter activities in the region.
  Discussion and Conclusion
  The results show that the study area has a high potential for the development of ecotourism and sustainable tourism. The results also show that tourism development requires identifying, introducing and promoting advertising, developing facilities and infrastructure, as well as investing on expanding tourism attraction.
  Keywords: SWOT method, Ecotourism, Sustainable Tourism, Cherat Watershed Basin
 • Ehsan Kamali Maskooni *, Seyed Fakhadin Afzali Pages 141-152
  Background and Objective
  Existence of water and soil salinity resources in arid and semiarid areas is an issue that affects agriculture and poses many problems. The adverse effect of water and soil salinity on growth and function of various crops in arid areas is a serious concern. The main objective of this study was to survey the impact of irrigation with different salinities on the changes in some soil properties in top soil.
  Method
  For this purpose, 10 land transects in farmlands with different quality of irrigation were sampled at intervals of 6 m (15 samples). Parameters of electrical conductivity, field moisture content and saturation water content were measured for each sample, and then the salt concentration factor (SCF) was evaluated.
  Findings
  The results showed that there is a significant relationship (R2>90) between ECe and ECw and between saturation water content and field moisture content in the whole lands which underwent transect sampling. The results also indicated that there is a significant relationship (R2>90) between the SCF and saturation water content in the whole lands that underwent transect sampling.
  Discussion and Conclusion
  In general, the results of this study indicated that soil salinity was mainly influenced by water quality and poor water quality could change the physical properties of soil.
  Keywords: Saturation water content, Field moisture content, Soil salinity potential, Water electrical conductivity
 • Maryam Rafati, Armita Taghavi *, Abdolreza Karbassi Pages 153-160
  Background and Objective
  The aim of this study was to evaluate contamination of the soils around Venarch manganese mine in Qom with heavy metals such as manganese, nickel and lead. It is also attempted to compare the Muller’s and Karbassi’s methods for determining the pollution index and the natural and anthropogenic share of the mentioned elements in the study area.  in of Geoaccumulation index (Igeo) and (Ipoll), heavy metals of natural and anthropotogenic fase contribution in the region.
  Method
  To perform this study, 3 samples were systematically collected from soil at the depths of 5 - 25 cm and mixed together to make a compound sample which was transferred to the laboratory. The concentrations of manganese, nickel and lead were measured using a spectrophotometer. Then the Muller’s Geoaccumulation index (Igeo) and the Karbassi’s Pollution Index (Ipoll) were employed to determine the intensity of pollution in the study area.
  Findings
  The results of bulk digestion showed that concentrations of Mn and Ni are lower and concentration of Pb is higher than the maximum average concentrations in the Earth’s crust and shale. Igeo was in the range of 0-1 and Ipoll was in the range of 1-2 for all metals, respectively showing that soil pollution is classified as unpolluted and slightly polluted.
  Discussion and Counclusion

  Karbassi’s Ipoll was found to be more efficient than Muller’s Igeo in determining the amount of contamination in the region. The share of heavy metals in anthropogenic phase was determined as the following order: Pb (16%)> Ni (8%)> Mn (5%).
  Keywords: Heavy metals, Geoaccumulation index, Single Phase Chemical Partitioning, Venarch Manganese Mine
 • Somae Golchin, Bahman Ramezani * Pages 161-172
  Background and Objective
  The topic of tourism as a new phenomenon and a source for development can be investigated from different aspects of political, economic, social, cultural and environmental policies. It is one of the main sources of income for countries at present. Unfortunately, due to improper planning as well as weak infrastructure and management of tourism, development of tourism has led to large negative environmental impacts. The aim of this study is to assess the environmental impacts caused by the residences and tourist accommodations in the coastal area of Chaf-Chamkhale using the Rapid Impact Assessment Matrix method (RIAM) in operation phase of physical-chemical, ecological-biological, social-cultural and economic- operational environments.
  Method
  Rapid impact assessment matrix method (RIAM) is one of the methods used for assessing the environmental impacts. Using this method, the standard data of important criteria have been assessed in this study.
  Findings
  The results show that tourism development has positive effects on economic-operational and social-cultural environments.  The minimum negative effects were seen on health and traffic and the maximum effects were noticed on physical environment.
  Discussion and Conclusion
  Although tourism development in the study area has seemingly increased economical income and employment, it has posed a much larger destruction and negative views such as degradation of physical environments, land use change and environmental conservation as a result of employing the existing methods.
  Keywords: Tourism, Rapid Impacts Assessment Matrix (RIAM), Coastal area of Chaf-Chamkhaleh, Guilan
 • Mehran Ghoddousi, Farideh Atabi *, Jafar Nouri, Alireza Gharagozlu Pages 173-188
  Background and Objective
  Predicting the results of the implementation of strategic air pollution control policies is the first and most important challenge for Tehran municipality. The main objective of this study was to define a specific method for assessing the result of urban air pollution controlling strategies in Tehran metropolis using a multi-dimensional decision support system.
  Method
  First, the most appropriate air pollution control strategies were selected based on existing conditions and structures in each zone of the city and then weighed according to selected criteria. Based on the spatial monitoring of air pollution formation patterns in the past and present time, as well as the analysis of their effects, the results of implementing air pollution control strategies were simulated using Geo-Artificial Neural Network models. In the next step, variables of time series and uncertainty variables were simulated for predicting the potential future air pollution patterns and finally, the results of the defined control strategies were evaluated based on spatial thematic layers.
  Findings
  Definition of final clusters of air quality control strategies, weighting and ranking of the selected policies based on defined criteria have been the first findings of this research. Also, extraction of time series zoning based on the data collected during a four-year period, as well as simulation of the baseline scenario models and spatial data layers of their output were among the achievements of this study. Finally, the modeling of the predictive variables, design of the air quality control software and the prediction of the results of the the implementation of air pollution control strategies were presented. The results showed that by applying the Geo-Artificial Neural Network models (GANN), the urban managers could effectively predict the results of implementing the air pollution control strategies.
  Discussion and Conclusion
  The results of this study showed that the spatio-temporal analysis supports the process of evaluation and prediction of the effects of pollution and can be used to determine the best pollution control strategies for the zones affected by air pollution. The final results of GANN models indicate that if the selected strategies are implemented based on the scenarios defined, in the "optimistic scenario", air quality in all areas of Tehran is completely stable and remains healthy, while in the "ordinary scenario" will reduce the level of air pollution up to 70 percent in the autumn and winter season if the selected strategies are implemented compared to the lack of implementation of control plans. The final model of the verification process model also confirmed that the pattern of pollution predicted by the model in each of the urban areas had a proper trend and adaptation compared to the pattern of contamination obtained from the actual results of the field data.
  Keywords: Air pollution, Air pollution control strategy, Geo–Artificial Neural Network models, Scenario, Decision support system
 • Sara Yari, Ali Rostami * Pages 189-202
  Background and Objective
  Land use change causes perturbation in the ecosystem and can influence the C stocks and fluxes. In particular, conversion of forests to agricultural ecosystems, grazing lands and recreational places affects various soil properties especially soil organic carbon (SOC) concentration. The objective of this study was to investigate and compare the amount of carbon sequestration and edaphic properties of soil in both grazed and 30-year-old protected forest habitats in Tang Dalab forests in Ilam province.
  Method
  To deactivate the topography variable, soil samples were taken from two areas of grazed and protected sites according to the same topographical conditions of geographical aspect, height and slope. In each area, 30 soil samples were taken from a depth of 0-30 cm using the randomly-systematically method.
  Findings
  The results showed no significant difference between the percentage of lime, acidity (pH) and soil texture in the two areas. Moreover, bulk density, particle density, electrical conductivity (EC), total nitrogen (N), phosphorus (P), exchangeable potassium (K), organic carbon (OC%), organic matter (OM%) and carbon sequestration (SOC) were found to be significantly different (95%) in the two areas statistically.
  Discussion and Conclusion
  Comparison of the edaphic properties of soil in grazed and protected sites showed a significant difference among most of the studied factors. Also The amount of soil carbon sequestration is higher in the protected forest area (60.03 ton/ha) than in the grazed forest area (41/17 ton/he). Finally, two authentic regression models with R2=0.995 and R2=0.998 were obtained in the protected and the grazed areas, respectively, for estimating soil carbon sequestration.
  Keywords: Tang Dalab in Ilam, Grazed forest, Protected forest, Carbon sequestration, Modeling
 • Esmaeil Silakhori *, Majid Ownegh, Amir Sadoddin Pages 203-217
  Background and Objective
  Desertification is a global issue with serious implications worldwide on biodiversity, eco-safety, poverty eradication, socio-economic stability, and sustainable development. The most efficient methods for assessing desertification intensity are experimental methods. The aim of this study was to assess desertification hazard in Sabzevar using the GIS and IMDPA model.
  Method
  The IMDPA model was applied to evaluate the desertification intensity in Sabzevar. For this purpose, first the land unit map (geomorphologic facies) was created using slope, geology, vegetation cover, land use, Landsat 5 and Google Earth satellite images in 4 units, and 10 types and 96 facies were identified. Then, in each work unit, all the criteria were valued based on the selected indices which resulted in the qualitative mapping of each criterion based on the geometric mean of the indices. The mapping of each group was done based on the geometric mean of the studied criterion. Then, the desertification intensity map of the region was obtained using a geometric average of all groups.
  Findings
  The results showed that water, irrigation, and erosion have the most severe impact on desertification with weighted means of 2.94 and 2.72, respectively. Sabzevar was divided into two classes of moderate (II) and intensive (IV) classes, with the largest area covered by the moderate class (85.07 %)
  Discussion and Conclusion
  Sabzevar has a diverse variety of geomorphologic terrains from high mountains to Playa, and dividing it into two classes indicates the simplicity of the IMPDA in preparing desertification. The reason for this peculiarity is the diverse features, geometric mean and unbalanced classification. The mentioned hazard map along with key factors in desertification can be used by the related managers for combating desertification and moving towards sustainable development in Sabzevar.
  Keywords: Desertification hazard intensity, IMDPA model, Sabzevar, Geomorphologic facies
 • Rauf Foroutan, Hossein Esmaeili *, Malihe Kosari Fard Pages 219-229
  Background and Objective
  Use of biodiesel instead of fossil fuel has received extensive attention. This fuel is produced from residuals of local restaurants and natural resources. In recent years, biodiesel production has received extensive attention worldwide due to increase of global populations and demand for fuel to supply energy and, on the other hand, because of increase of environmental pollution and global warming, rise of world oil prices and limited resources of fossil fuels.
  Method
  In this study, biodiesel is produced from extracted palm oil in the presence of alkaline catalyst like potassium methoxide by trans-esterification process. The produced biodiesel was mixed with the commercial fossil fuels existing in Iran to produce fuels with ratios of 10, 50 and 100 of biodiesel.The properties of the produced fuels such as pour point, cloud point, flash point, viscosity and density were studied according to the ASTM D 6751 and ASTM D7467 standards.
  Findings
  According to the results,the values fordensity, viscosity, cinematic, cloud point, pour point and flash point for biodiesel were 176 C, 15 C, 13 C, 4.7 mm2/s and 879 kg/m2, respectively, showing that density, viscosity and flash point fall within the standard limits. However, the values obtained for cloud point and pour point revealed that the biodiesel fuel cannot be used in cold regions.
  Discussion and Conclusion
  According to the results, the best ratio of adding the biodiesel produced from palm oil to diesel for reducing the fossil fuel consumption and air pollution was 10% biodisel.
  Keywords: Biodiesel, Alkalyne catalyst, Trans-esterification process, Palm oil
 • Hossein Yazarlou, Aidin Parsakhoo *, Hashem Habashi Pages 231-241
  Background and Objective
  The objective of this study was to investigate the effect of longitudinal slope, skid trail plan and passes of skidder Tof E655 on forest soil compaction in Bahramnia forestry plan.
  Method
  Initially, skid trails with upward and downward directions were selected and then classified into sections with moderate and severe traffic. Using polar and Nivelmen methods, the plan of route and longitudinal profile of route were drawn, respectively and fed into the AutoCAD software. The skid trails were divided into straight routes and horizontal curves in terms of plan and classified into 5-15, 15-25 and >25% for upward direction and 0-5, 5-15 and >15% for downward direction in terms of longitudinal slope were c. 228 samples was taken using metal cylinder for measuring soil compaction, porosity and moisture in the mentioned classes and control (forest).
  Findings
  Findings showed that the soil bulk density increased with the increase of skidder passes and longitudinal slopes. The maximum soil bulk density was recorded for curves, severe traffic classes, and longitudinal slopes >25% (1.27 g cm-3 in upward skidding) and >15 (1.18 g cm-3 in downward skidding). The minimum soil porosity and moisture was also observed in this condition.
  Discussion and Conclusion
  In this study, the Civil3D 3D display was used for the first time to analyze the technical properties of skid trails and to determine the sampling locations. According to the results, to reduce the damage to the soil of skid trails it is necessary to avoid constructing spiral and steep routes and sever passes through them.
  Keywords: Skid trail, horizontal curve, skidder traffic, longitudinal slope, soil bulk density
 • Alireza Mohammadi *, Hassan Parvizi Mosaed Pages 242-255
  Background and Objective
  Fluoride is one of the most well-known and useful substances to inhibit tooth decay and bone caries, but high doses of it can cause dental and skeletal fluorosis. Since tea and water contains fluoride, the present study was performed to measure fluoride concentration in drinking water and tea in Tehran in 2014 year.
  Method
  In this descriptive-analysis study, 25 types of Iranian and foreign brands of tea available in Tehran's market and 30 samples of drinking water from Tehran city were studied in 4 replications. The amount of fluoride in the tea and brewed tea samples within 3, 5 and 10 m and water samples after digestion were measured by fluoride ion selective electrode. Finally, the obtained data was analyzed by SPSS Ver. 18 software.
  Findings
  The results indicated that the amounts of fluoride in different brands of tea, tea solution and water were 22.2-303.8 mg/kg, 0.2–2.37 mg/L and 0.95-0.012 mg/L, respectively. Also, the results showed that the amount of released fluoride in tea increases with the increase of brewing time. Therefore, after 3, 5 and 10 m, the average percentages of fluoride released in the tea solution were 31.88%, 53.34% and 78.08% respectively.
  Discussion and Conclusion
  Finally, it was found that daily consumption of five cups of the studied tea by children and adults may not lead to health problem. However, other sources of fluoride ions such as drinking water, etc should be taken into consideration to prevent the occurrence of skeletal and dental diseases.
  Keywords: Black tea, Fluoride, Daily intake, Limits
 • Maryam Jambozorg *, Mansour Pournouri, Seyed Abbas Poorhashemi, Davoud Hermidas Bavand Pages 257-278
  There is no doubt that protection of environment is considered as the most critical need of human being for achievement of better qualities of life and realization of sustainable development goals in the 21st century. This is involved with numerous challenges, since the contemporary human still lives on the basis of irregular development and preference of personal short-term interests rather than long-term ones. Although several international regulations have been ratified for the protection of environment in the second half of the 20th century and after the establishment of Stockholm Conference, most of the regulations in international environmental law which aimed to prevent environmental pollution and degradation could only address the compensation for the environmental damages. However, the intensity of environmental disasters in today's world is to the extent that the need for performing more decisive actions is seriously felt; actions which could prosecute those who produce environmental pollution and degradations as criminals. This study attempts to investigate the challenges which criminalization is internationally faced and to highlight the effective and mostly positive components in codification of environmental crime indices.
  Keywords: International Environmental Crimes, Criminalization Challenges, Effective Components in International Environmental Criminalization
 • Marzieh Mousavi *, Bahman Khosravipour Pages 279-294
  Background and Objective
  In recent decades, the problem of food security and health issues among the populations worldwide jave been one of the main challenges for human societies. In this regard, the necessity of converting the conventional farming to organic farming was raised.
  Method
  This study was done to investigate the farmers’ knowledge about organic farming in Bavi city, Khuzestan province. The statistical population consisted vegetable growers in Bavi city (N=140) and the statistical sample was determined using the Morgan’s table (n=104). The statistical sample was chosen through simple random sampling technique. The data were collected using a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of Agricultural extension and Education experts. Moreover, its reliability was confirmed using the Cronbachs alpha (α=0/96). Finally, the data were analyzed by SPSSwin16.
  Findings
  The results showed that the knowledge of over 62% of the respondents about organic farming is low. There was a significant difference (p=0/01) between farming experience and knowledge about organic farming. Moreover, there was a significant difference (p=0/05) between the size of farmland and the education level and knowledge about organic farming. Results of regression analyses indicates that farming experience and size of farmland were the only variables explaining 24/2% knowledge changes.
  Discussion and Conclusion
  The results showed that farmers' knowledge regarding organic agriculture is low. Althougf the importance of knowledge in adoption and development of a new technology is obvious, lack of information and knowledge has been raised as a limitation and a great obstacle for the development of organic farming.
  Keywords: Knowledge, Organic farming, Food security