فهرست مطالب

Foreign Language Teaching and Translation Studies - Volume:7 Issue: 4, Autumn 2022

Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies
Volume:7 Issue: 4, Autumn 2022

 • تاریخ انتشار: 1401/10/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نرگس سردابی*، پریسا اجاق صفحات 1-16
  پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی تاثیر استفاده از فعالیتهای سوادآموزی خلاق بر انگیزش خواندن و درک مطلب زبان آموزان جوان ایرانی دربافت های یادگیری یکپارچه محتوا و زبان و انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی. پژوهش توصیفی متوالی در حوزه روش های آمیخته پژوهش طراحی شدکه در آن 65 زبان آموز دخترکودک ایرانی در دو بافت زبانی مختلف زبان انگلیسی شرکت کردند. در مرحله کمی، هر دو گروه مطالعه آزمون درک مطلب و پرسشنامه انگیزه خواندن را به عنوان پیش آزمون و هم پس آزمون دریافت کردند. در مرحله کیفی ، از فراگیران هر دو گروه آزمایشی از نظر نگرش در مورد مفهوم انگیزه خواندن مصاحبه شد. یافته ها نشان داد که زبان آموزان بافت دربافت های یادگیری یکپارچه محتوا و زبان  هم در پس آزمون خواندن و هم در پس آزمون  انگیزه مطالعه از همتایان خود در بافت انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی بهتر عمل کرده اند. یافته های این پژوهش همچنین نشان  داد زبان آموزان دربافت های یادگیری یکپارچه محتوا و زبان در مورد خواندن به زبان دوم نگرش مثبت تری دارند. بیانات و تاملات معلمان نیز برتری بافت  یادگیری یکپارچه محتوا و زبان را نسبت به بافت انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی از نظر پیشرفت در خواندن زبان دوم و انگیزه خواندن تحت تاثیر فعالیتهای سواد آموزی خلاق تایید می کنند. این یافته ها برای معلمان زبان دوم و طراحان مطالب درسی کودکان پیامدهای عملی مثبتب به همراه دارد.
  کلیدواژگان: مدارس دوزبانه، فعالیت های خلاقانه، انگلیسی به عنوان زبان خارجی، خواندن، انگیزش خواندن، کودکان زبان آموز
 • مریم اقبالی خاجانی، گلنار مزدایسنا* صفحات 17-35

  پژوهش حاضر درصدد بررسی اثربخشی مدل کلاس درس معکوس بر روانی گفتار زبان آموزان خارجی بود. بدین منظور، پنجاه نفر از دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی که در واحد درسی "گفت و شنود" ثبت نام کرده بودند، در این مطالعه شرکت کردند. داده ها از طریق طرح پیش آزمون-پس آزمون تک گروهی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. دو سنجشگر، چهار ارایه شفاهی دانشجویان را ارزیابی کردند. نرم افزار پرت و تحلیل واریانس اندازه مکرر یک طرفه برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل کلاس درس معکوس می تواند به طور قابل توجهی تسلط شفاهی دانش آموزان را ارتقا دهد. در این میان، نتایج مصاحبه های نیمه ساختاریافته نشان داد که دانشجویان نسبت به این رویکرد رضایت داشتند. از منظر آنها همکاری و همفکری دانش آموزان و معلم غیرقابل انکار بود و معتقد بودند این رویکرد منجر به افزایش اعتماد به نفس آن ها شده است. در نتیجه، یافته ها حاکی از آن بود که این روش یعنی کلاس معکوس، برای مربیان زبان و دیگر ذینفعان در هر سطحی مفید خواهد بود تا با استفاده از آن، فرآیند تدریس را به رویکرد یادگیرنده محور ارزشمندی تغییر دهند.

  کلیدواژگان: مدل کلاس معکوس، دانشجویان زبان خارجی، تسلط شفاهی، نرم افزار پرت، مهارت گفتاری
 • فاطمه فضلعلی* صفحات 37-58

  این مطالعه به بررسی وضعیت حرفه ای گرایی وتعهد معلمان زبان ایرانی پرداخته است. برای انجام این پژوهش، 136 معلم زبان انگلیسی (86 معلم بخش غیر انتفاعی و 50 معلم بخش دولتی) در سنین 25 تا 55 سال در مدارس و موسسات مختلف شرکت کردند. ابزار این پژوهش پرسشنامه حرفه ای گرایی وتعهد بود به همراه مصاحبه با 40 معلم زبان انگلیسی. نتایج به دست آمده نشان داد که حرفه ایی گرایی و تعهد و مولفه هایشان از سطح بالایی برخوردار بود. تحلیل مصاحبه ها نشان داد که معلمان حرفه ای به تدریس متعهد بودند ونسبت به نیازهای فراگیران حساس بودند. همچنین نتایج نشان داد که حرفه ایی گرایی و تعهد در میان معلمان زن بیشتر از معلمان مرد بود و همچنین میزان حرفه ایی گرایی و تعهد  معلمان موسسه های زبان بیشتر ازمعلمان مقطع متوسطه دوم بود. این یافته ها می تواند برای سیاست گذارن، مسیولین آموزشی و مدرسان مفید باشد تا شناخت بیشتری به حرفه ایی گرایی وتعهد در محیط آموزشی داشته باشند.

  کلیدواژگان: تعهد، محیط آموزشی، معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، جنسیت، موسسات زبان، حرفه ایی گرایی، مقطع متوسطه دوم
 • علی بیکیان، منصور گنجی* صفحات 59-85

  بیشتر پژوهش های پیشین به ارزیابی AFPهای معروف تر مانند Grammarly، Ginger، و غیره پرداخته اند؛ در واقع، هیچ کدام از پژوهش های پیشین کارایی InstaText و نگرش کاربران درباره این برنامه بازخورد خودکار را ارزیابی نکرده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرات InstaText بر بهبود کیفیت زبان (یعنی گرامر، املا، و سبک) 75 مترجم حرفه ای صورت گرفت که از InstaText برای ویرایش ترجمه های انگلیسی مقالات دانشگاهی بهره بردند که خود از فارسی به انگلیسی ترجمه کرده بودند. به علاوه، این پژوهش برای بررسی نگرش کاربران مذکور نسبت به InstaText هم انجام گرفت.در یک مرحله ی دارای طرح تک گروهی پیش آزمون-پس آزمون، تاثیر استفاده از InstaText بر بهبود کیفیت زبان متون ترجمه شده توسط شرکت کنندگان در پژوهش بررسی گردید؛ و مرحله پیمایشی نگرش شرکت کنندگان نسبت به InstaText را با استفاده از پرسش نامه «مفید بودن، رضایت، و کاربری آسان» (موسوم به پرسش نامه «USE») سنجید. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از InstaText موجب پیشرفتی چشمگیر در دستورزبان و املای متون ترجمه شده توسط شرکت کنندگان نشد، اما تاثیر این برنامه بازخورد خودکار در بهبود سبک آنها قابل توجه بود. افزون بر آن، شرکت کنندگان در پژوهش این برنامه را به عنوان یک ابزار ساده فهم، کاربرپسند، کارآمد، صرفه جویی کننده در وقت، و رضایت بخش ارزیابی کردند. پژوهش حاضر به کشف نقاط قوت و ضعف InstaText کمک میکند.

  کلیدواژگان: برنامه ارزیابی خودکار نوشتن (AWE)، برنامه بازخورد خودکار (AFP)، برنامه InstaText، کیفیت زبان، نگرش کاربران، مترجمان آزاد کار فارسی به انگلیسی
 • براهیم آیت هامو*، محمد لاروز، مصطفی فگرود، فواد اکی صفحات 87-109
 • امیررضا رحیمی*، سمیرا عاطفی بروجنی صفحات 111-136
  به دلیل شیوع کرونا، تدریس آنلاین زبان جایگزین آموزش حضوری شده است. با این حال، مطالعات اخیر نگرش عاطفی معلمان را نسبت به آموزش آنلاین پرداخته. آنچه هنوز مشخص نیست نگرش شناختی آنها نسبت به آموزش آنلاین زبان در این دوران است. به همین منظور، محققان نظریه انتشار نوآوری را به عنوان چارچوب نظری انتخاب، و نگرش های 11 معلم زبان انگلیسی زبان ایرانی را از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بررسی کردند. یافته های تحلیل محتوای قیاسی نشان داد که معلمان نگرش مثبتی نسبت به ویژگی های سازگاری آموزش آنلاین داشتند. با این حال، آنها نگرش منفی نسبت به پیچیدگی ناشی از یادگیری زبان به علت کم سوادی رسانه ای، قطع برق و سرعت پایین اینترنت داشتند. علاوه بر این، معلمان یادگیری زبان سنتی را بر یادگیری آنلاین ترجیح می دهند. در میان بسیاری از پیامدهای آموزشی، این مطالعه پیشنهاد می کند که کارشناسان آموزشی باید برخی از برنامه ها و کارگاه های آموزشی معلمان را برای معلمان انگلیسی اجرا کنند تا نیازهای آموزشی و حرفه ای خود را برای آموزش مهارت های دریافتی و تولیدی از طریق پلتفرم های آنلاین و سواد رسانه ای خود در افزایش دهند.
  کلیدواژگان: آموزش آنلاین زبان، آموزش از راه دور، نگرش، نظریه انتشار نوآوری، آموزش از راه دور اضطراری زبان
|
 • Narges Sardabi *, Parisa Ojagh Pages 1-16
  This study attempted to investigate the impact of creative literacy activities on the reading motivation and reading comprehension of young Iranian learners in the Content and Language Integrated Learning (CLIL) and EFL contexts. A sequential explanatory mixed-methods study was designed in which 65 Iranian female young learners in two different English language settings took part. In the quantitative phase, both groups received the reading comprehension and reading motivation scale as both pre and post-tests. Likewise, the experimental groups received training in terms of creative literacy activities. In the qualitative phase, the learners from both groups were interviewed to explore their reading motivation. Findings revealed that the learners in the CLIL context outperformed their counterparts in the EFL context both in reading and reading motivation. The findings of the study also proved that learners in the CLIL context had a more positive attitude toward L2 reading. Teachers’ reflective journals further revealed the superiority of the CLIL context over the EFL context in developing young learners’ (YLs) L2 reading and reading motivation. The findings have implications for the L2 teachers and curriculum designers when deciding the type of activities and the amount of L2 exposure for young learners.
  Keywords: CLIL, Creative Literacy Activities, EFL, reading comprehension, Reading motivation, young learners
 • Maryam Eghbali Khajani, Golnar Mazdayasna * Pages 17-35

  The current study was an attempt to investigate the effectiveness of the flipped classroom model on the fluency of foreign language learners' speech. To this end, fifty undergraduate English Language and Literature students, who had enrolled in a "Listening & Speaking" course, participated in this study. Data were collected through a one-group pre-posttest design and semi-structured interviews. Two raters assessed the learners' four oral presentations. The Praat software and one-way repeated measure ANOVA were used for data analysis. The results showed that the flipped classroom model could significantly develop students' oral fluency. Meanwhile, the findings of the semi-structured interviews indicated that the students were delighted with this approach. From their perspectives, the cooperation and collaboration between students and teachers were undeniable. They also believed that their self-confidence increased. Correspondingly, the results suggest that the language instructors and stakeholders at any level can benefit from this approach, i.e., flipped classroom model to shift the instruction to a practical learner-centered approach.

  Keywords: Flipped Classroom Model, Foreign Language Learners, Oral Fluency, speaking proficiency
 • Fatemeh Fazlali * Pages 37-58

  This study explored the status of professionalism and commitment among Iranian EFL Teachers. In doing so, 136 (86 private-and 50 public-sector) EFL teachers of different ages (25-55) from different schools and institutes in Tehran participated in this study. The participants completed the pertinent instruments (i.e., Teachers’ Professionalism and Organizational Commitment Questionnaires). Moreover, out of 136 participants, 40 EFL teachers were interviewed. The results showed that both professionalism and commitment along with their subcategories were rationally high among EFL teachers. Furthermore, a positive correlation was found between EFL teachers’ professionalism and commitment. Besides, the content analysis of interviews indicated that professional teachers were committed to their teaching and were sensitive to learners’ needs. Likewise, committed teachers were actively looking for professional development opportunities. The results also showed that female EFL instructors had a higher level of professionalism and commitment than their male counterparts. Additionally, the results indicated that EFL instructors in language institutes had a higher level of professionalism and commitment than those in senior secondary schools. The findings can support EFL policymakers, supervisors, managers, and teacher trainers to grasp a better picture of professionalism and commitment in Iranian EFL educational contexts.

  Keywords: Commitment, Educational Context, EFL teachers, Gender, Language institutes, Professionalism, Senior Secondary Schools
 • Ali Beikian, Mansoor Ganji * Pages 59-85

  There is growing agreement among researchers on the advantages of using automated feedback programs (AFPs), but most of the previous studies have evaluated more well-known AFPs like Grammarly, Ginger, etc. in English writing classes. None of the previous studies on AFPs evaluated the effectiveness of and users' perception of InstaText. Thus, this study was aimed at examining the effects of InstaText on improving the language quality (i.e., grammar, spelling, and style) of Persian-English freelance translators using InstaText for editing their English translations of Persian academic papers, which are considered technical translations. In addition, it was conducted to investigate how the said users perceived this InstaText. This quantitative study was conducted in two phases: a one-group pretest-posttest phase, where the effect of using InstaText on improving the language quality of translated technical texts was examined with 75 participants; and a survey phase, where the participants' perception toward InstaText was measured using Usefulness, Satisfaction, and Ease of Use (USE) questionnaire. InstaText did not help the participants make significant progress in grammar and spelling, but its effect on improving their style was significant. Further, the participants perceived the tool as intuitive, user-friendly, efficient, time-saving, and satisfactory.

  Keywords: Automated Feedback Program (AFP), Automated Writing Evaluation (AWE), InstaText, Language Quality, Perception, Persian-English Freelance Translators
 • Brahim Ait Hammou *, Mohammed Larouz, Mustapha Fagroud, Fouad Akki Pages 87-109

  Knowledge of verb-argument constructions (VACs) has been examined in a variety of contexts where English is mostly taught from the early stages of their schooling. No study has so far examined EFL learners’ knowledge of VACs in a context where English as a foreign language is taught only late at the secondary school level. The current study fills this gap by exploring construction knowledge in a context where teaching EFL is postponed until other languages have been introduced to learners. Using written essays of 180 students of 3 different proficiency groups, three indices of syntactic sophistication (i.e. the frequency of the Verb-argument constructions, the frequency of the verb-construction combinations and the verb-construction strength of association) were examined for their development across the three grade levels. As a second objective, this study examined the ability of these indices to predict students’ writing quality, through their grades. The results suggest that while the higher proficiency group showed a significant improvement in the rareness of their VACs, the three groups showed slow progress in the use of less frequent and less strongly associated verb-construction combinations. Similarly, only the index of construction sophistication (i.e. rareness) correlated significantly with and could predict variance in the writing score. This suggests that EFL learners follow a ‘necessary first’ principle in their learning of constructions. Similarly, these results indicate that the use of rare constructions enhances raters’ judgements of students’ writing quality.

  Keywords: Verb-Argument Constructions (VACs), Frequency, Strength of Association, Assessment, Writing
 • Amir Rahimi *, Samira Atefi Boroujeni Pages 111-136
  The traditional face-to-face language school has been replaced with online schooling by virtue of the COVID-19 outbreak. However, recent studies have significantly covered teachers’ emotional attitudes toward online education. What is not yet clear is their cognitive attitudes toward online language education, particularly during the recent pandemic. To fill the current gap, researchers selected Innovation diffusion theory (IDT) as the main theoretical framework and explored 11 Iranian EFL teachers’ attitudes through semi-unstructured interviews. The findings of the deductive content analysis revealed that teachers had positive attitudes toward compatibility features of online education; however, they had negative attitudes toward complexity stemming from Computer Assisted Language Learning) CALL (illiteracy, power cut, and low internet speed. Furthermore, teachers prioritize traditional language learning over online ones. Among many pedagogical implications, this study suggests that pedagogical experts should run some teacher training programs and workshops for English teachers to escalate their pedagogical and professional needs to teach both receptive and productive skills through online platforms. Additionally, English teachers should escalate their CALL literacy to efficiently manipulate their online classrooms, culminating in integrating more online tools in their language classes and placing a premium on online teaching rather than traditional ones.
  Keywords: Online Language Teaching, distance education, attitudes, Innovation Diffusion Theory (IDT), Emergency Remote Language Teaching