فهرست مطالب

مطالعات راهبردی فرهنگ - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1401)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مصطفی کریمی*، اکبر نصراللهی کاسمانی، عبدالکریم خیامی صفحات 9-22
  بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان یکی از برجسته ترین اسناد راهبردی انقلاب اسلامی به موضوعات مهمی همچون علم و فناوری، اخلاق و معنویت، اقتصاد و تولید، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و... پرداخته و علاوه بر ترسیم آرمان ها و تعیین اهداف، به الزامات و چالش ها نیز توجه داشته و به عنوان عصاره چهار دهه تجربه ارزشمند، نه فقط سرشت و سرگذشت انقلاب، بلکه سرنوشت و آرمان نهایی آن را تبیین نموده است. ازاین رو می تواند مبنای سیاست گذاری در عرصه های مختلف و به ویژه رسانه قرار گیرد. این پژوهش با هدف شناسایی خطوط راهنمای سیاست گذاری رسانه، با تمرکز بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. مضامین فراگیر در چهار گروه تعهد نگرشی، تعهد هنجاری، تعهد رفتاری و تعهد هیجانی قرار گرفته است. بر پایه این پژوهش، رسانه با متعهد دانستن خود به مفاد بیانیه و تاکید بر مضامینی همچون آرمان خواهی، ارزش مداری، تعالی جویی، خودباوری، عقلانیت، خلاقیت، هشیاری، امیدآفرینی، مطالبه و... و ملاحظه آن در سیاست ها و به دنبال آن راهبردها و برنامه ها در مسیر تحقق بیانیه قرارگرفته و با توجه به کارکردهای متعدد و تاثیرات فراگیر خود، موجبات هم سویی تمامی نیروهای اجتماعی را فراهم خواهد آورد. به ویژه آن که در متن بیانیه به صراحت بر جایگاه کلیدی و نقش موثر رسانه تاکید شده است.
  کلیدواژگان: دلالت های سیاست رسانه ای، خطوط راهنمای سیاست گذاری، سیاست گذاری رسانه، سیاست رسانه ای، بیانیه گام دوم
 • مجید سلیمانی ساسانی* صفحات 23-54
  پروژه پیام رسان وی چت در هلدینگ تنسنت از سال 2010 آغاز شده است. البته وی چت تنها پروژه هدلینگ تنسنت نیست؛ بلکه این مجموعه، تعداد زیادی برند و پروژه کلان دارد. آخرین آمارها نشان می دهد که وی چت با بیش از یک میلیارد کاربر در جایگاه پنجم رسانه های اجتماعی و سوم پیام رسان هاست و تنها واتساپ و مسنجر (هر دو متعلق به فیس بوک)، پیام رسان هایی هستند که کاربران بیشتری نسبت به وی چت دارند. یکی از مهم ترین ویژگی های وی چت در میان مخاطبان، امکان های مالی و پرداخت دیجیتال است و 76 درصد مجموع کاربران چینی از این خدمات بهره می برند. چینی ها در پرداخت دیجیتالی و مبتنی بر تلفن همراه، سرآمد جهان هستند و 35 درصد مبادلات مالی تلفن همراه را در اختیار دارند. درآمد عمده تنسنت از دو پیام رسان اجتماعی وی چت و کیو.کیو، شبکه های اجتماعی «کیوزون» و مجموعه بازی های آنلاین و رایانه ای آن است. هم اکنون تنسنت بزرگ ترین ارایه دهنده بازی های رایانه ای و بازی های تلفن همراه در دنیا است و در این عرصه، درآمدش از مایکروسافت و سونی هم بیشتر است. حال سوال اساسی این است که چه سیاست هایی در تنسنت ، وی چت را با چنین توفیقاتی روبرو ساخته است. شناسایی الگوهای موفق پیام رسان های اجتماعی برای اقتصاد دیجیتال کنونی در ایران و سیاست گذاری های نهادهای مرتبط اهمیت فراوانی داشته و ضرورت دارد. مطالعه حاضر برای ارزیابی سیاست از روش گزارش راهبردی استفاده می کند. نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد که «عدم اتکای درآمد تنسنت به تبلیغات»؛ «سرمایه گذاری در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات»؛ «فرهنگ مبتنی بر تحقیق و توسعه»؛ «اهتمام به ارز دیجیتال»؛ «ادغام سرگرمی در رسانه های اجتماعی» و «ارایه بازی های رایانه ای فراگیر» از مهم ترین راهبردهای کلان تنسنت است.
  کلیدواژگان: پیام رسان های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، وی چت، کیو.کیو، تنسنت، شبکه ملی اطلاعات
 • محسن شاکری نژاد*، مرضیه اشعری، سیاوش صلواتیان، رضا فرخ نژاد صفحات 55-76
  خط مشی گذاری در واقع نوعی برنامه ریزی محتوایی است که برای تولید محتوای موثر در رسانه، حایز اهمیت است؛ اما گاهی آنچه در عمل شاهد آن هستیم فاصله نه چندان کم، برنامه های تولید شده با تصورات افراد از اجرای خط مشی ها است. کشف چرایی این فاصله برای موفقیت خط مشی ها امری لازم و ضروری است. با توجه به جایگاه و نقش معاونت سیما در راهبری برنامه های تلویزیونی، هدف این پژوهش شناسایی موانعی است که اجرای موفق خط مشی های رسانه ای در معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران را با مشکل مواجه می کند. این پژوهش کاربردی به روش تحلیل مضمون طی 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و صاحب نظران حوزه خط مشی گذاری رسانه انجام شده است. داده ها در سه مرحله توصیفی، تفسیری و یکپارچه سازی با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا کدگذاری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. موانع اجرای خط مشی های رسانه ای در معاونت سیما در چهار مرحله «تدوین»، «ابلاغ و اقناع»، «اجرا» و «نظارت و ارزشیابی» دسته بندی شدند. نتایج نشان داد ضعف در شناسایی مسیله، شکل گیری خط مشی، ضعف در اقناع مجریان، توزیع نامناسب خط مشی، مسایل مالی و انسانی، فقدان نظام ارزشیابی منسجم و نبود ضمانت اجرا از موانع اجرای خط مشی های رسانه ای در معاونت سیما است.
  کلیدواژگان: خط مشی، خط نگاری، اجرای خط مشی، رسانه، معاونت سیما
 • سجاد کردانی، زهرا خرازی محمدوندی آذر*، محمد سلطانی فر صفحات 77-108
  برندسازی ملی در هر کشوری به عنوان یک دارایی، شناسه و هویت از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و بسیاری از کشورها، برای تحکیم موقعیت خود در صحنه جهانی بدان اهمیت می دهند. گروه های قومی نیز که بخشی از تاریخ، فرهنگ، هویت، رفتار و جمعیت کشور را شکل می دهند، در فرایند برندسازی ملی نقش آفرینی می کنند. از همین رو مقاله حاضر در چارچوب نظریه بازنمایی «ریچارد دایر» به بررسی تاثیر اقوام ایرانی بر برند ملی پرداخته است. با استفاده از روش کیو، الگوی ذهنی 57 نفر از متخصصان «امور فرهنگی و میراث کشور»، «توریسم»، «مناسبات اجتماعی»، «دولت»، «سرمایه گذاری و مهاجرت» و «صادرات» شناسایی و بر اساس جداول کیو مرتب سازی گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی الگوی ذهنی مشارکت کنندگان بر مبنای دو متغیر اقوام ایرانی و برند ملی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که حاصل آن شناسایی 8 عامل برای اقوام ایرانی و 6 عامل برای برند ملی بوده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که هرکدام از ذهنیت های شناسایی شده، مفاهیم و ویژگی های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که میان برخی دیدگاه های شناسایی شده از متغیرهای اقوام ایرانی و برند ملی رابطه ای معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: برندسازی، برند ملی، اقوام ایرانی، تصویر ملی، هویت ملی
 • طاهر سلیمانی*، علیرضا صامت، عباسعلی قیومی، اسماعیل کاوسی، علی رشیدپور صفحات 109-134
  یکی از موضوع هایی که باید در همه جوامع به آن توجه شود، موضوع تقویت هویت فرهنگی است. تقویت هویت فرهنگی همبستگی اجتماعی در جامعه را تقویت می کند و علاوه بر آن انسجام اجتماعی و نشاط اجتماعی در جامعه را افزایش می دهد. از دیگر مزیت های تقویت هویت فرهنگی، جامعه پذیری مناسب افراد است. پژوهش پیش رو، در همین راستا به شناسایی و تحلیل سیاست گذاری فرهنگی به منظور تحول هویت فرهنگی جوانان استان ایلام پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تلفیقی از نوع روش های کیفی و کمی است. در مرحله اول از روش کیفی تحلیل محتوا (قیاسی) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، جامعه آماری در این مرحله حدودا 80 منبع در حوزه هویت فرهنگی جوانان است که به صورت هدفمند انتخاب شده است. در ادامه، متون موردمطالعه قرار گرفته و پاراگراف های مرتبط با سوالات پژوهش انتخاب گردیده است. سپس، برای تعیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های تحول هویت فرهنگی جوانان استان ایلام از فن دلفی استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 15 نفر از خبرگان و اعضای هییت علمی دانشگاه های تهران (تمام وقت و حق التدریس) در رشته های جامعه شناسی و مدیریت فرهنگی به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی برای تعیین روایی مرحله کیفی در نظر گرفته شدند. در پایان مرحله اول شناسایی ابعاد تحول هویت فرهنگی جوانان استان ایلام در شش بعد تقویت هویت محلی (بومی) جوانان، توجه به دیانت جوانان، شناسایی جغرافیای فرهنگی، تقویت زبان فارسی جوانان، توجه به حافظه فرهنگی جوانان و توجه به پوشاک جوانان ارایه شد. جامعه آماری پژوهش را جوانان استان ایلام تشکیل می دهند که مطابق اطلاعات سامانه استانداری حدودا 300000 نفر هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 380 نفر برآورد شده و تجزیه وتحلیل آماری در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری (نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده ابعاد تحول هویت فرهنگی جوانان استان ایلام، تقویت هویت محلی (بومی) جوانان، توجه به دیانت جوانان، شناسایی جغرافیای فرهنگی، تقویت زبان فارسی جوانان، توجه به حافظه فرهنگی جوانان و توجه به پوشاک جوانان نشان داد که تمامی ضرایب به دست آمده، معنادار هستند.
  کلیدواژگان: تحول، هویت فرهنگی، هویت محلی، جوانان، استان ایلام
 • مریم تفرجی یگانه*، نعمت جهانفر، زهرا دریکوند صفحات 135-150
  هدف از پژوهش پیش رو، بررسی زبان شناختی حسن تعبیر به عنوان مولفه تاثیرگذار در زبان و فرهنگ در برنامه های تلویزیونی است؛ بنابراین، این پژوهش بر مبنای هدف و استراتژی از نوع کاربردی، توصیفی تحلیل محتوا می باشد. حسن تعبیر از ابزارهای زبانی است که باعث تقویت و افزایش نزاکت اجتماعی گویشوران زبان می شود. گویشوران هر زبان به جای واژه های بیانی نامناسب از حسن تعبیر استفاده می کنند که بار معنایی مثبتی داشته باشد. ازآنجا که برنامه های محلی صداوسیما مخاطبان زیادی دارند، نحوه استفاده آن ها از زبان به طور یقین تاثیر زیادی بر فرهنگ و زبان بینندگان خواهد داشت؛ بنابراین، تلاش دست اندرکاران و برنامه ریزان این حوزه بر آن است که از مودبانه ترین گونه گفتاری استفاده کنند. اهمیت این موضوع سبب شد که به این پرسش پاسخ داده شود که حسن تعبیرها در گویش کردی با استفاده از چه ابزارهای زبانی بیان می شود؟ جامعه آماری پژوهش شامل برنامه های محلی پخش شده از مرکز صداوسیمای استان ایلام از ابتدای سال 1399 بوده که شامل 270 روز برنامه (540 ساعت) بوده است. به منظور انتخاب نمونه مناسب، از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 54 روز (108 ساعت برنامه) تعیین گردیده است. حسن تعبیرهای مستخرج 70 مورد بوده است. نتایج بررسی ها نشان دادند که ابزارهای زبانی به کار رفته در ساخت حسن تعبیرها در نمونه موردنظر عبارت اند از: واژه های مبهم، حسن تعبیر استعاری، تضاد معنایی، فرایند ساختواژی تکرار، استلزام معنایی، اطناب، ایجاز، حذف، گسترش معنایی.
  کلیدواژگان: حسن تعبیر، تابو، برنامه های محلی، زبان شناختی، راهبرد فرهنگی
|
 • Mostafa Karimi *, Akbar Nasrollahi Kasmani, Abdolkarim Khayami Pages 9-22
  The Statement of “the Second Phase the Revolution”, as one of the most prominent strategic documents of the Islamic Revolution, deals with important issues such as science and technology, ethics and spirituality, economy and production, justice and fight against corruption, independence, etc. In addition to drawing ideals and setting goals, it has also paid attention to the requirements and challenges and, as an extract of four decades of valuable experience, has explicated not only the nature and history of the revolution but also its final destiny and ideal. Therefore, it can be considered as a basis for policy making in various fields, especially the media. This research has been conducted with the aim of identifying the guidelines of media policy, focusing on the Statement of the Second Phase the Islamic Revolution and through content analysis method. The extracted themes are categorized into four groups of attitudinal commitment, normative commitment, behavioral commitment and emotional commitment as comprehensive themes. Based on this research, by committing to the Statement and emphasizing themes such as idealism, value orientedness, excellence, honesty, moderation, creativity, care, etc. in policies and subsequent strategies and programs, the media will be on the way towards realization of the statement.
  Keywords: Media policy indication, Policy making guidelines, Media policy making, Media Policy, the Second Phase of the Revolution Statement
 • Majid Soleimani Sasani * Pages 23-54
  The production project of WeChat messenger platform in Tencent Holdings (The most valuable public company in Asia) has started since 2010. WeChat isn't just Tencent's huge headling project; rather, this company has a large number of brands and large projects. WeChat is just one of them. The latest statistics show that WeChat ranks fifth on social media and third on messaging with more than one billion users, followed by WhatsApp and Facebook (owned by Facebook). One of the most important features of WeChat among the audience is its financial and digital payment capabilities. 76% of all Chinese users use these services. The Chinese are superior to the rest of the world in digital and mobile-based payments. And account for 35% of financial transactions based on mobile platforms. Tencent's major revenue comes from WeChat and QQ, Kyuzon social networks, and online and computer games. Tencent is now the largest provider of computer games and mobile games in the world, and in this area, it earns more than Microsoft and Sony. The fundamental question is what policies existed in the Tencent series that WeChat has made such progress. The present study uses the strategic report method to evaluate the policy. This study shows that "Independence of advertising revenue,"; "Investing in various fields of information and communication technology,"; "Having a culture based on research and development,"; "Attention to digital currency,"; "Integrating entertainment on social media," and "Providing universal computer games," are among Tencent's most important macro-strategies.
  Keywords: Social Messenger, Social Media, WeChat, QQ, Tencent, national information network
 • Mohsen Shakerinejad *, Marzieh Ashari, Siavash Salavatian, Reza Farokhnejad Pages 55-76
  Purpose
  Policy making is actually a type of content planning that is important for producing effective content in the media. But sometimes what we see in real is the large distance between the programs produced and ideas about the implementation of policies. Finding out this gap is necessary for the success of policies. Considering the position and role of the TV deputy in the management of television programs, the aim of this research is to identify the obstacles that hinder the successful implementation of media policies in this deputy of IRIB.
  Methodology
  This applied research was conducted by thematic analysis method during 15 semi-structured interviews with experts and experts in the field of media policy making. The data has been coded and analyzed in three stages of description, interpretation and integration using the MAXQDA qualitative data analysis software. Findings and
  results
  Obstacles to the implementation of media policies in the tv deputy were categorized in four stages: "compilation", "information and persuasion", "implementation" and "monitoring and evaluation". The results showed that weakness in problem identification, policy formation, weakness in persuading executives, inappropriate policy distribution, financial and human issues, lack of coherent evaluation system, and lack of implementation guarantee are the obstacles to the implementation of media policies in tv deputy.
  Keywords: Policy, Policy making, Policy implementation, Media, tv deputy
 • Sajad Kordani, Zahra Kharazi Mohamadvandi Azar *, Mohamad Soltanifar Pages 77-108
  As an asset and identifier, national branding has a significant place to strengthen the countries position on the world stage. Ethnic groups, which form a part of the country's history, culture, identity, behavior and population, play a role in the process of national branding. Therefore, within the framework of "Richard Dyer's" Representation Theory, I have investigated the impact of Iranian ethnic groups on the national branding process through this article. Using the Q method and tables, the thoughts and attitudes of 57 specialists in "Cultural Affairs and Heritage", "Tourism", "Social Relations", "Government", "Investment and Migration" and "Exports" were identified and sorted. Based of the Iranian ethnic groups and national brand, the thoughts and attitudes of the participants were analyzed through exploratory factor analysis method; This resulted in the discovery of 8 factors for Iranian ethnic groups and 6 factors for the national brand. The results indicate that each of the identified patterns has different concepts in comparison to one another; The findings also proves a significant relationship between some of the ethnic variables of Iranians their national brand.
  Keywords: Branding, National Brand, Iranian ethnic groups, National Image, National Identity
 • Taher Soleimani *, Alireza Samet, Abbasali Ghayoumi, Esmaeil Kavousi, Ali Rashidpour Pages 109-134
  One of the main issues that needs to be addressed in all societies is the strengthening of cultural identity. Strengthening the cultural identity strengthens the social solidarity of the society and also increases the social cohesion and social vitality of the society. Another benefit of strengthening cultural identity is the proper socialization of people. This study identified and analyzed the cultural policy to change the cultural identity of the youth of Ilam province. This research is practical in purpose and method, it is a combination of qualitative and quantitative methods. In the first stage, the qualitative content analysis method (comparison) was used for data collection, where the statistical basis is approximately 80 sources in the field of youth cultural identity, which were purposefully selected. Next, the texts were examined and passages relevant to the research questions were selected. Next, the Delphi technique was used to determine the dimensions, components and indicators of cultural identity change among the youth of Ilam province. This study considered 15 experts and lecturers (full-time and part-time) in the fields of sociology and cultural management in Tehran universities as a statistical sample using a purposeful snowball sampling method to determine the validity of the qualitative phase. At the end of the first stage, the determination of the dimensions of the cultural identity change of the youth of the province of Ilam was presented in the six dimensions of the strengthening of the local (indigenous) identity of the youth, taking into account the religion of the youth. young people, to find out cultural geography, to strengthen the Farsi language of young people, taking into account the cultural memory of young people and taking into account the clothes of young people. The core statistical population of the study is the youth of Ilam province, which is approximately 300,000 people according to the county system. The sample size was estimated to be 380 people based on the Cochran formula, and statistical analysis was performed at two descriptive levels using statistical measures (such as frequency, percentage and mean) and the inferential level of confirmatory factor analysis using Spss 22 and Lisrel 8.54. Significance of obtained coefficients and parameters of dimensions of change of cultural identity of young people in Ilam province, strengthening of local (native) identity of young people, consideration of youth religion, identification of cultural geography., strengthening the cultural geography of young people. Focusing on the Farsi language of young people, the cultural memory of young people and the clothes of young people, it showed that all the obtained coefficients are significant.
  Keywords: Evoluution, Cultural Identity, Local Identity, Youth, Ilam province
 • Maryam Tafaroji Yeganeh *, Nemat Jahanfar, Zahra Drikvand Pages 135-150
  The present study was designed and implemented with the aim of linguistic investigation of Euphemism as an influential component in language and culture in television programs. Therefore, this research is of applied and mixed type (qualitative-quantitative) and, its qualitative part is considered in the current research. Euphemism is one of conversational tools that causes enhance politeness and preserve social altitude. Speakers use euphemism instead of taboos which do' not deserve to be used in polite situation. Since local programs have a lot of audiences; their use of language certainly has great effect on them; so; the providers try to use the politest form of language. This study tries to investigate the methods of constructing the euphemism in Ilami dialect and answer this question that, what kind of tools is used for euphemism in Ilami dialect? To achieve this goal, numbers of Ilam's local TV programs have been investigated. This study is a kind of descriptive, content-analysis research: the population of the study is the local program of Ilam TV during year 1395, which includes 270 days (540 hours) program. To select the proper sample, systematic random sampling has been done, and the proper sample size is about 54 days (108 hours) based on Cochran's formula. The obtained euphemism was about 70 as well.  Linguistic analysis of the obtained data has shown that linguistic tool for making euphemism in Ilami dialect include: Fuzzy word, metaphoric euphemism, reduplication, entailment, circumlocution, deletion, ellipsis and expansion like "Befarma".
  Keywords: Euphemism, taboo, Local programs, Cultural Strategies