فهرست مطالب

 • پیاپی 36 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید حسن پور لمر، احد نژاد ابراهیمی، حسن ستاری ساربانقلی*، علی وند شعاری صفحات 7-32
  مفاهیم و شاخصه های مرتبط با مقوله انتظار، منجی و مهدویت در جای جای هنر اسلامی و شیعی این مرز و بوم جلوه گری داشته است. هدف این پژوهش بازخوانی نقوش و آرایه های معماری شهر تاریخی ماسوله براساس معانی و مفاهیم و شاخصه های انتظار، منجی و مهدویت بوده است. روش تحقیق با بهره گیری همزمان از شیوه های توصیفی و توصیفی _ تحلیل با ابزار مطالعات کتابخانه ای در بخش مبانی نظری مطالعاتی و همچنین شیوه مطالعات میدانی و حضور عینی در فضاسازی های هنری مرتبط در روندی پیمایشی بوده است. مطالعه عینی براساس نقوش و آرایه های معماری شهر تاریخی ماسوله صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بازخوانی مفاهیم و شاخصه های نمادین مرتبط با مقوله انتظار و منجی و مهدویت در نقوش، گره چینی ها، اعداد، اشکال هندسی، اشکال گیاهی، خطوط، گچبری ها، نقوش حجاری، نقوش کاشی کاری ها، آرایه های معماری شهر تاریخی ماسوله، بوده است. دستاوردهای حاصل از این تحقیق می تواند در بازخوانی و فهم و قرایت نقوش و آرایه های معماری اسلامی ایران و هنر شیعی براساس دانش های میان رشته ای مرتبط با مقوله انتظار، منجی و مهدویت مفید باشد.
  کلیدواژگان: معماری شهر تاریخی ماسوله، انتظار، منجی، مهدویت، هنر اسلامی، هنر شیعی، نقوش معماری اسلامی
 • فریبا پروانه*، شهریار شادی گو، نورمحمد رضایی صفحات 33-56

  هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل میزان توجه به مولفه های مهدویت در کتب فارسی و مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی است. روش پژوهش، از نوع پژوهش کاربردی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و توصیفی با استفاده از ابزار چک لیست محقق ساخته می باشد. جامعه پژوهش کتاب های فارسی و مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به تعداد 10 جلد می باشد که در سال 1401 چاپ شده اند. واحد تحلیل محتوا نیز شامل متن، تصویر و فعالیت است. با توجه به یافته ها براساس داده های حاصل از تحلیل محتوای دو عنوان درسی؛ به مولفه های مشارکت مذهبی و ایجاد یگانگی بین افراد (71/4درصد) کمترین توجه و مولفه های هویت بخشی، اصلاحات اجتماعی، اتحاد، امنیت اجتماعی و تحرک زایی (19/25درصد) بیشترین توجه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بعضی از مولفه های سرمایه اجتماعی نظیر؛ مشارکت مذهبی و همبستگی اجتماعی که باعث تقویت اندیشه مهدویت در دانش آموزان می شو، در کتب درسی مطالعات اجتماعی و فارسی ابتدایی به درستی تبیین نشده اند. همچنین در راستای آموزش مهدی باوری در محتوای کتب درسی و تقویت روابط میان افراد جامعه هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی به مولفه های امیدآفرینی، هویت بخشی، تحرک زایی، توانایی در ایجاد مقاومت و ظلم ستیزی، اصلاحات اجتماعی و ایجاد همبستگی اجتماعی به اندازه کافی توجه نشده است.

  کلیدواژگان: مهدویت، انتظار، سرمایه اجتماعی، تحلیل کتب، ابتدایی
 • امیرمحسن عرفان صفحات 57-80
  هدف

  این پژوهه با هدف اکتشاف مهم ترین برون دادهای کاربست تفکر خلاق در هنرمند مهدوی سامان یافته است.

  روش

  این تحقیق روش تبیینی _ تحلیلی را در پردازش محتوا مبنا قرار داده است، و بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه ای _ کاربردی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، یک تحقیق کیفی است. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و در استکشاف از توصیف بهره برده شده است.

  یافته ها

  مهم ترین نقش تفکر خلاق در توانمندسازی فردی هنرمند است. این توانمندسازی در دو ساحت انگیزشی و مهارتی قابل رصد است. غلبه ریشه یابی بر عارضه بینی، خلق احساس خود اثربخشی، تعهد پایدار و درک هوشمندانه تفاوت های فردی در انتقال پیام مهدوی مهم ترین یافته های تحقیق در توانمندسازی انگیزشی و روانی هنرمند مهدوی است. طراحی نوآورانه اثر هنری و رشد ابتکارات احساسی نیز در توانمندسازی مهارتی هنرمند در عرصه آموزه مهدویت موثر است.

  نتیجه

  نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان که تفکر خلاق، ارتقای قدرت انگیزشی، نوآوری و عزت نفس در حوزه توانمندسازی فردی هنرمند مهدوی را ارتقا می دهد.

  کلیدواژگان: تفکر، خلاقیت، توانمندسازی، هنر، هنرمند، مهدویت
 • منصور نیک پناه صفحات 81-98

  ادبیات داستانی بهترین محمل برای بیان و انتقال ارزش های جامعه است. از این رو برای رصد نمودن میزان ساری و جاری بودن یک اندیشه فرهنگی در بین آحاد مردم بهترین دستاویز، مطالعه و بررسی ادبیات داستانی آن قوم است. توجه به آخرالزمان و اتقاقاتی که در آن دوران رقم می خورد، از قبیل: ظهور و قیام امام زمان؟ع؟ و شخصیت هایی همچون دجال، یمانی، نفس زکیه، و حوادثی که در عصر ظهور پیش می آید، می تواند بیانگر رواج تفکر انتظار و بسترسازی برای ظهور منجی باشد. در این مقاله، نویسنده به بررسی این مفاهیم در ادبیات داستانی معاصر پرداخته است. این بررسی برش تاریخی بعد از مشروطه تا دوران جنگ را در بر گرفته است. این پژوهش که به امهات آثار ادبیات داستانی دوران معاصر پرداخته است، با روش تحلیل محتوا از نوع توصیفی به نقد و بررسی موضوعات مدنظر پرداخته است. نتایج تحلیل و بررسی این آثار بیانگر خاموشی و فراموشی داستان نویسان از بسترسازی جامعه جهت ظهور ولی عصر (عج) است.

  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، حضرت مهدی (عج)، ظهور، دجال
 • محسن خوش فر، میناسادات حسینی* صفحات 99-132

  از امور موثر در زندگی و سرنوشت انسان، «معرفت امام» به ویژه امام هر زمان است. از همین رو در ذیل بسیاری از آیات، امامان معصوم (ع) به شیوه های مختلفی ویژگی ها و جایگاه خود را تبیین کرده اند. یکی از این شیوه ها بیان استعاری روایات تفسیری، در مورد ایمه از جمله حضرت مهدی (عج) است. در قلمرومعناشناسی شناختی، استعاره مفهومی نور و توابع آن (شمس، نهار، قمر، نجم، برج، کوکب دری، شهاب ثاقب) برای حضرت، با انتقال فضاهای ملموس به فضاهای نامانوس، دریچه های جدیدی از معرفت به امام عصر (ع) را در بینش انسان می گشاید. پژوهش حاضر، با همین رویکرد، پس از بررسی بیش از 350 آیه و روایات تفسیری ذیل آنها و استخراج و دسته بندی استعاره های مفهومی، با روش توصیفی _ تحلیلی، دریچه های مختلفی از وصف هدایتگری حضرت را که در استعاره های زیادی کانون توجه بوده است، بازکرده است تا ابعاد آن را روشن و مفهوم سازی کند، ابعادی مانند: الهی و ذاتی و دایمی بودن، عدم توان بر انکار حضرت، احاطه داشتن بر همه اشیاء، امتداد سبب اتصال بین خداو خلق، منتهی شدن همه کمالات به حضرت؛ تکوینی وتشریعی، فراگیری و نهایت هدایتگری،هموارکردن مسیری سریع و سهل برای طالبان هدایت، پایان دادن تاریکی ها و زدودن ظلمات و اضطراب ها وپراکندگی ها، حفظ و بقاء دین، ایجاد حیات، رشد، امید، امنیت، وحدت و... . این تصویرسازی از هدایت بخشی حضرت مهدی، راه و رسم زندگی را برای مشتاقان نور هدایتش بازمی کند تا با پیروی از آفتاب عالمتاب وجودش، سعادت‎ دنیا و آخرت را دریابند.

  کلیدواژگان: معناشناسی شناختی، هدایت و هدایتگری، حضرت مهدی عج، روایات تفسیری، استعاره مفهومی، نور، شمس و قمر، نجم، کوکب دری، شهاب ثاقب
 • مریم انصاری*، سید محمد قلمکاریان صفحات 133-149

  این پژوهش با هدف بررسی نقش تربیت مهدوی در پرورش روحیه انتظار دانش آموزان انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی بود. جامعه پژوهش، معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان بودند که تعداد 50 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بود که پنج خرده مقیاس تربیت مهدوی را شامل شد. روایی محتوایی پرسش نامه توسط اساتید دانشگاه تایید شد و پایایی کل مقیاس 83/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و برای تحلیل مصاحبه از مقوله بندی استفاده شد. یافته ها نشان داد همبستگی مثبت و متوسطی بین متغیرها وجود داشت. سطوح بالایی از مولفه های تربیت مهدوی (تربیت دینی ، کیفیت تدریس دینی معلمان، تعمیق فرهنگ انتظار در دانش آموزان، تقویت ابعاد عقیدتی و ارزشی دانش آموزان، تقویت ابعاد فکری و اعتقادی دانش آموزان و تثبیت بینش و بصیرت آنان) با سطوح بالایی از ابعاد شخصیتی و روحی دانش آموزان از لحاظ آماده سازی آنان برای حضوری همه جانبه و سازنده در دوران ظهور امام زمان (عج) در ارتباط مستقیم بود. تربیت مهدوی با تثبیت بینش و بصیرت دانش آموزان در آخرالزمان بیشترین و کیفیت تدریس دینی معلمان با نگرش مذهبی دانش آموزان کمترین میزان همبستگی را داشت.

  کلیدواژگان: تربیت مهدوی، روحیه انتظار، پرورش دانش آموزان
|
 • Saeid Hasanpour Loumer, Ahad Nezhadebrahimi, Hassan Sattari Sarbangholi *, Ali Vandshoari Pages 7-32
  Concepts related to the category of awaiting, the savior and Mahdaviat have represented the Islamic-Shia art f this land. This research aimed to explain the architectural patterns and arrays of the historical city of Masouleh using concepts of awaiting, savior and Mahdaviat. The research uses descriptive-analytical as well as library methods in the theoretical section, while using field methods and objective presence to set an artistic stage through a survey method. The objective study was based on architectural patterns of the historical city of Masouleh. The research, as stated, seeks to reread the symbolic concepts related with the category of awaiting, savior and Mahdaviat within patterns, numbers, geometric shapes, plant shapes, lines, plasterwork, carving patterns, tiling patterns and architectural arrays of the said city. The research also seeks to read the Islamic architectural arrays and Shia art styles using interdisciplinary bodies of knowledge to better understand the category of awaiting, savior and Mahdaviat.
  Keywords: Architecture of historical city of Masouleh, awaiting, Mahdaviat, Savior, Islamic art, Shia art, Islamic architectural patterns
 • Fariba Parvaneh *, Shahriar Shadigo, NoorMohammad Rezaei Pages 33-56

  The aim of the present research is to analyze the level of attention paid to the components of Mahdaviat in Persian books and social studies in elementary school and its relationship with social capital. The research method is an applied research using the qualitative and descriptive content analysis method using the researcher's checklist tool. The research society of Persian books and social studies of elementary school is 10 volumes that were published in 2023. The content analysis unit also includes text, image and activity. According to the findings based on the data from the content analysis of two course titles; The components of religious participation and creating unity between people (4.71%) received the least attention and the components of identity, social reforms, unity, social security and mobilization (25.19%) received the most attention. The research results showed that some components of social capital such as; Religious participation and social solidarity, which strengthen the idea of Mahdaviat in students, are not properly explained in social studies and elementary Persian textbooks. Also, in line with Mehdi Bavari's education in the content of textbooks and strengthening relationships between people in the society, both quantitatively and qualitatively, with the components of creating hope, creating identity, creating dynamism, the ability to create resistance and anti-oppression, social reforms and creating solidarity. Social has not been paid enough attention.

  Keywords: Mahdaviat, Social Capital, Analysis of books, elementary
 • AmirMohsen Erfan Pages 57-80
  Purpose

  This study was organized with the purpose of discovering the most important outputs of creative thinking in the artist Mahdavi.

  Method

  This research is based on the explanatory-analytical method in content processing, and according to the achievement or result of the research, it is a developmental-applied type and in terms of the type of data used, it is a qualitative research. The method of collecting information is library type and description is used in exploration.

  Findings

  The most important role of creative thinking is in empowering the individual artist. This empowerment can be observed in two fields of motivation and skill. Overcoming the rooting problem, creating a sense of self-efficacy, stable commitment and intelligent understanding of individual differences in conveying Mahdavi's message are the most important research findings in the motivational and psychological empowerment of Mahdavi artist. The innovative design of the artwork and the growth of emotional initiatives are also effective in empowering the artist in the field of Mahdavit doctrine.

  Result

  The results of the analysis and combination of the collected data show that it promotes creative thinking, promotion of motivational power, innovation and self-esteem in the field of personal empowerment of Mahdavi artist.

  Keywords: thinking, creativity, Empowerment, art, artist, Mahdaviiat
 • Mansoor Nik Panah Pages 81-98

  Fiction is the best medium for expressing and transmitting the values of society. Therefore, in order to observe the extent of Sari and the current of a cultural thought among individuals, the best excuse is to study and study the fictional literature of that people. Attention to the apocalypse and the events that take place in that period, such as: the emergence and uprising of the Imam of the time and personalities such as the Antichrist, Yemeni, Nafs Zakia, ... and events that occur in the age of emergence, can indicate the prevalence of waiting and bedding To be the savior. In this article, the author examines these concepts in contemporary fiction. This study covers the historical section from the post-constitutional period to the time of the war. This research, which deals with the works of contemporary fiction literature, has critiqued and examined the issues by means of descriptive content analysis. The results of analysis and study of these works indicate the silence and forgetfulness of storytellers from the bedrock of society for the emergence of the Guardian of the Age.

  Keywords: Fiction, Hazrat Mahdi (as), Advent, antichrist
 • Mohsen Khoshfar, Minasadat Hosseini * Pages 99-132

  One of the most effective things in human life and destiny is"Knowledge of the Imam" especially the Imam of any time.Therefore, under many verses, Infallible Imam  explained their characteristics and position in different ways. One of these methods is the metaphorical expression of interpretive narrations about imams, including Imam Mahdi. In the realm of semantics, the conceptual metaphor of light and its functions (sun, day, moon, star, constellation, door star, meteorite)for the Prophet, by transferring tangible spaces to unfamiliar spaces, opens new windows of knowledge about the Imam of the age in human vision.The present research, with the same approach,after examining more than350 verses and interpretative narrations under them and extracting and categorizing conceptual metaphors,with descriptive-analytical method, has opened various windows of the description of the Prophet's guidance, which has been the focus of attention in many metaphors, until the dimensions clarify and conceptualize it, dimensions such as: being divine, inherent and permanent, inability to deny the presence of the Prophet, surrounding all objects, extension of the cause of connection between God and creation, all perfections leading to the Prophet, Formative and legislative, comprehensive and ultimate leadership, paving a quick and easy path for the Taliban to lead, ending the darkness and removing the darkness and anxieties and dispersions, preserving and surviving the religion, creating life, growth, hope, security, unity, etc. This depiction of the guidance of Imam Mahdi opens the way and custom of life for the aspirants of the light of her guidance to find happiness in this world and the hereafter by following the shining sun of her existence.

  Keywords: Cognitive semantics. Guidance, Imam Mahdi, Interpretive Traditions, Conceptual Metaphor, light. Sun, moon, Star, planet dry, piercing meteor
 • Maryam Ansari *, Seyyed Mohammad Qalamkarian Pages 133-149

  This research was conducted with the aim of investigating the role of Mahdavi education in developing the spirit of expectation among students. The research method was descriptive. The research population was the teachers of primary schools in the 5th district of Isfahan city, 50 of them were randomly selected. The tool for gathering information was an interview and a researcher-made questionnaire that included five subscales of Mahdavi education. The content validity of the questionnaire was confirmed by university professors and the total reliability of the scale was 0.83. Correlation coefficient was used for data analysis and categorization was used for interview analysis. The findings showed that there was a positive and moderate correlation between the variables. High levels of the components of Mahdavi education (religious education, the quality of teachers' religious teaching, deepening the culture of expectation in students, strengthening the ideological and value aspects of students, strengthening the intellectual and religious aspects of students and stabilizing their vision and insights) with high levels of The personality and spirit of the students were directly related in terms of their preparation for an all-round and constructive presence during the advent of Imam Zaman .Mahdavi education had the highest correlation with the stabilization of students' vision and insight in the end times, and the quality of teachers' religious teaching had the lowest correlation with students' religious attitudes.

  Keywords: Mahdavi Education, Spirit of Expectation, Education, Students