فهرست مطالب

پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
پیاپی 24 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/14
 • تعداد عناوین: 14
|
 • دکتر دارا تفضلی صفحه 0

  فناوری در آموزش و یادگیری زبان فارسی و سایر زبان ها آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری و آنچه که به اختصار CALL نامیده می شود، به صورت گسترده جایگاه خود را در بافت های آموزشی گوناگون از آموزش ابتدایی تا آموزش عالی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیدا کرده است؛ از این رو پژوهشگران بسیاری به این حوزه خاص علاقه مند شده اند و پژوهش های بسیاری را به انجام رسانده و چاپ نموده اند. هدف از آماده سازی ویژه نامه فناوری در آموزش و یادگیری زبان فارسی و سایر زبان ها آن بود تا بتوانیم مجموعه ای از مقالات تخصصی در این حوزه را در دسترس تمامی علاقه مندان قرار دهیم و بتوانیم به واسطه آن نگاهی ویژه به این حوزه خاص جلب نماییم. ما بر این باوریم که ویژه نامه توانسته است تا حدودی به هدف خود برسد. اگرچه غافل از آن نیستیم که می توانستیم مجموعه ای بهتر با تمرکز بیشتر بر زبان فارسی ارایه دهیم. از پانزده مقاله ارسال شده برای ویژه نامه، هفت مقاله مرتبط با آموزش زبان فارسی بوده و هشت مقاله به زبان اتگلیسی پرداخته اند. این مساله مارا امیدوار می کند که در آینده نزدیک، شاهد توجه بیشتر فارسی پژوهان بر اهمیت فناوری در آموزش و یادگیری زبان باشیم. از میان مقالات متمرکز بر زبان فارسی تنها یک مقاله مورد پذیرش داوران و دبیر تخصصی قرار گرفت. مقالات پدیرفته شده در این ویژه نامه را می توان به دو بخش نظری و تجربی طبقه بندی نمود. در بخش نظری و در اولین مقاله این ویژه نامه، جمال الدین و همکاران به تحلیل نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری در داخل ایران پرداخته اند تا تصویری کلی از وضعیت فناوری در آموزش و یادگیری زبان ها در داخل ایران علی الخصوص آموزش و یادگیری زبان فارسی به کمک فناوری ترسیم نمایند. سپس، دبیر مروری بر وضعیت کنونی آموزش و یادگیری زبان از راه دور در شرایط اضطراری ایران و سایر کشورهای جهان در طول بحران کرونا داشته و جنبه های مختلف آموزش برخط را بررسی می نماید تا استادان و تصمیم گیران به درک بهتری از وضعیت فعلی دست یابند و به سمت آموزشی فراتر از آموزش برخط موقت موجود حرکت کنند تا آموزشی با کیفیت و برنامه ریزی شده را برای زبان آموزان فراهم سازند. در بخش دوم و تجربی، نامی در سومین مقاله با تمرکز بر کلاس های وارونه (یا معکوس) و کاربرد وب کویست به رفع چالش نگارش زبان آموزان به ویژه مقاله های چند-پاراگرافی منسجم پرداخته است. در همین راستا، بهبودزاده و مزدایسنا نیزکلاس های وارونه (یا معکوس) را از دیدگاه زبان آموزان و در بافت آموزش عالی مورد بررسی قرار داده اند. در ادامه این بخش، محمدی به نقش حیاتی والدین در میانجی گری و جهت دادن به یادگیری زبان آموزان می پردازد و در مقاله خویش یکی از ابزارهای نوظهور در آموزش و یادگیری به کمک فناوری یعنی بازی های دیجیتال را مورد آزمایش قرار می دهد. در ششمین مقاله از این ویژه نامه، اعطارشرقی و همکاران به تاثیر فناوری بر توانایی نگارش و همچنین نگرش زبان آموزان انگلیسی می پردازند. در انتهای ویژه نامه، رحیمی اهمیت انگیزه در یادگیری زبان را با استفاده از دوره های همگانی آموزش آزاد برخط (موک) جستجو می کند و توصیه هایی برای موفقیت بیشتر زبان آموزان ارایه می نماید.

 • فرانک جمال الدین، عطیه کامیابی گل*، دارا تفضلی صفحات 3-38

  پرواضح است که جهان امروز با سرعت فزاینده ای در حال دگرگونی است. در چنین جهانی، تحول سریع فناوری ها و مسایل اجتماعی، منجر به بروز شیوه های آموزشی نوین و به طور خاص شیوه های نوین در آموزش زبان شده است. با توجه به گستردگی و تنوع جمعیت مشتاقان، فراگیری زبان فارسی و دشواری آموزش حضوری زبان فارسی برای علاقه مندان و عدم وجود منابع کافی و منطبق با فناوری های روز، ضرورت وجود منابع درسی مبتنی با فناوری های نو، در حوزه آموزش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی/ دوم احساس می شود. از آنجا که مطالعات تحلیلی نظام مند، پژوهش های مختلف را یک جا جمع آورده و تحلیل می کنند تا پژوهشگران، برنامه مطالعاتی و سیاست های پژوهشی خود را بر اساس آن ها اتخاذ کنند. پژوهش حاضر، به تحلیل نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش و یادگیری زبان، به کمک فناوری در داخل ایران می پردازد تا تصویری کلی از وضعیت فناوری در آموزش و یادگیری زبان ها در داخل ایران به ویژه آموزش و یادگیری زبان فارسی به کمک فناوری را ترسیم نماید. به این منظور، تمام نشریات داخلی مرتبط با زبان؛ شامل 42 عنوان از فهرست نشریات علمی - پژوهشی کشور انتخاب شدند و آرشیو شمارگان آن ها در فاصله سال های 2010 تا 2022، مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت، از میان 225 مقاله در زمینه آموزش زبان به کمک فناوری، تنها 11 مورد درباره آموزش زبان فارسی به کمک فناوری شناسایی شد. از مهم ترین یافته های این تحلیل، می توان به سهم اندک آموزش و یادگیری زبان فارسی از بهره مندی از فواید فناوری اشاره کرد.

  کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری، آموزش و یادگیری زبان فارسی به کمک فناوری، تحلیل نظام مند
 • سحر دبیر* صفحات 39-52

  همه گیری جهانی ویروس کرونا، روند آموزش را در سراسر جهان، مختل کرده است و روش آموزش را در مدت زمان کوتاهی، از حالت حضوری به حالت برخط تغییر داده است. این تغییر سریع و عدم آمادگی مناسب ایران و بیشتر کشورهای جهان در زمینه های مختلف، باعث شده که آموزش حضوری، به نوعی آموزش برخط غیراستاندارد، بی کیفیت، موقت، و برنامه ریزی نشده تبدیل شود که باید از آن به عنوان آموزش از راه دور، در شرایط اضطراری یاد کرد؛ زیرا این آموزش بی کیفیت، با آموزش برخط استاندارد و برنامه ریزی شده، بسیار متفاوت است و مشکلات زیادی برای دانشجویان و معلمان در تمام مقاطع تحصیلی ایجاد کرده است. هدف این مطالعه، ارایه گزارش و اطلاعاتی درباره وضعیت کنونی آموزش از راه دور، در شرایط اضطراری ایران و سایر کشورهای جهان، در طول بحران کرونا است؛ درضمن، این مقاله خلاصه ای از ادبیات مربوط به تاریخچه، تعاریف، فواید، موانع و اثربخشی آموزش برخط را برای دانشجویان و استادان رشته های مختلف، به ویژه رشته آموزش زبان ارایه می کند. علاوه بر این، مرور ادبیات حاضر، می تواند به دانشجویان و استادان کمک کند تا درک بهتری از وضعیت فعلی آموزش از راه دور، در شرایط اضطراری در ایران و سایر کشورهای جهان داشته باشند. همچنین، استادان و مسیولین می توانند با مرور ادبیات حاضر، در آموزش برخط خود تجدید نظر کنند و به سمت آموزشی فراتر از این آموزش برخط موقت، حرکت کنند و آموزش برخط باکیفیت و برنامه ریزی شده ای را برای دانشجویان خود فراهم کنند.

  کلیدواژگان: آموزش برخط، آموزش از راه دور در شرایط اضطراری، آموزش زبان، همه‏گیری ویروس کرونا
 • فاطمه نامی* صفحات 53-74

  نگارش، یکی از چالش برانگیزترین مهارت های زبانی برای معلم ها و زبان آموزان است. به عنوان یکی از مهارت های تولیدی زبان، پیشرفت مناسب نگارش، نیازمند زمان و تمرین کافی است. ویژگی هایی که به طور معمول، در کلاس های سنتی ارایه محور زبان دوم یا خارجی تامین نمی شوند. درنتیجه، توانایی فراگیرندگان در تولید نوشتاری، منسجم و پیوسته به طور معمول، کمتر از بسندگی کلی زبانی آن هاست. طرح کلاس های وارونه که فراگیرندگان را قادر می سازند در فعالیت های جستار محور؛ مانند وب کویست ها، پیش از کلاس شرکت نمایند، می توانند راه حلی برای این مشکل باشند. معکوس نمودن ترتیب آموزش و تمرین به معلم، امکان اختصاص زمان بیشتر برای تعامل ساختارمند و تمرین فراگیرندگان در محیط کلاس را می دهد. ویژگی هایی که به طور ویژه می توانند برای پیشرفت مهارت نگارش، موثر باشند. مقاله حاضر، به گزارش پژوهشی تجربی، بر تاثیر آموزش و تمرین نگارش در کلاس معکوس وب کویست-محور، بر توانایی فراگیرندگان، برای تولید مقاله های چندپاراگرافی منسجم می پردازد. تحلیل داده های به دست آمده از مقاله های نوشته شده از سوی فراگیرندگان در گروه های کنترل و تجربه، پیش و پس از تحقیق، حاکی از این امر بود که با وجود اثربخشی هر دو روش تحقیق، فراگیرندگان در کلاس وارونه، مقالات بلندتری حاوی نشانگرهای متعدد و گوناگون انسجام متنی؛ مانند واژه های مرجع، جانشین، حذف به قرینه، کلمات ربط و انسجام واژگانی، به رشته تحریر درآوردند. نتایج، نشانگر این نکته است که اگر یادگیری جستارمحور، بیرون از کلاس، با تعامل و تمرین ساختارمند درون کلاسی همراه شود، می تواند بسندگی نوشتاری فراگیرندگان را بهتر بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: وب کوئست ها، کلاس وارونه، آموزش نگارش، فراگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 • حمیده بهبودزاده، گلنار مزدا یسنا* صفحات 75-108

  حوزه آموزش زبان در طی سالهای گذشته از تکنولوژی برای ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری بهره فراوان برده است. هرچند استفاده از تکنولوژی میان مدرسین زبان مرسوم است اما در کلاس های دانشگاهی کمتر از آن استفاده شده است. یادگیری معکوس یکی از رویکردهای جدید و موثر در آموزش زبان قلمداد می شود. مطالعه پیش رو رویکرد دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان را نسبت مدل یادگیری معکوس بررسی کرده است. بدین منظور، 34 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه یزد که در درس طراحی موارد آموزشی شرکت داشته اند طی یک ترم آموزشی مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش کمی تحقیق بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته و به منظور جمع آوری داده دو پرسشنامه TAM و پرسشنامه تجربه حضور در کلاس معکوس مورد استفاده قرار گرفتند. پس از بررسی داده ها، محققین میزان تاثیر مدل یادگیری معکوس بر تدریس دروس دانشگاهی، دیدگاه دانشجویان نسبت به این مدل و نظراتشان نسبت به پلتفرم انلاین مورد استفاده ، تلگرام را ارایه داده اند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که یادگیری معکوس تاثیر مثبتی بر انگیزش یادگیری و دیدگاه دانشجویان داشته است و دانشجویان استفاده از آن را مثبت ارزیابی کرده اند. بعلاوه، تلگرام پلتفرم مناسبی برای استفاده قلمداد شد.

  کلیدواژگان: استفاده از کامپیوتر در یادگیری زبان، یادگیری زبان به کمک موبایل، یادگیری معکوس، تلگرام، دانشجویان کارشناسی ارشد
 • گلیا محمدی* صفحات 109-124

  بازی های دیجیتال، در سال های اخیر گسترش بیشتری یافته و علاقه کودکان به آن، عادات یادگیری شان را به میزان قابل توجهی تغییر داده است. محبوبیت روزافزون بازی های دیجیتال، آن ها را به ابزاری ضروری، برای یادگیری زبان به صورت خانگی تبدیل می کند. از این رو، میانجی گری ها و اقدامات والدین، نقش حیاتی در جهت دهی به آموزش کودکان ایفا می کند و میانجی گری آن ها ممکن است، فرصت های مختلفی را ایجاد کند. در این مطالعه کمی، میانجی گری و درک والدین از بازی های دیجیتال، از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که والدین، عمدتا «میانجی گری آموزنده»، «میانجی گری هم بازی آگاهانه» و «میانجی گری محدودکننده» را ترجیح می دهند. تحلیل همبستگی مقیاس نگرش والدین، با مقیاس میانجی گری والدین، نشان داد که نگرش والدین نسبت به بازی های دیجیتال، پیش بینی کننده میانجی گری والدین است. بنابراین، والدینی که طرفدار بازی های دیجیتالی هستند، میانجی گری «آموزنده» و «هم بازی آگاهانه» را اعمال کردند. با این حال، والدین با نگرش منفی از میانجی گری «محدود کننده» استفاده کردند. نتایج نشان داد که آگاه کردن والدین از پتانسیل آموزشی بازی های دیجیتال و شکل دادن به نگرش های آن ها، مهم است. این مطالعه، پیامدهای قابل توجهی برای سیاست گذاران و مربیان دارد تا برای آموزش خانواده، با توجه به پتانسیل آموزشی بازی های دیجیتال، برنامه ریزی کنند. همچنین، این یافته ها، راهنمای پیشگیری و مداخله سایر فناوری های مربوط به کودکان و نوجوانان است.

  کلیدواژگان: بازی های دیجیتالی، میانجی گری والدین، آموزش در دوران کودکی، بازی های آموزشی
 • نوید اعطار شرقی*، کیومرث جهانگردی، سپیده احمدخان بیگی صفحات 125-144

  مطالعه حاضر، تاثیر یادگیری زبان با کمک رایانه (CALL) ، بر مهارت نوشتاری زبان انگلیسی و همچنین نگرش شرکت کنندگان را در مورد ادغام CALL در برنامه درسی آن ها بررسی می کند. برای تحقق این هدف، 20 زبان آموز سطح پیشرفته زبان انگلیسی، از موسسه کانون زبان ایران، شعبه تهران، براساس روش نمونه گیری غیرتصادفی مناسب انتخاب شدند. سپس محققان مهارت نوشتاری زبان انگلیسی، شرکت کنندگان را با اجرای پیش آزمون نوشتاری که در آن، دانش آموزان، ملزم به نوشتن مقاله ابراز عقیده بودند، مورد سنجش قرار دادند. با اطمینان از این که دانش آموزان، از نظر مهارت نوشتاری در سطح یکسانی بودند، مدرس، نحوه استفاده از Virtual Tutor و  Grammarly Applications برای تمرین نوشتن مقاله های ابراز عقیده را آموزش داد. پس از 15 جلسه آموزش، یک پس آزمون نوشتاری انجام شد و درنهایت، داده ها با استفاده از آزمون های تی- زوجی و مستقل، تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون، تفاوت معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق، حاکی از آن است که مهارت نوشتاری زبان آموزان، در مقایسه با پیش آزمون های آن ها، بسیار افزایش یافته است. علاوه بر این، نتایج توصیفی و آزمون های تی پرسشنامه نگرش، نشان داد که دانش آموزان معتقدند؛ استفاده از کامپیوتر، باعث یادگیری موثر تری می شود که در بلندمدت، انگیزه آن ها را افزایش می دهد. مطالعه حاضر، بینش جدیدی در مورد استفاده از فناوری در کلاس های زبان را ارایه می دهد؛ به این معنی که مربیان و توسعه دهندگان مواد آموزشی، می بایست فناوری را در فرایند یادگیری زبان ادغام کنند.

  کلیدواژگان: یادگیری زبان به کمک رایانه، مهارت نوشتاری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، مقالات ابراز عقیده، برنامه Grammarly، وب سایت مدرس نگارش مجازی
 • امیررضا رحیمی* صفحات 145-162

  درصد پایین بودن مشارکت و تکمیل دوره های همگانی آموزش آزاد برخط (موک) (MOOC) نگرانی های اصلی ذی نفعان این دوره ها شده است. از آنجا که این دوره های آنلاین همگانی  و انعطاف پذیر متکی به خود فرد بوده ، و عوامل روانشناختی هستند که موجب موفقیت در یادگیری و تکمیل دوره های موک می شوند. در میان این عوامل روان شناختی بخصوص انگیزه ، به عنوان یکی از عوامل پیش نیاز برای یادگیری زبان خود بصورت خودگردان شناخته شده است. کشف نقش خود انگیزشی آنلاین در موک های زبان (LMOOC) بسیار مهم است. بدین ترتیب، این مطالعه کمی نقش سیستم خود انگیزشی شرکت کنندگان در پیش بینی دستاوردهای آنلاین زبان آموزان ایران را بررسی می کند. برای انجام این کار، 353 زبان آموز زبان خارجه ایرانی از تهران و کرج، در مطالعه حاضر در دوره شیوع بیماری کرونا شرکت کردند و انگلیسی را به صورت آنلاین در بستر پلتفرم Canava آموختند و به پرسشنامه یادگیری زبان آنلاین (OLLM) که توسط ژنگ و همکاران تهیه شده بود، (2018) تست یادگیری پایان دوره را پاسخ دادند. . نتیجه رگرسیون خطی نشان داد که تنها انگیزه درونی و موانع بیرونی  ، می تواند دستاوردهای آنلاین زبان آموزان ایرانی را پیش بینی کند. علاوه بر این، مردان در چنین دوره های آنلاین، از زنان بهتر عمل می کردند. محقق، توصیه می کند که ذی نفعان این پلت فرم ها، جوامع یادگیری خود را تشدید کرده و پاداش های بیرونی تری برای زبان آموزان زبان ارایه دهند تا با موفقیت در پلتفرم، زبان انگلیسی را فراگیرند.

  کلیدواژگان: انگلیسی به عنوان زبان خارجه، انگیزه یادگیری زبان آنلاین(OLLM)، موفقیت آنلاین، دوره های بر خط آزاد همگانی موک، آموزش اضطراری از راه دور
 • حمید طاهری صفحه 163

  درروزگار ما اهمیت فضای مجازی وتکنولوژی و فن آوری در آموزش، پژوهش وتولیدات علمی، بر کسی پوشیده نیست.ارایه دانش و آگاهی،ایجاد ارتباط، بویژه آموزش از طریق رایانه و فن آوری های پیشرفته جهان معاصر،طرفداران بسیار دارد.فراگیران زبان دوم ، آموزش از طریق رایانه وتکنیک های پیشرفته فن آورانه را به دلیل آسان یابی و سرعت عمل، بیشتر اوقات بر آموزش حضوری و سنتی ترجیح می دهند؛چراکه این نوع آموزش مناسبات زمان ومکان را در فرآیند آموزش زبان دستخوش تغییر وتحول می سازد. برهمین اساس اعضای دست اندرکار تهیه وچاپ ونشر "پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان" بران شدند تا فصلی از دوفصل این پژوهشنامه را به صورت ویژه نامه به اهمیت،نقش وتاثیررایانه وفن آوری جدید بر آموزش زبان دوم اختصاص دهند.امید که مقالات ارایه شده در این شماره بتوانند اطلاعات ارزنده ای را در خصوص روش ها،شیوه ها و نکته های دقیقی را در واکاوی و آموزش زبان ارایه دهند.

 • علی کوهگرد*، رضامراد صحرایی صفحات 165-189

  در کلاس معکوس، برخلاف کلاس سنتی، دریافت اطلاعات جدید و آموزش، در منزل و انجام تکالیف درسی در کلاس صورت می گیرد. در یادگیری معکوس نیز آموزش مستقیم، از فضای آموزش گروهی به فضای آموزش فردی منتقل می شود و درنتیجه فضای گروهی در کلاس، تبدیل به محیط آموزشی پویا و تعاملی می گردد و معلم به جای ارایه درس در کنار زبان آموزان، آن ها را برای به کاربردن مفاهیم و تعامل خلاقانه با موضوع آموزشی، راهنمایی می کند و زبان آموزان در فرایند یادگیری فعال قرار می گیرند. در بین نظریه های زبان دوم آموزی، نظریه مهارت آموزی، نظریه ای کاملا روان شناختی است که ریشه در سه نوع روان شناسی رفتارگرا، شناختی و پیوندگرا دارد. این نظریه، اختصاص به زبان آموزی ندارد، بلکه برای تبیین فراگیری انواع مهارت ها به طور عام به کار گرفته می شود. این پژوهش، کیفی و از نوع اقدام پژوهی عملی [1] است. هدف پژوهش، بررسی چگونگی اجرای رویکرد معکوس برای آموزش زبان است و  به این دلیل، از بین نظریه های زبان دوم آموزی، نظریه مهارت آموزی در نظر گرفته شده است؛ لذا در این پژوهش، با مروری بر پیشینه و مبانی نظری، رویکرد معکوس و قالب نظریه مهارت آموزی، همسو شدن این دو رویکرد در اجرای آموزش معکوس زبان فارسی به عرب زبانان سطح میانی، به عنوان یک تجربه زیسته، بیان شده است. یافته های پژوهش نشان داد که قالب نظریه مهارت آموزی برای اجرای رویکرد معکوس در آموزش زبان مناسب است.

  کلیدواژگان: رویکرد معکوس، نظریه مهارت آموزی، دانش بیانی، دانش روندی، خودکارشدگی
 • رویا جدیری جمشیدی، بلقیس روشن*، امیررضا وکیلی فرد، نازلی بشارتی صفحات 191-222

  پژوهش میان رشته ای حاضر، در چارچوب کلی زبان‏شناسی شناختی، معناشناسی واژگانی (شناختی) و زبان‏شناسی رایانشی و با استفاده از نظریه ی گراف به تعیین و تحلیل شبکه ی معنایی بخشی از افعال زبان فارسی می پردازد. بدین منظور، 50 فعل پایه ی پربسامد فارسی از  فهرست های تاییدشده عبادی و همکاران (1393)، بی جن خان و همکاران (1393) و صحرایی و همکاران (1396) انتخاب شدند تا قوی ترین و پربسامدترین روابط مفهومی و درون زبانی میان آن‏ها با ارایه ی مشخصات گراف ترسیم شده توسط فارسی زبانان، مشخص گردد. روش پژوهش میدانی است، جامعه ی آماری آن را افراد فارسی زبان شاغل به تحصیل در یک مرکز علمی-کاربردی و دانش‏جویان دانشگاه صنعتی شریف، که زبان مادری آن ها فارسی است، تشکیل می دهند و حجم نمونه 101 نفر بوده است. ابزار پژوهش پرسش‏نامه‏ا‏ی بومی‏‏سازی‏‏شده شامل افعال مورد بحث است که به آزمون شوندگان داده شد تا هرگونه ارتباط معنایی میان این افعال را ترسیم نمایند. با استفاده از نرم افزارهای جاوا و پایتون، گراف داده های مستخرج از پرسش نامه ها، گراف مادر، ترسیم گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد الگوی گراف ترسیم شده برای فارسی زبانان بازتاب دهنده ی روابط مفهومی ترادف، تضاد معکوس، چندمعنایی، رابطهمعنایی استلزام، شامل روابط "نوعی از" (شمول معنایی) و جزء‏واژگی، و همچنین، روابط باهم آیی و سببی می باشد که از این میان، باهم آیی (29.61درصد)، استلزام (85/23درصد) و تضاد (16.71 درصد) بیشترین فراوانی را دارند. دستاورد این پژوهش شناسایی شبکهمعنایی این افعال در واژگان ذهنی فارسی زبانانی است که زبان مادری آن ها نیز فارسی است که می توان از آن در بهینه سازی تهیه و تدوین مواد درسی دروس پایه برای فارسی آموزان غیرفارسی‏زبان و همچنین، استفاده از روش های نوین آموزشی، نظیر آموزش خوشه ای افعال، استفاده نمود.

  کلیدواژگان: زبان‏شناسی شناختی، معنی‏شناسی واژگانی (شناختی)، شبکه معنایی، نظریهگراف، تناوب‏های نحوی دوگانه، آموزش زبان فارسی
 • حمید طاهری*، غلامرضا زربان صفحات 223-244

  هدف مقاله حاضر، نشان دادن آن دسته از تغییرات احتمالی زبان، در فرآیند ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی است. در همین راستا، دو متن، هریک متشکل از حدود چهارده سطر ترجمه شده اند. متن شماره یک، از کتاب «انسان و جهان پیرامونش» و متن شماره دو، از پرده اول، صحنه اول نمایشنامه «رومیو و ژولیت» اثر شکسپیر انتخاب شده است. انگیزه این کار، مطالعه رفتار زبانی دو زبان مورد بحث، در خلق ایده های ادبی و نیمه علمی یکسان بوده است؛ به علاوه در این پژوهش سعی شد، برای نیل به مقصود، از شیوه تحلیل مقابله ای استفاده شود. پس از مقایسه دقیق متن های اصلی با ترجمه های مربوط، تفاوت های قابل ملاحظه ای مشاهده شد. این تفاوت ها، به سه سطح عمده تقسیم شدند: ساختواژی، نحوی و معنایی. در پایان، بر اساس و در محدوده متن های انتخاب شده، چنین نتیجه گرفته شد که در ضمن ترجمه یک متن انگلیسی به فارسی، رفتارهای زبانی متفاوتی را می توان در سطوح یاد شده مشاهده کرد. این مقاله، از طرفی مبتنی بر فرضیه تحلیل تقابلی است.براساس این فرضیه، محقق با ابزاری که در اختیار دارد، این امکان را پیدا می کند تا دو زبان مورد بحث رابه نحو صحیح توصیف کند ودو توصیف حاصل را به منظور تعیین تقابل ها یا اختلاف های موجود بین د وزبان باهم مقایسه کند. یادگیری زبان دوم علی الاصول مستلزم غلبه بر تفاوت های موجود بین دونظام زبانی زبان بومی وزبان مقصود است.

  کلیدواژگان: ترجمه، متن، تغییرات، نحو، صرف و معنا
 • سارا نخستین، زهرا علی مراد* صفحات 245-267

  کتاب های آموزش زبان، آیینه ای از فرهنگ و آداب و رسوم یک ملت است که می تواند بازتابی از نگرش ها و ارزش های یک جامعه به مخاطب باشد. بنابراین، با عنایت به این که همه عناصر موجود در کتب آموزشی، دارای بار معنایی هستند که از جانب مخاطب رمزگشایی می شوند، پژوهش حاضر بر آن شد، متون و تصاویر مجموعه کتب فارسی بیاموزیم را از حیث چگونگی بازنمایی جنسیت مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور، از میان 30 درس در هر جلد، سه درس از ابتدا، میانه و انتها، برای تحلیل انتخاب متون و تصاویر مورد مطالعه، بر اساس مولفه ها کدگذاری شدند. یافته ها حاکی از این بود که در تمامی مولفه ها، بجز یک مورد در جلد اول که تعداد شخصیت های زن بیشتر از مرد بود، سوگیری جنسیتی به نفع مردان وجود داشت. نتایج آزمون مجذور خی نیز تفاوت آماری معناداری را در تمام مولفه ها بجز مولفه ترتیب حضور اسامی زن و مرد در متون، بین جلدهای مختلف نشان داد. همچنین، نتایج به دست آمده از تحلیل تصاویر، از سوگیری جنسیتی به نفع مردان در تعداد زنان و مردان در تصاویر داشت. به طور کلی، زنان در جلد نخست حضور پررنگ تری داشتند؛ بدین صورت که در دروس مورد بررسی جلد اول، بیشتر شخصیت ها کودک و زن بودند و موضوعات نیز حول محور معرفی اشخاص و وقایع روزمره بود، اما جلد های میانی و پیشرفته که در آن ها موضوع دروس، به سمت مقوله های اجتماعی و ادبی تغییر یافت، از کمرنگ تر شدن حضور شخصیت های زنان در متون و تصاویر نشان داشت. مولفان کتاب های آزفا، می توانند با عنایت به نتایج این پژوهش، کتاب‎ های جدید و یا ویرایش جدید، کتاب هایی که پیشتر تالیف شده اند را با واقعیت های جامعه بیشتر همسو سازند. از سوی دیگر، با توجه به زمانبر بودن فرآیند تالیف و ویرایش کتاب، می توان در کلاس های پیش از خدمت و ضمن خدمت مدرسان آزفا شیوه های تکمیل مطالب ارایه شده در کتب را آموزش و مورد تاکید ویژه قرار داد.

  کلیدواژگان: بازنمایی جنسیت، مجموعه فارسی بیاموزیم، آزفا، سوگیری جنسیتی، ارزیابی کتب آموزش زبان، تحلیل محتوا
 • مریم پورنوروز، نگار داوری اردکانی* صفحات 269-291

  اقدام پژوهی مشارکتی، به دنبال بهبود عملکرد، ارزیابی انتقادی و تامل عمیق در عملکرد معلمان است. این تغییر و تحول، از طریق گفتگو و همکاری بین محققان و مدرسان افزایش می یابد و به طور کلی، به دنبال ایجاد ارتباط بین عملکرد کلاسی در سطح خرد و عملکرد اجتماعی در سطح کلان است (Locke et al., 2013, p.112). پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه و بررسی اثربخشی اقدام پژوهی مشارکتی، بر یادگیری خودتنظیمی مدرسان ایرانی آزفا (آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان) است تا تاثیر برگزاری دوره اقدام پژوهی مشارکتی بر شاخص های ارزیابی یادگیری خودتنظیمی مدرسان ایرانی آزفا مشخص شود. جامعه آماری پژوهش؛ شامل 20 مدرس ایرانی آزفا (95% مدرس زن و 5% مدرس مرد) از مراکز آزفای سراسر کشور است. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه Yeşim et al (2009) که شامل 40 گویه در ارتباط با 9 شاخص ارزیابی یادگیری خودتنظیمی و طرح اقدام پژوهی، استفاده شد. داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه 26، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان داد؛ تفاوت معناداری بین اقدام پژوهی مشارکتی و یادگیری خودتنظیمی مدرسان ایرانی آزفا وجود دارد و اجرای دوره اقدام پژوهی مشارکتی، بر همه شاخص های ارزیابی یادگیری خودتنظیمی مدرسان ایرانی آزفا، بجز شاخص ارزیابی کنترل عاطفی موثر بوده است.

  کلیدواژگان: اقدام پژوهی مشارکتی، یادگیری خودتنظیمی، مدرسان ایرانی آزفا
|
 • Dara Tafazoli Page 0

  Computer-Assisted Language Learning (CALL) in Persian and Other Languages Computer-Assisted Language Learning (CALL) has become a popular tool in diverse educational settings, ranging from primary education to higher education in many developed and developing countries worldwide. As a result, many researchers have shown a keen interest in this particular field and have conducted and published numerous studies. The main purpose of this special issue on CALL in Persian and other languages is to provide a comprehensive collection of specific articles in this area for interested individuals and to shed light on this distinct field. While we believe that this special issue has achieved its goal to some extent, we acknowledge that we could have provided a more extensive collection with a more pronounced focus on the Persian language. Of the fifteen articles received for consideration, seven pertained to Persian language teaching and learning, while eight focused on the English language. Thus, this issue serves as a clarion call for Persian scholars to pay greater attention to the significance of technology in teaching and learning. Unfortunately, only one article focused on the Persian language received acceptance from the reviewers and the guest editor. The published articles in this special issue can be broadly classified into two sections: theoretical and empirical. In the theoretical section, the first article by Jamaleddin et al. presents a systematic analysis of CALL research in Iran to provide an overview of the current state of technology in language teaching and learning in Iran, specifically in the context of the Persian language. Dabir's article offers an insightful overview of the current state of remote language education and learning during the COVID-19 pandemic in Iran and other countries, examining various aspects of online education to enable language teachers and decision-makers to gain a better understanding of the current situation and develop quality and planned online education for language learners. In the empirical section, Nami's article focuses on flipped classrooms and the use of webquests to address language learners' writing challenges. Behboodzadeh and Mazdayasna explore flipped classrooms from the perspective of language learners in the context of higher education. Mohammadi discusses the critical role of parents in guiding and mediating language learners' learning and evaluates the use of digital games as an emerging tool in CALL. In the sixth article, Attar Sharghi et al. investigate the impact of technology on English language learners' writing ability and attitude. Finally, Rahimi discusses the importance of motivation in language learning using Massive Open Online Courses (MOOCs) and offers insightful recommendations for enhancing language learners' success. Overall, this special issue provides a valuable insight into the use of technology in language teaching and learning in both theoretical and practical contexts. It highlights the urgent need for further research and development in this area, particularly in the Persian language. In conclusion, the present special issue underscores the increasing importance of CALL in language education and highlights the need for more research and development in this promising field.

 • Faranak Jamaleddin, Atiyye Kamyabigol *, Dara Tafazoli Pages 3-38

  Today's world is evolving at an increasing speed. In such a world, the rapid evolution of technologies and social issues has led to the emergence of new educational methods, especially new language teaching methods. Considering the wide and diverse population of language learners interested in Persian language learning and the difficulty of face-to-face teaching in the current situation due to the COVID-19 pandemic, the importance of developing and creating teaching resources and content based on the current digital needs in teaching Persian as a foreign/second language is unavoidable. Therefore, the present study aims to systematically analyze the studies conducted in Computer-Assisted Language Learning (CALL) in Iran to provide an overall perspective of the status of CALL in Iran. To meet the aim, in the time span of 2010 to 2022, 42 academic journals which are certified by the Ministry of Science, Research, and Technology (MSRT), focusing on language and language education, were selected. The researchers applied systematic analysis to review 225 articles which met the inclusion and exclusion criteria. The analysis revealed that only 12 articles were concentrated on Persian language teaching and learning, which proved the small share of CALL research in Persian language education in the Iranian research context compared to English language.

  Keywords: Teaching Persian language to non-Persian speakers, Computer-Assisted Language Learning (CALL), Teaching Persian with technology, Systematic analysis
 • Sahar Dabir * Pages 39-52

  The global pandemic of COVID-19 has driven us apart, disrupted the continuity of education worldwide, and awakened the need for developing an educational environment based on kindness, compassion, and understanding more than ever before. Also, this crisis has forced the authorities to change the format of education from face-to-face to online delivery mode on very short notice. Due to this rapid transition, lack of appropriate infrastructures, and absence of proper preparation in Iran and most countries around the world, face-to-face education has switched into a kind of low-quality, temporary, and unplanned online practice, which should be referred to as Emergency Remote Teaching (ERT). This study aims to provide a discussion on the practice of this low-quality and temporary online education or ERT in the current situation of Iran and other countries around the globe during the COVID-19 crisis. Moreover, this paper summarizes the literature on the history, definitions, merits, barriers, and effectiveness of online education for students and teachers from different disciplines, especially language education. The present literature review can help students and teachers grasp the current status of this low-quality and unplanned online education or ERT in Iran and other countries worldwide. Furthermore, instructors and authorities can reconsider their online teaching practices, move beyond ERT, and develop a high-quality and well-planned online education for their students based on the information obtained from this literature review and the lessons learned from the pandemic.

  Keywords: Online Education, Emergency Remote Teaching (ERT), Language education, COVID-19 Pandemic
 • Fatemeh Nami * Pages 53-74

  Writing is one of the most challenging language skills for both teachers and language learners. As a productive language skill, writing needs ample time and practice to be effectively developed, requirements that are not usually satisfied in conventional lecture-based second or foreign language classrooms. In effect, learners’ ability to produce cohesive and coherent texts usually lags behind their general language proficiency. Inverted classroom designs that enable learners to be engaged in inquiry-oriented activities such as WebQuests prior to classroom meetings might be solutions to this problem. Reversing the order of instruction and practice enables teachers to dedicate more in-class time to systematic interaction and learner practice which can be particularly fruitful for writing skill development. This paper reports an experimental study on the possible impact of flipped WebQuest-oriented writing instruction and practice on foreign language learners’ ability to produce cohesive multi-paragraph essays. Analyzing the data obtained from pre- and post-treatment essays written by language learners in control and experimental groups (N = 20 each), we observed that while both treatments were productive, learners in the flipped classroom produced longer essays containing more frequent and diverse markers of cohesion namely reference words, substitution, ellipsis, conjunctions, and lexical cohesion. The results indicate that when inquiry-based learning outside of the classroom setting is coupled with systematic in-class interaction and practice, it can better enhance learners’ writing proficiency.

  Keywords: WebQuests, Flipped Classroom, writing instruction, EFL learners
 • Hamide Behboodzade, Golnar Mazda Yasna * Pages 75-108

  Language teaching has benefitted from technology for enhancing teaching and learning quality. Although some language teachers may implement technologies in their general language classes in their classes in institutes, technology is rarely used in university classes to facilitate learning academic course procedures and deepen students' understanding of the academic content. The flipped learning model is a popular approach, which according to many scholars, is quite effective in enhancing teaching and learning languages. The current quantitative research attempted to explore the impact of flipped learning model on the TEFL graduate students' perceptions of experiencing this new model. To this end, 34 graduate students majoring in TEFL who had enrolled in a course entitled 'Materials Designing and Development' at Yazd University constituted the participants in this study. Two questionnaires were applied for data collection, including the Technology Acceptance Model (TAM) questionnaire and the Perception of Flipped Learning Experience questionnaire. The findings revealed that most students were engaged in their learning procedures and enjoyed learning their academic course in a flipped classroom. They also reported that flipped learning model is applicable in academic contexts and university classes. The researchers highlight the effects of flipped learning model on teaching academic courses, the students’ perceptions of flipped learning model, and their impressions of the online platform used (i.e., Telegram). Findings showed that students found flipped learning model as an effective and enjoyable instrument for improving their academic performance and motivation. Moreover, Telegram was found to be a suitable platform for this approach.

  Keywords: Computer-Assisted Language Learning (CALL), Flipped learning, Graduate students' perceptions, mobile-assisted language learning (MALL), Telegram
 • Golia Mohammadi * Pages 109-124

  Digital games have become more widespread in recent years, and children's interest in them has significantly changed their learning habits. The growing popularity of digital games makes them an essential tool for homebound language learning. Hence, parents' mediations and practices play a vital role in directing children's education, and their mediation might open up various opportunities. In this quantitative study, parents' mediation and perception of digital games were explored through questionnaires. The results revealed that parents mostly favored 'instructive mediation,' 'conscious co-playing mediation,' and 'restrictive mediation.' The correlational analysis of parents' attitude scale with parents' mediation scale revealed that parents' attitude toward digital games is predictive of parents' mediation. Therefore, parents who favor digital games applied 'instructive' and 'conscious co-playing' mediations. However, parents with negative attitudes applied 'restrictive' mediation. The results revealed that it is important to make parents aware about the educational potential of digital games and shape their attitudes. This study has significant implications for policymakers and early childhood educators to plan for family education regarding the educational potential of digital games. Also, these findings guide the prevention and intervention of other technological devices related to children and adolescents.

  Keywords: Digital games, Parental mediation, Early childhood education, Educational games
 • Navid ATAR SHARGHI *, Kiyoomarss Jahangardi, Sepideh Ahmadkhan Beigi Pages 125-144

  The present study investigated the effect of Computer-Assisted Language Learning (CALL) on Iranian EFL writing ability on the one hand and studied the participants’ attitudes toward integrating CALL into their curriculum on the other hand. Advanced learners from Iran Language Institute (Tehran, Iran) were selected based on a non-random convenient sampling method. Then, the researchers measured the participants’ English writing skill by administering a researcher-made writing pre-test in which the students were required to write an opinion essay. Having made sure the students were at the same proficiency level regarding their writing ability, the teacher gave instructions on how to use Virtual Tutor and Grammarly applications to practice writing opinion essays. After 15 sessions of instruction, a writing post-test was administered and finally, the data were analyzed using paired and independent samples t-tests. The obtained results indicated a significant difference between the pre-tests and post-tests. The findings showed that learners’ writing skill improved compared to their pre-tests. Moreover, the results of descriptions and t-tests of the attitude questionnaire suggested that students believed they were learning more effectively, which helped them boost their motivation in the long run. The present study confirms the advantage of using technology in the language classroom which by itself implies that instructors and material developers should integrate technology into the language learning process.

  Keywords: Computer-Assisted Language Learning (CALL), English as a foreign language (EFL), writing skill, Corrective Feedback, Grammarly application, Virtual Writing Tutor Website
 • AmirReza Rahimi * Pages 145-162

  Massive Open Online Courses (MOOCs) have high drop-out and low course completion rates, causing stakeholders' greatest concern. As these open and flexible online courses acquire self-paced language learners, many psychological factors are simultaneously considered for helping enrollees learn the online language successfully. Among the psychological factors associated with self-directed language learning, motivation is one of the critical factors. It is, therefore, crucial to identify how online motivation can be incorporated into Language massive open online courses (LMOOCs). This quantitative study explores online motivation's role in predicting Iranian English as a Foreign Language (EFL) learners' online achievements. To do so, 353 Iranian EFL learners from Tehran and Karaj participated in the current studied during the outbreak of COVID-19, learned English online on the Canvas platform, answered the Online Language Learning Motivation (OLLM) questionnaire developed by Zheng et al. (2018) and took an online test. Using linear regression, it was determined that only instrumentality-promotion and instrumentality-prevention were capable of predicting Iranian EFL learners' online achievement. Furthermore,  males outperformed females in LMOOCs. The researcher recommended that LMOOCs' stakeholders escalate their learning communities and provide more extrinsic rewards for language learners to learn online in LMOOCs successfully.

  Keywords: English as a Foreign Language (EFL) learners, Online Language Learning Motivation (OLLM), Online achievement, Language Massive Open Online Courses (LMOOCs), Emergency remote language teaching
 • Hamid Taheri Page 163

  Nowadays, the importance of virtual space and technology in education, research and scientific production is not hidden from anyone. Providing knowledge and awareness, creating communication, and especially education through computers and advanced technologies of the contemporary world has many advocates. Second language learners often prefer computer-based education and advanced technological techniques over face-to-face and traditional education because of its ease of use and higher speed; therefore, this type of education changes the time and place relations in the process of language education. Accordingly, the Editorial Board members of the "Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages" devoted one of the issues of this journal as a special issue regarding the importance, role and impact of computers and new technology on second language education. It is hoped that the articles presented in this issue can provide valuable information about the new methods and detailed points in language analysis and teaching.

 • Ali Koohgard *, Reza Morad Sahraei Pages 165-189

  In the flipped class, unlike in the traditional class, new information and instruction are given at home, and homework is done in class; In flipped learning, direct instruction is transferred from the group learning space to the individual learning space, and as a result, the group space in the classroom becomes a dynamic and interactive learning environment, and the teacher, Instead of presenting lessons, along with language learners, guides them to apply concepts and interact creatively with the subject matter; and learners are also involved in the active learning process. Among the theories of secondary language learning, the skill acquisition theory is a purely psychological theory that is rooted in three types of behavioral, cognitive and relational psychology. This theory is not specific to language acquisition but is commonly used to explain the acquisition of a variety of skills. This research is a qualitative and practical action research type. The purpose of this study is to investigate how to implement a filipped approach to language teaching; For this purpose, among the theories of secondary language acquisition, the skill acquisition theory has been considered. Therefore, in this study, by reviewing the literature and theoretical foundations of the flipped approach and the framework of the skill acquisition theory, the alignment of these two approaches in the implementation of flipped Persian language teaching to intermediate Arabic speakers as a lived experience has been expressed. Findings showed that the format of skill acquisition theory is suitable for implementing the flipped approach in language teaching.

  Keywords: flipped approach, skill acquisition theory, declarative knowledge, procedural knowledge, automaticity
 • Roya Jadiri Jamshidi, Belghis Rovshan *, Amirreza Vakiliifard, Nazli Besharati Pages 191-222

  The current interdisciplinary research tries to determine and analyze the semantic network of a part of Persian verbs, by applying graph theory, in the general framework of cognitive linguistics, (cognitive) lexical semantics and computational linguistics.To do this50basic Persian verbs of high frequency were selected from the verified lists of Ebadi etal.(2014),Bijankhan etal.(2014)and Sahraee etal.(2017.The research objective was to identify the strongest and most frequent sense and intra-lingual relations between these verbs by means of the characteristics of the graph drawn by Persian speakers whose mother tongue was also Persian.The statistical population of this field study consisted of Persian-speaking students studying in a ScientificApplied Center as well as those of Sharif University of Technology, and the research sample consisted of101examinees.The research instrument was a nativized questionnaire(including the verbs)which was given to the examinees and they were asked to draw any possible semantic relation between these verbs.By applying Java and Python soft wares, the graph of the extracted data from the questionnaires, the mother(social)graph, was drawn.The findings reveal that the graph’s pattern represents sense relations of synonymy, reverse antonymy, polysemy, entailment (including troponymy (hyponymy) and meronymy as well as causative relation and collocation.From among these, collocation(29.61%)entailment(23.85%)and reverses(16.71%)are themost frequent semantic relations.The achievement of this research is the identification of the semantic network oftheverbs in question in the mental lexicon of thePersian-speakers examinees.Thisnot only canbe used in preparing and compiling better materials for basic lessons of non-Persianspeakers who are learning Persian, but also in applying new educationalmethods suchas teaching verbclusters.

  Keywords: cognitive linguistics, (cognitive) Lexical semantics, Semantic network, graph theory
 • Hamid Taheri *, Gholamreza Zarban Pages 223-244

  The aim of this paper was to find out what kind of possible linguistic changes may occur during translating a certain English text into Persian. For this reason, two passages, each one composed of approximately fourteen lines, were translated. Passage Num.1 was chosen from the book MAN AND HIS WORLD, and passage Num.2 from act one, scene one of the play ROMEO AND JULIET by Shakespeare. The motivation behind this was to study the linguistic/grammatical behavior of the two languages toward developing the same literary and half-scientific ideas. In addition, we tried to meet the goal from a contrastive analysis point of view. After careful comparison of the original texts with their translations, considerable differences were observed. These differences were grouped into three major levels: morphology, syntax, and semantics. In the end, based on the limitation of the passages, it was concluded that various linguistic behaviors can be observed in the levels already mentioned, while translating a text from English into Persian. Finally, based on and within the limitation of the passages selected, it was concluded that various linguistic behaviors can be observed in the levels already mentioned, during translating a text from English into Persian.On the other hand, this article is based on the contrastive analysis hypothesis. According to this hypothesis, the researcher, with the tools at his disposal, finds the possibility to correctly describe the two languages ​​in question and use the resulting descriptions to determine the existing contrasts or differences between two languages. Learning a second language basically requires overcoming the differences between the two linguistic systems of the first language and the target language.

  Keywords: translation, Text, changes, syntax, conjugation, meaning
 • Sara Nakhostin, Zahra Alimorad * Pages 245-267

  Language teaching textbooks are a mirror of a nation's culture and customs and can reflect the attitudes and values of a society. Therefore, considering that each element in educational books has a meaning that is decoded by the readers, the present study intended to examine the texts and pictures in "Let's Learn Persian" textbook series in terms of the way gender is represented. To this end, among 30 lessons in each volume, three lessons from the beginning, the middle, and the end of the book were selected for analysis and their texts and pictures were coded based on the study's criteria. Findings indicated that in all considered criteria except for one in the first volume, where female characters outnumbered male ones, gender bias in favor of men was observed. Results of the chi-square test indicated a statistically significant difference with respect to all the criteria, except for the order of males and females' mention in a phrase, among different volumes of this series. Additionally, analysis of pictures suggested gender bias in favor of men in terms of the number of female and male characters in the pictures. In general, more women were depicted in the first volume in that most of the characters of the lessons examined in this volume were children and women and the topics revolved around introducing people and everyday events; however, the intermediate and advanced volumes, in which the topics shifted to social and literary ones, showed the underrepresentation of female characters in texts and pictures.

  Keywords: gender representation, Let’s Learn Persian Textbook Series, TEPSOL, Gender Bias, Language Teaching Textbook Evaluation, content analysis
 • Maryam Pournorouz, Negar Davari Ardakani * Pages 269-291

  Collaborative action research is concerned to improve practice, challenge and reorient thinking about practice and transform through dialogue and collaboration contexts for learning. It makes explicit links between the micro-level of classroom practice and the macro-level of society (Lock and et al. 2013: 112). The current research seeks to study and investigate the effectiveness of collaborative action research on the self-regulated learning of Iranian AZFA (Teaching Persian to Speakers of Other Languages) teachers, in order to determine the impact of conducting a collaborative action research course on Iranian teachers self-regulated learning dimensions. The statistical population of the study consisted of 20 Iranian AZFA teachers (95% female teachers and 5% male teachers) in several AZFA centers from all over the country. In order to collect data, `Yesim et al. (2009) self- regulated learning questionnaire which consisted of 40 items related to 9 dimensions for evaluating self-regulated learning, and action research project were used. Data were analyzed using SPSS software version 26. The results of the study showed that there is a significant difference between collaborative action research and self-regulated learning of Iranian AZFA teachers and the implementation of collaborative action research course has been effective on all dimensions of self-regulated learning of Iranian AZFA teachers except emotional control.

  Keywords: Collaborative Action Research, Self- Regulated Learning, Iranian Azfa Teachers