فهرست مطالب

فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه
سال سی و پنجم شماره 4 (پیاپی 122، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سحر بابایی*، رضا واعظی، علی اصغر پورعزت، داود حسین پور صفحات 3-38
  هدف

  نظام اداری هر کشور مجری سیاست های توسعه ای است و طراحی درست آن اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به چالش های نظام اداری ایران، هدف این پژوهش تدوین الگوی مطلوبی است که عناصر گوناگون نظام اداری و رویکردهای مهم هر یک را مد نظر قرار دهد.

  طرح پژوهش/ روش ‏شناسی/ رویکرد: 

  در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار بهره گرفته شده است که به منظور گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 26 خبره تحول اداری با روش هدفمند گلوله‎برفی تا دستیابی به اشباع نظری صورت گرفت.

  یافته ها

  الگوی نظام اداری به صورت یک الگوی سیستمی شامل سه لایه نظریه مبنایی، زمین بازی، و خروجی متناسب با سه لایه کوه یخ تفکر سیستمی طراحی شد که لایه زمین بازی، مجموعه عناصر گوناگون نظام اداری است که در ارکان چهارگانه چرخه برنامه ریزی-اجرا-کنترل-اقدام (PDCA) جایگذاری شده اند.

  ارزش/ اصالت پژوهش: 

  تعیین رویکردهای کلی اصلاح نظام اداری مورد توافق تعداد زیادی از خبرگان تحول اداری و همچنین طراحی الگویی که جایگاه عناصر نظام اداری را در نظام سه لایه ای و چرخه بهبود مستمر PDCA مشخص کند، از سهم‎های این پژوهش محسوب می شوند.

  پیشنهادهای اجرایی:

   به ‎کارگیری رویکردهای استخراج‎شده در این پژوهش توسط مقامات تصمیم گیرنده می تواند به مطلوب شدن نظام اداری برای دستیابی به توسعه کمک کند.

  کلیدواژگان: نظام اداری ایران، ذهنیت، خبرگان، اصلاح و تحول
 • مسعود سپهوند، محمد حکاک*، رضا سپهوند، امیرهوشنگ نظرپوری صفحات 39-74
  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی علل و ریشه‎های کرونیسم در سازمان‎های دولتی استان لرستان انجام شد.

  طرح پژوهش/ روش‎شناسی/رویکرد:

   پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی، بر اساس شیوه گردآوری داده ‎ها توصیفی از نوع پیمایشی و بر مبنای ماهیت داده‎ ها پژوهشی کیفی از نوع داده ‎بنیاد به‎ شمار می‎رود. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد سازمان‎های دولتی با دست‎کم چهار سال سابقه مدیریتی و دارای تحصیلات دانشگاهی در مقطع دکتری در رشته مدیریت، اقتصاد و حقوق بوده که با استفاده از روش نمونه‎ گیری نظری انتخاب شده ‎اند. از این‎ رو، بر اساس قاعده اشباع، در پژوهش حاضر با استفاده از 15 مصاحبه این مهم حاصل شد و داده ‎های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه ‎های نیمه‎ ساختاریافته جمع‎ آوری گردید.

  یافته‎ ها:

   183 کد باز شناسایی ‎شده در قالب 93 زیرمقوله و 25 مقوله اصلی تلفیق شدند که در 6 طبقه اصلی شامل شرایط علی، مقوله مرکزی، شرایط زمینه‎ ای، شرایط مداخله‎ گر، راهبردها، و پیامدها دسته بندی شدند.

  ارزش/ اصالت پژوهش:

   پژوهش حاضر با ارایه مدل کرونیسم سازمانی که دربرگیرنده مهم‎ترین عوامل موثر و زمینه‎ ساز در حوزه خویشاوندسالاری و باندبازی است، می‎تواند به سیاستگذاران و پژوهشگران در ریشه‎ یابی صحیح برای اجرای راهبردها و سازوکارهای غلبه بر پیامدهای منفی این معضل کمک شایانی کند.

  پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی:

   توجه به مسایل سیاستگذاری، شفافیت و پاسخگویی، اصلاح برنامه ‎های ارزیابی عملکرد و ارج نهادن به مقوله شایسته‎ سالاری بر اساس معیارهای عینی می‎تواند از بروز زمینه‎ های کرونیسم در سازمان تا حد زیادی جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: کرونیسم سازمانی، خویشاوندسالاری، حزب گرایی، رانت جویی، فساد اداری
 • حسین علی پور*، فرهاد کرامت صفحات 75-96
  هدف

  پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه توسعه سیاسی در سپهر برنامه‎ریزی توسعه و حکمرانی عمومی در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا جمهوری اسلامی برنامه مدونی را برای توسعه سیاسی دنبال می‎کند؟ و این‎که حکمرانی عمومی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران چه اقتضایاتی را به وجود می‎ آورد؟

  طرح پژوهش/ روش‎ شناسی/ رویکرد:

   این بررسی به روش کیفی و به صورت کتابخانه‎ای انجام شده است. داده‎ها پس از بررسی و مطالعه اسناد، مقالات، مصاحبه‎ها و سخنرانی‎ها گردآوری، تنظیم و تحلیل شده‎اند.

  یافته‎ ها: 

  توسعه سیاسی در اواخر دهه 1950 زیر نفوذ مکتب نوسازی آغاز شد. مکتب نوسازی، توسعه سیاسی را از منظر ایالات متحده و کشورهای غربی مفهوم‎ پردازی کرد. با وجود تحولات نظری زیادی که این مفهوم در چارچوب رقابت‎های ایدیولوژیک دو بلوک در دوران جنگ سرد و پس از آن پشت سر نهاده، همچنان غایت نظام حکمرانی و توسعه سیاسی، تنظیم روابط دولت و جامعه در چارچوب‎ های مبتنی بر تجربه جوامع صنعتی و پیشرفته غربی با استفاده از روش‎ های مشارکتی و رقابتی برای پیشبرد اراده اکثریت جامعه است. انقلاب اسلامی ایران، تجلی تحول سیاسی بزرگی بود که طرحی نو برای نظام حکمرانی عمومی و توسعه سیاسی ایران درانداخت، اما تحلیل داده ‎ها نشان می‎دهد هیچ برنامه مدونی برای توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود نداشته است. اگرچه برخی احکام مندرج در برنامه‎ های توسعه ناظر بر مسایل سیاسی بوده ‎اند، اما چارچوب مشخصی که همه بخش‎های برنامه توسعه را در جهت توسعه سیاسی هماهنگ و همسو نماید، وجود نداشته است.

  پیشنهادهای اجرایی:

   در چارچوب نظام فکری رهبران جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، غایت توسعه سیاسی و کارکرد نظام حکمرانی، برخلاف معنای رایج آن، استقرار قواعد و احکام اسلامی و برقراری جامعه و تمدن اسلامی برای سعادت دنیا و آخرت بشر در نظر گرفته شده است. نظام حکمرانی در چنین بستری تنظیم جامعه با قواعد اسلام است. این قواعد با مراجعه به منابع فقه شیعی قابل‎ دستیابی است و در چنین شرایطی حکمرانی مطلوب و اعتبار حکمرانی عمومی، در بهترین حالت محصول اتفاق نظر میان فقهای شیعه به معنای نخبگان حاکم است. در سال‎های بعد از انقلاب اسلامی، برنامه مستقلی برای توسعه سیاسی تدارک دیده نشده است. با توجه به اهمیت توسعه سیاسی برای پیشبرد آرمان جامعه و تمدن اسلامی، لازم است نظریه‎ پردازی لازم برای این مهم انجام شود و برنامه ‎ریزی مستقلی متناسب با مفهوم خاص توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شود تا بتواند مجموعه تحولات جامعه و برنامه‎ های مختلف نظام را مطابق با گام‎های پیش‎ بینی‎ شده، در مسیر تمدن‎ سازی اسلامی قرار دهد.

  کلیدواژگان: تمکین مالیاتی، تمکین داوطلبانه، فرار مالیاتی، چارچوب شیب لغزنده، اعتماد اجتماعی
 • حبیب الله طاهرپورکلانتری*، یلدا امیری خالدی، علی اصغر انواری رستمی صفحات 97-127

  هدف این پژوهش آن است که تمکین مالیاتی با رویکرد داوطلبانه توصیف شود و روابط علی و عوامل موثر بر تمکین مالیاتی داوطلبانه شناسایی و مطالعه شود. همچنین هدف از اجرای این پژوهش توصیف و شناسایی میزان اثرگذاری عوامل موثر بر رفتار تمکین مالیاتی مودیان است. جامعه آماری کلیه مودیان مالیاتی و صاحبان مشاغل در شهر تهران است . نمونه ای شامل 151 نفر از مودیان مالیاتی (حقیقی) و صاحبان مشاغل انتخاب شده و با پرسشنامه اطلاعات لازم از آنها اخذ شده است. برای انجام این پژوهش ازروش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.   نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی است و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. روش پژوهش در این تحقیق همچنین میدانی، اکتشافی و علی است.  هشت عامل بنیادی با متغیر وابسته “تمکین مالیاتی” همبستگی نشان می دهند. میزان متغیروابسته تمکین مالیاتی داوطلبانه با استفاده ازمدلی دارای 5 مولفه معرفی شده توسط کیرشلراندازه گیری شده است.  عوامل بنیادی به ترتیب نگرش به کیفیت خدمات سازمان مالیاتی، مشروعیت، اعتلای عدالت ، پیچیدگی ،توجه به اخلاق ، دانش و اطلاعات مالیاتی ، عزم جمعی برای پرداخت مالیات وترس و نوع دوستی هستند. با اجرای رگرسیون چند متغیره مشخص شد موثرترین عوامل موثر بر تمکین مالیاتی به ترتیب عامل توجه به اخلاق، ترس و نوع دوستی، نگرش به کیفیت خدمات سازمان مالیاتی، اعتلای عدالت و  پیچیدگی مالیات است.

  کلیدواژگان: تمکین داوطلبانه، فرارمالیاتی، چهارچوب شیب لغزنده، اعتماد اجتماعی
 • علیرضا نفیسی، سید حسین اخوان علوی*، علی ملکی صفحات 127-150
  هدف

  در این پژوهش سعی شده پایه های اصلی توسعه محلی و چهارچوب نظری فهم فرآیند آن از دیدگاه فعالان جریان توسعه اجتماع محور در ایران معرفی شود.

  طرح پژوهش/ روش شناسی: 

  این پژوهش از نوع کیفی و با روش تحقیق نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های مربوط به پنج نمونه موفق توسعه محلی، از مصاحبه های عمیق با فعالان توسعه اجتماع محور جمع آوری و تحلیل شده است.

  یافته ها

  نتایج تحقیق که با روش های اعتبار پاسخگو و زاویه بندی، اعتبارسنجی شده، نشان داد در جریان توسعه محلی با رویکرد اجتماع محور، جنبه های انسانی و اجتماعی بیش از جنبه های اقتصادی، سیاسی، و زیست محیطی مورد تاکید هستند. نتایج روشن کرد در جامعه ایرانی، سرمایه انسانی بیشتر با مسوولیت پذیری، فعال بودن، و توانمندسازی روانی فهم می شود تا با شاخص های متعارف سازمان های بین المللی. همچنین در اکثر موارد، سرمایه اجتماعی و مشارکت به ترتیب با شاخص های روابط مثبت، اقدام های جمعی، هنجار های مثبت، و سرمایه اجتماعی بین گروهی و با شاخص های نهادسازی و بسیج دارایی های بومی اندازه گیری می شوند. چهارچوب نظری حاصل از تحقیق نشان می دهد سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نه تنها به افزایش مشارکت و در نتیجه ارتقای شاخص های اقتصادی، سیاسی، و محیطی منجر می شوند بلکه از طریق حلقه های تقویت کننده در این فرآیند، رشد می کنند و تداوم حرکت موتور توسعه را امکان پذیر می سازند.

  ارزش/اصالت پژوهش:

   ادبیات قابل توجهی درباره توسعه محلی تولید شده لیکن در زمینه ایران، تاکنون به چگونگی ارتباط میان مقوله های اساسی توسعه محلی و بطور کلی به فهم فرآیند آن از دیدگاه فعالان توسعه اجتماع محور پرداخته نشده است. این تحقیق به خوبی از چهارچوب نظری توسعه داده شده برای فهم فرآیند مذکور پشتیبانی می کند.

  کلیدواژگان: توسعه اجتماع محور، سازمان اجتماع محور، شاخص های توسعه، موتور توسعه، ایران
 • نیما رنجی جفرودی* صفحات 151-174
  هدف

  اگرچه برنامه‎ ریزی توسعه در ایران دارای سابقه بوده، اما همچنان از منظر توسعه متوازن در کشور پیشرفت چندانی ایجاد نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نظام برنامه‎ریزی متمرکز کشور است و می‎کوشد نقاط ضعف و چالش‎های آن را به همراه ارایه راهکار مورد توجه قرار دهد.

  طرح پژوهش/ روش‎ شناسی/ رویکرد:

   پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده‎ها کیفی است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی در حوزه مدیریت دولتی است و داده‎ها از طریق بررسی مبانی نظری و خبرگان به‎دست آمد. این پژوهش به بررسی نحوه مواجهه برنامه ‏ها و سایر اسناد بالادستی به موضوع برنامه‎ ریزی متمرکز می‎پردازد.

  یافته‎ ها: 

  نتایج نشان می‎دهد که تغییر مسیر موجود و حرکت به سمت کاهش شکاف‎ های فعلی نیازمند تغییرات جدی در تفکر برنامه‎ ریزی متمرکز است و باید به سمت برنامه‎ ریزی غیرمتمرکز، منطقه گرا و متکثر حرکت کرد. همچنین، شناسایی چالش ‎های برنامه‎ ریزی متمرکز در ایران می‎تواند به سیاست گذاران و مجریان سیاست‎ها کمک کند که در تدوین و اجرای برنامه‎ های توسعه به چالش ‎های اشاره ‎شده توجه کنند تا در مرحله اجرا با مشکلات کم‎تری روبه‎ رو شوند.

  ارزش/ اصالت پژوهش: 

  استفاده از روش کیفی و طیف گسترده منابع داده ‎ها باعث می‎شود که دسته‎ بندی جدیدی از چالش ‎های برنامه‎ های متمرکز در ایران ارایه شود که ابعاد مختلف اجرای سیاست‎ها را پوشش می‎دهد. پژوهش حاضر توانسته است پایه نظری قابل‎دفاعی برای برنامه‎ ریزی در نظام اداری در برنامه توسعه در ایران پیشنهاد دهد و به ارتقای سیاستگذاری و برنامه‎ ریزی توسعه کمک کند.

  کلیدواژگان: توسعه، برنامه ریزی، برنامه ریزی متمرکز، آسیب شناسی، نقد
 • علیرضا قرائتی، محمد سلطانی فر*، سیمین ارمغان، علی اکبر صالحی، روح الله احمدزاده کرمانی صفحات 175-201
  هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین دیپلماسی رسانه ای و ابعاد صنعت گردشگری از دیدگاه خبرگان و اصحاب رسانه است.

  طرح پژوهش/ روش‎ شناسی/ رویکرد:

   برای دستیابی به هدف مذکور، انجام پژوهشی با رویکرد کمی با استفاده از آزمون‎های آماری رگرسیون در دستور کار قرار گرفت. جامعه آماری شامل کارشناسان رسمی و خبرگان رسانه ‏ها، حجم نمونه 250 نفر و روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی و هدفمند بوده است.

  یافته‎ ها: 

  در این پژوهش شش شاخص صنعت گردشگری شامل سرمایه گذاری خارجی، تولید محتوای گردشگری سلامت، برند نمادهای شهری، قدرت نرم، احساس امنیت، و هویت بخشی شهری به‎دست آمده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهند که ابعاد دیپلماسی رسانه ای بر صنعت گردشگری اثرگذار هستند.

  ارزش/ اصالت پژوهش:

   این پژوهش با ارایه مدل تاثیر دیپلماسی رسانه ای بر ابعاد صنعت گردشگری، ادبیات موجود در زمینه گردشگری را توسعه می‎دهد و به شناسایی ویژگی‎های اثربخشی دیپلماسی رسانه ای کمک می‎کند.

  پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: 

  پیشنهادهای پژوهش حاضر شامل تهیه متون گردشگری بر اساس شاخص‎های رسانه، تاسیس دانشگاه گردشگری و رشته های مرتبط مانند ژورنالیسم گردشگری، و توسعه سواد گردشگری مسیولان و برنامه ریزان حوزه گردشگری مبتنی بر رویکردهای رسانه‎ای است.

  کلیدواژگان: دیپلماسی رسانه ای، رسانه، گردشگری، قدرت نرم، برند، تولید محتوا
|
 • Sahar Babaei*, Reza Vaezi, AliAsghar Pourezzat, Davood Hosseinpour Pages 3-38
  Purpose

  Regarding the challenges of Iran's administrative system, the aim of this research was to develop a suitable model that could consider the various elements of the administrative system and its important approaches.

  Methodology

  The qualitative content analysis method was used in this research. Interviews were conducted with 26 experts in administrative transformation at the academic and executive level using the targeted snowball method.

  Findings

  The designed administrative model systematically includes the three dimensions of ‘basic theory’, ‘playground’ and ‘output’ which are comparable to the three layers of the iceberg of systemic thinking. The playground layer contains the various elements of the administrative system that fall into the four bases of the Plan-Do-Check-Act cycle.

  Originality: 

  Determining the approaches of administrative system reform that enjoys the consensus of some Iranian administrative experts is one of the values ​​of this research. Also, designing a model that specifies the position of the elements of the administrative system in the three-layer system and the Plan-Do-Check-Act cycle is another contribution of this research.

  Implications:

   The application of the approaches presented in the administrative system of Iran by the decision-making authorities can greatly contribute to the improvement of the administrative system in order to achieve development.

  Keywords: Administrative System, Iran, Outlook, Experts, Reform, Transformation
 • Masood Sepahvand, Mohamad Hakkak*, Reza Sepahvand, Amirhooshang Nazarpouri Pages 39-74
  Purpose

  This research was conducted with the goal of identifying the causes and roots of Cronyism in governmental organizations of Lorestan Province.

  Methodology

  The present research was a survey-type regarding purpose, it was descriptive from the viewpoint of data collection method, and with regard to the nature of data, it was a qualitative research based on the grounded theory. The statistical population was comprised of governmental organizations’ senior managers with at least 4 years of managerial experience and with academic education at doctoral level in the fields of management, economics, and law. Applying theoretical sampling method and saturation rule, we selected fifteen managers. The required data were collected using semi-structured interviews.

  Findings

  Results show that 183 identified open codes were combined in the framework of 93 subcategories and 25 main categories, which were then shaped into 6 main layers including causal conditions, central category, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences.

  Originality: 

  Presenting a model for organizational cronyism, which includes the most important and underlying factors in the fields of nepotism and gangsterism, the present research can help policymakers and researchers find out the roots of these factors and subsequently, implement strategies and mechanisms to overcome the negative consequences.

  Implications: 

  Paying attention to policy issues, transparency, accountability, reconsidering performance evaluation programs, and finally, enhancing meritocracy based on objective criteria can largely prevent the occurrence of cronyism in the organization.

  Keywords: Organizational Cronyism, Nepotism, Partisanship, Rent-Seeking, Administrative Corruption
 • Hossein Alipour*, Farhad Keramat Pages 75-96
  Purpose

  The purpose of this article was to examine the role of political development in the context of development planning and public governance in the Islamic Republic of Iran. It also intended to find out if the country has ever followed a formal documented program for political development. Furthermore, it tried to explore the requirements of public governance in the framework of the Islamic Republic of Iran’s system.

  Methodology

  Data were collected, organized, and analyzed after reviewing and studying documents, articles, interviews, Sand lectures.

  Findings

  Data analysis shows that there has been no independent, formal, and documented plan for political development ever since the revolution was won. Although some provisions of the Development Plans have focused on political issues, none has provided a noticeable framework to coordinate and align all parts of the Development Plans with political development.

  Implications: 

  The goal of political development and the function of public governance in the ideology overshadowing the Islamic Republic is regulating the society based on Islamic teaching. The source of this teaching is Shiait Fiqh; accordingly, ideal governance and dependable public governance will be the product of unanimity among Shiait high ranking clergies (Fuqaha). Considering the importance of political development to advance and realize the society’s ideology and the Islamic civilization, it is imperative for the state to produce a workable theory and an independent plan in accordance with the specific concept of political development in the Islamic Republic of Iran in order to be able to harmonize the set of changes in the society and various programs according to the planned steps in the path of Islamic civilization.

  Keywords: Political Development, Development Planning, Public Governance, Islamic Revolution, Islamic Republic of Iran (IRI)
 • Habibollah Taherporkalantari*, Yalda Amirikhaledi, Aliasghar Anvarirostami Pages 97-127

  This paper aimed to describe tax compliance with a voluntary approach. It also identifies and studies the causality relations and factors affecting voluntary tax compliance. Also, the other purpose of this study is to describe and figure out the amount of effect these parameters have on taxpayers' behavior.   Statistics for the study has collected from taxpayers and business owners in Tehran, a pool of 151 people, using convenience sampling.   The study seeks an applied approach, and the method for data collection is descriptive. It is field research based on exploratory and casualty. Applying factor analysis explores eight components having impacts on taxpayers' compliance behavior.   The study concludes these eight principal components explain and converge with the dependent variable: Tax compliance, measured by a model of five by Kirchler.    These factors include Attitudes toward paying tax, Tax authority quality of service, Legitimacy of government, Raising justice in society through taxes, Complications of the tax system, Attention to ethics, Knowledge about the tax System, Public willingness to pay taxes, and Fairness and humanitarianism.   Applying multivariate regression indicates that the most influential factors are Attention to ethics, Fairness, and humanitarianism, Attitude toward taxes, Raising justice in society by taxes, and Complications of the tax system.

  Keywords: Tax Compliance, Voluntarily Tax Compliance, Slippery Slope Framework, Social Trust
 • Alireza Nafissi, Seyed Hossein Akhavan Alavi*, Ali Maleki Pages 127-150
  Purpose

  Identifying the main bases of local development and presenting a framework for better understanding its process from the perspective of the activists in the recent community-based development wave in Iran.

  Methodology

  This qualitative research uses the Grounded Theory method. The data is collected and analyzed from deep interviews with activists in five successful case studies in Iran.

  Findings

  The results, validated by respondent validation and triangulation methods, demonstrate that community-based local development is most understood by Iranian activists as a human and social phenomenon rather than economic, political, and environmental. The results show that human capital is identified by concepts like responsibility, proactiveness, and psychological empowerment rather than the common indicators of international organizations. Also, social capital and participation are known relatively by concepts such as positive relations, collective actions, positive norms, bridging social capital, and by institutionalization and resource mobilization. The final framework in this article shows that human capital and social capital not only enhance local participation and, therefore the economic, political, and environmental indicators but also are promoted back through reinforcing loops which enable the ongoing running of the development engine.

  Research authenticity:

   Despite considerable literature on local development, the authors did not find any published article which identifies the fundamental concepts of community-based development and its process in contexts like Iran which benefit from natural resources to grow outcome development indicators. The suggested framework in this paper well supports the understanding of the explored process.

  Keywords: Local development, Community-based development, Community-based organization, Grounded theory, Iran
 • Nima Ranji Jafroudi* Pages 151-174
  Purpose

  Development planning in Iran has its history, but not much progress has yet been made in terms of balanced development in the country. The aim of the current research was to examine and analyze the country's centralized planning system in order to pinpoint its weaknesses and challenges and to present a solution.

  Methodology

  The research was applied in terms of purpose and qualitative in terms of the nature of the data. In the qualitative part, the statistical population included academic and organizational experts in the field of public administration, and data was obtained through interviews with experts.

  Findings

    Results show that changing the existing path and trying to reduce the gaps requires serious changes in the mindset of centralized planning. The direction should be towards decentralized, regionalism and pluralistic planning. Also, identifying the challenges of centralized planning in Iran can help the policy makers and policy implementers to focus on the mentioned challenges when formulating and implementing development plans so that they may face fewer problems during the implementation phase.

  Originality: 

  The use of the qualitative method and a wide range of data sources has made it possible to reach a new classification of the challenges of centralized programs in Iran, which covers different dimensions of policy implementation. The present research has been able to propose a defensible theoretical basis for planning in the administrative system in the development program in Iran and to help improve and promote development policymaking and planning.

  Keywords: Development, Planning, Centralized Planning, Pathology, Criticism
 • Alireza Gharaati, Mohammad Soltanifar*, Simin Armaghan, Aliakbar Salehi, Roohollah Ahmadzadeh Kermani Pages 175-201
  Purpose

  The purpose of this research was to identify the relationship between media diplomacy and dimensions of the tourism industry from the viewpoints of experts and media proprietors.

  Methodology

  To achieve the mentioned purpose, this research was conducted through quantitative approach using statistical regression tests. The statistical population included official experts and media proprietors. The sample size consisted of 250 individuals, and the sampling method was non-probability and purposive.

  Findings

  Based on the results, six indicators of the tourism industry including foreign investment, health tourism content creation, urban symbols branding, soft power, feeling of security and urban identity have been counted. The results of data analysis show that most dimensions of the media diplomacy influence the tourism industry.

  Originality: 

  This research develops the existing literature in the field of tourism by presenting a media diplomacy evaluation model based on the indicators of the tourism industry and helps to identify the characteristics of media diplomacy effectiveness.

  Implications:

   Rrecommendations of the current research include the preparation of tourism re-education texts on the bases of media indicators, the establishment of a tourism university and related fields such as tourism journalism, and the development of tourism knowledge of tourism officials and planners based on media approaches.

  Keywords: Media Diplomacy, Media, Tourism, Soft Power, Brand, Content Production