فهرست مطالب

نامه انسان شناسی - پیاپی 36 (بهار و تابستان 1402)
 • پیاپی 36 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پریا البرزی، حسین سلطان زاده*، سید بهشید حسینی صفحات 13-41
  خانواده، بنیادی ترین و اصلی ترین واحد اجتماعی است. توجه به خانواده و رفع نیازهای اعضای آن در بالاترین سطوح، به ویژه نیاز به فراغت، از مظاهر فرهنگ ایرانی و اسلامی است که باعث پرورش افرادی سالم برای نسل های آتی می شود. امروزه مجتمع های تجاری، تجلی تحولات فرهنگی و رفتاری در حوزه مصرف و فراغت محسوب می شوند. این مراکز در شهرهای بزرگ کشور، با پذیرش عملکردهای اجتماعی، فرهنگی و تفریحی علاوه بر کارکرد اقتصادی، به فضاهایی با کاربری مختلط و متنوع تبدیل شدند و در رقابت با یکدیگر در تلاش هستند تا پذیرای گروه های متنوع جامعه نظیر زنان و جوانان و مناسب برای همه افراد خانواده گردند. از این رو، توجه به گونه ای از گذران فراغت خانواده ها که خاص زندگی شهری و مدرن است، یعنی بازدید و استفاده از امکانات تجمیع شده در مجتمع های تجاری و پژوهش درباره مولفه هایی از معماری مجتمع های تجاری که این مراکز را به فضاهای دوستدار خانواده تبدیل می کند، هدف اصلی این پژوهش است. روش پژوهش، نظریه پردازی داده بنیاد با رهیافت نظام مند استراوس و کوربین است. داده ها از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 57 مراجعه کننده به برخی مجتمع های تجاری منتخب و تحلیل الگوهای رفتاری استفاده کنندگان از این مراکز در حوزه های خرید، سرگرمی و فراغت به دست آمده است. یافته های این پژوهش در قالب مقوله های به دست آمده از تحلیل مصاحبه ها، در 6 حوزه اصلی یعنی مقوله محوری، شرایط علی، راهبردها، زمینه، شرایط مداخله گر و پیامدها طبقه بندی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد با انتخاب تجربه خرید خانوادگی به عنوان مقوله محوری، می توان پیامدهای تجربه خرید خانوادگی در دو حوزه خانواده و مجتمع تجاری را در شهر تهران به دست آورد. همچنین مولفه های موثر در معماری مجتمع های تجاری دوستدار خانواده از دیگر نتایج پژوهش حاضر است که بیشتر در بخش شرایط علی و از پیش نیازهای تجربه خرید خانوادگی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: خرید خانوادگی، فراغتی شدن خرید، معماری مجتمع های تجاری، مجتمع های تجاری دوستدار خانواده، نظریه پردازی داده بنیاد
 • ایوب امیدی* صفحات 43-68

  جادوی شباهت یا تقلید، مبتنی بر این اندیشه است که برای رسیدن به یک هدف یا واقعیت باید به شبیه سازی یا تصویرسازی آن واقعیت پرداخت تا طبیعت به تکرار و تقلید آن عمل ترغیب شود. این پژوهش که از نوع مطالعات کیفی است، می کوشد با روش کتابخانه ای و میدانی به بررسی و طبقه بندی باورها و آداب و رسوم شکل گرفته بر اساس جادوی شباهت در فرهنگ عامه شهرستان ایوان بپردازد. روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، آداب و رسوم شهرستان ایوان را در هفت روستای آن بررسی کرده است. نتایج این پژوهش که طی پنج ماه انجام شد، نشان می دهد که برخی از باورها و آداب و رسوم در فرهنگ عامه ایوان بر پایه جادوی شباهت شکل گرفته اند که این موارد در ده بخش یعنی باورهای مرتبط با ازدواج، بارداری، تولد نوزادان، درمان و بلاگردانی، باروری و برکت بخشی، عزاداری، خال کوبی، جادوی سیاه، اشیاء و حیوانات گمشده و دفع مهمان ناخوانده بررسی و تحلیل می شود که از این میان به ترتیب، باورهای مرتبط با نوزادان، باروری و برکت بخشی، درمانی و بلاگردانی، ازدواج و بارداری انعکاس بیشتری نسبت به سایر باورها دارد. به نظر می رسد این امر ریشه در اهمیت فرزندان به عنوان نیروی کار و عامل حفظ کیان خانواده و به نوبه خود خیر و برکت در زندگی روستایی و معیشت جامعه کشاورزی دارد.

  کلیدواژگان: شهرستان ایوان، فرهنگ عامه، باورها، خرافات، جادوی شباهت
 • محمد بهرامی* صفحات 69-87
  لرستان از استان های واقع در غرب ایران است که در منطقه طبیعی-فرهنگی زاگرس مرکزی قرار گرفته است. این استان به دلایل مختلف از جمله شرایط زیست محیطی و پتانسیل های بالای معیشتی، از دیرباز مورد توجه و اسکان جوامع بشری بوده است. یکی از بااهمیت ترین شواهد ردپای انسان در پهنه سرزمین لرستان نقوش صخره ای آن است. در جریان بررسی باستان شناسی شهرستان چگنی در سال 1395 به منظور ثبت آثار باستانی شهرستان چگنی، مجموعه ای نقاشی و نقش کنده صخره ای شناسایی شد. این نقوش بر روی دیواره یک پناهگاه صخره ای و صخره های پیرامون آن در ضلع شمالی روستای نرگسه از توابع شهرستان چگنی ایجاد شده اند. مجموعه مورد بحث، ترکیبی از رنگین نگاره ها و نگارکندها هستند که رنگین نگاره ها با دو رنگ قرمز (اخرایی) و سیاه ایجاد شده اند که از این نظر با نقاشی های صخره ای معرفی شده در غارهای میرملاس و هومیان در شهرستان کوهدشت و دوشه در شهرستان چگنی قابل مقایسه هستند. نگارکندها هم به دو شکل کنده شدن بر سطح صخره ها و ایجاد خطوط به صورت خراشیده ایجاد شده اند. موضوع اصلی این نقوش صحنه شکار حیوانات وحشی بومی منطقه همچون بز کوهی توسط انسان با سلاح گرز و احتمالا نیزه با همراهی و کمک سگ است. انسان در این میان در دو حالت پیاده و سواره نقش شده است. با بررسی این مجموعه متنوع از نقوش صخره ای و تکیه بر اطلاعات مردم شناسی از مردم لرستان، نگارنده معتقد است به تصویر کشیدن صحنه شکار بز کوهی توسط انسان دلیلی بر اهمیت جانوران شکاری در سبد غذایی آنها و جایگاه اجتماعی برتر و اسطوره ای افراد و شکارچیانی است که دارای مهارت و توانایی در امر شکار هستند.
  کلیدواژگان: لرستان، نرگسه، نقوش صخره ای، رنگین نگاره، نگارکند
 • پاشا پاشازاده، رضا رضالو*، حسین علیزاده صفحات 89-120
  ایل شاهسون، بزرگ ترین ایل کوچ نشین امروزی در شمال غرب ایران است. این ایل هر ساله از بخش های شمالی استان اردبیل به سمت شمال، یعنی مراتع ییلاقی کوه ساوالان حرکت می کند و حدودا نیمی از سال را در این نواحی، به زندگی کوچ نشینی می پردازد. پژوهش حاضر به واسطه یک بررسی میدانی قوم باستان شناسی گسترده در دشت مشگین شهر و دامنه های غربی و شمالی ساوالان انجام شده است. فرضیه اصلی این پژوهش، بر این موضوع استوار است که ایل راه های امروزی ایل شاهسون، قدمتی سه هزار ساله دارند و این مسیرهای کوچ، پیش از این اقوام، توسط اقوام کوچ گر عصر آهنی در حدود اواخر هزاره دوم پیش از میلاد مورد استفاده قرار گرفته اند. چنین فرضیه ای با یک بررسی میدانی باستان شناسی در طول ایل راه های امروزی ایل شاهسون به بوته آزمایش گذاشته شده است. در حوزه مورد مطالعه، تعداد پانزده ایل راه امروزی متعلق به شاهسون ها شناسایی شد. بررسی میدانی باستان شناسی نشان داد که تعداد بی شماری از محوطه های باستانی عصر آهن به صورت طولی و در یک خط الراس، به موازات ایل راه های امروزی قرار گرفته اند. بیش از 90 درصد این محوطه ها، گورستان های عصر آهن هستند که بدون ارتباط با محوطه های استقراری هستند و به اقوام کوچ گر عصر آهنی تعلق دارند و این محوطه هم در طول مسیر ایل راه ها و هم در محل ییلاق های امروزی شاهسون ها واقع شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شاهسون ها با اندکی تغییر مسیر، وارث همان مسیرهایی شده اند که اقوام عصر آهن از آن برای رسیدن به دامنه های ساوالان استفاده کرده اند.
  کلیدواژگان: قوم باستان شناسی، ایل شاهسون، اقوام کوچ گر عصر آهن، دامنه های ساوالان
 • سید محمد چاووشی* صفحات 121-146
  ارایه بحثی نظری، مقایسه یی و اسنادی درباره مهم ترین رویکردهای نظری که مردم نگاری از آغاز تاسیس دانشگاهی رشته مردم شناسی به خود دیده، هدف نوشته حاضر است. تقسیم بندی و بررسی سیر تحول این رویکردها از مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی تا ویژگی های آشکارتر هر یک صورت گرفته و برای هر یک، مثال یا مثال هایی از بخش هایی از مردم نگاری های معتبر کلاسیک یا متاخری ارایه شده که در ادبیات مردم شناسی موجود است. واقع گرایی، تفسیر گرایی، کاربرد پذیری برای مردم (نه برای قدرت ها)، اخلاق گرایی و انتقادی یا سیاسی بودن در مردم نگاری، از مهم ترین مفاهیم مورد بحث هستند که در چهارمین رویکرد (مردم نگاری/ مردم شناسی ستیزنده) به اوج خود می رسند. مهم ترین نتیجه این است که فلسفه و زیست شناسی توانسته است که مبانی قابل دفاعی را برای اخلاق گرایی و انتقادی بودن در رویکرد اخیر (چهارم) فراهم نماید. لزوم ارایه چنین بحثی، شفاف سازی تفاوت هایی می باشد که در سطح آکادمی و حوزه علوم اجتماعی بین رویکردهای واقع گرا و پسامدرن می تواند جریان داشته باشد.
  کلیدواژگان: مردم نگاری، اخلاق گرایی، واقع گرایی، کاربرد پذیری، انتقادی بودن
 • حمیده چلوارفروش، مهدی مرتضوی*، فریبا موسی پور نگاری صفحات 147-170

  قنات، منبع اصلی تامین آب سراوان به هویتی ملی تبدیل شده و از ارزش های مهم در زندگی مردم منطقه است که رابطه اجتماعی و فرهنگی با آن گسترش یافته است. بررسی ها نشان داده است که پیوندی تنگاتنگ بین قنات و جامعه وجود دارد و آیین ها و باورهای ویژه ای ساخته شده که بخش مهمی از فرهنگ مردم منطقه شده است. برای نمونه در سراوان برخی باور دارند که ساخت قنات کار جن هاست و مردم از ساخت آن ناتوان هستند. این باور بین بومیان نیرو گرفته است و ستوده می شود، به گونه ای که حتی مقنی ها نیز فکر می کنند ساخت قنات های اولیه کار جن ها بوده و سپس مردم از آن ها آموخته اند. در این پژوهش سعی شده است به بررسی تاثیر قنات بر جنبه های گوناگون ساختار اجتماعی-فرهنگی سراوان و باورها و آیین های به وجود آمده از آن پرداخته شود. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی-تاریخی با روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و میدانی (گفتگو با مقنی ها و سالخوردگان بومی) است. نتایج اعم از باورها و آیین ها گویای این است که هستی اجتماعی مردم در سراوان وابسته به هستی قنات است که خود جایگاه مهمی در جامعه و مردم شناسی تاریخی سراوان دارد. بر پایه گفتگوها مشخص شد که باورها و آیین ها در هیچ نوشتاری ثبت نشده، بلکه به صورت شفاهی به نسل های بعد منتقل شده است. همچنین با مطالعات کتابخانه ای معلوم شد برخی باورهای مردم سراوان درباره قنات، همانند باورهای مردم نواحی دیگر ایران به ویژه استان یزد است.

  کلیدواژگان: سراوان، قنات، جامعه، باورها، آیین ها
 • زینب خسروی*، سعید رحیمی صفحات 171-197
  سگ در صحنه ها و وضعیت های مختلف در هنر صخره ای زاگرس میانی نقش شده است. هنر صخره ای بازگوکننده ذهنیت نیاکان ما درباره پدیده های مختلف و نمایشی از شیوه زندگی آن ها است. بنابراین با توجه به نقوش متنوع سگ، این جانور نیز از اهمیت بارزی در زندگی مردم گذشته برخودار بوده که در سنگ نگاره ها و رنگین نگاره های بیشتر محوطه های زاگرس میانی نقش شده است. سوالات اصلی پژوهش حاضر این است که بر پایه نقش سگ در هنر صخره ای زاگرس میانی، این جانور در جوامع باستان، چه جایگاه و ارزشی داشته و اکثرا نقش سگ در کدام صحنه ها و موضوعات تصویر شده است؟ داده های این پژوهش با شیوه میدانی و کتابخانه ای گردآوری شده و با روش توصیفی _ تحلیلی مطالعه شده اند. برآیند نشان می دهد که سگ به صورت تک نگاره، متقارن، گروهی، در مقابل گرگ، با جانوران دیگر، در کنار انسان، در صحنه های شکار و مراسم آیینی نقش شده است و این نقوش علاوه بر اینکه ویژگی درند ه خویی سگ را نشان می دهند، بیانگر این هستند که این جانور باعث بهبود شرایط زندگی انسان شده است. به گونه ای که سگ با شرکت در شکار و حفاظت از دام، وضعیت معیشتی انسان را بهتر کرده و همواره در موقعیت های مختلف یار انسان بوده و در برابر هر تهدیدی از صاحبش مراقبت می کرده است، به صورتی که بعد از مرگ انسان نیز این وظایف ادامه داشته است.
  کلیدواژگان: سگ، سنگ نگاره، رنگین نگاره، زاگرس میانی، شکار، آیین
 • حسن درخشی*، سعید ستارنژاد صفحات 199-214
  سنگ نگاره به عنوان یکی از آثار تاریخی-فرهنگی جوامع انسانی بوده که در سال های اخیر مطالعات نسبتا جامع درباره آن انجام شده است. حاشیه رودخانه های قره سو و دره رود در منطقه آذربایجان ایران، یکی از کانون های اصلی این آثار محسوب می شود. در این ناحیه تاکنون بیش از 15 محوطه دارای سنگ نگاره شناسایی شده است. بر اساس بررسی های باستان شناختی که تابستان سال 1391 پیرامون محوطه «او دره سی» به معنای دره آهو انجام شد، چندین مجموعه از سنگ نگاره ها شناسایی شد. این سنگ نگاره ها دارای موتیف های متنوعی از جمله نقوش انسانی، حیوانی و نمادین است که اغلب به صورت کوبشی و به ندرت به صورت خراش در سطح سنگ های منفرد از هم ایجاد شده اند. این پژوهش به مطالعه و تحلیل اجمالی سنگ نگاره های محوطه او دره سی پرداخته و به دنبال پاسخ به پرسش های زیر است: 1. سنگ نگاره های او دره سی دارای چه نگاره هایی است؟ 2- نقش مایه های محوطه او دره سی قابل مقایسه با نگاره های صخره ای کدام مناطق است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات با دو شیوه میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این سنگ نگاره ها دارای نقش مایه های انسانی، حیوانی و هندسی است و از نظر کمی و کیفی شباهت هایی با نقوش مناطق مختلف ایران و قفقاز دارد.
  کلیدواژگان: نقوش صخره ای، سنگ نگاره. هوراند، او دره سی
 • نرگس ذاکر جعفری*، مهدی مختاری صفحات 215-242
  نظام معنایی شکل گرفته در سپهر نشانه ای بازارها، علاوه بر عناصری که حول مناسبات اقتصادی سامان یافته اند، نشانه ها و عناصر فرهنگی را نیز در برمی گیرد. به نظر می رسد که شناخت و درک دقیق از نحوه شکل گیری پدیده های فرهنگی و نیز نظم مستقر در بازارها، با تاکید بر مختصات فرهنگی این فضاهای شهری تسهیل می شود. از این رو، مطالعه بازار با تاکید بر عناصر و نشانه های فرهنگی موجود در آن، امکانی را فراهم می کند تا تعاملات انسانی و دادوستدها، نه فقط بر مبنای مناسبات اقتصادی، بلکه از منظر فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرند. در این مقاله، پدیده صوتی موسیقایی آوازهای فروشندگان در بستر بازار بزرگ شهر رشت، با عنوان «جار آوا»، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از نگارش این مقاله، علاوه بر ابهام زدایی از اصطلاحات شکل گرفته درباره این پدیده صوتی موسیقایی و ارایه مفهومی متناسب با ماهیت آن، بررسی فرایند شکل گیری این آوازها در بازار بزرگ شهر رشت است. از این رو، پرسش اصلی، معطوف به این مسیله است که فرایند شکل گیری جار آواها در بستر بازار بزرگ شهر رشت، از چه مجرایی و تحت تاثیر چه عواملی محقق شده است. نظریه نشانه شناسی فرهنگی در مقام چارچوب نظری، مورد استفاده قرار گرفته و یافته های تحقیق با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده اند. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که حضور مشاغل دست فروشی حاشیه بازار در متن اصلی، به شکل گیری ذهنیتی «بساط گونه» در سپهر نشانه ای بازار منتج شده است. بنابراین حضور کنش آوایی «جار زدن»، به عنوان پدیده ای حاشیه ای که از طریق ذهنیتی بساط گونه در متن بازار تسری یافته، زمینه ساز خلق پدیده ای با عنوان «جار آوا» در متن فرهنگی بازار شده است.
  کلیدواژگان: آوازهای بازار، جار آوا، بازار بزرگ شهر رشت، نشانه شناسی فرهنگی، موسیقی
 • نهال ریاضی*، احسان مبارکی صفحات 243-275

  آیین های باستانی بر محور نیاز انسان به پیوند با سایر انسان ها شکل گرفته و ارزش و انسجام اجتماعی را در خود متبلور ساخته است. عناصر فرهنگی در برخورد با پدیده های گوناگون اجتماعی، به تغییر تن می سپرد، به گونه ای که از ارزش بنیادین نشانی نمی ماند. آیین چهارشنبه پایان سال (چهارشنبه سوری) که برای مطالعه موردی انتخاب شده است، شامل همین توصیف است. پژوهش حاضر با نگاهی به گذشته برگزاری این آیین در ایران، بازتولید آن را در نظر دارد. به همین منظور با بررسی اسنادی و روش پیمایشی (نمونه گیری خوشه ای) به توصیف و تبیین این مراسم آیینی می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شهروندان تهرانی و به طور مشخص سه منطقه شهری 3، 7 و 19 (جمعا 935.827 نفر) را دربرمی گیرد که بر این اساس، حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی نشان داد بین آشنایی با کارکردهای فرهنگی مراسم چهارشنبه سوری، نظارت اجتماعی، مشارکت گروه ها، سازمان های اجتماعی موثر در جامعه پذیری، و تعامل و مشارکت با همسایگان با نحوه برگزاری مراسم چهارشنبه سوری رابطه معنادار وجود دارد. حاصل نظرسنجی بیانگر ضروری بودن رسیدگی به جوانب گوناگون موضوع و از جمله میزان آگاهی از پیشینه مراسم، نحوه مشارکت، نقش نهادها و سازمان های موثر در جامعه پذیری و فرهنگ پذیری و در نهایت «ضرورت مدیریت مراسم» از دید شهروندان تهرانی است.

  کلیدواژگان: ارزش اجتماعی، آداب و رسوم اجتماعی، انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، ساماندهی مکانی
 • سعیده سعیدی* صفحات 277-307
  اقامتگاه بوم گردی به عنوان یکی از مهمترین بسترهای عملیاتی شدن گردشگری قومی است که در سال های اخیر گسترش یافته است. گسترش گردشگری خلاق که جامعه محور و تجربه گرا است، منجر به افزایش اهمیت اقامتگاه های بوم گردی در صنعت گردشگری شده است. به نظر می رسد افزایش بی رویه مجوزهای اقامتگاهی که غالبا بدون پشتوانه مطالعات اجتماعی-فرهنگی بوده و با نگاهی سودمحورانه صرفا بر ابعاد اقتصادی تاکید داشته است، نیازمند بازاندیشی انتقادی است. با توجه به اینکه ارتباط مستقیم و سترگی میان این صنعت و زندگی خانوادگی وجود دارد، ارزیابی نقاط قوت و ضعف این رشد کمی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش مردم نگارانه با نگاهی به جنسیت، به دنبال پاسخگویی به این دو پرسش است: 1- فرهنگ بوم گردی چیست؟ 2- از سوی دیگر اقامتگاه بوم گردی چه تاثیراتی بر نهاد خانواده می گذارد؟ میدان مورد پژوهش، استان گیلان است که یکی از مهمترین مقاصد گردشگری با گنجینه ای غنی از میراث ملموس و ناملموس است. برای گردآوری داده ها علاوه بر بررسی های کتابخانه ای و اسنادی از فنون مرسوم مردم نگاری همچون مشاهده همراه با مشارکت و مصاحبه تعاملی و عمیق با مدیران 74 اقامتگاه بوم گردی استان گیلان استفاده شده است. همچنین به منظور تدقیق یافته ها 11 مصاحبه متخصص با مسیولان نهادهای ذیربط انجام شده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ بوم گردی، زنان، فولکلور، گیلان، مردم نگاری، پویایی های خانواده
 • مینو سلیمی* صفحات 309-336

  زلزله یکی از تاثیرگذارترین فجایع طبیعی در زندگی افراد است. پیامدهای اجتماعی آن بر اساس سن، جنسیت، طبقه اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. میزان و قدرت آسیب های ناشی از زلزله در انسان ها، تحت تاثیر ویژگی های قربانیان آنها و میزان حمایت های دریافتی در فاجعه است. کودکان، زنان و افراد کم درآمد، میزان آسیب دیدگی بیشتری را نسبت به دیگران در زمان فجایع تجربه می کنند. با توجه به اینکه ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان به شمار می رود، پرداختن به آن از دید مردم شناسی به عنوان مساله ای مهم از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. مطالعه حاضر، پژوهش کیفی است که با هدف درک تجربه زیسته کودکان سرپل ذهاب از زلزله انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد پدیدارشناختی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 20 نفر از کودکان زلزله زده انجام شده است. یافته های این پژوهش که شامل 15 درون مایه فرعی و در نهایت 4 درون مایه اصلی است، نشان می دهد تجربه ناگهانی ویرانی و از دست دادن احساس خوشبختی، آسیب های جسمی و روانی، ترک تحصیل، افت شدید تحصیلی، و افزایش آسیب های اجتماعی از پیامدهای تاثیرگذار بر زندگی کودکانی است که زلزله را تجربه کرده اند. نتایج این یافته ها با تاکید بر نقش آموزش و شکل دادن آگاهی در کمک به کودکان و خانواده ها در آماده سازی و بهبودی از انواع فجایع نشان می دهد که آموزش در چرخه فاجعه نقشی مهم در کاهش آسیب پذیری و بهبود و بازیابی عاطفی، اجتماعی و رفتاری کودکان دارد.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، زلزله، سرپل ذهاب، کودکان
|
 • Parya Alborzi, Hosein Soltanzadeh *, Seyed Behshid Hoseini Pages 13-41
  The family is the most fundamental social unit. Paying attention to the family and the needs of its members, especially the need for leisure, is a manifestation of Iranian and Islamic culture that nurtures healthy people for future generations. Today, commercial complexes are the manifestation of cultural and behavioral changes in the field of consumption and leisure. By accepting social, cultural and recreational functions in addition to economic functions, commercial complexes have been transformed into spaces with mixed and diverse uses and are competing with each other to try to accommodate various groups of society such as women and youth and are suitable for all family members. Therefore, paying attention to a type of leisure for families that is specific to urban and modern life, i.e., visiting and using the facilities gathered in commercial complexes and researching the components of the architecture of family-friendly commercial complexes is the main purpose of this research. The method adopted in this research is Grounded theory with a systematic approach of Strauss and Corbin. The data were obtained through semi-structured interviews with 57 visitors of some selected commercial complexes and analysis behavioral patterns of users of these centers in the areas of shopping, entertainment and leisure. The findings of this study are classified in the form of categories obtained from the analysis of interviews, in 6 main areas: Causal conditions, Context, Core category, Intervening conditions, Strategies and Consequences. The results of this study show that by choosing the family shopping experience as a core category, the consequences of the family shopping experience in both the family and the commercial complex in the context of Tehran can be achieved. Also, effective components in the architecture of family-friendly commercial complexes are other results of the present study, which are mostly in the field of causal conditions and prerequisites for the family shopping experience.
  Keywords: family shopping, leisure-base becoming of shopping, commercial complex architecture, family friendly commercial complexes, grounded theory
 • Ayoob Omidi * Pages 43-68

  The magic of similarity is based on the idea that in order to achieve a goal or reality, one must simulate or depict that reality so that nature is encouraged to repeat and imitate that action. This research, which is a type of qualitative study, tries to investigate and classify the beliefs and customs formed based on the magic of similarity in the popular culture of Ivan city by the means of library and field methods of data gathering such as semi-structured interviews. The sampling method was snowball in the seven villages of Ivan city. The results of this research, which was carried out over five months, show that some beliefs and customs in Ivan's popular culture have been formed based on the magic of similarity, and these cases are in ten sections: beliefs related to marriage, pregnancy, and the birth of babies, therapy-blogging, fertility and blessing, mourning, tattooing, black magic, lost objects and animals, and getting rid of uninvited guests are examined and analyzed, among which, respectively, beliefs related to babies, fertility and blessing , therapy-blogging, marriage and pregnancy reflect more than other beliefs. It seems that this is rooted in the importance of children as a labour force and a factor in maintaining the family and in turn a blessing in the rural life and subsistance of the agricultural community.

  Keywords: Ivan city, popular culture, beliefs, Superstitions, similarity magic
 • Mohammad Bahrami * Pages 69-87
  Lorestan is one of the provinces in the west of Iran that is located in the natural- cultural zone of central Zagros. Due to various reasons, including environmental conditions and high livelihood potentials, this province has long been the focus and settlement of human societies. One of the most important evidences of human footprints in Lorestan is rock arts. In 2015, during the archaeological survey of Chegeni county, a set of rock arts was identified. These motifs were created on the wall of a rock shelter and the rocks around it in the northern side of Nargeseh village of Chegeni county. The discussed collection is a combination of pictograms and petroglyphs. Pictograms are created with two colors of Ochre pigments and black, which are comparable to the motifs introduced in Mirmalas and Homian caves in Kouhdasht and Dosheh cave in Chegeni county. Petroglyphs are in two forms of carvings and scratched lines on the surface of the rocks.  The main theme of these motifs is the scene of hunting wild animals such as ibex by humans with clubs and possibly spears with the help of dogs. Men has been depicted in two states, on foot and on horseback. By examining this diverse collection of rock art and relying on anthropological information from the people of Lorestan, the author believes that the depiction of the mountain goat hunting scene by humans is a proof of the importance of hunting animals in their food basket and the superior and mythical social status of people and are hunters who have skill and ability in hunting.
  Keywords: Lorestan, Nargeseh, rock motifs, pictogram, petroglyph
 • Pasha Pashazadeh, Reza Rezaloo *, Hossein Alizadeh Pages 89-120
  The Shahsevan tribes are the largest nomadic tribes in the northeastern of Iran. Every year, these tribes move from the northern parts of Ardabil province to the north, to the summer pastures of Sabalan Mountain, and spend about half of the year in these areas, living as nomads. The present study was carried out by means of an extensive archeological field study in Meshginshahr plain and the western and northern slopes of Savalan. The main hypothesis of the research is based on the fact that the present-day migration routes of the Shahsevan tribes are 3,000 years old and these migration routes have been used by the iron age nomadic tribes around the end of the second millennium B.C, before these tribes. Such a hypothesis has been tested with an archaeological field study during the present-day's routes of the Shahsevan tribes. In the study area, 15 current roads belonging to Shahsevan tribes were identified. The archaeological field research has shown that a large number of iron age archaeological sites are located longitudinally and in a ridge, parallel to the present-day migration routes. More than 90% of these sites are iron age cemeteries that are unrelated to the settlement sites and certainly belong to the iron age nomadic tribes, and these sites are both along the migration routes and located in the present-day summer pastures of Shahsevans. The results of this research indicate that the Shahsevan tribes have inherited (with a slight change) the same routes that the iron age tribes used to reach the slopes of Savalan.
  Keywords: ethnoarchaeology, iron age nomadic ethnics, Shahsevan tribe, Savalan slopes
 • Seyed Mohammad Chavooshi * Pages 121-146
  Giving a comparative theoretical and documental discussion about the different approaches to ethnography from academic emergence of anthropology up to now, is the goal of the present article. The classification of ethnographical approaches and evaluation of the change route is discussed from their ontological and epistemological bases up to their more overt characteristics and every approach is exemplified with some parts of the authentic classic or recent ethnographies that exist in anthropological literature. Realism, interpretivism, applicability for peoples (not for powers), moralism and criticalism are the most important discussed concepts that have reach to their highest level in the fourth approach, i.e. militant anthropology / ethnography. The most important result is: philiosophy and biology have been able to give a defensible base for the moralism and criticalism of recent (fourth) approach. The necessity of this discussion is clarifying the most intensive differences between the realist and postmodernist approaches that can be ongoing in the field of social science and at academic level.
  Keywords: Ethnography, moralism, Realism, applicability, Criticality
 • Hamideh Chelvarforoosh, Mahdi Mortazavi *, Fariba Moosapoor Negari Pages 147-170

  Qanat, the main source of water supply for Saravan, has become a national identity and one of the important values in the lives of the people of the region, with which the social and cultural relationship has grown. According to surveys, there is a close relationship between the Qanat and society, and it has created special rituals and beliefs that have become an important part of the region's culture. In Saravan, for example, some people believe that the construction of a Qanat is the work of jinn and that humans are incapable of constructing such a trick. This belief is so strong among the natives that even the Qanat diggers believe that the original Qanats were created by jinns and that people learned from them. This study attempted to investigate the effect of the Qanat on various aspects of Saravan's socio-cultural structure, as well as the beliefs and rituals that arose as a result of it. In the terms of nature and method, this research is descriptive-historical and the data are gathered from the library and the field (conversation with native Qanat diggers and elderly people). The findings, which include beliefs and rituals, demonstrate that the social existence of the people in Saravan is dependent on the existence of the Qanats, which has an important place in Saravan society and its historical anthropology. Based on the discussions, it was discovered that the beliefs and rituals were not written down but were passed down orally to future generations, and library studies revealed that some beliefs of the Saravan people about the Qanat are similar to those of people in other parts of the country, particularly Yazd province.

  Keywords: Saravan, Qanat, society, beliefs, Rituals
 • Zeynab Khosravi *, Saeed Rahimi Pages 171-197
  Dogs have been depicted in various scenes and situations in the rock art of the Middle Zagros. Rock art reflects the mentality of our ancestors towards various phenomena and shows their life style. Therefore, due to the various motifs of dog, this animal has been of great importance in the lives of past people and that is why it has been engraved in the petroglyphs and pictographs of most areas of Middle Zagros. The main questions of this study based on these motifs are: What status and value did this animal have in ancient societies? and, in which scenes and subjects are the motifs of dog often depicted? The data of this research have been collected via field and liberary methods and analyzed by descriptive-analytical method. The results show that the dog is depicted as monograph, symmetrically, in groups, in front of the wolf, with other animals, next to human, in hunting scenes and ritual ceremonies. These motifs not only show the predatory nature of dog, but also indicate to its role in improving the human living conditions by participating in hunting, flock protection, companionship in different situations and taking care of its owner in the face of any threat even after his death.
  Keywords: Dog, petroglyph, pictograph, Middle zagros, Hunting, Ritual
 • Hassan Derakhshi *, Saeid Sattarnejad Pages 199-214
  Petroglyphs are one of the cultural-historical works of human societies, which have been relatively comprehensively studied in recent years. The edge of Qarasu and Dareh-roud rivers in Azarbaijan region of Iran is considered as one of the main centers of these works. More than 15 sites with petroglyphs have been identified in this area. According to the archaeological investigations that were carried out in the summer of 2013, several sets of petroglyphs were identified around the area of ​​"O-Daresi" meaning Deer Valley. These petroglyphs have various motifs, including human, animal and symbolic motifs; which are often created by pounding and rarely by scratching on the surface of individual stones. This investigation aimed to evaluate and brief analysis of the petroglyphs in the area of O-Darasi and answer to the questions: 1- What motifs the petroplyphs consist of? 2- To the rock graphics of which areas the motifs of this area are comparable to? The present study was conducted by descriptive analytical method and the data are collected by the means of field and library methods. The results of this study show that the petroglyphs have human, animal and geometrical motifs that have similarities with the motifs of different regions of Iran and Caucasus quantitatively and qualitatively.
  Keywords: rock carvings, petroglyphs, Horand, O-Darasi
 • Narges Zaker Jafari *, Mehdi Mokhtari Pages 215-242
  The semantic system formed in the "Semiosphere" of markets, in addition to the elements organized around economic relations, also includes cultural signs and elements. It seems that the accurate knowledge and understanding of the formation of cultural phenomena, as well as the order established in the markets, is facilitated by emphasizing the cultural coordinates of these urban spaces. Therefore, the study of the market by emphasizing the cultural elements and signs in it provides a possibility for human interactions and transactions to be considered not only on the basis of economic relations, but also from a cultural perspective. In this article, the sonic-musical phenomenon of the songs of the sellers in the context of the big market of Rasht city has been studied under the title of "Jār-Āvā". The purpose of this article, in addition to disambiguating the terms formed around this audio-musical phenomenon and presenting a concept appropriate to its nature, is to investigate the formation process of these songs in the big bazar of Rasht city. Therefore, the main question is focused on the issue of how the process of the formation of "Jār-Āvā"s was realized in the context of the big bazar of Rasht city, from what channel and under the influence of what factors. The theory of cultural semiotics has been used as a theoretical framework and the findings of the research have been analyzed with a descriptive-analytical method. The results of this article show that the presence of peddling businesses on the margins of the bazar in the main text has led to the formation of a mentality arising from peddling in the semiospher of the bazar. Therefore, the presence of the phonetic act of Street Cries, as a marginal phenomenon that spread through the mentality of peddling in the market text, has created a phenomenon called "Jār-Āvā" in the cultural text of the market.
  Keywords: bazar songs, Jār-Āvā, Rasht city grand bazar, Cultural semiotics, music
 • Nahal Riazi *, Ehsan Mobaraki Pages 243-275

  Ancient rituals were formed on the axis of human need to bond with other humans and crystallized social value and cohesion. In dealing with various social phenomena, cultural elements undergo changes in such a way that no trace of the fundamental value remains. The ritual of the end of the year (Suri Wednesday), which was chosen for the case study, includes the same description. The current research, looking at the past of holding this ritual in Iran, intends to its reproduction. For this purpose, it describes and explains this ritual ceremony by the means of document review and survey method (cluster sampling). The statistical population of this research includes the citizens of Tehran and specially the three urban areas 3, 7 and 19 (total of 935,827 people), based on which the sample size was estimated to be 384 based on Cochran's formula. The results of the correlation coefficient test showed that there is a significant relationship between the familiarity with the cultural functions of the Chaharshanbesoori ceremony, social monitoring, the participation of groups or social organizations effective in socialization, and the participational interaction between neighbors with the way of holding the Chaharshanbesoori ceremony. The result of the survey shows the necessity of dealing with various aspects of the issue, including the level of awareness of the background of the ceremony, the way of participation, the role of effective institutions and organizations in socialization and cultural acceptance, and finally, the "necessity of managing the ceremony" from the views of Tehrani citizens.

  Keywords: Social Value, social customs, Social Cohesion, Social Capital, spatial organization
 • Saide Saidi * Pages 277-307
  Ecolodge as an important platform to demonstrate ethnic tourism has been developed recently. Expansion of creative tourism which is community-based and empiricist has increased the importance of ecolodge  in tourism industry. It seems that the irregular increasement of  permits of ecolodges that are mostly not supported by socio-cultural investigations, has merely emphasized upon economic dimensions from an beneficial point of view thus needs a critical reflection. Since there is a direct and strong relation between this industry and family life, it is necessary to evaluate pros and cons of this numerical expansion. This ethnographic research with a gender sensitive view tries to answer to two questions: 1- What is the culture of ecolodge? 2- On the other hand how ecolodge impacts on family institution?  Gilan province- the field of this research- has a rich treasure of tangible and non-tangible cultural heritages and is one of the important destination places for ethnic tourism. Beside documental and liberary search, data were collected through participant observation and 74 interactional and in-depth interviews with the heads of selected ecolodges and also 11 specialized interviews with the heads of  the relevant institutions.
  Keywords: ecolodge culture, Women, folklore, Guilan, Ethnography, family dynamics
 • Minoo Salimi * Pages 309-336

  Earthquake is one of the most influential natural disasters in people's live. The social consequences of earthquakes, like other disasters, differ based on age, gender, economic and social class. Children, women and low-income people are among the most suffering groups. The amount and strength of the damage caused by the earthquake in humans is influenced by the characteristics of the victims and the amount of support received in these sufferings. Since Iran is considered one of the most earthquake-prone countries in the world, the anthropological study of it has gained great importance. This study has used a phenomenological approach and conducted semi-structured interviews with 20 Children affected by the earthquake. The findings of this research, which are 15 sub-themes and finally 4 main themes show that children in an earthquake, experience sudden destruction of life, loss of happiness, physical and mental injuries, dropping out of school, severe drop in academics and increasing social injuries. The results of these findings emphasize on the role of education and forming awareness in helping children and families prepare for and recover from all kinds of disasters. Education in the disaster cycle plays an important role in reducing the vulnerability and improving the emotional, social and behavioral recovery of children.

  Keywords: Children, Earthquake, Lived Experience, Sarpol-e- Zahab