فهرست مطالب

تاریخ علم - سال بیستم شماره 2 (پیاپی 33، پاییز و زمستان 1401)

مجله تاریخ علم
سال بیستم شماره 2 (پیاپی 33، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسین شریفی ساعی* صفحات 1-29

  این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که مدارس به شکل امروزی از چه دوره تاریخی در ایران شکل گرفتند؟ این مدارس در بستر چه شرایط اجتماعی و فرهنگی ظهور کردند و در پی پاسخ به چه نیازهایی بودند؟ این پژوهش با مطالعه و تحلیل اسناد و منابع تاریخی انجام گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تغییر از نظام آموزش مکتب خانه ای به نظام مدرسه محور در ایران، حکایت از تغییرات انقلابی در بینش ها، روش ها و جهان بینی های آموزشی در ایران داشت. نخستین بار، احساس نیاز به مدارس جدید بعد از جنگ های ایران و روس پیش آمد. برای اولین بار در این دوران بود که اندیشه عقب ماندگی ایرانیان به شدیدترین شکل ممکن یعنی امپریالیسم نظامی و از دست دادن سرزمین توسط قوای روس، خود را نشان داد. تا پیش از آن هدف مکتب خانه ها، آموزش الفبا در حد روخوانی قرآن و تعلیم شرعیات بود. آموزش مکتب خانه ای برای آبادکردن آخرت بود و نه دنیا. آنها به کار توسعه مادی زندگی نمی آمدند. بسیاری از کودکان بعد از سال ها تحصیل در مکتب خانه ها حتی نمی توانستند یک نامه بنویسند. مدارس جدید که ریشه های غربی داشتند مسیری برعکس رفتند. آنها برای توسعه زندگی مادی خلق شده بودند. دروس جدید که مهارت های زندگی مادی را تقویت می کرد همگی برای اولین بار با ظهور مدارس نوین وارد برنامه درسی شد. در نهایت، جامعه ایرانی که در اواخر دوران قاجار در مسیر توسعه قرار گرفته بود نظام آموزش مکتب خانه ای را که نهادی ضد توسعه بود فرونهاد و به تدریج نظام آموزش مدرسه محور را که مهارت های زندگی مادی را توسعه می داد به جای آن نشاند.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، جامعه شناسی تاریخی، دوران قاجار، مدرسه، مکتب خانه
 • محمد معصومی* صفحات 31-65
  روند گسترش مدارس جدید در دوره قاجار در پیوند با مسایل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بوده است. هرگز نمی توان اعزام گروه های دانشجویی به اروپا، جنگ های مداوم ایران و روس و نهایتا پیروزی انقلاب مشروطه را، در تکوین مدارس جدید نادیده گرفت. با آغاز به کار مدارس جدید نیاز به تولید کتاب های متناسب با آن نیز احساس شد و اهالی فرهنگ در هر دوره کوشیدند این امر مهم را سامان دهند. این مقاله می کوشد تاریخ تدوین یکی از این کتاب ها را بررسی  و تغییرات ایجاد شده را در آن آشکار کند. این پژوهش بیشتر به کتاب های «تاریخ طبیعی» نظر دارد و از آن میان نیز انگشت تاکید بر نظریه تکامل و چگونگی ورود و بسط آن به کتاب های درسی از آغاز تا کنون گذاشته است. با بررسی اسناد می توان نشان داد، علی رغم چالش جدی برخی از جریان ها در ایران با نظریه تکامل، این موضوع بیش وکم در کتاب ها آمده است، هر چند روایت های هر دوره خود بازتابی از شرایط سیاسی و فرهنگی حاکم بر نهادهای علمی و فرهنگی دارد.
  کلیدواژگان: چارلز داروین، زیست شناسی، کتاب های تاریخ طبیعی، مدارس جدید، نظریه تکامل
 • امیرمحمد گمینی* صفحات 67-91

  از زمان گسترش علوم جدید در قرن هفدهم میلادی، رهبران مذهبی از آن برای تطبیق و تبلیغ دین خود استفاده کردند. علمای مسیحی ایتالیایی پیترو دلاواله (1586-1652م) را به شرق فرستادند که نسخه های زبان اصلی کتاب ایوب را بیابد تا معلوم شود آیا می توان ظاهر آیات مربوط به آسمان های جامد را طوری تاویل کرد که با حذف افلاک در نجوم تیکو براهه هم خوانی داشته باشد. او و دیگر هییت های تبشیری مسیحی به هدف تبلیغ مسیحیت علوم جدید را به شرق آوردند. در مقابل ایشان، علمای مذاهب بومی نیز از همین طریق برای حفظ و تبلیغ دین خود در برابر مسیحیت سود بردند. در چین و ژاپن و هند، علمای کنفوسیوسی و بودایی و تایویی و هندو نشانه های از نجوم جدید را در متون خود یافتند. علمای مسلمان نیز به نوبه خود اندیشه اعجاز علمی قرآن را مطرح کردند. در میان علمای شیعه متشرعه در قرن نوزدهم، هبهالدین شهرستانی (1301-1386ق) آثاری در هماهنگی نجوم جدید با آیات و روایات شیعی نوشت و مفهوم اعجاز علمی قرآن و روایات شیعه را عرضه کرد. این اندیشه در میان علمای بزرگ شیعه هم طرفدارانی پیدا کرد، اما بعضی علما موافق این رویه نبودند. شیخ محمدحسین کاشف الغطاء (1294-1373ق) عالمی نوگرا بود که خورشیدمرکزی را پذیرفته بود و نجوم قدیم بطلمیوسی را غیرمستدل می دانست، ولی معتقد بود «ظاهر» آیات بیشتر با نجوم قدیم سازگار است تا با خورشیدمرکزی و در نتیجه، «اعجاز علمی» مورد نظر هبهالدین شهرستانی را در آن ها نمی دید. البته او معتقد بود که با تفسیر درست می توان آیات را با علوم جدید هماهنگ ساخت. او نظریه تکامل را نیز بدون حواشی مادی آن می پذیرفت ولی نظریه تکامل انسان را رد می کرد. کاشف الغطاء می دانست ظاهر بسیاری روایات نه تنها با خورشیدمرکزی، بلکه با نجوم قدیم هم سازگاری ندارد و چاره ای جز تاویل یا رد این روایات نیست. به عقیده او این رویه را باید در باره روایات استقرار زمین روی شاخ گاو و ماهی و در باره روایات کسوف وخسوف به کار بست. در این مقاله ضمن بررسی عباراتی از آثار مختلف کاشف الغطاء، به بررسی پرسش وپاسخی در کتاب الفردوس الاعلی می پردازیم. مقاله نشان می دهد که او با نفی هییت قدیم، راهی پیدا می کند تا با استفاده از مفاهیم هییت جدید، تفسیری از آیات و روایات در باره «کرسی و عرش» بیابد که با نجوم جدید در تعارض نباشد.

  کلیدواژگان: اعجاز علمی قرآن، خورشیدمرکزی، علم و دین، محمدحسین کاشف الغطاء، نجوم جدید، نظریه تکامل
 • رحیم یوسفی اقدم*، مقصود فراستخواه، محمدسعید ذکائی، نهال نفیسی صفحات 93-132

  مقاله حاضر پژوهشی تاریخی در باره نسبت علوم طبیعی جدید و مفهوم ترقی در دوره قاجار است. با بررسی کتاب های تاریخ طبیعی (معرفت الارض، معرفت الحیوان) و کتاب های «تاریخ عالم» نوشته شده در این دوره نشان می دهیم که نخست این علوم از لحاظ نظری و روشی در دنباله یکدیگر هستند که مفهوم زمان در تاریخ را به زمان پیش رونده، انباشتی، بهبودیابنده و تکاملی تبدیل کردند که اجتناب ناپذیر و بدون مداخله انسانی در طبیعت درحال عمل است. قانونی که به عنوان «قانون طبیعی ترقی پذیری» از آن یاد می شد و ناظر بر تکامل و شکوفایی همه جانبه عقل، ادراکات، حواس، قانون ها، سازمان ها و نهادهای جمعی مانند خانواده، خویشاوندی، اقتصاد و دولت است. دوم اینکه اصول نظری این علوم در گزارش «تاریخ واقعی» جوامع به کار بسته شد و جوامع در یک طیف تکاملی با گذر تدریجی از «وحشی گری» به «تمدن» طبقه بندی شدند. سوم اینکه علوم طبیعی جدید، زیست شناسی با تشریح آناتومیک چشم انسان و فیزیک با توضیح نور و نحوه رویت اجسام، دیدن انسان را با تشبیه به تکنولوژی عکاسی به مثابه عمل عکس برداری و گرفتن تصاویر عینی توضیح دادند. دیدن انسان عینیتی به دست آورد که مورخ را در جایگاه ناظر عینی بی طرفی می گذاشت که ضمن انکار «موضع مورخ»، به ثبت عینی تمامی چیزهایی می پردازد که بر حسب ضرورت رخ می دهند و یا باید رخ دهند. تاریخ به مثابه آیینه، دفتر، لوح، فونوگراف، صفحه، عکس، سینما و پرده نقاشی فهم شد که آنچه را در طبیعت رخ می دهد به صورت تصاویر عینی بازنمایی می کند. عینیت، شباهت و تکرار رخدادهای جوامع انسانی در مسیر ترقی، شیوه غالب نگریستن به تاریخ در این دوره بود که با علوم طبیعی جدید ممکن شده است.

  کلیدواژگان: تاریخ و تاریخ نگاری، دوره قاجار، صفت ترقی پذیری به عنوان قانون طبیعت، علوم طبیعی جدید، فیزیولوژی چشم، فیزیک نور
 • اسدالله فلاحی* صفحات 133-151

  در مقاله دیگری ضرب های منتج و نتایج اختلاط حقیقیه و خارجیه را مورد بحث قرار داده و برای تک تک ضرب های منتج برهان آوردیم. در این مقاله اما می خواهیم ضرب های عقیم و نتایج غیر قابل اثبات را به صورت جامع بررسی کنیم و با ارایه مثال های نقض مناسب، عقیم بودن آن ضرب ها و غیر قابل اثبات بودن آن نتایج را نشان دهیم. با این کار، برنامه پژوهشی شمس الدین سمرقندی به سرانجام مطلوب خود می رسد، برنامه ای که در دو کتاب قسطاس الافکار و شرح القسطاس آغاز و بدون رسیدن به نتیجه نهایی رها شده و با شگفتی تمام، از سوی منطق دانان بعدی پی گیری نشده بود. در ادامه، مجموعه ضرب ها و اختلاط های منتج و عقیم و نیز نتایج قابل اثبات و غیر قابل اثبات را مقایسه کرده و با استقرای آنها به استخراج برخی احکام کلی و جزیی آنها می پردازیم. این پژوهش هم چنین به انبوهی از سوال های باز دامن زده است که چکیده ای از آنها را در پایان مقاله آورده ایم به امید آن که به یاری اندیشمندان دیگر دشواری های آنها فروگشاده شده و پاسخ های آنها به دست آید.

  کلیدواژگان: اختلاط، حقیقیه، خارجیه، شمس الدین سمرقندی، ضرب، عقیم، منتج
 • مرتضی متولی، مهدی عظیمی*، منصور نصیری صفحات 153-171
  هر فیلسوف، به ویژه هر معرفت شناس بزرگی را دغدغه ادراک حسی، مخصوصا ابصار، بوده است. این بدین خاطر است که ادراک حسی، به ویژه ابصار، اساسی ترین راه ارتباط ما با جهان خارج است و همه حالت های شناختی ما به نوعی با آن در ارتباط اند. نظریه های ادراک حسی، که بر محور ابصار می چرخند، از سنت یونانی و رومی به سنت اسلامی راه می یابند. نکته سنجی ها در این باب با حنین ابن اسحاق آغاز می شود. با بزرگ ترین چرخش در تاریخ این مساله، توسط ابن سینا و ابن هیثم، ادامه می یابد تا اینکه به سهروردی می رسیم. او دیدگاهی کاملا فلسفی ابراز می دارد و نظریه ادراک حسی (ابصار) خود را از فیزیک، فیزیولوژی، و هندسه می پیراید. ما در این جستار، با رویکرد تحلیلی و تاریخی، هم نظریه ادراک حسی (ابصار) دانشمندان عالم اسلام، از حنین ابن اسحاق تا سهروردی، را روشن می سازیم هم سیر تاریخی بحث را تا فلسفی محض شدن نظریه ادراک حسی نشان می دهیم. در این میان، نقش علوم در این سیر و نقش تعامل دانش ها در پیشرفت دانش را نیز می توان دید.
  کلیدواژگان: ابصار، ابن سینا، ابن هیثم، ادراک حسی، حنین ابن اسحاق، سهروردی
 • سحر پورمهدی زاده، جمشید روستا* صفحات 173-188

  عصر حاکمیت سلجوقیان بر کرمان، به ویژه هم زمان با حکومت برخی از دولتمردان کاردانش، یکی از اعصار مهمی است که این سرزمین از سر گذرانیده است. حکومتی که با ورود ملک قاورد سلجوقی به کرمان در حدود سال 442 ق پایه ریزی شده و پس از وی نیز در میان جانشینانش تا حوالی سال 583 ه.ق ادامه یافت. حاکمان سلجوقی و کارگزاران آنها در این مدت زمان، تحولاتی را در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرمان به وجود آوردند؛ اما آنچه به طور خاص در پژوهش حاضر مورد واکاوی قرار خواهد گرفت بررسی امراض سلاطین این حکومت و شیوه های درمانی است که توسط پزشکان این عصر به کار گرفته شده است. پژوهش حاضر با کاربرد روش استدلال و منطق تاریخی، بر آن است تا در گام نخست، به معرفی کوتاه حکومت سلجوقیان کرمان پرداخته و در دومین و اصلی ترین گام، امراض رسوخ کرده به دربار سلجوقیان و شیو ه درمانی پزشکان دربار، جهت رفع این بیماریها را مورد واکاوی قرار دهد. در همین راستا از منابع مختلف تاریخی، پزشکی و همچنین تحقیقات جدید در قالب کتاب و مقاله، بهره برده شد. یافته های این مطالعه نشانگر آن است که پزشکان حاضر در دربار سلجوقیان کرمان، از داروهای گیاهی و کانی های موجود در کرمان، جهت مداوای بیماران خود بهره برده و برخی از پزشکان این عصر به ویژه افضل الدین ابوحامد کرمانی، تاکید بسیار فراوانی بر پیشگیری داشته و آن را بر درمان ارجح می دانند.

  کلیدواژگان: بیماری، پزشکان، سلجوقیان کرمان، شیوه های درمان، علم پزشکی
|
 • MohammadHosein Sharifi Saei * Pages 1-29

  This research has sought to answer the question of what historical period were schools formed in the present form in Iran? Under what social and cultural conditions did these schools emerge? This research has been done by studying and analyzing historical documents and sources. The findings of this research showed that the change from the traditional education system (maktab) to the school-based system in Iran indicated revolutionary changes in educational insights, methods, and worldviews in Iran. The first need for new schools was formed after the Iran-Russia wars. It was for the first time during this period that the idea of the backwardness of Iranians in the strongest possible form, i.e. military imperialism and the loss of the best lands of Iran by the Russian forces, showed itself. Before that, the purpose of the maktab was to teach the alphabet, recite the Quran, and teach religion. Traditional education (maktab) was for the development of the hereafter, this world. They did not lead to the material development of life. The new schools that had western roots went the opposite way. They were created for the development of material life. New courses that strengthened material life skills were all included in academic courses for the first time with the emergence of new schools. Finally, the Iranian society, which was on the path of development at the end of the Qajar era, overthrew the traditional education system, which was an anti-development institution, and gradually replaced it with a school-based education system that developed material life skills.

  Keywords: Dār al-Funūn, Education, elementary school, historical sociology, Qajar era, School
 • Mohammad Masoumi * Pages 31-65
  The process of expanding new schools in the Qajar period was linked to political, cultural, and social issues. One can never ignore the sending of student groups to Europe, the ongoing wars between Iran and Russia, and finally the victory of the constitutional revolution in the development of new schools. With the start of new schools, the need to produce appropriate books was also felt, and the people of culture tried to organize this important matter in every era. In this article, I have tried to check the date of compilation of one of these books and reveal the changes made. My research focuses mostly on natural history books, and among them, I want to emphasize the theory of evolution and how it entered and expanded into textbooks from the beginning until now. By examining the documents, it can be shown that despite the serious challenge of some currents in Iran with the theory of evolution, this topic is mostly mentioned in the books; Although the narratives of each period reflect the political and cultural conditions governing scientific and cultural institutions.
  Keywords: Biology, Books on Natural History, Charles Darwin, New schools, Theory of Evolution
 • AmirMohammad Gamini * Pages 67-91

  Since the development of the Modern Sciences in the seventeenth century, religious leaders used them instrumentally to propagate their religion. Italian Christian scholars sent Pietro Della Valle (1586-1652) to achieve the original text of the Book of Jacob. They were curious to know if it is possible to interpret the verses about solid heavens in order to be conciliated with Tycho Brahe’s elimination of the orbs. He and other Christian missionaries brought modern astronomy to the East as an instrument for propaganda. As a reaction, Confucianists, Buddhists, Taoists, and Hinduist found several signs of modern astronomy in their religious texts. In their turn, the Muslim ulama presented the idea of the “scientific miracle” of the Quran. This idea became the source of inspiration for the new genre of the scientific exegesis of the Quran in the Islamic world. As a Shiite scholar, Hibat al-Dīn Shahristānī (1883–1967) put forward this idea about Quran and Shiite hadiths. Several Shiite great ulama, but not all of them, received this idea with the agreement. Muḥammad-Husayn Kāshif al-Ghiṭāʾ as a modernist Shiite scholar accepted heliocentrism and rejected old Ptolemaic astronomy. Nevertheless, he held that the literal understanding of the Quranic verses is more compatible with old astronomy than modern one. So he didn’t agree with the idea of a scientific miracle. In his opinion, only through a true interpretation, one may conciliate holy texts with modern science. He also accepted a non-materialistic account of the theory of evolution except for humans. He knew that even a literal interpretation of some hadiths may not be compatible with any of new and old astronomy. He suggested rejecting these hadiths or interpreting them metaphorically. These two suggestions should be applied to the hadiths about an anthropomorphic account of eclipses or the stability of the Earth on cow horns or a fish. Here I will examine Khāshif al-Ghiṭāʾ’s several works as well as some phrases of his al-Firdaws al-Aʿlā. It shows that he found a way to a new interpretation of the verses about God’s “chair and throne” (Kursī wa ʿArsh) by denying Ptolemaic solid orbs.

  Keywords: Evolution Theory, Heliocentrism, Modern astronomy, Muḥammad-Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾ, Scientific miracle of the Quran, Science, Religion
 • Rahim Yousefi Aghdam *, Maghsoud Farasatkhah, MohammadSaeed Zokaeei, Nahal Naficy Pages 93-132

  The present article is a historical study about the relevance of new natural sciences and the concept of progress in Qajar period. By examining the books of natural history (Geology and Biology) and the books of "world history' written in this period, we show that first of all, these sciences are an extension of each other in terms of theory and method, which transformed the concept of time in history into progressive, cumulative, improving and evolutionary time, which is inevitable and without human intervention operate in nature. The law that was referred to as the "natural law of progression' and oversees the progression and all-round flourishing of intellect, perceptions, senses, law, organization and collective institutions such as family, kinship, economy and state. Second, the theoretical principles of these sciences were applied to the "real history" of societies, and societies were classified in an evolutionary spectrum with a gradual transition from "savagery" to "civilization". Thirdly, the new natural science, biology by explaining the human eye and physics by explaining the light and the way of seeing objects, explained human vision by comparing it to photography technology as the act of taking pictures and taking objective images. seeing the human being gained objectivity that placed the historian in position of impartial objective observer who, while denying the "historian's position", records objectively all the things that happen or should happen by necessity. History was understood as a mirror, notebook, tabula, phonograph, screen, photo, cinema and canvas that represent what happens in nature in the form of objective images. Objectivity, similarity and repetition of the events of human societies in the path of progress was the dominant way of looking at history in this period, which is become possible with the new natural sciences.

  Keywords: Eye physiology, History, historiography, Light physics, New natural sciences, Progressivity as a natural law, Qajar Period
 • Asadollah Fallahi * Pages 133-151

  In another article, we discussed the productive moods and the conclusions of mixed ḥaqīqī-khārijī syllogisms and proved each of them. In this article, however, we aim to comprehensively examine the sterile moods and unprovable conclusions, and demonstrate their sterility and unprovability through suitable counterexamples. By doing so, we will achieve the desired goal of Shams al-Dīn Samarqandī's research program, which began in his books Qisṭās al-afkār and its self-commentary Sharḥ al-Qisṭās, but which was left unfinished without reaching a final conclusion and which, surprisingly, has not been pursued by subsequent logicians. We then compare the set of the productive/sterile moods-mixes as well as provable/unprovable conclusions, and, we extract some general and specific results deductively. This research has also raised a plethora of open questions, some of which are summarized at the end of the article in the hope that their difficulties will be resolved and their answers will be found with the help of other scholars

  Keywords: ḥaqīqī, khārijī, mix, mood, productive, Samarqandī, sterile
 • Morteza Motavalli, Mahdi Azimi *, Mansour Nasiri Pages 153-171
  Every great philosopher, especially every epistemologist, has been concerned with perception, notably vision. This is because perception, especially vision, is the most basic, , way of contact with the outside world, and all our cognitive states are somehow related to it. Theories of perception, which center around vision, found their way from the Greco-Roman tradition into the Islamic tradition. Considerations on the matter begin with Ḥunayn ibn Isḥāq and continue with the biggest turn in the history of the problem by Avicenna and Ibn al-Haytham, until we reach al-Suhrawardī's turn. He presents a completely philosophical theory, refines his perception (vision) theory, and puts aside every bit of physics, physiology, and geometry from it. In this inquiry, we illustrate, using an analytical and historical approach, the theory of perception (vision) in Islamic world scholars from Hunain to al-Suhrawardī and show its historical development until it becomes purely philosophical. Meanwhile, the role of the sciences in this movement and the role of the interaction between science and philosophy (or other sciences) in the development of knowledge can be seen
  Keywords: Avicenna, Ḥunayn ibn Isḥāq, Ibn al-Haytham, perception, al-Suhrawardī, Vision
 • Sahar Pourmehdizadeh, Jamshid Roosta * Pages 173-188

  The era of Seljuk of Kerman, especially at the same time as the rule of some of its statesmen, is one of the important eras that this country has gone through. The government was established by the arrival of the Seljuk King Qavurt in Kerman around 442 AH and continued after him among his successors until around 583 AH. During this period, the Seljuk rulers and their agents brought changes in various political, economic, social, and cultural fields of Kerman. But what will be specifically analyzed in the present study is examining the diseases of the sultans of this regime and the treatment methods used by the doctors of this era. The present study, using the method of argumentation and historical logic, aims to briefly introduce the Seljuk government of Kerman in the first step, and in the second and most important step, the diseases that penetrated the Seljuk court and the treatment methods of the court physicians, to cure these diseases, to analyze In this regard, various historical and medical sources, as well as new research in the form of books and articles, were used. The findings of this study indicate that the doctors in the Seljuk court of Kerman used the herbal medicines and minerals available in Kerman to treat their patients. Some of the doctors of this era, especially Afzal al-Din Abu Hamid Kermani, put a lot of emphasis on prevention and they consider it preferable to treatment

  Keywords: Disease, doctors, Medical Science, methods of treatment, Seljuks of Kerman