فهرست مطالب

فصلنامه سراج منیر
پیاپی 45 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • کامران اویسی*، سعید فرهنگ جلودار صفحات 1-24

  مساله اولین سوره نازله توسط قرآن پژوهان مورد تحقیق قرار گرفته است و نهایتا با عنایت به ادله و قراین مربوطه، یکی از سوره های مدثر، علق، حمد به عنوان نخستین سوره نازله برگزیده شده است. قایلان به تقدم نزولی سوره حمد به شواهد و ادله متعددی تمسک کرده اند؛ مانند برپایی نماز توسط پیامبر (ص) و یاران وی و حدیث "لا صلاه الا بفاتحه الکتاب" . هدف از این پژوهش، تبیین رابطه تشریع نماز و حدیث " لا صلاه الا بفاتحه الکتاب" با نخستین آیات و سور نازله، در راستای اعتبار بخشی به ظن حاصل از تاریخگذاری نخستین آیات یا سور نازله است. با بررسی رابطه این دو دلیل به روش توصیفی- تحلیلی در تعیین اولین سوره نازله و تامل در توجیه های ذکر شده ی مقابل آن دو، دانسته می شود که نیازی نیست نخستین بودن نزول سوره حمد را بر اساس آن دو دلیل اثبات کرد. با التفات به روش رایج در جمع بین روایات دال بر نخستین آیات و سور نازله می توان گفت که پنج آیه ابتدایی سوره علق در ابتدای بعثت و سپس آیاتی از اول سوره مدثر نازل شده است. سوره حمد اولین سوره نازله کامل محسوب می شود.

  کلیدواژگان: تحلیل، تشریع نماز، حدیث لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، نخستین سوره نازله، سوره حمد
 • مهین حاجی زاده*، سپیده باقری صفحات 25-53

  ترجمه متون دینی و مقدس به ویژه نهج البلاغه، از مهم ترین راه ها برای انتقال مفاهیم آنهاست. این ترجمه ها نیازمند ارزیابی دقیق و علمی هستند تا بتوان نارسایی ها و کاستی های موجود در آنها را شناسایی کرده و در نتیجه سطح کیفی ترجمه ها را بهبود بخشید. در این میان، الگوها و نظریات متعددی از سوی صاحب نظران حوزه ترجمه جهت سنجش ترجمه مطرح شده اند. الگوی نظری وینی و داربلنه یکی از کارآمد ترین نظریات است که می توان از آن به عنوان چهارچوبی علمی جهت ارزیابی متون ترجمه شده به ویژه متون دینی استفاده نمود. این الگو که ترکیبی است از دو شیوه ترجمه مستقیم و غیرمستقیم، از هفت تکنیک تشکیل شده است که عبارتند از: قرض گیری، ترجمه تحت اللفظی، گرته برداری، تغییر صورت، تلفیق، معادل یابی و اقتباس. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، بخشی از ترجمه فیض الاسلام از نهج البلاغه بر مبنای الگوی پیشنهادی وینی و داربلنه مورد بررسی قرار گرفته و میزان به کارگیری تکنیک های هفت گانه مشخص شده است. نتایج این جستار حاکی از آن است که مترجم ضمن وفاداری به متن مبدا و رعایت اصل امانت داری، بیشتر از تکنیک های ترجمه غیرمستقیم بهره برده است و این امر موجب سلاست و شیوایی متن ترجمه گشته است.

  کلیدواژگان: نقد ترجمه، تکنیک های هفتگانه، وینی و داربلنه، نهج البلاغه، فیض الاسلام
 • سید صدرالدین شریعتی، احمد سلحشوری، ابراهیم نعیمی، افسانه تندرو* صفحات 55-84
  پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فلسفی انسان صبور در قرآن کریم و راهکارهای تقویت صبر در معلمان ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل محتوا و الگوی تحلیلی فرانکنا بوده است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه آیات قرآن کریم که به صبر و انسان صبور پرداخته است تشکیل می دهد که با روش نمونه گیری هدفمند و مراجعه به تفسیرهای آن (تفسیرجوادی آملی) مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از فیش جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج تحلیل محتوای عرفی و تحلیل استنتاجی پژوهش حاضر نشان داد که مبانی فلسفی انسان صبور در مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و زیباشناسی مصادیقی را در آیات نشان داده است. راهکارهای تقویت انسان صبور در معلمان ابتدایی شامل یاری خواستن از خداوند و عبادت و راز نیاز، سفارش به صبر و ایستادگی، الگوگیری و پیروی از الگوهای صبر و یادآوری آثار و فواید صبر و شکیبایی بوده است که می توان با آموزش و توانمندسازی معلمان در این راهکارها، منجر به تقویت صبر در آنان شد.
  کلیدواژگان: مبانی فلسفی صبر، انسان صبور، قرآن کریم
 • بی بی حکیمه حسینی دولت آبادی، سکینه صارمی گروی*، فاطمه رفسنجانی مقدم صفحات 85-108
  تغییرات ساخت واژی در برخی از آیات قرآن کریم به وضوح مشاهده می شود. به گونه ای که در این آیات، واژگانی با ریشه ای یکسان، اما ظاهر و هییتی متفاوت قرار دارند. یافته ها و نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که توجه به سیاق آیات و بررسی موضوع و همچنین توجه به واژگان آیات، نقش به سزایی در کشف علت و کاربرد آن واژه دارد و این نکته را می رساند که انتخاب واژگان در قرآن کریم، از جانب حکیم و علیمی است که دارای بیانی فصیح و حکیمانه است و بررسی این نکات، بر اعجاز قرآن تاکید می کند و بسیاری از شبهات دشمنان و مخالفان را از بین خواهد برد. پژوهش حاضر به دنبال کشف علت تغییرات ساخت واژی در دو مولفه مشتقات و عدد می باشد. و قصد دارد علت به کار رفتن هر یک از این واژگان و تفاوت معنایی و مفهومی آن ها را در آیات مورد بحث، به روش تحلیلی- توصیفی و بر اساس سیاق آیات و با توجه به علم واژه شناسی و نکات تفسیری، بررسی کند. برای رسیدن به این هدف و کشف سوال مدنظر، جمعا پنج نمونه از تغییرات ساخت واژی در آیات قرآن کریم انتخاب شده و با بررسی سیاق و لغت شناسی آن واژگان، به کشف علت تفاوت این واژگان با یکدیگر پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، معناشناسی، ساخت واژی، مشتق و عدد
 • غلامعلی مقدم، نبی الله صدری فر* صفحات 109-131

  معارف قرآن، درجات و مراتب متفاوت در ظهور و بطون دارد، به تبع مفسران نیز با لایه های متعددی از فهم قرآن روبرو هستند. به همین سبب باگذشت بیش از 14 قرن از نزول قرآن کریم هنوز این کتاب آسمانی تازه و مشتمل بر مضامین عالیه و جدید است و چنانکه در روایات آمده همواره تازه خواهد ماند. تفسیر قید «من غیر سوء» که برای معجزه ید بیضاء حضرت موسی در برخی آیات قرآن کریم ذکر شده، از مصادیق همین تنوع فهم است. عمده مفسران قید سوء را به نحو درونی و ناظر به بیماری برص و پیسی یا ضرر در دست حضرت موسی قلمداد کرده اند، برخی نیز این قید را به نحو بیرونی و مربوط به نفی سوء نسبت به دیگران تفسیر نموده اند، مساله تحقیق این است که آیا می توان ضمن تبیین و تحلیل مهمترین دیدگاه ها، وجه جمعی مقبول، برای دیدگاه های مطرح در این مساله ارایه کرد. در این مقاله به شیوه تحلیلی، ضمن بررسی دیدگاه ها به نگرشی جامع میان آنها حکم کرده و با اقامه قراین و شواهد نشان داده ایم که این وجه جمع می تواند غالب دیدگاه ها را در خاستگاه خود پذیرا باشد. پس فرضیه تحقیق با تمسک به اطلاق سوء این است که «سوء» شامل همه ضررها وآسیب ها به اعضاء و جوارح آورنده، اعضاء و جوارح بیننده و حتی خلل در نفوس و اوهام مشاهده کننده می شود و میان نگرش های درونی و برونی در این مساله تعارضی نیست.

  کلیدواژگان: ید بیضا، معجزات پیامبران، آیه 22 سوره طه، آیه 12 سوره نمل
 • امیر حسین عاقبتی، بهجت السادات حجازی*، سید امیر جهادی حسینی صفحات 133-160
  کلام خداوند در جامع ترین کتاب آسمانی «قرآن» و در اوج بلاغت و فصاحت ادبی و محتوایی همواره از دیرباز الهام بخش شاعران و نویسندگان آشنا و مانوس با این موهبت الهی بوده و بدون تردید سرچشمه بسیاری از متون ادبی، خصوصا ادبیات تعلیمی بوده است. امیرخانی از نویسندگان جوان و توانای معاصر است که بیش از نویسندگان دیگر از قرآن به صورت های مختلفی در نوشته های خود بهره برده است و اصولا آغازگر کاربرد نوین آیات قرآن در حوزه رمان نویسی است که پیش از وی سابقه نداشته است. وی افزون بر انس و الفت با قرآن، شیوه های بدیعی را در تاثیرپذیری از قرآن با خلاقیت ادبی خود آفریده است. تنوع روش های بهره گیری از آیات قرآن در رمان های او در دو بخش بررسی می شود: شیوه های سنتی تاثیرپذیری از قرآن و نوآوری وی در تاثیرپذیری از آیات قرآن. نوآوری در رسم الخط، نوآوری در ترجمهواژه ها، تصویرآفرینی با واژه ها و آیات و نوآوری درکاربرد نشانه های قرآنی از جمله شیوه های منحصر به فرد او در بهره گیری از قرآن است. هدف اصلی رضا امیرخانی در به کارگیری این شیوه ها در رمان های خود، دستیابی به معانی جدید بوده و به هیچ عنوان قصد تحریف یا اهانت به ساحت مقدس قرآن را نداشته است. این جستار برمبنای تحلیل محتوای کیفی متن و جامعه متن پژوهش، مهم ترین رمان های امیرخانی است.
  کلیدواژگان: قرآن، «ارمیا»، «بیوتن»، «رهش»
 • مهدی عبادی*، محمد مختاری صفحات 161-184

  یکی از آیاتی که تفسیر آن محل اختلاف مفسران بوده عبارت «و علی الذین یطیقونه» در آیه 184 سوره بقره است. نظر به آنکه فعل «یطیقونه» در این آیه مثبت بکار رفته، مفسران را در فهم عبارت مذکور دچار چالش نموده است. نوشتار حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، در صدد است تا با گذاری به سیر تطور فهم این آیه در اندیشه مفسران، زمینه ی فهم دقیق تر آیه را فراهم آورده و داده های لازم جهت داوری صحیح پیرامون شروط و استثنایات روزه در قرآن را بازیابی کند. با بررسی های انجام شده در این تحقیق روشن شد که بر حسب سیر زمانی از قرن اول تا عصر حاضر، به ترتیب سیر فهم مفسران، مباحثی همچون؛ اختلاف قرایت، فرضیه نسخ، در تقدیر گرفتن حرف نفی یا فعل «کانوا»، بیان مصادیق «یطیقونه» و تبیین معنای دقیق این ماده در آیه مورد بحث بوده است. از میان این دیدگاه ها، تلاش مفسران اخیر در قرن چهاردهم و پانزدهم در فهم آیه به برداشت صحیح از آیه کمک شایانی کرده است. این تلاش ها از طریق کشف حقیقت معنایی «یطیقونه» بوده که به مقارنت قید مشقت در ماده «یطیقونه» انجامیده و در نظرات مفسرانی از صحابه همچون ابن عباس هم بدان اشاره شده است.

  کلیدواژگان: روزه، نسخ، تطور، یطیقونه، 184 بقره
 • بی بی سادات رضی بهابادی، فرشته معتمد لنگرودی، زهرا صرفی، زهرا آبائی* صفحات 185-216

  در میان دعاهای ماثور، مناجات شعبانیه، از مناجات های خاص امام علی است که دارای معارف بلند عرفانی است، از آنجا که وجود امام علی به مثابه قرآن ناطق با حقیقت قرآن عجین است، بی تردید مناجات ایشان نیز ارتباط عمیق با قرآن کریم به عنوان قرآن صامت دارد. بخش قابل توجهی از این دعا درباره اوصاف الهی است که ارتباط وثیق و معنادار با قرآن کریم دارد. در پژوهش حاضر با رویکرد شیوه های اثرپذیری متون، به تبیین تبادل محتوایی اوصاف الهی بیان شده در این مناجات عارفانه، با قرآن کریم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که جلوه های تجلی آیات در این مناجات به طور عمده در قالب تاثیرپذیری غیرمستقیم است و شیوه های مختلف تاثیرپذیری شامل واژگانی، گزاره ای، گزارشی و الهامی در بخش اوصاف الهی قابل مشاهده است که بیشترین تاثیرپذیری واژگانی و از نوع برآیندسازی است. علم، عفو، قدرت، رحمت، جود، رزق و حمد از مهمترین اوصاف الهی بیان شده در این مناجات است که براساس قرآن تجلی یافته است.

  کلیدواژگان: مناجات شعبانیه، صفات حق تعالی، امام علی، شیوه های تاثیرپذیری
 • امان الله ناصری کریموند*، قاسم بستانی، حمزه عبیدی نیسی صفحات 217-244

  توجه به معانی صحیح واژه های قرآن نقش مهمی در تفسیر و فهم مراد خداوند متعال دارد. از این رو معانی لغات قرآنی یکی از کلید واژه های مهم مفسران در فهم کلام الهی شمرده می شود که بر پایه ی آن، تفسیر سمت و سویی خاص به خود گرفته و ممکن است در آثار دیگر مفسران نیز تاثیرگذار باشد. یکی از این مفسران، زمخشری است که در تفسیر خود(کشاف)، معانی خاصی برای برخی از واژه ها برگزیده که مورد نقد دیگر مفسران از جمله علامه طباطبایی قرار گرفته اند. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده شده که علامه طباطبایی چه واژه هایی از تفسیر کشاف را مورد نقد قرار داده و اعتبار نقدهای ایشان چگونه است؟این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی و شیوه ی کتابخانه ای، ضمن گردآوری این واژه ها و ذکر معانی زمخشری و نقد طباطبایی، صحت این معانی و نقدهای صورت گرفته را نیز بررسی نموده تا معلوم گردد که کدام معانی؛ معانی مورد نظر زمخشری یا علامه طباطبایی درست است. نتیجه ی پژوهش چنین بیان می شود که گرچه غالبا نظرات نقادانه ی مولف المیزان صحیح است اما در مواردی نیز دیدگاه زمخشری معتبر و ارجح بوده و نقد طباطبایی بر آن وارد نیست.

  کلیدواژگان: طباطبائی، المیزان، معانی واژه های قرآن، نقد نطرات لغوی زمخشری
|
 • Kamran Oveisi *, Saeed Farhang Pages 1-24

  The issue of the first Surah of Nazlah has been researched by Quran scholars and finally, according to the relevant evidences, one of the Surahs of Mudassar, Alaq, Hamad has been chosen as the first Surah of Nazlah. Those who say the descending priority of Surah Hamad have insisted on numerous evidences; Such as the establishment of prayer by the Prophet (pbuh) and his companions and the hadith "La salata ila bifatiha e al-kitab". The purpose of this research is to explain the relationship between the legalization of prayer and the hadith "la salata illa bifatiha e al-kitab" with the first verses and surahs of the revelation, in order to give credibility to The suspicion is the result of the dating of the first verses or Surahs of the Nazlah. By examining the relationship between these two reasons in a descriptive-analytical way in determining the first Surah of the Nazlah and reflecting on the justifications mentioned against them, it is known that there is no need for the revelation to be the first. He proved Surah Al-Hamd based on those two reasons. Referring to the common method in the collection of narrations indicating the first verses and Surah Nazla, it can be said that the first five verses of Surah Al-Alak were revealed at the beginning of Baath and then verses from the first of Surah Mudassar. Surah Hamad is considered to be the first fully revealed Surah.

  Keywords: Analysis, legalization of prayer, hadith la salata illa bifatiha e al-kitab, two surahs revealed, Surah Hamad
 • Mahin Hajizadeh *, Sepideh Bagheri Pages 25-53

  translation of religious and sacred texts, especially Nahj al-Balaghah, is one of the most important ways to convey their concepts. These translations need a precise and scientific evaluation in order to identify the shortcomings in them and thus improve the quality of translations. In the meantime, the numerous models have been proposed by translation experts to evaluate translation. Vinay and Darbelnet model is one of the most efficient translation theories that can be employed as a scientific framework for evaluating translated texts, particularly those of religious nature. This model, which is a combination of direct and indirect translation methods, consists of seven procedures: borrowing, literal translation , calque, transposition, modulation, equivalence, adaptation. In this research, which has done by descriptive-analytical methodology, a part of the translation of Faiz al-Islam from Nahj al-Balaghah is analyzed based on the Vinay and Darbelnet model, and the rate of application of septet techniques is specified. the results show that the translator, while being faithful to the source text and observing the principle of fiduciary duty, has primarily adopted the indirect translation method which has produced a smooth and eloquent rendition.

  Keywords: Criticism of translation, Seven Procedures, Vinay, Darbelnet, Nahj al-Balaghah, Faiz al-Islam
 • Seyyed Sardulidn Shariati, Ahmad Salahshor, Ebrahim Naeimi, Afsaneh Tondrow * Pages 55-84
  The present research was done with the aim of explaining the philosophical foundations of the patient person in the Holy Quran and ways to strengthen patience in elementary teachers. The method of the current research was qualitative and content analysis and Franken's analytical model. The current research community consists of all the verses of the Holy Qur'an that deal with patience and the patient person, which were studied and analyzed by purposeful sampling and referring to its interpretations (Tafsir Javadi Amoli). In order to collect information, an information collection form was used. The results of conventional content analysis and inferential analysis of the current research showed that the philosophical foundations of the patient man in the foundations of ontology, epistemology, anthropology, values and aesthetics have shown examples in the verses. The strategies to strengthen patient people in primary teachers include asking for help from God and worshiping the secret of need, commanding patience and endurance, modeling and following models of patience, and reminding of the effects and benefits of patience, which can be done by training and empowering teachers in these strategies led to strengthening their patience.
  Keywords: Philosophical foundations of patience, patient person, Holy Quran, Elementary teachers
 • Bibi Hakimeh Hoseini Dolat Abadi, Sakine Saremi Geravi *, Fatemeh Rafsanjani Moqaddam Pages 85-108
  Changes in vocabulary can be clearly seen in some verses of the Holy Quran. In such a way that in these verses, there are words with the same root, but different appearance and representation. The findings and results of the present research show that paying attention to the context of the verses and examining the subject, as well as paying attention to the words of the verses, plays a significant role in discovering the cause and use of that word, and it shows that the choice of words in the Holy Quran It is from Hakim and Alami, who has an eloquent and wise expression, and examining these points emphasizes the miracles of the Qur'an and will eliminate many doubts of enemies and opponents. The present study seeks to discover the cause of changes in lexical construction in the two components of derivatives and numbers. And it intends to investigate the reason for the use of each of these words and their semantic and conceptual difference in the verses under discussion, in an analytical-descriptive method and based on the context of the verses and with attention to the science of terminology and interpretation points. In order to achieve this goal and explore the question in question, a total of five examples of vocabulary changes in the verses of the Holy Qur'an have been selected and by examining the context and lexicology of those words, the reason for the difference between these words will be explored.
  Keywords: Holy Quran, Semantics, word construction, derivative, number
 • GholamAli Moghadam, Nabiullah Sadrifar Pages 109-131

  Quranic teachings have different degrees and levels in appearance and depth, and according to the commentators, they are also faced with multiple layers of understanding the Quran. For this reason, after more than 14 centuries have passed since the revelation of the Holy Quran, this divine book is still fresh and contains great and new themes, and as stated in the traditions, it will always remain fresh. For this reason, after more than 14 centuries have passed since the revelation of the Holy Quran, this divine book is still fresh and contains great and new themes, and as stated in the traditions, it will always remain fresh. The interpretation of the part of “without Fault” that is mentioned for the miracle of Yad-e Bayza (Shining Hand) of Prophet Moses (pbuh) in some verses of the Holy Quran is one of the examples of this variety of understanding. Majority of the commentators have considered the curse of “Fault” to be internal and related to Leprosy and Pisi or harm in the hands of Prophet Moses. Some have also interpreted this part in an external way and related to negative negation towards others. The question of the research is whether it is possible to provide an acceptable collective face for the views raised in this issue while explaining and analyzing the most important views. In this article, in an analytical manner, while examining the viewpoints, we have determined a comprehensive attitude among them and by providing proofs, we have shown that this collective aspect can accept the majority of viewpoints in its origin. So the hypothesis of the research by insisting on the term “Fault” is that “harm” includes all damages and injuries to the organs and limbs of the bearer, the organs or body parts of the viewer, and even disturbances in the soul and illusions of the observer, And there is no conflict between internal and external attitudes in this matter.

  Keywords: Yad-e Bayza (Shining Hand), Miracles of Prophets, Verse 22 of Surah Taha, Verse 12 of Surah Namal
 • Amirhosein Aghebati, Behjatosadst Hejazi *, Seyyed Amir Jahadi Pages 133-160
  Language of god in the most exhaustive empyreal book “Quran” and in apex of literary oration, eloquence and contain, always of foretime had been inspiratory to poets and writers familiar and habitude with divine blessing and indubitable had been fountain many of literary texts especially didactic literature. In sometimes we observe the most impressible of Quran in Persian literature, for example of fifth century until eighth century. Amirkhani is one of the young and capable authors in contemporary period, that has operated more of other authors of Quran to variant kinds in his writings and primarily he is originate new use Quran’s Ayat in the circle of write roman that before him hasn’t prehistory. He moreover fondness and familiarity with Quran, has created new styles in impressible of Quran with literary excogitate. Diversity styles exploitation of Quran’s Ayat in his romans, has been surveyed in two section: Traditionalism styles impressible of Quran & His innovation in impressible of Quran’s Ayat. Innovation in line drawing, innovation in translation of words and image processing with words and Ayat and Innovationin in signs of Quran, are among his exclusive styles in exploitation of Quran. Origin aim of Reza Amirkhani in use this styles in his romans, has been access to new meanings and never his purpose of distort or contempt to holy area of Quran. This research is based analysis quality content of text and society of research text are most important romans of Amirkhani.
  Keywords: Quran, Ermia”, “Bivatan”, “Rahesh”
 • Mahdi Ebadi *, Mohammad Moghtari Pages 161-184

  One of the verses whose interpretation has been the point of disagreement of the commentators is the phrase "وعلی الذین یتیقونه" in verse 184 of Surah Al-Baqarah. Since the verb "yatiquna" is used positively in this verse, it has challenged the commentators to understand the phrase. The present article, which has been done by descriptive-analytical method, seeks to provide a more accurate understanding of the verse by retrieving the evolution of the understanding of this verse and retrieving the necessary data to correctly judge the conditions and exceptions of fasting in the Qur'an. Slowly Through the studies conducted in this research, it became clear that according to the time course from the first century to the present era, in order of the understanding of the commentators, topics such as; The difference between the recitation, the hypothesis of abrogation, in the appreciation of the negation letter or verb "Kanwa", the expression of the examples of "Yatiquna" and the explanation of the exact meaning of this article in the verse have been discussed. Among these views, the efforts of recent commentators in the fourteenth and fifteenth centuries to understand the verse have contributed greatly to the correct interpretation of the verse. These efforts have been through the discovery of the semantic truth of "Yatiquna", which has led to the comparison of the difficulty in the article "Yatiquna" and has been mentioned in the views of commentators of the Companions such as Ibn Abbas.

  Keywords: Fasting, abrogation, Evolution, Obedience, 184 Baqara
 • Bibi Sadat Razi, Fereshteh Motamad Langrodi, Zahra Sarfi, Zahra Abaee * Pages 185-216

  The prayers of Sh'abaniyeh among the proverbial prayers are one of the special prayers of Imam Ali (a.s.), who has high mystical knowledge. Since the existence of Imam Ali (a.s.) as a talking Qur'an is intertwined with the truth of the Qur'an, without a doubt, his prayers also have a deep connection with the Holy Qur'an as a silent Qur'an. The noteworthy part of this prayer is about the attributes of God, which has a close and meaningful connection with the Holy Qur'an. In the current research, with the approach of the effective methods of the texts, the explanation of the content exchange of the divine attributes expressed in these mystical prayers with the Holy Qur'an is discussed. The results of the research show that the manifestations of the verses in these prayers are mainly in the form of indirect influence, and different ways of influence, including lexical, propositional, report and inspiration, are worthy of observation in the section of divine attributes, which is the most lexical and of the conclusion type. Knowledge, forgiveness, power, mercy, joy, sustenance and praise are among the most important divine attributes expressed in these supplications, which have been manifested based on the Qur'an. Knowledge, forgiveness, power, mercy, joy, sustenance and praise are among the most important divine attributes expressed in these supplications, which have been manifested based on the Qur'an.

  Keywords: Prayers of Sh'abaniyeh, Holy Qur'an, Imam Ali (AS), Effectiveness, Divine Power, Divine Forgiveness
 • Amanolah Naseri Karimvand *, Ghasem Bostani, Hamzeh Obaydi Neysi Pages 217-244

  Paying attention to the correct meanings of the words of the Quran plays an important role in interpreting and understanding the meaning of God Almighty. Hence, the meanings of words are considered as one of the important keywords of every commentator in understanding the divine word, based on which, his interpretation has a special direction and may be influential in the works of later commentators. One of these commentators is Zamakhshari, who in his commentary (Kashaf) has chosen special meanings for some words that have been criticized by other commentators such as Allameh Tabatabai. In this research, the question has been answered that what words did Allameh Tabataba'i criticize in Keshaf's commentary and what is the validity of his criticisms? This article, by descriptive-analytical method and library method, while collecting these words and mentioning the meanings of Zamakhshari and Tabatabai's critique, also examines the accuracy of these meanings and the critiques made in order to find out which meanings; The meanings of Zamakhshari or Allameh Tabatabai are correct. The result of the research is that although the critical opinions of the author of al-Mizan are often correct, in some cases, Zamakhshari's point of view is valid and preferable, and Tabatabai's criticism does not apply to it.

  Keywords: Tabatabai, al-Mizan, Meanings of Quranic words, Critique of Zamakhshari lexical views