فهرست مطالب

زبان شناسی اجتماعی - سال ششم شماره 4 (پیاپی 24، پاییز 1402)

فصلنامه زبان شناسی اجتماعی
سال ششم شماره 4 (پیاپی 24، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پروین فغفوری آذر، غلامرضا آذری*، مریم ایرجی صفحات 1-11
  توسعه روزافزون اینترنت و طراحی و ابداع ایموجی ها، موجب ظهور و تکوین زبانی نوین برای نسل جدید ارتباطات و تسهیل تعاملات انسانی در بستر رسانه های نوین از جمله شبکه های اجتماعی شده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی انواع کارکردهای زبانی ایموجی ها در توییتر براساس رویکرد هرینگ و دایناس (2017) بود که با روش تحلیل محتوای کمی انجام شد. با انتخاب سه هشتگ برتر و پر استفاده در هر یک از حوزه های اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ و سلامت، 5000 توییت به عنوان جامعه آماری انتخاب و از میان آنها، 1200 توییت به صورت تصادفی از میان کاربران زن و مرد و در بازه زمانی شش ماهه از اسفند 1399 تا شهریور 1400 به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از نرم افزار Maxqda کدگزاری شدند که سهم هر یک از حوزه ها 300 توییت بود. براساس نتایج حاصل، در مجموع توییت ها به ترتیب کارکردهای تفسیری، احساسی، ادب، تاکیدی، ساختاری، ارتباطی و ارجاعی دارای بیشترین بسامد وقوع بودند.
  کلیدواژگان: ایموجی، اینترنت، توئیتر، رسانه های نوین، شبکه های اجتماعی، ارتباط غیرکلامی
 • فاطمه اکبری* صفحات 13-25

  نام‏شناسی در تعریف قدیم خود علمی است که به ریشه ‏شناسی و معنای نام‏ها توجه دارد اما در تعریف جدیدترش گستره ای به مراتب وسیع تر را دربرمی‏گیرد و این قابلیت را هم پیدا کرده است که نه تنها خود در شاخه‏های متعددی چون جای نام شناسی، انسان ‏نام‏ شناسی، حیوان ‏نام‏ شناسی، نام‏های تجاری و مطالعات نام در ادبیات گسترش یابد، بلکه توانسته است همراه با علوم دیگر، مطالعات بینارشته‏ای نوینی را پدید آورد. از این رو، جای تعجب ندارد که به طور روزافزون پژوهشگران بیشتری را به خود جذب می‏کند. هدف این مقاله ارایه اطلاعاتی در مورد نهادها، همایش‏ها، مجلات علمی، مراکز آموزشی و منابع پایه نام شناسی است و می‏تواند خصوصا برای دانشجویان و علاقه مندان به آشنایی با نام‏شناسی در دنیای غرب مفید باشد. در انتها، نام شناسی در جهان غرب از لایه‏ای بالاتر بررسی می‏شود و راهکارهایی برای پیشبرد این علم در ایران ارایه می‏شود.

  کلیدواژگان: نام‏شناسی، نهادها، همایش‏ها، مجلات علمی، مراکز آموزشی، منابع پایه، زبان شناسی اجتماعی
 • زهرا مومنی، فاطمه علوی*، نغمه حسینی صفحات 27-43

  ایجاد یک ارتباط زبانی موثر مستلزم تسلط بر مهارت ‏های کلامی و غیرکلامی است. یکی از این مهارت‏ های کلامی رعایت ادب در تعاملات اجتماعی است. تحقیق حاضر شیوه ‏های رعایت ادب در گفتگوهای کلاس درس را بر اساس نظریه ادب براون و لوینسون (1987) مورد بررسی قرار داده است. داده ‏های پژوهش حاضر طی جلسات متعددی که در برخی موسسات آموزشی در شهر بوشهر از جمله دانشگاه‏ های آزاد و پیام نور برگزار گردید جمع ‏آوری شده ‏اند. نتایج حاکی از آن است که در مجموع، راهبرد‏های ادب سلبی تقریبا دو برابر راهبرد‏های ادب ایجابی به کار رفته‏ اند و در برخی موارد راهبردهای ادب ایجابی همراه با ادب سلبی بوده ‏اند. بیشترین بسامد ادب سلبی متعلق به چهار راهبرد «بیان غیرمستقیم متعارف»، «سوال/نشانگر احتیاط»، «احترام گذاشتن» و «عذرخواهی» بود و «توجه به علایق، خواسته‏ ها و نیازهای مخاطب»، «اغراق»، «جستن توافق» و «ارایه دلیل» بیشترین بسامد ادب ایجابی را داشتند. بررسی مولفه ‏های ادب‏مندی در کلاس درس در شناساندن گفتمان کلاسی به عنوان گفتمانی دانشگاهی موثر است. بعلاوه، این یافته‏ ها می توانند در آموزش زبان‏های خارجی نیز، که مستلزم مقایسه تطبیقی فرهنگ‏ها و سنت‏ها است، مورد استفاده واقع شوند.

  کلیدواژگان: ادب، ادب سلبی، ادب ایجابی، روابط اجتماعی، گفت‏وگو‏های کلاس درس، زبانشناسی اجتماعی
 • پرنوش پژوهش*، رحیمه گرجیان داردکاشتی، شهین اوجاقعلی زاده صفحات 39-52
  یکی از رویکردهای نوین تحلیل متون در حوزه های نشانه شناسی، نشانه شناسی اجتماعی است که کارکردی میان رشته ای دارد. از نظریه های مهم در بحث نشانه شناسی اجتماعی که به بررسی جایگاه و کارکرد نشانه ها در جامعه می پردازد، دیدگاه پی یر گیرو است که به دو مسیله اصلی هویت و آداب معاشرت طبقه بندی می شود. نشانه های هویت نمایانگر تمایز فرد از دیگر افراد جامعه است که سازمان بندی اجتماع و روابط میان افراد و گروه ها را می نمایاند و باتوجه به جو مسلط جامعه در سرشت انسان شکل می گیرد. هدف پژوهش حاضر یافتن نشانه های اجتماعی هویت، براساس نظریه پی یرگیر و در مخزن الاسرار است که از جمله متون کلاسیک ادبی برای مطالعه اجتماعیات، اخلاقیات وتاثیر آن ها بر هویت انسان است. این جستار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، نشانه های اجتماعی هویت را از حکایات مخزن الاسرار استخراج کرده و پس از دسته بندی، احصا و تحلیل هر یک از داده ها، دریافت که نظامی، به ترتیب بسامد کاربرد، از نشانه های هویتی گروه، نام والقاب، شغل و دین به منظور تمایز انواع کارکرد انسان نسبت به افراد جامعه و حتی دیگر موجودات هستی استفاده کرده و تاثیر متقابل هویت و اجتماع را بر یکدیگر نشان داده که در شکل رذایل و فضایل اخلاقی در رفتار افراد جامعه آرمانی یا معاصر او انعکاس یافته است.
  کلیدواژگان: نقد، پی یرگیرو، هویت، مخزن الاسرار، نظامی، زبانشناسی اجتماعی
 • فهیمه فرازمند، سید علی اصغر سلطانی*، محمدجواد حجازی صفحات 53-65

  نظام آموزش‏ عالی هر کشور از مهم ترین نهادهاست زیرا تربیت کننده نیروهایی است که اداره کشور را به عهده می گیرند، لذا سیاست گذاری های غلط در این نهاد می تواند آسیب جدی به کشور وارد سازد. یکی از این رویکردهای نادرست به علم که در آموزش ‏عالی ایران در دهه های اخیر وارد شده است نگاه کمی و اقتصادی به علم و تجاری سازی دانش است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی استعاره علم/دانش در گفتار سه رییس ‏جمهور، نشان دهد که چگونه نگاه اقتصادی و تجاری به علم، در سخنان آن‏ها بازتاب یافته است. به لحاظ چارچوب نظری و روشی، این پژوهش مبتنی بر نظریه و رویکرد لیکاف و جانسون (1998) و چارتریس‏بلک (2004) است. نتایج بررسی داده ها نشان می دهد که محمود احمدی‏نژاد در مقایسه با دو رییس جمهور دیگر، در سخنرانی‏های خود، از گفتمان استعاری بیشتر بهره برده است. همچنین حوزه ‏های مفهومی کالا، مکان، سفر، به ترتیب پربسامدترین حوزه‏ های مفهومی به‏کاررفته به مثابه حوزه مبدا استعاره ‏ها در پیکره مرجع هستند. حوزه مبدا "کالا" با تخصیص 78% از آمار استخراج شده از استعاره‏های مفهومی، پربسامدترین حوزه شناخته شده است. به علاوه، برجسته بودن نگاه کالایی و اقتصادی به علم، در سخنان هر سه رییس جمهوری نشان دهنده ذهنیاتی است که منجر به وضعیت ناهنجار کنونی در دانشگاه ها شده است.

  کلیدواژگان: استعاره های مفهومی، علم، تجاری سازی علم، خاتمی، احمدی‏نژاد، روحانی، زبانشناسی اجتماعی
 • علیرضا قلی فامیان*، ماندانا کلاهدوز محمدی صفحات 67-75

  عنوان، خویش واژه و لقب آن دسته از نام های الحاقی هستند که به اختیار در کنار نام فرد درج می شوند و در اغلب موارد به منظور ادای احترام و نشان دادن منزلت اجتماعی فرد و همچنین بازنمایی پیوندهای خویشاوندی به کار می روند. هدف مطالعه حاضر بررسی عنوان اجتماعی، خویش واژه ها و لقب در 424 اعلامیه ترحیم کاغذی گردآوری شده از مناطق مختلف سطح شهر تبریز است. تحقیق حاضر مطالعه ای توصیفی - تحلیلی است و داده های پژوهش به صورت میدانی گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از تفاوت فراوانی عنوان ها و القاب اجتماعی و خویشاوندی در دو گروه زنان و مردان است. بر اساس یافته ها فراوانی عنوان یا لقب اجتماعی در گروه مردان (2781) بسیار بیشتر از فراوانی در گروه زنان (328) است که بر اهمیت نقش اجتماعی مردان در ژانر مورد مطالعه تاکید می کند. از سوی دیگر تعداد عنوان های خویشاوندی برای گروه زنان، هم از نظر نوع (51 مورد) و هم از منظر بسامد (1599) بیشتر است که در واقع جبران کننده محدودیت عنوان ها و القاب اجتماعی برای زنان به شمار میآید. در خصوص اشاره به عنوان های شغلی نظیر «دکتر» و «مهندس» نیز فراوانی به کارگیری در گروه مردان بیش از زنان است.

  کلیدواژگان: عنوان اجتماعی، لقب، خویش واژه، اعلامیه ترحیم، جنسیت، تبریز، زبانشناسی اجتماعی
 • سمیه مروتی، علی جمالی* صفحات 77-94
  اگرچه در مواردی بسیار، به مشکلات کودکان تک زبانه اتیستیک در روایت داستان و کارکردهای اجرایی آن اشاره و پرداخته شده است اما در رابطه با تاثیر دوزبانگی بر این مهارت ها، در افراد دوزبانه، به ویژه در کودکان دوزبانه ایرانی، اطلاعات کافی در دسترس نیست. پژوهش حاضر تاثیر دوزبانگی بر روایت داستان و کارکردهای اجرایی 20 کودک 7 تا 12 ساله دوزبانه کردی-فارسی زبان و تک زبانهفارسی زبان اتیستیک را با 20 کودک دوزبانه و تک زبانه طبیعی مورد مقایسه قرار داده است. داستان های روایت شده آزمودنی ها، در سطح ریزساختار، مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین تکالیف کارکردهای اجرایی یعنی تکلیف توجه دیداری کلی-جزیی و تکلیف حافظه فعال 2-Back نیز اجرا گردید. یافته های پژوهش نشان داد که کودکان دوزبانه اتیستیک در مقایسه با کودکان تک زبانه اتیستیک عملکرد بهتری در پیچیدگی ساختار داستان و استفاده از بندهای قیدی دارند. در انجام بخش کلی تکلیف توجه دیداری، کودکان دوزبانه اتیستیک در مقایسه با کودکان تک زبانه اتیستیک که در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر از اطلاعات جزیی استنتاج می کردند، سرعت و صحت پاسخ های آزمودنی های دوزبانه اتیستیک در انجام تکلیف 2-back در مقایسه با آزمودنی های تک زبانه همتای آنها بالاتر بود. تحلیل های همبستگی بین روایت داستان و کارکردهای اجرایی نشان داد که آزمودنی های دوزبانه اتیستیک در مقایسه با کودکان تک زبانه همتای خود از گستره وسیع تری از کارکردهای اجرایی خویش در روایت داستان بهره می جویند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کودکان دوزبانه اتیستیک در مقایسه با همتایان تک زبانه خود از نظر تولید عناصر ریزساختار داستان و همچنین توجه دیداری و مهارت های حافظه فعال عملکرد بهتری دارند.
  کلیدواژگان: دوزبانگی، کارکردهای اجرایی، اختلال طیف اتیسم، شاخص های ریزساختار، روایت داستان، زبانشناسی اجتماعی
|
 • Parvin Faghfouri Azar, Gholamreza Azari *, Maryam Iraji Pages 1-11
  The ever-increasing development of the Internet and the creation of emojis has led to the emergence and development of a new language for the new generation of communication and facilitating human interactions in the context of social networks. The purpose of this research was to investigate the types of linguistic functions of emojis on Twitter based on the approach of Haring and Dinas (2017), which was carried out and discussed with the method of quantitative content analysis. By selecting the top three hashtags in each of the social, economic, culture and health fields, 5000 tweets were selected as the statistical population and among them, 1200 tweets were randomly selected from male and female users and in the time frame. Six months from March 1399 to September 1400 were selected as a sample and coded using Maxqda software, the share of each domain was 300 tweets. Based on the results, in total, the tweets had the highest frequency of occurrence in the order of interpretive, emotional, polite, emphatic, structural, communicative and referential functions.
  Keywords: Emoji, Internet, Twitter, New media, Social Networks, Non-verbal communication
 • Fatemeh Akbari * Pages 13-25

  In its old definition, onomastics, or the study of names, is a science that examines the etymology and meaning of proper names; however, in its more recent definition, it covers a much broader scope. Today, onomastics has several branches, like personal names, place names, animal names, commercial names and names in literature. In addition, it paves the way for interdisciplinary studies. As a result, it attracts an increasing number of researchers from different disciplines. This paper provides an overview of a selection of western institutions, regional and international conferences and congresses, scientific journals, academic/research centers and key references dedicated to onomastics. In the final section, the study of names in the western world is explored from a comparative standpoint and suggestions are offered to promote this branch of knowledge in Iran. This paper is especially useful for students, researchers and those interested in expanding their knowledge about onomastics in the western world.

  Keywords: onomastics, Institutions, Conferences, Scientific Journals, Educational Centers, Key sources, sociolinguistics
 • Zahra Momeni, Fateme Alavi *, Naghmeh Hosseini Pages 27-43

  Creating an effective language communication requires mastery of verbal and non-verbal skills. One of these verbal skills is politeness in social interactions. The current research has investigated the ways of observing politeness in classroom conversations based on Brown and Levinson’s (1987) theory of politeness. The data of the study were collected during several meetings that were held in some educational institutions in Bushehr including Azad and Payame Noor universities. The results indicate that negative politeness strategies have been used almost twice as much as positive politeness strategies, and in some cases positive politeness strategies have been used along with negative politeness. The highest frequency of negative politeness belonged to the four strategies "be conventionally indirect", "question, hedge", "give deference", and "apologize", and "notice, attend to the interests, wants, and needs of H", "exaggerate", "seeking agreement" and "give reasons" had the highest frequency of positive politeness. Examining the components of politeness in classroom discourse is effective in identifying this discourse as an academic discourse. In addition, these findings can be used in teaching foreign languages, which requires a comparative comparison of cultures and traditions.

  Keywords: Politeness, negative politeness, positive politeness, Social Relations, classroom discourse, sociolinguistics
 • Parnoush Pazhoohesh *, Rahimeh Gorjiandardekashti, Shahin Oujaqalizadeh Pages 39-52
  One of the new approaches of text analysis in the fields of semiotics,is social semiotics with an interdisciplinary function.One of the important theories in the discussion of social semiotics, which examines the status and function of signs in society, belongs to Pierre Giraud who classified signs in a society into identity and social etiquette.Identity marks represent the individual’s distinction from other individuals in society,which shows the organizationof society and relations between individuals and groups and is formed according tothe dominant atmosphere of society in human nature.The aim of the current research is to find the social signs of identity in Makhzan al-Asrar (The Treasury of Mysteries), a classical literary texts for studying societies, ethics and their impact on human identity, based on Pierre Giroud's view. Using a descriptive-analytical method, this research extracted the social signs of identity from the stories of the Makhzan al-Asrar. The findings showed that Nizami used the identity symbols of the group, names, titles, occupations and religious in order of frequency to distinguish different types of human functions from those of society and even other beings, and showed the interaction of identity and society with each other which was reflected in the form of moral vices and virtues in the behavior of members of his ideal or contemporary society.
  Keywords: social semiotics, critique, Pierre Guiraud, identity, Makhzan al-Asrar, Nizami, sociolinguistics
 • Fahime Farazmand, Aliasghar Soltani *, MohamadJavad Hejazi Pages 53-65

  The higher education system of any country is one of the most important institutions because it trains the forces that take charge of the administration of the country, so wrong policies in this institution can cause serious damage to the country. One of these wrong approaches to science that has entered Iran's higher education in recent decades is the quantitative and economic view of science and the commercialization of knowledge. This research aims to show how the economic and commercial view of science is reflected in their speeches by examining the metaphor of science/knowledge in the speeches of three presidents. In terms of theoretical and methodological framework, this research is based on Lakoff and Johnson (1998) and Chartres-Black (2004). The results of the data analysis show that Mahmoud Ahmadinejad used more metaphorical discourse in his speeches compared to the other two presidents. Also, the conceptual fields of goods, place, and travel are the most frequently used conceptual fields as the origin of metaphors in the body of reference. The field of origin "goods" is the most frequently known field with 78% of the statistics extracted from conceptual metaphors. In addition, the prominence of the commercial and economic view of science in the speeches of all three presidents shows the mentality that has led to the current awkward situation in universities.

  Keywords: conceptual metaphors, science, Scientific quantification, Khatami, Ahmadinejad, Rouhani, sociolinguistics
 • AliReza Gholi Famian *, Mandana Kolahduz Mohamadi Pages 67-75

  Titles, kinship terms and nicknames are supplementary words that are voluntarily inserted next to the individuals’ names and are often used to pay tribute and show the kinship relation or social status of the person. The purpose of this study is to investigate the social titles, kinship terms as well as nicknames in 424 condolence letters collected from different areas in Tabriz, Iran. This paper reports a descriptive-analytical study. Findings indicate that there are many differences between using kinship terms and social titles as far as the gender of individuals are concerned. According to the findings, the frequency of social titles in the group of men (2781) is much higher than the frequency in that of women (328), which emphasizes the importance of the social roles attached to men in the genre under study. On the other hand, the number of kinship titles for women is higher, both in terms of type (51 cases) and in terms of frequency (1599), which in fact compensates for the limitation of titles and social titles for women. Regarding the reference to job titles such as "doctor" and "engineer", the frequency of job titles is higher in men corpus

  Keywords: Social Title, Nickname, Kinship Term, Death Announcement, Gender, Tabriz, sociolinguistics
 • Somayeh Morovati, Ali Jamali * Pages 77-94
  Although there are a lot of evidence that refer to the problems of mono-lingual autistic children’s problem in telling stories and executive functions (EFs), there are not enough information regarding the effect of bilingualism on these skills in bilingual children specifically Iranian bilingual children. The present research investigated and compared the effect of bilingualism on the story telling and EFs of twenty 7-12 years old bilingual and monolingual autistic children and 20 bilingual and monolingual normal children. The stories were analyzed with regard to their microstructure elements. Also, two EF tasks namely, a global-local visual attention task and a 2-back working memory task were administered to the same children. The findings of the study showed that bilingual autistic children outperformed their mono-lingual peers in story structure complexity and the use of adverbial clauses. In the global-local visual attention task and a 2-back working memory task, bilingual autistic children were faster and more accurate than their monolingual peers who were more susceptible to inference from local information in compare to other experimental groups. The speed and accuracy of bilingual autistic children were higher in compare to those of their monolingual peers in 2-back task. The correlational analysis between storytelling and EF skills showed that bilingual autistic children in compare to their monolingual peers drew on a broader range of EF in narrating stories. The results of the research showed that bilingual autistic children outperformed their monolingual peers in the production of microstructure elements, visual attention and the working memory skills.
  Keywords: bilingualism, Executive Functions, Autism spectrum disorder, Microstructure, storytelling, sociolinguistics