فهرست مطالب

مطالعات تطبیقی هنر - پیاپی 25 (بهار و تابستان 1402)

نشریه مطالعات تطبیقی هنر
پیاپی 25 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدعلی خواجه فرد*، زینب صابر صفحات 1-15

  شناخت رابطه میان متون کلامی و آثار هنری خلق شده بر اساس آن ها، گامی اساسی در راستای داوری، تفسیر، تبیین و فهم این دسته از آثار است. مفهوم ترجمه بینانشانه ای، به معنای برگردان نشانه های کلامی با استفاده از نشانه های نظام های غیرکلامی، می تواند به عنوان راهکاری در تحلیل رابطه مذکور، گره گشا باشد. در این پژوهش باهدف شناخت و دستیابی به سازوکارهای موجود در فرایند ترجمه بینانشانه ای و همچنین عوامل اثرگذار در خلق یک اثر هنری بصری از مبدا متون کلامی، بر مبنای روشی توصیفی - تحلیلی، بامطالعه تطبیقی دو اثر بصری خلق شده بر مبنای موضوعی مشترک، سازوکارهای اصلی در فرایند ترجمه بینانشانه ای پیشنهاد شده است. با تطبیق نگاره گریز یوسف از زلیخا اثر کمال الدین بهزاد و سکانس گریز یوسف از زلیخا در مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر، در پاسخ به این سوال که سازوکارهای رایج در فرایند ترجمه بینانشانه ای کدام است؛ سازوکارهای چهارگانه تکرار، بازآفرینی خلاقانه، نوآفرینی خلاقانه و حذف ارایه گردیده است. علاوه برآن در پاسخ به این سوال که عوامل اثرگذار بر فرایند ترجمه بینانشانه ای چیست؛ روابط بینامتنی، خلاقیت هنرمند و رسانه اثر هنری خلق شده به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار بر سازوکارهای چهارگانه مذکور مطرح است که نقش مستقیمی بر خلق آثار هنری بصری از مبدا متون ادبی دارد. دو اثر انتخاب شده در این پژوهش که بر مبنای اطلاعات کتابخانه ای مورد تحلیل قرار گرفته است، اگرچه درباره موضوع واحدی هستند اما ازنظر گونه هنری و دوره تاریخی اختلاف دارند که این امر سبب فهم جنبه های پیدا و پنهان مسیله خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش و سازوکارهای پیشنهادی، می تواند به عنوان الگویی در پژوهش های مشابه مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ترجمه بینانشانه ای، بینامتنیت، نقاشی ایرانی، یوسف و زلیخا، کمال الدین بهزاد، سریال تلویزیونی یوسف پیامبر
 • گلسا اکبرزاده، امیرحسین صالحی*، محمود حاجی نصیری صفحات 17-29

  ایران صفوی، مصادف با مینگ و چینگ (قرون16، 17 و 18 میلادی) در چین است. در این دوره فرش دستباف به لحاظ طراحی و تولید جایگاه خاصی در تاریخ این دو کشور داشته است. جاده ابریشم نیز که ایران را به چین متصل می کند، موجب تبادلات گسترده ای در مسیر این جاده می شد. با توجه به این که فرش های قدیمی چینی کمتر توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته، تاثیرات متقابل در طراحی فرش دستباف بین ایران و چین مورد توجه قرار نگرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده تا با روش تطبیقی تاثیرات متقابل فرش دستباف در ایران و چین در دوره مذکور بررسی شود. به این ترتیب با گردآوری داده ها به صورت اسنادی فرش های دستباف ایرانی و چینی تطبیق داده شد تا اشتراکات آن ها مشخص شود. در این پژوهش این سوال مطرح می شود که: طراحی و نقوش مشترک بین ایران و چین در فرش دستباف کدام است؟ با وجود اندک بودن نمونه های چینی که جزیی از محدودیت های تحقیق به شمار می رود مشخص شد فرش های دستباف ایرانی با تاثیر از چین به تولید فرش هایی با نخ های طلا و نقره پرداختند. فرش های چینی هم به استفاده از الگو های باغی ایرانی و طراحی فرش هایی که توازن و تعادل داشتند اقدام کردند. تاثیراتی که از چین وارد ایران شده بود نیز با ذایقه ی ایرانی ها بافته شد و دوباره به چین سفر کرد. همچنین نقشمایه های گوناگونی مشخص شد که به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: 1. نقوش مشترک ایران و چین. 2. نقوش تاثیرگذار چین بر ایران. 3. نقوش تاثیرگذار ایران بر چین.

  کلیدواژگان: ایران، چین، فرش های دستباف، صفویه، مینگ
 • نرگس یزدی، مجید فدائی*، نادر شایگان فر صفحات 31-42

  زنده بودن، یکی از مهم‏ترین اصطلاحات در هنرهای اجرایی به طور خاص، و سایر هنرها به طور عام است. به ویژه از حدود دو دهه پیش با فراگیری بینارسانگی و چندرسانگی در هنرهای اجرایی، مباحث مربوط به زنده ‏بودن، به نحو جدی ‏تری مطرح شدند و نظریه ‏پردازان متعددی درباره این اصطلاح به بحث و تبادل‏ نظر پرداختند. در سال‏ های اخیر نیز رشد فزاینده کاربرد فنون و تمهیدات مرتبط با فیلم در اجرا مناقشات بسیاری درخصوص این اصطلاح به همراه داشته است. بدیهی است زنده‏ بودن در حوزه ‏های متنوعی نظیر مطالعات اجرا، مطالعات رسانه، مطالعات ورزش، مطالعات موسیقی، مطالعات فرهنگی و غیره قابل بررسی است، اما تمرکز پژوهش حاضر بر حوزه مطالعات اجرا و ناگزیر تا حدی بر مطالعات رسانه است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر بر آن است تا با واکاوی آراء فلن و اسلندر درباره زنده بودن در حوزه مطالعات اجرا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‏ توان این نظرات را در پرتو تحولات اخیر در فرم ‏های اجرایی به ویژه با گسترش اجراهای دیجیتال و بینارسانه ‏ای مورد ارزیابی مجدد قرار داد. نتایج نشان می‏ دهد ضمن این‏که هر دو نظریه‏ پرداز به ناپایداری و ناپدیدشدن اجرای زنده پس از اتمام آن اذعان دارند، هم دیدگاه هستی‏ شناختی مبتنی بر تقابل اجرای زنده و اجرای رسانه ‏ای‏ شده فلن و هم مباحث اسلندر مبتنی بر تاریخمندی و مشروط بودن زنده بودن، با فراگیری فرم ‏های اجرایی نوین ترکیبی، به ‏ویژه پس از تحولات اخیر در اجراهای دیجیتال و مجازی نیازمند بازنگری ‏اند.

  کلیدواژگان: زنده بودن، هنر اجرا، اجرای زنده، پگی فلن، فلیپ اسلندر
 • غلامرضا معروف، عادله طالب زاده* صفحات 43-57

  شناخت جایگاه زن و بازنمایی جنسیت در جهان هنر کلاسیک یکی از دغدغه های پژوهشگران معاصر است، این پژوهش با اتخاذ رویکرد انتقادی با هدف انطباق مفهوم جنسیت بر تابلوی سوگند هوراتی ها از نظریات فیلسوف پست مدرن، "هلن سیکسو"، بهره گرفته و بر تقابل "مرد زن" و فروکاستن جایگاه "زن"در زبان بصری داوید تمرکز دارد و هدف این تحقیق آن است تا دریابد روابط قدرت جامعه مردسالار قرن هجدهم فرانسه، چگونه در زبان بصری داوید نمود یافته  و مفهوم جنسیتی شده "زن" را باز تعریف و بازنمایی کرده است. این نقد؛ با بهره گیری از چهار گام تعریف شده در شیوه "ادموند بورکه فلدمن"، نخست در مرحله توصیف، خاستگاه کلامی روایی تابلو؛ یعنی نمایش نامه "هراس" و کتاب "آغاز تمدن روم"را موردتوجه قرار داده آن گاه به خاستگاه تصویری تابلو یعنی تابلوی "سوگند بروتوس" اثر "گوین همیلتون" و ژست فراموش شده "سلام رومی" پرداخته است. در گام دوم با تجزیه فرمالیستی مشخص شد مناسبات فرم ، رنگ و ترکیب بندی نیز بر پایه اصالت مردان و به حاشیه راندن زنان شکل گرفته اند. در گام های سوم و چهارم طی تفسیر و داوری با گذری روانکاوانه به کودکی داوید دریافتیم، داوید پدرش را در یک دویل ازدست داده، مادرش او را ترک کرده و عموهای معمارش سرپرستی او را برعهده گرفته اند بر همین مبنا زیست هنری داوید حاکی از آرمان خواهی و مرگ برای آرمان؛ زن ستیزی و توجه و تاکید بر معماری است. نتیجه این خوانش انتقادی نشان داد بنیان های آرمان گرایانه، پدرسالارانه و زن ستیزانه حاکم بر تفکر داوید همگی در این تابلو گردآمده اند و بیان گر عقده ها و امیال سرکوب شده کودکی او هستند. پس از داوید این تابلو به عنوان مظهر آرمان گرایی افراطی مورد توجه فاشیست ها قرار و سلام رومی بازسازی شده در این تابلو را در خدمت آرمان های افراطی خود قرار دادند.

  کلیدواژگان: بازنمایی جنسیت، سوگند هوراتی ها، ژاک لویی داوید، سلام رومی، سلام نازی ها
 • رضا پورزرین، اصغر جوانی* صفحات 59-77

  هندسه یکی از مهمترین عوامل طرح ریزی ساختار اثر در نقاشی ایرانی بوده است؛ و به عنوان یک عنصر هویت پرداز، زمینه سازکیفیتی منحصر به فرد در نقاشی ایرانی شده است. در حقیقت ما در نقاشی ایرانی شاهد زبان تصویری ویژه ای هستیم که از تعامل میان فرم و محتوا شکل گرفته است؛ و برحسب روابط و تناسبات هندسی و از طریق محاسبه سازمان یافته است، این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی موردی و با فنون جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای تلاش می کند با مطالعه دقیق نقاشی "کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در رویین دژ" به آشکار ساختن ساختار هندسی نقاشی مذکور بپردازد. لذا هدف از این پژوهش مطالعه ساختار هندسی حساب شده و هدفمند در راستای مضمون روایت در نقاشی مذکور می باشد. بدین منظور سوال های اصلی پژوهش عبارتند از: ساختار هندسی در نقاشی مورد نظر کدام است؟ آیا نقاش از هندسه به صورت هدفمند و در جهت مضمون روایت در نقاشی استفاده نموده است؟ حاصل تطبیق و نتیجه بررسی ها نشان می دهد: 1. هنرمند در نقاشی کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در رویین دژ، سازمانی دقیقا محاسبه شده از عناصر هندسی و نظامی از روابط خطی و فرمی را کشف و آن را در جهت مضمون نقاشی استفاده نموده است. 2. با کاهش عناصر تجسمی به شکل های هرچه بنیادی تر (دایره، مثلث، مربع، پنج ضلعی) و نزدیک سازی این اشکال به خلوص هندسی و چند رنگ اصلی روی سطح تصویر، ساختار هندسی معماری فضا را بازسازی کرده است. 3. نقاش در جانمایی عناصر سازنده اثر از فن خط کشی سنتی و تناسبات ریاضی و روابط عددی استفاده نموده است.

  کلیدواژگان: هندسه، نقاشی ایرانی، شاهنامه بایسنقری، کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در رویین دژ، فن خط کشی سنتی
 • فائزه جعفری محمدآبادی، صمد سامانیان*، مهدی کشاورز افشار صفحات 79-98

  در دوره صفویه، کتاب های بسیاری توسط بهترین نگارگران زمان در کارگاه های سلطنتی برای شاهان صفوی مصور شده است. از طرف دیگر، علاقه پادشاهان صفوی به هنر ایران موجب برپایی کارگاه های درباری بافت قالی تحت نظر خودشان گردیده است. قالی های شکارگاه و نگاره های با مضمون شکار از دوره صفوی گروه مهمی از این آثار هستند که انسان از مهم ترین تصاویر آن ها است. هدف تحقیق حاضر شناخت نسبت های میان تصاویر انسانی در قالی های شکارگاه و نگاره های با مضمون شکار در مکتب تبریز دوم است. بر این اساس، سوال اصلی مقاله این است که چه تناسب تصویری و شخصیت شناختی میان تصاویر انسانی قالی های شکارگاه و نگارگری های با مضمون شکار وجود دارد. این تناسب بصری و شخصیت شناسی در راستای سنجش دو فرضیه در مورد شکل گیری طرح شکارگاه در فرش ایران و نحوه شکل گیری جریان طراحی در فرش طرح می شود. برای رسیدن به اهداف پژوهش، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از روش تحلیل تطبیقی استفاده شده است. همچنین اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند از نظر بصری، بین تصاویر انسانی به کار رفته در آثار ذکر شده در دوره صفوی شباهت های نزدیکی وجود دارد که می توان دلیل آن را تاثیر نگارگری بر طرح و نقش قالی در نظر گرفت. این نتیجه بر این دستاورد تاکید می کند که نگارگران عصر صفوی در طراحی قالی های این دوره مشارکت داشته اند و این تاثیرگذاری را می توان حاصل این امر در نظر گرفت. علاوه بر شباهت بصری، از نظر شخصیت شناختی، پنج شخصیت انسانی از جمله شکارچی، قورچی، نوازنده، ملازم و تماشاگر در آثار مورد نظر تشخیص داده شد که سه شخصیت یعنی، شکارچی، تماشاگر و ملازم به صورت مشترک در قالی و نگارگری حضور دارند.

  کلیدواژگان: هنر صفویه، نگارگری مکتب تبریز دوم، قالی صفوی، قالی شکارگاه، تصاویر انسانی قالی
|
 • Mohammadali Khajefard*, Zeinab Saber Pages 1-15

  Understanding the connection between verbal texts and the visual artworks based on them, is important in interpreting, explaining, and understanding these works of art. The concept of intersemiotic translation, which means the interpretation of verbal signs using signs of non-verbal sign systems, can be an efficient solution in studying the mentioned connection. This study, seeks to achieve the mechanisms of the intersemiotic translation process and the influencing factors in the creation of visual artwork from verbal text. Hence based on a descriptive-analytical method, with the comparative study of two visual artworks based on the same story, the main mechanisms in the process of intersemiotic translation are proposed. By comparing the painting of Joseph and Potiphar's Wife by Kamaluddin Behzad and the sequence of the Youssef Prophet TV series with the same story, in response to the question of what are the common mechanisms in the intersemiotic translation process, The four mechanisms are presented: repetition, creative reproduction, creative innovation, and deletion. In addition, in response to the question of what are the influencing factors on the intersemiotic translation process, Intertextual relations, the artist's creativity, and the medium of the created artwork are considered as the most important factors influencing the above four mechanisms. The two artworks in this study, which have been analyzed based on library information, are based on the same story, but they are very different in terms of artistic type and historical period. This selection helped to understand the visible and hidden aspects of the problem. Finally, it is necessary to mention that the results of this study and the proposed mechanisms can be used as a method in similar studies.

  Keywords: Intersemiotic Translation, Intertextuality, Persian Painting, Joseph, Potiphar's Wife, Kamaluddin Behzad, Youssef Prophet TV series
 • Golsa Akbarzadeh, Amirhossein Salehi*, Mahmood Hajinasiri Pages 17-29

  Safavid in Iran coincides with Ming and Qing (16, 17 and 18 ad centuries) in China. In this period hand woven carpets have a special place in the history of these two countries in terms of design and production. silk road that contact Iran to China, caused the transfer of carpet culture and trade along this road. Considering that antique Chinese carpets have been less studied by researchers, reciprocal influences in hand woven carpets design between Iran and China have been not considered. This research is an attempt to study the reciprocal influences of hand woven carpets in Iran and China with a comparative - historical method. Therefore, by collecting data as a document and whit using an analysis-description approach, comparing Iranian and Chinese hand woven carpets to determine their commonalities. in this research without considering the appear progress and evolution of motifs in history, this question arises as to what effects did historical relations between Iran and China have on the design of hand woven carpets? What are the common and influential motifs in Iranian and Chinese carpets? By studies on the samples it has been determined that historical relations on Iranian samples lead to the production of carpets with gold and silver string. Design with Iranian garden and balance were also used on the Chinese carpets. The influences that arrived in Iran from China were also woven with the taste of Iranians and traveled to China again. such as peony and woven with gold and silver string. Also, different motifs arising from historical relations were identified, which are divided into three main categories: 1. Common motifs of Iran and China. 2. Chinese influential motifs on Iranian. 3. Iranian influential motifs on China.

  Keywords: Iran, China, Hand woven carpet, Safavid, Ming
 • Narges Yazdi, Majid Fadaei*, Nader Shayganfar Pages 31-42

  Liveness is one of the most important issues to consider in all arts in general and in performing arts in particular. In recent years with the ever- increasing popularity of intermedial and multimedial it has assumed a new significance and the nature and definition of liveness has become the subject of much theoretical debate. Following this novel trend numerous scholars and theorists have contributed to the vigorous debate on liveness. Liveness has been analyzed in various fields such as performance studies, media studies, film and television studies, sports studies, virtual studies and more. The present study, however, focuses on performance studies and media studies. In the wake of  Peggy Phelan’s observations in  “Unmarked: The Politics of Performance” namely claiming that performance’s only life is in the present as well as placing considerable emphasis on the fact that performance is ontologically ephemeral, numerous theorists contributed to advancing the discussion. Philip Auslander, initially determined to take issue with the ontological view, made an effort to investigate liveness taking innovations in digital and hybrid performances into consideration. Therefore, warning against solely attempting to locate liveness in the object of perception, he highlighted the role of spectator or audience. Recent innovations, however, proved these considerations insufficient too, since particularly during the COVID-19 pandemic the absence of live performance from cultural experience necessitated reassessment of previously agreed-upon statements. The present descriptive- analytical research which is conducted with comparative approach aims to explore the theories of Phelan and Auslander regarding liveness. In this regard, an attempt is made to examine the ideas of both theorists and compare them in the light of recent findings in this field. The findings of this research indicate that Phelan’s ontologically- based definition of liveness, though significant, might not prove practical considering recent innovations. On the other hand, Auslander’s pronouncements, initially based on the historicity and contingency of liveness, at each stage, reflect the specific conditions of the case studies he chooses to investigate. Particularly if we consider the new definition of space, which is related to the space created in digital performances, the co-presence of performer and spectator in time and space can exist, albeit in a new sense of space.

  Keywords: Liveness, Performance Art, Live Performance, Peggy Phelan, Philip Auslander
 • Gholamreza Maroof, Adeleh Talebzadeh* Pages 43-57

  By adopting a critical approach, following the adaptation of the concept of gender on the Horatian oath board, this research uses the ideas of postmodern philosophers such as "Lacan", "Derrida" and "Hélène Cixous" and on the opposition of "man and woman" and the lowering of the position of "woman". It focuses on the visual language of David and aims to find out the power relations of the 18th century French patriarchal society, how it was manifested in the visual language of David and redefined and represented the gendered concept of "woman". This review; Using the four steps defined in the method of "Edmund Burke Feldman", first in the description stage, the verbal-narrative origin of the painting; That is, he paid attention to the play "Horas" and the book "The Beginning of Roman Civilization", then he addressed the visual origin of the painting, i.e. "The Oath of Brutus" by Gwynn Hamilton and the forgotten gesture of "Roman Salutation". In the second step, with formal analysis, it was found that the relationships of form, color and composition were also formed based on the originality of men and the marginalization of women. In the third and fourth steps, during the interpretation and judgment with a psychoanalytical transition, we found out about David's childhood, he lost his father in a duel, his mother abandoned him and his architect uncles took care of him. Misogyny and attention and emphasis on architecture. He also behaved as an extremist in the field of politics, but the separation of his wife and children and his imprisonment led to the transformation of his intellectual and artistic world As he presented the painting "Mediator of the Sabine Women" to his wife as an antithesis of the oath of the Horatis to appease him, and after that the anti-feminist emotions in his works subsided. The result of this critical reading showed that David's life and works of art, after a long idealistic peak, have a sudden descent that has placed him on the horizon of reality.

  Keywords: Oath of Horatians, Jacques Louis David, Roman Salute, Nazi Salute, Feminist Criticism
 • Reza Pourzarrin, Asghar Javani* Pages 59-77

  Geometry has been one of the most important factors in the design of works in Iranian painting. As an identifying element, it has become the foundation for a distinctive characteristic in Iranian painting. In Iranian painting, a unique visual language is observed, which emerges from the interplay between form and content. This visual language is organized based on geometric relationships and proportions. In this article, the author employs the descriptive-analytical case method and library information collection techniques to comprehensively analyze the painting "The Killing of Arjasab by the Hand of Esfandiar in Ruyin Dej." The aim is to uncover the geometric structure underlying this painting. Therefore, the aim of this research is to study the calculated and purposeful geometric structure that aligns with the narrative theme depicted in the mentioned painting. For this purpose, the main research question is: What is the geometric structure present in the painting under investigation? Has the painter purposefully used geometry as a theme in the painting? The comparison and test results indicate that:1. In the painting depicting the killing of Arjasab by Esfandiar in front of the fortress, the artist skillfully incorporates a meticulously planned arrangement of geometric and military elements. This creates a harmonious composition that effectively conveys the painting's theme.2. The artist has reconstructed the geometric structure of the space by reducing the visual elements to basic shapes such as circles, triangles, squares, and pentagons. This is achieved through emphasizing geometric purity and utilizing a limited color palette.3. The painter has employed the conventional technique of line drawing and integrated mathematical proportions and numerical relationships to organize the elements that make up the artwork.

  Keywords: geometry, Iranian painting, Shahnameh Baysanqari, the killing of Arjasab by Esfandiar in Ruyin Dej, traditional calligraphy
 • Faezeh Jafari Mohammadabadi, Samad Samanian*, Mehdi Keshavarz Afshar Pages 79-98

  The Safavid period is considered the golden age of art in Iran. Numerous books were illustrated by painters in the royal courts of Safavid kings. On the other hand, Safavid king’s interest in Persian art led to the establishment of carpet weaving workshops. Carpets and miniatures with hunting designs are important groups of artworks in the 16th century, the most significant component of which are human motifs. The present study aims to identify the proportions of human motifs in carpets to miniatures with hunting scenery in the second school of Tabriz. Therefore, the main question is “what are the visual and characterological relations between Safavid hunting carpets and paintings in terms of human motifs?” The descriptive-comparative method is used to achieve research objectives. Moreover, data are collected from library and online resources. From the visual perspective, the results demonstrate close similarities between human images in hunting carpets and miniatures from the Safavid period, which can be due to the impact of miniature on carpet design and motifs. From the characterological viewpoint, five human characters, including hunters, Qurchis (royal bodyguards), musicians, attendants, and spectators, were detected, three of which (hunters, spectators, and attendants) exist in both, carpets and miniatures.

  Keywords: Safavid Art, Miniatures in the Tabriz’s Second School, Safavid Carpet, Hunting Carpet, Human Images