فهرست مطالب

عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) - پیاپی 48 (پاییز 1401)

مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)
پیاپی 48 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی ملک ثابت*، داود واثقی صفحات 13-44

  احمد غزالی تالیفی در قلمرو عرفان و کلام به نام «التجرید فی کلمهالتوحید» دارد که در آن مجموعه از لونی دیگر به اصل «توحید» نگریسته و دقایق بسیاری درباره آن بیان کرده است. التجرید با تفسیر حدیث «کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» آغاز می شود و غزالی با تکیه بر آیات و احادیث و روایات در فصول مختلف و به صورت دقیق به تفسیر آن می پردازد. در این کتاب علاوه بر توحید به مباحث دیگری چونان ولایت و اقسام اولیا، مراتب وجود و... پرداخته شده است. این پژوهش که بر مطالعات کتابخانه ای مبتنی است و با روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود، دیدگاه های شیخ احمد غزالی را درباره توحید بررسی و تحلیل می کند. غور در این مجموعه آشکار می کند که شیخ برای باطن ذکر «لا اله الا الله» اهمیت زیادی قایل و معتقد است که اهالی عالم فضل که از زمره انبیا و خواص الهی هستند، بطن این ذکر شریف را درک می کنند، لیکن اهالی عالم عدل که از عنایت الهی دورند و خطاب «ا لست بربکم» را با اکراه و اجبار «بلی» گفته اند، دقایق وادی توحید را درنیابند. به اعتقاد شیخ بدایت ذکر «لا اله الا الله» کفر و نهایتش ایمان است.

  کلیدواژگان: غزالی، التجرید فی کلمه التوحید، توحید، ذکر «لا اله الا الله»
 • شهرام ساری اصلانی، سیاوش مرادی*، میرجلال الدین کزازی صفحات 45-72

  در تاثیرپذیری عین القضات از ابوسعید ابوالخیر تردیدی نیست. او به سان ابوسعید، شریعت را مجموعه ای از قواعد می داند که نه تنها احوال عاشقان درآن مجموعه نمی گنجد، بلکه در عالم عرفان، مانند «نگاهبان» و حارسی است که نمی گذارد اسرار ربوبیت مجال بحث و پیدایش بیابد. نیمی از تصوف عین القضات استمرار تصوف خراسان است و نیم دیگر استمرار تصوف سلسله جبال ایران. عین القضات از ابوسعید شناختی دقیق داشته و از طریق محمد حمویه با وی آشنا شده و ظاهرا یکی از مقامات او را هم خوانده بوده است.این دلایل برای همسو بودن بخشی از نگرش ها و نگارش های قاضی با ابوسعید استوار به نظر می رسد و ما با عنایت به همین اصل برخی از وجوه تعالیم عرفانی عین القضات همدانی را در تعالیم عرفانی ابوسعید بازیافته ایم که نشان از گرایش و تعلق خاطر قاضی به تصوف خراسان و صوفیان خراسان دارد. این وجوه اشتراک به ترتیب عبارت اند از: نفی خودبینی، نفی تکبر، نفی تدبیر، نفی مقاومت و حکم وقت.

  کلیدواژگان: ابوسعید ابوالخیر، عین القضات همدانی، اشتراکات، اندیشه عرفانی
 • شهین قاسمی*، محمود تقی پوربدر صفحات 73-96

  هرمس(هرمتیسم) فلسفه و مذهبی است که بر اساس نوشته های هرمس «تریسمجستوس» ایجاد شده بود. ایده‎ های هرمس از قبیل روش های کنترل طبیعت، تاثیرگذاری بر ستارگان و نیرو های طبیعی بوده و این عامل، جلب توجه دانشمندان را به سحر، در ایجاد جنبه های عملی (هرمس) سبب گردیده بود. عدم هرگونه امتیاز بین صفات و اسماء در ذات باری تعالی از جمله مشارب فکری هرمس به شمار می آید. این پژوهش بن مایه های هرمسی مانند: تجلی، کیمیا، استحاله و... را در حدیقه الحقیقه سنایی، منطق الطیر عطار و مثنوی معنوی مورد بررسی قرار داده است. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که اندیشه های هرمسی در آثار مذکور وجود دارد و مضامینی چون: خویشتن نگری، ابن الوقت بودن، مرگ قبل از مرگ، حراست از میراث ایران باستان و... را شامل می شود. این ویژگی ها در تعامل با عرفان اسلامی، اعتلا، جذابت و روشنگری جامعه را به همراه دارد..

  کلیدواژگان: هرمس، اندیشه های هرمسی، عرفان، سنایی، عطار، مولوی
 • مهدی محمدی* صفحات 97-127

  مرگ از جمله مفاهیمی است که در فرهنگ بشری معانی گوناگونی دارد. معنای رایج آن از بین رفتن حیات است و علاوه بر آن دارای مفاهیم ضمنی دیگری نیز می باشد؛ از جمله جهالت، اندوه، بد خویی و... و در نهایت از دیدگاه عرفانی موت یا مرگ، یعنی موت ارادی یا مرگ اختیاری که مردن است از هوا و مراد دنیا و صفات مذموم نفسانی و زنده شدن به حیات طیبه الهی. با توجه به کلام وحی و روایات و احادیث درک عمیق تری از مفاهیم گوناگون مرگ حاصل می شود. غزالی و عطار از جمله کسانی هستند که تحت تاثیر مباحث انسان پژوهی در قرآن و حدیث همچنین دیدگاه عرفانی خویش به این موضوع پرداخته اند. اگرچه غزالی دارای مشرب عرفانی است ولی وقتی سخنانش را با کلام عطار می سنجیم تفاوت آشکار می شود. غزالی متکلمی زاهد و اندیشمند است که صبغه ی شریعت و عنصر تعقل در کلامش بسیار پر رنگ می باشد و عطار عارفی است با نگاهی ذوقی و هنری به الاهیات و تخیل و رمزگونگی به کلامش صبغه ای هنری می بخشد.

  کلیدواژگان: غزالی، عطار، مرگ، احتضار، برزخ، رستاخیز
 • رودابه خاکپور* صفحات 128-158

  مولانا از عرفای نامدار ایرانی است. وی در آثار خویش، اهمیت خاصی برای شناخت ماهیت و چیستی انسان و سرنوشت او قایل است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و تحلیل انسان‏شناسی مولانا می‏پردازد. این پژوهش نشان می‏دهد که مولانا برای انسان در نظام هستی، جایگاه خاصی قایل بوده است. انسان را غایت خلقت می‏داند که می‏تواند با انتخاب راه ضلالت، سقوط کند و تا اسفل السافلین برود و خود را به دست خود در چاهی سرنگون سازد که قعرش ناپیداست. همچنین می تواند به ملکوت اعلی صعود کند و از همه موجودات فراتر رود. در این مرحله است که آدمی مظهر خداوند متعال می شود. به‏عبارتی در دیدگاه وی، در این قالب خاکی، حقیقتی نهفته است که از همه حقایق الواح و ارواح، آگاه است و علل این شرافت و برتری را وجود نفخه‏ الهی در انسان می‏داند.

  کلیدواژگان: مولانا، انسان شناسی عرفانی، روح، صعود، خدا
 • سید علی جعفری صادقی* صفحات 159-179

  در تحلیل های سبک شناسانه، سبک سروده های غزل سرایان سده هشتم هجری به سبک تلفیق عشق و عرفان نام بردار گشته است. دقتی دگرباره در مفهوم این عنوان و تحقیق و مطالعه در غزلیات عرفانی، بر ما آشکار می سازد که اولا برای عنوان عاشقانه- عارفانه که بر این سبک گذاشته شده، مصداق هایی چندگانه می توان برشمرد، که هر کدام از آن ها دارای ویژگی های متمایز و مشخص کننده دسته ای جداگانه از آثار عرفانی است، و ثانیا دایره شمول سبک تلفیق در غزل فارسی، که از نخستین گام ها در سروده های عرفانی می توان نشانه های آن را بازیافت، نسبت به آن چه در تحلیل های سبکی از آن بحث می شود، یعنی غزلیات سده هشتم هجری بسیار گسترده تر است؛ اگرچه ما با گونه ای سرودن غزلیات عارفانه و تداوم آن در سده هشتم نیز روبه رو هستیم و در واقع برداشت های چندگانه ای که از سبک عاشقانه- عارفانه می توان داشت، نمایشگر روند متداوم و رو به گسترش آمیختگی عناصر اصلی محتوایی غزلیات فارسی؛ یعنی: عشق، عرفان و قلندریه سرایی است. در این مقاله روند متداوم این تلفیق در سروده های غزل سرایان صاحب سبک تا پایان سده هشتم هجری مورد بررسی و دقت قرار گرفته است. و درباره جایگاه هر کدام از شاعران غزل سرا در این راستا تحقیق شده و آشکار گردیده است که بنا بر دلایلی چون: پیوند ناگسستنی مباحث نظری عشق و عرفان با یک دیگر، وجود نشانه های مضامین تلفیقی عاشقانه و عارفانه از آغاز سرودن غزلیات عرفانی فارسی در سده ششم، محدودیت این بحث سبکی به بررسی محتوایی در یکی از قالب های شعر فارسی و همچنین برداشت های متفاوتی که می توان از اصطلاح «عاشقانه- عارفانه» داشت، نمی توان به سبکی مستقل در غزل سرایی فارسی با این عنوان قایل بود.

  کلیدواژگان: غزل، عشق، عرفان، ملامتی، سبک
 • زهره شعاعی* صفحات 180-207

  این پژوهش با استناد به کتب و منابع موجود با روش مروری و کتابخانه ای و نیز تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی و تبیین ابعاد بصیرت عرفانی در حادثه کربلا به انجام رسید. همچنین در این راستا سعی شد با شرح ابعاد عرفان، معرفت و بصیرت مروری بر حادثه کربلا و رشادت ها و بصیرت ها داشته و این واقعه سنگین را از دیدگاه بزرگان و عرفا بازشناسی کرده و درس هایی را که از آن می توان گرفت در قالب این مقاله بیان نماییم. همچنین با آوردن نمونه هایی از بصیرت عینی در کربلا به ویژگی های اهل بصیرت و تمایز آن با یاران بی بصیرت در حرکت امام حسین(ع) برسیم. لذا با توجه به مطالب عنوان شده دریافتیم که عرفان در واقع رسیدن به نور حق و دست شستن از خویش و فنای در ذات احدیت است. یکی از منازل عرفانی بصیرت است؛ بصیرت در کربلا از ویژگی های بارز شهیدان کربلا و نیز خون خواهان شهیدان کربلاست.

  کلیدواژگان: عرفان، بصیرت عرفانی، واقعه کربلا، امام حسین (ع)
 • فرح نیازکار*، محمد حمیدی صفحات 208-236

  اشعار عطار نیشابوری سرشار از مفاهیم انسان دوستی است، مفاهیمی که در عرفان و اخلاق ایرانی و اسلامی، تاریخی قابل تامل دارد. او با درک هوشمندانه اصول اخلاقی و تطبیق این امور با مناسبات زندگانی عصر خویش، برجسته ترین عارفی است که به آزادی انسان پایبند بوده و به تبیین و توصیه آن پرداخته است. انسان آزاده ای که آزادگی در اشعارش، مفهومی گسترده و گستره ای فراگیر داشته و با مفاهیمی چون عشق، ملامت، نقد پذیری و ستایش دیوانگان که به نوعی بیانگر روح آزاداندیش و نگرش وی به این موضوع بوده، درهم تنیده است. بی تردید، در نگاه ژرف وی به این امر، برگزینش زهد و گریز از دنیا در جهت کسب آزادی و آزادمنشی، شاخصی مهم تلقی می شود؛ چنان که رسیدن به مقام قرب الهی را بندگی خالص و آزادگی روح انسان برمی شمارد و تحقق این امر را از طریق تربیت نفس برای ترک دنیا و پرهیز از علایق دنیوی و کسب فضایل اخلاقی و عاشق زیستن میسر می داند. این پژوهش، کوششی است برای تبیین نمود آزادگی در اشعار عطار نیشابوری و به روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است.

  کلیدواژگان: آزادی، آزادگی، قرب الهی، عطار نیشابوری، اشعار
|
 • Mehdi Maleksabet*, Davood Vaseghi Pages 13-44

  Abul Fattouh Ahmad Ghazali is one of the great Sufis and one of the scholars of this ideology who has left precious works on Sufism. In addition to Savaneh Al-Oshshagh, which is one of the most important books of Sufis on the subject of love, he has also authored another book named Al-Tajrid fi Kalameh Al-Touhid, in the realm of mysticism and theology, in which, he looked at the principle of “monotheism” from another perspective, and has expressed many points and details about it. Al-Tajrid, starts with interpretation the Hadith of “The word of Allah is my fortress, those who enter my fortress are safe from my chastisement” and Ghazali interprets it in detail by relying on verses, hadiths and narrations from different sources. In addition to monotheism, there are other topics in this book, such as guardianship and types of Saints, the levels of existence, the Level of the seeker, the attributes of the knowledge of the soul, the levels of the world of the secret and so on. This research, which is based on library studies and is done through a descriptive-analytical method, investigate and analyzes Sheikh Ahmad Ghazzali's views on monotheism. Results reveal that the Sheikh attaches great importance to the depth of “There is no God except Allah” verse, and believes that the people of the world of grace, who are among the prophets and divine gentlefolks, understand the meaning of this noble verse; but the people of the laity, who are far from God's grace, and reluctantly said “yes” to “Alast-o Berabbekom” (am I not your God) address, do not understand the subtleties of the mystic area. Ghazali believes that “There is no God except Allah” verse start with blasphemy but ends in faith and belief.

  Keywords: Ahmad Ghazzali, Al-Tajrid fi Kalema Al-Tohid, Monotheism“There is no God except Allah” verse
 • Shahram Sariaslani, Syavash Moradi*, Mir Jalal Aldin Kazzazi Pages 45-72

  There is no doubt that Ain al-Qadat was influenced by Abu Saeed Abul Khair. Like Abu Saeed, he considers the Sharia as a set of rules that not only do not include the status of lovers, but also in the world of mysticism, it is like a "watchman" and a guardian who does not allow the secrets of God to be discussed. Half of the Sufism of Ain al-Qadat is the continuation of Khorasan Sufism, and the other half is the continuation of the Sufism of Selseleh Jebal (the mountain chain) of Iran. Ain al-Qadat had a detailed knowledge of Abu Saeed and got to know him through Muhammad Hamouyeh, and apparently he had also read one of his Maghmehs. These reasons for the alignment of some of Qadi's attitudes and writings with Abu Sa'id seem to be solid, and based on this similarity, we have recovered some of the aspects of the mystical teachings of Ain al-Qadat Hamadani in the mystical teachings of Abu Sa'id, which shows the tendency and likelihood of him for belonging to the Sufism of Khorasan and the Sufis of Khorasan. These common aspects in the works and thoughts of these two great thinkers are respectively: negation of self-centeredness, negation of arrogance, negation of resourcefulness, negation of resistance and judgment of time.

  Keywords: Abu Saeed Abul Khair, Ain al-Qadat Hamdani, commonality, mystical thought
 • Shahin Ghasemi*, Mahmood Mahmoodtaghipoorbadr Pages 73-96

  Hermes (Hermetism) is a philosophy and religion that was created based on the writings of Hermes (Trismegistus). The ideas of Hermes, such as the methods of controlling nature, influencing the stars and natural forces, have been said to have attracted the attention of scientists to the magic in creating practical aspects (Hermes). The lack of distinction between attributes and names in the essence of God the Almighty is one of Hermes' intellectual problematic. This research aims to study some Hermetic principles such as: manifestation, transfiguration, alchemy, etc. The findings show that there is a hermetic thought in the poetry of the mentioned poets, and themes such as self-viewing, being of the time, death before death, protecting the heritage of ancient Persia, etc. are among such themes. These features, in interaction with Islamic mysticism, bring elevation, attractiveness and intellectualism to the society. This research was developed using a descriptive-analytical and library method.

  Keywords: Hermes, mysticism, Sanaei, Attar, Molavi
 • Mahdi Mohammadi* Pages 97-127

  Death is one of the concepts that has different meanings in human culture. Its common meaning is loss of life, and in addition to that, it also has other implicit meanings; including ignorance, sadness, bad temper, etc., and finally, from the mystical point of view, death, that is voluntary or optional death, is to die from the world's whims and desires and reprehensible carnal traits and to be revived to the divine life. Based on the words of Revelation, traditions and hadiths, a deeper understanding of the various concepts of death can be obtained. Ghazali and Attar are among those who have addressed this subject under the influence of anthropological discussions in the Quran and Hadith, as well as their mystical perspective. Although Ghazali has a mystical spirit, but when we compare his words with Attar's words, the difference becomes apparent. Ghazali is an ascetic and thoughtful theologian who has the color of Sharia and the element of logic in his words, and Attar is a mystic with a tasteful and artistic view of theology, and his imagination and mystery give an artistic color to his words.

  Keywords: Ghazali, Attar, death, purgatory, resurrection
 • Roudabe Khakpour* Pages 128-158

  Molana is one of the famous Iranian mystics. In his works, he attaches special importance to understanding the nature and essence of man and his destiny. The present study investigates and analyzes the anthropology of Rumi with a descriptive-analytical method. This research shows that Rumi has given a special place to man in the system of existence. He considers man to be the ultimate product of creation who may fall by choosing the path of misguidance and go to the bottom of the earth and throw himself into a well whose bottom is invisible. Reversely, man can also ascend to the supreme realm and surpass all beings. It is at this stage that a person becomes a manifestation of God, the Almighty. In other words, in Moalna's view, there is a truth hidden in this earthen form of human being which is aware of all the truths of forms and spirits, and he considers the causes of this honor and excellence to be the existence of divine inspiration in man.

  Keywords: Rumi, mystical anthropology, soul, ascension, God
 • Seyed Ali Jafari Sadeghi* Pages 159-179


  In the stylistic analysis, the style of the ghazals of the 8th century Hijri poets is called the style of combining love and mysticism. A new close study of this concept in mystical sonnets reveal to us that first of all, for the romantic-mystical title that has been applied to this style, we can list several examples, each of which has distinctive features that characterize a separate category of mystical works, and secondly, the scope of inclusion of combination style in Persian poetry, whose signs can be recovered from the first steps in mystical poems, is related to what is discussed in stylistic analysis, (that is, in the poems of the 8th century (a. h.)) are much wider. Although we are faced with a type of mystical lyric writing and its continuation in the 8th century, the multiple interpretations that can be had of the romantic-mystical style show the continuous and expanding process of the fusion of the main elements of the content of Persian sonnets such as love, mysticism and Qalandriya-writing. In this article, the continuous process of this integration in the ghazal compositions of Sahib-style poets until the end of the 8th century (a. h.) has been carefully examined. And about the position of each of the lyric poets in this style, it has been studied and found that due to reasons such as the unbreakable connection of the theoretical topics of love and mysticism, the existence of signs of romantic and mystical fusion themes from the beginning of writing lyric poetry of Persian mysticism in the 6th century has been unavoidable. Therefore, limiting this stylistic discussion to the analysis of content of just one form of Persian poetry, as well as the different interpretations that can be had of the term "romantic-mystical", one cannot come up with an independent style in lyric poetry.

  Keywords: sonnet, love, mysticism, Malamati, style
 • Zohreh Shoaei* Pages 180-207

  This research was done by referring to the available books and sources using a library as well as analytical-descriptive method with the aim of investigating and explaining the aspects of mystical insight in Karbala incident. Therefore, in this regard, an attempt was made to review the event of Karbala and the wisdom and insight related to it by describing the dimensions of mysticism, knowledge and insight. Also, in order to recognize this grand event from the perspective of elders and mystics, and to learn the lessons that can be learned from it, the present article has done insightful studies. By bringing objective examples of the role of insight in Karbala, the study has highlighted the characteristics of the people of insight and those who lacked of insight in the movement of Imam Hussain (AS). Therefore, according to the mentioned arguments, it was found that mysticism is actually reaching the light of truth and ignoring one's self through annihilating oneself in the essence of God. One of homes of this mystical path is insight; Insight is one of the prominent characteristics of the martyrs of Karbala and also of those who want to avenge the martyrs of Karbala.

  Keywords: mysticism, mystical insight, Karbala event, Imam Hussain (AS)
 • Farah Niazkar*, Mohammad Hamidi Pages 208-236

  Attar Nishabouri's poems are full of humanitarian concepts which have a remarkable history in Iranian and Islamic mysticism and ethics. By intelligently understanding moral principles and adapting them to the life relationships of his era, Attar is known as the most prominent mystic who adhered to human freedom, explained and recommended it to humanity. The presence of a free man whose freedom has a broad meaning and an all-encompassing spectrum is intertwined with concepts such as love, blame, criticism and praise of the crazy, is a key motif of his major poems and is a way  for expressing his free-thinking spirit and his attitude towards this issue. Undoubtedly, in Attar's profound view of this matter, the choice of asceticism and escape from the world of materialism in order to gain freedom and liberty is considered an important indicator. As he considers reaching the position of closeness to God as pure servitude and freedom of the human soul, he considers the realization of this to be the process of training the soul towards leaving the world and avoiding worldly interests and acquiring moral virtues and living in love. What follows in this research is an attempt to explain the expanded the presence of the motif of freedom in Attar Neishabouri's poems using an analytical-descriptive method and a content analysis approach.

  Keywords: freedom, liberty, closeness to God, Attar