فهرست مطالب

Journal of Money & Economy
Volume:18 Issue: 1, Winter 2023

 • تاریخ انتشار: 1403/02/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سجاد جلالی، علی اصغر انواری رستمی*، جلال سیف الدینی صفحات 1-32

  در اقتصادهای بانک محور، نظام بانکی مسوولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد. به دلیل اهمیت سیستم بانکی در تجمیع پس انداز و نهایتا تخصیص اعتبارات در بخش های مورد نیاز اقتصادی، لازم است که با روش های مناسب، عملکردشان مورد ارزیابی قرارگیرد. از این رو در این پژوهش، با طراحی مدلی جهت ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانکها و تببین نقش ریسک اعتباری در بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های (1399-1394)، با استفاده از یک روش دومرحله ای توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی که از لحاظ هدف نیز، بصورت کاربردی است، اقدام گردید. لذا در ابتدا با توجه به نهاده ها و ستانده های مورد استفاده در مدل های تحلیل پوششی داده ها، کارایی واحدها مشخص گردید. نتایج حاصل از محاسبه کارایی با دو روش SBM و DEA  آرمانی در این مرحله نشان داد که در طی این دوره، بانک های ملت، تجارت و پارسیان با بالاترین کارایی فعالیت داشته اند. در مرحله دوم نیز با برازش دو مدل رگرسیونی توبیت و لجستیک ، نتایج  حاصله نشان داد که بین شاخصهای اصلی تعیین کننده ریسک اعتباری با مقدار کارایی بانکها تجاری، رابطه آماری معنادار و مهمی وجود دارد. نتایج نشان می دهند که رابطه معنادارآماری بین دو شاخص وجود دارد. به طور کلی، این مقاله اهمیت ارزیابی کارآیی سیستم بانکی در اقتصادهای بانک محور را به نمایش می گذارد و یک مدل مفید برای این کار ارائه می دهد. این مقاله همچنین نقش حیاتی ریسک اعتباری به عنوان یک شاخص کلیدی در کارآیی بانک ها را نشان می دهد که می تواند به توسعه استراتژی های موثر مدیریت ریسک در بخش بانکداری کمک کند و بانک ها باید به آن توجه کنند تا کارآیی خود را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: کارایی بانکی، ریسک اعتباری، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، رگرسیون توبیت، رگرسیون لجستیک
 • روح الله محبت پور، احمد گوگردچیان*، کریم آذربایجانی صفحات 33-50

  در این پژوهش اثر وضع تحریم های مالی بین المللی بر سطح اشتراک گذاری بین المللی ریسک در کشورهای درحال توسعه در دوره زمانی 2022-2011 با استفاده از رویکرد جفت و جورسازی نمره تمایل بررسی شد. اشتراک گذاری بین المللی ریسک به فرایندهایی گفته می شود که درآن کشورها با چشم اندازهای درآمدی متفاوت با انجام معاملات تجاری و مالی در سطح بین المللی ریسک نوسان درآمدی شان را بین یک دیگر به اشتراک می گذارند. بنابراین درآمد و مصرف شان تنها به تولید داخلی شان بستگی ندارد. بلکه، به تولید سایر کشورها (کشورهایی که دارایی های شان را نگه داری می کنند) نیز بستگی دارد. چون جریان های بین المللی سرمایه کانال های اصلی اشتراک گذاری بین المللی ریسک هستند؛ وضع تحریم های مالی بین المللی بر یک کشور باعث کاهش جریان های بین المللی سرمایه و بنابراین باعث کاهش اشتراک گذاری بین المللی ریسک در آن کشور می شود. براساس نتایج بدست آمده از پژوهش، اثر وضع تحریم های مالی بین المللی بر سطح اشتراک گذاری بین المللی ریسک منفی و معنادار بوده است. زیرا، اندازه اشتراک گذاری بین المللی ریسک در کشورهایی که در معرض تحریم نبوده اند (کشورهای گروه کنترل) برابر 5877/0 و در کشورهایی که تحریم شده اند (کشورهای گروه درمان)، برابر 2431/0 بود. یعنی، وضع تحریم های مالی بین المللی باعث کاهش سطح اشتراک گذاری بین المللی ریسک در کشورهای درحال توسعه شده است.

  کلیدواژگان: اشتراک گذاری بین المللی ریسک، تحریم های مالی بین المللی، کشورهای درحال توسعه، جفت و جورسازی نمره تمایل
 • مه سیما کاظمی موحد*، احمد خلیلی جعفرآباد، سعید روحانی، حمیدرضا یزدانی، بابک سهرابی صفحات 51-74

  تحلیل تکنیکال و بنیادین دو روش اصلی برای مطالعه بازارهای مالی هستند. با این حال، دسترسی به اینترنت و رسانه های اجتماعی به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. شبکه های اجتماعی به منبع اطلاعات برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. سوروویسکی (2005) دریافت رسانه های اجتماعی می توانند بهتر از افراد پیش بینی کنند که به عنوان خرد جمعی شناخته شد. در این مطالعه، پتانسیل خرد جمعی جهت بهبود دقت پیش بینی قیمت سهام ارزیابی شد. با این هدف یک مدل پیش بینی توسط حافظه بلند کوتاه مدت و بر اساس خرد جمعی ایجاد شد. نظرات کاربران فارسی زبان در مورد سهام های بورس اوراق بهادار تهران به مدت 8 ماه جمع آوری و در کلاس های خرید، فروش و خنثی طبقه بندی شد. در طول دوره تحقیق، 823 سهام از سوی کاربران پیشنهاد شده بود که 52 سهام که بیش از 100 پیشنهاد داشتند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. دقت مدل پیش بینی برای 19 سهم افزایش یافت. در حالی که برای 33 سهم باقی مانده این اتفاق نیفتاد. توجه به این نکته مهم است که برای سرمایه گذاران بسیار مهم است که تفکر انتقادی را به کارگیرند. خرد جمعی می تواند به عنوان یکی از ورودی های فرآیند تصمیم گیری در کنار سایر عوامل مرتبط در نظر گرفته شود. خرد جمعی فرصتی را فراهم می کند تا به اطلاعات گسترده و متنوعی دست یافت. بازارها یا پلتفرم های پیش بینی مبتنی بر خرد جمعی که نظرات تعداد زیادی از افراد را جمع آوری می کنند، می توانند بینش های ارزشمندی در مورد روندهای اقتصادی، ترجیحات سرمایه گذاری و انتظارات آتی ارائه دهند. این شاخص ها می توانند به طور غیرمستقیم جریان پول را با درک خرد جمعی شرکت کنندگان منعکس کنند. ترکیب خرد جمعی، تحلیل بنیادی و تکنیکال می تواند ابزار مفیدی برای معامله گران در تشخیص جریان سرمایه و فرصت های سودآور باشد.

  کلیدواژگان: خرد جمعی، پیش بینی قیمت سهام، حافظه بلند کوتاه مدت
 • مهدی دارابی، عبدالناصر همتی، تیمور رحمانی*، محمد مروتی صفحات 75-94

  نظریه برابری قدرت خرید نسبی برای تعیین روند بلندمدت نرخ ارز در ایران نسبت به انتخاب سال پایه کاملا حساس است. بنابراین با تغییر سال پایه روندهایی با اختلاف سطح چند صد درصدی به دست می آید. بدین معنا که روند بلندمدت نرخ حقیقی ارز در سطح ثابتی قرار ندارد. به عبارت دیگر، برخلاف نظریه PPP، روند نرخ حقیقی ارز نامانا است. مطالعات تجربی تغییرات نامانای رابطه مبادله که از تغییرات قیمت حقیقی نفت ناشی می شود را یکی از دلایل آن می دانند. مطالعه حاضر با بررسی هم انباشتگی متکی بر رویکرد خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی، رابطه بین نرخ واقعی ارز و رابطه مبادله در ایران را از سال 1960 تا 2020 را مورد ارزیابی قرار داده است. ما نشان دادیم که شرایط تجاری بالاتر منجر به کاهش نرخ واقعی ارز می شود و بالعکس. نتایج حاکی از یک رابطه بلندمدت است، به این معنی که شرط لازم برای برآورد روند بلندمدت نرخ ارز در یک دوره برای ایران، داشتن رابطه مبادله یکسان تجارت در سال پایه است.

  کلیدواژگان: تعیین نرخ ارز، رابطه مبادله، قیمت نفت، آزمون کرانه ها
 • محمد قزلباش، امیر هامونی، سعید تاج الدینی، داود ارغوان* صفحات 95-110

  هدف از این مطالعه بررسی عملکرد بازار ارز ایران از طریق همبستگی مشروط پویا (DCC) بین بازار دلار مبادله ای ایران و بازار دلار نرخ آزاد ایران، هم در روزهای همزمان و هم با یک روز تاخیر، از 20 ژوئن تا تا 30 اکتبر 2022 می باشد. یافته ها نشان می دهد که DCC برای سری روزهای همزمان (dcc0)  48 درصد بوده است، در حالی که DCC برای بازار دلار مبادله ای ارز ایران با تاخیر یک روزه نسبت به بازار دلار نرخ آزاد ایران (dcc+1) 17 درصد بوده است. DCC برای بازار دلار نرخ آزاد ایران با تاخیر یک روزه نسبت به بازار دلار مبادله ای ایران (dcc-1) 35 درصد بود.

  کلیدواژگان: همبستگی شرطی پویا، عملکرد بازار. سیاست های پولی
 • مریم ملکی*، فروغ رودگرنژاد، صمد جباری اصل صفحات 111-132

  هدف اصلی پژوهشگر در این پژوهش بررسی ابعاد خط ‎‎مشی گذاری شبکه ای (شبکه خط مشی گذاری) مبتنی بر پاسخ گویی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری الکترونیکی) می باشد. جامعه آماری مدیران معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه در بخش کمی از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است؛ که تعداد آنها 282 نفر و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای توزیع پرسشنامه انجام شده است. به منظور تجزیه و تحلیل فرضیات از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داد که مولفه های خط مشی گذاری شبکه ای (توسعه پایدار سازمانی، جهت گیری هدفمند سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، شکل گیری هویت سازمانی، رفع شکاف عملیاتی و سلامت اداری) بر پاسخگویی عمومی یا مردمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، شبکه خط مشی گذاری، پاسخگویی عمومی
|
 • Sjjad Jalali, AliAsghar Anvary Rostamy*, Jalal Seifoddini Pages 1-32

  In economies where banks play a key role in aggregating savings and allocating credit to various sectors, it is crucial to evaluate the performance of the banking system using appropriate methods. This research paper presents a model for evaluating the efficiency of commercial banks listed in the Tehran Stock Exchange during the period from 2015 to 2020, with a focus on the impact of credit risk. The study employs a two-step descriptive-correlation retrospective method to rank the banks and explain the role of credit risk in their efficiency. Specifically, the efficiency of the banks is determined using inputs and outputs based on DEA (Data Envelopment Analysis) models. The calculation of efficiency using ideal SBM (Slacks-Based Measure) and DEA methods reveals that Mellat, Saderat, and Tejaret banks were the most efficient during the study period. Furthermore, Tobit and logistic regression models are used to investigate the relationship between the main determinants of credit risk and the efficiency of commercial banks. The findings indicate a statistically significant relationship between the two factors. Overall, this paper highlights the importance of evaluating the efficiency of the banking system in bank-oriented economies and provides a useful model for doing so. The research paper highlights the significant impact of credit risk on bank efficiency, emphasizing its role in shaping effective risk management strategies within the banking sector. It suggests that banks should prioritize these factors to enhance their operational efficiency.

  Keywords: Banking Efficiency, Credit Risk, Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis, Tobit Regression, Logistic Regression
 • Roholla Mohabatpoor, Ahmad Googerdchian*, Karim Azarbaijani Pages 33-50

  The present study investigated the effect of imposing international financial sanctions on international risk sharing in developing countries during 2011-2022 using the propensity score matching (PSM) approach. International risk sharing refers to the processes in which countries with different income prospects share the risk of income fluctuations with one another by conducting commercial and financial transactions internationally. Therefore, their income and consumption no longer depend solely on domestic production, but also depend on the production of other countries (countries that own their assets). Since, international capital flows are the main tools for international risk sharing. Imposing international financial sanctions on a country reduces international capital flows and therefore reduces international risk sharing in that country. As the results showed, the impact of financial sanctions on international risk sharing has been negative and significant because the measure of the international risk sharing index in countries that were not subject to sanctions (control group) was 0.5877 and in countries that were subject to sanctions (treatment group) was 0.2431. Therefore, imposing international financial sanctions has reduced risk sharing in developing countries.

  Keywords: International Risk-Sharing, International Financial Sanctions, Developing Countries, Propensity Score Matching Approach
 • Mahsima Kazemi Movahed*, Ahmad Khalili Jafarabad, Saeed Rouhani, HamidReza Yazdani, Babak Sohrabi Pages 51-74

  Technical and fundamental analysis are the two principal methods for studying financial markets. However, access to internet and social media helps investors make better decisions. Social media has turned into a source of information for investors. Surowiecki (2005) found social media can predict better than individuals, known as the Wisdom of the Crowd. In this study, we tried to evaluate the wisdom of the crowd’s potential to improve stock price prediction accuracy. So, we developed a prediction model by Long Short-Term Memory based on the wisdom of the crowd. Persian users' opinions on Tehran Stock Exchange stocks were gathered for 8 months and classified as buying, sell, or neutral. During the research period, people mentioned 823 stocks and 52 stocks, which had over 100 recommendations, were chosen. Prediction model accuracy was increased for 19 stocks. While, for 33 stocks were not more accurate with the wisdom of the crowds and social media features. It is important to note that investors apply critical thinking. The wisdom of the crowd can be one input to the decision-making process, along with other related factors. The wisdom of the crowd provides an opportunity to access vast and diverse information. Getting opinions from various people can provide valuable insights into economics and investment preferences. The wisdom of the crowd can help reveal the flow of money. The combination of the wisdom of the crowd, fundamental, and technical analysis can be a useful tool for traders in detecting capital flow and profitable opportunities.

  Keywords: Wisdom of Crowd, Stock Price Prediction, Long Short-Term Memory, LSTM
 • Mehdi Darabi, Abdolnaser Hemmati, Teymur Rahmani*, Mohammad Morovati Pages 75-94

  The theory of relative purchasing power parity to determine the long-run trend of the exchange rate in Iran is quite sensitive to the base year selection. So, by changing the base year, trends with a level difference of several hundred percent are obtained. It means that the long-run trend of the real exchange rate is not at a constant level. In other words, contrary to the PPP theory, the real exchange rate trend is not stationary. Empirical studies consider the non-stationary change in terms of trade resulting from the changes in the real oil price as one of the reasons. This study examines the nexus between the real exchange rate and terms of trade in Iran from 1960 to 2020, using the autoregressive distributed lag approach to cointegration as the estimation method. We find that higher terms of trade lead to a decline in the actual exchange rate and vice versa. The results indicate a long-run relationship, which means that the condition needed to estimate the long-term trend of the exchange rate in Iran is to have the same terms of trade in the base year.

  Keywords: Exchange rate determination, Terms of trade, Oil price, Bound test
 • Mohammad Qezelbash, Amir Hamooni, Saeid Tajdini, Davood Arghavan* Pages 95-110

  The aim of this study was to assess the performance of the Iranian currency exchange market by analyzing the dynamic conditional correlation (DCC) between the Iranian currency exchange rate and the free market exchange rate of the US dollar in Iran. This analysis was conducted for both the same day and with a one-day lag, spanning from June 20 to October 30, 2022. The results of the study indicate that the DCC for concurrent days (denoted as dcc0) stood at 48%. Meanwhile, the DCC for the Iranian currency exchange rate with a one-day delay compared to the free market US dollar exchange rate in Iran (referred to as dcc+1) was 17%, and the DCC for the free market US dollar exchange rate with a one-day lag behind the Iranian currency exchange rate (referred to as dcc-1) was 35%.

  Keywords: Dynamic conditional correlation, Iran currency exchange, Monetary policy
 • Maryam Maleki*, Forough Rudgarnejad, Samad Jabari Asl Pages 111-132

  The primary aim of this study is to investigate the parameters involved in the formulation of the Network Policy-Making, commonly referred to as policy networks, with a particular emphasis on public accountability within the Ministry of Economic Affairs and Finance. This investigation primarily focuses on the electronic Treasury. The statistical population comprises the managers who are employed at the Deputy Ministry for Financial Supervision, a division operating inside the General Directorate of the Ministry of Economic Affairs and Finance. In order to ascertain the appropriate sample size, a questionnaire was administered using a multi-stage cluster sampling approach, resulting in a total sample size of 282 participants. The hypotheses were examined using the structural equation modeling method and the software LISREL. The findings indicated that various factors related to network policy-making, such as organizational sustainable development, organizational goal orientation, participative decision-making, and organizational identity formation, have a positive and significant impact on public accountability.

  Keywords: Policy-making, Policy network, Public Accountability