فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ترانه طاهری، محمدبهشاد شفیعی*، سورنا ستاری صفحه 1
  در این مقاله فرض بر این است که سیستم Micro-CHP با محرکه موتور احتراق داخلی، بخشی از تقاضاهای گرمایش فضا، آب گرم و برق را برای یک ساختمان مسکونی 3 طبقه تک واحدی در اقلیمهای گوناگون ایران تامین کند. به این منظور پس از ارزیابی بارهای گرما و برق ساختمان برای هریک از اقلیمها، ظرفیت بهینه موتور احتراق داخلی و بویلر کمکی در هر اقلیم تخمین زده شد. حالت مبنا با فرض فروش برق به شبکه با نرخی برابر با میزان خرید آن، مطابق پله مصرفی و اختصاص اعتباری معادل 30 دلار به ازای کاهش هر تن گازهای گلخانه ای حاصل از اجرای پروژه منظور شد. با شرایط یاد شده زمان بازگشت سرمایه درهر سه اقلیم به کمتر از 4 سال و در اقلیم معتدل به 3 سال رسید. برای مقایسه، سایر شرایط از جمله خریداری نشدن برق مازاد و اختصاص نیافتن اعتبار کاهش گازهای گلخانه ای و خریداری شدن برق مازاد تولیدی سیستم با قیمتهای آزاد در نرم افزار وارد و نتایج بر حسب شاخصهایی نظیر زمان بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت داخلی و ارزش فعلی خالص محاسبه شد که حاکی از تاثیر چشمگیر افزایش قیمت خرید برق تولیدی و تخصیص اعتبار کاهش گازهای گلخانه ای بر کاهش زمان بازگشت سرمایه بود و نقش حمایتی دولت را در ترویج این سیستم ها در کشور نشان می دهد.
  کلیدواژگان: موتور احتراق داخلی، تولید همزمان، اقلیم، زمان بازگشت سرمایه، کاهش گازهای گلخانه ای
 • سید ابراهیم موسوی ترشیزی*، مهندس مهیار ابراهیمی صفحه 7
  با محدودیت های ایجاد شده در مصرف انرژی های فسیلی، استفاده از انرژی خورشید به عنوان منبع گرما در آب-گرمکنهای خورشیدی و یا تولید انرژی الکتریکی توسط صفحات فتوولتاییک در دهه های اخیرمورد توجه روز افزون قرارگرفته است. استفاده از روشنایی خورشید نیز برای روشن کردن فضاهای کم نور در طول روز با تجهیزات نسبتا ساده و کم هزینه از کاربرد های جدید این انرژی است که تا کنون به اندازه دیگر موارد توسعه نیافته است. در این مقاله سعی می شود با بررسی و مرور منابع و ماخذ مختلف، پیشرفت ها و نوآوری های انجام شده در این مسیر مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا موارد استفاده، اثرات و مزایای استفاده از این منبع بزرگ انرژی با تکیه بر منابع موجود مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به روش های انتقال نور پرداخته می شود. در نهایت روش انتقال با لوله نور به عنوان یک راه حل مورد توجه قرار گرفته و برای انتقال نور طبیعی روز به داخل ساختمان ها و فضاهای بسته بررسی می شود. این روش روشنایی علاوه بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی برای روشنایی، فاقد تشعشعات فرابنفش و فروسرخ و مولفه های مخرب و الکترومغناطیسی و یونیزه کننده بوده و ایمنی صددرصددر رابطه با عوامل خطر آفرین مانند انفجار، حریق، برق گرفتگی و غیره را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: لوله نور، روشنایی خورشید، انرژی های تجدید پذیر، روشنایی طبیعی
 • یاسر کنعانی ممان*، حسین خاکپور، عباس ملکی صفحه 17
  در کشورهای نفتی موضوع صادرات نفت خام همواره پیچیدگی های بسیاری در نحوه فروش، نحوه قیمت گذاری و نوع قرارداد داشته است؛ چرا که این کالای راهبردی علاوه بر عوامل اقتصادی چون عرضه و تقاضا، به شدت تحت تاثیر سیاست کشورها، روابط بین الملل و حوادثی است که در دنیا رخ می دهد. در ایران، درآمد بخش نفت نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، حدود 80 درصد کل صادرات و بین 60 تا 70 درصد بودجه دولت را تشکیل می دهد. موضوع مکانیزم فروش وصادرات نفت، از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است. همچنانکه در این سالها، تحریم و کاهش صادرات نفت ایران، اهمیت این موضوع را افزایش داده است. در مقاله حاضر، مدلسازی مسئله یافتن روش مطلوب صادرات نفت خام ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام می شود. بدلیل آنکه تصمیم گیری در مورد این موضوع به دو حوزه مالی و انرژی کشور مربوط می شود، دریافت نظر کارشناسان از دو حوزه مذکور انجام شده است. تحلیل نتایج نشان می دهد که تفاوت رویکرد مفهومی میان کارشناسان حوزه اقتصادی و انرژی وجود دارد. محاسبات با کمک نرم افزار Super decisions انجام شده است.
  کلیدواژگان: نفت خام، صادرات، روش فروش، تحلیل سلسله مراتبی، تحریم نفتی
 • نرگس پرهیزی*، سید مازیار میرحسینی مقدم، موسی مرزبند صفحه 35
  امروزه، سیستم های ریزشبکه به عنوان ابزاری پایه برای تولید توان با کیفیت بهتر، راندمان بالاتر و قابلیت اطمینان بیشتر بکار گرفته می شود. اقدام اساسی در این سیستم ها، جبران تاثیرهای ناشی از متغیر بودن تولید منابع غیرقابل کنترل است. در این مقاله، یک فرمول کلی برای تخمین عملکرد بهینه سیستم، به منظور مینیمم سازی هزینه های مربوط منابع تولید، بارهای قابل قطع و همچنین کاهش قیمت برق مصرفی (MCP) ارائه شده است. در این راستا، برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، تاثیر میزان ذخیره انرژی در شبکه و پاسخ سمت تقاضا نیز لحاظ شده است. در مسئله بهینه سازی مطرح شده، برای مینیمم سازی هزینه های سیستم از الگوریتم جدیدی بنام رقابت استعماری چند بعدی استفاده شده است که در آن قیود فنی شامل تغذیه کامل بار و مشخصه های فنی مربوط به هر یک از منابع موجود در ریز شبکه ها، لحاظ شده است. مقایسه ای مابین الگوریتم پیشنهاد شده و الگوریتم سیستم مدیریت انرژی متداول اصلاح شده (MCEMS) در سیستم تست ریزشبکه مرکز تحقیقات انرژی کاتالونیا، نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهاد شده برای تامین تقاضای بار، کاهش هزینه کلی تولید (در حدود 31 %) و همچنین کاهش MCP نسبت به MCEMS می باشد.
  کلیدواژگان: الگوریتم رقابت استعماری، توزیع اقتصادی توان، ریزشبکه، مدیریت بهینه انرژی، مدیریت سمت تقاضا
 • مهندس فاطمه آذری نژادیان*، سید مازیار میرحسینی مقدم، آقای موسی مرزبند صفحه 61
  امروزه علاقه بسیاری جهت مدیریت و برنامه ریزی سیستمهای انرژی شکل گرفته که در آن هدف مینیمم نمودن هزینه تولید،کاهش قیمت برق مصرفی برای مصرف کنندگان و استفاده بهتر از منابع تجدیدپذیر انرژی در شبکه های قدرت است. در این راستا، از آنجا که مدیریت سمت تقاضا مشارکت مصرف کنندگان را در سیستمهای قدرت افزایش میدهد، مدلسازی مشخصه های مصرف کننده از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله از یک الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل چند بعدی بر روی یک ریز شبکه به منظور تعیین تولید بهینه در آن استفاده شده است که در آن با در نظر گرفتن قیمت پیشنهادی هر یک از منابع تولید و ذخیره و همچنین قیمت پیشنهادی بارهای قابل قطع مدیریت بهینه انرژی صورت میگیرد. مقایسه الگوریتم پیشنهاد شده در این مقاله با الگوریتم مربوط به سیستمهای انرژی متداول نشاندهنده 30% کاهش هزینه به همراه افزایش در سرعت تصمیم گیری توسط کنترلر مرکزی و نیز بهبود عملکرد منابع موجود در ریزشبکه مربوط به سیستم تحت مطالعه است.
  کلیدواژگان: الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی، ریزشبکه، مدیریت سمت تقاضا، مدیریت بهینه انرژی
 • محمدعلی مرادی*، مجید عمیدپور صفحه 101
  در این مقاله با استفاده از یک چارچوب تحلیلی فراگیر، ساختار مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران تحلیل و مدل سازی شده است. بخش کشاورزی بر اساس طبقه بندی آیسیک1 به 10 زیربخش اصلی شامل زراعت و باغداری، پمپاژ آب، پرورش ماکیان، پرورش دام، گل، گیاه و محصولات گلخانه ای، پرورش قارچ، شیلات و آبزیان، جنگلداری و مراتع و سایر تقسیم بندی شده است. به دلیل ناهمسان بودن زیربخش ها و تفاوت در فرمولاسیون و تحلیل ساختار مصارف انرژی، مدل سازگاری طراحی و در چارچوب نرم افزار لیپ(LEAP) ساخته شد. نتایج نشان می دهد که میزان کل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران از 45 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1389 افزایش یافته و در افق 1420 تحت سناریوهای مختلف در محدود 44 تا 61 میلیون بشکه معادل نفت خام قرار خواهد گرفت. متوسط رشد تقاضای انرژی در بخش کشاورزی تحت هر کدام از سناریوهای مرجع، رشد اقتصادی بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی مرجع، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی پایین و سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی بالا به ترتیب به 0.65، 0.56، 0.83، 0.19-، 0.22- و 0.09- درصد در سال خواهد رسید.
  کلیدواژگان: بخش کشاورزی، مصرف انرژی، تقاضا، مدل سازی، لیپ
 • فرشاد خاوری*، معین شیرازی صفحه 125
  این مقاله به امکان سنجی استفاده از واحد فتوولتائیک در صنعت مخابرات برای تامین برق مصرفی BTSها می پردازد.شرکت مخابرات برای افزایش دامنه پوشش تلفن همراه نیازمند نصب BTS در مناطق مختلف است و تامین برق مصرفی BTS، در مناطق دور از شبکه برق از مشکلات پیش رو در توسعه شبکه مخابراتی است. دراین مقاله ابتدا راه های تامین انرژی مورد نیاز BTS معرفی شده، سپس اقلیم آب و هوایی یک منطقه خاص در نظر گرفته شده و بر مبنای آن سیستم فتوولتائیک مورد نیاز با توجه به بار مصرفی BTS طراحی شده است. در ادامه، سیستم طراحی شده در چند سناریوی مختلف توسط نرم افزار HOMER شبیه سازی و از نظر اقتصادی با سایر تامین کننده های انرژی نظیر دیزل ژنراتور و شبکه برق سراسری مقایسه گردیده است.
  کلیدواژگان: فتوولتائیک، تامین برق، دیزل ژنراتور، شبکه، مطالعه امکانسنجی
 • اسماعیل نادری، نادیا گندلی علیخانی، اشکان امیری* صفحه 139
  بررسی تحولات اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته نشان داده است که درآمدهای نفتی، تاثیرات عمیق و گسترده ای را بر نماگرهای اقتصادی کشور داشته است. تغییرات قیمت نفت، همواره از دو کانال افزایش تقاضا (عمدتا از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تاثیر قرار دادن اجزای پایه پولی و حجم پول) و افزایش هزینه های تولید (از طریق تاثیر بر قیمت عوامل تولید) شاخص تورم به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متاثر ساخته است. در این راستا، تحقیق پیش رو، در صدد است تا ضمن بررسی ماهیت و علل عبور قیمت نفت از تورم، در دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت به تجزیه و تحلیل عبور قیمت نفت از تورم و نیز ارائه سیاست های لازم جهت کنترل تبعات مخرب آن، با استفاده از داده های ماهانه ی این دو متغیر طی دوره ی زمانی فروردین 1380 الی فروردین 1392 به کمک مدل پویای تصحیح خطا بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که، عبور قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و ناقص بوده و لذا این امر می تواند در تحلیل های سیاستی، راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: قیمت نفت، تورم، عبور، مدل تصحیح خطا
|
 • Taraneh Taheri, Mohammad Behshad Shafii * Page 1
  In this study a reciprocating engine- driven CHP system is assumed to meet part of the electricity and heating (space heating, domestic hot water) demands of a 3 flat building in various climates of Iran. First the optimum engine capacity and the auxiliary boiler capacity have been estimated by evaluating the electricity and heating loads of the building for each typical climate. Depending on the costs of the system, the financial viability of the project has been evaluated in the terms of financial indicators, such as payback time, IRR, NPV, and the cumulative cash flows for different cases plotted over the project life. In the main scenario it was assumed that the exported rate of electricity would be equal to the rate of delivered electricity by the utility and it was set according to the electricity consumption based on the Law of Targeted Subsidies Plan, also GHG reduction credit of 30 $ was assigned per equivalent ton of CO2. To make comparison possible, different rates for electricity and natural gas were considered; also different credits per ton of CO2 reduction were assigned. Calculations show the remarkable effect of exported rate of electricity on reducing payback time of the project. The results indicate that government financial support and promotion schemes are usually required, and regional policies clearly helps promote CHP system adoption.
  Keywords: reciprocating engine, chp, climate, payback time, GHG emission reduction
 • Dr Seyed Ebrahim Moussavi Torshizi *, Mr. Mahyar Ebrahimi Page 7
  Using natural daylight in buildings is one of solar energy applications in architectural and building industry. In this review article various aspects of application of daylight in buildings is discussed. At first the advantages of using natural daylight instead of artificial lighting is described. Then various methods of light transfer to the internal places of the building and advantages disadvantages of each method is discussed.
  Keywords: light pipes, natural daylight, renewable energy
 • Yaser Kanani Maman *, Hosein Khakpour, Ababs Maleki Page 17
  Exports of crude oil always have complexities in sale way, pricing method and the type of the contrant at oil exporter countries. This strategic product is influenced by national politics, international relations and events that happen in the world addition to economic factors such as supply and demand. Iran's oil revenues is nearly 20 percent of gross domestic product (GDP), about 80 percent of total exports and 60 to 70 percent of the state budget. Thus, the amount of oil exports is an important factor to Iran’s economy and the mechanism of petroleum export, is very considerable importance. As the years of sanctions and reduced oil exports, has increased the importance of this issue. In this paper, we try to find the optimal method of crude exports by hierarchical analysis conducted on Iran 's crude oil exports. The decision on this issue is related to both energy and financial areas therfore, Two expert opinions in these fields have been received. The calculations have been performed with the help of the software Super decisions. Analysis of the results shows that there is conceptual approach difference between economic and energy experts.
  Keywords: Crude oil, Exports, Sale way, AHP, Sanctions
 • Narges Parhizi *, Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam, Musa Marzband Page 35
  Nowadays, Microgrid systems can be applied as a tool for power production base better quality, higher efficiency and reliability. Compensating the effects resulted of from the randomness and variableness of access to initial generation by non-dispatchable sources is a fundamental and critical challenge. In this paper, a general formula for estimating optimum operation strategy to minimize the cost related to generation sources and responsive load as well as reducing market clearing price (MCP) combined with demand response has been presented in order to regulate mismatch power. In the suggested Optimization problem, A new approach namely multidimension imperialist competition algorithm has been applied for minimizing the system cost function. This approach also satisfies fulfilling the constraints for the complete feeding of load demand and the technical specifications related to each of the resources presented in the MG under study. Furthermore, a comparison between the suggested algorithm and the modified conventional energy management system (MCEMS) algorithm has been performed experimentally by testing over institute de recerca en energia de catalunia's MG. The obtained results demonstrate the efficiency of the proposed algorithm for fulfilling load demand, reduction of the total generation cost (about 31%) and reduction of MCP compared to the MCEM algorithm.
  Keywords: demand side management, imperialist competition algorithm, Microgrid, Optimum energy management
 • Mrs Fatemeh Azarinejadian *, Dr Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam, Mr Musa Marzband Page 61
  There is a great interest to plan and manage energy systems in order to minimize generation cost and electricity prices, and also to optimize operation of renewable energy sources in advanced power grids and energy management systems. Since, demand side management increases consumers’ participation in power systems, their characteristics modelling has a crucial significance in power systems. In this paper, to have an economic dispatching of generation in microgrids, a multidimensional artificial bee colony optimization algorithm is implemented. Accordingly, considering bids of each generation and storage source and also the offered price of interruptible loads, optimum energy management is achieved. Finally, a comparison between the results of proposed algorithm and Modified Conventional Energy Management Systems shows an approximate 30% of cost reduction, higher speed of central controller’s decision making, and improvment in the performance of the existing sources in studied microgrid power system.
  Keywords: Optimum energy management, microgrid, artificial bee colony algorithm, demand side management
 • Muhammad Ali Morady *, Majid Amidpour Page 101
  In this paper، the energy consumption structure of the Iran''s agriculture sector has been analyzed and modeled by using an integrated analytical methodology. According to ISIC (International Standard for Industry Classification)، agriculture sector (as well as its related energy consumption) has been classified into 10 main sub-sectors as following: farming and horticulture، water pumping، poultry breeding، animal husbandry، floriculture، greenhouse farming، mushroom farming، fishery and aquaculture، forestry and rangeland، and others. As the sub-sectors are not similar، and the formulations and analysis of the energy consumption structures are different، an analytical approach was used in order for alignment and developing the energy demand model. Considering features and flexibility of LEAP software، the modeling was done by using this software. The results show that the total energy demand of this sector، which was 45 MBOE in 2010، will change to an amount between 44 and 61 MBOE. The average energy demand growth rate of the agriculture sector in reference، high economic growth rate، low economic growth rate، energy policy-making with the reference economic growth rate، energy policy-making with low economic growth rate and energy policy-making with high economic growth rate scenarios were annually 0. 65%، 0. 56%، 0. 83%، -0. 19%، -0. 22% and -0. 09%، respectively.
  Keywords: agriculture sector, energy consumption, demand, modeling, LEAP
 • Farshad Khavari *, Moein Shirazi Page 125
  Due to the high potential of solar energy in large areas of the country, employing the divine gift in the industry, an important step toward energy independence and reduce the country's 20-year outlook for fossil fuel industries will be. This paper discusses the feasibility of using the photovoltaic industry to supply electricity to BTS deals. Telecom companies need to increase the coverage of mobile BTS installation and power supply in several areas BTS, the power grid in remote areas of the difficulties facing the development of a telecommunication network. In this paper, first introduced ways of powering the BTS requirement, the climate and weather of a particular region considered based on the requirements of the photovoltaic system is designed disposable BTS. Furthermore, the system is designed in several different scenarios simulated by HOMER software and economically with other energy supplies such as diesel the national grid were compared.
  Keywords: Photovoltaic, power supply, diesel generators, network feasibility study
 • Esmaeil Naderi, Nadiya Gandali Alikhani, Ashkan Amiri * Page 139
  Review of economic developments in Iran over the past four decades has shown that oil revenues, has had deep and wide impact on economic indicators. The Two channels which oil price changes directly or indirectly affect inflation _as the most important Economic variables_ are: increase in demand (Mainly by government public budget and Influencing the components of monetary base and money supply) and increase in production costs (via the price of factors of production). In this regard, the present paper attempts to investigate the nature and causes of oil price pass-through into inflation in the short-and-long term; analysis of the pass-through and in addition design the necessary policies to control its destructive consequences. For this purpose, the dynamic error correction model was used and the data were collected monthly from 1380/1 to 1390/1. The findings showed that the oil price pass-through into inflation in both short-and-long term were Positive and incomplete. Therefore, it would be useful in policymaking.
  Keywords: Oil Price, Inflation, Pass, Through, Error Correction Model