گذشته چهار‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۹، شماره 9870، 12 صفحه
4
اقتصادی
سرخابی ها از بیت المال دل می کنند؟ / خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال به فصل خزان کشیده شد
نفیسه امامی
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 8)