وقوع ژن های حدت و تنوع سویه های کمپیلوباکتر گرما دوست جدا شده از مدفوع گاو و گوسفند

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی وقوع ژن های حدت و توکسین کمپیلوباکتر، 40 عدد سویه کمپیلوباکتر شامل 20 کمپیلوباکتر ژژونی و 20 کمپیلوباکتر کولای از مدفوع گاو و گوسفند به روش کشت بازیابی شد. جدایه ها با استفاده از تکنیک های واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی SrRNA16 و واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه اختصاصی گونه تایید شدند. سویه های تایید شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای شیوع 10 ژن حدت بررسی شدند. همچنین، برای تعیین تنوع سویه های کمپیلوباکتر گرما دوست جدا شده از گاو و گوسفند روش flaA PCR-RFLP انجام شد. نتایج به دست آمده شیوع بالای ژن cadF و سه ژن مرتبط با توکسین CDT را نشان داد. ژن پلاسمیدی virB11 در هیچ یک از جدایه ها یافت نشد. اختلاف ها و تفاوت هایی در شیوع ژن های waaC، wlaN، iamA، pldA و cgtB مشاهده شد. در مجموع 40 جدایه کمپیلوباکتر 9 الگوی مختلف توسط تکنیک flaA-typing به دست آمد. نتایج دلالت بر تنوع سویه های کمپیلوباکتر جدا شده از مدفوع گاو و گوسفند داشت. همچنین یافته ها نشان داد که جدایه های کمپیلوباکتر با منشا گاو و گوسفند توانایی بالقوه ای در ایجاد عفونت در انسان دارند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
138 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1307662 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.