تعیین الگوی عروق کرونری و ارتباط آن با تنگی کرونری بارز مشاهده شده در سی تی آنژیوگرافی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
بیماری عروق کرونری یکی از علل شایع مرگ و میر است. آنژیوگرافی برخلاف تهاجمی بودن به عنوان روش مرسوم تشخیصی مرسوم جهت ارزیابی بیماری عروق کرونری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی آناتومی عروق کرونری و ریسک فاکتورهای آناتومیک تنگی همودینامیک به وسیله سی تی آنژیوگرافی slice-64 مولتی دکتور است.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، اطلاعات سی تی آنژیوگرافی 200 بیمار مشکوک به بیماری عروق کرونری جهت تعیین آناتومی عروق کرونری و محل تنگی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، طول LMCA) Left Main Coronary Artery) و طول دیاگونال اول از (Left Anterior Descending (LAD)) اندازه گیری شد.
یافته ها
در 91٪ بیماران شریان کرونری (Right coronary Artery (RCA رگ اصلی خون رسانی کرونری و در 8٪ بیماران شریان کرونری چپ LCA) Left Coronary Artery) رگ اصلی خون رسانی کرونری قلب بود و به علاوه خون رسانی در 1٪ بیماران بصورت co-dominancy مشاهده شد. محل شایع تنگی در 31 نفر (15٪) در LAD و در 15 نفر (5/7٪) در RCA مشاهده شد و همچنین پلاک آترواسکلروتیک در 6 نفر (3٪) در LCx و در 4 نفر (2٪) در LMCA و در 5 نفر (5/2٪) در RI دیده شد.
نتیجه گیری
رابطه ای معنی دار بین طول LM و طول دیاگونال اول و تعداد شاخه های LAD و شیوع استنوز در LAD وجود نداشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1325378 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!