بررسی تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در افزایش خلاقیت و مولفه های سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط

پیام:
چکیده:
زمینه
بسیاری از پژوهشگران آموزش فلسفه را یکی از ابزارهای اصلی پرورش مهارت های تفکر انتقادی و خلاق در کودکان می دانند.
هدف
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در افزایش خلاقیت و مولفه های سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط در دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس منطقه 5 شهر تهران بود.
روش
برای انجام پژوهش از روش پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به همین منظور، از بین دانش آموزان پایه پنجم تعداد 100 دانش آموز پسر (چهار کلاس) انتخاب شد. دانش آموزان به مدت 13 جلسه و در هر جلسه 45 دقیقه (هفته ای یک جلسه) به شیوه حلقه کندوکاو شارپ لیپمن و داستان های فکری فیلیپ کم، آموزش دیدند. پس ازآن آزمون خلاقیت تصویری تورنس فرم ب اجرا گردید.
یافته ها
نتایج آزمون مانووا حاکی از تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر مولفه های سیالی، انعطاف پذیری و نمره کل خلاقیت و عدم تاثیر آن بر مولفه های ابتکار و بسط است.
بحث و نتیجه گیری
با آموزش فلسفه به کودکان می توان خلاقیت دانش آموزان را افزایش داد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1403666 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!