آیا عسل طبیعی می تواند جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها در رقیق کننده های منی که برای اجماد منی قوچ های دو رگه استفاده می شوند، باشد؟

چکیده:
آنتی بیوتیک ها به منظور مراقبت از اسپرم ها در برابر بار سنگین میکروبی به رقیق کننده های منی اضافه می شوند. اما مصرف مداوم آن ها تهدید پایداری برای پیدایش مقاومت های آنتی بیوتیکی در میکروب های رایج موجود در منی است. فرضیه مطالعه ما این بود که آیا عسل طبیعی با داشتن اثر آنتی باکتریال و همچنین فروکتوز فراوان می تواند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها و فروکتوز در رقیق کننده های منی باشد. تعداد 24 انزال از 6 قوچ دو رگه جمع آوری شد و با رقیق کننده های بر پایه Tris فاقد عسل (گروه شاهد) و حاوی 5/2% (T1)، 5% (T2) و 7% (T3) عسل، رقیق شدند. کیفیت اسپرم با اندازه گیری درصد اسپرم های متحرک، تعداد اسپرم های زنده، آکروزوم های سالم و همچنین بررسی اسپرماتوزوآهای واکنش داده در تست تورم هیپواسموتیک (HOST) مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این تعداد کلی اسپرم های زنده (colony forming units/ml)، پس از یخ زدایی نمونه ها نیز ارزیابی شد. پس از یخ زدایی نمونه ها، درصد اسپرم های متحرک به طور معنی داری (P<0.05) در گروه شاهد بیشتر از گروه T2 و T3 بود و علاوه بر این درصد اسپرم های زنده، آکروزوم های سالم و همچنین اسپرماتوزوآهای واکنش داده در تستHOST پس از یخ زدایی در گروه شاهد به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از همه گروه های تیمار بود. در بین گروه های تیمار درصد کلی اسپرم های زنده، آکروزوم های سالم و اسپرماتوزوآهای واکنش داده در تست HOST در گروه T1 به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از گروه های T2 و T3 بود. تعداد کلی اسپرم های زنده پس از یخ زدایی در گروه شاهد به طور معنی داری (P<0.05) کمتر از گروه های تیمار بود. به عنوان نتیجه گیری پایانی، نمی توان از عسل به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها برای مراقبت از اسپرم ها در برابر بار سنگین میکروبی استفاده کرد، اما شاید بتوان مقادیر بالای 5/2% آن را به عنوان یک منبع انرژی به منی افزود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
258 -263
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784035 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!