مطالعه ارتباط الگوی زایمان بر زردی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان های الزهرا و کودکان تبریز در 6 ماهه اول سال 1395: توصیفی-مقطعی

پیام:
چکیده:
زمینه

زردی نوزادی به افزایش بیلی‌روبین سرم گفته می‌شود که شایع‌ترین علت بستری نوزادان در بیمارستان می‌باشد. اغلب، علت زردی ناشناخته است اما عوامل مستعد‌کننده‌ی بسیاری در بروز زردی موثر هستند. مطالعه‌ی حاضر جهت بررسی ارتباط نوع زایمان با بروز و شدت زردی در نوزادان انجام گرفته است.

روش‌کار

این مطالعه از نوع توصیفی–مقطعی در سال 1395 بر روی 170 نوزاد بستری یا مراجعه کننده به بیمارستان‌های الزهرا و کودکان تبریز انجام شد. اطلاعات مطالعه از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و شامل بخش‌های: اطلاعات نوزاد، اطلاعات مادر و سوالاتی در مورد بیماری‌های زمینه‌ای مادر، سابقه‌ی زردی در خانواده و شیوه‌ی درمان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آماری صورت گرفت و مقدار (05/0 p<) به عنوان سطح معنی‌داری در نظرگرفته‌شد.

یافته‌ها

از 170 نوزاد مبتلا به زردی، 1/60% پسر و 9/39% دختر بودند. نحوه تولد در 8/39% نوزادان با زایمان‌طبیعی و در 2/60% موارد سزارین بود که بین ابتلا به زردی و بیلی‌روبین 10 تا 9/14 میلی‌گرم در دسی‌لیتر و نوع زایمان رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (01/0P=). در اکثر موارد (4/41%) علایم زردی در روزهای 4 تا 7 ظاهر شده و در 25%موارد در 24 ساعت اول تولد مشاهده شده بود. گروه خونی اکثر مادران A وO (2/35 %) و Rh آن‌ها در 8/98% موارد مثبت بود. سن حاملگی در 3/70% از نوزادان بین 34 تا 37 هفته بود، که ارتباط معنی‌داری با بروز زردی داشت (035/0 p=).

نتیجه‌گیری

طبق این مطالعه، زایمان‌سزارین با بروز زردی در نوزاد در ارتباط می‌باشد. لذا ترویج زایمان ‌طبیعی در کشور برای ارتقای سلامت مادران و کاهش زایمان‌سزارین، باید به عنوان سیاستی اساسی مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073674 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!