تاثیر بازخورد کامپیوتری و دست نویس مشارکتی همتایان در عملکرد نوشتار دانشجویان زبان خارجی

پیام:
چکیده:

مطالعه حاضر با هدف مقایسه عملکرد دانشجویان زبان خارجی با ارایه بازخورد همتایان بر روی نوشتاردر قالب یک فرمت مبتنی بر کامپیوتر و مبتنی بر دست نوشته انجام شد. . این مطالعه دقت نوشتن ، میزان بازخورد و رده نظر (نظرات کلی و جزیی) را بررسی کرد. بیست و هشت دانشجوی ایرانی در دانشگاه دولتی مازندران در این مطالعه شرکت کردند. آنها یک آزمون مهارت تافل و چندین فعالیت نوشتاری برای جلسات پیش آزمون وتمرین و پس از آن اجرا کردند. پس از تجویز آزمون مهارت ، دانشجویانی که در سطح متوسط قرار داشتند ، به دو گروه مبتنی بر کامپیوتر و مبتنی بر دست نوشته مشارکتی تقسیم شدند. در جلسات بین دو آزمون ، پس از نوشتن ، دانشجویان در گروه مبتنی بر کامپیوتر به همتایان خود با استفاده از ابزار پردازشگر کلمه بازخورد ارایه دادند و دانشجویان در گروه دست نویس به همتایان خود بصورت دست نوشته و بطور مشارکتی بازخورد ارایه دادند نتایج نشان داد که دقت گروه دست نویس مشارکتی به طور معنی داری از پیش آزمون تا پس آزمون بهبود یافت. با این حال ، تفاوت معنی داری در دقت نوشتن بین دو گروه در پس آزمون مشاهده نشد. تحلیل کیفی بازخورد در مورد متون نوشته شده در جلسات تمرین بین دوآزمون نشان داد که میزان بازخورد در گروه دست نویس مشارکتی به طور قابل توجهی بالاتر از گروه مبتنی بر کامپوتر بود. علاوه بر این ، با توجه به رده نظر ، مشخص شد که دانشجویان هر دو گروه بیشتر در مورد نظرات جزیی نسبت به نظرات کلی متمرکز شده است. می توان نتیجه گرفت که استفاده از بازخورد مشارکتی در نوشته های مشترک ممکن است در ارایه بازخورد بیشترو کلی تر وتوسعه مهارت نوشتار زبان دوم تاثیر بسزایی داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
92 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2130147 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.