بررسی اثر متفورمین بر برخی عملکرد های شناختی در موش صحرایی پیر

پیام:
چکیده:
مقدمه

پیری یک فرآیند پیچیده بوده و به عنوان عامل خطر برای بیماری هایی مانند فشار خون، آلزایمر، سرطان، افسردگی و اضطراب به شمار می آید. اخیرا دیده شده است که داروی ضد دیابت متفورمین دارای اثرات عصبی مهمی نظیر جلوگیری از کاهش حافظه، سکته مغزی، اضطراب، التهاب و تشنج می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین اثر متفورمین در برخی عملکردهای شناختی در موش های صحرایی نر مسن بود.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی، تعداد 24 سر موش صحرایی 22 ماهه به طور تصادفی به 3 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه اول: گروه کنترل است که آب را بصورت خوراکی (گاواژ) دریافت کردند، گروه دوم: متفورمین با دوز  mg/kg1 به صورت خوراکی و گروه سوم: متفورمین را با دوز  mg/kg10 را به صورت خوراکی دریافت نمودند. پس از تیمار به مدت 40 روز (روزانه یک مرتبه) آزمون های رفتاری شامل ماز Y شکل، ماز به علاوه ای شکل مرتفع و آزمون افسردگی از حیوانات گرفته شد. نتایج با استفاده از نرم افزار Prism GraphPad نسخه 6 و آزمون One-way ANOVA و سپس تست تعقیبی Tukey-post Hoc-test بررسی شد.

نتایج

نتایج این مطالعه نشان داد که متفورمین با دوز mg/kg 10 میزان اضطراب (0/001<p و 0/05<p) و افسردگی(0/001 <p) را در حیوانات مسن به صورت معنی داری کاهش داده است. متفورمین با دوز mg/kg 1 نتوانست اختلالات ناشی از پیری را در این مدل بهبود بخشد.

نتیجه گیری

متفورمین با دوز mg/kg 10 می تواند با کاهش اضطراب و افسردگی موجب ارتقا کیفیت زندگی دوره پیری گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2479 -2489
لینک کوتاه:
magiran.com/p2153405 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.