بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیماری کووید 19 در سال 1399

پیام:
چکیده:
مقدمه

پاندمی جدید ناشی از کرونا ویروس 2019، اثرات مخرب فراوان روانی و جسمانی داشته است. دانشجویان علوم پزشکی می توانند در کاهش اثرات مخرب این بیماری نقش بسزایی داشته باشند؛ اما لازمه آن داشتن آگاهی در زمینه این بیماری است. در این مطالعه بر آن بودیم تا سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به منظور شناسایی هرگونه شکاف در دانش آن ها و کمک به بهبود آن ارزیابی کنیم.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که به صورت مقطعی در نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1398 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت، 463 دانشجو بررسی شدند. دانشجویان با استفاده از نمونه‎گیری مبتنی بر وب، پرسش نامه محقق ساخته آنلاین طراحی شده در گوگل داک را تکمیل کردند. داده‎ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و در سطح 5 درصد تفسیر شدند.

یافته ها

میانگین نمره آگاهی دانشجویان در حیطه اپیدمیولوژی بیماری 31/15±56/87، حیطه سوالات بالینی 12/20±06/53، حیطه سوالات پیشگیری و انتقال 20/22±91/58 و حیطه ویروس شناسی و اطلاعات پایه 74/24±40/55 و در مجموع 09/12±44/63 از 100 بود. میزان آگاهی زنان در زمینه پیشگیری و انتقال از بیماری کووید 19 به طور معناداری بیشتر از مردان بود (017/0=P).

نتیجه گیری

به طورکلی، سطح آگاهی دانشجویان علوم پزشکی مشهد از بیماری کووید 19 در سطح متوسط ارزیابی می شود. با توجه به نقش مهم دانشجویان در کنترل و شیوع عفونت، پیشنهاد می شود آموزش های بیشتری به منظور افزایش آگاهی نسبت به این ویروس نوظهور انجام گیرد تا از توانایی کافی آنان برای مقابله با این همه گیری اطمینان حاصل شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2168768 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.