الگوی معنویت سازمانی در مدیریت منابع انسانی پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مدیریت منابع انسانی به منظور به منظور کاربست و محروم نشدن از مزیت رقابتی که به واسطه نیروهای انسانی کارآمد به وجود می آید ناگزیر به پیاده سازی معنویت سازمانی در اقدامات خود بوده است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل معنویت سازمانی در مدیریت منابع انسانی پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) بود. روش تحقیق به صورت کیفی بود. استراتژی پژوهشی پژوهش، روش تحلیل موردی (تحلیل مضمون) می باشد. جامعه آماری پژوهش، تعداد 10 پروژه موفق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و استفاده از تجربیات فرماندهان دوران دفاع مقدس که در این پروژه ها مشغول به خدمت بودند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته بود که پس از جمع آوری به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته های فاز اول تحقیق نشان داد که اجزای اصلی مدل معنویت سازمانی در مدیریت منابع انسانی پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) شامل: "پیش زمینه ها"،" فرآیند"، "پیامدها"، و "مدیریت منابع انسانی" بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
780 تا 801
لینک کوتاه:
magiran.com/p2494509 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!