فهرست مطالب

 • پیاپی 71 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هادی غلامرضاراوی*، عبدالله امیدی فرد صفحات 5-29
  یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت‏ هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می ‏شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می‏ شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی‏ تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی‏ تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می ‏تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی‏توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج ‏های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
  کلیدواژگان: نکاح، همسر، شوهر، حرام، باطل، مصاهرت، نکاح فضولی
 • ملیحه عرب زوزنی، سیدمحمدمهدی قبولی درافشان*، سعید محسنی صفحات 27-50

  ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سوال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماری هنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.

  کلیدواژگان: نکاح بیمار، توارث زوجین، بیماری متصل به وفات، ماده 945 قانون مدنی
 • میثم خزائی*، ساحل گودرزی صفحات 51-71
  تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مساله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
  کلیدواژگان: ولایت، حاکم، تعلیم و تربیت، ایتام، اطفال بی سرپرست
 • سمیه رحیمیان گوار، رضا فانی* صفحات 73-101
  نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم‏ شناسان، به بررسی دقیق مولفه های موثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش  یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان «مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال» شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسوولیت کیفری اطفال در جرایم، برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارایه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی‏ ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش‏ رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
  کلیدواژگان: قانون، طفل، بزهکاری، مدیریت ریسک، پیشگیری
 • علیرضا میرکمالی، محسن حمیدی پور* صفحات 103-125
  در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم‏ شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست‏ شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش ‏پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست‏ شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رشد‏مدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست‏ شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار موثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد‏مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد‏مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارایه دهند.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی جنایی، پیشگیری از جرم، جرم شناسی، زیست شناسی جنایی
 • ابراهیم عزیزی*، فرهاد عباسی صفحات 127-151
  فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی ‏هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم ‏چشمی مهریه‏ های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب‏ ‏آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاه‏ها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیب‏های فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می ‏رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تادیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر می‏توان به اهداف زندگی و ازدواج نایل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود.
  کلیدواژگان: حبس، مهریه، عندالمطالبه، عندالاستطاعه، نکاح، و عقد
 • محیا صفاری نیا*، معصومه منفرد مسقانی صفحات 151-183

  حق بر خانواده یکی از حقوق بنیادین انسان است که در رویکرد حق‌محور، برای افراد دارای معلولیت نیز در نظر گرفته ‌شده ‌است. این حق مفهومی است که حق ازدواج، حیات خانوادگی و فرزندآوری را شامل می‌شود. باتوجه به شرایط ویژه جسمی و روحی و روانی افراد دارای معلولیت، تضمین و به‌رسمیت‌شناختن این حق حایز اهمیت است. پرسش اساسی آن است که حق بر خانواده برای افراد دارای معلولیت در کدام اسناد بین‌المللی به ‌رسمیت ‌شناخته ‌شده ‌است و چه چالش‌هایی فراروی تحقق این حق و حیات خانوادگی افراد دارای معلولیت قرار‌دارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی ده‌ها سند بین‌المللی آشکار می‌شود که این حق، در اسناد متعدد بین‌المللی از جمله معاهدات و نظریات تفسیری و گزارش‌های مراجع بین‌المللی به رسمیت ‌شناخته شده و دولت‌ها مکلف به تحقق آن شده‌اند؛ لکن افراد دارای معلولیت به جهت عدم دریافت حمایت مناسب از سوی دولت‌ها و عدم بهره‌مندی از حقوق به رسمیت‌شناخته شده‌ خود، با چالش‌های متعددی از جمله فقر و انزوا و محدودیت روابط اجتماعی و محرومیت از روابط جنسی و فرزندآوری و خشونت و آزار و اذیت روبه‌رو هستند.

  کلیدواژگان: اسناد بین المللی، افراد دارای معلولیت، حق بر خانواده، زنان دارای معلولیت، سلامت جنسی
|
 • Hady Gholam Razaravi *, Abdolah Omidi Far Pages 5-29
  One of the effects of marriage is Musaherat (in-lawship) which forbids men and women from marrying to others temporarily or forever. Unauthorized marriage (aghd-e-fozooli), like unauthorized transaction (bai’-e-fozooli), has its own rules and regulations, Musaherat as the case is included. In unauthorized marriage if a man is genuine (asil) he cannot marry the fifth woman or wife's sister and if a woman is genuine then she cannot marry another man while divorce would be effective. On the basis of Discovery (kashf) the genuine cannot terminate the marriage, however based on the narrations he is eligible to do so then on the basis of Discovery any engagement beyond the boundary would be prohibited. In case of unauthorized marriage if he marries someone else and then the spouse accepts the marriage the subsequent marriages would not be correct based on the Real Discovery, however effective on the base of the Verdict Discovery.
  Keywords: Marriage, spouse, husband, unlawful, invalid Musaherat, unauthorized marriage
 • Malihe Arab Zoozani, SayyedMohammadMahdi Qabuli Dorafshan *, Saeed Mohseni Pages 27-50

  Article 945, in accordance with Imamiyah jurisprudence, has overlooked the circumstances of a marriage contract which terminates by the death of the ill husband. The conditions of this exclusive edict need more investigation in terms of capacity, cause and duration of the illness. The question is how that would be considered in case of marriage with an ill woman? This article applying descriptive- analytical approach seeks to unfold the ambiguities of the Article 945 by adopting the means of measuring certainty in exceptional cases and juridical basis. The conclusion says that the Article will be effected only when the illness soon ends up with death while no intercourse has already occurred between the couples. Accordingly, although the prime awareness of the illness has been considered neutral in the edict, the edict is not applicable in case of ill woman.

  Keywords: marriage with the ailment, Inheritance of couples, ailment terminated by death, article 945 civil code
 • Meisam Khazaee *, Sahel Goodarzi Pages 51-71
  Children’s education whether individually or collectively, plays a great role in the improvement of society as well as individuals. This responsibility is upon the shoulder of a natural guardian or formal executor in case of the demise of the natural guardian. Assuming there would be no kind of guardianship then who would be in charge of the child’s education? According to the evidences the duty is upon the religious authority (Hakim-e-Shar’) whose guardianship is approved by Shariah. Apart from the absoluteness of the relevant proofs and also in order to maintain the administrative authority, other sources also count on consensus and traditions to accentuate the duty of the religious authority over the education of unattended children and orphans.
  Keywords: Guardianship (Wilayah), Religious Authority, education, Orphans, Unattended Children
 • Somayeh Rahimian Guar, Reza Fani * Pages 73-101
  Nowadays the majority of court cases belong to the family lawsuit. lawsuits cover most of the cases brought before the judiciary. The importance of the family and its profound impact on the community and the requirements of family, necessitates the establishment of some principles regarding family lawsuit. Establishing new rules however requires building new family litigation procedure as the civil law cannot meet the obligatory requirements in the family cases consideration namely quick, easy and precise assistance. The new family protection Act was approved to resolve the existing problems however to some extent it changed the rules of civil procedure and in some cases brought about innovations. Nonetheless,  reflection over substantial issues has caused a gap between the newly codified Act and its initial purpose. In this article with explaining the principle of family litigation and by reviewing the Act and studying other legal systems such as France and England, we study the procedure governing the family cases from the perspective of the given principles. the study approves the efficiency of the new family protection Act.
  Keywords: family court, Family Protection Act, Family action, Family procedure
 • Alireza Mirkamali, Mohsen Hamidipour * Pages 103-125
  Abstract In early 20th centuries, criminological efforts were focused preventing on the basis of biological causes. Many of these strategies included epidemiological proposals that are now immoral and blamed. Biological chemistry and crime control policies have been reproduced with the complexity and attention of the importance of social contexts. In addition, the prevention of developmental circuits, with particular attention to risk factors Biology was very effective at criminology in the early stages of life, especially in the family environment as the first constructive psycho-social personality environment. This article examines the relationship between biology and modern prevention. Biomedical Family of the New Prevention of Crime.In this article, we will review the theoretical and practical narrative of biology and growth prevention in an analytical-descriptive manner. There are many preventive programs that increase the risk of chronic criminal offenses in adolescents and young people, including the low age, single, unemployed Being busy.These programs are found in families, schools, and civil societies, and evidence suggests that these programs can reduce crime, and, in addition to saving huge financial resources in the fight against crime, people who are committed and efficient In addition.
  Keywords: Criminal Sociology, Crime Prevention, criminology, Criminal Biology
 • Ebrahim Azizi *, Farhad Abbasi Pages 127-151
  Mahriya philosophy was a pleasing affair for a woman to start a life. As soon as the marriage takes place, the woman owns the mahriyah. When she want,and when she requests must be paid this the debt. The dominance of misconceptions and rivalry has caused numerous in limit of mahriyah has given the eye and eye of metathyroidism. Lack of enough skills to solve family disputes, Patience and tolerance of young girls and Immediately and promptly referring to press her husband by resorting to get mahriyah has caused a lot of damages. Since The Law of the Implementation of Financial Convictions has benefitted from prison. women Imprison her husbands by misusing this rule. Since the law on how to execute financial convictions has been used to disenfranchise individuals, it has been the subject of family lawsuits. This article is an analytical and descriptive method of jurisprudential and legal criticism of denial of couples' freedom in mahriyah lawsuits. The monopoly of deprivation of liberty appears to be defensible in cases of deliberate non-payment of dowry despite financial hardship. In other cases, attempts to resolve the main family problem by consulting, and practicing religion rather than depriving the husband of a better life can be Achieve life and marriage goals and take a step toward reducing divorce rates and inmates.
  Keywords: imprisonment, Mahriya, WhenDemand, Marriage
 • Mahya Saffarinia *, Masoumeh Monfared Mosghani Pages 151-183

  Right to family is a fundamental right for all human beings which is also considered for persons with disabilities according to the right-based approach. The concept includes right to marry, family life and childbirth. With regard to the disabled physical, mental and psychological status, it is important to recognize and guarantee such right. This article seeks to answer this critical question that which international instruments have recognized the right to family for persons with disabilities and what are the challenges in family life of such people. This article, using a descriptive-analytic method and by investigating several international instruments reveals that this right has been recognized in the international human rights, treaties, interpretive theories and reports and governments are bound to implement these rights. The disabled face numerous challenges including poverty, isolation, limited socializing, experiencing no sexual relationship and childbirth as well as violence and harassment due to the poor social service and enjoying no benefit from their own legal rights.

  Keywords: International Instruments, persons with disabilities, right to family, women with disabilities, sexual health