فهرست مطالب

تعالی بالینی - سال دهم شماره 1 (تابستان 1399)
 • سال دهم شماره 1 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/29
 • تعداد عناوین: 5
|
 • پروانه افشار، محمد شکرزاده، لیلا روزبه نصیرایی*، آزاده قربانی حسن سرایی، شهرام شهرام نقی زاده رئیسی، مزدک علیمی صفحات 1-20

  استرس اکسیداتیو به عدم تعادل بین رادیکال های آزاد تولیدشده(گونه های واکنش پذیر اکسیژن و نیتروژن) و ظرفیت خنثی سازی آنتی اکسیدانی بدن اطلاق می شود. آسیب سلولی و بافتی منتج از استرس اکسیداتیو از طریق افزایش پراکسیداسیون چربی، آسیب DNA و پروتیین ها و در نهایت مرگ سلولی ایجاد می گردد. عوامل بیرونی و درونی متفاوتی ازجمله مایکوتوکسین ها در ایجاد مکانیسم آسیب زای فوق و تولید مولکول های حیاتی بدن ازجمله مالون دی آلدیید و هیدروکسی گوانوزین نقش دارند. مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه و طبیعی برخی از گونه های قارچی، به عنوان رایج ترین آلاینده های مواد غذایی و خوراکی در جهان شناخته می شوند. این ترکیبات سمی به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت انسان و حیوان مطرح می گردند. برخی ترکیبات آنزیمی و غیرآنزیمی موجود در طبیعت و دارای فعالیت آنتی اکسیدانی می توانند از طریق مکانیسم های متفاوتی منجر به مهار و کاهش شدت استرس اکسیداتیو ناشی از این اختلال در سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن گردند.مطالعه مروری حاضر به طور مختصر به بررسی استرس اکسیداتیو مایکوتوکسین های اصلی به عنوان یک مکانیسم احتمالی آسیب زا و نقش محافظتی برخی ترکیبات طبیعی گیاهی و میکروبی دارای قابلیت آنتی اکسیدانی(به صورت مجزا یا مخلوط باهم)، در کاهش اثرات سوء استرس فوق پرداخته است. استفاده از ترکیبات طبیعی و بومی با خاصیت آنتی اکسیدانی هر منطقه می تواند در استراتژی های کشف و تولید داروهای نوین و غذاهای فراسودمند دارای نقش محافظتی و درمانی بیماری ها که ازجمله اهداف استقرار دولت سبز در سیاست های کلان مدیریتی کشور است، موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، رادیکال آزاد، مایکوتوکسین، آنتی اکسیدان
 • آذر جعفری کولائی*، احترام سادات ایلالی صفحات 21-34

  اسطوخودوس به عنوان یکی از گیاهان دارویی جهت کنترل اضطراب می باشد لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس روغنی اسطوخودوس بر اضطراب بیماران انجام شد. مطالعه ی مروری حاضر با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی داخلی؛ SID، Magiran و Irandoc و بین المللی؛ Google-Scholar، PubMed، ProQuest، Springer و Web of Science با استفاده از کلیدواژه های تعیین شده از سال 2000 میلادی تا پایان ژوین سال 2019 انجام شد. غربالگری مقالات بر اساس عناوین، چکیده، متن کامل مقالات، ارتباط ان با اهداف مطالعه و معیارهای ورود و خروج انجام شد. ارزیابی کیفیت مقالات بر اساس چک لیست جداد (JADAD) صورت گرفت. از میان 218 مقاله یافته شده، پس از حذف موارد تکراری و غیر مرتبط با هدف اصلی مطالعه، نهایتا 20 مطالعه وارد مرور شدند. تمامی مطالعات مداخله ای از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بودند که از سال 2019-2008 انجام شده بودند. مطالعات بر روی بیماران کاندید جراحی قلب باز، مبتلا به انفارکتوس قلبی، کاندید انژیوگرافی، کاندید جراحی، تحت همودیالیز، سوختگی، مراجعه کننده به کلونوسکوپی و تحت شیمی درمانی انجام شدند. اکثر مطالعات تاثیر مثبت رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس را بر کاهش اضطراب در بیماران گزارش نمودند اما برخی مطالعات گزارش نمودند که رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر کاهش اضطراب تاثیر معناداری نداشت. نتایج در اکثر مطالعات نشان دادند که رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس بر کاهش اضطراب بیماران موثر بود. با عنایت بر اثر اسانس اسطوخودوس بر کاهش اضطراب شاید بتوان از رایحه درمانی با اسطوخودوس به عنوان مداخله ای آسان و غیرتهاجمی جهت کاهش اضطراب بیماران در بخش های مراقبت های ویژه، جراحی، سوختگی و حین پروسیجرهای پراسترس استفاده نمود.

  کلیدواژگان: لاواندولا، اضطراب، اسطوخودوس، رایحه درمانی، مروری
 • جواد غفاری، عباس دباغ زاده*، نگار غفاری صفحات 35-50

  بیماری های آلرژیک در دنیا شایع اند و تحریک کننده ای مختلفی دارند. آلرژی غذایی ممکن است در بیماری های آلرژیک دخیل باشد. هدف از این مطالعه مروری ساده از حساسیت به آلرژی های غذایی در بیماران شامل؛ آسم، رینیت ایرژیک، درماتیت آتوپیک و کهیر می باشد.جستجو در سایت های Scopus, Embase, PubMed, google scholar,Irandoc,SID صورت گرفته است. کلیدواژه های مورد استفاده شامل؛ Skin prick test, laboratory RAST and ImmunoCap, asthma, allergic rhinitis, urticarial, eczema,atopic dermatitis and Iran  بوده اند. محدودیت زمانی برای جستجو نداشته ایم و هر مقاله ای که شرایط ورود را داشته باشد تا تاریخ بهمن سال 1398 وارد مطالعه شدند.  از بین 114 مقاله یافت شده تعداد اندکی با شرایطی شامل؛ شامل: مقاله کامل، داشتن تست حساسیت برای آلرژی(پوستی یا سرمی یا هردو)، بیماریهای آلرژیک به تنهایی یا توام(آسم، کهیر، اگزما و رینیت آلرژیک) داشته باشند. محدودیتی برای سن و جنس وجود نداشته است. 20 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمام مقالات دارای تست پوستی پریک بودند به جز دو مقاله که تست پریک و رست و یک مقاله که تست پریک، رست و تست چالشی شده اند. مقالات دارای نمونه های متفاوت آلرژی های غذایی متفاوت و سن های مختلفی بوده اند. بیشتر مقالات آلرژی های غذایی را در درماتیت آتوپیک بررسی کرده اند. تخم مرغ(زرده و سفیده)، شیر گاو، گندم، بادام زمینی و سویا به ترتیب شایع ترین مواد غذایی در بیماری های آلرژیک بوده اند. حساسیت و آلرژی غذایی در کودکان شایع تر از بالغین می باشد. نتایج نشان داد که تخم مرغ و شیر شایع ترین حساسیت های غذایی در بیماری های آلرژیک در ایران می باشند.

  کلیدواژگان: حساسیت غذایی، آسم، درماتیت آتوپیک، کهیر، رینیت آلرژیک
 • سمانه بهزادپور، حمیدرضا پوراعتماد*، سعید اکبری زردخانه صفحات 52-70

  بر اساس مدل های پردازش اطلاعات، وجود سوگیری های شناختی در مراحل مختلف پردازش اطلاعات می تواند زمینه ساز بروز اختلالات اضطرابی در کودکان شود. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف مرور این سوگیرهای شناختی که در ایجاد و حفظ اضطراب کودکی موثر بوده و در پژوهش های مختلف موردبررسی قرارگرفته اند، انجام شد. این مطالعه از نوع مرور روایتی، از طریق جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی شامل؛ Scopus،Sciencedirect ،PubMed  و Springer (در طی سال های 2020-2000) و پایگاه های داخلی از جمله مرکز اطلاعات علمی دانشگاهی، بانک اطلاعات نشریات کشور و پرتال جامع علوم انسانی با کلیدواژه های تخصصی صورت گرفته است. حاصل جستجو، تعداد 78 مقاله بوده که نهایتا 45 به مطالعه وارد شدند. نتایج چندین نوع از  سوگیری های شناختی ازجمله سوگیری توجه، سوگیری قضاوتی، سوگیری حافظه، سوگیری تفسیری، سوگیری شواهد کم برای خطر، استدلال هیجانی، سوگیری احتمال، سوگیری همگامی را شناسایی کردند. این سوگیری ها مرتبط با فرآیندهای شناختی هستند که تحریف شده و نادرست هستند و بنابراین افکار و رفتارهای ناسازگارانه و کژکار را باعث می شوند. بدیهی است که این پردازش اطلاعات سوگیرانه به آسانی احساسات ترس و اضطراب را فراخوانی می کند که به نوبه خود وقوع سوگیری های شناختی را افزایش داده و می تواند اسکیماهای ناسازگار خطر و آسیب پذیری را تقویت کند. در نتیجه شناسایی و فهم این سوگیری های شناختی درک ما را از سازوکار ایجاد و حفظ اضطراب در کودکان افزایش داده و می تواند به طراحی درمان های موثرتر به منظور کاهش این سوگیری ها  و در نتیجه کاهش اضطراب در کودکان بینجامد.

  کلیدواژگان: اضطراب، پردلزش اطلاعات، کودکان، سوگیری های شناختی
 • سمیه کریمی، ولوجایی، صدیقه حسنی مقدم، زهرا کاشی، سید صدیقه یوسفی، سید حمید شریف نیا، صغری خانی* صفحات 71-85

  دیابت یک بیماری مزمن شایع جهانی است و اختلال عملکرد جنسی از عوارض شایع دیابت در زنان می باشد. مطالعه حاضر با هدف عوامل موثر بر اختلال عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت به صورت یک مطالعه مروری سیستماتیک انجام شد. در این مطالعه مروری سیستماتیک، ابتدا کلیدواژه ها بر اساس MESH تعیین و سپس جستجو در پایگاه های اطلاعاتی؛SID , Iran Medex, Pubmed, Google scholar ,Cochrane, Scopus, Web of Science   Uptodate, Magiran, انجام شد. ارزیابی مقالات مرتبط با عنوان بر اساس معیار استروب صورت گرفت. در انتهای جستجو، تعداد 84 مقاله به دست آمد و در نهایت 11 مقاله که از کیفیت خوبی برخوردار بودند وارد مطالعه مرور سیستماتیک شدند.  در این مطالعه مرور سیستماتیک، یافته ها براساس سه ویژگی طبقه بندی شدند: فراوانی نوع اختلال عملکرد جنسی(با زیر طبقات؛ میل/برانگیختگی(با بیشترین شیوع (81/8 درصد))، ارگاسم(با کمترین شیوع (24/8 درصد)) و اختلال درد/دخول تناسلی-لگنی)، عوامل فردی-طبی مرتبط با اختلال عملکرد جنسی در بیماران دیابتی شامل؛ نوع درمان، طول مدت تشخیص دیابت، عوارض دیابت، رابطه با همسر، میزان HbA1c ، آموزش ضعیف و میزان فشارخون و عوارض و بیماری های مرتبط با اختلال عملکرد جنسی در زنان دیابتی شامل؛ عوارض اندام انتهایی، رتینوپاتی و میکروآنژیوپاتی. با توجه به اهمیت سلامت جنسی به عنوان یکی از ابعاد سلامت زنان، ارایه دهندگان خدمات بهداشتی باید با غربالگری و کنترل دیابت، با جلوگیری از ایجاد عوارض دیابت، گامی موثر در ارتقاء زندگی افراد دیابتی  و بهبود عملکرد جنسی آن ها بردارند.

  کلیدواژگان: دیابت، دیابت نوع یک، دیابت نوع دو، زنان، بیماری های اندوکرین، عوامل موثر، اختلال عملکرد جنسی، اختلال جنسی، اختلال ارگاسم، اختلال میل جنسی، اختلال برانگیختگی، مقاربت دردناک، اختلال درد تناسلی، اختلال دخول
|
 • Parvaneh Afshar, Mohammad Shokrzadeh, Leila Roozbeh Nasiraie*, Azade Ghorbani-Hasansaraei, Shahram Naghizadeh Raeisi, Mazdak Alimi Pages 1-20

  Oxidative stress identifies as the imbalance of free radicals (reactive oxygen and nitrogen species) and antioxidants defence. Cellular and tissue damage of oxidative stress causes enhances lipid peroxidation, DNA and protein damage and in finally cell death. Different exo/endogenous factors such as mycotoxins play a role in causing damage mechanism with an increase or decrease the level of the vital molecule such as malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH). Mycotoxins are one of the most common foods and feed contaminants in the world, which considered a serious risk factor for human and animal health. Several enzymatic and/or nonenzymatic natural compounds with antioxidant activity could be inhibiting/reducing oxidative stress damage severity due to the free radical’s imbalance via different mechanisms.The present study briefly reviews the oxidative stress of major mycotoxins as a potential pathogenic mechanism, and the protective role of some natural plant and microbial compounds with antioxidant capacity (either separately or in combination) in reducing the adverse effects of the above stress. The use of natural and indigenous compounds with antioxidant properties in each region can be considered in the strategies for discovering and producing novel medicines and processed foods that have a protective/therapeutic role as one of the goals of green government establishment in macro-management policies in the country.

  Keywords: Mycotoxins, Free radicals, Oxidative Stress, Antioxidants
 • Azar Jafari-Koulaee*, Ehteramsadat Ilali Pages 21-34

  Lavender is one of the medicinal plants for control of anxiety, so this study aimed to review the effect of inhaled aromatherapy with lavender essential oil on anxiety. This systematic review study was conducted by searching the Iranian databases of SID, Magiran, and Irandoc and international databases Google-Scholar, PubMed, ProQuest, Springer and Web of Science by using identified keywords and OR and AND operator. The searching of the mentioned database was conducted from 2000 to the end of June of 2019. Screening of articles was done on the basis of titles, abstracts, full text of articles, its relevance to study objectives, inclusion and exclusion criteria. The quality of articles was also evaluated based on JADAD Checklist. Out of 218 articles found, after elimination of duplicate and unrelated articles with the main purpose of the study, finally 20 studies were entered into the review. All interventional studies were randomized clinical trials that were conducted from 2008 to 2019. Studies were conducted on patients undergoing open heart surgery, patients with myocardial infarction, patients undergoing angiography, patients undergoing surgery, patients undergoing hemodialysis, burn patients, patients undergoing colonoscopy and patients undergoing chemotherapy. Intervention in the most studies was inhaled aromatherapy with pure lavender essential oil. Most studies reported a positive effect of inhaled aromatherapy with lavender essential oil on reducing anxiety in some patients, but some studies reported that aromatherapy with Lavender essential oil had no significant effect on reducing anxiety. Considering the effect of lavender essential oil on anxiety reduction, it may be possible to use lavender aromatherapy as an easy and non-invasive intervention to reduce anxiety in patients in intensive care, surgical, burn, and stressful procedures.

  Keywords: Lavendula, Anxiety, Lavender, Aromatherapy, Review
 • Javad Ghaffari, Abbas Dabaghzadeh*, Negar Ghaffari Pages 35-50

  Allergic disorders are common in the world and they have different triggers. Food allergy may be contributed in allergic disorders. The aim of this study was to review to food sensitization in children allergic disorders such as asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis and urticaria. We searched in some data bases include Google scholar, PubMed, Embase and  Scopus with key words  Skin prick test, in vitro test, RAST, Immuno-Cap, food allergy, asthma, allergic rhinitis, urticaria, eczema, atopic dermatitis, Iran. 114 articles found. There was not limitation time for our search. We evaluate 20 articles.  All of papers have skin prick test except  two articles had skin prick test with  RAST  and one study had skin prick test, RAST and food challenge test. The articles have different sample size, food allergen and ages. More articles evaluate food allergens in atopic dermatitis in children. Eggs (yolk and white), cow`s milk, wheat, peanut and soya were more common food sensitization in allergic disorders. Food sensitization and allergy is more common in children than adults. Eggs and milk are more common food sensitization in allergic disorders in Iran.

  Keywords: Food Sensitization, Asthma, Atopic Dermatitis, Urticaria, Allergic Rhinitis
 • Samaneh Behzadpoor, Hamidreza Pouretemad*, Saeid Akbari Zardkhaneh Pages 52-70

  Based on information processing models, cognitive biases occurring in different stages of information processing can lead to anxiety disorders in children. Accordingly, the present study aimed to review these cognitive biases effective in developing and maintaining childhood anxiety and have been studied in various research. This narrative review was conducted through search of Persian and English articles in English databases including Scopus, ScienceDirect, PubMed, and Speinger and Persian Databases including SID, Magiran, Ensani.ir (during 2000-2020)  with related keywords. The result of the search was 78 articles that finally 45 articles were selected to enter the study. The results have identified several types of these cognitive biases including attentional bias, judgment bias, memory bias, and Interpretation bias, reduced Evidence for danger (RED) bias, emotional reasoning, probability bias, and covariation bias. These biases are related to cognitive processes that are distorted and inaccurate and thus trigger maladaptive thoughts and behaviors. Obviously, this biased information processing can easily invoke feelings of fear and anxiety that in turn increase cognitive bias and can reinforce risk and vulnerability for maladaptive schemas. In conclusion, Identifying and understanding these cognitive biases will shed light on the mechanism of the development and maintenance of anxiety in children and can lead to more effective treatments designed to reduce these biases and thereby reduce anxiety in children.

  Keywords: Anxiety, Information Processing, Children, Cognitive Bias
 • Somayeh Karimi-Valoujae, Sedigheh Hasani-Moghaddam, Zahra Kashi, Seyede-Sedigheh Yousefi, Seyed Hamid Sharifnia, Soghra Khani* Pages 71-85

  Diabetes is a common chronic disease in the world and sexual dysfunction is one of the most common complications of diabetes in women. The aim of this study a systematic review on factors affecting on sexual dysfunction in diabetic women. In this systematic review study, the keywords were first determined based on MESH and then searched in SID, Iran Medex, Pubmed, Google scholar, Cochrane, Scopus, Web of Science Uptodate, Magiran databases. The evaluation of articles related to the title was done by strob standard. At the end of the search, 84 articles were obtained, and finally 11 articles that had good quality, were entered into the systematic review study. In this systematic review study, the findings were classified according to three characteristics: frequency of sexual dysfunction (with subtypes; desire / arousal(with most prevalence (81.8%)), orgasm(with least prevalence (24.7%)) and pain disorder / genital-pelvic penetration), individual-medical factors related to Sexual dysfunction in diabetic patients includes: type of treatment, duration of diabetes diagnosis, complications of diabetes, relationship with spouse, HbA1c level, poor training and blood pressure level and Complications and diseases related to sexual dysfunction in diabetic women including retinopathy and microangiopathy. Due to the importance of sexual health as one of the dimensions of women's health, health care providers should take effective role with screening and control of diabetes, By preventing the complications of diabetes, take effective role in improving the lives of diabetics and improving their sexual function.

  Keywords: Diabetes, Diabetes Type 1, Diabetes Type 2, Women, Endocrine Diseases, effect Factors, Sexual Dysfunction, Sexual Disorder, Orgasm Disorder, Sexual desire Disorder, Arousal Disorder, Dyspareunia, Genital Pain Disorder, Involuntary Disorder