فهرست مطالب

تعالی بالینی - سال دهم شماره 3 (پیاپی 28، زمستان 1399)

مجله تعالی بالینی
سال دهم شماره 3 (پیاپی 28، زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/09/24
 • تعداد عناوین: 5
|
 • پانته آ حاجی میرزا شفیع سلطانی، فلورا فروزش*، مهدی شعبانی صفحات 1-17

  در ایران، سرطان کولورکتال(CRC) به ترتیب پنجمین و سومین سرطان رایج در مردان و زنان می باشد. هیچ انتخاب درمانی برای فرم متاستازی CRC در دسترس نیست لذا شناسایی اهداف شیمی درمانی و مولکولی جدید جهت ارتقا بقا و درمان پذیری بیماران حایز اهمیت است. فرار از مسیرهای آپوپتوزی در ایجاد و پیشرفت سرطان از جمله CRC نقشی مهمی را‎ ایفا می کند. شناخت اساس مکانیسم مسیرهای پیام رسان آپوپتوز و ابزارهایی که سرطان برای فرار از آپوپتوز استفاده می کنند منجر به طراحی درمان های موثر می شود که رشد سلول را مهار کند. یکی از مسیرهای خارجی آپوپتوزی، مسیر مرگ Fas/FasL است. هدف از این مقاله مروری سیستماتیک، بررسی مسیر مرگ که می تواند در شناسایی هدف های درمانی جدید در سرطان کولورکتال موثر واقع شود. مسیر گیرنده مرگ، بر سیستم ایمنی تومور نظارت دارد و با استفاده از سلول های NK و T، سبب تخریب سلول توموری می شود و این عمل را از طریق القا آپوپتوز توسط FasL انجام می دهند. سلول های سرطانی طی پدیده حمله متقابل Fas با بیان FasL باعث القای آپوپتوز در سلول های T می شوند و در نتیجه منجر به تضعیف پاسخ ایمنی علیه تومور می گردند. بدین منظور این مطالعه مروری سیستماتیک با استفاده از کلمات کلیدی سرطان، آپوپتوز، Fas، FasL و سیستم ایمنی در پایگاه های اطلاعات 86 مطالعه که از سال 1995 تا 2020 به بررسی تغییرات آپوپتوز در سرطان پرداخته بودند، انتخاب و مورداستفاده قرار گرفت. حمله متقابل Fas، مکانیسمی است که سلول های توموری برای فرار از ایمنی استفاده می کنند. ایجاد حساسیت مجدد به آپوپتوز به واسطه Fas نوعی مداخله درمانی موثر محسوب می گردد؛ که با تغییر بیان ژن های Fas و FasL می توان مانع از حمله متقابل Fas توسط تومور شد و نهایتا منجر به کارآمد شدن ایمنی در برابر سلول های توموری گردید.

  کلیدواژگان: سرطان کولون، آپوپتوز، Fas، FasL و سیستم ایمنی
 • رضا گرجی، سعید حسن زاده*، سوگند قاسم زاده، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 18-29

  در اختلالات طیف اتیسم، شناسایی اختلالات طیف اتیسم از دو جهت حایز اهمیت است: غربالگری جهت کاهش هزینه ها و تشخیص برای ارایه مداخلات بهنگام. از این رو پژوهش حاضر مرور نظامند بر ابزارهای شناسایی اختلالات طیف اتیسم با تاکید بر نظام تشخیصی ایران بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش مرور نظام دار و با واژگان کلیدی Screening tool autism  و Diagnosis tool در منابع اطلاعاتیGooglescholar ، Scopus، Springer، Sciencedirect و ابزارهای غربالگری و تشخیصی اتیسم در منابع اطلاعاتی Magiran و SIDبود که در طی سال های 2020-1980 تعداد 144 مقاله بدست آمد که در نهایت با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 58 مقاله بدست آمد. نتایج نشان داد که از میان ابزارهای طراحی شده برای اختلالات طیف اتیسم، 6 ابزار غربالگری 8 ابزار تشخیصی، 2 ابزار بومی ایران و 34 ابزار مربوط به نتایج هنجاریابی در سایر کشورها بود که 10 مقاله مربوط به هنجاریابی ابزارهای موردنظر در ایران بود.  به نظر می رسد برای بهره گیری از ابزارهای سودمند و معتبر در تشخیص کودک اتیستیک ایرانی، هنجاریابی آزمون های بیشتری نیاز است تا فرآیند تشخیص با ابزارهای معتبر صورت گیرد.

  کلیدواژگان: اختلالات طیف اتیسم، ابزارهای غربالگری، ابزارهای تشخیصی
 • زهرا حیاتی، سیده عصمت رسولی*، لادن سلیمی صفحات 30-40

  عصر حاضر انفجار حجم اطلاعات آموزشی، دسترسی آسان به منابع آموزشی منجر به ایجاد رویکرد کیفی سازی یادگیری شده است زیرا ارایه هرگونه آموزش بدون نگاه کیفی سازی آن یک اشتباه مهلک یادگیری است زیرا اثرگذاری اثرپذیری و ماندگاری تجارب یادگیری یک اصل انکارناپذیر بقای آموزش می باشد در برخی از رشته ها همانند رشته های علوم بهداشتی و پزشکی اهمیت بقای اموزشی به طور مستقیم با بقای انسانی در ارتباط می باشد. براین اساس مطالعه حاضر با هدف مروری بر بررسی کیفیت تجارب یادگیری موثر فراگیران در علوم پزشکی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک مرور سیستماتیکی است که  کلیدواژه ها براساس MESH تعیین و سپس جستجو در پایگاه های اطلاعاتی؛SID , Iran Medex, Pubmed, Google scholar ,Cochrane, Scopus, Web of Science   Uptodate, Magiran, انجام شد. نتایج جستجو و بررسی منجر به یافتن 98 مقاله که با همکاری نویسندگان مورد مطالعه و تحلیل موضوعی ابتدایی قرار گرفت در انتهای جستجو، تعداد 14 مقاله به دست آمد و در نهایت 11 مقاله که از معیارهای موضوعی و محتوایی و با هدف مطالعه مقاربت داشت وارد مطالعه مرور سیستماتیک شدند. یافته ها نشان داد که شاخصه های یادگیری موثر از تجارب یادگیری در گذشته متاثرمی باشند. عوامل مستقیم و غیرمستقیم همنند محتوای تدریس، نحوه تعامل اموزشی، کارآمدی آموزش دهندگان، آمادگی فراگیران، روش تدریس در فرآیند یاددهی و یادگیری بر یادگیری تاثیرگذارند که نیازمند بازبینی نظام آموزشی در نظام سلامت می باشند. نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که معیارهای و شاخص های یادگیری موثر و ماندگار در نظام سلامت یک اصل مهمی است که نیازمند بازبینی و بازنگری کوریکولوم های آموزشی با رویکرد کیفی سازی تجارب یادگیری است زیرا کوچکترین اشتباه آموزشی در یاددهی و یادگیری حاضر فراگیران نظام سلامت می تواند منجر به رخداد بزرگترین اشتباهات عملیاتی در آینده فارغ التحصیلان نظام سلامت گردد.

  کلیدواژگان: کیفیت یادگیری، تجارب یادگیری، یادگیری موثر، فراگیران، یاددهی و یادگیری، علوم پزشکی
 • علی احمدزاده امیری، رضا جعفری، امیر احمدزاده امیری، احمد احمدزاده امیری* صفحات 41-55
  عوارض چشمی پس از پیوند سلول خون ساز(HCT) عموما شایع نیستند. با اینکه عوارض تاری دید، از بین رفتن بینایی و یا سایر علایم چشمی مشکل ساز بوده اغلب دست کم گرفته می شوند. این مطالعه با هدف مرور بر عوارض چشمی بیماری غیر پیوند در مقابل میزبان (Non-GVHD)  شکل گرفته است. از جستجو در پایگاه داده های؛ PubMed، Scopus،ISI وGoogle Scholar با زبان انگلیسی از سال 2004 تا سال 2018 استفاده شد تا مقالات منتشرشده مربوط به عوارض چشمی پیوند سلول خون ساز با اصطلاحات زیر جستجو گردد: پیوند سلول خون ساز، پیوند مغز استخوان، چشم، عوارض جانبی، چشم و بینایی. در این مرور، کاتاراکت شایع ترین عارضه چشمی بود که در بیش از 11 درصد موارد بالغین و بیش از 4 درصد کودکان را دیده شد. گلوکوم در 4/1-7/0 درصد موارد مشاهده گردید. عفونت های باکتریال، قارچی، پروتوزیوریایی و ویروسی هر کدام در بیش از 2 درصد بیماران دیده شده است. بااین حال درگیری غیرعفونی چشم نظیر خونریزی، ایسکیمی و دکلمان شبکیه در بیش از 3 درصد بیماران مشاهده گردیده است. بیشتر مطالعات نشان دادند که آگاهی از عوارض چشمی غیر GVHD برای هم پزشک پیوند سلول خون ساز و هم چشم پزشک ضروری می باشد. براساس شواهد موجود ارزیابی اولیه چشمی قبل از HCT در تمام بیمارانی که تحت درمان پیوند سلول خون ساز قرار می گیرند ضروری است. ارزیابی های پیگیرانه براساس علایم بالینی و عوامل خطر مدنظر گرفته شود. استراتژی ها و روش های پیشگیری بهتر برای عوارض چشمی پس از HCT باید مورد به مورد جداگانه بررسی گردند.
  کلیدواژگان: پیوند سلول خون ساز، پیوند مغز استخوان، چشم، عوارض جانبی
 • مهدی بابایی هتکه لوئی*، سپیده دادگر، محمد شکرزاده، جابر موسوی، فرهاد ثبوتی صفحات 56-63

  استفاده از آلیاژهای فلزی جزء جدایی ناپذیر در درمان ارتودنسی است. به منظور تکمیل دوره ی درمان این آلیاژهای فلزی برای مدت زمان طولانی در بیماران ارتودنسی استفاده می شوند و تماس مستقیم با بزاق و مواد غذایی سبب ایجاد خوردگی فلزات و آزادسازی یون ها می گردد و ازآنجایی که افزایش میزان یون های آزادشده، باعث ایجاد حالت سایتوتوکسیک برای بدن می شود، مطالعه مروری حاضر به طور مختصر به بررسی آزادسازی یون های دارای سمیت سلولی از وایرهای ارتودنسی ثابت در محیط های آزمایشگاهی پرداخته است. طی این مطالعه مروری، مقالات مرتبط با کلیدواژه های: لوازم ارتودنسی، یون کروم، یون نیکل، آزادسازی یون های فلزی، بزاق و درمان ارتودنسی در پایگاه های فارسی: مگیران، نورمگز، ایرانداک، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و با کلیدواژه های  Orthodontic appliances، Chromium Ions، Nickel Ions، Metal Ions Release،Saliva  وOrthodontic Treatment   از پایگاه های معتبر خارجی: Google scholar, Scopus, pubmed, ISIطی سال های 2001 تا 2019 یافت شدند و به بررسی 21 مقاله مرتبط در این زمینه پرداخته شد. یافته های استخراج شده از مطالعات نشان داد که طی درمان ارتودنسی یون های فلزی ازجمله؛ نیکل، کروم و کبالت از اجزایی همچون؛ براکت، سیم و باندهای ارتودنسی آزاد می شوند و با توجه به اینکه می توانند سبب ازدیاد حساسیت و شرایط سایتوتوکسیک شوند از اهمیت اساسی برخوردارند. بنابراین نیازمند انجام مطالعات بیشتری در خصوص بررسی تاثیر ابعاد مختلف آزمایشگاهی از جمله تاثیرات دما، زمان های متغیر و انواع برندهای دهان شویه می باشد تا جهت شناسایی و تشخیص دقیق تر میزان آزادسازی یون های سمی کمک کند.

  کلیدواژگان: لوازم ارتودنسی، یون کروم، یون نیکل، آزادسازی یون های فلزی، بزاق، درمان ارتودنسی
|
 • Pantea Hajimirza Shafiesoltani, Flora Forouzesh*, Mahdi Shabani Pages 1-17

  Colorectal cancer is the fifth common cancer in men and the third in women in Iran. There is no therapeutic approach for metastatic colorectal cancer, so it is imperative to identify new chemotherapeutic and molecular targets to improve patient’s survival and the probability of being cured. Resistance to apoptosis plays an important role in the development and progression of different cancers such as CRC. Understanding the basis of the mechanism of apoptosis pathways and the tools used by cancer for escaping from apoptosis results in the design of effecient therapies that inhibit cell growth. One of the apoptosis pathways is the extrinsic–Fas/FasL pathway. In this article, the extrinsic pathway of apoptosis with focus on death pathway of Fas and FasL in colorectal cancer has been reviewed aimed at finding new therapeutic targets for CRC. Fas-mediated apoptosis of lymphocytes normally serves immunoregulatory roles. Anti-tumor cytotoxic T cells and NK cells eliminate tumor cells by inducing Fas-mediated apoptosis using FasL. Cancer cells such as colon tumor cells enable a “Fas counterattack” against Fas sensitive antitumor lymphocytes and lead to immune suppression against tumor cells. This systematic review article was conducted by searching keywords; Cancer, Apoptosis, Fas, FasL, Immune system in valid sources. 86 studies analyzing apoptotic changes in cancer from 1995 to 2020 were selected and used. Fas counterattack is a mechanism, used by tumor cells to evade immune surveillance. It might be important to study the basis of this mechanism to design tumor-specific and effective treatment. Triggering Fas-mediated  apoptosis is an effective approach to cancer therapy. Altering the expression of Fas and FasL genes can inhibit the tumor strikes back by tumors and our immune system and work officially against tumor cells.

  Keywords: Colon cancer, Apoptosis, Fas, FasL, Immune system
 • Reza Gorji, Saeid Hassanzadeh*, Sogand Ghasemzadeh, Masoud Gholamali Lavasani Pages 18-29

  In autism spectrum disorders, diagnosing it is a matter of importance for two reasons: screening for reducing of expenses and diagnosing for well-timed and important intervening. Therefore; this study is a systematic review on autism spectrum disorders diagnostic tools emphasizing Iranchr('39')s diagnostic system.
  Using systematic review study method, key words like screening tool autism and diagnostic tool on information sources like science direct, Springer, Scopus and Googlescholar and also using screening and diagnostic tools of Autism on information sources like magiran and SID, this study was carried out and during 1980 until 2020, 144 essays were done and by using systematic sampling 58 of them were finally resulted. Results showed that among tools created for autism spectrum disorders, 6 screening tools, 8 diagnostic tools, 2 native Iranian tools and 34 tools connected with normalization results belonged to other countries and 10 papers on considered tools normalization were done in Iran. It seems that for applying useful and valid tools to diagnosing the Iranian autistic kid, normalizing more tests is required so that diagnosing process by valid tools can be made.

  Keywords: Autism spectrum disorder, screening tools, diagnostic tools
 • Zahra Hayati, Esmat Rasooli*, Ladan Salimi Pages 30-40

  Nowadays, the explosion of the volume of educational information, easy access to educational resources has led to development of the Learning quality approach, because providing any training without looking at quality is a learning mistake and the effectiveness, effectiveness and permanence of learning experiences is an undeniable principle of educational survival. n some sciences, such as health and medicine, the importance of educational survival is directly related to human survival Therefore, the present study aims to review the quality of studentschr('39') effective learning experiences in medical sciences. The present study is a systematic review in which the keywords were determined based on MESH and then searched in databases: SID, Iran Medex, Pubmed, Google scholar, Cochrane, Scopus, Web of Science Uptodate, Magiran. The search results led to the finding of 98 articles that were studied and thematically analyzed in collaboration with the authors, at the end of the search, 14 articles were obtained and finally 11 articles that were close to the thematic and content criteria and the purpose of the study entered the systematic review study. Findings showed that learning characteristics are influenced by past learning experiences. Direct and indirect factors such as the content of teaching, the way of educational interaction, the efficiency of educators, the readiness of learners, the teaching method in the teaching and learning process affect learning that need to review the educational system in the health system. The results of the study showed that the criteria and indicators of effective learning in the health system is an important principle that needs to be reviewed and revised educational curricula with a qualitative approach to learning experiences. because the smallest educational mistake in teaching-learning of health system students can lead to operational errors in the future of health system graduates.

  Keywords: Learning Quality, Learning Experiences, Effective Learning, Learners, Teaching, Learning, Medical Sciences
 • Ali Ahmadzadeh Amiri, Reza Jafari, Amir Ahmadzadeh Amiri, Ahmad Ahmadzadeh Amiri* Pages 41-55
  Non-graft-versus-host disease(non-GVHD) Ocular complications after hematopoietic cell transplantation(HCT) are uncommon. Although these side effects may consider it to be a minor side effect, however, for the patients, blurred vision, vision loss or other eye symptoms can be troublesome. This study was designed to review the non-GVHD ocular complications after bone marrow transplantation.
  A search of the PubMed database in English language from 2004 to 2018 was used to search for published articles on ocular complications of hematopoietic stem cell transplantation with the following terms: hematopoietic stem cell transplantation, bone marrow transplantation, eye or ocular, side effects, eye and vision.
  In this review, cataract was the most common ocular complication seen in more than 11% of adults and more than 4% of children. Glaucoma was observed in 0.4% to 1.7% of cases. Bacterial, fungal, protozoan, and viral infections have been seen in more than 2% of patients after hematopoietic stem cell transplantation. However, noninfectious eye involvement such as hemorrhage, ischemia, and retinal detachment has been observed in more than 3% of patients. Most studies have emphasized that awareness of non-GVHD ocular complications is essential for both transplant physicians and ophthalmologists provide comprehensive collaborative team care. 
  Available evidences suggest that initial ocular evaluation before HCT should be considered in all patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Follow-up assessments should be considered based on clinical presentations and risk factors. Preventive strategies and treatments for post-HCT ocular complications remain to be considered on individual case basis.
  Keywords: Hematopoietic stem cell transplant, bone marrow transplant, eye, ocular, side effects, vision
 • Mahdi Babaei Hatkehlouei*, Sepideh Dadgar, Mohammad Shokrzadeh, Jaber Mousavi, Farhad Sobouti Pages 56-63

  The use of metal alloys is an integral part of orthodontic treatment. In order to complete the treatment period, these metal alloys are used for a long time in orthodontic patients and Direct contact with saliva and food causes corrosion of metals and release of ions. Since the increase in the amount of ions released causes a cytotoxic state for the body, the present review study briefly examined the release of cytotoxic ions from fixed orthodontic wires in vitro. In this review study, articles related to Persian keywords (Orthodontic appliances, Chromium Ions, Nickel Ions, Metal Ions Release, Saliva, Orthodontic Treatment) in the Persian Data bases of Magiran, noormags, Irandoc, Scientific Information Database (SID) and English Keywords (Orthodontic appliances, Chromium Ions, Nickel Ions, Metal Ions Release, Saliva, Orthodontic Treatment) External databases were searched by Pubmed, Google Scholar, Scopus, ISI during the years 2001 to 2019 and 21 related articles in this field were reviewed. Findings from studies showed that during orthodontic treatment, metal ions such as nickel, chromium and cobalt are released from components such as brackets, wires and orthodontic bands and They are important because they can cause hypersensitivity and cytotoxic conditions. Therefore, more studies are needed to investigate the effects of various laboratory dimensions, including the effects of temperature, variable times, and types of mouthwash brands, to help more accurately identify and detect the release of toxic ions.

  Keywords: Orthodontic appliances, Chromium Ions, Nickel Ions, Metal Ions Release, Saliva, Orthodontic Treatment