فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین رحمانی* صفحات 9-22

  الگوی یول (1996) پیش انگاری ها را به 6 دسته وجودی، واقعی، واژگانی، ساختاری، غیرواقعی و خلاف واقع تقسیم ‏بندی می‏کند. پیش انگاری ها ساخت‏هایی زبانی هستند که توجه خواننده/شنونده را به خود جلب نمی‏کنند و در جریان گفتگو بدون بحث پذیرفته می‏شوند، به کسب اطلاعات در زمینه‏ های مختلف کمک می‏کنند و این مهم در نمایشنامه از آن جهت که به شخصیت‏ پردازی و پیشبرد طرح نمایشنامه کمک می‏کند، حایز اهمیت است. در پژوهش حاضر نگارنده با بررسی پیش انگاری های موجود در نمایشنامه  ارثیه ایرانی، در پی آن است که نشان دهد فرادستی و فرودستی در استفاده از پیش انگاری ها موثر بوده و اعضای خانواده فرادست از پیش انگاری های ساختاری برای استنطاق، کسب و یا تکمیل اطلاعات خویش و اعضای خانواده فرودست بیشتر از پیش انگاری‏ واژگانی و در راستای شخصی ت‏پردازی خود و دیگران و پیشبرد طرح نمایشنامه استفاده می‏کنند. علاوه بر این، بین زنان و مردان در استفاده از پیش انگاری تفاوت وجود دارد و مردان بیشتر از زنان از انواع آن استفاده می‏کنند؛ این تفاوت در پیش انگاری‏ واقعی بیشتر نمایان است و به این دلیل است که شخصیت‏های مرد اطلاعات خود را مستقیم و بدون حاشیه ‏روی ذکر می‏کنند. این پژوهش با بررسی معناشناختی وکاربردشناختی پیش انگاری ها در حوزه شخصیت ‏پردازی و پیشبرد طرح داستان نمایشنامه، پژوهشی نو و بدیع به شمار می‏آید.

  کلیدواژگان: نمایشنامه ارثیه ‏ایرانی، پیش انگاری، شخصیت‏ پردازی، طرح داستان، کاربردشناسی، معنا‏شناسی، یول، زبان شناسی اجتماعی
 • مرتضی دستلان* صفحات 23-31

  هدف از این مطالعه، بررسی فرایند کاربرد اسم عام بعضی از حیوانات، بعنوان نام خاص انسان ها، از منظر شناختی است. چارچوب این مطالعه، برگرفته از نظریات بارسلونا (2003) در فرایند ساخت معنای تمثیلی نام های خاص افراد مشهور، و الگوی طبقه-شمول درک استعاره های مفهومی گلوکسبرگ و کیسر (1990) است. بر این اساس، اعمال حلقه های مختلف استعاره و مجاز مفهومی، به ترتیب، باعث نمود یافتن ویژگی بارز واقعی یا منتسب به یک حیوان، شکل‏گیری طبقه ای متشکل از آن حیوان و افراد جامعه زبانی حایز آن ویژگی، شناسایی اسم عام حیوان بعنوان سرنمون طبقه و کاربرد تمثیلی آن اسم بجای نام خاص سایر افراد طبقه است. در بعضی موارد و بنا به دلایلی از جمله مثبت بودن ویژگی بارز، ساختار واژه شناختی اسم حیوان و باورهای فرهنگی نسبت به آن حیوان، بتدریج، افرادی نیز که حایز آن ویژگی بارز نیستند عضو طبقه می شوند. این پدیده باعث رنگ باختن ویژگی بارز مشترک و تهی شدن طبقه از آن ویژگی و نهایتا استعمال اسم عام حیوان بعنوان نام خاص برای نامیدن افراد جامعه زبانی می‏شود. کنش متوالی استعاره و مجازهای مفهومی و تعامل آنها با یکدیگر نشان از شکل گیری پدیده استعجاز در این فرایند دارد.

  کلیدواژگان: اسم عام، نام خاص، تهی‏ شدگی، خاص ‏شدگی، نام شناسی شناختی، استعجاز
 • مرضیه اطهاری نیک عزم* صفحات 33-41

  غذا به عنوان یک شیوه ارتباطی میان افراد مختلف جامعه می‏تواند تجربه‏ای فردی را به تجربه جمعی تبدیل کند. این مقاله قصد دارد کارکرد اجتماعی غذا در جامعه ایران را در چهارچوب نشانه-معناشناسی اجتماعی بررسی کند. پیکره مورد مطالعه غذای نذری می‏باشد که ارزش‏ها و باورهای خاصی را برای هر فرد شیعه ایرانی تداعی می‏کند. علت انتخاب غذای نذری آن است که دارای ارزش‏های متعالی است و نه تنها مانند غذاهای غیرآیینی پیونددهنده میان افراد اجتماع است، بلکه دارای وجاهتی مذهبی است و نقش از پیش تعیین‏شده ای را ایفا می‏نماید؛ تنها مسیله لذت بردن از غذا نیست، بلکه آرزوی رسیدن به چیزی، یا برآورده شدن حاجتی در آن مستتر می‏باشد. این مقاله نشان می‏دهد که اولا غذای نذری ارزش مذهبی دارد، ثانیا در ضمن برهم‏ زدن لایه‏ های قدرت خود موجب شکل‏گیری لایه‏ های تازه‏ای از قدرت می‏گردد و لذت از طریق حواس را به شناخت پیوند می‏دهد و در نهایت، نظام بینانشانه‏ای به‏‏وجود می‏آورد.

  کلیدواژگان: غذای نذری، نشانه شناسی اجتماعی، باور، ارزش، قدرت، بعد مذهبی، زبان شناسی اجتماعی
 • مسعود قیومی* صفحات 43-60
  در این پژوهش تلاش می شود با استفاده از تحلیل آماری، ویژگی های اخبار جعلی فارسی مربوط به کوید-19 بررسی گردد. برای این هدف، ابتدا یک پیکره زبانی که حاوی اخبار موثق و جعلی در حوزه کرونا است تهیه می شود. سپس الگوهای زبانی این دو دسته داده و همچنین دو تحلیل آماری مقدار اطلاعات و خوانایی اخبار موثق و جعلی مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه می شود. براساس اطلاعات استخراج شده و نتایج عملی به دست آمده از پیکره خبرهای جعلی، الگوهای زبانی مشترک بین این دو دسته داده وجود دارد. همچنین، مقدار اطلاعات در اخبار موثق براساس دو معیار آنتروپی و شگفتی بیشتر از اخبار جعلی است. سطح خوانایی خبرهای جعلی با استفاده از تساوی های اندازه گیری خوانایی متن مورد ارزیابی قرار گرفته‎است و این نتیجه به دست آمده است که اخبار جعلی در مقایسه با اخبار موثق عمدتا ساده بوده و دشوار نیست. در فرایند برچسب گذاری خودکار خبرهای موثق و جعلی براساس سطح دشواری حجم زیادی از اخبار جعلی ساده تشخیص داده شده است و تعداد کمی از اخبار موثق با سطح زبانی دشوار بود. علاوه بر این دستاورد و بررسی آماری ویژگی های زبانی براساس میزان اطلاعات و خوانایی اخبار جعلی، جنبه کاربردی این اطلاعات آماری جهت تشخیص خبر جعلی با استفاده از روش های یادگیری ماشینی مورد مطالعه قرار گرفت.
  کلیدواژگان: زبان رسانه، اخبار جعلی فارسی، کوید-19، نظریه اطلاعات، آنتروپی، شگفتی، خوانایی
 • رضا امینی* صفحات 61-74

  مسیله اصلی مورد توجه این پژوهش برآمده از این پرسش است که «چرا برای یک زبان یگانه نام‏های متفاوتی وجود دارند؟» در این مقاله، مواردی که مطالعه شده اند عبارتند از:تاثیر عامل‏های اجتماعی و سیاسی بر نام‏گذاری گونه ‏های زبانی و اهمیت توجه به پیوندهای خویشاوندی و همانندی ‏های ساختاری زبان‏ها. سپس، نام‏های ثبت‏شده برای گونه‏ های زبانی ایران در نرم‏افزار «اطلس زبانی ایران» دسته ‏بندی و تحلیل شده و ویژگی‏ های نام‏های هر مقوله برشمرده شده است. این پژوهش به لحاظ روش شناختی از نوع استقرایی است و یک روش توصیفی تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش نتیجه‏ گیری‏، استدلال شده که نام‏گذاری گونه‏ های زبانی متاثر از عوامل غیرزبانی اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی است. برای بازشناسی گونه ‏های زبانی از یکدیگر و تعیین نام دقیق آنها، باید به ویژگی ‏های زبانی متمایزکننده و گنجینه واژگان اصلی آنها، تاثیر تماس زبانی درازمدت جامعه‏ های زبانی و نظر و احساس گویشور درباره گونه زبانی خود توجه شود. در بخش‏های مختلف مقاله، بحث‏ها و استدلال‏های ارایه‏ شده، به نمونه ‏های مقتضی مستند شده است.

  کلیدواژگان: نام‏گذاری، گونه زبانی، واژگان اصلی، زبان‏های ایران، زبان شناسی اجتماعی
 • مریم فرنیا* صفحات 75-88

  با وجود اهمیت شوخ‏ طبعی به عنوان یکی از وجوه  فرهنگی و اجتماعی، بیشتر پژوهش های این حوزه به بررسی شوخ‏طبعی به صورت مجزا از بافت پرداخته، عمدتا به تحلیل لطیفه های آماده محدود شده است در حالی که شوخ‏طبعی محاوره ای محصول تعامل مشترک سخنور و مخاطب آن است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر در حوزه زبان و فرهنگ بررسی شوخ ‏طبعی محاوره ای در زبان فارسی است. داده ها به طور تصادفی از هشت برنامه گفت‏وگومحور تلویزیونی «دورهمی» که در سال 1397 از شبکه نسیم پخش شد جمع‏آوری شده است. در ادامه، گفت‏وگوی میزبان و مهمانان زن و مرد بر اساس چارچوب شوخ‏ طبعی محاوره‏ای داینل (2009) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد فراوانی راهبردهای شوخ ‏طبعی در مهمانان مرد به 258 مورد و مهمانان زن به 220 مورد می‏رسد. همچنین، نتایج نشان می‏دهد مردان، به ترتیب، بیشتر از بذله گویی، حکایت و استهزا کردن و زنان بیشتر از استهزا کردن، بذگه‏ لویی، حکایت و خود‏کوچک‏انگاری در گفت‏وگو استفاده کرده‏اند. یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد مهمانان از راهبرد خوارانگاری در گفت‏وگو با میزبان مرد استفاده نکرده اند و، در مقابل، میزبان مرد نیز در گفت‏وگو با هیچ‏یک از مهمانان از راهبرد خودکوچک‏انگاری استفاده نکرده است.

  کلیدواژگان: شوخ‏ طبعی محاوره ای، بذله گویی، خودکوچک ‏انگاری، خوارانگاری، برنامه دورهمی، زبان‏شناسی اجتماعی
 • زهره شهرستانی، سید علی اصغر سلطانی*، سید عبدالمجید طباطبایی لطفی صفحات 89-100

  بازنمایی جنسیت درروایت‏های زنانه و مردانه و کاربرد استعاره ‏های مفهومی و طرح‏واره  ‏های مورد استفاده آن‏ها در روایت ها تفاوت‏هایی دارد که نشان از تفاوت‏های ذهنی، ‏روحی و شناختی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی روایت‏های نویسندگان زن و مرد برای تعیین میزان تاثیر جنسیت در به‏ کارگیری استعاره ‏های مفهومی و طرح‏واره‏ها بر مبنای نظریه لیکاف و جانسون (1980)  است. روش پژوهش مقاله تحلیل محتوای کیفی است. هشت داستان با مضمون جنگ، چهار روایت زنانه و چهار روایت مردانه مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت حدود 3021 استعاره بدست آمد. ‏نتایج به‏دست آمده از تحلیل داده ‏ها نشان داد در آثار نویسندگان زن، بیشترین تعداد استعاره ‏ها هستی‏ شناختی و کمترین استعاره جهتی، و در آثار راویان مرد بیشترین تعداد استعاره‏ ها ساختاری و کمترین آن‏ها جهتی بود که این تفاوت در به‏ کارگیری نوع استعاره در زنان نسبت به مردان حاکی از نوع نگرش آن‏ها و توانایی و یا تمایل بیشتر در به‏ عینیت درآوردن مفاهیم انتزاعی است. نتایج پژوهش گویای آنست که روش فوق می‏تواند روش مناسبی برای تحلیل روایت از منظر تحلیل انتقادی استعاره در ادبیات دفاع مقدس باشد، زیرا طرح‏واره ‏ها از یکسو نشان ‏دهنده ساخت‏های زبانی و از سوی دیگر نشان ‏دهنده شکل‏ گیری تصاویر ذهنی در نتیجه مفهوم‏ سازی‏اند.

  کلیدواژگان: مفهوم ‏سازی، طرح‏واره، استعاره هستی شناختی، استعاره ساختاری، استعاره جهتی، جنسیت، زبانشناسی اجتماعی
|
 • Hossein Rahmani * Pages 9-22

  Accepted in the background without argument or catching the attention of the addressee, presuppositions are linguistic structures discussed in semantics and applied pragmatics. Based on Yule’s popular divisions of suppositions - existential, factive, lexical, structural, non-factive and counterfactual, this research aims to answer the following research questions: What are the most and least frequently used presuppositions? Which presuppositions are used by the powerful and powerless families and how is this justified? How are men and women different in their use of presuppositions How are presuppositions and plot line related? The finding showed that the structural and non-factive presuppositions are the most and least frequently used presuppositions, respectively. The powerful family members use more structural presuppositions in order to ask, find and complete their information. The powerless family members use more lexical presuppositions in order to help characterization of themselves and others and help the development of the plot. Although men’s use of presuppositions is higher than women’s, this difference in factive presuppositions is more obvious due to the men’s tendency to be more direct. Furthermore, the plot line and the use of presuppositions are inversely related.

  Keywords: The Play Ersieh Irani, presupposition, characterization, plot, Pragmatics, Semantics, Yule, sociolinguistics
 • Morteza Dastlan * Pages 23-31

  The aim of this paper is investigating the process of applying animal common nouns as human proper names from a cognitive perspective. The theoretical framework of the study is adapted from Barcelona's (2003) ideas on constructing the figurative meaning of proper names of paragons, and the class-inclusion model of conceptual metaphor comprehension of Glucksberg and Keysar (1990). In this framework, applying the conceptual metaphor and metonymy tiers results in the emergence of the salient characteristic of the animal, forming a common class including the animal and the persons endowed with the salient characteristic, considering the animal noun as the prototype of the class, and the figurative use of the animal noun instead of proper human name, respectively. Sometimes, issues like the positive connotation of the salient characteristic, the morphological structure of the animal noun and the cultural beliefs about the animal cause the other individulas who are devoid of the salient characteristic to join the class. This results in fading away and erosion of the salient common characteristic. The erosion, finally, results in the properization of animal common noun to be used as an anthroponym. The successive application and interaction of the conceptual metaphor and metonyms indicate the metaphtonymy at work in this process.

  Keywords: Common noun, Proper name, Erosion, Properization, Cognitive Onomastics, Metaphtonymy
 • Marzieh ATHARI NIKAZM * Pages 33-41

  Food as a way of communication between different people in society can turn an individual experience into a collective experience. The aim of this study is to investigate the social function of food in Iranian society in the framework of social semantics. The corpus of the study is the votive food that evokes certain values and beliefs for every Iranian Shiite person. We know that food is a way of communication between different people in society and can turn an individual experience into a collective experience.Votive food has transcendental values and is a link between members of the community, but it is also based on a religious dimension, which is effective and has a predetermined role. Besides enjoying food, the desire to achieve something or fulfill a need is hidden in it. This article shows that, firstly, the votive food has a religious value; and secondly, while mixing the layers of its power, it causes the formation of new layers of power and connects pleasure through the senses to knowledge. and finally, creates a visual system.

  Keywords: Votive Food, Social Semiotic, Value, power, Belief, sociolinguistics
 • Masood Ghayoomi * Pages 43-60
  In this research, an attempt is made to investigate the characteristics of Persian fake news related to Covid-19 by using statistical analysis.  To this end, first, a language corpus containing reliable and fake news in Persian in the field of Corona is prepared. Then, the language patterns of these two data sets, as well as two statistical analyzes of the amount of information and the readability of reliable and fake news, are examined and compared with each other. According to the exteracted information and the experimental results achieved from the developed corpus on COVID-19 fake news, there are common language patterns in these two datasets. Moreover, the amount of information in reliable news is more than fake news based on two measures of entropy and surprise. Based on the results, the readability level of the fake news is measured based on the readability formulas. According to the results, the text of fake news is simpler than real news. In the process of automatic labeling of reliable and fake news based on the level of difficulty, most news is recognized as simple texts. The results show that fake news is mostly simple and not difficult compared to reliable news. In addition to this achievement, to study linguistic properties of fake news statistically based on the information amount and readability, the applicablity of this statistical information was studied to detect fake news using machine learning methods.
  Keywords: Media Language, Persian fake news, COVID-19, information theory, Entropy, surprisal, Readability
 • Reza Amini * Pages 61-74

  The main objective of this research is to study the reason for multiple names for a single language. To this end, the impact of social and political variables on naming language varieties and the importance of paying attention to the kinship relations and structural similarities of languages are investigated. Then, the registered names for Iranian language varieties in the software of the “Linguistic Atlas of Iran” are classified and analyzed. This research is methodologically inductive, and a descriptive–analytical method has been used. In conclusion, it is argued that naming language varieties is under the influence of non-linguistic social, political, and geographical factors. To distinguish language varieties from each other and determine their exact names, one must pay attention to the distinguishing linguistic features and their main lexicons, the effect of long-term linguistic contact of language communities, and the speakers’ feelings about their linguistic varieties. In different parts of the article, the explications are documented with relevant examples.

  Keywords: naming, language variety, Main Lexicons, Iranian Languages, sociolinguistics
 • Maryam Farnia * Pages 75-88

  Despite the importance of humor as one of the cultural and social elements, most studies in this field have examined humor out of its context, mainly limited to the analysis of canned jokes, whereas conversational humor is the product of a common interaction between the speaker and the audience. In light of this limitation, the present study sought to investigate the conversational humor in Persian. The data were randomly collected from an Iranian talkshow called Doorehmi which was aired on Nasim television channel in 2018. Then, the conversations between the host and the male and female guests were analyzed based on Dynel’s (2009) framework of conversational humor. The results showed that male guests used more humor strategies (n=258) than femal guests (n=220).  Moreover, male guests used more witticism, anecdotes and banter compared to female guests, while female guests employed banter, witticism, anecdotes and self-denigration more than male guests in their conversations. Also, the guests did not use the put-down strategy in their interaction with the male host, and self-denigration was absent in the discourse of the male host.

  Keywords: conversational humor, witticism, self-denigration, Put-down, Dorehami talk show, sociolinguistics
 • Zohreh Shahrestani, Seyyed AliAsghar Soltani *, Seyyed Abdolmajid Tabatabaee Pages 89-100

  The representation of gender in male and female narratives and the use of conceptual metaphors and the schemas used by them in narratives have differences that indicate mental, spiritual, and cognitive differences. The purpose of this study is to examine the narratives of male and female authors to determine the extent of gender influences in the use of conceptual metaphors and schemas based on the theory of Lakoff and Johnson (1980). The research method of the article is qualitative content analysis. Eight war-themed stories, including four female- and four male narratives, were examined, resulting in about 3,021 metaphors. The results obtained from data analyses showed that in the works of female writers, the highest number of metaphors is related to ontological metaphor and the lowest is related to directional metaphor, while in the works of male narrators, the highest number of metaphors were structural and the lowest were directional. This difference in the use of metaphors in women compared to men indicates their attitude and ability or desire to objectify abstract concepts. The results of the research show that the above method can be a suitable method for narrative analyses from the point of view of critical analyses of metaphor in the literature of Holy Defense, because schemas, on the one hand, represent linguistic constructions and, on the other hand, indicate the formation of mental images as a result of conceptualization.

  Keywords: conceptualization, schema, ontological metaphor, structural metaphor, directional metaphor, Gender, sociolinguistics