فهرست مطالب

نشریه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات
پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رویا معتمدنژاد صفحات 7-70

  شکاف دیجیتال از یک سو انتشار محتواهای غیرقانونی آنلاین از سوی دیگر، از عمده چالش‌های حقوق بشری عصر حاضر به شمار می‌روند. با ورود به دوران پاندمی کووید 19 و اقدامات قرنطینه‌ای اتخاذ شده برای مهار آن، وابستگی انسان‌ها به تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات افزایش پیدا کرده، روند گذار و تحول دیجیتال سرعت چشم‌گیر گرفت تا جایی که صحبت از «جهش» دیجیتال و حتی استقرار «نرمالیته جدیدی» به میان آمد.اما محروم ماندن بخش بزرگی از جمعیت جهان از مزایای تکنولوژی‌های دیجیتال و از جمله اینترنت در همین دوران، شکاف دیجیتال را عمیق‌تر و نمایان‌تر کرد. فاصله و شکافی که بهره‌مندی افراد و گروه‌های زیادی را از حقوق و آزادی‌های بنیادی، همچون حق دسترسی به اخبار و اطلاعات ضروری در زمان بحران، حق بر آموزش به ویژه برای کودکان و نوجوانان و غیره... با اخلال مواجه ساخت.و در حالی که سال‌هاست این امیدواری شکل گرفته که بتوان از پتانسیل قوی تکنولوژی‌های نوین در راستای پیشبرد 17 هدف برنامه توسعه پایدار 2030 استفاده کرد، اکنون این نگرانی هست که شکاف دیجیتال یاد شده تحقق این اهداف را با تاخیر رو به رو سازد.از طرفی دیگر انتشار محتواهای غیرقانونی در فضای دیجیتال نیز از دیگر دغدغه‌های سال‌های اخیر است و این سوال مطرح می‌شود که چطور می‌توان همزمان که حقوق و آزادی‌های دیجیتال محترم شمرده می‌شوند، با این پدیده مبارزه کرد. نقش دولت‌ها در مرحله‌ی اول نقش شرکت‌های اینترنتی در مرحله‌ی بعدی، همین‌طور اتخاذ تدابیر لازم توسط سازمان‌های منطقه‌ای بین‌المللی، جامعه‌ی مدنی، کاربران و غیره... در این زمینه از اهمیت بسزا برخوردار است.در نهایت مقوله‌ی «دیجیتال، توسعه و حقوق» از جمله محورهای تحقیق نویسنده در طول سال‌های اخیر بشمار می‌روند.

  کلیدواژگان: شکاف دیجیتال، محتواهای غیرقانونی آنلاین، کووید 19، اهداف توسعه پایدار 2030، تکنولوزی های نوین، رگولاسیون فضای سایبر، حقوق و آزادی های دیجیتال، غول های دیجیتال، شبکه های اجتماعی، حقوق اروپایی، سازمان های منطقه ای بین المللی، فضای عمومی جهانی دیجیتال، سازمان ملل و دیجیتال، جهان دیجیتال همه شمول و صلح آمیز، آینده ی دیجیتال منصفانه و فراگیر، دیجیتال و توسعه
 • عباس اسدی*، عباس شهریاری صفحات 71-97

  قوه قضاییه به دلیل ماهیت خاص آن و ماموریت‌‌هایی که قانون بر عهده آن گذارده، یکی از پرمخاطب‌ترین مجموعه در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. برابر اصل 165 قانون اساسی: « محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». اصل مذکور بر ضرورت اطلاع افکار عمومی از نحوه اجرای قانون و عدالت مبتنی است، گو این که تدوین کنندگان قانون اساسی به برداشت مردم از اجرای عدالت و آثار آن توجه خاص داشته‌اند، البته بسیاری از محاکمات در صدر اسلام، حکومت رومیان، و سایر حکومت‌‌های مردمی و.. علنی برگزار می‌گردید. اما چرا برخی از محاکمات علنی برگزار نمی‌شوند. آیا بعضی از این محاکمات، موافق باعدالت نیست که علنی نمی‌شوند، در حالی که اجرای علنی محاکمات خود در جهت اجرای عدالت، ما را کمک خواهد کرد. آیا اصل مذکور جزو حقوق ملت محسوب می‌شود؟ آیا دادگاه‌ها مکلف هستند علنی یا غیر علنی بودن هر دعوا را با ذکر موضوع در معرض دید مراجعین شعب قرار دهند یا خیر؟ آیا با استاندار‌های موجود، برای چگونگی حضور در دادگاه‌ها می‌بایستی اطلاع‌رسانی شود؟ با توجه به موارد مذکور در این مقاله کوشش می‌شود تا در خصوص حق دسترسی رسانه‌‌ها به مراحل دادرسی در دادگاه‌ها بحث و بررسی شود.

  کلیدواژگان: قوه قضائیه، دادگاه، روزنامه نگار، مطبوعات
 • سلمان شایان فر، عباس سماواتی، زهره نیک فرجام صفحات 99-130

  در مقطعی که چالش امنیت، ام المسایل جهان اسلام است، این پژوهش در پی بهره گیری از ظرفیت عمیق و گسترده علم فقه در تبیین راه کارهای تامین امنیت ملی و پویشی برای رفع یکی از نیازها و مطالبات مبرم ملت های اسلامی است. مقاله حاضر، با تکیه بر روش استنباطی و استنادی، گزاره های فقهی ناظر به مواجهه با تهدیدات سخت و امنیت ملی را واکاوی کرده است. در این بررسی ابتدا رویکردهای ناظر به تامین امنیت در مکاتب مختلف را امعان نظر قرار دادیم نظیر؛ واقع گرایی یا ریالیسم (برپایه قدرت و نیروی نظامی)، لیبرالیسم کلاسیک (برمحور نظامات و رژیم های حقوقی)، مکتب کپنهاگ (بر محور دولت) رویکرد سازه انگاری (بر محور هویت و فرایندهای درونی جامعه).سپس با بیان پاره ای تناقضات و بن بست های تیوریک و عملی این رویکردها، راهبرد برآمده فقهی را که پایه های امنیت ملی را بر شالوده ارزش ها و باورهای اعتقادی آحاد امت اسلامی قرار دارد، تبیین کردیم. گزاره های برگرفته از آرا و اندیشه فقها را در دو حوزه؛ تهدیدات سخت (بغی و براندازی، دارالحرب، محاربه و تروریسم) و عناصر مولد و مقوم امنیت (جهاد، قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ «بیضه اسلام»، مرابطه، اصل دفاع مشروع و مقابله به مثل، نهاد ولایت فقیه) نگریستیم.

  سوال اصلی

  فقه به عنوان زبان گویای شریعت و ابزار کشف و اعمال قوانین الهی برای رفع و دفع تهدیدات سخت علیه امنیت ملی چه راهبردی ارایه می کند؟

  روش پژوهش

  بنا به ماهیت موضوع پژوهش (راهبرد فقه برای مواجهه با تهدیدات سخت علیه امنیت ملی) الگوی «توصیفی-اسنادی» انتخاب شد. با بهره گیری از مدل تحلیلی که باردن برای توصیف عینی، منظم و کیفی محتوا به کار برده است (باردن، 1373 :35). بر پایه این روش پژوهشی پس از مرحله گرد آوری داده ها و اطلاعات، محتوای به دست آمده متون فقهی، نظریات و یافته های فقها با تیوری های رایج متفکران مکاتب دیگر تطبیق داده شد. در نهایت با بهره گیری از نظریه روش شناختی فلسفه اسلامی یعنی نظریه «دلالت ها» و تکنیک استقرا و قیاس به استنباط و استنتاج گزاره های فقهی ناظر بر امنیت ملی پرداختیم.

  کلیدواژگان: فقه، راهبرد، راهبرد فقهی، امنیت، منیت ملی، تهدید، تهدید سخت
 • ترجمه: نجمه خدری، حامد بابازاده مقدم صفحات 131-166

  نظارت بر اینترنت و "آسیب‌های آنلاین" از موضوعاتی به‌شمار می‌آیند که توجه سیاسی و نظارتی بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. مسایلی، مانند تعریف آسیب‌های آنلاین، احترام به آزادی بیان و سایر موارد، بحث حاضر را در بر می‌گیرند. در حالی که بخش اعظم این بحث بر محتوایی به میزبانی پلتفرم‌های آنلاین متمرکز شده، در مقایسه، به نقش اصلی شخصی‌سازی الگوریتمی یا "توصیه‌گری" از طریق پلتفرم‌ها در انتشار محتوا در محیط‌های آنلاین و مسایلی که این امر در آنها دخالت دارد توجه بسیار کمی شده است. تمرکز بر سیستم‌های توصیه‌گر، به عبارت دیگر سازوکاری که به‌وسیله آن محتوا از طریق پلتفرم‌ها توصیه می‌شود، رویکرد نظارتی جایگزینی را فراهم می‌آورد که با پرداختن به میزبانی خود محتوا، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری می‌نماید. بر این مبنا مقاله پیش رو انگیزه‌ها و ملاحظات برای نظارت بر کاربرد سیستم‌های توصیه‌گر به‌وسیله پلتفرم‌های آنلاین را مورد بررسی قرار می‌دهد. پژوهش حاضر نوع‌شناسی توصیه آنلاین را محقق می‌سازد، پیامدها و مشکلات گوناگون توصیه‌گری را بر می‌شمارد و استدلال می‌کند که توصیه محتوا یکی از سه فعالیتی نیست که در خصوص آنها حفاظت از مسیولیت بر حسب دستورالعمل تجارت الکترونیک در اختیار تامین‌کننده‌های اینترنت گذاشته شده باشد. این مقاله به‌منظور پرداختن به مشکلات شناخته‌شده و پرکردن شکاف حقوقی مذکور، چندین اصل را برای نظارت آتی مطرح می‌سازد و درباره رویکردهایی جهت نظارت و تبعیت که می‌توانند همراه با این اصول موثر واقع شوند، بحث خواهد کرد.

  کلیدواژگان: نظارت بر اینترنت، مسئولیت پلتفرم، مسئولیت واسطه، دستورالعمل تجارت الکترونیک، سیستم های توصیه گر
 • امین امیریان*، الهام کشوری صفحات 167-196

  امروزه شبکه‌های اجتماعی، تبدیل به وسایل ارتباط و تعامل جوامع انسانی شده‌اند و هر روز بر تعداد و اعضای آنها افزوده می‌شود. هرچند این امکانات بشر امروزی را توانمندتر از گذشته کرده است. با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، جوامع مختلف در گذر از جامعه سنتی به یک جامعه پیشرفته علاوه بر حفظ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که از قبل موجود بوده است، با جرایم جدید روبه‌رو می‌شوند که به خاطر نداشتن سابقه و پیشینه در جوامع انسانی به آنها آسیب‌های اجتماعی نوپدید می‌گویند. جرایم نوپدید، جرایم مرتبط با فناوری جدید شبکه‌های اجتماعی است که ناشی از استفاده از این شبکه‌ها از جمله اینستاگرام، تلگرام است که می‌توان به فیشینگ، فارمینگ، قماربازی اینترنتی، کلاهبرداری اینترنتی اشاره نمود. جدید و نوپدید بودن این جرایم، متضمن این امر است که برخی از این جرایم، در قانون‌گذاری ایران جرم‌انگاری نشده است. هدف اصلی این پژوهش پرداختن معیارها و مبلنی جرم‌انگاری جرام نوپدید در شبکه‌های اجتماعی است که با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی به این دستاوردها رسیده است که امکان جرم‌انگاری جرایم نوپدید دو دیدگاه قایل بیان است. اولین دیدگاه بر مخالفت جرم‌انگاری این جرایم بر اساس اختیار مطلق فرد در استفاده از شبکه‌های اجتماعی تکیه دارد، که با ضروریات جامعه امروزی قابل پذیرش نیست. اما دیدگاه دوم قایل به جرم‌انگاری، جرایم نوپدید شبکه‌های اجتماعی بر طبق اصولی از جمله اصل لاضرر، مصلحت و... شده است، که دیدگاه دوم با توجه به پیامدهایی که این جرایم به دنبال دارند قابل قبول می‌باشد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، جرائم نوپدید، اینستاگرام، مبانی، معیار جرم انگاری
 • ابوالقاسم اسماعیلی دهقی صفحات 197-231

  در این تحقیق سعی می‌شود تا دیدگاه آیت الله خامنه‌ای در مورد آزادی رسانه‌ها به دقت تشریح و ابعاد مختلف آن نمایان شود. چراکه در نهایت به دنبال این هستیم تا بدانیم تفکرات ایشان پیرامون مسیله رسانه و آزادی رسانه‌ها چیست ؟ و بر چه اصولی استوار است؟ البته این مسایل را در بیانات و مکتوبات ایشان که در قالب لوح فشرده و کتاب و همچنین سایر کتب نوشته شده در مسیله آزادی بیان به معرض کنکاش می‌گذاریم. بعد از تعریف آزادی و اهمیت آن و فرهنگ و مقوله تهاجم فرهنگی، برخورد غرب با آزادی و آزادی بیان و طریقه استفاده آنان از رسانه‌ها در مسایل گوناگون خصوصا در تهاجم فرهنگی با بررسی گفته‌های ایشان به این نتیجه رسیدیم که ایشان تاکید خاص دارند بر توجه به رسانه منبر و تبلیغ معارف اسلامی به عنوان قدیمی‌ترین رسانه مسلمانان دارند چرا که مایه حیات اسلام را در عملکرد صحیح این رسانه می‌دانند بر مبنای اصول حق بیان مورد قبول دین اسلام انواع رسانه‌ها از قبیل منابر وعظ و خطابه و رادیو و تلویزیون و کتب و مطبوعات را برای بیان مطالب خود آزاد می‌دانند در واقع ایشان ضمن قبول و احترام به آزادی نوع بشر در افکار و افعال بر این نکته تاکید دارند که بی موالاتی در عرصه بیان می‌تواند ضربات محکمی به اصول اخلاقی اجتماعی و حتی سیاسی و حکومتی جوامع بزند. آیت الله خامنه‌ای رسالت رسانه‌ها را در برابر جامعه در بالا بردن سطح بینش دینی، سیاسی و اجتماعی و اطلاعات علمی مردم می‌داند. دیگر آنکه انسان را موجودی آزاد و برخوردار از نعمت بیان و حق بیان می‌دانند؛ در عین حال که به رعایت حقوق دیگران اعم از اشخاص خصوصی و عمومی توجه می‌دهد و از هرگونه توهین، افترا و غیبت رسانه‌ای بر حذر داشته و خواستار برخورد قاطع و در خور موضوع با هرگونه تخلفی می‌شوند. ایشان رسانه‌های جدید از قبیل ماهواره و اینترنت را دارای اهمیت بسیاری دانسته و قدرت آنها را در تاثیرگذاری بر رفتار‌های اجتماعی قابل توجه می‌داند؛ و همچنین سیاست‌گذاری کلان در حوزه این رسانه‌ها را بدور از ساده انگاری در مسایل فرهنگی و با دقت در ریزه‌کاری‌های ارتباطی امری حساس و حیاتی می‌شمرند.

|
 • Roya Motamed-Nejad Pages 7-70

  Les technologies numeriques ont un potentiel considerable de transformation des societes et des economies. Par ailleurs, la Pandemie Covid 19 fut l’accelerateur d’un monde de plus en plus digital. La crise sanitaire a montre l’importance majeure de l’acces a l’internet. Les pays equipes en infrastructures digitales developpees etaient sans aucun doute mieux a meme de fournir des services a leur population. Il est donc aujourd’hui plus que jamais necessaire d’accelerer la Transition Numerique pour non seulement reconstruire en mieux apres le Covid, mais aussi pour faire avancer les 17 objectifs du developpement durable 2030, definis par l’ONU en 2015. Cependant les technologies numeriques ne presentent pas seulement des bienfaits et comportent en contrepartie des dangers et menaces.De nombreuses preoccupations se sont fait jour ces dernieres annees face aux situations d’abus, qui remettent en question les droits fondamentaux.Inquietudes mises en lumiere,entre autres, par le rapport annuel de la Commission Europeenne sur l’application de la Charte des droits fondamentaux dans l’UE, publie en decembre 2021. Les defis a relever a l’ere numerique sont nombreux.Cet article met particulierement l’accent sur les problemes lies successivement, a la Fracture numerique d’un cote et a la Diffusion des contenus illicites sur l’internet d’un autre cote.Ainsi il est necessaire aujourd’hui d’instaurer un environnement propice aux TIC de telle manière a ce que chacun puisse pleinement tirer parti des enormes avantages de la connectivite universelle et efficace, dans un espace cyber ou regne la paix, la confiance et la securite.Combler la Fracture numerique et en meme temps enrayer la diffusion des contenus illicites en ligne, font partie des grandes priorites fixees a l’echelle mondiale.

 • Abbas Asadi*, Abbas Shahriyari Pages 71-97

  The Judiciary, due to its unique nature and the responsibilities entrusted to it by law, is one of the most widely observed institutions in the Islamic Republic of Iran. According to Article 165 of the Constitution, "trials must be held in public, and the presence of individuals is not prohibited, unless the court deems that holding a public trial would be contrary to public morality or order, or the parties to the litigation request a non-public trial." This principle is based on the necessity of informing the public about how the law is enforced and justice is administered, indicating that the drafters of the constitution have paid special attention to people's perception of the execution of justice and its effects. Of course, many trials in early Islam, Roman rule, and other democratic governments were held publicly. But why are some trials not held in public? Are some of these trials opposed to justice, which is why they are not public, while holding public trials would help us achieve justice? Is this principle considered part of the people's rights? Are courts obligated to disclose the public or non-public nature of each case along with its subject matter to visitors? Should the existing standards provide information on how to attend court hearings? Based on the issues mentioned in this article, efforts are being made to discuss and examine the right of media to access trial proceedings in courts. Sont abordes dans ce travail de recherche, les themes suivants, parmi d’autres :  la reconstruction apres la covid 19, les ODD 2030, la regulation du net, les geants du numerique, les plateformes numeriques, le role des Etats, celui des institutions internationales et regionales, la place de l’Europe, les droits et libertes numeriques, l’avenir numerique equitable et inclusif, un monde numerique inclusif et pacifique, un espace public mondial numerique, etc…

 • Salman Shayanfar, Abbas Samavati, Zohreh Nik Farjam Pages 99-130

  In a time where security challenges are among the issues facing the Islamic world, this research aims to utilize the deep and extensive capacity of Islamic jurisprudence in explaining national security measures and pursuing the fulfillment of one of the essential needs and demands of Islamic nations. This article, relying on deduction and reference methods, has explored the juridical propositions regarding facing severe threats and national security. In this review, we first examined the approaches to ensuring security in different schools of thought, such as realism (based on power and military force), classical liberalism (based on legal systems and regimes), Copenhagen school (based on the state), and constructivist approach (based on identity and internal processes of society). Then, by expressing some of the theoretical and practical contradictions and impasses of these approaches, we explained the juridical strategy that rests on the foundation of national security values and religious beliefs of the Islamic community. We have looked at propositions derived from the opinions and thoughts of jurists in two areas: hard threats (rebellion and overthrow, Dar al-Harb, combat, and terrorism), and security-generating and supportive elements (jihad, the principle of denial of access, the principle of preserving the "Islamic egg," relationship, the principle of legitimate defense and counteraction, and the institution of the Wilayat-e-Faqih)

 • Jennifer Cobbe, Jatinder Singh Pages 131-166

  Internet regulation and 'online harms' are matters of much political and regulatory attention. This debate is beset by issues, including defining 'online harms', respecting freedom of expression, and others. While much of this debate has focused on content hosted by online platforms, comparatively little attention has been paid to the central role of algorithmic personalisation – or ‘recommending’ – by platforms in content dissemination in online environments and the problems to which this contributes. Focusing on recommender systems, i.e. the mechanism by which content is recommended by platforms, provides an alternative regulatory approach that avoids many of the pitfalls with addressing the hosting of content itself. This paper therefore explores motivations and considerations for regulating the use of recommender systems by online platforms. In doing so, this paper establishes a typology of online recommending, sets out various problems and consequences of recommending, and argues that recommending content is not one of the three activities for which information society service providers are afforded liability protections under the E-Commerce Directive. To address the identified problems and fill this legal gap, this paper proposes some principles for future regulation, and discusses approaches to oversight and compliance that could work with these principles.

  Keywords: Internet Regulation, Platform Responsibility, Intermediary Liability, E-Commerce Directive, Recommender Systems
 • Amin Amirian*, Elham Keshvari Pages 167-196

  Today, social networks have become means of communication and interaction of human societies, and their number and members are increasing every day. However, these facilities have made today's human more capable than the past. With the increasing progress of science and technology, different societies in the transition from a traditional society to an advanced society, in addition to maintaining many social harms that already existed, face new crimes that are not given to them due to their lack of history and background in human societies. They say emerging social harms. Emerging crimes are crimes related to the new technology of social networks, which are caused by the use of these networks, including Instagram, Telegram, which can be mentioned as phishing, farming, internet gambling, and internet fraud. The newness of these crimes implies that some of these crimes have not been criminalized in Iran's legislation. The main purpose of this research is to discuss the criteria and the basis of criminalization of emerging crimes in social networks, which has reached these achievements with the descriptive-analytical research method, that the possibility of criminalizing emerging crimes has two views. The first point of view is based on the opposition of the criminalization of these crimes based on the individual's absolute discretion in using social networks, which is not acceptable with the needs of today's society. However, the second point of view has been criminalized, new crimes of social networks according to principles such as the principle of harmlessness, expediency, etc., and the second point of view is acceptable considering the consequences of these crimes.

  Keywords: social networks, emerging crimes, Instagram, basics, criminalization criteria
 • Abulqasem Esmaili Dehghi Pages 197-231

  In this research, we aim to carefully examine the viewpoint of Ayatollah Khamenei on media freedom and its various dimensions. We seek to understand his thoughts on the issue of media and media freedom, as well as the principles on which he stands. To achieve this goal, we analyze his statements and writings, including those contained in CDs, books, and other publications related to the issue of media freedom. After defining freedom and its importance, as well as culture and the phenomenon of cultural invasion, we investigate how the West deals with freedom and the way they use media in various issues, particularly in cultural invasion. Based on his statements, we conclude that Ayatollah Khamenei emphasizes the importance of paying attention to the media as a platform for promoting Islamic teachings because he believes that the proper functioning of this medium is vital to the life of Islam. He considers various types of media, such as preaching and speeches, radio and television, books, and newspapers, as acceptable means of expressing one's views, based on the principles of the right to expression under the accepted Islamic religion. In fact, while accepting and respecting human freedom of thought and action, he stresses that carelessness in expression can deal a severe blow to social, ethical, political, and governmental principles. Ayatollah Khamenei believes that the mission of the media is to raise the level of people's religious, political, and social understanding and provide scientific information to society. They consider humans as free beings entitled to the right to expression, while also paying attention to the rights of others, including private and public individuals, and being cautious about any media insult, slander or gossip. He considers new media such as satellite TV and the internet to be of great importance and recognizes their power in influencing social behaviors. Additionally, they consider large-scale policymaking in the field of these media to be a sensitive and vital matter that requires precision in communication strategies and cultural issues, avoiding oversimplification