فهرست مطالب

مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 22، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 36
|
 • صفحه 143
 • صفحات 145-146

  با احترام، پیرو نامه مورخ 14 نوامبر 2022 و با اشاره به مقاله مجله لنست (مورخ 16 سپتامبر 2023) در خصوص خانم مهسا امینی، از بازنشر اطلاعات کاملا کذب در مورد جمهوری اسلامی ایران به ویژه پزشکان و نظام ارایه خدمات سلامت، در مجله ای که به عنوان مجله علمی شناخته می شود بسیار متاسفیم. متاسفانه مقاله شما مستندات علمی ندارد. امیدوارم شما که مدعی درج مطالب واقعی و علمی در مجله خود هستید به موضوع تحریم های ظالمانه آمریکا و غرب علیه کودکان و زنان و مردان ایران بپردازید و اینکه منجر به چه آسیب های جدی به سلامت مردم شده است. ای کاش برای یک بار هم که شده، حمایت عظیم کشورهای غربی و آمریکا از صدام حسین را که جنایات بی نظیر و تاریخی را با سلاح های شیمیایی علیه مردم ما از جمله کردهای ایرانی و عراقی در مکانی نسبتا نزدیک به محل زندگی مهسا امینی مرتکب شد، افشا می کردید. همه در میان سکوت مرگبار نهادهای علمی و بین المللی تحت سلطه غرب انجام شد. به نظر می رسد در نگارش این گونه گزارشات نادرست، منافع مادی و سیاسی وجود دارد که ارزش علمی آن مجله را زیر سوال می برد. همانطور که در نامه قبلی برای شما نوشتم، اگر قرار بود اتهامات ذکر شده در آن مقاله بر مبنای علمی باشد، حداقل از منابعی نقل می شد که چندان دشمنی با مردم و کشور ما ندارند. فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران متشکل از دانشمندان فرهیخته و استادان برجسته دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مطالب مقاله را کاملا کذب و مبتنی بر منافع مادی و سیاسی دست اندرکاران آن می داند. انتشار مطالب این مقاله توهینی به جامعه خدوم ارایه دهندگان مراقبت ها و خدمات سلامت و به ویژه پزشکان است که خدمات بی نظیر خود را در زمان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و همچنین در دوران تحریم های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی در همه گیری کووید-19 به مردم نشان داده اند. ما از مجله انتظار داریم هر چه سریع تر مطالب کذب درج شده در آن مقاله اصلاح شود.

 • صفحات 147-149

  طرح دارویار که به منظور جبران کمبود دارویی در کشور، اصلاح الگوی مصرف و کاهش تقاضای القایی و در راستای سیاست های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه ای از سال 1401 اجرا شد، با چالش هایی روبه روست. در این بیانیه به بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای اجرایی پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: سیاست بهداشت، کنترل داروها و مواد مخدر، نظام های دارورسانی
 • صفحات 148-149

  ارتقای سلامت همه جانبه (جسمانی؛ روانی؛ اجتماعی؛ و معنوی)، مستلزم تلاش مستمر برای اعتلای فرهنگ و سواد سلامت جامعه و آحاد مردم، از قبل از ازدواج، انعقاد نطفه، دوران جنینی، نوزادی، کودکی تا کهن سالی است. راهبردها و اقدامات و رویکردهای این موضوع بسیار مهم در این خلاصه سیاستی مرور شده است.

  کلیدواژگان: ارتقای سلامت، سواد سلامت، مراقبت بهداشتی جامع
 • کامران باقری لنکرانی* صفحات 150-154
  زمینه و هدف

  گسترش خدمات دیجیتالی و توسعه فن آوری، اطلاعات منابع دیجیتال از جمله تلفن همراه و اینترنت را به منابع مهم اطلاعاتی و دریافت خدمات سلامت برای جامعه تبدیل نموده است. استفاده درست از این منابع برای جستجو و به کارگیری اطلاعات سلامت نیاز به سواد سلامت دیجیتال یا الکترونیک دارد که برآوردها حاکی از سطح ناکافی آن در جامعه است. از این رو ارتقای سواد سلامت دیجیتال در شرایط فعلی یکی از اولویت های نظام سلامت می باشد.

  روش

  در این مقاله مروری گستره ای، پایگاه های علمی معتبر به زبان های انگلیسی و فارسی با کلمات کلیدی «سلامت دیجیتال» یا «سلامت الکترونیک» طی ده سال اخیر مورد جستجو قرار گرفته و مقالاتی که راهکارهای مشخصی را برای ارتقای سواد سلامت دیجیتال ارایه کرده بودند، بررسی شدند.

  یافته ها

  در منابع موجود، راهبردهای زیر برای ارتقای سواد سلامت دیجیتال پیشنهاد گردید. جلب اعتماد عمومی، برنامه ریزی چندبعدی و چندبخشی حاکمیتی، تامین مالی به هنگام و براساس اولویت ها، ارایه خدمات دیجیتال جامع، استفاده از ظرفیت رسانه ها، تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر سلامت دیجیتال، استفاده ظرفیت نهادهای مردمی برای ارتقای سواد دیجیتال.

  نتیجه گیری

  سلامت دیجیتال می تواند ابزار مهمی برای ارتقای سلامت جامعه و دسترسی به پوشش همگانی سلامت باشد. برای استفاده بهینه ازظرفیت باید برای ارتقای سواد سلامت دیجیتال با برنامه ریزی هدفمند و جلب مشارکت مردم و ارایه کنندگان خدمات سلامت با در نظر گرفتن هم بافت، نیازها و ظرفیت های کشور در این عرصه اقدام کرد.

  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، ترویج بهداشت، تکنولوژی دیجیتال، سواد سلامت
 • احسان بیطرف* صفحات 157-164
  زمینه و هدف

  پرونده الکترونیک سلامت در برگیرنده اطلاعات سلامت افراد است که از منابع مختلف از جمله سیستم های اطلاعات سطوح مختلف مراقبتی گردآوری و سازماندهی می شود. با توجه به اهمیت سازماندهی اطلاعات این پرونده و دسترس پذیری اطلاعات آن برای کاربران مجاز، روش اجرای آن از اهمیت بالایی برخودار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند پیاده سازی آن و ارایه راهکارهای توسعه برای پرونده الکترونیک سلامت صورت گرفت.

  روش

  مطالعه حاضر از نوع ترکیبی مروری-توصیفی-تحلیلی است که قسمت مروری آن از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعات مقالات علمی با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط با پرونده الکترونیکی سلامت انجام گرفته است. همچنین، این جستجو با نتایج جستجوی آزاد در موتورهای رایج جستجو و مطالعه آن تکمیل شده است.

  یافته ها

  بررسی مقالات و مستندات 13 کشور از جمله انگلستان، آمریکا، استرالیا، روسیه، تایوان، فرانسه، ایسلند، اروگویه، اتریش، ترکیه، عربستان سعودی، نروژ و برزیل نشان داد که بر اساس ساختار و تشکیلات نظام ارایه خدمات و قوانین موجود، رویکرد های بالا به پایین، پایین به بالا، و میانه در کشورهای مورد بررسی برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت مورد استفاده قرار گرفته بود.

  نتیجه گیری

  ساختار ارایه خدمت، هماهنگی بین منابع تصمیم گیری، یکپارچگی سیستم های اطلاعات سطوح مختلف ارایه خدمت و قوانین موجود در رابطه با یکپارچگی و به اشتراک گذاری اطلاعات از جمله عواملی هستند که اجرای برنامه های پرونده الکترونیک سلامت را متاثر می سازند.

  کلیدواژگان: انفورماتیک پزشکی، پرونده الکترونیک سلامت، سیستم های اطلاعاتی سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت
 • فرهاد فاتحی، مهناز صمدبیک*، سعید اخلاق پور، کامبیز بهاالدین بیگی صفحات 165-174
  زمینه و هدف

  دورپزشکی یا پزشکی از راه دور به طورکلی به ارایه خدمات پزشکی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات گفته می شود، که در آن ارایه دهنده و دریافت کننده خدمات سلامت به لحاظ جغرافیایی از یکدیگر فاصله دارند. در این مطالعه، جنبه های بالینی، اخلاقی، قانونی و همچنین امنیت و محرمانگی اطلاعات سلامت در دورپزشکی مورد بحث قرار گرفته است.

  روش

  مقاله حاضر یک مقاله مروری روایتی است که براساس تجربیات نویسندگان و مرور منابع ‏تهیه شده است.

  یافته ها

  آموزش پزشکان در خصوص ایمنی بیمار در دورپزشکی، آماده سازی بیماران برای پذیرش این فناوری و ساخت تجهیزات ‏پزشکی مرتبط با معاینات بالینی از راه دور از موضوعات بسیار مهمی است که برای پیاده سازی موفق دورپزشکی باید مورد ‏توجه قرار گیرد. ایجاد زیرساخت های اطلاعات پزشکی از جمله زیرساخت های قانونی و اخذ مجوزها و الزامات لازم می تواند بستر مناسبی ‏برای امور قانونی و اخلاقی دورپزشکی ایجاد و نقش مهمی در پیاده سازی موفق و افزایش پذیرش آن ایفا کند.

  نتیجه گیری

  دورپزشکی با ایجاد امکان دسترسی بهتر به خدمات سلامت در مناطق دوردست و کاهش هزینه ها و مشکلات سفر بیماران، به عنوان یک راهکار موثر در توسعه خدمات سلامت و پزشکی مطرح شده است. تدوین قوانین و شیوه نامه های روشن برای ارایه دهندگان خدمات دورپزشکی، ایجاد سیستم های کنترل کیفیت، تشویق به استفاده از سامانه های هم کنش پذیر، توجه به اصول اخلاقی و قانونی، و تدوین و پیاده سازی دوره های آموزش و بازآموزی حرفه ای برای دست اندرکاران دورپزشکی باید در مدل های توسعه و پیاده سازی دورپزشکی و همچنین سیاست گذاری این راهکار مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، امنیت کامپیوتر، پزشکی از راه دور، قوانین پزشکی، محرمانگی
 • سید محمود تارا*، رضا گل پیرا، مهدی محمودی، سید سجاد رضوی، علی صمیمی، دیانا طهرانی صفحات 175-184
  زمینه و هدف

  یکی از مهمترین راهکارهای نوین مدیریت نظام سلامت، استقرار نظام نسخه الکترونیک است. پیاده سازی نظام جامع نسخه الکترونیک با چالش های فنی، اجرایی، سیاست گذاری و حاکمیتی مواجه است هدف این مقاله ارایه راهکارهای متناسب با هر چالش است.

  روش

  این مطالعه به روش مرور سریع و هدفمند مقالات علمی و معتبر انجام شده است.

  یافته ها

  چالش ها و راهکارهای حل مسایل جاری نظام نسخه الکترونیک مانند استانداردسازی، تحقق هویت و امضای الکترونیکی، زیرساخت های شبکه ای، موتور قواعد بیمه ای ملی، یکپارچه سازی با سوابق الکترونیک سلامت، آموزش، و ساختارهای حاکمیتی بررسی شد.

  نتیجه گیری

  به رغم تلاش ها، هنوز سوالات زیادی در مورد هزینه-سود و رضایت عمومی نظام موجود وجود دارد و نیاز به پژوهش بیشتر در سطح ملی است.

  کلیدواژگان: ایران، پرونده الکترونیک سلامت، خدمات دارویی پیوسته، نسخه الکترونیکی
 • رضا گل پیرا*، سیدمحمود تارا، احمد رییسی صفحات 185-195
  زمینه و هدف

  پیشرفت سریع صنعت و فناوری در دهه های اخیر منجر به ظهور مفهوم بیمارستان هوشمند شده است. بیمارستان هوشمند از فناوری های نوینی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بلاک چین و غیره بهره می برد تا بتواند کیفیت مراقبت های بهداشتی را بهبود بخشد، ایمنی و رضایت بیماران را افزایش دهد و بهره وری را در نظام سلامت ارتقا بخشد. این مطالعه با هدف بررسی پیش نیازها و چالش های پیاده سازی بیمارستان هوشمند در کشور ایران انجام شده است.

  روش

  این مطالعه به صورت مروری-تحلیلی در تابستان سال 1402 انجام شده است. بدین منظور، مقالات مرتبط با بیمارستان هوشمند در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Scopus و SID مورد جستجو قرار گرفتند. سپس با بررسی و تحلیل این مقالات، پیش نیازها و چالش های پیاده سازی بیمارستان هوشمند در ایران شناسایی و استخراج شدند. در نهایت نتایج به دست آمده دسته بندی و در قالب مقاله حاضر ارایه شده است.

  یافته ها

  مهم ترین پیش نیازهای فناورانه و زیرساختی شامل: پیاده سازی کامل پرونده الکترونیک سلامت، استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، استقرار سیستم های تصمیم یار بالینی، به کارگیری اینترنت اشیاء و حسگرها، ایجاد زیرساخت مناسب شبکه ای و سخت افزاری، و پیاده سازی استانداردهای بین المللی می باشند. همچنین چالش هایی همچون مقاومت های فرهنگی و سازمانی، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف زیرساخت های فنی، و محدودیت های ناشی از تحریم ها وجود دارد.

  نتیجه گیری

  پیاده سازی بیمارستان هوشمند در ایران نیازمند فراهم سازی زیرساخت ها و پیش نیازهای فناورانه و غلبه بر چالش های موجود است. با توجه به وضعیت کنونی، پیشنهاد می شود این امر به صورت تدریجی و با تمرکز بر برخی حوزه ها یا فرایندهای خاص آغاز شود. همچنین لازم است برنامه ریزی راهبردی دقیقی با مشارکت تمام ذی نفعان صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: ایران، اینترنت اشیا، انفورماتیک پزشکی، بیمارستان ها، هوش مصنوعی
 • رضا ربیعی، کامبیز بهاءالدینی، مهناز صمد بیک، حسن امامی، سید محمود تارا*، سهراب الماسی صفحات 196-206
  زمینه و هدف

  با گسترش فناوری های دیجیتال در بهداشت و درمان، ارتقای سطح دانش و مهارت استفاده از این فناوری ها به عنوان یک ضرورت شناخته می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین محتوای برنامه آموزش سلامت دیجیتال و مهارت های مورد نیاز گروه های مختلف انجام گرفت.

  روش

  مطالعه حاضر از نوع مروری است و به منظور گردآوری اطلاعات، جستجو در سه پایگاه Pubmed، Web of Science، و Scopus در بازه زمانی 2000 تا 2022 میلادی انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از فرم استخراج داده انجام و محتوای مطالعات انتخاب شده براساس اهداف مطالعه مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  پس از بازیابی مقالات، تعداد 54 مقاله از 97 مقاله بازیابی شده براساس معیارهای ورود، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت انواع دانش ها، مهارت ها، و چالش های آموزش سلامت دیجیتال براساس گروه های هدف ارایه شده است.

  نتیجه گیری

  به منظور بهره مندی از مزایای سلامت دیجیتال، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی برای استفاده از این تکنولوژی ها ضروری است. تدوین برنامه راهبردی آموزش سلامت دیجیتال در کنار ایجاد دوره های آموزش مداوم، گنجاندن محتوای آموزش سلامت دیجیتال در برنامه آموزش درسی ارایه دهندگان و مدیران سلامت و نیز ترویج از طریق مراکز فنی حرف ه ای و موسسات خصوصی معتبر مهم برای شهروندان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، برنامه ریزی راهبردی، تکنولوژی آموزشی، تکنولوژی دیجیتال، سواد سلامت
 • شهرام توفیقی*، رضوان رحیمی، هانیه ذهتاب هاشمی صفحات 207-214
  زمینه و هدف

  راهنماهای بالینی درحال حاضر بهترین راه برای انتقال اطلاعات به متخصصان مراقبت از سلامت هستند تا اقدامات بالینی آنها طبق شواهد علمی پزشکی انجام شود؛ اما فرایند تولید و پیاده سازی این راهنماها با چالش هایی روبرو است. هوش مصنوعی، به ویژه راهکارهای مبتنی بر یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، پردازش زبان طبیعی و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، می توانند به عنوان راهکارهای موثر در تحول فرایند تولید و اجرای راهنمایی های بالینی و حل چالش های این حوزه به کار گرفته شود. این مطالعه با هدف بررسی نقش هوش مصنوعی در تولید و پیاده سازی راهنماهای بالینی انجام شده است.

  روش

  در این مطالعه مروری پایگاه های اطلاعاتی پابمد و گوگل اسکالر مورد بررسی، تجزیه وتحلیل شدند.و معادل انگلیسی آن ها از سال 2013-2023 مورد جستجو قرار گرفتند.

  یافته ها

  هوش مصنوعی قادر است فرایند تولید و اجرای راهنماهای بالینی را متحول کند و در تحلیل داده ها، ترکیب شواهد، پشتیبانی از تصمیم گیری، سفارشی سازی، به روزرسانی مستمر و ضمانت کیفیت راهنماهای بالینی مورد استفاده قرار بگیرد. کیفیت داده ها، شفافیت و توضیح پذیری، مسیولیت پذیری، عمومیت، ملاحظات اخلاقی، چارچوب های قانونی و نظارتی از چالش ها و ملاحظات اخلاقی در این حوزه می باشد.

  نتیجه گیری

  هوش مصنوعی این ظرفیت را دارد تا رویکرد سنتی تولید و اجرای راهنما ها را بهبود ببخشد. همکاری بین متخصصان هوش مصنوعی و بهداشت و درمان و سیاست گذاران ضروری است تا نقش هوش مصنوعی در راهنماهای بالینی رشد و بهبود یابدو به عنوان یک ابزار ارزشمند در بهبود نتایج بیمار، ترویج تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و شکل دهی به آینده سلامت و درمان باقی بماند.

  کلیدواژگان: پردازش زبان طبیعی، پزشکی مبتنی بر شواهد، راهنماهای کار، فراگیری ماشینی، هوش مصنوعی
 • سید حسن امامی رضوی*، محمود تارا، منصور فاتحی صفحات 215-218
 • سید مهدی سیدی* صفحات 219-223
 • فرانک فرزدی*، فاطمه رجبی صفحات 221-225
 • معصومه جان نثار*، سید مهدی سیدی صفحات 226-234
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر، روند مهاجرت دانشجویان، استادان و متخصصان بهداشت و درمان شتاب قابل توجهی را نشان می دهد. در این پژوهش، با نگاهی چندبعدی روند و علل مهاجرت نخبگان و متخصصان و سیاست های مرتبط با گسترش نظام آموزش عالی کشور و حمایت دولت از تحقیق و توسعه، تجزیه و تحلیل شده و نحوه ایجاد و تشدید محرک های مهاجرت با رویکردی علاج جویانه بررسی می شود.

  روش

  روش جمع آوری داده های این مطالعه به صورت کمی و کیفی از طریق بررسی مقالات، کتاب ها، اسناد و پایگاه های داده داخلی و خارجی و همچنین نظرات پانل نخبگانی با استفاده از روش تحلیل محتوا می باشد.

  یافته ها

  همزمان با تحولات فرهنگی و اجتماعی بیست سال اخیر، سیاست های ناکارآمد اتخاذ شده مرتبط با گسترش غیرآینده نگرانه ظرفیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بدون توجه به ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش، موجب شده تا بخش مهمی از منابع انسانی و مالی کشور مورد بهره برداری قرار نگیرند. اجرای این سیاست ها حداقل دو دهه رشد علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را با کندی روبه رو کرده و از سوی دیگر فرصت توسعه کشور را به یک محرک و تشدیدکننده عوامل موثر بر مهاجرت تبدیل کرده است.

  نتیجه گیری

  کشور می بایست در برخی سیاست ها و برنامه های گذشته بویژه در حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری، بازنگری های اساسی انجام دهد تا بتواند به توسعه اقتصادی- اجتماعی مطلوب و مرجعیت علمی دست یابد. تاخیر در این امر بدون شک خسران های جبران ناپذیر را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، کارکنان بهداشت و درمان، مهاجرت، مرجعیت علمی، نخبگان
 • صفحات 235-238

  افراد دارای معلولیت جزء گروه های آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند که حسب معمول هم نادیده گرفته می شوند. دراین مستند به توصیف وضع موجود و چالش ها پرداخته شده و در انتها هفت توصیه در راستای رفع چالش ها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: افراد ناتوان، توانبخشی، خدمات بهداشتی درمانی برای معلولان
 • صفحات 239-240

  پاسخگویی به نیاز های افراد دارای ناتوانی و معلولیت به ویژه نیازهای مرتبط با خدمات سلامتی آنها از مهمترین تعهدات حکومت هاست در این خلاصه سیاستی چالش های خدمات توانبخشی افراد دارای معلولیت و ناتوانی بررسی و راهکارهای توسعه و گسترش پوشش و افزایش پاسخگویی نظام سلامت در خصوص این خدمات پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: افراد ناتوان، ترویج بهداشت، توانبخشی، خدمات بهداشتی درمانی برای معلولان
 • صفحات 241-242

  اختلالات شنوایی تاثیرات مهمی بر کیفیت زندگی افراد دارد. در این خلاصه سیاستی ضمن بررسی چالش های موجود در زمینه ارایه خدمات سلامت شنوایی به افراد کم شنوا و ناشنوای کشور، راهکارهای توسعه و گسترش پوشش و افزایش پاسخگویی نظام سلامت در خصوص این خدمات پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ایران، چالش، سلامتی، شنوایی
 • مبینا زین العابدینی، مرضیه زارع، کامران باقری لنکرانی، لیلا آزادبخت* صفحات 243-251
  زمینه و هدف

  این مطالعه با هدف تحلیل چالش های موجود و شناسایی راهکارها برای ارتقای امنیت غذا و تغذیه در ایران انجام شد.

  روش

  مطالعه حاضر، یک مطالعه مروری (Review) است که از طریق مرور متون علمی موجود در حوزه امنیت غذایی و سیاست گذاری غذا و تغذیه با بررسی منابع معتبر در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی نظیر؛PubMed, google scholar, SID, WOSو استفاده از کلیدواژه های امنیت غذایی، امنیت تغذیه، چالش های امنیت غذایی، راهکار، ایران، جهان،food security, nutrition security, challenges, solutionsانجام شد.

  یافته ها

  کشاورزی، بلایای طبیعی، عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و شاخص کیفیت رژیم غذایی از عوامل اثرگذار بر امنیت غذایی هستند. توجه به کیفیت رژیم غذایی افراد، اجرای سیاست های غنی سازی مواد غذایی و مکمل یاری، ارایه جایگزین های مناسب برای مواد غذایی که کمتر در دسترس اقشار آسیب پذیر و محروم قرار دارند، اجرای راهکارهای مناسب ارایه شده و آموزش صحیح تغذیه توسط سازمان های معتبر ضروری است.

  نتیجه گیری

  به تازگی مفهوم توسعه پایدار بسیار مورد توجه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران قرار گرفته است. یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، امنیت غذایی است که برای ریشه کن کردن گرسنگی و ناامنی غذایی از کشور، اقدامات همه جانبه نیاز است.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، ایران، تامین مواد غذایی، توسعه پایدار، سیاست تغذیه
 • مونا پورقادری، امیرحسین تکیان* صفحات 252-254
 • مونا پورقادری، امیرحسین تکیان* صفحات 255-257
 • عبدالمجید مصلح، زعیمه نعمت الهی، غلامرضا دشتی منش، مجید اسدی، سید محمود سجادی جزی* صفحات 258-263
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی شایستگی ‏های مورد نیاز مدیران در نظام سلامت و طراحی مدل شایستگی می ‏باشد. به علاوه این تحقیق به دنبال اولویت ‏بندی شایستگی ‏های شناسایی شده می ‏باشد. ویژگی منحصر به ‏فرد این تحقیق تمرکز بر دانشگاه‏ های علوم پزشکی و ارایه راهکارهای عملیاتی برای ارتقای شایستگی مدیران در این حوزه می ‏باشد.

  روش

  این تحقیق در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول شایستگی‏ های مورد نیاز مدیران با انجام مصاحبه با خبرگان و مطالعه ادبیات موضوع شناسایی و مدل شایستگی طراحی شد. در مرحله دوم با استفاده از روش‏ بهترین- بدترین گزینه، شایستگی‏ های شناسایی شده اولویت‏ بندی شدند.

  یافته‏ ها:

   پس از بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با متخصصان و مدیران نظام سلامت، تعداد 59 متغیر به عنوان شایستگی ‏های نهایی در هرم چهار سطحی شایستگی مدیران قرار گرفت. در سطح پایه، شایستگی ‏های زیربنایی، سپس شایستگی ‏های نگهدارنده و تقویت‏ کننده و در بالاترین سطح شایستگی ‏های متعالی قرار می ‏گیرند. در بین شایستگی ‏های زیربنایی، متغیرهای مسیولیت ‏پذیری، تفکر سیستمی و کارگروهی؛ در بین شایستگی ‏های نگهدارنده، متغیر توانایی حل مسیله؛ در بین شایستگی ‏های تقویت ‏کننده، متغیرهای برنامه ‏ریزی و سازماندهی و مدیریت منابع انسانی و در بین شایستگی ‏های متعالی، متغیر نگرش بهبود مستمر به عنوان مهم‏ترین متغیرها شناسایی شدند.

  نتیجه‏ گیری: 

  شایستگی ‏های زیربنایی بیشتر به ویژگی ‏های شخصی افراد مرتبط می ‏شود و پایه و اساس موفقیت مدیران است. نبود شایستگی ‏های نگهدارنده باعث عدم موفقیت مدیران می ‏شود و وجود آن‏ها به تنهایی لازمه موفقیت نیست. شایستگی ‏های تقویت ‏کننده دربرگیرنده شایستگی ‏های مدیریتی و تخصصی شغلی است و وجود این شایستگی‏ ها به بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی کمک می کند. شایستگی ‏های متعالی به عنوان بالاترین سطح شایستگی، باعث موفقیت نهایی مدیران در سازمان می شود.

  کلیدواژگان: ارائه مراقبت های بهداشتی، صلاحیت حرفه ای، مدیران تسهیلات بهداشتی
 • نرگس تبریزچی* صفحات 264-270
  زمینه و هدف

  سلامت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت است و بر سایر ابعاد سلامت هم تاثیر می گذارد. سلامت اجتماعی به روابط افراد با یکدیگر و تعاملات آنها در جامعه می پردازد ولی تعریف واحدی که مورد تایید تمام سازمان های بین المللی باشد برای سلامت اجتماعی ارایه نشده است. به دلیل تنوع تعاریفی که برای سلامت اجتماعی وجود دارد نشانگرهای مختلفی هم برای سنجش آن معرفی شده اند. هدف از این مقاله معرفی نشانگرهای کلان سلامت اجتماعی است.

  روش

  رویکرد این مطالعه به صورت ترکیبی است. در مرحله نخست با انجام مرور نظام مند، فهرست نشانگرها تهیه شد. در مرحله کیفی، با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزه سلامت اجتماعی(اعضای کمیته علمی) فهرست تهیه شده مورد ارزیابی و امتیازدهی قرارگرفت و براساس میانگین امتیازها اولویت بندی انجام شد.

  یافته ها

  درنهایت 50 مقاله وارد مطالعه شدند. نشانگرهای کلان اولویت دار سلامت اجتماعی به شرح زیر است:«تعداد زندانی ها»، «طلاق (نسبت طلاق به ازدواج)»، «فقر»، «خودکشی»، «ترک تحصیل»، «کودکان کار»، «امکانات مشارکت سیاسی شهروندان»، «بزهکاری کودکان (دستگیری زیر17سال)»، «قتل»، «امنیت»، «شاخص های محیط زیست»، «سرمایه اجتماعی»، فرصت درآمد عادلانه (ضریب جینی)»، «قانون گرایی (حاکمیت قانون)»، «احساس عدالت اجتماعی»، «فساد اجتماعی».

  نتیجه گیری

  با استفاده از فهرست نشانگرهای کلان اولویت دار و انجام پیمایش های دوره ای، سیاست گذاران و جامعه علمی تصویر صحیحی از وضعیت سلامت اجتماعی و روند تغییرات آن به دست می آورند و می توان برنامه های ارتقادهنده سلامت اجتماعی را برهمین اساس طراحی کرد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی بهداشت جامعه، سرمایه اجتماعی، شاخص های بهداشت و تندرستی، عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت
 • پوریا یوسفی، سجاد اسماعیلی، محمد پیکانپور، فرزاد پیرویان، نازیلا یوسفی* صفحات 271-279
  زمینه و هدف

  نظام دارویی نقش مهمی در تامین سلامت جامعه از جمله، ایجاد دسترسی به دارو برای همه افراد، تضمین کیفیت و ایمنی داروها، مدیریت و نظارت بر مصرف منطقی داروها و ارایه خدمات دارویی دارد. تعارض منافع می تواند اثر منفی بر روی هر کدام از این نقش ها داشته باشد. این مطالعه به شناخت انواع تعارض منافع در نظام دارویی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و تصویری جامع از تعارض منافع ممکن برای ذی نقشان مختلف ارایه می کند.

  روش

  این مطالعه با روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه انجام شد. با روش نمونه گیری هدفمند، افراد خبره در حوزه های مختلف انتخاب شده و با ایشان مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت، در نهایت داده ها با مصاحبه با 42 نفر به مرحله اشباع رسید. برای تجزیه و تحلیل داده های متنی، از تحلیل مضمون در نرم افزار MAXDQA2022 استفاده شد.

  یافته ها

  اشکال مختلفی از تعارض منافع مانند، دریافت هدیه، اشتغال ثانویه، منافع مالی و غیرمالی افراد، تعارض بین منافع اقتصادی و وظایف حرفه ای، سابقه فعالیت در صنایع دارویی و ارتباطات دوستانه و آشنایی در حوزه تعارض منافع فردی و مواردی مانند تعارض وظایف، تعارض منافع حاصل از فشارهای سیاسی و اجتماعی در حوزه تعارض منافع نهادی در بخش های مختلف شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  نظام دارویی با مصادیق تعارض منافع مختلفی در حوزه ی فردی و نهادی روبه رو می باشد. انواع تعارض منافع فردی مشابهت بسیاری با تعارض منافع فردی در سایر مطالعات دارند. ولی انواع تعارض منافع نهادی شباهت های کمی را نشان می دهند که می تواند ریشه در قوانین و ساختارهای نظام دارویی کشورهای مختلف داشته باشد.

  کلیدواژگان: ایران، تضاد منافع، خدمات دارویی، نظام های تجویز دارو، نظام های دارورسانی
 • سعید ابوالقاسمی، حمیدرضا آراسته، عبدالرحیم نوه ابراهیم، بیژن عبدالهی* صفحات 280-288
  زمینه و هدف

  شاگردپروری و تربیت علمی به عنوان سنت برگرفته از سیره ایمه معصومین (علیهم السلام)، با اهداف بلند پویایی روابط شاگرد و استاد در نظام آموزش عالی، که مهمترین رکن و محور در توسعه و تعالی علمی و انسانی نظام آموزش عالی است، همخوانی داشته و ضرورت دارد این امر با بررسی ابعاد مختلف موضوع، شناسایی و ارایه شود؛ لذا پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال که، ابعاد، مولفه ها و نشانگرهای شاگردپروری اعضای هییت علمی در دانشگاه ها، کدام است؟ انجام گرفته و در قالب یافته های پژوهش، ارایه شد.

  روش

  پژوهش با استفاده از روش فراترکیب تدوین شده است. نمونه پژوهش شامل 17 اثر از 17 اندیشمند دینی ایرانی که به مطالعه مرتبط بود، مبنای استخراج یافته ها قرار گرفت.

  یافته ها

  پس از بررسی و تحلیل آثار، نتایج پژوهش، 22 نشانگر شناسایی و در قالب 19 مولفه، ذیل 8 بعد طبقه بندی شد. در این میان بعد معنوی و بعد رفتاری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

  نتیجه گیری

  توجه و اهتمام ویژه سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی به ابعاد، مولفه ها و نشانگرهای حاصل از این پژوهش، باعث ارتقا عملکرد اعضای هییت علمی دانشگاه ها، که بزرگترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی ایفا می کنند، شده و اختصاص جریانی اثربخش از یاددهی و یادگیری و تربیت دانشجویان در قالب شاگردپروری در تمام ابعاد، در آموزش عالی را می طلبد.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، تدریس، دانشگاه ها، سیاست گذاری، کادر آموزش
 • علی فتحی آشتیانی*، سهراب امیری، مینا فتحی آشتیانی، آزاده صدقی جلال، محمدحسین نیکنام، احمد علی نوربالا، محمدباقر صابری زفرقندی، محمدعلی همتی، مهدی تهرانی دوست، فیروزه رئیسی، سید حسین سلیمی، پرویز آزاد فلاح، سیاوش لاجوردی صفحات 289-302
  زمینه و هدف

  ‎عدم‎ ‎توانایی زوجین در حل تعارضات، ‎افراد‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎سمت‎ ‎طلاق‎ ‎سوق‎ ‎می‏دهد. لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر طلاق در ایران طی ده سال گذشته انجام شد.

  روش

  در یک مرور سیستماتیک، تمام مقالات یک دهه گذشته در خصوص علل طلاق که در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Scopus، web of science، google scholar، Magiran، ISC، SID نمایه شده اند با استفاده از کلیدواژه‏های معین مورد جستجو قرار گرفتند. از مجموع مقالات، با رعایت ملاک های ورود و خروج، در نهایت 27 مقاله استخراج شد که با دستورالعمل PRISMA مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده را می توان در چندین طبقه دسته بندی کرد. این طبقات شامل عوامل جمعیت شناختی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل شخصیتی، عوامل مربوط به ناسازگاری بین زوجین، عوامل خانوادگی و عوامل زیستی- روانی است. افزون بر آن20 مورد از مهمترین عوامل طلاق طی 10 سال گذشته به ترتیب فراوانی عبارت بودند از: بیکاری مرد، عدم تفاهم اخلاقی، ناباروری، تفاوت های فرهنگی و اعتقادی، دخالت اطرافیان، بیماری های روانی، اعتیاد به مواد و الکل، مشکلات مالی و درآمد ناکافی، ازدواج تحمیلی و اجباری، عدم رضایت جنسی، خشونت خانگی، بی علاقگی به همسر، خیانت به همسر، ازدواج مجدد، بیماری های جسمی، انتظارات غیرواقع بینانه، بداخلاقی، بددهنی و فحاشی، مشکلات حقوقی و قضایی، عدم اعتماد به یکدیگر و فساد اخلاقی و خوش گذارانی های نامشروع.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این پژوهش سیاست‏گذاران سلامت می توانند با توسعه برنامه ها، طلاق را به عنوان یک آسیب اجتماعی جدی کاهش دهند.

  کلیدواژگان: ایران، پیشگیری و کنترل طلاق، طلاق، مرور سیستماتیک
 • معصومه غلامی، امیرحسین تکیان*، محمدجواد کبیر، علیرضا اولیایی منش، مهرداد محمدی صفحات 303-310
  زمینه و هدف

  علی رغم وجود قوانین و آیین نامه های پرشمار در ارتباط با دسترسی به اطلاعات و شفافیت، در اجرای آنها مشکلات زیادی وجود دارد. هدف این مطالعه، بررسی و تحلیل چالش های فراروی قوانین و اسناد مربوط به شفافیت در حیطه نظام سلامت کشورمان می باشد.

  روش

  اسناد، قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات دسترسی به اطلاعات و شفافیت، افشاگری و محرمانگی اطلاعات از حوزه های مختلف گردآوری شد و با استفاده از رویکرد READ مورد تحلیل قرار گرفت. پس از نامگذاری نظام مند اسناد و قوانین، اطلاعات آنها در جدولی وارد شد و سپس بخش های مختلف هر سند به دقت مورد تحلیل و مقایسه باهم قرار گرفت.

  یافته ها

  اسناد، قوانین و شیوه نامه های پرشماری برای موضوع دسترسی به اطلاعات و شفافیت وجود دارد، ولی فقدان ضمانت اجرایی هستند که باعث ناکارآمدی این قوانین شده است. برخی از این قوانین و مقررات در تعارض با یکدیگر هستند و نیز کاستی هایی دارند. غالبا بین تدوین لایحه، تصویب قانون و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی فاصله زمانی زیاد وجود دارد. گاهی نیز ناآگاهی از شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی، مشکلاتی را به وجود می آورد.

  نتیجه گیری

  توجه به ضمانت اجرایی قوانین، ضرورتی بنیادین است تا بتوان از وضع قوانین کم اثر جلوگیری نمود. تدوین قوانین و آیین نامه ها از لحاظ شکلی و محتوایی باید به گونه ای باشد که امکان سوء برداشت و نقض آنها به حداقل برسد. تصویب لوایح و آیین نامه های اجرایی باید در زمان مقرر انجام شوند تا قوانین در زمان مناسب اجرایی شده و اثربخشی لازم را داشته باشند.

  کلیدواژگان: اسناد، دستیابی به اطلاعات، سلامت، شفافیت، قوانین
 • سید مهدی سرکشیکیان*، ساغر افروزنده، انیس خوش لهجه صدق، مریم قهرمانی صفحات 311-321
  زمینه و هدف

  مداخلات آموزشی و روان شناختی سهم گسترده ای در سلامت روان در سالمندان دارد. تحقیق حاضر در مورد اثربخشی مداخلات روان شناختی و آموزشی حوزه سالمندی در شواهد تجربی بود.

  روش

  نوع مطالعه کاربردی و کیفی و از فن فرا سنتز استفاده شد. با استفاده از روش هدف مند و نگرش یکپارچه سازی و مدل سندلوسکی و باروسو (2007) 100 مقاله گزینش و پس از معیارهای ارزیابی 79 مقاله نهایی انتخاب شد. حوزه بررسی مقالات پژوهشی بین سال های 2016 تا 2021 برای تحقیقات خارجی و 1391 تا 1401 برای مقالات داخلی بود. یافته ها در قالب مقولات، مفاهیم و کدها تحلیل و پیاده سازی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد اثربخشی شناختی (بهبود کارکردهای مغزی - عصبی، حوزه توجه و تمرکز، حوزه یادگیری و حافظه، حوزه کارکردی و عملکرد، حوزه واکنش و پاسخ) اثربخشی روان شناختی (بهبود فرایندهای روانی، حوزه شناخت و باور، حوزه هیجان و عواطف، حوزه رفتاری) اثربخشی بر اختلالات (بهبود نشانگان بالینی، نشانگان خلقی و اضطرابی)، اثربخشی جسمانی (بهبود فعالیت ارگان های بدن، عملکرد جسمانی) اثربخشی بر کیفیت زندگی (سطوح کیفیت زندگی، ابعاد کیفیت زندگی)، اثربخشی اجتماعی (بهبود تعاملات بین فردی، بعد خانواده، بعد اجتماعی)، اثربخشی عاطفی (بهبود فرایندهای هیجانی، بهبود ابراز و مدیریت) و اثربخشی در حوزه بیماری (بهبود سازگاری با بیماری، بیماری های مزمن و صعب العلاج)، اثربخشی شغلی (بهبود سازگاری با شغل) مضامین اثربخشی مداخلات را تشکیل می دهند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان می دهد مداخلات توانسته است در محورهای مهم (شناختی، روان شناختی، اختلالات، جسمانی، کیفیت زندگی، اجتماعی، عاطفی، شغلی و حوزه بیماری ها) اثربخشی خود را برای سالمندان نشان دهد.

  کلیدواژگان: ارزیابی سالمندان، خدمات بهداشتی درمانی برای سالمندان، روان پزشکی سالمند، سالمندی سالم
 • نیکزاد عیسی زاده*، رضا محمدصالحی، نسرین جعفری کادیجانی صفحات 322-330
  زمینه و هدف

  اسلام با ارایه اوامر و نواهی و با نگرشی چندبعدی، علاوه بر ایجاد معنای زندگی برای فرد به عنوان موجودی هدفمند ابزاری برای خودکنترلی و تعیین سرنوشت، توسط خود فرد فراهم می کند. انسان در ساختاری مرتبط با خدا، خود، دنیا و دیگران، با پذیرش مسیولیت نسبت به این ابعاد، علاوه بر اهمیت ارضای نیازهای فردی و رشد و ارتقای شخصی، خود را نسبت به جامعه و هستی نیز مسیول دانسته و در تک تک لحظات عمر، خود را به دستورعمل اجرایی مجهز می کند تا با نگرشی عمیق و پیش بینی عملکرد خود و اثر آن، مسیری کارآمد، منطقی و عقلانی برای خود بسازد تا به سعادت و کمال نایل شود. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط نواهی شرع مقدس با ابعاد سلامت با تاکید بر سلامت معنوی است.

  روش

  این تحقیق ترکیبی از مطالعه کتابخانه ای و میدانی است.

  یافته ها

  میانگین نمرات جمعی نشان می دهد توجه به نواهی شرعی و رعایت آن از سطح قابل قبولی در بین جامعه هدف برخوردار است. بالاترین نمره میانگین جمعی 7/4 موضوع رضایت خداوند بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد هر جا که رعایت نواهی شرعی در جامعه نهادینه شده و برای آنها الگوسازی شده است، توجه و التزام به آنها بیشتر و هرچه در الگوسازی و نهادینه کردن رعایت نواهی توسط امرای جامعه قصور شده، رعایت آن در جامعه هدف کم رنگ تر است. تربیت، تعلق خاطر و پذیرش دستورهای دین است که به عنوان چارچوبی در ایجاد منبع کنترل درونی، عملکرد فرد را هدایت کرده و آرامش و رضایت خاطر را برای او به ارمغان می آورد و ما را به سمت تاثیر مثبت رعایت نواهی شرع بر سلامت وجودی به خصوص سلامت معنوی در افراد رهنمون می سازد.

  کلیدواژگان: اسلام، خویشتن داری، رضایت شخصی، سلامت معنوی، معنویت
 • ابراهیم موسوی*، غلامرضا محبیان، جمشید میرزایی صفحات 331-337
  زمینه و هدف

  یکی از مسایل مهمی که علاوه بر بعد فردی، دارای ابعاد گسترده ای در زمینه های اجتماعی، حکومتی، امنیتی و رسانه ای است، بحران ناشی از همه گیری ویروس کرونا است که در این میان، رسالت دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش به دنبال آن است که با بررسی مبانی مختلف فلسفی و مستندات قانونی مسیولیت مدنی دولت، مبنایی مناسب در برابر خسارات ناشی از ویروس کرونا ارایه دهد.

  روش

  این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به کتاب ها و مقالات صورت گرفته است.

  یافته ها

  نظریاتی همچون «مصلحت عمومی»، «تضمین حق»، «تضمین مشروعیت»، «تعهدات بیمه ای» و «تکافل اجتماعی» مهم ترین مبانی فلسفی دولت را تشکیل می دهند؛ ضمن آن که مستندات قانونی مسیولیت مدنی دولت در مواجهه با بحران کرونا نیز بر قانون اساسی، قوانین عادی، قوانین ستاد ملی مبارزه با کرونا و قوانین بین المللی استوار است. در خصوص این نوع از خسارات، چاره ای جز متوسل شدن به مبانی فلسفی که به حقوق عمومی و عدالت توزیعی ختم می شوند، نخواهیم داشت.

  نتیجه گیری

  از اهم نتایج این پژوهش، توجه به راهکارهای جدید در زمینه خسارات غیرقابل اجتناب مانند خسارات ناشی از وقوع بلایای طبیعی از قبیل کرونا است. در این راستا، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی کشور، جزء یکی از نیازهای مهم و الزامی است.

  کلیدواژگان: دولت، فلسفه پزشکی، کووید-19، مسئولیت قانونی، مدارک
 • علی اسکندری*، مهناز کاشیها صفحات 338-345
  زمینه و هدف

  حوزه سلامت یکی از اصلی ترین محورهای توسعه هر کشوری محسوب می شود و آموزش مستمر در حیطه های مختلف سلامت منجر به افزایش آگاهی و تغییر نگرش آن جامعه خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی برنامه های پزشکی و سلامت محور تلویزیون از منظر سلامت فردی و اجتماعی، برنامه های تولید شده سلامت محور شبکه تلویزیونی قزوین (سیب و سیب سلامت) را بررسی کرده است.

  روش

  این مطالعه به روش تحلیل محتوای کمی (واحد تحلیل برابر با واحد ثبت«Record Unit») هر یک از آیتم های برنامه نام «سیب و سیب سلامت» می باشد. جامعه آماری این پژوهش،12 برنامه تولید شده سلامت محور شبکه قزوین است که با استفاده از تکنیک مشاهده مستقیم انتخاب و بررسی شدند. بدین ترتیب که ابتدا برنامه های سلامت محور این شبکه استخراج، کدگذاری، مشاهده و سپس براساس مقوله های شناسایی شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد تحلیل کلی مقوله های کدگذاری شده متغیر اطلاع رسانی نسبت به موضوع برنامه بیشترین و کمترین میزان فراوانی مربوط به متغیر سرگرمی نسبت به موضوع برنامه می باشد و نیز در خصوص انتخاب موضوعات مورد بررسی در برنامه از میان ابعاد چهارگانه سلامت (جسمانی، روانی و اجتماعی و معنوی)، توجه بیشتری به بعد «سلامت جسمانی» شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد استفاده از قالب های سرگرمی اطلاع رسانی در زمینه آموزش بهداشت، پرداخت متوازن به ابعاد چهارگانه و اثرگذاری بهتر براساس نظریه اقناع مخاطب مورد تاکید قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، برنامه ریزی بهداشت جامعه، بهداشت همگانی، تلویزیون، خدمات بهداشت فردی
 • علی جلیلیان، تورج مجمد زمانی، وحید کاظمی زاده* صفحات 346-352
  زمینه و هدف

  فعالیت بدنی با کاهش عوامل خطرزا، نقش حفاظتی در برابر بیماری‏ها ایفا می‏کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو نوع تمرین تناوبی شدید (HIIT) و هوازی تداومی بر عملکردهای ریوی و قلبی تنفسی کشتی‏گیران بهبود یافته از بیماری کرونا می‏باشد.

  روش

  این پژوهش به روش نیمه تجربی و کارآزمایی بالینی به صورت پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. بر این اساس با استفاده از جدول مورگان، 45 نفر برای شرکت در جلسه توجیهی دعوت شدند و به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی به صورت: گروه آزمایشی 1 (تمرین هوازی تداومی 15 نفر)، گروه آزمایشی 2 (تمرین تناوبی با شدت بالا 15 نفر) و گروه کنترل 3 (بدون تمرین 15 نفر) قرار گرفتند.

  یافته ها

  پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت معناداری در متغیرهای FVC، FEV1، PIF، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، ضربان قلب، زمان رسیدن خستگی، VO2max و مقیاس درک فشار بین سه گروه وجود دارد؛ اما در متغیر VC تفاوت‏ها بین سه گروه معنادار نبود. همچنین مشخص شد که بین میانگین متغیرهای مورد مطالعه در گروه 1 و گروه 2 پژوهش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت معناداری وجود دارد، که این امر در گروه تمرینات تناوبی شدید در مقایسه با تمرینات تداومی بیش‏تر است.

  نتیجه ‏گیری:

   با توجه به اثرگذاری‏ و بهبود در شاخص‏های آمادگی جسمانی تمرینات تناوبی با شدت بالا در مقایسه بالا تمرینات تداومی، می‏توان تمرینات تناوبی با شدت بالا را به عنوان یک گزینه مناسب برای بهبود آمادگی قلبی تنفسی و عملکرد ریوی به عنوان یک استراتژدی بهبود سلامتی به کار گرفت.

  کلیدواژگان: تمرین های تناوبی با شدت بالا، تمرین تداومی، تست های کار تنفس، عملکرد قلبی تنفسی، کووید-19
 • حسین فکوررشید*، حسن دانشمندی، علی اصغر نورسته، زهرا عطرکارروشن صفحات 353-361
  زمینه و هدف

  مطالعه بازنشستگی ورزشکاران حرفه ای و پیامدهای ناشی از آن در سال های اخیر، مورد توجه محققان قرار گرفته است. نظارت بر بیماری و مطالعات اپیدمیولوژیک یکی از عناصر اساسی تلاش های همه جانبه برای محافظت از سلامت ورزشکاران می باشد.

  روش

  پرسشنامه محقق ساخته به منظور ثبت بیماری های عضلانی- اسکلتی در رشته های ورزشی والیبال، فوتبال و بسکتبال استفاده شد. در این پرسشنامه بیماری های عضلانی- اسکلتی مهم و شدید براساس اولویت ثبت شد. ثبت بیماری ها با توجه ناحیه و نوع بیماری بود.

  یافته ها

  میزان بیماری های عضلانی- اسکلتی به ازای هر 1000 ساعت تمرین در بین گروه های مورد مطالعه نشان داد ورزشکاران پیشکسوت بسکتبال به ازای هر1000 ساعت تمرین (30/1±40/2)، کمتر از ورزشکاران والیبال (17/1 ±46/3) و فوتبال (84/0±98/3)، دچار بیماری های عضلانی- اسکلتی بودند. شایع ترین ناحیه بیماری در هر3 رشته مورد مطالعه زانو بود (4/9 درصد کل بیماری های ثبت شده). همچنین دردهای عضلانی- اسکلتی به عنوان شایع ترین بیماری در ورزشکاران نشان داده شد (69/15 درصد کل بیماری های ثبت شده).

  نتیجه گیری

  تغییراتی که با افزایش سن در ساختار عضلانی- اسکلتی افراد بوجود می آید می تواند افراد را مستعد بیماری های عضلانی- اسکلتی کند و این احتمال در افرادی که به ورزش سالمندان می پردازند بیشتر از سایر افراد است. با توجه به اینکه جمع آوری داده های مطالعه حاضر شامل 2 سال از همه گیری بیماری کرونا بود، این امکان وجود دارد که این امر بر روی نتایج حاصل از پژوهش اثر داشته و تغییراتی را در نوع فعالیت ها و حتی سبک زندگی ورزشکاران بوجود آورده باشد. از اینرو این نیازمندی برای مطالعه بر روی اپیدمیولوژی بیماری های عضلانی- اسکلتی در دوران پس از کرونا احساس می شود

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، بیماری های عضلانی استخوانی، سالمند، ورزش، ورزشکاران
 • فرید قاسملو* صفحات 362-368
  زمینه و هدف

  به زودی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واقع در حصارک کرج وارد دومین قرن فعالیت خود خواهد شد. به بهانه این رویداد فرخنده کوشیده ایم نشان دهیم این موسسه مهم پزشکی- دام پزشکی کشور، از جنس یکی از موسسات تمدنی بهداشت- درمان کشور توانسته است سنتی علمی خاص خود را در کشور پدید آورد.

  روش

  این مقاله یک پژوهش تاریخ محور است که می کوشد در قالب یک بررسی کتابخانه ای قدم دیگری در جهت تبیین نظریه موسسات تمدنی بهداشت و درمان کشور بردارد. این مقاله براساس داده های تنها کتابخانه ای تهیه شده است.

  یافته ها

  ماهیت و چگونگی راه اندازی این موسسه در اواخر دوران قاجار ایران و کوشش هایی که در جهت بالندگی آن انجام شد؛ دستاوردهای موسسه شامل مجموعه وسیعی از واکسن ها و سرم های مصرف دام پزشکی و پزشکی، تکامل تدریجی ساختار و موسسه و حرکت آن به سمت یک نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار در زمینه تامین انواع واکسن و سرم یافته های مقاله هستند.

  نتیجه گیری

  موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در پی واکنش های اجتماعی به کشتار بسیاری از دام های کشور در پی بروز بیماری طاعون گاوی در سال 1298 در ایران تاسیس شد و گام هایی برای مبارزه با این بیماری برداشت؛ اما به زودی مامور تهیه مجموعه ای از واکسن و سرم های انسانی نیز شد. درخواست اجتماعی برای راه اندازی این موسسه همانند درخواست های دیگری است که در پی مسایل دیگر بهداشتی- درمانی کشور منشا راه اندازی بسیاری از موسسه های تمدنی بهداشت و درمان کشور شد.

  کلیدواژگان: تاریخ پزشکی، تاریخ دام پزشکی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 • صفحات 369-370
|
 • Pages 145-146

  Editor-in-Chief of the Lancet Medical Journal
  Respectfully, following the letter dated November 14, 2022, and referring to your Lancet magazine article regarding Miss. Mahsa Amini, we are very disappointed to see the republishing of completely false information about the Islamic Republic of Iran, especially regarding doctors and the health service delivery system, in a magazine that is known as a scientific magazine. Unfortunately, your article does not have any scientific documentation. Once again I wish you, who claim to include real and scientific content in your magazine, would address the issue of the cruel sanctions imposed by the United States and the West against the children, women, and men of Iran, and what serious damage it has caused to the health of the people. I wish you had for once exposed the enormous support of Western countries and the US for Saddam Hussein, who committed unique and historical crimes with chemical weapons against our people, including Iranian and Iraqi Kurds residing relatively close to where Mahsa Amini lived. All carried out amidst the deadly silence of western dominated scientific and international bodies. It seems that there are material and political interests in writing such false reports, which question the scientific value of that journal. As I wrote to you in the previous letter, if the accusations mentioned in that article were supposed to be based on science, they would at least been quoted from sources that are not so utterly hostile to our people and country. The Academy of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran, which consists of educated scientists and leading professors of the country's medical sciences universities, considers the contents of the article to be completely false and based on the material and political interests of those involved in its publication. The contents of the article are an insult to the community of health care and services providers, especially doctors, who have shown their unparalleled services to the people during the war imposed by Saddam against Iran, as well as during the cruel sanctions of the United States and Western countries that remained in place during the Covid-19 pandemic. We expect a correction from the magazine regarding the falsehoods in the article as swiftly as possible.

 • Pages 147-149

  The darooyar strategy, was performed to compensate the lack of drugs in the country, to correct the drug consumption and reduce induced demand. It was designed base on general policies of the health system for resource management with the help of insurance system, faced many challenges after implemetation. This statement presents these challenges and practical solutions.

  Keywords: Drug, Narcotic Control, Drug Delivery Systems, Health Policy
 • Pages 148-149

  Improving comprehensive health (physical, mental, social, and spiritual) requires continuous efforts to improve the culture and health literacy of individuals and society, from before marriage, sperm coagulation, fetal period, infancy, childhood to old age. The strategies, actions and approaches of this very important issue have been reviewed in this policy brief.

  Keywords: Comprehensive Health Care, Health literacy, Health promotion
 • Kamran Bagheri Lankarani* Pages 150-154
  Background

  Nowadays information technologies are an important source for health information and health utilization. Use of this route needs a special skill and knowledge which is referred to as digital health literacy. It is estimated that most of the communities lack this capacity. Promoting digital health literacy in this regard should be one of the priorities of health systems.

  Methods

  In this scoping review, Persian and English literature was searched with specific keywords including “digital health” or “electronic health” in past 10 years, and articles which presented specific solutions for promoting digital health literacy, were summarized.

  Results

  The following strategies were suggested for improving digital health literacy. Increasing social trust to digital health, multi-dimensional and multi-sectoral governance planning, timely financing based on priorities, comprehensive digital services, active presence in the social media supported by heath system, stewardship of ministries of health and medical education on digital health and digital health literacy, collaboration with nongovernmental organizations and charities in capacity building for digital literacy.

  Conclusion

  Digital health consider as an important tool for improving the health of community and access to universal health coverage. These mandates increasing digital health literacy which could be achieved through targeted plans and by community participation.

  Keywords: Digital Technology, Health Education, Health Literacy, Health Promotion
 • Ehsan Bitaraf* Pages 157-164
  Background

  The electronic health record includes the health information of people, which is collected and organized from different sources, including information systems of different levels of care. Considering the importance of organizing the information of this file and the access to its information for authorized users, its implementation method is of the highest level. The present study was conducted with the aim of investigating its development process and providing development solutions for electronic health records

  Methods

  The present study is a combined review-descriptive-analytical type, the review part of which was conducted by searching the database of scientific articles using key words related to electronic health records. Also, this search was completed according to the free search results in common search engines and its study.

  Results

  The review of articles and documents of 13 countries including England, America, Australia, Russia, Taiwan, France, Iceland, Uruguay, Austria, Turkey, Saudi Arabia, Norway and Brazil showed that based on the structure and formation of the service provision system and laws. Existing, top-down, bottom-down, and middle-of-the-road reviews were used to implement electronic health records.

  Conclusion

  Service delivery, coordination between decision sources, integration of different service delivery information systems, and existing laws related to integration and information sharing are factors that affect the implementation of electronic health programs.

  Keywords: Electronic Health Records, Health Information Management, Health Information Systems, Medical Informatics
 • Farhad Fatehi, Mahnaz Samadbeik *, Saeed Akhlaghpour, Kambiz Bahaadinbeigy Pages 165-174
  Background

  Telemedicine or remote medicine refers to provision of medical services using information and communication technology, where the provider and recipient of the health service are geographically far from each other. In this study, the clinical, ethical, legal, as well as security and confidentiality aspects of health information in telemedicine have been discussed.

  Methods

  The present article is a narrative review paper that has been prepared based on the authors' experiences and a review of relevant literature.

  Results

  Physician training on patient safety in telemedicine, preparing patients to accept this kind of technology, and building medical equipment related to remote clinical examinations are very important issues that must be addressed for the successful implementation of telemedicine. Creating medical information infrastructure, including legal infrastructure and obtaining necessary licenses and obligations, can provide a suitable platform for legal and ethical issues in telemedicine and play a significant role in its successful implementation and increased acceptance.

  Conclusion

  Telemedicine is proposed as a potent solution for improving healthcare access in remote regions, reducing expenses, and addressing challenges related to patient travel. To promote adoption of telemedicine, it is crucial to focus on creating well-defined regulations, implementing quality control systems, fostering interactive platforms, considering ethical and legal aspects, providing comprehensive training, and formulating policies to facilitate the integration of telemedicine services.

  Keywords: Computer Security, Confidentiality, Medical Legislation, Medical Ethics, Telemedicine
 • Mahmood Tara *, Reza Golpira, Mahdi Mahmoudi, Seyed Sajjad Razavi, Ali Samimi, Diyana Tehrany Pages 175-184
  Background

  One of the most important novel solutions in managing the health system is implemention of an e-prescription system. Implementing a comprehensive e-prescription system faces technical, executive, policy, and governance challenges. The aim of this manuscript is introducing tailored solutions for each challenge.

  Methods

  This research was carried out by purposeful and rapid review of valid and scientific articles.

  Results

  Challenges and potential solutions were reviewed: standardization, enabling digital identity and signatures, networking infrastructure, a national insurance rules engine, integration with electronic health records, training, and governance structures.

  Conclusions

  Despite the efforts made, there are still many questions regarding cost-benefit and public satisfaction of the current system, requiring further national research.

  Keywords: Electronic Health Records, Electronic Prescribing, Iran, Online Pharmaceutical Services
 • Reza Golpira *, Seyed Mahmood Tara, Ahmad Raeesi Pages 185-195
  Background

  Rapid advancement of industry and technology in recent decades has led to emergence of the concept of smart hospitals. New technologies are used in smart hospitals to improve healthcare quality, safety, and productivity. This study was conducted to investigate the prerequisites and challenges of implementing smart hospitals in Iran.

  Methods

  This analytical review was conducted in the summer of 2023. For this purpose, relevant articles about smart hospitals were searched in PubMed, Scopus, and SID databases. Subsequently, the prerequisites and challenges of implementing smart hospitals in Iran were identified and extracted via reviewing and analyzing these articles,. Finally, the obtained results were categorized and presented in this paper.

  Results

  The most important technological and infrastructural prerequisitesinclude full implementation of electronic health records, utilizing artificial intelligence and machine learning algorithms, establishing clinical decision support systems, deploying the internet of things and sensors, developing proper networking and hardware infrastructure, and adopting international standards. Also, existing challenges comprise cultural and organizational resistance, lack of financial resources, shortage of skilled workforce, poor technical infrastructure, and limitations due to sanctions.

  Conclusion

  Implementing smart hospitals in Iran requires providing infrastructure and fulfilling technological prerequisites as well as overcoming the existing challenges. Given the current situation, it is suggested that this objective be achieves gradually with a focus on certain areas or processes. Moreover, meticulous strategic planning involving all stakeholders is essential.

  Keywords: Artificial Intelligence, Hospitals, Iran, Internet of Things, Medical Informatics
 • Reza Rabiei, Kambiz Bahaadinbeigi, Mahnaz Samadbeik, Hassan Emami, Sayyed Mahmood Tara*, Sohrab Almasi Pages 196-206
  Background

  Expansion of digital technologies in healthcare, necessitates improving the level of knowledge and skill of using these technologies. The present study was conducted with the aim of determining the content of the digital health education program and the skills required by different groups.

  Methods

  This was a review study, which included a search in Pubmed, Web of Science, and Scopus focusing on studies published from 2000 to 2022. The search for obtaining relevant studies was performed in September 2022. The content of the selected studies was analyzed based on the objectives of the study, and data was extracted using a form.

  Results

  After retrieving the articles, 54 out of the 97 articles were selected and analyzed based on the inclusion criteria. Finally, the types of required knowledge and skills, as well as challenges of digital health education was presented based on different target groups.

  Conclusion

  To benefit fromdigital health, it is necessary to train and empower different user groups for effective and efficient use of digital health technologies. Formulating a strategic plan for digital health education, along with creating continuous training courses, including the content of digital health education in the curriculum of health providers and managers, as well as promoting it through professional technical centers and institutions are necessary for citizens.

  Keywords: Digital Technology, Educational Technology, Health education, Health Literacy, Strategic planning
 • Shahram Tofighi *, Rezvan Rahimi, Hanieh Zehtab Hashemi Pages 207-214
  Background

  Clinical practice guidelines (CPGs) are currently the optimal way to transfer information to healthcare professionals to ensure that their clinical actions are evidence-based. However, the process of developing and implementing these CPGs faces challenges. Artificial Intelligence (AI), particularly machine learning, natural language processing, and decision support systems, can be employed as effective solutions to transform the development and implementation process of CPGs and address the challenges in this field. This study aimed to investigate the role of AI in the development and implementation of CPGs.

  Methods

  In this review study, PubMed and Google Scholar databases were searched using selected keywords, including clinical practice guidelines, artificial intelligence, machine learning, and clinical decision support systems, and their English equivalents, from 2013 to 2023.

  Results

  AI has the potential to revolutionize the development and implementation process of CPGs. The reviewed studies demonstrated that AI can be used in data analysis, evidence synthesis, decision support, customization, continuous updating, and quality assurance of CPGs. Challenges and ethical considerations in this field, such as data quality, transparency and interpretability, accountability, inclusiveness, ethical considerations, legal and regulatory frameworks, also need to be addressed.

  Conclusion

  AI has the potential to improve the traditional approach of CPGs development and implementation. Advanced research and collaboration between AI experts, healthcare professionals, and policymakers are necessary to refine and optimize the role of AI in clinical guidelines. This collaborative effort will ensure that AI remains a valuable tool in improving patient outcomes, promoting evidence-based decision-making, and shaping the future of health and treatment.

  Keywords: Artificial Intelligence, Evidence-based Medicine, Machine Learning, Natural Language Processing, Practice Guidelines
 • Faranak Farzadi*, Fatemeh Rajabi Pages 221-225
 • Masoomeh Jannesar, Seyed Mahdi Seyedi* Pages 226-234
  Background

  In recent years, the process of immigration of students, professors and healthcare professionals has significantly accelerated. In this research, the trend and causes of migration of talents and professionals are studied with a multidimensional perspective. Subsequently, policies related to expansion of the country's higher education system, governmental support for research and development, and creation and intensification of migration drivers will be studied as examples.

  Method

  The data collection method of this study is both quantitative and qualitative, including review of articles, books, documents, and national and international databases as well as the opinions of the elite panel using content analysis method.

  Results

  Simultaneous with the cultural and social developments of the last twenty years, the inefficient adopted policies related to non-futuristic expansion of the capacity of universities and higher education centers without considering improvement of the quality of education and research, have caused an important part of human resources and the country's budget to not be exploited. Implementation of these policies has impeded scientific, social, economic and political growth for at least two decades, and on the other hand, has turned the country's development opportunity into a driver and intensifier of the factors affecting immigration.

  Conclusion

  The country should carry out fundamental revisions in some past policies and programs, especially in terms of education, research, and technology, in order to achieve desirable economic-social development and scientific authority. Delay in this matter will undoubtedly lead to irreparable losses for the country.

  Keywords: Elite, Health Personnel, Emigration, Immigration, Economic Development, Scientific Authority
 • Pages 235-238

  People with disabilities are among the most vulnerable groups in the society, which are usually ignored. In this documentary, the current situation and challenges are described, and at the end, seven recommendations are presented in order to solve the challenges.

  Keywords: Disabled Persons, Health Services for Persons with Disabilities, Rehabilitation
 • Pages 239-240

  Responding to needs of individuals with disabilities, especially providing them with health services, is one of the most important obligations of governments. In this policy brief, challenges of rehabilitation services for persons with disabilities are examined and solutions to develop and expand the coverage and increase the responsiveness of the health system regarding these services are suggested.

  Keywords: Disabled Persons, Health Promotion, Health Services for Persons with Disabilities, Rehabilitation
 • Mobina Zeinalabedini, Marzieh Zare Zare, Kamran Bagheri-Lankarani, Leila Azadbakht* Pages 243-251
  Background

  This study was conducted with the aim of analyzing existing challenges and identifying solutions to improve food and nutrition security in Iran.

  Methods

  The present study is a review through the review of existing scientific texts in the field of food security and food and nutrition policy by examining reliable sources in domestic and foreign databases such as PubMed, google scholar, SID, WOS and using the keywords of food security, Nutrition security, food security challenges, solutions, Iran, world, food security, nutrition security, challenges, solutions were done.

  Results

  Agriculture, natural disasters, political, economic, and social factors, and diet quality index affect food security. Paying attention to the quality of people's diets, implementing food enrichment and supplemental aid policies, and providing suitable alternatives for food that are less accessible to the vulnerable and deprived. It is necessary to implement the appropriate solutions provided and provide proper nutrition education by reputable organizations.

  Conclusion

  The concept of sustainable development has recently received much attention from countries, especially developing countries such as Iran. One of the main pillars of sustainable development is food security, which requires comprehensive measures to eradicate hunger and food insecurity in the country.

  Keywords: Food Security, Food Supply, Iran, Nutrition Policy, Sustainable Development
 • Mona Pourghaderi, Amirhossein Takian* Pages 252-254
 • Mona Pourghaderi, Amirhossein Takian* Pages 255-257
 • Abdolmajid Mosleh, Zaeeme Nematolahi, Gholamreza Dashtimanesh, Majid Assadi, Sayed Mahmoud Sajjadi-Jazi* Pages 258-263
  Background

  This study aims to identify necessary competencies for managers in the healthcare system and design a competency model. Additionally, this research prioritizes the identified competencies. The unique feature of this study is focus on medical universities and providing practical solutions to enhance the competency of managers in this field.

  Methods

  This research was conducted in two phases. In the first phase, necessary competencies for managers were identified using interviews with experts and literature review. Subsequently, a competency model was designed. In the second phase, using the best-worst method, identified competencies were prioritized.

  Results

  After reviewing literature and interviewing healthcare experts and managers, 59 variables were identified as final competencies in a four-level competency pyramid for managers. At the base level are foundational competencies, followed by maintenance and enhancement competencies, and at the highest level are advanced competencies. Among foundational competencies, responsibility, systems thinking, and teamwork were identified as important variables. Among maintenance and enhancement competencies, problem-solving ability was found to be crucial. Planning and organizing as well as human resource management were important variables among enhancement competencies. Finally, continuous improvement attitude was identified as the most important variable among advanced competencies.

  Conclusion

  Foundational competencies are generally related to personal characteristics of individuals and are the basis of manager success. Absence of maintenance competencies leads to failure of managers, and their presence alone is not necessary for success. Enhancement competencies includes managerial and job-specific competencie, the presence of which helps improve performance and increase effectiveness. Advanced competencies as the highest level of competency lead to ultimate success of managers in the organization.

  Keywords: Delivery of Health Care, Health Facility Administrators, Professional Competence
 • Narges Tabrizchi* Pages 264-270
  Background

  Social health is a dimension of health that affects other aspects. Social health deals with people's relationships with each other and their interactions in the society, but there is not a single approved definition by all international organizations. Due to diversity of definitions for social health, various indicators have been introduced to measure it. The purpose of this article is to introduce macro social health indicators.

  Methods

  The research approach in this study is a mixed method. Initially, a list of indicators was extracted via systematic review. In the qualitative phase, the prepared list was evaluated and scored by experts in the field of social health (as members of the scientific committee). Prioritization was achieved based on average scores.

  Results

  Finally, 50 articles were included in the study. Priority macro indicators of social health include the following:Number of prisoners, divorce number (ratio of divorce to marriage), poverty, suicide, school drop-out rate, child labor rate, youth incarceration rate, homicide, security, environmental performance index, social capital, equality of income opportunities )Gini index), legalism (rule of law), social justice feeling, political participation index (e.g., vote in presidential elections).

  Conclusion

  Using the list of macro indicator priorities and conducting periodical surveys, policy makers and scientific societies could have a true picture of social health and its trend. Social healthpromoting programs could then be designed accordingly.

  Keywords: Community Health Planning, Health Status Indicators, Social Capital, Social Determinants of Health
 • Pooria Yousefi, Sajad Esmaeili, Mohammad Peikanpour, Farzad Peiravian, Nazila Yousefi* Pages 271-279
  Background

  The pharmaceutical system plays an important role in ensuring the health of society, including providing access to medicines, ensuring the quality and safety of medicines, managing and monitoring the rational use of medicines and providing pharmaceutical services, Conflict of interest can have a negative effect on each of these roles.

  Methods

  We used the qualitative research method and the interview tool to collect information about various models of conflict of interest. Expert people in the pharmaceutical system were selected with the Purposive sampling, and a semi-structured interview was conducted with them. After 42 interviews, the collected data reached saturation stage and qualitative analysis was used to analyze the textual data.

  Results

    Different models of conflict of interests such as receiving gifts, secondary employment, financial and non-financial interests, conflict between economic interests and professional duties, history of activity in the pharmaceutical industry and friendly communication were identified in the field of personal conflict of interests and models such as conflict of duties, conflict of interests resulting from political and social pressures were in the field of institutional conflict of interests in different parts of the pharmaceutical system.

  Conclusion

  Iran's pharmaceutical system is faced with instances of personal and institutional conflict of interests in various sectors. The types of personal conflict of interest are very similar to the types of personal conflict of interest in other studies, while the types of institutional conflict of interest have few similarities, which are rooted in the pharmaceutical laws and structures of different countries.

  Keywords: Conflict of interest, Drug Delivery Systems, Iran, Medication Systems, Pharmaceutical Services
 • Bijan Abdulahi*, Saeed Abolghasmi, Hamidreza Arasteh, AbdulRahim Naveh Ebrahim Pages 280-288
  Background

  Discipleship and scientific education as a tradition derived from the lives of the Imams (peace be upon them), with the lofty goals of dynamic student-teacher relationships in the higher education system, which is the most important pillar and axis in the development and scientific and human excellence of the higher education system. , is congruent and it is necessary to identify and present this matter by examining different dimensions of the subject. Therefore, the current research aims to answer the question, what are the dimensions, components and indicators of student upbringing of faculty members in universities? It was done and presented in the form of research findings.

  Methods

  The research has been compiled using metacomposite method. The research sample included 17 works of 17 Iranian religious thinkers that were related to the study and became the basis for extracting the findings.

  Results

  After reviewing and analyzing the works, 22 indicators were identified and classified under 8 dimensions in the form of 19 components. In this, the spiritual dimension and the behavioral dimension are especially important.

  Conclusion

  The special attention and attention of policy makers and higher education planners to the dimensions, components and indicators resulting from this research will improve the performance of university faculty members, who play the biggest role in improving the quality of education, research and social services, and it requires an effective flow of remembering and learning and educating students in the form of discipleship in all dimensions in higher education.

  Keywords: Education-Higher, Faculty, Policy Making, Teaching, Universities
 • Ali Fathi- Ashtiani* Pages 289-302
  Background

  The inability of couples to resolve conflicts and deal with them appropriately may lead people to divorce. This study was conducted with the aim of determining factors affecting divorce in Iran during the last 10 years.

  Method

  In this study, a systematic review was done. All the articles in the last decade (2010 to 2020) about the causes of divorce in Iran in Persian and English and in the databases PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar and Megiran, ISC, SID were indexed using Persian and English keywords. From all the articles found, following the data entry and exit criteria, 27 articles were finally extracted and analyzed using the PRISMA guidelines.

  Results

  The obtained results can be classified in several categories. These classes include demographic factors, economic factors, cultural-social factors, personality factors, factors related to incompatibility between couples, family factors and biological-psychological factors. In addition, 20 of the most important causes of divorce in the last 10 years were: male unemployment, lack of moral understanding, infertility, cultural and religious differences, involvement of family members, mental illnesses, drug and alcohol addiction, financial problems and insufficient income, from forced and forced marriage, sexual dissatisfaction, domestic violence, indifference to spouse, infidelity, remarriage, physical diseases, unrealistic expectations, immorality, foul language and obscenity, legal and judicial problems, lack of trust in each other, and moral corruption and illicit pleasures.

  Conclusion

  The findings of this research can help health policy makers to reduce divorce as a serious social harm by developing detailed programs.

  Keywords: Divorce, Divorce- prevention, Control, Iran, Systematic Reviews as Topic
 • Masoomeh Gholami, Amirhossein Takian*, MohammadJavad Kabir, Alireza Olyaeemanesh, Mehrdad Mohammadi Pages 303-310
  Background

  Despite numerous laws and regulations related to access to information and transparency, there are many problems in their implementation. The purpose of this study was to investigate and analyze the challenges facing laws and documents related to transparency in the health system of Iran.

  Methods

  Documents, laws and regulations related to issues of access to information, transparency, and disclosure of information from various fields were collected and analyzed using the READ approach. After systematic naming of documents and laws, their information was entered in a table, after which different parts of each document were carefully analyzed and compared.

  Results

  There are numerous documents, laws and regulations on the issue of access to information and transparency, but the lack of enforcement for these laws and regulations has caused inefficiency. Some of these documents, laws and guidelines are in conflict with each other and some have shortcomings. Often, there is a long time gap between the drafting of the bill, the approval of the law and enforcement of executive instructions. Sometimes, unawarness of the method of identifying and separating privacy information and personal information causes problems in implementation.

  Conclusion

  Attention to enforcement while developing transparency and access to information is a fundamental necessity, in order to prevent introduction of a multitude of ineffective laws. Drafting of laws and regulations in terms of form and content should be in such a way that the possibility of misunderstanding and violation of them is minimized. Approval of bills and executive regulations must be achieved at the appointed time, so that the laws are implemented at the right time and have the required effectiveness

  Keywords: Access to information, Documents, Health, Legislation, Transparency
 • Seyyed Mehdi Sarkeshikiyan*, Saqar Afruzandeh, Anis Khoshlahjeh Sedgh, Maryam Ghahremani Pages 311-321
  Background

  Educational and psychological interventions have a wide contribution to mental health in the elderly. The current research was about the effectiveness of psychological and educational interventions in the field of old age in experimental evidence.

  Methods

  The type of study was applied and qualitative, and meta-synthesis technique was used. Using the targeted method, the integration approach, and Sandelowski and Barroso's (2007) model, 100 articles were selected; after the evaluation criteria, 79 final articles were selected. The scope of research articles was between 2016 and 2021 for foreign research and 1391 to 1401 for domestic articles. The findings were analyzed and implemented in the form of categories, concepts, and codes.

  Results

  The results showed cognitive effectiveness (improving brain-neural functions, attention and concentration, learning and memory, functional and performance, reaction and response) psychological effectiveness (improving psychological processes, cognition, and belief, emotion and emotions, behavioral domain) effectiveness in disorders (improvement of clinical symptoms, mood and anxiety symptoms), physical effectiveness (improvement of body organ activity, physical performance) effectiveness on quality of life (levels of quality of life, dimensions of quality of life), social effectiveness (improvement of interpersonal interaction, family dimension, social dimension), emotional effectiveness (improving emotional processes, improving expression and management) and effectiveness in the field of illness (improving adaptation to illness, chronic and incurable diseases), occupational effectiveness (improving adaptation to work) themes of the effectiveness interventions constitute

  Conclusion

  The findings of the research show that interventions have been able to show their effectiveness for the elderly in important areas.

  Keywords: Geriatric Assessment, Geriatric Psychiatry, Health Services for the Aged, Healthy Aging
 • Nikzad Eisazadeh*, Reza Mohammad Salehi, Nasrin Jafari Kadijani Pages 322-330
  Background

  Via presenting commands and prohibitions and with a multidimensional attitude, Islam provides a tool for self-control and self-determination by the individual in addition to creating a meaning of life for the individual as a purposeful being. Man lives in a structure related to God, himself, the world and others, and accepts responsibility for these dimensions. In addition to the importance of satisfying individual needs and personal growth and development, man also considers himself responsible for the society and existence. Thus, in every moment of his life, he equips himself with an executive order to create an efficient, logical and rational path to achieve happiness and perfection with a deep attitude and predicting his performance and its effect. The aim of this research is to examine the relationship between the religious rules of the holy Shariah and aspects of health, with an emphasis on spiritual health.

  Methods

  The study method is combined, library and field.

  Results

  The average collective scores show that attention to and observance of Sharia rules have an acceptable level among the target community. The highest collective average score of 4.7 was related to the subject of God's satisfaction.

  Conclusion

  This study showed that wherever Sharia areas are established in the society and a model has been set for them, attention and commitment to the rules has increased. In contrast, when leaders of the society fail to model and promote Sharia rules, their observance in the target society is less palatable. Upbringing, belonging to the mind and accepting the orders of religion, as a framework in creating a source of internal control, guides the person's performance and brings peace and satisfaction to him. The result of these discussions leads us to the positive effect of observing the Sharia rules on the existential health, especially the spiritual health of individuals.

  Keywords: Islam, Self-Control, Personal Satisfaction, Spiritual Health, Spirituality
 • Seyed Ebrahim Mousavi*, Gholamreza Mohebian, جمشید Mirzaei Pages 331-337
  Background

  Corona virus crisis is an important issue, with numerous dimensions in social, governmental, security and media aspects, in addition to the individual dimension. Among these, the mission of the government is of special importance. This research seeks to provide a suitable basis against the damages caused by the corona virus, via examining various philosophical bases and legal documents of the government's civil responsibility.

  Methods

  This research is theoretical, and the research method is descriptive and analytical. Collection of information is library-based, and achieved by referring to documents, books and articles.

  Results

  Theories such as public interest, guarantee of rights, guarantee of legitimacy, insurance obligations, and social sponsorship comprise the most important philosophical foundations of government legitimacy; In addition, the legal documentation of the government's civil liability in the face of the Corona crisis is based on the Constitution, common law, the rules of the National Anti-Corona Headquarters and international law. With regard to this type of damages, we will have no choice but to resort to philosophical foundations that lead to public law and distributive justice.

  Conclusion

  One of the most important results of this study is to pay attention to new solutions in the field of unavoidable damages, such as damages caused by natural disasters, such as corona. In this regard, the public natural disaster insurance fund of the country is one of the important and mandatory needs.

  Keywords: COVID-19, Government, Legal liability, Medical Philosophy, Records
 • Ali Eskandari*, Mahnaz Kashiha Pages 338-345
  Background

  The field of health is one of the main axes of the development of any country, and continuous education in various fields of health will lead to an increase in awareness and a change in the attitude of that society. The present study has examined the health-oriented programs produced by Qazvin TV channel (Apple and Sib Salamat) with the aim of presenting the pathology of medical and health-oriented television programs from the perspective of personal and social health.

  Methods

  This study is based on quantitative content analysis (the unit of analysis is equal to the record unit) of each item of the program called "Sib and Sib Salamat". The statistical population of this research is 12 health-oriented programs produced by Qazvin network, which were selected and analyzed using the direct observation technique. Accordingly, first the health-oriented programs of this network were extracted, coded, observed and then analyzed based on the identified categories.

  Results

  The findings showed that the general analysis of the coded categories of the information variable compared to the topic of the program is the highest. The lowest frequency was related to the variable of entertainment compared with the topic of the program. Regarding selection of the topics presented in the program from among the four dimensions of health (physical, psychological, social, and spiritual), more attention has been paid to the aspect of "physical health".

  Conclusion

  The results of this study demonstrated that use of informative entertainment formats in the field of health education, balanced attention to the four dimensions, and better effect based on the audience persuasion theory should be emphasized.

  Keywords: Community Health Planning, Health Education, Personal Health Services, Public Health, Television
 • Ali Jalilian, Tooraj Mohammad Zamani, Vahid Kazemizadeh* Pages 346-352
  Background

  Physical activity plays a protective role against diseases via reducing risk factors. The purpose of this research is to investigate the effect of two types of intense interval training (HIIT) and continuous aerobics on the pulmonary and cardiorespiratory functions of wrestlers who had recovered from corona disease.

  Methods

  This research was carried out using a semi-experimental method and a clinical trial in the form of pre-test and post-test. Accordingly, using Morgan's table, 45 participants were invited to a briefing session and then randomly divided into three experimental groups: experimental group 1 (continuous aerobic exercise 15 participants), experimental group 2 (intermittent high-intensity exercise 15 participants) and control group 3 (15 participants without training).

  Results

  The present study showed significant difference in FVC, FEV1, PIF, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate, time to fatigue, VO2max, and pressure perception scale between the three groups. Meanwhile, the differences between the three groups were not significant in the VC variable,. A significant difference was also observed between the average of the studied variables in group 1 and group 2 of the research in post-test compared to the pre-test, which was more remarkable in the intense interval training group compared to the continuous training.

  Conclusion

  Considering the effectiveness and improvement in physical fitness indicators of HIIT compared to continuous training, HIIT can be viewed as a cost-effective option for improving cardiorespiratory fitness and lung function. A health improvement strategy was employed.

  Keywords: Covid-19, Continuous Training, High-Intensity Interval Training, Cardio-respiratory Function, Respiratory Function Tests
 • Hossein Fakoor Rashid*, Hassan Daneshmandi, AliAsghar Norasteh, Zahra Atrkar Roushan Pages 353-361
  Background

  The study of retirement of professional athletes and its consequences in recent years has attracted the attention of researchers. Disease monitoring and epidemiological studies are one of the basic elements of comprehensive efforts to protect the health of athletes.

  Methods

  A researcher-made questionnaire was used to record musculoskeletal diseases in volleyball, football and basketball sports. In this questionnaire, important and severe musculoskeletal diseases were recorded based on priority. Registration of diseases was according to the region and type of disease.

  Results

  The rate of musculoskeletal diseases per 1000 hours of training among the studied groups showed that veteran basketball athletes per 1000 hours of training (2.40±1.30) were less than volleyball athletes (3.46±1.17) and football (3.98±0.84), had musculoskeletal diseases. The most common area of the disease in all three disciplines studied was the knee (9.4% of all recorded diseases). Musculoskeletal pain was also shown as the most common disease in athletes (15.69% of all recorded diseases).

  Conclusion

  The changes that occur in the muscular-skeletal structure of people with age can make people prone to musculoskeletal diseases, and this possibility is more in people who engage in sports for the elderly than in other people. Considering that the data collection of the present study included 2 years of the corona disease pandemic, it is possible that this had an effect on the results of the research and caused changes in the type of activities and even the lifestyle of the athletes. Brought therefore, the need to study the epidemiology of musculoskeletal diseases in the post-corona era is felt.

  Keywords: Aged, Athletes, Epidemiology, Exercise, Musculoskeletal Diseases
 • Farid Ghassemlou* Pages 362-368
  Background

  Soon, Razi vaccine and serum research institute, which is located in Karaj city, will enter its second century of activity. For this reason, I want to show in this article that this important institution, which is one of Iran's civilized healthcare institutions, has been able to create a scientific tradition for itself, and because it has created this tradition for itself, the place of this institution in the structure of health and The treatment of Iran should be examined.

  Methods

  This is a historical essay written in a library review. This article is the second article that I have written about the theory of civilizational institutions of health and treatment in Iran.

  Results

  How this institute was set up at the end of the Qajar rule over Iran and the efforts that were made to strengthen it, the achievements of this institute, which is a large collection of vaccines and serums that are used for animals and humans, the completion of the institute over time. And turning it into a very important institution for the production of various vaccines and serums are the things I have written in this article. This article has a historical structure.

  Conclusion

  The death of many cows in Iran due to rinderpest (cattle plague) in Iran in 1919 caused the government of Iran to set up the Razi Vaccine and Serum Research Institute. Soon, the institute was ordered to make vaccines and sera for humans as well. This institution, like many other institutions in Iran, was built as a result of the request of the community. The institution is soon to enter its second century of activity while it has a strong academic tradition of its own. Hence, it is necessary to look to the future and play an important role in the knowledge of immunology for people in the country.

  Keywords: History of Veterinary Medicine, History of Medicine, Razi Vaccine, Serum Research Institute