فهرست مطالب

Iranian Journal of English for Academic Purposes
Volume:12 Issue: 2, Spring 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/08/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود خلیلی ثابت*، محمدرضا پورغلامعلی صفحات 1-11
  ازشروع برخی اصلاحات در نظام آموزش و پرورش ایران در سال 2012، تغییرات عمده ای در سیستم و روش های ارزشیابی درس زبان انگلیسی اعمال شده است. پس از گذشت یک دهه، کارایی و اعتبار این تجدید نظرها و اصلاحات هنوز مشخص نیست. در نظام آموزشی ایران، معلمان عاملان اصلی طراحی و اجرای ارزشیابی درس زبان انگلیسی هستند. این باور وجود دارد که تجزیه و تحلیل باورها و نگرش های آن ها اطلاعات ارزشمندی در رابطه با وضعیت فعلی ارزشیابی درس زبان انگلیسی ارایه می دهد. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی ادراک معلمان ایرانی درس زبان انگلیسی از ارزشیابی این درس در دوره اول متوسطه پرداخته است. همچنین، تلاش شد تا رابطه بین تجربیات معلمان و ادراک آنها از ارزشیابی بررسی شود. بدین منظور، داده ها از طریق یک رویکرد ترکیبی با استفاده از نسخه خلاصه شده پرسشنامه ادراک معلمان از ارزشیابی (TCoA) جمع آوری شد. 96 نفر از معلمان زبان انگلیسی دبیرستان های دوره اول ایران به روش نمونه گیری در دسترس برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج آمار توصیفی نشان داد که «بهبود» (M=4.19) و «مسیولیت مدرسه» (M=4.05) بیش از سایر اهداف ارزشیابی مورد تایید قرار گرفته اند. علاوه بر این، آزمون کروسکال-والیس نشان داد که ادراک معلمان زبان انگلیسی بر اساس سطح تجربه تدریس آنها تنها در مورد ساختار "کنترل" متفاوت است. گروه معلمان کم تجربه زبان انگلیسی کمترین میانگین را برای جنبه کنترلی ارزشیابی داشتند. نتایج این مطالعه برای پیشنهاد کاربردهایی عملی به سیاستگذاران آموزشی برای ارتقا ارزشیابی زبان انگلیسی در دبیرستان های متوسطه اول ایرانی مورد استفاده قرار گرفت
  کلیدواژگان: رویکرد، نظام رسمی آموزش، آزمون، مدرس
 • سیما شمسایی، فضل الله صمیمی*، شهرام افراز صفحات 12-30

  این مطالعه بر روی عملکردهای حرکتی متمرکز شده است که معلمان نوآموز و ماهر ایرانی در کلاس درس به کار می برند تا مدل هایی کیفی برای عملکردهای حرکتی توسعه دهند. شرکت کنندگان، 15 معلم نوآموز و 14 معلم ماهری بودند که در موسسات زبان انگلیسی تدریس می کردند. برای جمع آوری داده ها، پژوهشگران چندین مصاحبه اولیه، مشاهدات و سپس مصاحبه پس از مشاهده انجام دادند. در واقع، 8 معلم نوآموز و 10 معلم ماهر در ابتدا مصاحبه شدند تا ایده های خود درباره نوع حرکاتی که استفاده می کنند و دلیل استفاده از آن ها بیان کنند. سپس، 15 کلاس با سطوح مختلف توانمندی مشاهده شدند. در نهایت، 37 مصاحبه پس از مشاهده به منظور شفاف سازی مشاهدات گنگ برگزار شد. با استفاده از مراحل سیستماتیک باز  محوری و انتخابی, معلمان نوآموز به دلایل آموزشی (تمرین و بازخورد) و انضباطی (مدیریت و تنبیه) از حرکات استفاده کردند. از سوی دیگر، معلمان ماهر از حرکات برای عملکردهای آموزشی (تمرین، دستور و بازخورد)، انضباطی (مدیریت) و سازگاری (اعتماد، تشویق و مشارکت) استفاده کردند. در عمل، نتایج تحقیق فعلی پیشنهادات خاص و عملی برای معلمان نوآموز را به منظور تسهیل در مدیریت و آموزش بهتر دانش آموزان ارایه می دهد. همچنین، می توان فرض کرد که ارتباطات غیرکلامی، به طور کلی، و حرکات، به طور خاص، می توانند در یادگیری کمک کنند و این تجربه معلمان ماهر است که آن ها را به کاربران انعطاف پذیر و ترکیبی از راهبردهای کلامی و غیرکلامی تبدیل می کند..

  کلیدواژگان: دسته بندی حرکات، معلمان نوآموز، معلمان ماهر، حرکات معلمان
 • علی اصغر رستمی ابوسعیدی، مهدی حسن پور قلعه*، سعید خیری، سعیده محمدی صفحات 31-48

  براین اساس که نگارش یک پایان نامه دانشگاهی مهمترین بعد بسیاری از برنامه های تحصیلات تکمیلی می باشد، در دهه های اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی دیدگاه نویسندگان ایرانی پایان نامه ها با تمرکز بر کاربرد نشانه های فراگفتمان می باشد. برای نیل به این هدف، مصاحبه ای نیمه ساختارمند از طریق نمونه گیری در دسترس با 15 زن و 5 مرد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی انجام گردید. سوالات مصاحبه بر پایه پروتکل مصاحبه هایلند (2004)، تشکیل شده از 25 سوال مرتبط با 5 مفهوم پایه با عناوین عمومی، مخاطب محور، حمایت زبانی، سازماندهی، و نگرش طراحی شده اند. پاسخ های مصاحبه شوندگان با رویکرد تحلیل محتوا آنالیز گردید و سپس به صورت استقرایی به پنج ساحت (کلی، مخاطب-محور، حمایت زبانی، مرتب سازی، و دیدگاه) طبقه بندی شدند. تحلیل نظرات دانشجویان نشان داد که آنها موضوعی را برای انجام تحقیق ترجیح می دهند که جذاب و عملی باشد. شرکت کنندگان نگرانی هایشان را در خصوص نوشتن پایان نامه با خیالی آسوده و راحت همزمان با دغدغه آنها درایجاد انسجام درون و برون متنی بیان نمودند. مصاحبه شوندگان بیان داشتند که استفاده موثر از نشانه های عقیده نما و تعامل به همراه تردید نماها می تواند به آنها در بیان دیدگاه هایشان در پایان نامه های آنها کمک کند. شرکت کنندگان اظهار داشتند که نوشتن یک پایان نامه فرایندی مستمراست که طبق روندی گام به گام سازماندهی می گردد و نویسندگان باید توجه بیشتری به کلماتی که در بردارنده عملکردهای مختلفی در متن هستند، داشته باشند. نتایج این تحقیق می تواند کاربردهای عملی برای دانشجویان زبان انگلیسی و زبان انگلیسی با اهداف ویژه، در کلاسهای تقویت مهارت نوشتاری در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری داشته باشد.

  کلیدواژگان: نشانه های فراگفتمان، ایستایش، تعامل، تردید نماها، یقین نماها
 • صادق خلیلی*، محمدحسن تحریریان صفحات 49-68

  تحقیق حاضر جهت بررسی کامل موقعیت دروس زبان تخصصی برای اهداف ویژه در دانشگاه های علوم پزشکی ایران انجام گرفت. اهداف اصلی این مطالعه عبارت بودند از بررسی نیازها و کمبودهای زبانی دانشجویان پزشکی، چالش های تدریس دروس زبان تخصصی، کارایی دروس زبان تخصصی، ارزیابی اساتید زبان تخصصی و زمان مناسب ارایه این دروس. داده ها از طریق پرسشنامه مشاهده و مصاحبه با 140 دانشجوی پزشکی، 18 استاد زبان تخصصی و 11 پزشک و دندانپزشک جمع آوری شد. یافته ها نشان داد محتوای آموزشی نامناسب، انگیزه و اعتماد به نفس پایین دانشجویان و ناهمگونی کلاسها چالهای اصلی تدریس دروس زبان تخصصی پزشکی بود. هم چنین با وجود اینکه تاکید دانشجویان بر هر چهار مهارت زبان انگلیسی بود، این مهارت ها به شکل نظام مند در کلاسها تمرین نمی شد. به علاوه یافته ها بیانگر این بود که اصول پایه تدریس انگلیسی برای اهداف ویژه توسط اساتید رعایت نمی شد و کلاسها آنطور که انتظار میرفت کارامد نبودند. در نهایت نظر شرکت کنندگان در مورد بهترین زمان ارایه دروس انگلیسی برای اهداف پزشکی مغایر و متفاوت بود.

  کلیدواژگان: انگلیسی برای اهداف پزشکی، انگلیسی برای اهداف ویژه، بررسی نیازهای دانشجویان پزشکی
 • فرزانه رحیم زاده، احمد محسنی*، غفور رضایی گلندوز صفحات 69-90

  تحقیق کنونی بر روی آموزش پس از انتقال و آموزش هوتاگوژی با یک مدل تلفیقی با فناوری پایه ریزی شده است. محققان تلاش کردند تا یک نسخه تلفیقی از ماژول های کادز (دانستن، تجزیه و تحلیل، تشخیص، انجام دادن، دیدن) را ترکیب کنند. محققان با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 75 معلم را در سه کلاس قرار دادند. گروه ها به عنوان گروه های متمرکز بر هوتاگوژی، متمرکز بر سایبرگوژی و گروه کنترل تعیین شدند. ابزارها شامل آزمون تعیین سطح آکسفورد، آزمون دانش و فناوری تلفیقی کاردز است. اجرای تدریس در گروه متمرکز سایبرگوژی بر اساس چارچوب معرفی شده توسط کوماراوادیولو (2012) و استانداردهای  مدل تی پک توسط  میشرا و کوهلر (2006) ارایه شده است. اجرای تدریس در گروه متمرکز بر هوتاگوژی بر اساس چارچوبی بود که توسط کوماراوادیولو (2012) معرفی شد، و اصول هوتاگوژی توسط  کنیان و هیز (2013) مورد بررسی قرار گرفت. از طریق فاز متمرکز بر هوتاگوژی، تکنیک های یادگیری خرد و آموزش خرد استفاده شد. از ابزارهای ریز یادگیری مانند ربات های تلگرام و چت جی پی تی استفاده شد. از طریق فاز متمرکز بر سایبرگوژی، استانداردهای تکنولوژی در مدل تی پک معرفی شدند و از ابزارهای یادگیری خرد مانند یوتیوب و وبلاگ ها استفاده شد. ANOVA یک طرفه نشان داد که سه گروه همگن بودند. یافته های حاصل از دو مقایسه ANCOVA و پس از آن نشان داد که گروه هوتاگوژی به طور معنی داری بهتر از گروه سایبرگوژی و گروه کنترل در پس آزمون دانش محتوای آموزشی و آزمون  تی کاردز عمل کردند. گروه سایبرگوژی در پس آزمون دانش محتوای آموزشی و  تی کاردز به طور معناداری بهتر از گروه کنترل عمل کردند.

  کلیدواژگان: سایبرگوژی، هوتاگوژی، کاردز، مدل تلفیقی کاردز با تکنولوژی
 • ملک زیبا مهری نژاد، مسعود سیری*، محمد خطیب صفحات 91-111

  این تحقیق با هدف مشخص کردن اینکه افزایش تدریجی پیچیدگی شناختی تکلیف چه تاثیری بر روی درک شنیداری دانشجویان با سطح زبان بالا دارد ،وتعیین نقش سطح زبان دانشجویان در تاثیر درجات مختلف پیچیدگی شناختی تکلیف انجام شد. هدف دیگر این تحقیق بررسی کردن میزان مطابقت بین سختی تکلیف از نظر دانشجویان و پیچیدگی تکلیف طبق نظریه رابینسون بود. برای دستیابی به هدفهای این تحقیق ،دانشجویان دختر با سطح زبان بالا و پایین که در دانشگاهی غیر انتفاعی در تهران تحصیل می کردند ،بر اساس عملکردشان در آزمون تعیین سطح زبان آکسفورد انتخاب شدند. دانشجویان با سطح زبان بالا و سطح زبان پایین تکلیف های ساده دارای گامهای کم و بدون نیاز به استدلال نظر ،پیچیده دارای گامهای زیاد و بدون نیاز به استدلال نظرو خیلی پیچیده دارای گامهای زیاد و استدلال نظررا به ترتیب طی سه جلسه بر اساس مدل اس اس ای آر سی (SSARC) رابینسون انجام دادند و بعد از انجام دادن نظرشان را در مورد سختی تکلیف ها نوشتند. نتایج نشان داد که بین کیفیت انجام دادن تکلیف های ساده ،پیچیده و خیلی پیچیده شنیداری دانشجویان با سطح زبان بالا و همچنین بین کیفیت انجام دادن این سه تکلیف توسط دانشجویان با سطح زبان بالا و پایین فرق معنی داری وجود دارد. بین سختی تکلیف از نظر دانشجویان و پیچیدگی تکلیف طبق نظریه رابینسون مطابقت وجود نداشت. نتایج این تحقیق توسط مدرسین زبان ، طراحان تکلیف زبان و تست برای تعیین میزان مناسب پیچیدگی تکلیف قابل استفاده است.

  کلیدواژگان: پیچیدگی شناختی تکلیف، تکایف دارای گا مهای زیاد یا کم، تکلیف دارای استدلال نظر، سختی تکلیف از نظر یادگیرنده ها، مدل اس اس ای آر سی
|
 • Masoud Khalili Sabet *, Mohammadreza Pourgholamali Pages 1-11
  Since the 2012 Iranian Education Reform, major changes have been applied to the English assessment system and methods. After a decade, the efficacy and validity of these revisions and modifications are yet unclear. In the Iranian education system, teachers are the main agents of designing and conducting English assessments. It is believed that analyzing their beliefs and attitudes will provide valuable information regarding the current language assessment status. Therefore, the present study was concerned with investigating the Iranian EFL junior high school teachers’ conceptions of English assessment. It also attempted to explore the relationship between teachers’ experiences and their conceptions of assessment. To this end, the data were collected using the abridged version of the Teachers’ Conception of Assessment (TCoA) Inventory. Ninety-six English teachers of junior high schools in Iran were selected through convenience sampling to answer the TCoA inventory. The results of the descriptive statistics indicated that “Improvement” (M=4.19) and “School Accountability” (M=4.05) were endorsed more than other purposes of assessment. Furthermore, the Kruskal-Wallis test showed that the EFL teachers’ conceptions differed by their level of teaching experience only in the case of the “control” construct. The low experience group of English teachers had the least mean score for the controlling aspect of assessment. The results of the study were used to suggest practical implications to educational policymakers to improve the English assessment in the Iranian junior high schools.
  Keywords: English Language Assessment, junior high school, Teachers’ Conceptions
 • Sima Shamsai, Fazlolah Samimi *, Shahram Afraz Pages 12-30

    The present study focuses on gesture functions Iranian novice and expert teachers express and utilize in the classroom in order to develop qualitatively-oriented models of gesture functions. The participants were 15 novice and 14 expert teachers teaching English at language institutes. In order to collect the data, the researchers carried out a number of initial interviews, observations and post-observation interviews. In fact, 8 novice and 10 expert teachers were initially interviewed to brain storm their ideas as to which gesture types they used and why. Afterwards, 15 classes of differing proficiency levels were observed through direct non-participant observation. Finally, 37 post-observation interviews were held to help clarify on confusing observations. Applying Corbin and Strauss (2008) systematic steps of open, axial and selection coding, novice teachers, on the one hand, employed gestures for didactic (practice & feedback) and disciplinary (management & punishment) purposes. Expert teachers, on the other, utilized gestures for didactic (practice, instruction & feedback), disciplinary (Management) and rapport (Confidence, encouragement & involvement) functions. Practically, the results of the current research have specific and practical suggestions for novice teachers in order to enable them in managing and teaching learners more efficiently.  It can also be assumed that non-verbal communication, in general, and gesture, in particular, can facilitate learning, and this is the experience of expert teachers that make them flexible users of a combination of verbal and nonverbal strategies.

  Keywords: Categories of gestures, novice teachers, expert teachers, teachers’ gestures, gesture types
 • AliAsghar Rostami Aboo Saeedi, Mahdi Hasanpour Ghaleh *, Saeed Kheiri, Saeedeh Mohammadi Pages 31-48

  Writing an academic thesis study has received much attention over the last decades as it is a crucial facet of most post-graduation programs. The current study aimed to explore the perceptions of Iranian writers of theses with a focus on the application of meta-discourse markers. To achieve the goal, semi-structured interviews were conducted with 15 female and five male Iranian M.A. EFL graduates recruited based on convenience sampling. The interview questions were designed following Hyland’s (2004) protocol comprising 25 questions derived from five basic concepts, namely, general, audience, language support, organization, and attitude. The interviewees’ responses were analyzed following a content analysis approach and later inductively classified based on five themes: general, audience-related, language support, organization, and attitude. The analysis of students’ opinions revealed that they preferred a subject for conducting research which could be attractive and practical. The participants referred to their worries about writing up a thesis in a calm and self-confident manner as well as their difficulty in establishing cohesion and coherence of their writing. The interviewees asserted that using attitude and engagement markers as well as hedges in an efficient way can help them express their own viewpoints in their theses. Meanwhile, they stated that writing a thesis could be an ongoing process and organized in a step-by-step movement, and writers need to pay a careful attention to the words which fulfill various functions in the text. The outcomes of this study may yield practical implications for students in writing classes in TEFL and ESP at M.A. and PhD levels.

  Keywords: Interactional meta-discourse markers, Thesis Writing, Writers’ perceptions
 • Sadegh Khalili *, MohammadHassan Tahririan Pages 49-68

  The present study set out to gain insights into the status of English for specific purposes (ESP) in Iranian medical schools with five primary aims including deciphering the main challenges of teaching ESP, analyzing medical students' needs and lacks, evaluating ESP practitioners, examining the efficacy of ESP courses, and analyzing the proper time of offering ESP courses. Data were gathered through questionnaires, observations, and interviews with medical students, ESP teachers, and medical professionals. The findings suggested that inappropriate materials, low motivation and self-confidence of the students, and heterogeneous ESP classes were the main challenges of teaching ESP to medical students. In addition, while the participants believed the four skills: listening, speaking, reading, and writing were imperative for medical professionals, they were not practiced systematically in ESP courses. Moreover, it was found that the ESP teachers did not apply the basic principles of ESP teaching, and the courses were not as efficient as expected. Finally, the participants expressed contradictory views on the proper time for offering ESP courses. The findings contribute to the understanding of ESP principles to be incorporated in ESP classes.

  Keywords: English for Medical Purposes, English for Specific Purposes, Medical students, Needs Analysis
 • Farzaneh Rahimzadeh, Ahmad Mohseni *, Ghafour Rezaie Pages 69-90

  The current survey is scaffolded on post-transmission pedagogy and heutagogy training with a technology-incorporated model. The researchers endeavored to incorporate an integrated version of KARDS (Knowing, Analyzing, Recognizing, Doing, Seeing) modules. The researchers employed convenience sampling to allocate 75 teachers into three classes. The groups were designated as heutagogy-focused, cybergogy-focused, and control groups. The instruments include an Oxford placement test, a knowledge, and technology TI-KARDS test. The application of cybergogy focused group was based on the framework introduced by Kumaravadivelue (2012), and the tenets of TPACK were proposed by Mishra and Koehler (2006). The implementation of a heutagogy focused group was based on the framework introduced by Kumaravadivelue (2012), and the tenets of heutagogy were investigated by Hase and Kanyon (2013). Through the heutagogy-focused phase, micro-learning, and micro-teaching techniques were used. Microlearning tools such as telegrambots and Chat-GPT were used. Through the cybergogy-focused phase, TPACK standards were introduced, and micro-learning tools such as YouTube and weblogs were used. One-way ANOVA indicated the three groups were homogenous. The findings revealed of two ANCOVA and post-hoc comparisons revealed that the heutagogy group significantly performed better than the cybergogy group and the control group on the post-test of pedagogical content knowledge and TI-KARDS test. The cybergogy group significantly performed better than the control group on the post-test of pedagogical content knowledge and TI-KARDS.

  Keywords: Cybergogy, heutagogy, KARDS, Technology integrated KARDS
 • Malak Ziba Mehrinejad, Masood Siyyari *, Mohammad Khatib Pages 91-111

  This study was conducted with the aim of shedding light on how the gradual increase of cognitive task complexity influences high proficiency undergraduate students’ listening comprehension and the role of proficiency in mediating cognitive task complexity effect. Another aim of this study was investigating the degree of equality between students’ perceived task difficulty and the theoretical expression of task complexity. To that end, high and low proficiency female students studying at a non-profit university in Tehran were selected based on their performance on the Oxford Placement Test. They were asked to perform simple non-intentional reasoning and few-step tasks, complex non-intentional reasoning and many-step tasks, and more complex intentional reasoning and many-step tasks in sequence during 3 sessions based on Robinson’s SSARC (stabilize, simplify, automatize, reconstruct, and complexify) model suggestion and express their perception of task difficulty after performing tasks. Results demonstrated that there was a statistically significant difference between high proficiency participants’ performance on simple, complex and more complex tasks and between high and low proficiency participants’ performances on these three tasks. The equality of participants’ perception of task difficulty and the theoretical expression of task complexity was not confirmed. The findings of this study can be used by language teachers, task designers, and test developers to decide on the appropriate degree of complexity of tasks.

  Keywords: Cognitive Complexity, ± Few Steps, ± Intentional Reasoning Demand, listening comprehension, Perceived Difficulty of Task, SSARC Model