فهرست مطالب

نشریه اقتصاد و بازار کشاورزی
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فریبا عثمانی*، علی دهقانی، مجتبی غیاثی، محمدجواد گرجی پور صفحات 1-9

  چکیده مبسوط

  مقدمه و هدف

  آلودگی های زیست محیطی، مسایل و مشکلات حوزه محیط زیست و تاثیرات آن بر محیط زیست کره ی خاکی از چالش های اصلی و بحران جدی دنیای امروز است، به گونه ای که کشورها علاوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزی، ساماندهی مسایل زیست محیطی را در حوزه ی بین المللی نیز دنبال می کنند.

  مواد و روش ها

  هدف تحقیق حاضر، بررسی سطح کارایی زیست محیطی بخش کشاورزی در ایران می باشد. برای این‎منظور از داده های تابلویی (پانل) بخش ها و زیربخش های منتخب اقتصادی ایران (کشاورزی، نفت، صنعت، حمل و نقل و بخش خانگی، تجاری و عمومی) طی دوره 1375- 1397 استفاده شده است. میزان کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بر مبنای برنامه ریزی ریاضی برآورد گردیده است. همچنین شاخص مالم کوییست برای بررسی روند پیشرفت یا پسرفت کارایی زیست محیطی هر بخش اقتصادی محاسبه شده است. متغیرهای به‎کار رفته در این پژوهش شامل نیروی کار و سرمایه به‎عنوان ورودی ها و ارزش افزوده به عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد، بخش کشاورزی و نفت در طی دوره مورد مطالعه از لحاظ زیست محیطی کارا هستند و بخش حمل و نقل کمترین میزان کارایی زیست محیطی را دارند. بیشترین مقدار میانگین کارایی زیست محیطی مربوط به بخش کشاورزی است، به دلیل این که در این پژوهش برای سنجش میزان آلودگی، گاز آلاینده دی اکسیدکربن در نظر گرفته شده است و نتیجه قابل قبول حاصل شده است. نتایج تغییرات تکنولوژیکی نشان داد که همه ی بخش ها به‎سوی پیشرفت در حرکت است و بیشترین مقدار میانگین مربوط به بخش حمل و نقل و کمترین مقدار میانگین مربوط به بخش کشاورزی است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش، بخش هایی که ناکاراتر هستند (مانند بخش حمل ونقل و بخش صنعت) مصرف انرژی بالاتری دارند. بنابراین برای کاهش میزان مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی می توان استفاده از سوخت های سبک کم کربن را به جای سوخت های سنگین و استفاده از سوخت های غیرمتداول دارای کربن اندک مانند مواد زاید، سوخت های ضایعاتی و زیست توده ها و استفاده از تکنولوژی فیلترهای هیبریدی جهت کاهش آلاینده ها را پیشنهاد داد. از سوی دیگر انگیزه های تشویقی و تنبیهی نیز بسیار کارساز است. دولت باید جهت تشویق بخش های کارا تدابیر تشویقی بیاندیشد. برای مثال می تواند اولویت مصرف منابع با قیمت های کمتر را در اختیار  بخش کشاورزی و بخش هایی که با مصرف انرژی کمتر و آلودگی زیستی کمتری فعالیت می کنند، قرار دهد. پرداخت سوبسید به بخش های کارا نیز موثر است. برای حفاظت از محیط زیست در مقابل انتشار گاز دی اکسیدکربن باید بخش های منتخب اقتصادی به سمت مصرف سوخت های با کیفیت بالا و انرژی پاک بروند و دولت باید به‎سوی حمایت از توسعه مصرف انرژی تجدیدشدنی برود.

  کلیدواژگان: بخش های اقتصادی، برنامه ریزی ریاضی، شاخص مالم کوئیست، کارایی زیست محیطی
 • سید محمد حسینی، مسعود فهرستی ثانی*، احمد فتاحی، نورمحمد آبیار صفحات 10-19

  چکیده مبسوط

  مقدمه و هدف

  فعالیت توزیع فرآورده های کنجد، به دلیل عدم آگاهی کامل مصرف‏ کنندگان در مناطق مختلف کشور، دارای ریسک بالایی است. تبلیغات یکی از روش‏ های اطلاع ‏رسانی از فواید محصولات عرضه شده می باشد که در صورت موفقیت منجر به کاهش ریسک فعالیت و در نتیجه بهبود کسب وکار مرتبط با توزیع این محصولات در کشور می ‏شود. لیکن موفقیت در تبلیغات وابسته به انتخاب نوع تبلیغ و اطلاع ‏رسانی است. 

  مواد و روش ها

  در این پژوهش با در نظر گرفتن معیارهای مختلف در اولویت‏ بندی ابزارهای تبلیغاتی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معیارهای تبلیغ و ابزارهای تبلیغ رتبه بندی گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، معیارهای اعتمادسازی، میزان پوشش مخاطبین و امکان تست کالا نسبت به معیارهای هزینه، عمر آگهی و اثربخشی تبلیغ در جایگاه بالاتری قرار گرفتند. همچنین رسانه های پخشی، بازاریابی فرد به فرد و رسانه های چاپی سه ابزاری هستند که بنابر نظر کارشناسان از اولویت بالاتری برخوردار بودند.
  نتیجه ‏گیری: بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود مدیران فروش و عرضه کنندگان فراورده های کنجدی با توجه به سطح کیفی محصول از رسانه های پخشی برای معرفی این کالا استفاده کنند که بخش اعظمی از مخاطبان را تحت پوشش قرار می دهد و میزان اثرگذاری آن نیز نسبت به سایر ابزارهای تبلیغاتی موثرتر می باشد. همچنین با توجه به هزینه بالای رسانه های پخشی، می توانند از ابزار بازاریابی فرد به فرد استفاده نمایند چرا که به مشتری این امکان را می دهد تا بتواند از محصول به عنوان تست نمونه استفاده کند و معیار اعتمادسازی را در مصرف کننده ایجاد کند.

  کلیدواژگان: تبلیغات، فراورده های کنجدی، تحلیل سلسله مراتبی، ضریب اهمیت
 • سمیه پیروز، محمدکریم معتمد*، محمد کاوسی کلاشمی، فاطمه قربانی پیرعلیدهی صفحات 20-29

  چکیده مبسوط

  مقدمه و هدف

  ارزش غذایی بالا و کاربردهای دانه های روغنی مانند بادام زمینی در صنایع غذایی توجه به وضعیت تولید این محصولات را افزایش داده است. بادام زمینی یکی از انواع دانه های روغنی ارزشمند می باشد که از لحاظ درصد روغن و پروتیین منحصر به فرد محسوب می شود .ویژگی هایی نظیر کوتاه بودن دوره کشت، سرمایه گذاری اندک و درآمدزایی مناسب برای روستاییان، کشت این محصول را برای کشاورزان بسیار جذاب کرده است. این فعالیت به دلیل شرایط اقلیمی، جغرافیایی و سابقه طولانی در استان گیلان، ظرفیت های فراوانی برای توسعه دارد. هدف پژوهش حاضر، دستیابی به فرم تابعی تولید صحیح کشت بادام زمینی و ارزش گذاری اقتصادی نهاده های به کار رفته در فرآیند تولید این محصول است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی است. این تحقیق در شهرستان آستانه اشرفیه قطب اصلی تولید بادام زمینی در استان گیلان صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، 5000 کشاورز بادام کار شهرستان آستانه اشرفیه هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل  119 نفر تعیین شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است. پس از تهیه لیست کشاورزان بادام کار این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، داده های مورد نیاز جمع آوری شد. جهت تعیین فرم صحیح تابعی، ابتدا 5 فرم تابعی کاب- داگلاس، ترانسندنتال، ترانسلوگ، درجه دوم و لیونتیف تعمیم یافته برآورد گردید که در پایان از بین آنها الگوی لیونتیف تعمیم یافته به عنوان الگوی برتر انتخاب شد.

  یافته ها

  مقدار کشش جزیی نشان داد که سموم شیمیایی بیشترین اثرگذاری و کود شیمیایی کمترین اثرگذاری را بر تغیرات عملکرد بادام زمینی دارا می باشند. نتایج حاصل از برازش تابع لیونتیف نیز این یافته را تایید کرد که میزان به کارگیری عوامل تولید بادام زمینی در استان گیلان در محدوده ناحیه دوم تولید قرار دارد. ارزش اقتصادی نهاده های ماشین آلات 491112 ریال، نیروی کار 122285 ریال ، سموم شیمیایی 53742 ریال و کود شیمیایی 29679 ریال محاسبه گردید. نتایج همچنین نشان داد که ارزش اقتصادی برآورد شده برای نهاده های مختلف تولید تفاوت زیادی با ارزش بازاری دارند.

  نتیجه گیری

  هر چهار عامل تولید دارای کشش جزیی کمتر از یک می باشند که حاکی از آن است میزان به کارگیری عوامل تولید در بادام کاری بهینه بوده و بادام کاران استان گیلان در محدوده ناحیه دوم به تولید می پردازند. با توجه به مقدار کشش تولیدی قابل توجه نهاده ماشین آلات توصیه می گردد توسعه مکانیزاسیون در زراعت بادام زمینی جزء اولویت های سیاست گذاری در این استان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نهاده های تولید، دانه های روغنی، کشت بادام زمینی، کشش تولید ماشینی، مدل عمومی لئونتیف
 • مریم اسدپورکردی*، حمید امیرنژاد، فواد عشقی صفحات 30-42

  چکیده مبسوط

  مقدمه و هدف

  دستیابی به رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف توسعه ای در کشورها می باشدکه ارتباط مستقیمی با کیفیت محیط زیست دارد، چرا که افزایش رشد اقتصادی منجر به افزایش فعالیت های کشاورزی، صنعتی ، آلاینده های محیطی و استفاده بیشتر از منابع طبیعی کمیاب شده است که هر دو به معنای کاهش کیفیت محیط زیست خواهد بود. اما مسیر اقتصاد دانش بنیان مسیری است که هم توسعه اقتصادی را به دنبال دارد و هم آفت های توسعه صنعتی متداول را ندارد. لذا توجه به اقتصاد دانش بنیان می تواند در مسیر توسعه ی پایدار حایز اهمیت باشد. 

  مواد و روش ها

  با توجه به اهمیت اقتصاد آگاهی از میزان انتشار آلودگی، تحقیق حاضر به بررسی چهار شاخص اقتصاد دانش بنیان معرفی شده توسط بانک جهانی شامل اقتصادی، نوآوری، فناوری و آموزش بر انتشار سه آلاینده ی مهم CO2، CH4 و  N2O می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های 8 کشور درحال توسعه اسلامی (دی 8) برای دوره زمانی 2000 الی 2019 استفاده شده  است. در این مطالعه  روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) جهت برآوردها و برای بررسی تاثیر زیرشاخص ها بر میزان انتشار آلودگی کشور ایران  از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده گردید. 

  یافته ها

  نتایج مدل DOLS نشان داد که در هر سه مدل انتشار آلودگی، شاخص فناوری اطلاعات و شاخص نوآوری اثر منفی و معنی داری و شاخص آموزش اثر مثبت و معنی داری بر انتشار آلودگی داشته است، اما شاخص اقتصادی اثر معنی داری بر انتشار آن نداشته است. نتایج شبکه های عصبی برای ایران نشان داد که در هر سه انتشار آلودگی زیر شاخص های اقتصادی و نوآوری اثر منفی بر میزان انتشار داشته است که در بین آن ها زیرشاخص کنترل فساد اثر بزرگتری بر انتشار آلودگی داشت. 

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد در بین چهار شاخص ذکر شده، شاخص نوآوری کشش بیشتری نسبت به سایر شاخص ها بر انتشار آلودگی دارد. لذا پیشنهاد می شود سرمایه گذاری بیشتری در جهت استفاده از نوآوری ها در ایران و سایر کشورهای عضو دی8 انجام پذیرد. همچنین با توجه به نتایج شبکه های عصبی برای ایران، پیشنهاد می شود توجه بیشتر و مدیریت صحیح تر درکنترل فساد، کیفیت مقررات و همچنین بالا بردن رشد اقتصادی کشور در جهت کاهش انتشار آلودگی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، شبکه های عصبی، دی 8، محیط زیست، DOLS
 • زینب افضلی*، محمدرضا زارع مهرجردی صفحات 43-50

  چکیده مبسوط

  مقدمه و هدف

  محصول پسته در شهرستان انار از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و نقش مهمی در اقتصاد این منطقه دارد. هدف از این مقاله تحلیل کارایی پسته‎کاران این شهرستان با کاربرد تکنیک تحلیل پوششی سوپرکارایی می‎باشد.
  مواد و روش‎ها: برای انجام مدلسازی‎های مربوطه، با تکمیل پرسشنامه از 250 پسته کار در سال زراعی 2020-2019 شهرستان انار اطلاعات لازم گردآوری شد و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی سوپرکارایی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سطوح کارایی فنی در شهرستان انار با فرض بازده ثابت به مقیاس (CRS) 0/56 درصد و با فرض بازده متغیر به مقیاس (VRS) 0/72 درصد می‎باشد. همچنین نتایج حاصل از کارایی مقیاس حاکی از کارایی 0/74 درصد بود. نتایج حاصل از بازده نسبت به مقیاس نمونه‎ها نیز نشان داد که حدود 83 درصد باغات در حالت بازده نسبت به مقیاس صعودی عمل می‎کنند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصله استنباط می‎شود که نحوه مدیریت استفاده از نهاده‎ها در باغات مورد بررسی منجر به عدم کارایی در این زمینه شده و پیشنهاد می‎شود با مدیریت صحیح از طریق آموزش و کلاس‎های ترویجی به کشاورزان و بهره‎برداران، موجبات افزایش کارایی فراهم گردد.

  کلیدواژگان: تحلیل فراگیر داده ها، پسته کاران، سوپرکارایی، شهرستان انار
 • مهناز کلانتری پور*، محمدرضا اکبری، حامد نجفی علمدارلو، سید حبیب الله موسوی صفحات 51-59

  چکیده مبسوط

  مقدمه و هدف

  اقتصاد دانش بنیان یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود که همواره مورد توجه دولت های مختلف بوده است. اقتصادهای پیشرفته ای نظیر اقتصاد کشورهای آمریکای شمالی، اروپایی یا آسیای شرقی طی سال های گذشته با محور قرار دادن این نوع اقتصاد به شکوفایی، استقلال و قدرت اقتصادی و سیاسی دست یافته اند. لذا مطالعه ی حاضر تلاش می کند با بهره گیری از مطالعات گذشته اثر شاخص نوآوری را بر روی اقتصاد سبز با استفاده از علیت انگل-گرنجر مورد بررسی قرار دهد.

  مواد و روش ها

  در این مقاله تلاش شده است ابتدا از روش انگل گرنجر برای تشخیص علیت میان سری های زمانی و سپس از روش خود رگرسیون با وقفه گسترده (ARDL) برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده نماید. داده های مورد نیاز در این مطالعه طی سال های 2020- 1995 از منابع مختلف اعم از بانک جهانی و سالنامه آماری کشور ایران جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد مصرف انرژی سوختی، نیروی کار، شاخص نوآوری و شاخص تحصیلات با تولید سبز باعث علیت گرنجری برای یکدیگر نمی شوند، اما علیت گرنجر از تولید سبز تا موجودی سرمایه و بالعکس (رابطه دوسویه بین آنها) جریان دارد. این مورد برای رشد سبز به شاخص تحصیلات و بالعکس نیز برقرار می باشد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش در روش خودرگرسیون با وقفه گسترده نشان می دهد که کشش های جزیی تولید برای نهاده های مصرف انرژی سوخت، نیروی کار، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی، شاخص نوآوری جهانی و شاخص تحصیلات همان ضرایب متغیرها در تابع تولید می باشند. با توجه به اینکه کشش های نهاده ها در طول تولید و در سال های مختلف در تابع کاب-داگلاس ثابت است لذا می توان این گونه تفسیر کرد که کشش تولید سبز با یک وقفه، سرمایه انسانی، شاخص نوآوری جهانی، شاخص نوآوری جهانی با یک وقفه، شاخص های تحصیلات و تحصیلات با یک وقفه به ترتیب 0/22، 0/21، 0/18، 0/35، 0/51 و 0/97 می باشد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه می توان این گونه بیان کرد که پیشرفت اقتصاد دانش بنیان در ایران دوست دار طبیعت نیست و باعث ایجاد دی‎اکسیدکربن می شود و بر تولید سبز تاثیر منفی می گذارد.

  کلیدواژگان: انگل گرنجر، دانش بنیان، رشد اقتصادی، کاب داگلاس، ARDL
 • فرهاد فعله گری*، ستاره یداللهی، رضا شافعی، فرهاد وفایی صفحات 60-72

  چکیده مبسوط

  مقدمه و هدف

  امروزه بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک به عنوان یک عامل اصلی در توسعه اقتصادی و رشد واحدهای اقتصادی به شمار می آید. بین المللی سازی برای توسعه اقتصادی، رفاه کشورها و کسب شهرت بین المللی، سودمند بوده و به عنوان یک گزینه استراتژیکی مهم برای رشد واحدهای اقتصادی کوچک می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای بین المللی سازی با طبقه بندی ساختاری شرکت های دانش بنیان است. 

  مواد و روش ها

  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر راهبرد جزو تحقیقات کمی می باشد. با توجه به نحوه جمع آوری داده ها، پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد، مدیران میانی و مسیولین بازاریابی شرکت های دانش بنیان استان کردستان است. ابزار نمونه برداری پرسشنامه استاندارد بود که بعد از انجام روایی صوری، به کمک نرم افزار PLS روایی سازه آن مورد تایید قرار گرفت. پایایی به کمک آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از رگرسیون چندگانه و مدل ساختاری استفاده گردید.

  یافته ها

  در آزمون مدل مفهومی پژوهش توسط نرم افزار PLS  ضریب مسیر برابر (0/914) به دست آمده است که نشان دهنده تاثیر مثبت و مستقیم  راهبردهای بین المللی سازی بر طبقه بندی ساختاری است و با توجه به آماره  t (6/035) در سطح 95 درصد راهبردهای بین المللی سازی با طبقه بندی ساختاری شرکت های دانش بنیان رابطه معنا داری دارد و این فرضیه مورد پذیرش واقع شده است. 

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده تایید کننده رابطه معنی دار و تاثیرگذاری نقش راهبردهای بین المللی سازی با طبقه بندی ساختاری شرکت های دانش بنیان است و در میان ابعاد متغیر راهبردهای بین المللی سازی، بیشترین اثر را بین المللی سازی در بعد درونی بر روی طبقه بندی ساختاری شرکت های دانش بنیان دارد.

  کلیدواژگان: بعد درونی سازمان، راهبردهای بین المللی سازی، زنجیره عرضه، شرکت های دانش بنیان، طبقه بندی ساختاری، کردستان
 • مسعود تقی پور کندسر*، دنیا بایزیدنژاد، عماد ولی زاده صفحات 73-85

  چکیده مبسوط

  مقدمه و هدف

  بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر کشور است که در ایران دارای مزیت های مهمی چون تنوع زمین، نیروی کار ارزان و نیاز کمتر به فناوری های پیچیده برای تولید انواع محصولات در فصول مختلف سال است. لذا تقویت آن به منظور توسعه اقتصادی، اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی بسیار ضروری است. هدف مقاله بررسی عوامل موثر بر تجارت محصولات کشاورزی بین ایران و فدراسیون روسیه با استفاده از مدل جاذبه است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق پایگاه های اینترنتی بانک مرکزی و بانک جهانی برای دوره زمانی 2010 تا 2020 جمع آوری گردید. سپس به منظور بررسی عوامل تاثیرگذار بر حجم تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی ایران و روسیه مدل جاذبه تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفت. پیش از برآورد مدل، ابتدا پایایی متغیرها از طریق آزمون لوین-لین و چو بررسی شد و سپس مدل جاذبه به روش داده های تابلویی برآورد گردید. در این مطالعه داده ها به صورت مجزا برای بخش صادرات، واردات و سپس برای کل تجارت (صادرات+ واردات) به کار برده شد تا اثرات متغیرهای مختلف بر روی هر بخش مشخص گردد. در نهایت نتایج آزمون هاسمن مورد بررسی قرار گرفت تا مناسب ترین بخش به منظور تحلیل نتایج انتخاب گردد. 

  یافته ها

  نتایج آزمون لوین-لین و چو نشان داد که همه متغیرها معنی دار و داده های تابلویی ایستا هستند. همچنین نتایج تخمین مدل جاذبه برای سه بخش مورد بررسی بر اساس آماره F محاسباتی معنادار شد. در نتیجه فرضیه صفر رد شد، به این معنا که عرض از مبداهای مقاطع مختلف با هم متفاوت می باشند و باید از روش داده های تابلویی برای بررسی استفاده شود. نتایج آزمون هاسمن برای صادرات، واردات و تجارت به ترتیب برابر با 0/0214، 0/4359 و 0/000 محاسبه شد، که بر این اساس تخمین تجارت برای تحلیل نتایج انتخاب گردید. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل جاذبه بخش تجارت نشان داد ضریب متغیر حاصلضرب تولید ناخالص داخلی دو کشور که بیانگر اندازه اقتصادی می باشد عامل مهمی برای حجم تجارت دوجانبه ایران و روسیه است. همچنین مسافت، نرخ ارز واقعی و متغیر مجازی عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از عوامل موثر بر حجم تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی ایران و روسیه به شمار می روند. 

  نتیجه گیری

  به طور کلی افزایش تولید ناخالص داخلی دو کشور باعث افزایش تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی ایران و فدراسیون روسیه شد. لذا پیشنهاد می شود که در تصمیم گیری های سیاستگذاران در زمینه عضویت در سازمان ها و موافقت نامه های تجاری به خصوص در حوزه کشاورزی تدابیری اتخاذ گردد.

  کلیدواژگان: الگوی جاذبه تعمیم یافته، ایران، تجارت، داده های تابلویی، صادرات، فدراسیون روسیه
 • شیوا غزنوی*، حامد رفیعی صفحات 86-93

  چکیده مبسوط

  مقدمه و هدف

  با توجه به اینکه در چارچوب اقتصاد دانش محور هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان گونه ای از سرمایه گذاری ها در اقتصاد شناخته می شود، با توجه به نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در اقتصاد کشورها، هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر تحقیق و توسعه بر کیفیت محیط زیست با تاکید بر ساختار منحنی کوزنتس می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از  مدل ARDL جهت بررسی اثر تحقیق و توسعه بر کیفیت محیط زیست استفاده شده است و پس از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از نرم افزار  Eviews10، ابتدا به برآورد مدل کوتاه مدت، مدل بلندمدت و برآورد الگو تصحیح خطا پرداخته شده است. همچنین آزمون های ثبات و تشخیص نیز برای اطمینان از خوبی برازش مدل انجام شده است. داده های مورد بررسی در این پژوهش از آمار منتشر شده توسط بانک جهانی جمع آوری شده است و دوره ی زمانی مورد بررسی در این تحقیق سال های 2001-2019 می باشد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش تایید نظریه کوزنتس در ایران می باشد. همچنین نتایج نشان داد که متغیر تحقیق و توسعه در بلندمدت ارتباط منفی و معنی داری بر میزان انتشار گاز CO2 دارد و با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه می توان میزان انتشار گاز CO2 را کاهش داد.

  نتیجه گیری

  لازم است کشورهای در حال توسعه برای حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش و منابع بنیان توجه کافی به نوسازی و تکامل نظام ملی نوآوری کنند. به همین دلیل از جمله ابزارهای سیاستی مناسب در این زمینه پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در R&D به منظور ایجاد تغییرات فنی مناسب در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، منحنی کوزنتس، کیفیت محیط زیست
 • سیما شافعی، یدالله بستان* صفحات 94-102

  چکیده مبسوط

  مقدمه و هدف

  امروزه تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به اهمیت موضوع بهره وری به عنوان یکی از ضرورت های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه های بین المللی تاکید دارند. براساس تیوری های جدید رشد اقتصادی، این بهره وری است که در درازمدت امکان رشد را فراهم می آورد. از طرفی نیز اهمیت نقش نوآوری در افزایش رقابت پذیری در سطح بین المللی آشکار است. از این رو هدف اصلی در مطالعه پیش رو بررسی راهکارهایی جهت افزایش صادرات محصولات دانش بنیان با استفاده از روابط اقتصادسنجی است.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر از الگوهای اقتصادسنجی فضایی و اطلاعات 11 کشور نوظهور (برزیل، شیلی، چین، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، پرو، سنگاپور، هند، لهستان و تایلند) به همراه ایران برای دوره زمانی 1995 الی 2018 جهت بررسی اثر نوآوری و بهره وری بر صادرات محصولات دانش بنیان استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از مدل مختلط رگرسیون-خودرگرسیون حاکی از اثر مثبت و معناداری بالای متغیرهای نوآوری و بهره وری بر صادرات محصولات دانش بنیان می باشد. همچنین بررسی ضرایب همبستگی فضایی نشان می دهد که سرریز فضایی صادرات محصولات دانش بنیان یکی از مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تغییر سطح تولید صادرات محصولات دانش بنیان است. به عبارت دیگر صادرات محصولات دانش بنیان هر کشور از صادرات محصولات دانش بنیان در مناطق همسایه تاثیرپذیر است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق انتظار می رود سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی توجه جدی به بهبود شاخص نوآوری و بهره وری در راستای ارتقا عملکرد صادرات محصولات دانش بنیان داشته و همچنین در انتخاب، شرکای تجاری و بومی سازی محصولات دانش بنیان وارداتی در جهت مقاوم سازی اقتصاد را مورد توجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، فن آوری بالا، مخارج تحقیق و توسعه، مدل SAR
|
 • Friba Osmani*, Ali Dehghani, Mojtaba Ghiasi, Mohammad Javad Gorjipour Pages 1-9

  Extended Abstract
  Introduction and

  Objective

  Environmental pollution, issues and problems in the field of environment and its effects on the global environment are one of the main challenges and serious crisis of today's world, in such a way that countries, in addition to internal policies and measures, organize environmental issues in the international field also follows.

  Material and Methods

  The study purpose is to investigate the level of environmental efficiency of selected economic sectors in Iran. For this purpose, panel data of selected economic sectors and sub-sectors of Iran (agriculture, oil, industry, transportation, and domestic, commercial, and public sectors) during the period from 1996 to 2018 have been used. The level of environmental efficiency has been estimated using the data envelopment analysis method based on mathematical programming, and the Malmquist index has been calculated to examine the progress or decline of the environmental efficiency of each economic sector. The variables used in the study include labor and capital as inputs and value-added as the desired output and carbon dioxide emissions as the undesirable output.

  Results

  The agricultural and oil sectors are environmentally efficient during the study period, and the transportation sector has the lowest environmental efficiency. The highest average value of environmental efficiency is related to the agricultural sector, which is an acceptable result due to the fact that in this research we have considered the level of carbon dioxide pollution. The results of technological changes indicate that all sectors are moving towards progress, and the highest average value is related to the transportation sector and the lowest average value is related to the agricultural sector.

  Conclusion

  According to the research findings, the sectors that are less efficient have higher energy consumption, such as the transportation sector and the industry sector. Therefore, in order to reduce the amount of energy consumption and reduce the emission of environmental pollutants, it is possible to use low-carbon light fuels instead of heavy fuels, to use non-conventional fuels with low carbon such as waste materials, waste fuels and biomass, and to use hybrid filter technology to reduce pollutants. On the other hand, incentives and punishment are also very effective. The government should think of incentive measures to encourage efficient sectors, for example, it can give priority to the consumption of resources with lower prices to the agriculture sector and sectors that operate with less energy consumption and less biological pollution. Paying subsidies to efficient sectors is also effective. In order to protect the environment against the emission of carbon dioxide gas, selected economic sectors should go towards the consumption of high-quality fuels and clean energy, and the government should go towards supporting the development of renewable energy consumption.

  Keywords: Economic sectors, Environmental efficiency, Malmquist index, Mathematical planning
 • Seyyed Mohammad Hosseini, Masoud Fehresti-Sani*, Ahmad Fatahi, Noor Mohammad Abyar Pages 10-19

  Extended abstract
  Introduction and

  Objective

  The activity of distributing sesame products has a high risk due to the lack of complete knowledge of consumers in different regions of the country. One of the methods of informing about the benefits of the offered products is advertising, which, if successful, leads to a reduction in the risk of the activity and, as a result, improves the business related to the distribution of these products in the country. But success in advertising depends on choosing the type of advertising and information.

  Material and methods

  In this research, considering different criteria in prioritizing advertising tools and using the analytical hierarchy process (AHP) method, advertising criteria, and advertising tools were ranked.

  Results

  Based on the results, the criteria of trust building, audience coverage, and the possibility of product testing were ranked higher than the criteria of cost, advertisement life, and advertisement effectiveness. Also, broadcast media, person-to-person marketing, and print media are three tools that have a higher priority according to experts.

  Conclusion

  Results showed that sales managers and suppliers of sesame products, considering the quality level of the product should use broadcast media in the field of introducing this product. Because this work covers a large part of the audience and compared to other advertising tools therefore, it is more effective. Of course, due to the high cost of broadcast media, they can use one-to-one marketing tools because it allows the customer to use the product as a sample test and create a measure of trust in the consumer.

  Keywords: Advertising, Analytical Hierarchy Process, Importance coefficient, Sesame products
 • Somaye Pirouz, Mohammad Karim Motamed*, Mohammad Kavoosi-Kalashmi, Fatemeh Ghorbani Piralidehi Pages 20-29

  Extended Abstract
  Introduction and

  Objective

  The high nutritional value and applications of oilseeds such as peanuts in the food industry have increased attention to the production status of these products. The Peanut is one of the valuable oilseeds, which is considered unique in terms of oil and protein percentage. Features, such as a short cultivation period, small investment, and suitable income generation for the villagers, the cultivation of this product is very attractive for farmers. Due to the climatic, geographical conditions, and long history in Guilan province, this activity has many capacities for development. The present research aim is to achieve the functional form of the correct production of peanut cultivation and the economic evaluation of the inputs used in the production process of this product.

  Material and methods

  The present research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of research method. This research was conducted in Astana Ashrafieh city, the main hub of peanut production in Guilan province. The sample size was determined using Cochran's formula, equal to 119 people. The main tool for collecting information in this research is a questionnaire. After preparing the list of almond farmers in this city by using a simple random sampling method, the required data was collected. To determine the correct functional form, first, 5 Cobb-Douglas, Transcendental, Translog, Quadratic, and generalized Leontief functional forms were estimated, and finally, the generalized Leontief model was selected as the best model.

  Results

  The amount of partial elongation showed that chemical pesticides have the greatest effect, and chemical fertilizers have the least effect on changes in peanut yield. Also, the results of fitting the Leontief function confirmed the finding that the amount of peanut production factors in Guilan province is within the second production area. The economic value of machinery inputs calculated as 491112 rials, labor force 122285 rials, chemical poisons 53742 rials and chemical fertilizers 29679 rials. The results showed that the estimated economic value for different production inputs is very different from the market value.

  Conclusion

  All four factors of production have a partial elasticity of less than one, which indicates that the amount of production factors used in working almonds is optimal and the almond farmers of Guilan province produce within the limits of the second district. Due to the significant production elasticity of machinery input, it is recommended that the development of mechanization in peanut farming is one of the policy priorities in this province.

  Keywords: Generalized Leontief Model, Machinery Input Elasticity, Oilseed, Peanut Cultivation, Production Inputs
 • Maryam Asadpourkordi*, Hamid Amirnejad, Foad Eshghi Pages 30-42

  Extended Abstract
  Introduction and

  Objective

  Achieving high economic growth is one of the development goals in countries that have a direct relationship with the quality of the environment, because the increase in economic growth has led to an increase in agricultural and industrial activities and has caused an increase in environmental pollutants and more use of scarce natural resources, both of which will mean reducing the quality of the environment. But the path of a knowledge-based economy is a path that pursues both economic development and does not have the plagues of ordinary industrial development. Therefore, paying attention to the knowledge-based economy can be important in the path of sustainable development.

  Material and methods

  Considering the importance of the knowledge-based economy on the level of pollution, the present research examines the four knowledge-based economic indicators introduced by the World Bank, including economics; innovation; technology and education deals with the emission of three important pollutants, CO2, CH4 and N2O. To achieve this goal, 8 Islamic developing countries (D8) were used for the period 2000 to 2019, which were estimated with the help of Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) to investigate the effect of sub-indices on the amount of pollution, artificial neural networks were used. It has been used to Iran.

  Results

  The results of the DOLS model showed that in all three pollution diffusion models, the information technology and the innovation indexs had a negative and significant effect on pollution diffusion and the education index had a significant positive effect. The results of the neural networks for Iran indicated that there had been a negative effect on the amount of pollution in all three sub-indicators of economic and innovation pollution.

  Conclusion

  The results showed that among the four indicators, the innovation index had a greater elasticity on the spread of pollution than other indicators. Therefore, it is suggested to invest more in the use of innovations in Iran and other D8 member countries. Also, according to the results of neural networks in Iran, it is suggested to move with more attention and more correct management in controlling corruption and the quality of regulations, as well as increasethe country's economic growth in the direction of reducing pollution.

  Keywords: Air pollution, DOLS, D8, Environmental, Neural networks
 • Zainab Afzali*, Mohammad Reza Zalra Mehrjardi Pages 43-50

  Extended Abstract
  Introduction and

  Objective

  The pistachio crop is very important in Anar city and it plays an important role in the economy of this region. The purpose of this article is analyzing the efficiency of pistachio farmers using the technique of super efficiency coverage analysis in the Anar city.

  Material and Methods

  To perform relevant modeling, the necessary information was collected from 250 working pistachios in the crop from 2019 to 2020 by completing a questionnaire in the Anar city. Then it was investigated by using super efficiency analysis technique.

  Results

  The results of the study showed that the average level of technical efficiency in Anar city is 0.56% assuming constant return to scale (CRS) and 0.72% assuming variable return to scale (VRS). Also, the efficiency results of the scale indicated an efficiency of 0.74%. The efficiency findings compared to the scale of the samples showed that about 83% of the gardens are operating in the mode of efficiency compared to the ascending scale.

  Conclusion

  Based on the results, it is inferred that the way of managing the use of inputs in the investigated orchards has led to inefficiency in this field. Therefore, it is suggested to increase the efficiency of farmers and operators through proper management through training and promotional classes.

  Keywords: Anar city, Comprehensive data analysis, Pistachio farmers, Super efficiency
 • Mahnaz Kalantari Pour*, Mohamadreza Akbari, Hamed Najafi Alamdarlo, Seyyed Habibullah Mousavi Pages 51-59

  Extended Abstract
  Introduction and

  Objective

  The knowledge-based economy is one the factors of economic growth and development in countries, which has always been the focus of various governments. Advanced economies such as those of North America, Europe, or East Asia have achieved prosperity, independence, economic and political power in the past years by focusing on this type of economy. Therefore, the current study tries to investigate the effect of the innovation index on the green GDP by using Engel-Granger causality and past studies.

  Materials and Methods

  In this article, an attempt has been made to first use the Granger-parasitic method, which is used to detect the causality between time series, and then the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method to investigate the relationship between variables and the data needed in this study during the years 1995-2020 were collected from various sources, including the World Bank and the statistical yearbook of Iran. The results showed that fuel energy consumption, labor force, innovation index, and education index with green GDP do not cause Granger causality to each other, but Granger causality from green GDP to capital stock and vice versa (bidirectional relationship between them). It also flows from green growth to the education index and vice versa.

  Results

  The results in the auto regression method with a broad interval showed that the partial elasticities of production for the inputs of fuel energy consumption, labor force, capital stock, human capital, global innovation index and education index are the same coefficients of the variables in the production function. Considering that the elasticities of inputs during production and in different years are constant in the Cobb-Douglas function; It can be interpreted in this way that the elasticity of green GDP with one break, human capital, global innovation index, global innovation index with one lag, education index and education index with one lag are 0.22, 0.21, 0.18, 0.35, 0.51 and 0.97 respectively.

  Conclusion

  As a result, it can be said that the development of a knowledge-based economy in Iran is not friendly to nature and creates CO2 and has a negative effect on green GDP.

  Keywords: ARDL, Cobb Douglas, Economic growth, Engle Granger, Knowledge-base
 • Farhad Felegariy*, Setareh Yadollahi, Reza Shafii, Farhad Vafaei Pages 60-72

  Extended Abstract
  Introduction and

  Objective

  Today internationalization of small bussinessesis considered as a main factor in the economic development of warsaw economic units. Internationalization is beneficial for economic development,welfare of countries and gaining international reputation and as an important strategics option for the growth of small units.The purpose of these research is to examine the relationship between internationalization strategies and the classifications of knoeledge based companies structures.

  Material and Method

  The research is a quantitative research in terms of practical purpose and in terms of strategy. Depending on how the data is collected, the research is of a descriptive-survery type.The statistical population of this research is senior managers,middle managers and marketing officials of knowledge-based standard questionaries,which after face validity was confirmed with the help of PLS software,its construct validity was confirmed. Reliability was calculated and confirmed using Korniach,s alpha.Multiple regression and structured model were used to investigate the relationship between research variables.

  Results

  In the test of the conceptual model of the research by PLS software,the pass confficient egual to (0.914) was obtained,which indicates the possitive impact of internationalization strutegies on structural classification and eccording to the T-statistics (6.035)at the %95 level,there is a significant relashionship between the internationalization strategies or the classification of the structures of knowledege-based companies,and this hypothesis has been accepted.
  Conclution: It confirms the significant relashionship and influence of the role of internationa lization strategies or structural classification of knowledge.Based companies and among the changing dimensions of internationalization strategies,internationalization in the internal dimension has had the greatest effect om the structural classification of knowledge-based companies.

  Keywords: Internationalization strategies, Knoeledge based companies, Kurdistan, Structural classification, Supply chain, The internal dimension of the organization
 • Masood Taghipour Kandasar*, Donya Bayazid Nejad, Emad Valizadeh Pages 73-85

  Extended Abstract

  Introduction and

  Objective

  The agricultural sector is one of the most important economic sectors in every country, which in Iran has significant advantages such as land diversity, cheap labor, and less need for complex technology to produce all kinds of products in different seasons of the year. Therefore, it,s maded strengthening is essential for economic development, employment, and increasing non-oil exports. This article investigates the factors affecting the trade of agricultural products between Iran and the Russian Federation using the gravity model.

  Materials and methods

  First, necessary statistics and information were collected from the websites of the Central Bank and the World Bank for the period from 2010 to 2020. Then, in order to investigate the influencing factors on the volume of bilateral trade of agricultural products of Iran and Russia, the generalized gravity model was used. Before estimating the model, first the reliability of the variables was checked through the Levin-Lin and Chu test, and then the gravity model was estimated using the panel data method. In this study, the data were used separately for the export sector, once for import and finally for the whole trade (exports + imports) to determine the effects of different variables on each sector. Then, the Hausman test results were analyzed to select the most suitable part for analyzing the results.

  Results

  The results of Levin-Lin and Chow tests showed that all variables were significant and panel data were static. The estimated results of the gravity model for the three sections under study are statistically significant based on F-statistics. Therefore, the null hypothesis is rejected, indicating that the intercepts are different from different time periods and panel data should be used. The results of the Hausman test for exports, imports, and trade were calculated as 0.214, 0.4359, and 0.000 respectively, based on which trade estimation was selected for analyzing the results. Estimating the gravity model for trade indicated that the coefficient of the variable Gross Domestic Product (GDP) of both countries, which represents their economic size, is an important factor in the bilateral trade volume of agricultural products between Iran and Russia. Also, distance, real exchange rate, and virtual variable of membership in the Eurasian Economic Union are the effective factors in the bilateral trade volume of agricultural products between Iran and Russia.

  Conclusion

  Generally, increasing the Gross Domestic Product (GDP) of both countries leads to an increase in bilateral trade of agricultural products between Iran and the Russian Federation. Therefore, it is suggested that measures be taken in the decision-making of policy makers in the field of membership in organizations and commercial agreements, especially in the field of agriculture.

  Keywords: Extended Gravity model, Iran, Trade, Panel data, Export, Russian Federation
 • Shiva Ghaznavi*, Hamed Rafiee Pages 86-93

  Extended Abstract
  Introduction and

  Objective

  Considering that in the framework of the knowledge-based economy, research and development costs are known as a type of investment in the economy, and therefore, considering the role and importance of research and development in the economy of countries, the main goal of this research is to investigate the effect of research and development is on the quality of the environment with an emphasis on the structure of the Kuznets curve.

  Material and Methods

  In this research, the ARDL model has been used to investigate the effect of research and development on the quality of the environment, and after checking the reliability of the variables using Eviews 10 software, first, short-term model estimation, long-term model estimation, and error correction model estimation have been done, and stability and diagnosis tests have also been performed for reliability. The model fit is done well. The data analyzed in this research was collected from the statistics published by the World Bank and the time period analyzed in this research is 2001-2019.

  Results

  The research results confirm the theory of Kuznets in Iran. Also, the results showed that the research and development variable in the long term has a negative and significant relationship with the amount of CO2 gas emissions, and by increasing research and development costs, the amount of CO2 gas emissions can be reduced.

  Conclusion

  Therefore, in order to move towards an economy based on knowledge and basic resources, developing countries need to pay sufficient attention to the modernization and development of the national innovation system. For this reason, one of the appropriate policy tools in this field is paying subsidies to invest in R&D in order to make appropriate technical changes to reduce greenhouse gas emissions.

  Keywords: Research, development, Kuznets curve, Environmental quality
 • Sima Shafei, Yadollah Bostan* Pages 94-102

  Extended Abstract
  Introduction and

  Objective

  Today, all developed and developing countries emphasize the importance of productivity as one of the necessities of economic development and gaining competitive advantage in the international arena. According to the new theories of economic growth, it is productivity that enables growth in the long run. On the other hand, the importance of the role of innovation in increasing competitiveness at the international level is obvious. Therefore, the main goal in the upcoming study is to investigate ways to increase the export of knowledge-based products using econometric relationships.

  Material and Methods

  In the present study, spatial econometric models and data of 11 emerging countries (Brazil, Chile, China, South Korea, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore, India, Poland, and Thailand) along with Iran were used to investigate the effect of innovation and productivity on the export of knowledge-based products for the period from 1995 to 2018.

  Results

  The results of the SAR model indicate a positive and significant effect of innovation and productivity variables on the export of knowledge-based products. Also, the examination of the spatial correlation coefficients shows that the spatial spillover of the export of knowledge-based products is one of the most important variables explaining the change in the production level of the export of knowledge-based products. In other words, the export of knowledge-based products of each country is affected by the export of knowledge-based products in neighboring regions.

  Conclusion

  According to the research results, policy makers and economic decision-makers are expected to pay serious attention to improving the innovation and productivity index in order to improve the export performance of knowledge-based products, and also pay attention to the choice of business partners and the localization of imported knowledge-based products in the direction of a resistance economy.

  Keywords: High technology, Knowledge-based economy, Research, development expenditure, SAR model