فهرست مطالب

کومش - سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 56، تابستان 1394)
 • سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 56، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/31
 • تعداد عناوین: 21
|
 • نامه به سردبیر
 • مقالات مروری
 • مونا زمانیان عضدی، مصطفی رضایی طاویرانی، طاهره کرمانی رنجبر، افسانه عارفی اسکویی، مجید رضایی طاویرانی، سارا رحمتی راد، نعمت الله ستوده اصل صفحات 475-487
  سابقه و هدف
  اختلال وسواس- اجباری (OCD) چهارمین اختلال شایع روانی است که هم راه با افکار یا انجام اعمال تکراری و آزار دهنده یا هر دو حالت با هم می باشد که موجبات بروز مشکلات جدی در روابط فردی و اجتماعی شخص می گردد. در گذشته شناخت پاتوفیزیولوژی دقیقی از بیماری های روانی وجود نداشت تا این که در سال های اخیر با استفاده از تکنیک های مولکولی پیشرفته نظیر ژنومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس تحول زیادی در شناخت از این نوع بیماری ها در حال انجام است. این مقاله به بررسی های هرچه تمام تر در زمینه های مختلف می پردازد تا شناخت جامع تری از جنبه های گوناکون این اختلال حاصل شود. بیش از 100 مقاله علمی- پژوهشی به دست آمده از پایگاه های اطلاعاتی Science Direct، Elsevier، Google Scholar، Springer و Pubmed، طی سال های 1984 تا 2015 مورد بررسی این پژوهش است. تحقیقات نشان داده که عامل ایجاد این بیماری فاکتورهای چندعاملی است که در واقع شامل انواع ژن ها و عوامل محیطی است. بدین ترتیب که ژن های مسیرهای دوپامین، سروتونین و گلوتاماترژیک در ارتباط نزدیکی با بروز این فنوتیپ بوده و از عوامل محیطی می توان به فاکتورهای آسیب رسان در مرحله تکوین جنینی و یا بعد از تولد، ابتلا به بیماری باکتری خاص و یا آسیب های مغزی اشاره داشت. روش های درمانی مختلفی نیز برای این اختلال پیشنهاد شده است که هر یک اثرات و نتایج مختلفی را در بردارند. از جمله روان-درمانی و دارو درمانی و یا ترکیبی از هر دو برای این اختلال مورد استفاده است. سازمان بهداشت جهانی این اختلال را جزو دهمین عامل فلج کننده زندگی یک فرد شمارده است.
  کلیدواژگان: اختلال وسواس، اجباری (OCD)، پاتوفیزیولوژی، ژنتیک، روش های درمانی، فاکتورهای ریسک
 • رضا قانعی قشلاق، ناصر پریزاد، کورش سایه میری، مونا زمانیان عضدی، علی رشیدی پور صفحات 488-494
  سابقه و هدف
  سندرم متابولیک مجموعه ای از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی است که حدود یک سوم جامعه را مبتلا ساخته است. مطالعات متعددی که به بررسی ارتباط بین سندرم متابولیک و افسردگی پرداخته اند نتایج متناقضی را گزارش کرده بودند. هدف این مطالعه، متاآنالیز مقالاتی بود که به بررسی ارتباط بین این دو متغیر پرداخته اند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تمامی مقالات دارای متن کامل در فاصله سال های 2000 تا 2014 در زمینه ارتباط بین سندرم متابولیک و افسردگی مورد بررسی قرار گرفت. 17 مقاله از طریق پایگاه های اطلاعاتی SID،Magiran، Scopus، Pubmed، Google Scholar، Sciens Direct به دست آمد. داده های مطالعات انتخاب شده با استفاده از روش متاآنالیز، مدل اثرات تصادفی تحلیل شدند. ناهمگنی بین مطالعات با آزمون I2 بررسی شد. داده ها با نرم افزار STATA نسخه 2 /11 تحلیل شد.
  یافته ها
  تحلیل به تفکیک نوع مطالعات نشان داد که در مطالعات مقطعی (OR=1.51، CI 95%=1.36-1.68) و کوهورت (OR=1.6، CI 95%=1.23-2.08)رابطه بین دو متغیر معنادار می باشد. به طور کلی آزمون هتروژنیسیتی بین مطالعات معنی دار نبود (P for Heterogeneity = 0.08، I2 = 39.8%).
  نتیجه گیری
  بین افسردگی و سندرم متابولیک ارتباط وجود دارد. در ارزیابی های پزشکی بیماران مبتلا به افسردگی توجه به سندرم متابولیک و اجزای آن و برعکس ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، افسردگی، متاآنالیز
 • فاطمه احسانی، امیرمسعود عرب، مهیار صلواتی، رزیتا هدایتی، ایلین طلیم خانی صفحات 495-504
  سابقه و هدف
  کمردرد یکی از اختلالات شایع و هزینه بر در جوامع می باشد. برخی مطالعات عنوان نموده اند که انجام تمرینات در سطوح بی ثبات مداخله موثری در درمان افراد مبتلا به کمردرد محسوب می شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، مروری سیستماتیک در بررسی اثر تمرینات در سطوح بی ثبات بر متغیرهای درد، ناتوانی و الگوی فعالیت عضلانی در بیماران مبتلا به کمردرد می باشد.
  مواد و روش ها
  جستجو در فاصله زمانی 2000 تا 2014 از بانک های اطلاعاتی Ovid، CINAHL، Google scholar PEDro، Cochrane library، PubMed، Science Direct به عمل آمد. مطالعاتی که اثر تمرینات در سطوح بی ثبات را بر الگوی فعالیت عضلانی و دیگر پارامترهای کمی و کیفی در افراد مبتلا به کمردرد مورد بررسی قرار داده بودند، وارد مطالعه شدند. جهت بررسی کیفیت مقالات وارد شده از مقیاس PEDro استفاده گردید.
  یافته ها
  از بین 110 مطالعه، هفت مقاله که دارای معیارهای ورود بودند انتخاب شدند. تفاوت های زیادی میان مقالات از نظر متدولوژی، شاخص های اصلی مورد ارزیابی، تعداد نمونه، روش اجرا و غیره مشاهده گردید. تمرینات در سطوح بی ثبات در مقایسه با سطوح باثبات اثر مثبت و معنی داری بر کنترل درد، ناتوانی و افزایش فعالیت عضلات تنه به خصوص عضلات عمقی شکمی و بهبود فلکشن ریلکسیشن داشتند، در حالی که بر کاهش خستگی و بهبود استقامت عضلانی تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که تمرینات در سطوح بی ثبات مداخله موثری در برنامه توان بخشی بیماران کمردرد می باشد. تمرینات در سطوح بی ثبات با تسهیل راه های سیستم عصبی عضلانی اثر قابل توجه ای بر کنترل پارامترهای کمی و کیفی دارد.
  کلیدواژگان: ناتوانی، کمردرد، ورزش درمانی، سطح بی ثبات
 • مقالات پژوهشی
 • سعید سلالی، سعید کاویانی، مسعود سلیمانی، زهرا ذنوبی صفحات 505-511
  سابقه و هدف
  سلول های بنیادی مزانشیمی (Mesenchymal Stem Cell، MSC) گروهی از سلول های بنیادی بالغین هستند که به صورت طبیعی در بدن وجود داشته و حضور این سلول ها در بافت های مختلف گزارش شده است. امروزه به دلیل قابلیت ذاتی این سلول ها در تمایز به رده های مختلف، توجه زیادی را در زمینه های سلول درمانی و ژن درمانی به خود معطوف کرده اند. مغز استخوان و بافت چربی به عنوان دو منبع عمده این سلول ها هستند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی انجام شد و تعیین هویت این سلول ها به وسیله شاخص های تعیین شده از طرف کمیته بین المللی سلول درمانی (ISCT)، صورت گرفت.
  یافته ها
  سلول های جداسازی شده دارای قابلیت چسبندگی به سطح پلاستیکی بودند و در کشت با محیط های تمایزی چربی و استخوانی، این رده ها را ایجاد کردند. هم چنین برای مارکرهای (CD90 (96/3% و (CD73 (97/7% مثبت و از نظر (CD45 (0/34%)، CD34 (0/99% و (CD31 (0/41% منفی بودند.
  نتیجه گیری
  بافت چربی به دلیل دسترسی نسبتا آسان و کم تر تهاجمی بودن نسبت به سایر منابع به ویژه مغز استخوان، منبع مناسبی برای MSC ها می با شد. هم چنین میزان فراوانی MSC ها در بافت چربی بیش تر بوده و قدرت تکثیر بیش تری نیز دارند. به نظر می رسد بافت چربی در آینده به یک منبع پر طرفدار برای کاربردهای بالینی و تحقیقاتی تبدیل شود.
  کلیدواژگان: سلول بنیادی مزانشیمی، بافت چربی
 • سارا صمدی، مهدی کیانی زاده، رضا طرقی، سید داوود موسوی نسب، زهرا گوهری، امیرمحمد حسین نیا دواتگر، سمیه دری اردبیلی، نایبعلی احمدی صفحات 512-519
  سابقه و هدف
  ویروس آنفلونزا باعث بروز بیماری های با پاتوژنیسیته متفاوت در میزبان ها می شود. ویروس های آنفلونزای A بر اساس گلیکوپروتئین های نورامینیداز و هماگلوتینین به تحت تیپ های مختلفی تقسیم می شوند. ویروس آنفلونزای پرندگان به طور معمول باعث بیماری در انسان نمی شود اما عفونت های اسپورادیک آن در انسان گزارش شده است. هدف این مطالعه، شناسایی و تعیین توالی ژن نورامینیداز ویروس آنفلونزای H9N2 جدا شده از اپیدمی اخیر بیماری در ایران، و مقایسه این ایزوله ها با سویه های سایر کشورها بود.
  مواد و روش ها
  ایزوله های ویروسی بر روی تخم مرغ های جنین دار پاساژ داده شد و RNA آن ها توسط کیت تجاری RNX استخراج گردید. تکثیر ژن نورامینیداز با روش RT-PCR انجام شد. محصول پس از الکتروفورز و خالص سازی، سکانس گردید.
  یافته ها
  توالی های نوکلئوتیدی ژن نورامینیداز شش سویه ویروس آنفلونزای H9N2 جدا شده از نواحی مختلف ایران شناسایی و در پایگاه داده GeneBank به ثبت رسید. آنالیز مقایسه ای این توالی ها با توالی نمونه های رفرانس انجام شد. هیچ نوع جهشی در ناحیه سیتوپلاسمی مشاهده نشد، اما چهار جهش در بخش عبوری از غشا اتفاق افتاده است. که دو جهش آن از نوع خاموش بوده و دو جهش دیگر به جایگزینی اسیدآمینه آب گریز با اسید آمینه آب گریز دیگر منجر شده است.
  نتیجه گیری
  آنالیز توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی ژن نورامینیداز ویروس آنفلونزای H9N2 حاصل از ایزوله های ایران، دارای شباهت زیادی به سویه های گزارش شده از کشورهای همسایه همانند پاکستان و عربستان بودند. به نظر می رسد آن ها دارای منشاء و تبار یکسان هستند.
  کلیدواژگان: آنفلونزای پرندگان، H9N2، نورامینیداز، آنالیز نوکلئوتید، ایران
 • نازیلا نیاپور، زهرا تقی پور، حسین صالحی، ابوالفضل باقری، اناهیتا روحانی، مهدیه طالبی، نوروز نجف زاده، علی نیاپور صفحات 520-526
  سابقه و هدف
  امروزه سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان منبع بی نظیر سلول های بنیادی بزرگسالان در نظر گرفته می شوند که با کم ترین مسائل اخلاقی در دسترس می باشد. این سلول ها جهت بررسی بیولوژی سلول های بنیادی، روند تمایز آن ها به دیگر سلول ها، مهندسی بافت، پزشکی ترمیمی و درمان های نوین سرطان مورد استفاده می باشد. هدف از تحقیق حاضر جدا سازی سلول های بنیادی پالپ دندان و تایید ویژگی های مزانشیمی آن به روش های معمول می باشد. هم چنین بیان پروفایل ژنی مربوط به سلول های ستیغ عصبی در آن ها بررسی می گردد.
  مواد و روش ها
  پس از تهیه دندان ها، اتاقک پالپ نمایان و بافت پالپ به وسیله آنزیم کلاژناز تیپ چهار، هضم گردید. سپس، سلول های جدا شده از پالپ دندان در محیط αMEM، حاوی 15% سرم جنین گاوی مخلوط شد و در دمای C 37، رطوبت 95% و CO2 5% کشت داده شدند. قدرت تمایز سلول های بنیادی پالپ در محیط های تمایزی استخوانی و چربی مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد بیان نشانگرهای CD90 و CD45 به روش فلوسایتومتری بررسی شد. هم چنین، بیان ژن های p75ngfr، slug و sox10 به روش RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان قابلیت اتصال خوبی داشتند و پتانسیل تکثیری بالای از خود نشان دادند. رنگ آمیزی Alizarin Red و Oil red نشان داد که این سلول ها در شرایط مساعد، می توانند به ترتیب تمایز استئوژنیک و آدیپوژنیک داشته باشند. سلول های جداسازی شده از پالپ دندان با درصد بالا نشانگر CD90 را بیان می کردند؛ در حالی که درصد بیان CD45، که نشانگر سلول های هماتوپویتیک می باشد، در این سلول ها ناچیز بود. هم چنین، نتایج RT-PCR حاکی از بیان ژن هایی هم چون p75ngfr، slug و sox10 در سلول های بنیادی مزانشیمی پالپ دندان بود.
  نتیجه گیری
  سلول های جداسازی شده از پالپ دندان، ویژگی های سلول های بنیادی مزانشیمی را دارا هستند و حداقل جمعیتی از سلول های حاصل؛ منشا و ماهیت ستیغ عصبی دارند.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی، پالپ دندان، تمایز سلولی، ستیغ عصبی
 • کاظم مشایخی، محمد رستمی نژاد، پدرام عظیم زاده، داور امانی، شبنم کاظمیان، شقایق درخشانی، هادی حسن زاده، محمدرضا زالی صفحات 527-535
  سابقه و هدف
  از عوامل ژنتیکی مهم در ابتلا به بیماری سیلیاک، حضور الل های HLA-DQ2 و HLA-DQ8 در افراد مبتلا می باشد. روش های مولکولی زیادی جهت تعیین این الل ها در دسترس می باشد اما این روش ها علاوه بر هزینه بالا، دارای مراحل متعددی هستند که استفاده از آن ها را دشوار کرده است، لذا هدف از این مطالعه، راه اندازی تکنیک ساده و سریع جهت تعیین الل های HLA-DQ در بیماران مبتلا به سیلیاک با روش SYBR g reen r eal- t ime PCR بود.
  مواد و روش ها
  به منظور تعیین نوع HLA-DQ و ارزیابی کارایی روش SYBR g reen r eal- t ime PCR، DNA آن دسته از بیماران سیلیاکی که بیماری آن ها با استفاده از روش های سرولوژی و پاتولوژی تایید شده بود، استخراج شد. در مرحله بعد، از پرایمرهای اختصاصی جهت بررسی الل های HLA-DQA1*05، HLA-DQB1*02 و HLA-DQB1*0302 استفاده شد و نتایج به دست آمده با کیت های تجاری در دسترس مقایسه گردید.
  یافته ها
  با استفاده از این روش حضور الل های HLA-DQ2 و HLA-DQ8 با حساسیت و اختصاصی 100 درصد تعیین شد و نتایج حاصل از این روش در مقایسه با کیت های تجاری در دسترس با قدرت تفکیک پایین، کارایی بالاتری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  روش SYBR g reen- r eal t ime PCR به همراه آنالیز منحنی ذوب آن، جهت شناسایی الل های HLA-DQ-2 و HLA-DQ8 کارایی مناسبی داشته و نسبت به روش های معمول HLA تایپینگ در ایران، سریع تر و آسان تر بوده و برای تشخیص این الل ها، درجه حساسیت و اختصاصی بالایی دارد.
  کلیدواژگان: بیماری سیلیاک، روش Real، Time PCR، HLA تایپینگ
 • امیر هوشنگ بختیاری، الهام فاطمی، رزیتا هدایتی، راهب قربانی، محمد گیلانی صفحات 536-543
  سابقه و هدف
  اختلال در کنترل پوسچر بر ایمنی و کیفیت حرکات در هنگام فعالیت های روزمره و ورزشی تاثیر می گذارد. یکی از عوامل موثر بر کنترل پوسچر انعطاف پذیری عضلات می باشد. علی رغم شیوع نسبتا زیاد کوتاهی عضله همسترینگ، در هیچ مطالعه ای ارتباط کوتاهی این عضله با تعادل بررسی نشده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط کوتاهی عضله همسترینگ با تعادل استاتیک و دینامیک در جوانان سالم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی که روی 40 نفر جوان سالم (20 نفر مبتلا به کوتاهی عضله همسترینگ و 20 نفر بدون کوتاهی) انجام گرفت، از آزمون 90-90 برای بررسی طول عضله همسترینگ استفاده شد. از میزان جابه جایی نوسانات مرکز فشار به عنوان شاخص های تعادل ایستا و پویا هنگام ایستادن روی یک پا روی صفحه سنجش تعادل و نیرو برای بررسی کیفیت کنترل تعادل هنگام ایجاد اغتشاش خارجی استفاده گردید.
  یافته ها
  مقایسه ی میانگین و انحراف معیار نوسانات مرکز فشار در وضعیت های اعمال اغتشاش و بدون اغتشاش در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری را نشان نداد (05/0 p<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه ارتباطی را بین کوتاهی عضله همسترینگ و میزان نوسانات مرکز فشار به عنوان شاخص تعادل ایستا و پویا نشان نداد.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری، عضله اسکلتی، تعادل وضعیتی
 • سمانه فاجانی، محسن جانقربانی، احمد خسروی صفحات 544-554
  سابقه و هدف
  هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع سوء مصرف مواد و رابطه آن با مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل حساسیت پنهان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی تعداد 1512 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخصوص مصرف مواد مخدر و سیگار بر اساس مدل حساسیت پنهان مورد سوال قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که (92/ 7-41/ 5: دامنه اطمینان 95%) 67/ 6% از دانشجویان مصرف حداقل یکی از مواد و (78/ 9-99/ 6) 39/ 8% مصرف تریاک را در طول عمر گزارش نموده اند و مصرف مواد و تریاک در مردان به طور معناداری بیش تر از زنان بوده است (P<0.05). در خصوص مصرف یک ماه اخیر مواد و تریاک در بین دانشجویان به ترتیب برابر با (53/ 5-44/ 3) 49/ 4% و (86/ 7-35 /5) 61/ 6% بوده که شیوع مصرف مواد و تریاک در مردان به طور معناداری بیش تر از زنان بوده است (P<0.05). نتایج این بررسی نشان می دهد که گرایش به مصرف مواد و تریاک هم به صورت مصرف در یک ماه گذشته (69/ 6-41/ 2) 02/ 4% و (63/ 4-2) 05/ 3% و هم در طول عمر (67/ 5-45/ 2) 73/ 3% و (66/ 6-98/ 2) 46/ 4% در افرادی که سیگار می کشند به مراتب بیش تر از غیر سیگاری هاست (P<0.05).
  نتیجه گیری
  در مقایسه با نتایج برخی از مطالعات انجام شده، مصرف مواد در دانشجویان مورد مطالعه شیوع بالاتری داشته که می تواند به دلیل اعتماد بیش تر دانشجویان به روش جمع آوری اطلاعات باشد و نیز مصرف بیش تر مواد در دانشجویان سیگاری ضرورت برنامه ریزی و تدوین راه کارهای مداخله ای پیشگیرانه را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اختلالات مرتبط با مواد، تکنیک پاسخ غیر تصافی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • اشرف دیرکوندمقدم، علی دل پیشه، مصیب مظفری صفحات 555-562
  سابقه و هدف
  تبیین تجربه ناباروری در زنان یائسه می تواند موجب شناسایی نیازهای این زنان شده و منجر به طراحی برنامه های مداخله ای مناسب جهت ارتقاء کیفیت زندگی آنان شود. لذا در این مطالعه پدیدارشناسی، تجربه ناباروری در زنان یائسه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پدیدارشناسی، 8 زن یائسه نابارور بدون سابقه بارداری و با گذشت حداقل یک سال از قطع قاعدگی مورد بررسی قرار گرفتند. زنان با یائسگی ناشی از مداخلات جراحی و طبی از مطالعه حذف شدند. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری و نمونه گیری هدفمند تا اشباع داده ها ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده ها به طور مستمر و هم زمان با جمع آوری داده ها انجام شد. برای اطمینان از دقت در تفسیر داده ها، از روش بازنگری همکاران استفاده شد. به منظور تعیین اعتبار یافته ها، مفاهیم به دست آمده به چند نفر از شرکت کنندگان در پژوهش داده شد و اعتبار توصیف داده ها تایید گردید.
  یافته ها
  با توجه به کدها و طبقات به دست آمده در خصوص تبیین تجربه ناباروری، یک مفهوم اصلی مفهوم مادری و هشت مفهوم فرعی روابط اجتماعی، ناامنی، چاره جویی، فرهنگ، روح و روان، علت ناباروری، اعتقادات و موانع درمان استخراج گردید.
  نتیجه گیری
  ناباروری برای زنان بسیار مهم و حتی سرنوشت ساز است. ناباروری ابعاد مختلف زندگی را تحت تاثیر قرار داده و این وضعیت با پایان سنین باروری و شروع یائسگی بیش تر نمایان می گردد. لذا تبیین تجربه ناباروری در زنان نابارور یائسه موجب شناسایی دیدگاه ها و نیازمندی های زنان نابارور خواهد شد.
  کلیدواژگان: یائسگی، ناباروری، پژوهش کیفی و نیازسنجی
 • مریم نظرزاده ده بزرگی، امیر لطافتکار، رضا صابونچی، عبدالرضا سبحان منش، عباس رفیعی فر صفحات 563-573
  سابقه و هدف
  بر طبق نتایج تحقیقات بین اختلال کنترل حرکت و میزان درد کمر در بیماران دارای کمردرد مزمن ارتباط وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرینات حسی- حرکتی بر کنترل حرکت و میزان درد بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود.
  مواد و روش ها
  53 بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (میانگین سن: در گروه تجربی 16/ 7±86/ 36 سال و در گروه کنترل 19/ 6±25/ 38 سال) با استفاده از پرسش نامه رولاند موریس انتخاب شده و در دو گروه تجربی (27 نفر) و کنترل (26 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 5 هفته (هر هفته 2 جلسه و به مدت 30 دقیقه) تحت تمرینات حسی- حرکتی روی دستگاه هوبر مدل (Spine Force) قرار گرفتند. از آزمون های کنترل حرکت لوماجوکی و مقیاس بصری درد به ترتیب برای سنجش کنترل حرکت و درد کمر آزمودنی ها استفاده شد.
  یافته ها
  بهبودی معنی داری در کنترل حرکت گروه تمرینات حسی- حرکتی مشاهده شد (001/ 0= P). هم چنین کاهش معنی داری در میزان درد افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی یافت شد (001/ 0= P) در حالی که این تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق حاضر نشان داد که برنامه تمرینات حسی- حرکتی در بهبود کنترل حرکت و کاهش درد بیماران مبتلا کمردرد مزمن غیر اختصاصی موثر است. برای دستیابی به نتایج قطعی تر، پژوهش های آینده باید به بررسی اثرات طولانی مدت برنامه های تمرینات حسی- حرکتی در درمان بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با حجم نمونه بزرگ بپردازند.
  کلیدواژگان: کمر درد، حرکت، شیوه های درمانی فیزیوتراپی، درد، ورزش درمانی
 • ناهید رهبر، راهب قربانی صفحات 574-580
  سابقه و هدف
  کم خونییکی از علل ناتوانی و یکی از مشکلات اصلی سلامت عمومی است که موجب اختلال در کیفیت زندگی می شود. زنان سنین باروری یکی از گروه های پر خطر جهت ابتلا به آن می باشند. در دوران پس از زایمان، برخلاف دوران بارداری، زنان در ریسک کم تری برای کمبود آهن هستند، با این حال دیده شده شیوع کم خونی در این دوران بالاتر از حد انتظار می باشد. تعیین شیوع کم خونی، فقرآهن و کم خونی فقرآهن پس از زایمان می تواند در شناخت وضعیت بهداشتی منطقه و کفایت خدمات درمانی کمک کننده باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 207 زن که 20±90 روز از زایمانشان گذشته، مورد بررسی قرار گرفتند. از هر فرد آزمایش CBC index انجام شد. هموگلوبین کم تر از g/dL 12 به عنوان کم خونی، فریتین سرم کم تر ازμg/L 20به عنوان فقرآهن، هم چنین هموگلوبین کم تر از g/dL 12و فریتین سرم کم تر از μg/L 20 هم راه ایندکس های خونی کاهش یافته (MCV<80 ٫ MCH<27 ٫ MCHC<31%) به عنوان کم خونی فقرآهن در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  سه ماه پس از زایمان، شیوع کم خونی 3/ 6%، شیوع فقر آهن 2/ 8% و شیوع کم خونیفقر آهن 0/ 1% بوده است. شیوع کم خونی و شیوع کم خونی فقرآهن با هیچ یک از متغیرهای سن، نوع زایمان، تعداد زایمان و نحوه مصرف مکمل آن ارتباط معنی داری نداشت. اما شیوع فقر آهن با نحوه مصرف قرص آهن، ارتباط معنی داری داشت. به طوری که زنانی که قرص آهن مصرف نمی کردند، 0/ 5 برابر زنانی که به طور منظم قرصآهن مصرف می کردند، در خطر فقر آهن بودند (OR = 5.0، 95% CI: 1.1-23.5، P= 0.040).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد شیوع کم خونی، فقر آهن و کم خونی فقر آهن سه ماه پس از زایمان در شهر سمنان در حد مناسبی می باشد. با توجه به این که عدم مصرف مکمل آهن، خطر بروز فقر آهن را بیش تر می کند، آموزش های لازم به مادران در مصرف مکمل آهن، پس از زایمان در بیمارستانو هم چنین حین مراقبت های دوره ای در مراکز بهداشتی، ضروری است.
  کلیدواژگان: کم خونی، فقر آهن، کم خونی فقر آهن، پس از زایمان
 • سکینه طاهرخانی، رضا نگارنده، معصومه سیمبر، فضل الله احمدی صفحات 581-594
  سابقه و هدف
  خشونت یکی از دلایل جدی ناتوانی و مرگ زنان محسوب می شود، رفتار تطابقی در مواجهه با خشونت بر سلامت جسمی و روانی فرد تاثیر می گذارد و متاثر از عوامل زمینه ای می باشد؛ شناسایی این عوامل زمینه ای، طراحی مداخلات مبتنی بر زمینه را تسهیل خواهد کرد. لذا این مطالعه با هدف شناسایی عوامل زمینه ای موثر در اتخاذ استراتژی های مقابله ای زنان با خشونت خانگی طراحی شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی انجام شد، مشارکت کنندگان 24 زن متاهل بودند که از پارک ها، مراکز بهداشتی درمانی و دانشگاه های شهر تهران با استفاده از روش نمونهگیریهدفمند انتخاب شدند؛ داده ها با استفادهازمصاحبه نیمه ساختار یافتهگردآوریشده و با روش تحلیل محتوی کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مشارکت کنندگان در رده سنی 72-22 سال و طول مدت ازدواج 58-3 سال قرار داشتند. مدرک تحصیلی 7 نفر از مشارکت کنندگان دیپلم، 5 نفر لیسانس و بالاتر و مابقی کمتر از دیپلم بود. 6 نفر از مشارکت کنندگان شاغل و مابقی خانه دار بودند. اکثریت مشارکت کنندگان 2-1 فرزند داشتند. 12 نفر وضعیت اقتصادی خانواده را تا حدی مطلوب، 8 نفر مطلوب و 4 نفر نامطلوب گزارش کردند.منابع در دسترس، ترس و نگرانی، رابطه زوجین و تاثیر پذیری، طبقات زمینه ای حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بودند؛ این عوامل نه تنها اتخاذ استراتژی های مقابله ای را جهت می دادند بلکه با یکدیگر نیز مرتبط بوده و با گذشت زمان دستخوش تغییر می شدند.
  نتیجه گیری
  اتخاذ استراتژی های مقابله ای متاثر از عوامل زمینه ای بود به طوری که با تغییر عوامل زمینه ای، نحوه مقابله زنان با خشونت خانگی تغییر می کرد. بنابراین توجه به عوامل زمینه ای در طراحی مداخلات و در برنامه های حمایتی از قربانیان خشونت خانگی سودمند خواهد بود.
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، همسر آزاری، پژوهش کیفی، ایران
 • نسرین شیرمحمدی، عباس مقیم بیگی *، منوچهر کرمی، حسین محجوب، اعظم صبوری صفحات 595-602
  سابقه و هدف

  شناسایی روند میزان بروز بیماری ها و تغییر در آن، پاسخ به هنگام نظام سلامت را به دنبال خواهد داشت. نظام مراقبت سندرومیک که مبتنی بر موارد مشکوک به بیماری است، سرعت بالایی در تعیین طغیان ها دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر میزان بروز تب و راش و چگونگی روند آن در ایران پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مطالعه هم گروهی تاریخی بوده و داده های آن به صورت تمام شماری و شامل همه موارد مشکوک به سرخک ثبت شده در تمام استان های ایران طی سال های 1391-1376 بود؛ که از نظام مراقبت بیماری های قابل پیشگیری با واکسن کشور استخراج گردید. مدل رگرسیونی پواسون و دوجمله ای منفی با اثرات تصادفی برای این داده ها برازش شد. برازش مدل و استنباط ها از طریق رهیافت بیزی و با استفاده از نرم افزارهای R و Open BUGS انجام شد. مدل ها بر اساس آماره های نیکویی برازش دویانس و خی- دو پیرسون مقایسه شدند.

  یافته ها

  اثر متقابل زمان و انجام واکسیناسیون تکمیلی بر تعداد موارد مشکوک به سرخک از نظر آماری معنی دار شد (95% CrI:1.083،1.737). تعداد موارد تب وراش بعد از انجام این واکسیناسیون با گذشت زمان شیب افزایشی را نشان داد و واریانس جزء تصادفی مدل معنادار برآورد شد (95% CrI: 0.219،0.430). ویژگی های خاص استان ها، عامل موثر بر میزان موارد تب و راش یافت شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به روند افزایشی این میزان بروز در کشور به خصوص در سال های اخیر و موثر بودن ویژگی های خاص استانی بر میزان بروز تب و راش، لزوم کنترل دقیق تر و بهبود کیفیت واکسیناسیون به ویژه در بعضی استان ها نتیجه گیری شد.

  کلیدواژگان: کنترل بیماری های واگیر، سرخک، تجزیه و تحلیل رگرسیون، برآورد بیزی
 • مهدی چنگیزی، محسن ابراهیمی، محسن آوندی صفحات 603-610
  سابقه و هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مصرف حاد مکمل کوآنزیم Q10 بر غلظت کراتین کیناز (CK) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در دانشجویان پسر ورزشکار انجام شد.
  مواد و روش ها
  20 دانشجوی ورزشکار (سن: 2/ 1±21 سال، وزن: 1/ 8±72 کیلوگرم، قد: 3/7±177 سانتی متر و شاخص توده بدن: 7/ 2±23 کیلوگرم بر مترمربع) با حداقل شش ماه سابقه تمرین، به صورت تصادفی به دو گروه مکمل کوآنزیم Q10 و دارونما تقسیم گردیدند. آزمودنی ها 120 دقیقه قبل از انجام فعالیت، مکمل کوآنزیم (Q10 (200 میلی گرم یا دارونما (آرد) به روش دو سوکور مصرف کردند و در یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره ای با 75 درصد یک تکرار بیشینه شرکت کردند. ارزیابی شاخص های CK و LDH در وضعیت حداقل دوازده ساعت ناشتایی در چهار مرحله قبل از مصرف مکمل یا دارونما، بلافاصله، 24 و 48 ساعت پس از فعالیت انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد غلظت CK در گروه Q10 در اندازه گیری های سوم (006/ 0= Р) و چهارم (036/ 0= Р) به طور معنی داری پایین تر از گروه دارونما بود. اما تغییرات سطوح آنزیمی LDH بین دو گروه در هیچ کدام از اندازه گیری ها معنی دار نبود (05/ 0 ≥ Р).
  نتیجه گیری
  به طور کلی، مکمل دهی حاد Q10 قبل از تمرین مقاومتی، موجب کاهش CK شده و از آسیب های ناشی از آن در دانشجویان ورزشکار می کاهد.
  کلیدواژگان: کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز، فعالیت مقاومتی
 • اسرا قمری، حکیمه زالی، مصطفی رضایی طاویرانی، سعید حسامی تکلو، فاطمه گشادرو، نایب علی احمدی، سارا ضماهنی، علی رشیدی پور صفحات 611-620
  سابقه و هدف
  آلزایمر شایع ترین نوع دمانس است که مطالعه آن در انسان در مراحل اولیه بیماری امکان پذیر نیست و بیش تر مطالعات روی نمونه بافت مغز پس از مرگ انجام می شود. درنتیجه مطالعه مدل های حیوانی بیماری آلزایمر جهت شناسایی مکانیسم و فرآیندهای دخیل در آن جهت ارزیابی بیماری انسانی ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه با کمک دانش پروتئومیکس و بیوانفورماتیک به بررسی پروتئوم هیپوکمپ موش صحرایی پس از تزریق Aβ(1-42) پرداخته می شود.
  مواد و روش ها
  استخراج پروتئین از هیپوکمپ موش صحرایی سالم (N) و آلزایمری(A) که Aβ(1-42) به آن ها تزریق شده بود، صورت گرفت و با استفاده از الکتروفورز دوبعدی جداسازی پروتئین ها انجام شد. ژل ها جهت رویت لکه های پروتئینی با کوماسی بلو رنگ آمیزی شد. پروتئین های دو گروه با نرم افزارهای بیوانفورماتیکی آنالیز و توسط طیف سنجی جرمی شناسایی شدند.
  یافته ها
  آنالیز بیوانفورماتیکی ژل های به دست آمده از الکتروفورز دوبعدی نشان دهنده وجود 111 پروتئین به صورت اختصاصی متعلق به گروه N و 67 نقطه در گروه A با بیان جدید بود که ناشی از اثر تزریق است. تغییرات در سطح مولکولی با آنالیزهای آماری چند متغییره ای نظیر کلاسترینگ انجام گرفت و گروه های پروتئینی دارای تغییر بیان، در دو خوشه متابولیکی و تنظیمی معرفی گردید.
  نتیجه گیری
  پروتئین های شناسایی شده در هیپوکمپ موش آلزایمری دارای شرایط مشابهی در بیماری آلزایمر انسانی بودند. بنابراین با وجود تفاوت های موجود در بیماری در موش و انسان مطالعه بیماری آلزایمر در مدل موشی می تواند به ارزیابی بیماری در انسان بپردازد. مطالعه اثر Aβ(1-42) روی هیپوکمپ نیز بیانگر تغییرات در سطح پروتئین هایی بودند که با تغییرات کنفورماسیون پروتئینی موجود در این بیماری هم راه بود و متابولیسم سلولی را نیز دچار تغییر کرده بود.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، پروتئومیکس، تحلیل خوشه ای، پپتید بتا آمیلوئید
 • سید علیرضا طلایی، ابوالفضل اعظمی، محمود سلامی صفحات 621-627
  سابقه و هدف
  محرومیت از بینائی طی دوره بحرانی تکامل مغز مانع از بلوغ سیستم گاباارژیک در قشر بینائی می شود. چون بخشی از پیام های بینائی از طریق قشر به هیپوکامپ می رسند، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر محرومیت از بینایی در دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان آنزیم گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز در هیپوکامپ موش صحرائی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی بر روی 36 سر موش صحرائی نر که در دو گروه پرورش یافته در سیکل 12-12 روشنائی تاریکی (Light r eared، LR) و تاریکی کامل (Dark r eared، DR) قرار گرفتند، انجام شد. سپس، حیوانات هر گروه به 3 زیر گروه 2، 4 و 6 هفته تقسیم شدند. با استفاده از تکنیک های RT-PCR و وسترن بلات بیان هر دو ایزوفرم آنزیم گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز در هیپوکامپ موش های صحرائی بررسی شد.
  یافته ها
  بیان نسبی mRNA و پروتئین آنزیم های GAD65 و GAD67 در حیوانات LR طی یک روند وابسته به زمان افزایش داشت. در موش های DR هم زمان با افزایش سن افزایش بیان هر دو آنزیم دیده شد، اما در مقایسه با گروه LR از میزان بیان به شدت کاسته شد.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت که محرومیت از بینایی مانع از بیان آنزیم های GAD65 و GAD67 در هیپوکامپ موش های صحرائی شده و بلوغ سیستم گاباارژیک در هیپوکامپ را به تاخیر می اندازد.
  کلیدواژگان: ادراک بصری، محرومیت حسی، دوره بحرانی، هیپوکامپ، گلوتامات دکربوکسیلاز، موش های صحرایی
 • سید محمد موذنی، بیژن صدیقی مقدم صفحات 628-635
  سابقه و هدف
  یکی از علل بروز سقط های مکرر، دخالت عوامل ایمونولوژیک در این نوع سقط می باشد. داروی سیکلوسپورین، موجب کاهش سقط در مدل حیوانی CBA/j×DBA/2 می گردد. آنتی بادی های نا متقارن و TGF-β از عوامل مهم تعیین کننده سرنوشت حاملگی است. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر سایکلوسپورین بر میزان این نوع آنتی بادی ها و سیتوکاین TGF-β1 سرمی، در مدل حیوانی سقط، انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  موش های CBA/J ماده پس از جفت گیری با موش های نر DBA/2 به دو گروه تقسیم گردیدند، به گروه آزمون در روز پنجم حاملگی mg/kg 1 سیکلوسپورین و به گروه کنترل حامل دارو به صورت داخل صفاقی تزریق گردید. در روز 5/ 13 حاملگی، سرم تمامی موش ها تهیه و با روش الیزا آنتی بادی های نامتقارن و TGF-β1 اندازه گیری شد. هم چنین درصد سقط در روز 5/ 13 حاملگی بین این دو گروه با یکدیگر مقایسه گردید.
  یافته ها
  میزان آنتی بادی های نامتقارن (01/ 0> P) و درصد سقط (02/ 0> P) در گروه آزمون کاهش معنی داری را نشان داد. در حالی که سیتوکاین TGF-β1 در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشت (06/ 0
  نتیجه گیری
  علی رغم کاهش میزان آنتی بادی نامتقارن در گروه آزمون و نداشتن تفاوت معنی دار در میزان سایتوکاین TGF-β1 سرمی، میزان سقط در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به صورت معنی دار کاهش یافته است لذا بایستی به مکانیسم های دیگر سرکوب پاسخ ایمنی و کاهش میزان سقط غیر از آنتی بادی های نامتقارن و TGF-β1، متعاقب مصرف سیکلوسپورین توجه نمود.
  کلیدواژگان: سقط مکرر خودبه خودی، آنتی بادی نامتقارن، سیکلوسپورین
 • زهره دلشادیان، رضا محمدی، سعیده چله دوان، مهدی شاد نوش، الهه احمدی، سید امیر محمد مرتضویان صفحات 636-647
  سابقه و هدف
  قابلیت زیستی پروبیوتیک ها در محصول نهایی مشخصه ی مهم کیفی دوغ است که تحت تاثیر عوامل زیادی از قبیل نوع کشت آغازگر، pH، اسیدیته، پتانسیل احیا، دمای گرم خانه گذاری، دمای نگه دارییخچالی و زمان نگه دارییخچالی قرار می گیرد. در این تحقیق، اثر مشترک سه عامل با اهمیت نوع کشت آغازگر، دمای گرم خانه گذاری و pH نهایی تخمیر بر قابلیت زیستی دو گونه پروبیوتیکلاکتوباسیلوس اسیدوفیلوسو بیفیدوباکتریوم لاکتیسو هم چنین خواص بیوشیمیایی و ویژگی های حسی این محصول مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  تیمارهای مختلف دوغ پروبیوتیک توسط تلقیح استارتر معمول ماست به هم راه هر دو سوش پروبیوتیک ل. اسیدوفیلوس LA-5 و ب. لاکتیس BB-12 به شیر بازسازی شده دارای 6% ماده خشک و گرم خانه گذاری در دو دمای 38 و ̊C 44 تا رسیدن به pH 0/4 و 5/ 4 تهیه شدند و در دماییخچالی 4 و ̊C 8 به مدت 21 روز نگه داری شدند.شمارش پروبیوتیک ها و اندازه گیری خواص بیوشیمیاییدر حین تخمیر و نگه دارییخچالیانجام شد. ویژگی های حسی نمونه ها بلافاصله پس از تخمیر و در پایان نگه دارییخچالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیش ترین سرعت های افت pH، افزایش اسیدیته و پتانسیل احیا و کم ترین مدت زمان گرم خانه گذاری در تیمارهای گرم خانه گذاری شده در دمای ̊C 44 و با pH نهایی 5 ⁄ 4 مشاهدهشد. درمیان تیمارهای گزینش شده از نظر مقبولیت طعم، تیمار 5 ⁄ 4-38- ABY3 بالاترین قابلیت زیستی هر دو باکتری پروبیوتیک را در هر دودمای ̊C 4 و ̊C 8 نشان داد. پس از 21 روز نگه دارییخچالی تیمار 0 ⁄ 4- ̊C 38 -ABY1 و 0 ⁄ 4- ̊C 38 ABY2- به ترتیب بالاترین و کم ترین نمرات پذیرش کلی را کسب نمودند.
  نتیجه گیری
  تمامی متغیرهای این تحقیق به طور معناداری بر شاخص های کیفی دوغ پروبیوتیک تاثیرگذار بودند. گرم خانه گذاری در دمای ̊C 38 با وجود افزایش زمان تخمیر و هم چنین خاتمه تخمیر در 5 ⁄ 4= pH هر یک به طور جداگانه منجر به قابلیت زیستی بالای پروبیوتیک ها شدند، هرچند که خاتمه تخمیر در 4= pH ارزیابی حسی بهتری را منجر می شد.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم لاکتیس، پروبیوتیک
 • رسول مومن زاده، محمد ملکوتیان، کامیار یغماییان * صفحات 648-654
  سابقه و هدف

  مصرف بالای سورفاکتانت ها و شوینده ها و تخلیه آن ها به منابع آبی هم واره مشکل ساز بوده است. سورفاکتانت ها به علت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ویژه و تجریه پذیری زیستی ضعیف در دسته مواد مقاوم به تصفیه ی بیولوژیکی قرار می گیرند. هدف از مطالعه بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم در حذف سورفاکتانت آنیونی از فاضلاب بود.

  مواد و روش ها

  تحقیق تجربی است. آزمایش ها به صورت ناپیوسته با استفاده از یک فتورآکتور در بازه زمانی مهر لغایت دی ماه 1392 درمرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پرشکی کرمان انجام شد. کارایی فرایند فتو کاتالیست در حذف سورفاکتانت آنیونی با متغیرهای، مقدار نانوذره (g/L (1/5-0/25)، pH (9،7، 5 غلظت سورفاکتانت(mg/L (200-25، زمان تابش (UV (120-15 دقیقه بررسی شد. آزمایش ها بر روی نمونه سنتتیک، سپس در شرایط بهینه بر روی محلول واقعی نیز انجام شد. اندازه گیری غلظت سورفاکتانت، با استفاده از اسپکتروفتومتر انجام گرفت.

  یافته ها

  حد اکثر کارایی فرآیند حذف در محلول سنتتیک تحت شرایط بهینه 5= pH، مقدارنانوذره g/L 0/75، غلظت اولیه سورفاکتانت mg/L 100 و زمان تابش 60 دقیقه 95 درصد حاصل شد. فرآیند از سینتیک درجه اول لانگمویر- هنشلود پیروی نمود. راندمان حذف برروی محلول واقعی (فاضلاب نوشابه سازی) در شرایط بهینه به 74 درصد کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  مطالعه نشان داد کارایی فرآیند فتوکاتالیستی تحت شرایط بهینه در حذف سورفاکتانت آنیونی از محلول سنتتیک موثراست. کارایی فرآیند در غلظت های بالا سورفاکتانت آنیونی برای محلول واقعی کم تر است.

  کلیدواژگان: فرآیند شیمی نور، سدیم دودسیل سولفات، دی اکسید تیتانیم، فاضلاب
|
 • Mona Zamanian, Azodi, Mostafa Rezaei, Tavirani, Tahereh Kermani, Ranjbar, Afsaneh Arefi Oskouie, Majid Rezaei, Tavirani, Sara Rahmatirad, Nemat Sotodeh Asl Pages 475-487
  Obsessive:compulsive disorder (OCD) is the fourth common disorder. It is accompanied with repetitive thoughts or behaviors, or even both that can impair personal and social life. Until recent years, it was very difficult and often unsuccessful and has been associated with recurrence. In the past, there was no precise understanding of the pathophysiology of mental diseases until recent years, using advanced molecular techniques such as genomics, proteomics and metabolomics. Great transformation in the understanding of this type of disease is ongoing. This article presents a mini-review on obsessive-compulsive disorder and related aspects to provide a better understanding of this complex disease.More than 100 scientific articles from different sources including Science Direct, Elsevier, Google Scholar, Springer and Pubmed were chosen from 1984 to 2015 for this aim. Studies have been shown that the cause of this disease is multi-factorial. Variety of genes and environmental factors play significant role. In fact, dopamine, serotonin and glutarmatic pathway genes are closely related to these phenotypes. In addition, environmental factors can be refers to teratogenic factors during fetal development or soon after birth, or even certain bacterial infections and brain injury. Either medication or behavior therapy and sometimes both are the options for OCD treatment. The WHO has named it as the tenth paralyzing anxiety disease.
  Keywords: Obsessive, Compulsive Disorder (OCD), Pathophysiology, Genetics, Treatment, Risk Factors
 • Reza Ghanei Gheshlagh, Naser Parizad, Kourosh Sayehmiri, Mona Zamanian, Azodi, Ali Rashidy, Pour Pages 488-494
  Introduction
  Metabolic syndrome includes a cluster of risk factors for cardiovascular disease that affects about a third of the general population. Studies have been conducted on the relationship between depression and metabolic syndrome that have had conflicting results. The purpose of this study was a meta-analysis of studies that have examined the relationship between these two variables.
  Materials And Methods
  In this study, all full text papers published from 2000 to 2014 on the relationship between metabolic syndrome and depression were considered. 17 papers were obtained from SID, Magiran, Scopus, PubMed, Science Direct and Google Scholar. Data from selected studies using meta-analysis, random effects models were analyzed. Heterogeneity between studies was assessed using I2. Data were analyzed using STATA software package version 11.2.
  Results
  Analysis by the type of studies show that the relationship between two variables in the Cross-sectional studies (OR=1.51, CI 95%=1.36-1.68) and Cohort studies (OR=1.6, CI 95%=1.23-2.08) is significant. In general, Heterogeneity test among the studies was not significant (P for Heterogeneity = 0.08, I2 = 39.8%).
  Conclusion
  There is a relationship between metabolic syndrome and depression. In medical evaluation of patients with depression considering the metabolic syndrome and its components appear to be necessary, and vice versa.
  Keywords: Metabolic Syndrome, Depression, Meta, Analysis
 • Fatemeh Ehsani, Amir Masoud Arab, Mahyar Salavati, Rozita Hedayati, Ilin Talimkhani Pages 495-504
  Introduction
  Low back pain (LBP) is a very common disorder and also costly for a society. Some evidence has demonstrated that unstable training is an effective intervention in the field of LBP treatment. The aim of this systematic review was to investigate the effect of exercise therapy in an unstable surface on pain, disability and muscle activity pattern in patients with low back pain.
  Materials And Methods
  A data base search within the period of 2000-2014 was performed, using PubMed, Google scholar, Science Direct, OVID, PEDro, Cochrane library and CINAHL systems. Studies investigating the effect of exercise therapy in an unstable surface compared to a stable surface on pain and disability, trunk muscles activity pattern in patients with LBP were included. PEDro quality scale was used for the assessment of included studies.
  Results
  Seven out of 110 relevant articles had our search entrance criterions, which were chosen for this review. There was a large difference between various studies base on their methodology, outcome measures, sample size, procedure, etc. However, results from studies have verified that unstable training has been more effective than stable training in reducing pain and disability, improving the spinal stabilization muscles activity pattern and flexion- relaxation responses, although it did not show any significant improvement in muscle endurance and fatigue.
  Conclusion
  It is likely that exercise therapy in an unstable surface compared to stable surface is acting more effectively in rehabilitating programs of patients with low back pain. Exercises in an unstable surface, by facilitating the neuromuscular junctions, have considerable effects on improving the spinal stabilization muscles activity pattern, flexion- relaxation responses and reducing pain and disability.
  Keywords: Disability, Low Back Pain, Exercise Therapy, Unstable Surface
 • Saeed Solali, Saeed Kaviani, Masoud Soleimani, Zahra Zonoubi Pages 505-511
  Introduction
  Mesenchymal stem cells (MSCs) are a group of adult stem cells naturally found in the body. These cells were reported from many sources. Bone marrow and adipose tissue are two main sources of human MSCs. MSCs have attracted considerable attention in the fields of cell and gene therapy due to their intrinsic characteristics and ability to differentiate into multiple lineages.
  Materials And Methods
  In this study MSCs were isolated from adipose tissue and the harvested cells were characterized, using minimal criteria defined by International Society for Cellular Therapy (ISCT) for human MSCs.
  Results
  Adipose tissue derived MSCs (AD-MSCs) were adherent to plastic surface of culture flask. In the culture with defined differentiation condition, these cells differentiated to adipocyts and osteoblasts. Also immunophenotyping using flow cytometry showed CD90 (96.3%), CD73 (97.7%) positive and CD34 (0.99%), CD45 (0.34%), CD31 (0.41%) negative cells.
  Discussion
  Adipose tissue due to its easy accessibility and less aggressiveness in compare to other organs, such as bone marrow, seems to be an ideal source for human MSCs. Besides, frequency of MSCs in adipose tissue is higher than bone marrow and adipose-MSCs can easily be isolated by tissue digestion. It is anticipated that adipose tissue would become a popular source for MSC studies in future.
  Keywords: Mesenchymal Stem Cell, Adipose Tissue
 • Sara Samadi, Mahdi Kianizadeh, Reza Toroghi, Seyed Davood Mousavi Nasab, Zahra Gohari, Amir Mohammad Hosseinnia Davatgar, Somayeh Dorri Ardabili, Nayeb Ali Ahmadi Pages 512-519
  Introduction
  Influenza viruses cause a variety of infections from high to low pathogenicity in hosts. Influenza virus Ais divided into subtypes based on two surface glycoproteins: the hemagglutinin (H) and the neuraminidase (N). Avian flu viruses do not normally infect humans, although, some sporadic human infections have been reported. The aim of this study was to identify and sequence the neuraminidase gene of Avian Influenza (AI) H9N2 virus isolated from recent outbreaks in Iran and comparative analyzing it with strains from other countries.
  Materials And Methods
  Influenza viruses were passaged in embryonated eggs, and RNA extracted by RNX. TM kit. Using RT- PCR technique, cDNA preparation and amplification of N gene were done. The product was then assessed by electrophoresis and observed with UV, purified and sequenced.
  Results
  Neuraminidase gene nucleotide sequence from six isolates from different parts of Iran were identified and recorded at the GenBank. Comparative analysis with reference strains carried out for these sequences. No mutation had been observed in cytoplasmic domain, however, four mutations had been occurred at transmembrane domain, which two of them were silent and two were actually substitution of hydrophobic amino acids with similar ones.
  Conclusion
  Nucleotide and amino acid analysis for the neuraminidase gene of H9N2 influenza virus of isolates obtained from different parts of Iran revealed similarities to other strains described from neighboring countries, such as Pakistan and Saudi Arabia. It seems like that they have common source with the same lineages.
  Keywords: Avian Influenza, H9N2, Neuraminidase, Nucleotide Analysis, Iran
 • Nazila Niapour, Zahra Tagipour, Hossein Salehi, Abolfazl Bagheri, Anahita Rahani, Mahdie Talebi, Nowrouz Najafzadeh, Ali Niapour Pages 520-526
  Introduction
  Mesenchymal stem cells (MSC) are considered as a unique source of adult stem cells which are usually accessible with minimum ethical concerns. MSCs can be used in stem cell biology, different to other cells, tissue engineering, regenerative medicine and future of cancer treatment researches. The aim of the present study was to isolate dental pulp derived stem cells (DPSCs), characterizing them with common techniques and determining neural crest gene s expression profile.
  Materials And Methods
  After collecting the teeth, the pulp chamber exposed and the pulp tissue digested with collagenase IV. Dental pulp derived cells were resuspended and incubated in alpha modified minimum essential medium eagle (αMEM) supplemented with 15 % fetal bovine serum at 37°C temperature, 95% humidity and 5% CO2. The osteogenic and adipogenic differentiation potentials for dental pulp derived cells were assessed in appropriate conditions. Flow-cytometry analyses were utilized to evaluate the percentage of CD90 and CD45 positive markers within isolated cells. The expression of p75ngfr, slug and sox10 genes was measured via RT-PCR.
  Results
  Dental pulp derived cells were appropriately attached to the culture vessels and showed high proliferation rate on culture medium. Cells could also differentiate to osteogenic and adipose cells; displayed by Alizarin red and Oil red staining. Higher percentage of pulp derived cells were CD90 positive, while the percentage of CD45 expression, as a marker of hematopoietic cells, was negligible. Furthermore, the RT-PCR also revealed the expression of p75ngfr, slug and sox10 in the MSCs isolated from the dental pulps.
  Conclusion
  Dental pulp derived cell have the mesenchymal stem cells characteristics and at least a portion of them have neural crest origin and identity
  Keywords: Mesenchymal Stromal cells, Dental pulp, Cell differentiation, Neural Crest
 • Kazem Mashayekhi, Mohammad Rostami, Nejad, Pedram Azimzadeh, Davar Amani, Shabnam Kazemian, Shaghayegh Derakhshani, Hadi Hasanzadeh, Mohammad Reza Zali Pages 527-535
  Introduction
  HLA-DQ2 and HLA-DQ8 alleles are important genetic factors in development of celiac disease. There are many molecular techniques available to determine these alleles, but they are very complicated to perform and also cost highly. Therefore, the aim of this study was to set up a simple and quick real-time PCR based SYBR ® Green method to determine HLA-DQ alleles in patients with celiac disease.
  Materials And Methods
  To determine HLA-DQ alleles and evaluate Real-time PCR using SYBR ® Green method for our aim, first, DNA extraction was performed for patients with celiac disease, whose diagnosis was confirmed by using serology and pathology tests. Later, the specific primers for detecting HLA-DQA1*05, HLA-DQB1*02 and HLA-DQB1*0302 alleles were used. Finally the results were compared with commercially available kits.
  Results
  Presence of HLA-DQ2 and HLA-DQ8 alleles were determined by using this method with 100% sensitivity and specificity. Also, in comparison with low resolution commercially available kits, the results of this method were more efficient.
  Conclusion
  Real-time PCR using SYBR® Green method with melting curve analysis is a well efficient method to identify the HLA-DQ2 and HLA-DQ8 alleles. Also, in compararison with conventional HLA-typing techniques in Iran, this method was faster and easier to performe and displayed higher sensitivity and specificity in distinguishing the alleles.
  Keywords: Celiacdisease, Real, Time PCR Technique, HLA, Typing
 • Amirhoshang Bakhtiari, Elham Fatemy, Rozita Hedayati, Raheb Ghorbani, Mohammad Gillani Pages 536-543
  Introduction
  Impaired postural control affects the safety and quality of movements during daily life activities and physical exercises. One of the effective factors on postural control is the muscle flexibility. Despite the relative high incidence of hamstring shortness, no study has yet evaluated the relationship between hamstring shortness and dynamic and static balances. The aim of this study was to investigate the relationship between hamstring shortness and dynamic and static balances in young healthy individuals.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was carried on 40 healthy young subjects (20 cases with and 20 cases without the shortness of hamstring as control). The 90-90 test was used to measure the hamstring length. To evaluate the quality of balance control, subjects stood on a force plate and Biodex system on one foot and level of displacement of centre of pressure was used as an index of static and dynamic balances, with and without external perturbation.
  Results
  The comparison of mean and standard deviation of the center of pressure displacement with and without external perturbation, showed no significant difference between the two experimental and control groups.
  Conclusion
  The results of present study showed that the hamstring shortness does not significantly affect the static and dynamic postural balance control.
  Keywords: Flexibility, Muscle Skeletal, Postural Balance
 • Samaneh Fajani, Mohsen Janghorbani, Ahmad Khosravi Pages 544-554
  Introduction
  The aim of this study was to estimate the prevalence of substance abuse and its relationship to cigarette smoking in Isfahan University of Medical Sciences students, using Hidden Sensitivity model of study.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 1512 students from Isfahan University of Medical Sciences, who were concerned for cigarette smoking and drug abuse, were participated at Hidden Sensitivity Model survey. R and Excel software was used for analyzing the data.
  Results
  The lifetime prevalence of drug abuse in 6.67% (95% CI 5.41-7.92) of students was various sorts of substance abuse and in 8.39% (6.99-9.78) of them was opium. Opium consumption was more prevalence in men than women. The prevalence of substance abuse and opium consumption were 4.49% (3.44-5.53) and 6.61% (5.35-7.86), respectively during previous month. The prevalence of substance abuse and opium consumption during lifetime and previous month were associated with cigarette smoking (P<0.05).
  Conclusion
  In comparison with the previous studies, substance abuse in cigarette smoker students in this study had higher prevalence. That might be due to student's confidence in their data collection method. It would be also necessary to invent planning and strategies to better intervene with students’ smoking problems and therefore, their future involvement with other sorts of drug abuse.
  Keywords: Substance, Related disorders, Randomized Response Technique, Students, Isfahan University of Medical Sciences
 • Ashraf Direkvand, Moghadam, Ali Delpisheh, Mosayeb Mozafari Pages 555-562
  Introduction
  Identifying the dimensions of infertility experience in postmenopausal women, would help determining the woman's needs and may lead to appropriate design of intervening strategies in order to improve the quality of their lives. Therefore, this phenomenological study was aimed to evaluate the experience of infertility in postmenopausal women.
  Materials And Methods
  in this phenomenological study, 8 postmenopausal infertile women were evaluated. The inclusion criteria at the time of study were: termination of menstruation for at least one year and have never been pregnant before. Women who were menopause with surgical or medical interventions were excluded. Data were collected using semi-structured interviews. Purposeful sampling was continued until data saturation. Data analysis was performed simultaneously with data collection. To ensure the accuracy of data interpretation, other colleagues also reviewed the data. To determine the validity of the findings, results were returned to some of the participants for further evaluation.
  Results
  According to the codes and categories obtained in this study a main concept of experiences named the mother concept and other eight sub-concepts including the social relations, insecurity, resourcefulness, culture, spirit, cause of infertility, beliefs and barriers to treatment, were extracted.
  Conclusions
  Infertility is a very important and crucial concept in the life of most women. Infertility affects many aspects of the women’s life. This situation is more obvious at the end of the child bearing years and beginning of menopause. Studying the dimensions and importance of infertility for postmenopausal women would lead us to the identification of the perspectives and needs of infertile women.
  Keywords: Infertility, Menopause, Qualitative Research, Needs Assessment
 • Maryam Nazarzadeh, Amir Letafatkar, Reza Saboonchi, Reza Sobhanmanesh, Abbas Rafeefar Pages 563-573
  Introduction
  Studies have shown that there is relationship between movement control dysfunction and pain in patients with chronic low back pain. The aim of present study was to determine the therapeutic effectiveness of sensorimotor training on movement control in patients with chronic non specific low back pain (CNSLBP).
  Materials And Methods
  53 patients with CNSLBP were selected by using Roland Morrice questionnaires and assigned into two experimental (N=27) and control (N=26) groups (mean age: 36.86±7.16 years in experimental group and 38.25±6.19 years in control group). Experimental group underwent 5 weeks (2 x30 min sessions each week) of sensorimotor training using Huber spine force. The Luomajoki movement control battery tests and visual analogue scale were used for assessment of movement control and low back pain, respectively.
  Results
  Significant improvement was seen in movement control of sensorimotor training group (P=0.001). Also There was a significant reduction in the pain scores of subjects with CNSLBP (P= 0.001), whereas these changes were not significant in control group.
  Conclusion
  These results suggest that sensorimotor training program can be effective in improving movement control and pain relief in patients with CNSLBP. It may be warrant for prospective studies to consider the long term impacts of the sensorimotor training program on treatment of patients with CNSLBP within a large population size.
  Keywords: Low Back Pain, Movement, Physical Therapy Modalities, Pain, Exercise Therapy
 • Nahid Rahbar, Raheb Ghorbani Pages 574-580
  Introduction
  Anemia is considered to be one of the major public health problems, due to its effects on quality of life. Women at reproductive ages are among the risk groups who develop this condition. In postpartum, in opposite to the pregnancy, women have the lowest risk for iron deficiency. However, the observed prevalence of anemia in postpartum is higher than expected. Determining the prevalence of anemia, iron deficiency and postpartum iron deficiency anemia can help identifying the public health situation and adequacy of health care services.
  Material And Methods
  In this cross-sectional study, 207 women (Semnan, Iran) within 90 ± 20 days of postpartum were assessed. The hemoglobin (Hb< 12 gr/dl) indicated as anemia and serum ferritin (< 20 µg/l) as iron deficiency, while both of the two markers combined with other hematology indices such as MCHC<31%, MCH < 27, MCV < 80 were defined as iron deficiency anemia.
  Results
  Three months after delivery, the prevalence of anemia, iron deficiency and iron deficiency anemia were 6.3%, 8.2 % and 1.0 %, respectively. The prevalence of anemia and iron deficiency anemia had no significant relationship with age, type and frequency of deliveries and status of iron supplementation. However, there was a significant relationship between prevalence of iron deficiency and iron supplement reception (OR = 5.0, 95% CI: 1.1-23.5, P= 0.040), in the way that women who were not consuming iron pills were 5 times more at risk of developing iron deficiency in compare to those who were receiving them regularly.
  Conclusion
  The results showed that the prevalence of anemia, iron deficiency and iron deficiency anemia, 3 months after delivery are all in normal range in Semnan. Regarding the fact that lack of iron supplementation will increase the risk of iron deficiency, it is necessary to raise the community awareness about receiving iron supplements after delivery at the hospital and during regular follow ups at the health care centers.
  Keywords: Anemia, Iron Deficiency, Iron Deficiency Anemia, Postpartum
 • Sakineh Taherkhani, Reza Negarandeh, Masomeh Simbar, Fazlollah Ahmadi Pages 581-594
  Introduction
  The domestic violence against women has always been the serious cause of disability and even death among women. The coping behaviors with violence affect mental and physical health and are influenced by contextual factors. Identifying the contextual factors can facilitate designing context-based interventions. This study was conducted to identify contextual factors affecting women’s coping strategies with domestic violence.
  Materials And Methods
  The study was conducted using qualitative research approach. The participants were 24 married women were selected from parks, health centers and universities of Tehran, using purposive sampling method. Data were gathered from semi-structured interviews and analyzed using qualitative content analysis approach.
  Results
  The participants were between 22-72 years of age. The duration of their marriage ranged from 3 to 58 years. The participants’ levels of education were ranged from literate without a high school diploma certificate (12 participants) and with high school certificate (7 participants) to bachelor’s degree or higher (5 participants). All but six were housewives. The majority of participants had 1-2 children. The participants economic status was reported as; appropriate (8 participants), fairly appropriate (12 participants) or poor (4 participants).The contextual factors emerged from data analysis were included availability of resources, fears and worries, marital relationships, and being impressed by the environment. These factors were not only directing the coping strategies, also, were related to each other and changing with time.
  Conclusion
  The women coping strategies against domestic violence are influenced by the contextual factors. Therefore, changes in the contextual factors consequently were changing the way they were coping with domestic violence. Thus considering specific contextual factors would be helpful in designing proper interventions and supportive programs for victims of domestic violence.
  Keywords: Domestic Violence, Spouse Abuse, Qualitative Research, Iran
 • Nasrin Shirmohammadi, Abbas Moghimbeigi, Manoochehr Karami, Hossein Mahjub, Azam Sabouri Pages 595-602
  Introduction

  The identifying incidence rate trend of disease and its changes lead to update response of surveillance system. Syndromic surveillance system is based on the suspected cases, so it has high speed in detecting outbreaks. This study aimed to evaluate trend of fever and rash incidence rates and detect affecting factors.

  Materials And Methods

  This study was a retrospective cohort study and the data included the suspected measles cases in provinces of Iran in 1977-2012, which extracted from surveillance system of vaccine preventable diseases. We fitted Poisson and Negative-Binomial regression models with random effect. Modeling and inferences were based on a Bayesian algorithm. We used R and OpenBUGS software. The fitted models were compared based on Deviance and Chi-square goodness of fit statistics.

  Results

  Interaction effect between year and immunization campaign was statistically significant (95% CrI:1.083,1.737), after immunization campaign, trend was increasing. The variance of random component in model was statistically significant (95% CrI: 0.219,0.430). On the other hand, province-specific characterizes found affecting factor on suspected incidence rate.

  Conclusion

  In attention to increasing trend of this incidence in Iran, especially in recently years, and affecting of province-specific characterizes on suspected incidence rate, We found that more accurate control and improvement of quality vaccination is essential

  Keywords: Communicable Disease control, Measles, Regression analysis, Bayes Theorem
 • Mehdi Changizi, Mohsen Ebrahimi, Mohsen Avandi Pages 603-610
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the effect of acute supplementary consumption of coenzyme Q10 on serum creatine kinase (CK) and lactate dehydrogenase (LDH) after a session of resistance exercise in male college athletes.
  Materials And Methods
  Twenty male college athletes (mean age: 21±1.2 yr, weight:72 ± 8.1 kg, height: 177 ± 7.3 cm, body mass index: 23 ± 2.1 kg/m2), with at least six months exercise training in advance), were divided randomly into 'Q10 supplementation' and 'placebo' groups, randomly. Subjects received either of the following regimens, 120min prior to exercise; coenzyme Q10 (200 mg) or placebo (flour). All subjects performed a circular resistance exercise with 75% of one maximum repetition. CK and LDH concentrations were measured before supplementation and before and immediately after 24 and 48 hours resistance exercise.
  Results
  Results showed that CK concentration in Q10 group was significantly lower in the 3rd (Р=0.006) and 4th (Р=0.036) measurements, in comparison to placebo, while; changes in LDH did not show any significancy in all the measurements between the two groups (Р≤0.05).
  Conclusion
  In conclusion, acute supplementation of Q10 had beneficial reducing effects on the CK production and oxidative damage after resistance exercise in male college athletes.
  Keywords: Creatine Kinase, L, Lactate Dehydrogenase, Resistance Exercise
 • Esra Ghamari, Hakimeh Zali, Mostafa Rezaie Tavirani, Saeed Hesami Takalu, Fatemeh Goshadrou, Nayebali Ahmadi, Sara Zamaheni, Ali Rashidy, Pour Pages 611-620
  Introduction
  Alzheimer’s disease (AD) is one of the most common types of dementia. Studying the early stages of AD in human is not possible and thus, most studies are limited to post-mortem brain tissues. Therefore, studying the animal model of AD in order to understand the underlying mechanism and evaluate the molecular processes involved in human form of the disease is inevitable. In this study, with the help of proteomics and bioinformatics, we have studied the proteome of rat hippocampus after injection of Aβ(1-42) and analyzed the data with clustering method.
  Materials And Methods
  Proteins were extracted from the normal (N) and AD (A) subjects, whom have been injected with Aβ(1-42). Proteins were separated by two-dimensional electrophoresis. Gels were stained with Coomassie Brilliant Blue to visualize the protein spots. Proteins in two group samples were analyzed with bioinformatics software's and identified with mass Spectrometry.
  Results
  Bioinformatic analysis of two-dimensional electrophoretic gels indicated on the presence of 111 specific proteins belong to group N and 67 newly expressed proteins induced by Aβ(1-42) injection. Changes at the molecular level were statistically analyzed by several variables analysis method, such as clustering and groups of proteins with altered expression were categorized in metabolic and regulatory clusters.
  Conclusion
  identified proteins in rat hippocampus with AD were similar to human form of the disease. Despite the differences between the human and rat ADs, the study of AD can be established as a rat model of the disease. Injection of Aβ(1-42) had also reflected changes at the level of proteins, associated with changes in protein conformation occurring in the disease with some alteration in cellular mechanism.
  Keywords: Alzheimer Disease, Clustering Analysis, Proteomics, Amyloid beta, Peptides
 • Sayyed Alireza Talaei, Abolfazl Azami, Mahmoud Salami Pages 621-627
  Introduction
  Visual deprivation during critical period of brain development inhibits the GABAergic system growth and completion in visual cortex. Because parts of visual signals are transferred to hippocampus through the visual cortex, the aim of this experiment was to study the effects of visual deprivation during critical period of brain development on expression of Glutamic Acid Decarboxylase enzyme in rats’ hippocampus.
  Materials And Methods
  This study was carried on 2 groups (n=36) of male rats kept in standard 12 hour light/dark cycle (Light reared, LR) or in complete darkness (Dark reared, DR). Each group, in turn, was divided into 3 aged-based subgroups of 2, 4 and 6 weeks old rats. Using RT-PCR and Western Blot techniques, expression of both isoforms of Glutamic Acid Decarboxylase enzyme were investigated in hippocampus.
  Results
  Relative expression of mRNA and protein of GAD65 and GAD67 enzymes increased in the LR animals, time dependently. However, although the expression of both enzymes increased in the DR animals by aging, but, the expression was much lower in compare to the LR rats.
  Conclusion
  Visual deprivation during critical period of brain development inhibits the expression of GAD65 and GAD67 enzymes in rat hippocampus and delays GABAergic system development.
  Keywords: Visual Perception, Sensory Deprivation, Critical Period, Hippocampus, Glutamate Decarboxylase, Rats
 • Seyed Mohammad Moazzeni, Bizhan Sadighi, Moghaddam Pages 628-635
  Introduction
  One of the common causes of recurrent spontaneous abortion is interference of immunological factors. Administration of cyclosporine, as an immunosuppressive drug, has reportedly reduc the rate of abortion in abortion-prone model of mice CBA/J mated DBA/2 male mice. On the other hand, asymmetric antibodies and TGF-β1 have been considered as an important factor in successful pregnancy outcomes. Intravaginal administration of TGF-β has also been reported to reduce the resorption rate in the same mouse model. In this study, the immunomodulatory effects of cyclosporine on serum level of asymmetric antibodies (AAbs) and T cell growth factor beta (TGF-β1) were investigated.
  Material And Methods
  Female CBA/J mice were mated with male DBA/2. The pregnant females were divided into two groups: 1- test group; received intraperitoneal injection of 1mg/kg cyclosporine (n=7), 2- control group; received intraperitoneal injection of Phosphate Buffered Saline (PBS) (n=7). Both groups received treatments on the 5th day of pregnancy. Serum samples were collected on the 13.5th day of pregnancy, when the percentage of abortion was also calculated.
  Results
  The percentage of AAbs and abortion rate were significantly reduced in cyclosporine group (P<0.05, for both variables), while the serum levels of TGF-β1 did not show significant difference between groups (P>0.05).
  Conclusion
  Our study showed that despite the significant reduction in percentage of AAbs and no significant difference in serum level of TGF-β1, the abortion rate was markedly reduced in cyclosporine group. So other mechanisms of immunomodulation and reduction of abortion rate except asymmetric antibodies and TGF-β1 should be involved in this mouse model following cyclosporine administration.
  Keywords: Recurrent Spontaneous Abortion, Asymmetric Antibodies, Cyclosporine
 • Zohre Delshadian, Reza Mohammadi, Saeedeh Cheledavan, Mehdi Shadnoush, Elahe Ahmadi, Amir Mohammad Mortazavian Pages 636-647
  Introduction
  Viability of probiotic microorganisms in the final product is the most important qualitative parameter which is affected by many factors, including type of starter calture, pH, acidity, redox potential, incubation temperature and refrigerating temperature and time. In this study, the combined effects of three important factors including; type of starter calture, incubation temperature and final pH of fermentation on viability of two probiotic species; Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis and also the biochemical and sensory characteristics of their product, doogh, were investigated.
  Materials And Methods
  Different treatments of probiotic Doogh were prepared with yoghurt starter culture and two probiotic strains; Lactobacillus acidophilus La-5 (A) and Bifidobacterium lactis Bb-12 (B) using reconstituted skim milk powder with 6% of nonfat solid milk by incubating at 38°C or 44°C until pH 4.0 or 4.5 and keeping in 4°C or 8°C storage temperature for 21 days. The count of probiotic bacteria and biochemical characteristics were performed during fermentation and over the refrigerating period. The sensory attributes of treatments were determined at the end of fermentation and refrigeration.
  Results
  In general, the greatest drop in mean pH rate, increase in mean acidity rate, increase in mean redox potential rate and shortest incubation time were observed in treatments with incubation in 44°C and final pH of 4.5. Among the selected treatments regarding the taste acceptance, ABY3-38-4.5 treatment revealed the greatest viability of the two probiotic bacteria in both storage temperature of 4°C and 8°C. After 21 days of refrigeration, ABY1-38°C-4.0 and ABY2-38°C-4.0 achieved the highest and lowest total acceptance scores, respectively.
  Conclusion
  All of the variables in this research significantly affected the qualitative properties of probiotic yogurt. Either the fermentation temperature of 38°C (in spite of need for prolonged fermentation) or the final pH of 4.5 resulted in increased viability of the probiotics, although the final pH of 4 resulted in better sensory evaluation.
  Keywords: Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Lactis, Probiotic
 • Rasool Momenzadeh, Mohammad Malakootian, Kamyar Yaghmaeian Pages 648-654
  Introduction

  The over use of surfactants, detergents and their draining have always been a problem for preserving water resources. Surfactants’ physical and chemical properties, especially their poor biodegradability, made them resistant to biological treatments. The aim of the present study was to assess the efficiency of titanium dioxide photocatalytic activity in removing anionic surfactant from the sewage water.

  Materials And Methods

  The research was performed using a Basic – applied method. The batch experiment was conducted by using a Photocatalytic reactor in the Environmental Health Research Center, Kerman University within the period of October – December 2013. The Performance of photo catalysis for the removal of anionic surfactant was assessed with variables such as, nano particles (0.25-1.5 g/L), PH (5-7-9), surfactant concentration, and UV irradiation time. Premiere experiments were conducted on synthetic wastewater and under the optimal condition they were continued with samples of real solutions. Surfactant was measured by spectrophotometer.

  Results

  The maximum removal efficiency (95 %) was achieved with synthetic solution under the optimal conditions of pH =5, nano particle 0.75g/L, initial concentration of surfactant 100mg/L and 60min exposure time. The activity process followed Langmuir - Hinshelwood kinetics. The removal process with real solutions (wastewater beverage chime) failed to 74% under the optimal conditions.

  Conclusion

  Study showed the high efficiency of photocatalytic processing for the removal of soluble synthetic anionic surfactant under optimal conditions. The efficiency was much lower when used with real-solutions and high anionic surfactant concentrations

  Keywords: Sodium Dodecyl Sulfate, Titanium, Photochemistry, Wastewater