ارتباط وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه

 بررسی عوامل اثرگذار بر وضعیت تحصیلی دانشجویان که به عنوان مهم‌ترین افراد یک جامعه به شمار می‌روند، اهمیت بسیاری دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

روش‌‌ها

 پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر در ارتباط با 231 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک، بهزیستی روان‌شناختی ریف (Reef)، حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (Sherbourne و Stewart) و رضایت از زندگی داینر (Diener) جمع‌آوری شدند. شایان ذکر است که به منظور سنجش وضعیت تحصیلی دانشجویان از معدل کل سه ترم اخیر آن‌ها استفاده گردید.   

یافته‌ها

نتایج نشان دادند که بین نمره رضایت از زندگی، بهزیستی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین، نتایج آنالیز رگرسیون خطی چندگانه حاکی از آن بودند که از بین متغیرهای مورد نظر به ترتیب رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی، بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ها برای وضعیت تحصیلی دانشجویان بوده‌اند.

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج به‌ دست آمده می‌توان گفت که وضعیت تحصیلی دانشجویان از رضایت از زندگی خود و حمایت اجتماعی افراد مرتبط با آن‌ها متاثر می‌باشد. در این راستا پیشنهاد می‌شود در برنامه آموزشی دانشجویان به مبحث رضایت از زندگی پرداخته شود و شیوه‌های جلب حمایت اجتماعی به شکل صحیح به آن‌ها آموزش داده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
122 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053860 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.