فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - پیاپی 49 (پاییز 1398)
 • پیاپی 49 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا احتشام راثی، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده *، عمار فیضی صفحات 1-18

  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تامین تاب‌آور صنایع خودروسازی ایران با تکنیک دلفی فازی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی هریک با تکنیک بهترین - بدترین و ارزیابی و رتبه‌بندی صنایع ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در خصوص میزان عملکرد بهره‌گیری از تاب‌آوری در زنجیره تامین خود با تکنیک‌های مپک و کوالیفلیکس و تجمیع نتایج با تکنیک بردا می‌باشد. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 10 نفر از مدیران ارشد حوزه لجستیک در شرکت‌های خودروسازی تشکیل‌ می‌دهند. نتایج حاصل از غربال‌سازی مولفه‌ها با دلفی فازی نشان داد، الگوی بومی در شش بعد و چهل و دو شاخص شناسایی شدند. نتایج حاصل از وزن‌دهی به ابعاد تاب‌آوری زنجیره تامین با تکنیک بهترین - بدترین نشان‌ داد، بعد مدیریت جهادی مهم‌ترین بعد تاب‌آوری زنجیره تامین و بلوغ شایستگی رتبه دوم و چابکی، افزونگی، انعطاف‌پذیری و فرهنگ مدیریت ریسک به ترتیب رتبه‌های سوم تا ششم را کسب نمودند. همچنین شاخص‌های هر بعد نیز وزن‌دهی و رتبه‌بندی شدند. سپس شرکت‌های خودروسازی با مدل پیشنهادی ارزیابی و با تکنیک‌های مپک و کوالیفلیکس رتبه‌بندی گردیدند. نتایج حاصل از تجمیع تکنیک‌ها با روش بردا نشان داد؛ ایران‌خودرو رتبه اول؛ سایپا رتبه دوم و پارس‌خودرو رتبه سوم را ازنظر میزان بهره‌مندی از تاب‌آوری زنجیره تامین کسب نمودند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، تاب آوری، روش بهترین- بدترین (BWM)، روش تصمیم-گیری چند شاخصه مقایسه ای (MAPPAC)، تکنیک QUALIFLEX
 • سید محمدرضا ابوالبقایی، داود محمدی تبار *، صدیق رئیسی صفحات 19-33

  برنامه ریزی نگهداری و تعمیر (نت) ماشین‌آلات کارخانه یکی از ابزار مهم در کاهش هزینه‌های عملیاتی است؛ مدیریت کنترل موجودی قطعات یدکی نقش پررنگی در عملکرد سیاست های نت دارد. در این تحقیق مدلسازی یکپارچه موجودی قطعات یدکی و برنامه‌ریزی نت جهت تعیین سطح بیشینه موجودی و دوره بازپرسازی در سیستم (S,T) به همراه تعیین زمان بهینه تعویض پیشگیرانه ارائه می شود. مجموع هزینه‌های مرتبط با نظام نت، نظیر هزینه سفارش دوره ای و اضطراری و هزینه‌های امور بازرسی و تعمیرات در تابع هدف مدل کمینه می شوند. برای نشان دادن توانمندی و کارایی مدل، نتایج مطالعه موردی در خطوط پیش رنگ یک شرکت خودروسازی برای تعیین سیاست‌های مدیریت موجودی قطعه ای پرمصرف و بحرانی پیاده‌سازی شده‌است. همچنین به‌منظور تحلیل پایداری نتایج تحقیق، حساسیت نتایج به تغییرات پارامترهای ورودی بررسی‌ شده‌است. براساس نتایج، هزینه کل متاثر از نرخ خرابی، مدت‌زمان تامین قطعه و هزینه تعویض قطعات معیوب است و در این خصوص بیشترین حساسیت را به مقادیر نرخ خرابی و مدت‌زمان تامین قطعه دارد. استفاده از نتایج تحقیق در مواردی که نرخ خرابی نسبتا ثابت است توصیه می‌شود.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی نت، کنترل موجودی، قطعات یدکی، فرآیند پواسان
 • علی آذری، عیسی نخعی کمال آبادی، سمیه علوی * صفحات 34-52

  تحقق اهداف استراتژیک، شرط لازم برای رسیدن ‌به چشم‌انداز است. از آنجا که بحث اولویت بندی در تمامی سیستم‌های استراتژیک اهمیت دارد، باید در مرحله اول اولویت‌ها مشخص باشند تا بتوان برخی اهداف را به نفع برخی دیگر کنار گذاشت و سپس در مرحله دوم موانع پیش‌روی این اهداف را بررسی و سپس جهت رفع این موانع راهکارهایی ارائه نمود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و الویت بندی اهداف استراتژیک بر اساس وجوه کارت امتیازی متوازن در شرکت‌ خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع پیاده سازی آنها صورت پذیرفته است. در مرحله اول اهداف با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره AHP وزن‌دهی و اولویت‌بندی شدند. نتایج نشان داد که در میان شاخص‌های ارزیابی عملکرد، منظر فرآیندهای داخلی در اولویت اول و مناظر مشتری، رشد و یادگیری، و مالی به ترتیب در اولویت‌های بعدی قراردارد. نتایج حاصل از رتبه بندی واحدهای مختلف شرکت با استفاده از روش تاپسیس بیان می‌کند واحد تعمیرات ابزار‌دقیق دارای رتبه اول و پس از آن واحد تعمیرات خط و واحد تعمیرات مکانیک به ترتیب دارای رتبه دوم و سوم هستند. در پایان یک مدل پویایی سیستم ترسیم گردید و متغیرهای کلیدی در یک بازه زمانی 60 ساله مورد شبیه‌سازی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: کارت امتیازی متوازن، تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس، پویایی سیستم، اهداف استراتژیک
 • رضا سلیمانی دامنه * صفحات 53-72

  تحلیل پوششی داده‌ها به دلیل عدم نیاز به تابع تولید، از زمان ارائه موردتوجه محققین جهت ارزیابی عملکرد بوده است. اما مدل‌های اولیه تحلیل پوششی داده‌ها جهت بررسی ساختار درونی واحدها ناتوان هستند و دیدگاه جعبه سیاه دارند. از جمله متداول‌ترین ساختارهای شبکه‌ای، دومرحله‌ای متوالی است. مدل‌های موجود جهت ارزیابی این ساختار عمدتا دارای رویکرد تجزیه می‌باشند، به عبارت دیگر اولویت آن‌ها کارایی کل است و از تجزیه کارایی کل، کارایی مراحل بدست می‌آید. در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل چندهدفه مضربی که همزمان کارایی کل و کارایی مراحل را مدنظر قرار می‌دهد توسعه داده شود. همچنین برای حالت جواب چندگانه، مدل‌هایی جهت محاسبه کارایی‌ها ارائه و اثبات شد که در تمامی مدل‌ها نمرات کارایی بین صفر تا یک می‌شود و تنها در صورتی یک واحد کارای شبکه‌ای می‌شود که در هر دومرحله کارا باشد. مدل‌های توسعه‌داده شده به ساختار دومرحله‌ای با ورودی و خروجی مازاد نیز تعمیم داده شد. از مدل ارائه شده در یک مثال کاربردی استفاده شد و نتایج نشان داد که مدل موجود نسبت به مدل‌های سنتی ارزیابی واقع‌بینانه‌تری انجام می‌دهد.

  کلیدواژگان: ساختارهای شبکه ای، مدلی های مضربی، تحلیل پوششی داده های شبکه ای، واحدهای تصمیم گیرنده
 • لیلا عرب، سید محمدرضا داودی * صفحات 73-94

  مدیریت‌زنجیره‌تامین، فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل کارآمد جریان مواد‌اولیه، موجودی‌های در جریان ساخت، محصولات‌نهایی و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن از تامین مواد اولیه تا تحویل به مصرف کننده نهایی می‌باشد. هدف این تحقیق طراحی یک مدل زنجیره‌تامین حلقه‌بسته در شرایط عدم‌اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای در شرکت خودرنگ می باشد تا با تاثیرآن بر روندتولید و توزیع، برلزوم شناخت هرچه بیشتر این مفهوم و جایگاهی که می‌تواند در توسعه شرکت خودرنگ داشته باشد تاکیدکند. در این تحقیق پس ازجمع‌آوری اطلاعات ومشاوره با کارشناسان شرکت خودرنگ، تا حد امکان بدون لطمه‌زدن به اصل داده‌ها مدل ساده‌سازی گردید و با استفاده ازتکنیک‌های برنامه‌ریزی غیرخطی ، شبکه‌های‌عصبی و با نرم‌افزار‌های متلب و گمز کدگذاری گردید. نتایج این پژوهش در یک محیط بسته و بدون دخالت متغیرهای خارج از مدل، در شرکت خودرنگ نشان می‌دهد مدیران این شرکت توانسته‌اند با پیاده‌سازی معیارهای مربوط به زنجیره‌تامین حلقه‌بسته وپیش‌بینی میزان تقاضا و برگشت محصول، رضایت مشتریان و تامین‌کنندگان عمده خود را فراهم سازند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین حلقه بسته، لجستیک، عدم قطعیت، شبکه عصبی
 • عبدالله امیری، پرویز سعیدی*، فرشید پورشهابی صفحات 95-114

  بحران مالی و عدم توفیق مدیران شرکت ها، همواره برای محققان مشکلی در خور تامل بوده که به فکر یافتن روش هایی جهت پیش بینی آن و بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی باشند. پدیده ریسک نیز یکی از کلیدی ترین مشخصه های شکل گیری تصمیم در حوزه سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی است. در این راستا ضرورت شناسایی بحران مالی و بررسی اثر متغیر های مختلف بر معیارهای ریسک و عملکرد برجسته می گردد. جامعه آماری پژوهش شرکت های بورس تهران در بازه زمانی 1394-1384 می باشد. در این پژوهش، نخست، شرکت های عضو نمونه آماری از روش حذفی انتخاب شدند. برای شناسایی شرکت های بحران زده از Z-score Toffler استفاده شد. سپس تفکیک شرکت ها با استفاده از الگوی جریانات نقدی دیکینسون(2005) صورت گرفته، پس از آن اثر دوره های مختلف چرخه عمر در هر مرحله بررسی شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی و روش رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق نرم افزار Eviews9 می باشد. نتایج حاصل از آزمون 406 سال - شرکت نشان می دهد که تاثیر دوره های مختلف چرخه عمر بر مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد تفاوت معنی داری دارند. تاثیر دوره های تولد و افول نسبت به سایر دوره ها بیشتر است. همچنین قدرت توضیحی فزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنی داری دارند. بیشترین توان توضیحی مربوط به دوره افول می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر بحران مالی در دوره های مختلف چرخه عمر با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: بازده، بحران مالی، چرخه عمر، ریسک، Z تافلر
 • حمید جولایی، عادل صلواتی*، کیومرث احمدی، عطاالله محمدی صفحات 115-132

  در نگرش نوین،مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری جهت اجرای استراتژی ها،خط مشی ها و تحقق اهداف سازمانی در مسیر حکمرانی خوب است.تحمیل ناخواسته پارادایم حکمرانی خوب بر بخش دولتی،ضرورت وجود الگویی،که نظام مدیریت عملکرد را همسو با این شاخص ها کارا و اثربخش سازد را به خوبی نمایان می سازد.هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوب نظام مدیریت عملکرد بر مبنای مولفه های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی است. رویکرد پژوهش، روش ترکیبی و از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی به منظور تایید مدل از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری، خبرگان دانشگاهی و حسابرسان دیوان محاسبات می باشند. در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی نیز جامعه آماری مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات بودند که با استفاده از فرمول کوکران 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این تحقیق مدل مدیریت عملکرد سلوما به عنوان مبنا بررسی و ارزیابی شد و درنهایت سطح نهادینگی ارزش ها به عنوان نتیجه کلی تحقیق به چارچوب اضافه و مدل نهایی ارائه گردید. یافته های تحقیق مبین تایید تمامی مولفه های احصائی سطوح راهبردی، عملیاتی، منابع انسانی و سطح نهادینگی ارزش های مدیریت عملکرد به عنوان متغیرهای حائز اهمیت و تاثیرگذار در ارائه چارچوب نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر حکمرانی خوب است. نتایج بارهای عاملی بزرگ تر از 5/. درصد به دست آمده در حالت استاندارد و قدر مطلق آماره t و همچنین معیار GOF=./69 نشان از تایید روابط و برازش قوی مدل نهائی است.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، دیوان محاسبات، مدیریت عملکرد، نهادینگی ارزش ها
 • حسین کاربخش راوری*، سنجر سلاجقه، ایوب شیخی صفحات 133-146
  تصمیم گیری دقیق برای انتخاب پیمانکاران در راستای مدیریت یک پروژه، از مهمترین عوامل موفقیت و افزایش بهره وری یک پروژه می باشد. به نحویکه استخراج یک مدل کاربردی از مجموعه عوامل موثر بر انتخاب پیمانکاران، می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد پروژه داشته باشد، بنابراین، ارائه مدل مذکور، هدف اصلی این تحقیق بنیادین - کاربردی می باشد. رویکرد این تحقیق، تلفیق پژوهش های کیفی وکمی بوده وجامعه آماری آن، خبرگان مدیریت پروژه می باشند. درگام نخست ساختار مدل، با تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از رویکرد تئوری داده بنیاد، شکل گرفته است. درگام بعدی جهت آزمودن مدل مفهومی تحقیق و فرضیه ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با استفاده از متد حداقل مربعات جزئی استفاده شده و پردازش داده های تحقیق به کمک نرمافزار اسمارت پی ال اس انجام گردیده است. در گام آخر جهت بهبود و کاربردی کردن مدل، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن معیارها سنجش شده و اولویت بندی آنها تعیین گردیده است. درنهایت با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، یک نمونه کاربردی از انتخاب پیمانکار، پیاده سازی شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد؛ برای انتخاب کارآ یک پیمانکار، می توان بااستفاده از مدل ارائه شده و براساس ضرایب تعیین شده و اولویت بندی زیرمعیارهای توانمندی رفتاری و فنی، امکانات شرکت واهداف برونسپاری ، به شرایط تصمصیم گیری مطلوبی دست یافت.
  کلیدواژگان: انتخاب پیمانکار، اولویت بندی، نظریه داده بنیاد، تصمیم گیری چندمعیاره
|
 • Reza Ehtesham Rasi, zeynolabdin Aminisabegh, Ehsan Sadeh *, Ammar Feyzi Pages 1-18

  The present study aimed to identify components of resistance economy index in the resilient supply chain of automotive industry in Iran by fuzzy Delphi technique, weight and prioritize them through the Best-Worst Method (BWM), and assess and rank Iran Khodro, Saipa and Pars Khodro Industrial Groups for their performance of using the resilience in supply chains through MAPPAC and QUALIFLEX techniques, and finally aggregate results by Borda technique. The present statistical sample and population consisted of 10 logistics senior managers in automotive companies. Results of screening strategies by a fuzzy Delphi method indicated that a native model had six dimensions and forty-two indices. According to results of weighting supply chain resilience strategy dimensions by the BWM, the Jahadi management was the most important dimension of the supply chain resilience, and then the merit maturity was put in the second place, and the agility, redundancy, flexibility and risk management culture were ranked third to sixth respectively. Indices of each dimension were also weighted and ranked. The automotive companies were then evaluated by the proposed model and through MAPPAC and QUALIFLEX techniques.The results of the techniquies integration by Borda method showed up, Iran Khodro got the first rank; Saipa got the second rank and Pars Khodro got the third rank in terms of supply chain resilience.

  Keywords: Supply Chain, Resilient, Best-Worst Method (BWM), Multicriterion Analysis of Preferences by menas of Pairwise Actions, Criterion comparisons (MAPPC), QUALIFLEX techniques
 • seyd Mohammad reza aboalaghaey, Davood Mohammaditabar *, Sadigh Raissi Pages 19-33

  Carrying out maintenance planning for machine tools is one of the critical factors in reducing operating costs. Inventory management is a key element on the performance of the maintenance policy. Through current research, an integrated inventory control of spare parts and maintenance scheduling is proposed to determine the maximum inventory level as well replenishment cycle (S,T), along with the determination of the optimal preventive maintenance period. The total cost associated with the maintenance system, such as the cost of periodical and emergency orders and the costs of inspections and repairs are minimized via the model objective function. To illustrate the capability and performance of the model, the results of applying the model into a case study is reported in an automotive pre-paint line for determining inventory control policies of a critical item. In addition, in order to analyze the stability of the results, the sensitivity of the variables to the changes in input parameters has been investigated. Based on the results, the total cost is affected by the failure rate, the lead time period, and the cost of replacing defective items. In this regard, the system is more sensitive to failure rate and the lead time. In the case of constant failure rates, applying the proposed method might be successful.

  Keywords: Inventory control, Maintenance Scheduling, Poisson Process, Reliability Centered Maintenance (RCM), Spare Parts
 • Ali Azari, Isa Nakhai, Somaieh Alavi * Pages 34-52

  Achieving strategic goals is a prerequisite for reaching out to the prospect. Since prioritization is important in all strategic systems, the priorities in the first phase must be cleared in order to exclude some goals in favor of others, and then in the second stage, the obstacles to the progress of these goals are examined and then Solutions to address these barriers. The purpose of this study was to identify and prioritize strategic objectives based on balanced scorecard funds in the Isfahan oil and gas pipeline company and provide solutions to remove barriers to their implementation. In the first stage, the goals were weighed and prioritized by multi-criteria AHP decision-making methods. The results showed that among the indicators of performance evaluation, the landscape of internal processes in the first priority and customer landscape, growth and learning, and finance are in the next order, respectively. The results of the ranking of different units of the company using the Topsis method indicate that the Repairs Unit has the first rank, and then the line repair and mechanical repair department respectively ranked second and third respectively. At the end, a system dynamics model was mapped and key variables were simulated in a 60-year period.

  Keywords: Analytical Network Process, Balanced Scorecard, TOPSIS, System Dynamics, Strategic Goals
 • Reza Soleymani Damaneh * Pages 53-72

  Data envelopment analysis has been in the center of attention due to independency of the production function. But the initial models of data envelopment analysis are incapable of examining the internal structure of the units and have a black-box view. One of the most common network structures is consecutive two-staged structure. Available models for evaluating this structure are mainly based on the decomposition approach, in other words, their priority is overall efficiency, and the efficiency of the stages is obtained by decomposing the total efficiency. In this paper, an attempt is made to develop a multivariate model that simultaneously considers the overall efficiency and efficiency of the stages. In addition, for multi-response mode, the models were developed to calculate the efficiencies and it was proved that in all models, efficiency scores range from zero to one, and a unit is efficient if only it is efficient in both stages. The presented models were used in an applied example and the results showed that the existing model performed more realistic evaluation than traditional models.

  Keywords: Network Structures, Multiplier Models, Network DEA, DMUs
 • Laila Arab, sayyed mohammad reza davoodi * Pages 73-94

  The management of the supply chain is the process of planning, implementing and controlling the flow of raw material, inventory in the course of construction, final products, as well as the flow of related information from the supply of raw materials up to delivery to the final consumer. The purpose of this study is to design a closed-loop supply chain in uncertainty conditions taking into account the intermediary warehouses in the khodrang company. so that its impact on the process of production and distribution, Berlzom recognizes as much of this concept and position as can be found in Enhance the development of khodrang company. In this research after collecting information and consulting with experts of the company, the model was simplified as much as possible without damaging the data principle. Using the nonlinear programming and neural networks and with the software Metalb and Gram coding. The results of this research in a closed environment without the involvement of external variables in the company itself show that the managers of this company have been able to implement the criteria and indicators related to the ring chain and the Nasal demand and product return levels provide the satisfaction of their major customers and suppliers.

  Keywords: Closed Loop Chain, Logistics, Uncertainty, Neural network
 • Abdollah Amiri, Parviz Saeidi *, Farshid Pourshahabi Pages 95-114

  The financial crisis and failure of corporate managers always have been a problem for researchers to think of finding ways to predict and improve the status of firms. The risk phenomenon is one of the most important characteristics of decision formation in the field of investment, financial markets and economic activities. The statistical population of the research is the listed companies of Tehran Stock Exchange during the period of 2005-2015. In this regard, the necessity of identifying the financial crisis and examining the effect of different variables on risk and performance measures are highlighted. In this research, first, the statistical sample companies were selected from the elimination method Z - Toffler was used to identify the crisis companies then, the separation of firms to stages were performed using the model of Dickinson cash flows (2005), followed by different periods of life cycle on risk and performance measures in each stage. In order to test the hypotheses, the combination of mixed data and Logit regression method has been used. The software used in this research is Eviews9. The results of the 406 Samples test show that the impact of different periods of life cycle on risk and performance measures has significant differences with one another. The effects of birth and decay periods are higher than those of other periods. Also, the increasing explanatory power of risk measures in different stages of life cycle are significantly different. The maximum explanatory power is related to the decline period

  Keywords: Return, financial crisis, Life Cycle, Risk, Z – Toffler
 • Hamid Julaei, Adel Salavati *, Kiomars Ahmadi, Ataullah Mohammadi Pages 115-132

  In the new approach, performance management is a tool for implementing strategies, policies, and organizational goals in a good governance path. The main purpose of this research is to provide a performance management framework based on the components of good governance in public organizations. The research is mixed and exploratory in terms of approach. In the qualitative part, the Delphi technique and in the quantitative part, the structural equation method is used to confirm the model. The statistical population is academic experts and auditors of the accounting court. In the qualitative part, 10 academic experts and in the quantitative part, the statistical population was the managers and auditors of the Computing Court. Using the Cochran formula 140 people were selected as the sample. In this research, the model of performance management as a baseline was evaluated and finally, the level of institutionalization of values was added to the overall framework and final model as the overall result of the research. The findings of the study confirm all the components of strategic, operational, human resources and institutional level of performance management values as important and influential variables in presenting a good governance based performance management framework. The percentages obtained in standard and absolute values of the t-statistic as well as the GOF = 0/69 indicate confirmation of the robustness of the final model.

  Keywords: Good governance, Supreme Audit court, Performance Management, Institutionalization of Values
 • HOSEIN KARBAKHSH RAVARI *, Sanjar Salajegheh, Ayyub Sheikhi Pages 133-146
  Accurate decision making for selecting contractors in order to manage a project is one of the most important factors of success and enhancing productivity of a project. So, extracting a practical model from the set of factors affecting the selection of contractors can play an important role in improving the project performance, therefore, providing the proposed model is the main objective of this fundamental-applied research. The approach of this research is the integration of the qualitative and quantitative research and the statistical community are the experts of project management. At first, the model structure has been explained by analysis of data collected from the fundamental data theory approach. In the next step to test the conceptual model of research and hypothesis, the method of confirmatory factor analysis and structural equations based on variance was used using partial least squares method and data processing was performed using SMART PLS software. In the last step, to improve and applicability of the model, fuzzy analytic hierarchy technique, the weight of the criteria has been measured and prioritized .Finally, using fuzzy TOPSIS technique, an applied sample of contractor selection has been implemented. The results show that for the efficient selection of a contractor, by using a proposed model based on the determined coefficients and prioritize the sub-criteria of behavioral and technical capability, the company's capabilities and outsourcing goals, the achieving of optimal decision-making conditions is possible.
  Keywords: Selecting contractor, prioritization, Grounded Theory, MCDM