فهرست مطالب

پژوهشنامه عرفان - سال پانزدهم شماره 28 (بهار و تابستان 1402)
 • سال پانزدهم شماره 28 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد خدادادی*، سلمان الواری صفحات 1-25

  عمادالدین نسیمی، شاعر و عارف برجسته قرن هشتم و نهم هجری، بیشتر به عنوان یک عارف پیرو طریقت حروفیه شناخته می شود و در اکثر قریب به اتفاق پژوهش هایی که در حوزه عرفان اسلامی و تاریخ ادبیات عرفانی صورت گرفته است، از او به عنوان یک عارف حروفی نام برده شده است. این در حالی است که با رجوع به دیوان اشعار فارسی او -که ملاک اصلی پژوهش حاضر است- در می یابیم که نسیمی، چه در حوزه مباحث کلامی و چه در حوزه موضوعات عرفانی، به صورت روشن و آشکار، تحت تاثیر تعالیم مذهب تشیع دوازده امامی قرار دارد. نسیمی در حوزه مباحث کلامی، قایل به جانشینی بلافصل امام علی(ع) بعد از حضرت رسول(ص) و عصمت ایمه دوازده گانه(س) و چهارده معصوم است. همچنین مطابق با نظریات شیعیان امامیه، معتقد به مباحثی همچون توسل، شفاعت، تولی، تبری و مهدویت است. علاوه بر این، همچون عارفان شیعه دوازده امامی، مباحثی چون نخستین تجلی و علت آفرینش بودن ایمه اطهار(س)، مقام مظهریت اسماء و صفات ایمه(س)، و همچنین علم لدنی ایشان را پذیرفته و بیان داشته است. اگرچه در گرایش عمادالدین نسیمی به طریقت حروفیه تردیدی وجود ندارد، اما به نظر می رسد که بر اساس نتایج پژوهش حاضر، قبل از این که او را حروفی یا منتسب به هر طریقت عرفانی دیگر بنامیم، شایسته است که او را شاعری مسلمان و از معتقدان به مذهب تشیع دوازده امامی بدانیم. البته این گرایش به «مذهب تشیع»، تعارضی با «مکتب سلوکی» او ایجاد نکرده است.

  کلیدواژگان: عمادالدین نسیمی، حروفیه، تشیع امامیه، عرفان شیعی، دیوان فارسی نسیمی
 • رضا الهی منش* صفحات 27-47

   انسان کامل، همان عالیترین تجلی الهی است که به مقام خلافت الهی برای هدایت انسان ها به مسیر کمال هدایت، دست یافته است. او ظهور رحمت واسعه الهی است که در تمام حقایق عالم کبیر و جهان خلقی بسط یافته و موجب پیدایش، بقاء وتکامل موجودات است و خداوند او را مظهر اسماء و واسطه فیض و فعل خود قرارداده است. انسان کامل مظهر اسم "هادی" خداوندی است. از اینرو، هدایت فقط به دست او صورت می پذیرد.
    این مقاله که به صورت توصیفی _ تحلیلی نگارش شده، با استفاده از روایات امام باقر(ع) به مهمترین نقش انسان کامل، یعنی هدایت تشریعی و تکوینی سالک به سوی کمال مطلق می پردازد
   یافته های تحقیق نشان می دهد که جایگاه انسان کامل و مقام ولایت، حاصل شهود فناء تام اراده، علم و ذات خود و همه هستی در اراده، علم و ذات حق است و اصل این فناء تام برای "حقیقت محمدیه" محقق است. عالی ترین تجلی حقیقت محمدیه در ولایت علی (ع) و اولاد طاهرین ایشان است، که همانا این ولایت "صراط مستقیم" و اساس تمام نبوت ها و رسالت هاست. از نگاه امام باقر(ع) انسان کامل همان اراده، علم و کمالات بروز یافته الهی است که به خلافت از خداوند در هستی، رتق و فتق امور می نماید. و هدایت به سوی حق مهمترین مسیولیت است که منحصرا در اختیار اوست زیرا او حقیقت "صراط مستقیم" است. "اهدناالصراط المستقیم" (الحمد/6). از اینرو،  اولین و  آخرین فرد به وسیله او هدایت می شود. حقیقت انسان کامل یک حقیقت واحد است که در هر عصری به مقتضای همان عصر جلوه می کند. اعتقاد و ایمان به یکسانی ایمه از کمالات دین و اطاعت از آن ها، اطاعت از پیامبر و خداست.

  کلیدواژگان: امام باقر(ع)، انسان کامل، خلافت الهی، هدایت تشریعی و تکوینی، سلوک
 • محمدرسول ایمانی خوشخو*، بابک ذرات نوری صفحات 49-72

  آشنایی چهره های شاخص تصوف با آموزه های شرقی به ویژه یگه کلاسیک هندویی از نکات مهم در تاریخ تصوف اسلامی است که خود دلیلی بر غیربومی انگاشتن خاستگاه عرفان اسلامی در نزد برخی مستشرقین نیز شده است. در این نوشتار پس از اشاره به مکتب یگه و نیز نحوه حضور تصوف اسلامی در هند، مکتوبات و ملفوظات برخی از چهره های شاخص تصوف اسلامی که به آموزه های هندویی به طور عام و یگه کلاسیک به طور خاص اشاراتی داشته اند و یا به ترجمه و شرح آن پرداخته اند بررسی شده و نحوه معرفی یگه کلاسیک توسط ایشان به جهان اسلام ارزیابی شده است. در نتیجه بررسی به عمل آمده مشخص گردید که هم اصلی ایشان بر انتقال عریان یگه نبوده و ضمن اینکه سعی کرده   اند شناخت دقیقی از آن به دست آورند کوشیده اند آن را در قالب مفاهیمی که در جهان اسلام قابل فهم است منتقل کنند. این یافته خود می تواند تاییدی بر نظریه ای باشد که اهتمام دانشمندان اسلامی در دوره میانه بر شرح منابع ملل دیگر را بیش از ترجمه آثار می داند.

  کلیدواژگان: یوگا، یگه، یگه ی کلاسیک، یگه ی پتنجلی، تصوف، عرفان
 • محمد بیدخونی، حسین آقاحسینی* صفحات 73-96

  کتاب مفتاح الفتوح از جمله مهم ترین آثار شیخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعدالله ترک بخاری دهلوی(958 -1052) ملقب به محدث دهلوی، عالم حدیث، محقق، مورخ و از عارفان شبه قاره هند در اواخر قرن دهم قمری است. این کتاب که هنوز به صورت نسخه خطی در دسترس است، مشتمل بر هفتاد و هشت مقاله حاوی مطالب و مواعظ زاهدانه-عارفانه است که به منزله منشوری، راه و روش قادریه را نشان می دهد. گفته ها، نوشته ها و حکایات بسیاری از بزرگان و عارفان در این کتاب به چشم می خورد. از دیگر ویژگی های این اثر می توان به ترجمه و تفسیر آیات و احادیث و تعریف اصطلاحات و مفاهیم و رمزگشایی از مسایل عرفانی اشاره کرد. مسایل بنیادین این کتاب عبارتند از: مبانی تصوف، موت معنوی، تقرب به خدا، کشف و مشاهده، نفس و احوال آن، خوف و رجا، توکل و مقامات آن، فنا و بقا و... . این پژوهش که به روش اسنادی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن بیان دیدگاه های برخی از عارفان، اندیشه های عرفانی و کلامی محدث دهلوی را بر اساس تفکرات قادریه تبیین و بررسی می کند.

  کلیدواژگان: عبدالحق محدث دهلوی، مفتاح الفتوح، نسخه خطی، قادریه، عرفانی و کلامی
 • اسماعیل تاجبخش، سعید مرادی* صفحات 97-114

  ارتباط اهل خانقاه با دربار در طی قرن های ششم تا نهم هجری مسیری را طی کرده است که می توان گفت با عقیده صوفیان قبل از قرن ششم در تضاد است؛ به این معنی که در ادوار قبل تر، گفتار و کردار خانقاهیان به گریز از مراکز قدرت تاکید داشت؛ اما از قرن ششم به بعد برخی از صوفیه، تلاشی را آغاز نمودند که منجر به تسهیل روابط خانقاه با دربار شد به طوری که در قرن نهم کار به جایی رسید که برخی از صوفیه، تصوف عملی را رها کرده و در امور درباری شرکت می جستند. از نظر زمانی، قرن ششم نقطه تلاقی این دو دیدگاه متضاد در تاریخ تصوف است که از آن به دوره گذار تعبیر شده است؛ در این بازه زمانی، دو نوع صوفی در ارتباط با موضوع دربار وجود دارد؛ دسته اول کسانی هستند که همچنان به عقیده اسلافشان پافشاری می کنند و اهل خانقاه را از رفت و آمد به دربار برحذر می دارند. دسته دوم نیز صوفیانی هستند که در عمل خواهان ایجاد پیوند بین خانقاه و دربار هستند و در گفتارشان آن را توجیه می کنند. در این مقاله، با تکیه بر اقوال مشایخ این دوره، ضمن بیان موضوع، به بررسی دلایلی پرداخته شده است که موجب ایجاد وضعیت جدید در تاریخ تصوف گردید.

  کلیدواژگان: صوفیه، خانقاه، دربارگرایی، پادشاهان، قرن ششم، قرن نهم
 • فاطمه رحیمی* صفحات 115-136

  بنابر گزارش های اسرارالتوحید ابوسعید ابوالخیر با آنکه رسما به ارشاد کسی مبادرت نداشته، گروه های بسیاری را به سوی خود جذب کرده و موجب توبه و هدایت آنان شده است. پرسشی که زمینه ساز این پژوهش شده، این است که چنین توفیقی در هدایت مردم توسط عارفی که غالبا در بسط و شادخواری صوفیانه به سر می برده، چگونه و با چه سازوکارهایی حاصل می شد و او بدون مبادرت مستقیم به ارشاد، چگونه و با چه شگردهایی عمل می کرد؟ آنچه از بررسی ها به دست آمد این بود که ابوسعید در شیوه ارشادی خود به جای منع موقت یک رفتار ناصواب، با برانگیختن حس استعلای روحانی در افراد، موجب تحول بنیادی در شخصیت آنها می شد. وی در این شیوه ضمن برخورداری از کاریزمای معنوی، با وارونه سازی سازوکارهای ارشاد و استفاده از شگردهایی پارادوکسیکالی چون «ارشاد از طریق ترک ارشاد» موجب انتباه و تحول حقیقی افراد می شد. هدف این پژوهش بازشناسی شیوه های خلاقانه ابوسعید در دعوت و ارشاد به روش توصیفی و تحلیلی است.

  کلیدواژگان: ارشاد، ابوسعید ابوالخیر، رواداری، تصوف
 • دیب الصالح*، مهسا رون صفحات 135-161

  «خودشناسی» یا «معرفه النفس» از مهم ترین مباحثی است که علمای اخلاق، عرفا و فلاسفه از دیرباز بر آن تاکید داشته اند. حکما و عارفان مسلمان، مبتنی بر آیات قرآن و احادیث، به ویژه حدیث معروف «من عرف نفسه فقد عرف ربه» مهم ترین راه شناخت خدا را از مسیر معرفت حقیقی به «خود» دانسته اند. مولوی و جامی نیز در آثار خود، به ویژه اشعار عرفانی، به شیوه های گوناگون به خودشناسی و اهمیت و  آثار آن اشاره کرده اند؛ مولوی خودشناسی را جوهر جمیع دانش ها و نشناختن حقیقت خود را آفت جهان بشری دانسته و تصفیه باطن را راهی برای وصول به حقیقت الهی انسان برشمرده است؛ جامی نیز، از تابعان مولوی، در آثار مختلف خود از ضرورت خودشناسی، با هدف نایل شدن به ساحت قرب حق، سخن گفته است. یافته های این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد که هردو شاعر، با تاکید بر وصول به حق از مسیر خودشناسی، شروطی را برای تحقق این امر نیز ذکر کرده اند؛ مولوی و جامی به عشق الهی به عنوان مقدمه ای برای خالی شدن از نفسانیات باور دارند و معتقدند آدمی، از رهگذر جهاد با نفس، التزام به اعمال عبودی، عزلت، خلوت و شب زنده داری، قطع تعلق از غیر و مراقبه دایم می تواند به جایگاه حقیقی خود برسد.

  کلیدواژگان: خود شناسی، خداشناسی، مولوی، مثنوی، جامی، هفت اورنگ
 • علیرضا عبادی، نجم الدین گیلانی* صفحات 163-184

  شیخ احمد جامی، ملقب به «ژنده پیل»، از عارفان مشهور عهد سلجوقی بود که در روستای «نامق» متولد و در تربت جام خانقاهی برپا ساخت. او از طریق کرامات و آموزه های خود نقش زیادی در تحولات اجتماعی، مذهبی و اقتصادی تربت جام داشت. نقش او به گونه ای موثر بوده است که امروزه نیز مزار او یکی از مشهورترین زیارتگاه های مریدان و دوستداران او به حساب می آید. یکی از راهکارهای مسلک های صوفیانه برای جذب مریدان بیشتر و منکوب کردن مخالفان استفاده از قدرت مافوق انسانی شیخ یا همان کرامت بود. ذکر کرامات عرفا تنها حکایاتی برای سرگرمی و سرخوشی مریدان نیست؛ بلکه آن تبدیل به گفتمانی شد که صوفیان برای تامین منافع گوناگون از جمله مذهبی و اقتصادی سود می بردند. مبنای این پژوهش کتاب «مقامات ژنده پیل» نوشته محمد غزنوی است که شرحی کرامت گونه زندگی شیخ احمد جام(م. 536 ه.ق) را به تصویر می کشد. تشریح و تحلیل داده ها و منابع تاریخی نشان می دهد که از نظر مذهبی طریقت های صوفیانه در برابر رقبای مذهبی و مسلکی از گفتمان کرامت برای اقناع گری مخالفان و مریدان سود می بردند. از لحاظ اقتصادی نیز با رشد چشمگیر تعداد خانقاه ها و مریدان از دوره سلجوقی(590-429 ه.ق)، تامین مایحتاج روزانه نیازمند منابع وسیع مالی بود و این امر سبب ساز پیوند با گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی می شد.  کرامت نیز ابزار مناسبی برای پذیرش دواطلبانه کمک مالی این اقشار بود.

  کلیدواژگان: احمد جامی، کرامات، کارکرد مذهبی، کارکرد اقتصادی، سلجوقی
 • علی عزیزی*، داوود اسپرهم صفحات 185-213

  عطار بی تردید از استثنایات عرفان ایرانی و اسلامی است. آفرینش آثار ارزشمندی چون منطق الطیر، الهی نامه و مصیبت نامه، خود به تنهایی شاهدی کافی برای بزرگی و عظمت اندیشه و سترگی جایگاه او در عرفان و تصوف است. با این وجود  درخشش عطار در حوزه ی عرفان و تصوف موجب مغفول ماندن بسیاری از ابعاد اندیشگانی او شده است؛ که یکی از آنها تاملات سیاسی و اجتماعی اوست. در این مقاله، با روش تحلیلی-توصیفی برآنیم تا با بررسی و تحلیل نمونه هایی از شعر عطار در ارتباط با مکتب عرفانی که به آن تعلق داشته و در بستر سیاسی اجتماعی قرن ششم به شرح اندیشه های اجتماعی و سیاسی او بپردازیم. بنابراین، ابتدا آثار او را از منظر اجتماعی ارزیابی می کنیم و موضع او در مواجهه با جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به ظرفیت سنجی سیاسی آثار او در قالب دو بحث بنیان های اندیشه ی سیاسی و گونه شناسی انتقادهای سیاسی او می پردازیم. تردیدی نیست که  به واسطه ی اهمیت نقش و جایگاه تصوف در تمدن ایرانی و اسلامی، پژوهش هایی از این دست، ضمن آنکه می توانند جوانبی از این متون را آشکار کنند که تا پیش از این پشت حجاب زیباشناختی و معرفتی پنهان بودند، به شناخت سیر تحول اندیشه های سیاسی و اجتماعی کمک شایانی می کنند

  کلیدواژگان: عطار، تصوف خراسانی، جامعه، سیاست، نقد
 • سید خداکرم فلاحی*، محسن قاسم پور، حسین حیدری صفحات 215-233

  خداوند را اسمایی است که احدی برآن وقوف ندارد، بلکه خداوند آن را برای خویش برگزیده، به این اسماء «اسماء مستاثر»گویند که به اسم «مکنون» و «مخزون» نیزتعبیرشده است. همچنین خداوند اسمی دارد که هرکس بدان دست یابد و با آن خدا رابخواند دعایش مستجاب می شود، به این اسم «اسم اعظم»گویند.  در این مقاله داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده،  سپس با روش تحلیل محتوا، حقیقت اسم مستاثر، ظهور خارجی آن و رابطه اش با اسم اعظم، با تاکید برآیات، روایات، تفاسیر و متون عرفانی مورد بررسی قرارگرفته و به این نتیجه رسیده است؛ اسم مستاثر اسم ذات خدا و حلقه واسطه میان ذات حق تعالی و سایر اسماء اوست، این اسم در کنار سایر اسماءالهی مور توجه و توسل واقع شده، بنابراین در خارج مظهر دارد، و از آنجایی که در جمیع حقایق جریان دارد، مظهرش نیز مستاثر و پنهان است. این اسماء از مراتب غیبی اسم اعظم هستند، انسان کامل میتواند به اسم اعظم دست یابد اما آگاهی به برخی از اسماء مستاثر تنها مخصوص حضرت محمد (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) است.

  کلیدواژگان: اسم مستاثر، اسم اعظم، اسم مکنون، اسم مخزون
 • آسیه کریمی* صفحات 235-255

  یکی از موضوعات مورد توجه مکاتب مختلف، رشد و تحول معنوی انسان در مراحل مختلف زندگی است. این موضوع گاهی در حوزه های روانشناسی و عرفان به گونه های مشابهی تبیین و تفسیر می شود. از جمله نقاط مشترک این پدیده در دو حوزه مذکور مسیله فرایند تحول است که از دیدگاه نویسندگان متون عرفانی و همچنین پژوهشگران حوزه روانشناسی نظمی مشخص و معین دارد. در حوزه عرفان اسلامی، محمد غزالی از جمله نویسندگانی است که در بررسی و تبیین مقامات توبه به این موضوع توجه نشان داده است. او در آثار متعدد خویش از این موضوع با عنوان تغیر حال یاد کرده است و آن را شامل سه مرحله علم، حال و عمل می داند. در حوزه روانشناسی نیز کنت پارگامنت، یکی از ابعاد تحول روحی انسان را تحول معنوی می داند که شامل سه مرحله آگاهی ، رهاسازی و جایگزینی است. در این مقاله نظریات هر دو نویسنده به روش توصیفی -تطبیقی به منظور تبیین فرایند تحول روحی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه این پژوهش نشان خواهد داد که فرایند تحول روحی در حوزه های روانشناسی معنویت گرا و عرفان اسلامی به سبب پیوند با امور مقدس و متعالی از روندی یکسان و مشابه برخوردار است.

  کلیدواژگان: فرایند تحول، غزالی، پارگامنت، تغیر حال، تحول معنوی
 • مهدی نورمحمدزاده*، میرجلیل اکرمی صفحات 257-279

  وحی و آیات قرآنی اهمیتی بسیار در اندیشه ابن عربی(560-637 ق)  دارد و بسیاری از عقاید عرفانی او برگرفته از تاویل و تفسیرهایی است که از آیات قرآن استنباط نموده و در آثار معروفش از جمله فتوحات مکیه، فصوص الحکم و... انعکاس پیدا کرده است. ما در این پژوهش، ضمن بررسی دیدگاه کلی ابن عربی در موضوع وحی، به معرفی و شرح نظریه «وحی مستمر» ایشان پرداخته و آن را با نظریه سید قطب(1324-1378 ق) در باب اعجاز هنری قرآن یعنی نظریه «تصاویر هنری در قرآن»، به شکل تحلیلی و همچنین بر اساس برخی نمونه های متنی مقایسه نموده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نمود و ظهور نظریه عرفانی «وحی مستمر»، ماهیت ادبی و هنری داشته و در عین برخی تفاوت ها، شباهت ها و تطابق های قابل توجه با نظریه «تصاویر فنی در قرآن»، پیدا می کند. به بیان دیگر، این پژوهش همانندی قابل توجه نظریه عرفانی «وحی مستمر» ابن عربی و نظریه هنری سید قطب در باب تصاویر قرآنی را از منظر ظهور و القای معانی تاویلی در ذهنیت مخاطب، تبیین می کند و نشان می دهد که این دو نظریه درون دینی در باب اعجاز قرآن، به منزله بیان یک حقیقت واحد از دو زاویه دید گوناگون هستند.

  کلیدواژگان: ابن عربی، وحی مستمر، سید قطب، تاویل قرآن، تصوف
|
 • Mohammad Khodadadi*, Salman Alvari Pages 1-25

  Emad al-Din Nasimi, a prominent poet and Sufi of the 8th and 9th centuries AH, is mostly known as a Sufi who follows the Hurufieh mystical path. In most of the research that has been done in the field of Islamic mysticism and the history of mystical literature, he has been mentioned as a Hurufi mystic. However, by referring to his Diwan of Persian poems - which is the main criterion of the present research - we find out that Nasimi, both in the field of theological debates and in the field of mystical issues, is clearly influenced by the teachings of the Twelver Shi'ism.
  In the field of theological debates, Nasimi believes in the immediate succession of Imam Ali after the Prophet Muhammad, the infallibility of the Twelve Imams of Shi'a, and the Fourteen Ifallible Ones.
  He also believes in beliefs such as supplication (Tawassul), intercession (Shafaa'at), association (Tawalli), dissociation (Tabarri), and Mahdism, in accordance with the theories of the Imamite Shi'ites. Additionally, like the Twelver Shi'a mystics, he accepts beliefs such as to be the first manifestation of God and the cause of creation of the Imams of the purity, the position of manifestation of the names and attributes of the Imams, and their God-given knowledge.
  Although there is no doubt about Emad al-Din Nasimi's tendency towards the Hurufieh mystical path, it seems that, (based on the results of the present research), before we label him as a Hurufi or attribute him to any other mystical path, it is appropriate to consider him as a Muslim poet and one of the believers of Twelver Shi'ism. Of course, his tendency towards the "Shi'ism religion" is not incompatible with his "Mystical school".

  Keywords: Emad al-Din Nasimi, Twelver Shi'ism, Hurufism
 • Reza Elahimanesh* Pages 27-47

  The Perfect Man is the highest divine manifestation who has achieved the dignity of the caliph of Allah for the sake of leading human being to the path of guidance and perfection. He is the epiphany of God’s mercy, spread over the whole realities of the great universe and the existing world, and causing of birth, existence and evaluation of creatures. He represents the names of God and God appointed him as the agent of his grace and act. The word “HADI” is the name of God which is the representation of the Perfect Man; hence, the guidance will be carried out only through his hands. The following paper is descriptive-analytic, using the recorded traditions of imam Baqir (AS), and describing the greatest role of the Perfect Man as nature-based and shariah-based guiding of wayfarer on the path of achieving to the absolute perfection. According to the findings of this research the position of the Perfect Man and his leadership authority is the result of the eternal non-existence intuition of his intention, cognition and essence, and the living world entirely is in the intention, cognition and essence of God. The “truth of Muhammad (PBUH)” has achieved to the intended non-existence. The highest manifestation of the truth of Muhammad (PBUH) is in the leadership of Ali (AS) and his purified grandsons. This leadership veritably is the “straight path” and the basis of all prophecies. According to the traditions of Imam Baqir (AS), the Perfect Man is definitely the manifestation of the intention, cognition and the emanated accomplishments of God. He superintend the universe as the caliph of God. Leading (Man) to the path of God is his most important responsibility, particularly entrusted him, as indeed he is the truth of “the straight path”. “Guide us to the straight path” (Alhamd / 6). Hereupon all the human being including his guidance, from the first Man to the last one. The truth of the Perfect Man Is a fact of unity, become manifest in each era in the necessity of that period of time. Believing in the assimilation of imams in their accomplishments and obeying their commands, indeed equals to the obedience of God and his great massager. Keywords: Imam Baqir (AS), Perfect Man, the caliph of God, nature-based and shariah-based leading, mystical journey

  Keywords: ImAm Baqer (p.b.h), perfect man, divin vicegerent, conduct
 • Mohammad Rasool Imani Khoshkhoo*, Babak Zarrat Noori Pages 49-72

  Familiarity of prominent figures of Sufism with Eastern teachings, especially classical Hindu yoga, is one of the important points in the history of Islamic Sufism, which has become a reason for considering the origin of Islamic mysticism as foreign to some Orientalists.
  In this article, after referring to the Yoga school and also the presence of Islamic Sufism in India, the writings and remarks of some prominent figures of Islamic Sufism who referred to Hindu teachings in general and classical Yoga in particular, or They have translated and described it and the way of introducing the classical yoga to the Islamic world has been evaluated by them.
  As a result of the study, it was found that their main focus was not on the naked transmission of yoga, and while trying to gain an accurate knowledge of it, they tried to convey it in the form of concepts that can be understood in the Islamic world. This finding itself can be a confirmation of a theory that considers the efforts of Islamic scholars in the Middle Ages to explain the works of other nations more than the translation of those.

  Keywords: yoga, classical yoga, Patanjali yoga, Sufism, mysticism, Easternreligions
 • Mohammad Bidkhooni, Hossein Aghahosseini* Pages 73-96

  Miftah al-Fotuh is one of the most important works of Sheikh Abd al-Haqq ibn Saif al-Din ibn Sachr('39')dullah Turk Bukhari Dehlavi (1551-1642), nicknamed the Dehlavi narrator, hadith scholar, researcher, historian and mystic of the Indian subcontinent in the late tenth lunar century. This book, which is still available in manuscript form, contains seventy-eight articles containing ascetic-mystical sermons and sermons, which, as a prism, show the way and method of Qaderieh. The sayings, writings and anecdotes of many great men and mystics can be seen in this book. Other features of this work include the translation and interpretation of verses and hadiths, the definition of terms and concepts, and the decipherment of mystical issues. The basic issues of this book are: the principles of Sufism, spiritual death, closeness to God, discovery and observation, the soul and its condition, fear and hope, trust and its authorities, annihilation and survival, etc. This research, which has been done by library documentary method, while expressing the views of some mystics, explains and examines the mystical and theological thoughts of the Dehlavi narrator based on Ghaderiehchr('39')s thoughts.

  Keywords: Abdul Haq Muhaddith Dehlavi, Miftah al-Fotuh, manuscript, Qaderieh, mystical, theological
 • Esmail Tajbakhsh, Saeed Moradi* Pages 97-114

  The connection of The Sufis of the convents with the court during the sixth to ninth centuries AH has taken a path which can be said to contradict the belief of the Sufis before the sixth century. This means that in earlier eras, the words and deeds of the Sufis of convents emphasized the escape from the centers of power; but from the sixth century onwards, some Sufis began an effort to facilitate the Sufi convent’s relationship with the court, so much so that in the ninth century some Sufis abandoned practical Sufism and became involved in court affairs. Chronologically, the sixth century is the intersection of these two opposing views in the history of Sufism, which has been interpreted as a period of transition. During this period, there are two types of Sufis related to the subject of the court with the first group being those who continue to insist on the beliefs of their ancestors and keep Sufi monks away from going to and from the court. The second group is also Sufis who in practice want to create a link between the convent and the court, and justify it in their in speech. In this article, relying on the sayings of the elders of this period, while stating the subject, the reasons that caused a new situation in the history of Sufism have been examined.

  Keywords: The sufis, Dervish monastery, Tendency to courts, Kings, Sxth century, Ninth century
 • Fatemeh Rahimi* Pages 115-136

  Abu Sa'id Abu al-Khair, although he did not formally guide anyone, attracted many groups and led them to repentance and guidance. The question that underlies this research is how and by what mechanisms such a success in guiding people by a mystic who was often in the Sufi expansion and happiness was achieved and how he could be guided without direct guidance. And what tricks did he use? What was found from the studies was that Abu Sa'id, in his method of guidance, instead of temporarily forbidding a wrong behavior, by evoking a sense of spiritual transcendence in individuals, caused a fundamental change in their personality. In this way, while having spiritual charisma, by inverting the mechanisms of guidance and using paradoxical techniques such as "guidance through leaving guidance", he causes the real selection and transformation of individuals. The purpose of this study is to identify the creative methods of Abu Saeed in invitation and guidance in a descriptive and analytical method.

  Keywords: Guidance, Abu Saeed Abu al-Khair, Tolerance, Sufism
 • Deeb Alsaleh*, Mahsa Rone Pages 135-161

  "Self-knowledge" is one of the most important topics that ethicists, mystics and philosophers have long emphasized. Muslim sages and mystics, based on the verses of the Qurchr('39')an and hadiths, especially the famous hadith " Whoever knows himself has known his Lord" have considered the most important way to know God from the path of true knowledge of "self".  Rumi and Jami in their works, especially mystical poems, have referred to self-knowledge and its importance and effects in various ways. Rumi considers self-knowledge as the essence of all sciences and ignorance of the truth as the plague of the human world and considers inner purification as a way to reach the divine truth of man. Jami, one of Rumichr('39')s followers, has spoken about the necessity of self-knowledge in his various works, with the aim of achieving the realm of nearness to the truth. The findings of this research, which has been done by descriptive-analytical method, show that both poets, by emphasizing the attainment of the right from the path of self-knowledge, have also mentioned conditions for the realization of this matter. Rumi and Jami believe in divine love as a prelude to emptying themselves of egoism and think that man can reach his true position through jihad with the soul, commitment to acts of worship, solitude, solitude and recreation, constant attachment to others and constant vigilance.

  Keywords: Self-knowledge, theology, Rumi, Masnavi, Jami, Haft Aurang
 • Alireza Ebadi, Najmedin Gilani* Pages 163-184

  Sheikh Ahmad Jami, nicknamed " Zhende Peel ", was one of the famous mystics of the Seljuk era who was born in the village of "Namaq" and established a monastery in Torbat Jam. Through his Miracles and teachings, he played a great role in the social, religious and economic developments of Torbat-e Jam. His role has been so influential that even today his tomb is considered one of the most famous shrines of his disciples and lovers. One of the strategies of the Sufi sects to attract more disciples and suppress the opposition was to use the sheikh's superhuman power or Miracles. Mentioning the miracles of mystics is not just a story for the entertainment and joy of the disciples; Rather, it became a discourse that the Sufis used to pursue various interests, including religious and economic. The basis of this research is the book "Maghamat of Zhende Peel" written by Mohammad Ghaznavi, which describes the miracles of the life of Sheikh Ahmad Jam (d. 536  data and sources shows that religiously Sufi sects used the Miracles discourse against religious and manner rivals to persuade opponents and disciples. Economically, with the significant growth of the number of monasteries and disciples from the Seljuk period (529-429 AH), Providing daily necessities required vast financial resources. This provision to links with various social and political groups. Karamat was also a good tool for voluntary acceptance of financial aid from these groups.

  Keywords: Ahmad Jami, Miracles, religious function, economic function, seljuk
 • Ali Azizi*, Davood Sparham Pages 185-213

  There is no dubt that Attar is an exception in Iranian and Islamic mysticism. Creation of his valuable work “manteqotteir”, “Elahi-nameh” and “Mosibat-nameh” is sufficient evidence for Attar’s greatness of thought as well as his highness of status in mysticism and Su ism. Meanwhile, his brilliance in one field, i. e. mysticism and Sufism, has induced a lack of attention to his thoughts in other areas one of which is his political and social thoughts. This paper aims to explain Attar’s social and political thoughts through analyzing some of his poems. The present study, unlike some researchers who believe that Sufi thinking has led to stagnation of thoughts in   Iran, shows that not only Sufism has not induced degeneration in Iranian society, but also Sufi works, including those of Attar, have been the political language of their era and evoke dynamism, rather than stagnation. In fact, after idealistic thoughts of Early Ages dwindled, political and social criticisms substituted them, and, Sufi works were a great reflection of such critical thoughts in the era, Attar’s works being a great instance of them.

  Keywords: Attar, Khorasan Sufism, society, politics, criticism
 • Seyyed Khodakarm Fallahi, Mohsen Qasempour, Hossein Heidari Pages 215-233

  God has names that no one knows about, but God has chosen them for Himself, these names are called "chosen names", which are also interpreted as "hidden" and "reservoir". God also has a name that everyone who reaches it and prays to God with it, his prayers will be answered, this is called the "Great Name".In this article, the data are collected by library method. Then, by content analysis method, the truth of the affected name, its external appearance and its relationship with the great name, with emphasis on mystical verses, narrations, interpretations and texts were examined. And other Avest names, this name has been considered and appealed along with other divine names, so it has a manifestation outside, and since it flows in all truths, its manifestation is also specific and hidden. These names are from the unseen ranks of the great name. The perfect man can attain the great name, but knowledge of some of the chosen names is only for the Prophet Muhammad (PBUH) and the Ahl al-Bayt (PBUH).

  Keywords: Selected name, Great name, hidden name, reservoir name
 • Asiye Karimi* Pages 235-255

  One of the topics of interest of different schools is the spiritual growth and development of human beings in different stages of life. This issue is sometimes explained and interpreted in similar ways in the fields of psychology and mysticism. One of the common points of this phenomenon in the two mentioned fields is the process of transformation, which has a definite order from the point of view of the authors of mystical texts as well as researchers in the field of psychology. In the field of Islamic mysticism, Muhammad Al-Ghazali is one of the writers who has paid attention to this issue in examining and explaining the stages of repentance. In his numerous works, he has referred to this issue as the change of the state of mind and considers it to include three stages of awareness, state of mind, and action. In psychology, Kenneth Pargament considers one of the dimensions of human transformation as spiritual transformation, which includes three stages of awareness, release, and replacement. In this article, the theories of both authors have been examined in a descriptive-comparative way to explain the process of spiritual transformation. The result of this research shows that the process of spiritual transformation in the fields of spiritual psychology and Islamic mysticism has a similar process due to its connection with sacred and transcendent affairs.

  Keywords: Transformation Process, al-Ghazali, Pargament, Change, Spiritual
 • Mahdi Nour Mohammad Zadeh*, Mir Jalil Akrami Pages 257-279

  Revelation and holy Quran’s verses are of high importance in the thought of IBN ARABI and much of his important and mystic beliefs are derivatives of his interpretations of holy Quran’s verses and its influence is obvious in his outstanding works including Futūḥāt al-Makkiyya, Fusus al-hikam and holy Quran’s interpretations.
  While examining IBN ARABI’s overview of revelation, we explain his theory of “continuous revelation” and - technically and based on some textual examples - compare it to the theory of “Quran’s artistic images” which belongs to SEYYED QOTB.
  The outcome of this study shows that the emergence of the IBN ARABI’s mystic theory of “continuous revelation” is of artistic and literary nature and while containing some differences, it has major similarities and compatibilities with the SEYYED QOTB’s theory of “Quran’s artistic images”.
  In other words, in the mindset of readers, from the perspective of induction of interpretive meanings, this study implies that there is considerable correspondence between the IBN ARABI’s mystic theory of “continuous revelation” and the SEYYED QOTB’s theory on the Quranic artistic images and shows that these intra-religious theories on the miracle of holy Quran, are as the expressions of the same truth from two different perspectives.

  Keywords: IBN ARABI, continuous revelation, SEYYED QOTB, holy Quran’s interpretation, mystic