فهرست مطالب

پژوهش های باستان شناسی ایران - پیاپی 37 (تابستان 1402)

نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران
پیاپی 37 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • شکیبا رستمیان عمران، رحمت عباس نژاد سرستی*، سید کمال اسدی اجایی صفحات 7-33

  تغییرات اقلیمی در پلیستوسن پایانی و هولوسن آغازین که تاثیر زیادی در پیش روی و پس روی آب دریای کاسپی داشت، هم زمان با استقرارهای میان سنگی و نوسنگی در سواحل دریا رخ داده اند. نوسانات مکرر سطح آب دریای کاسپی به طور مستقیم و غیرمستقیم سکونتگاه های اولیه جوامع پیش ازتاریخ پیرامون دریای کاسپی را تحت تاثیر قرار داده است. پیش روی های خوالنین (18000-12000 سال قبل) و نیوکاسپی (10600-8400 سال قبل) سبب شد که در کنار دیگر منابع، گونه های آبزی و دریایی سهم به سزایی در معیشت این جوامع ایفا کنند. پس روی های منگیشلک (12000-10500 سال قبل) و 8.4k سبب فاصله زیاد بین محوطه های استقراری شناسایی شده و کرانه های دریا و درپی آن، کاهش استفاده از منابع دریایی در معیشت ساکنین شد؛ اما در مقابل، موجب شکل گیری زیست بوم های غنی برای جانوران و گیاهان جدید هم چون غزال، بز و گوسفند شد. در سواحل جنوب شرقی دریای کاسپی، آغاز استقرارهای میان سنگی تقریبا هم زمان با پیش روی خوالنین و نزدیکی سواحل به محوطه های استقراری بوده است و این استقرارها تا دوره های بعد به طور پیوسته ادامه داشته است. در شرق دریای کاسپی، استقرارها پس از پایان پیش روی خوالنین و در طی پس روی منگیشلک آغاز شد. در طی این دوره دریا هم چنان در نزدیکی محوطه های استقراری بوده است؛ درحالی که در غرب در میانه خوالنین، جوامع در دوره پارینه سنگی جدید قرار داشتند و در شمال تا حدود 10000 سال پیش، هیچ استقراری وجود نداشته است. این درحالی است که تقریبا اغلب مناطق غرب آسیا در پایان پلیستوسن و گذار به دوره هولوسن، به سوی اهلی سازی و تولید غذا از گونه های اهلی پیش رفته اند؛ غنای نواحی پیرامون دریای کاسپی و دور بودن از مرکز اصلی اهلی سازی، یعنی هلال حاصلخیزی موجب شده تا نوسنگی و ظهور گونه های اهلی شده بسیار دیرتر صورت گیرد. تنوع زیاد منابع تا اندازه ای پاسخ گوی نیازهای معیشتی جوامع آن بوده و اولین گونه های اهلی، آن هم تنها در غرب و شمال از دوره مس و سنگ پدیدار شدند.

  کلیدواژگان: رویدادهای اقلیمی، معیشت میان سنگی و نوسنگی، سواحل دریای کاسپی، پلئیستوسن و هولوسن، پیش روی ها و پس روی های دریای کاسپی، اهلی سازی و تولید غذا
 • حجت دارابی* صفحات 35-59

  باستان شناسی دوره نوسنگی در زاگرس مرکزی تاکنون متمرکز بر مطالعه شروع اهلی سازی و زندگی یکجانشینی بوده است. این درحالی است که توجه به توسعه و تداوم فرهنگی در بعد از آن طی دوره نوسنگی جدید (نوسنگی باسفال) ناکافی بوده و دانش ما عمدتا همچنان مبتنی بر پژوهش هایی است که در سال های 70-1960م.، به ویژه در نواحی کوهپایه ای به عنوان «منطقه انتقال» یا حدفاصل زاگرس و بین النهرین صورت گرفته است. در این راستا، ماهیت برهم کنش های فرهنگی در سطوح محلی و منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هم چنین دلایل احتمالی که منجر به اتمام دوره نوسنگی در منطقه شده، هنوز ناشناخته است؛ از این رو، کاوش جدید و البته مختصر در محوطه نوسنگی رم رمه در دشت مهران توانسته است به مطالعه بهتر این مسایل کمک کند. براساس نتایج تاریخ گذاری و نیز با توجه به سفال های به دست آمده می توان گفت که این محوطه حاوی یک توالی کامل از هزاره هفتم پیش ازمیلاد بوده که تاکنون مورد کاوش لایه نگاری قرار گرفته است. شواهد یافت شده نشان می دهند که بخش مرکزی محوطه حاوی بقایای نوسنگی جدید مشابه با دشت دهلران است؛ درحالی که بخش شرقی آن دارای ترکیبی از سفال های اواخر نوسنگی منطقه در کنار سفال های سبک حسونا و سامرا است. به نظر می رسد سنت های فرهنگی محلی دوره نوسنگی تا پایان هزاره هفتم پیش ازمیلاد حفظ شده تا این که عناصر مربوط به حسونا و سامرا به ترتیب و به تدریج وارد منطقه شده اند؛ اما بعد از چند قرن هم زیستی بین این سنت های بومی و غیربومی، مواد فرهنگی موسوم به «سامرای جدید» یا «دوره انتقالی چغامامی»، به ویژه سفال های با نقوش سیاه بر زمینه نخودی، در سراسر دشت مهران و دیگر دشت های مجاور در جنوب غرب ایران رایج شده اند. این رویداد پایان دوره نوسنگی را در منطقه رقم زده است، هرچند ماهیت این گذار یا جابه جایی فرهنگی بحث برانگیز است. به هرحال، یافته های رم رمه به درک بهتر ما از برهم کنش و توسعه فرهنگی طی دوره نوسنگی جدید در مناطق مرزی و بینابینی کوهپایه ای کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: نوسنگی جدید، کوهپایه های زاگرس مرکزی، رم رمه، بین النهرین، برهم کنش های فرهنگی
 • سیروان محمدی قصریان* صفحات 61-77

  در مراحل آغازین دوره مس وسنگ جدید در بخش هایی از غرب ایران در اواخر هزاره پنجم پیش ازمیلاد، نظریاتی ارایه شده که براساس آن محوطه های استقراری زیادی از غرب ایران با شروع این دوره خالی از سکنه شده و شاهد تغییر سیستم زندگی از کشاورزی به کوچ نشینی و تهی شدن دشت ها و دره های این مناطق و پناه بردن ساکنین به ارتفاعات هستیم؛ اما بازنگری مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که چنین نظریه ایی نمی تواند درست باشد. بررسی و مطالعات اخیر محوطه های دوره مس وسنگ جدید برخی مناطق غرب ایران نشان می دهد که نه تنها با شروع این دوره شاهد کاسته شدن جمعیت نیستیم، بلکه بلعکس مرحله جدیدی از شکوفایی فرهنگی و افزایش جمعیت رخ می دهد. علاوه بر نظریات ارایه شده، سایر مقولات باستان شناسی این دوره نظیر مباحث مربوط به چگونگی الگوی استقرار محوطه ها، گاهنگاری، نوع شواهد سفالین و... بر پایه شواهد قدیمی بوده و با شواهد امروزی همخوان نیستند و نیاز به بازنگری دارند؛ در نتیجه، مقاله حاضر سعی دارد که با برشمردن ویژگی های یکی از مهم ترین فرهنگ های سفالی این دوره به نام «فرهنگ گودین VII» نظریات ارایه شده را به چالش بکشد. بررسی و مطالعه محوطه های این دوره نشان می دهد که با شروع دوره مس وسنگ جدید فرهنگ ها نه تنها دچار زوال نمی شوند، بلکه بلعکس شاهد شروع نوعی پیچیدگی و توسعه در جوامع هستیم. علاوه بر این برخلاف برخی مباحث گذشته درمورد این سنت فرهنگی، دامنه پراکنش این فرهنگ مختص به بخش های شرق زاگرس مرکزی نیست و بخش های وسیع تری از مناطق غرب ایران نظیر منطقه کردستان در شمال زاگرس مرکزی نیز در این قلمرو قرار دارند. لازم به ذکر است که دوره مدنظر در این نوشتار، هم زمان است با دوره مهم سپیده دم شهرنشینی در بین النهرین و از این منظر نیاز به بررسی و مطالعات بیشتری در آینده احساس می گردد.

  کلیدواژگان: غرب ایران، دوره مس وسنگ، گودین VII، سفال با آمیزه کاه
 • علی بیننده*، سیلوانا دی پاولو صفحات 79-99

  محوطه ننه با 6 هکتار وسعت در کنار روستای ننه و در فاصله چند کیلومتری جنوب شرقی شهر مریوان واقع شده است. به صورت کلی، از شمال با دره ‏های میان‏کوهی به شمال‏غرب ایران و حوضه جنوبی دریاچه ارومیه مرتبط است.گذرگاه ‏های میان کوهی از جنوب آن را به کامیاران و کرمانشاه پیوند می‏دهد. دسترسی به شمال بین النهرین در این منطقه نسبت به مناطق همجوار آسان‏تر است و درمیان سه جغرافیای فرهنگی متفاوت قرار دارد. روستای معاصر ننه بخش ‏هایی از جنوب و شرق تپه را اشغال کرده است. پس از بررسی منطقه و محوطه چنین پرسش‏هایی مطرح شد: تپه ننه در دوره مس وسنگ چه جایگاه و نقشی در حوضه زریبار داشته است؟ با کدام مناطق بیشترین ارتباط تجاری و فرهنگی داشته است؟ مکانیزم تامین مواد موردنیاز به چه صورت بوده است؟ و متناظر با آن فرضیه‏ هایی از این دست مطرح شد: با توجه به یافته‏ های سفالی و نهشت قابل توجه در نقاط مختلف تپه به نظر می‏رسد محوطه دست کم در دوره مس وسنگ یکی از مراکز بزرگ و اصلی استقراری حوضه زریبار است. در دوره مس وسنگ متاخر ارتباط گسترده ای با محوطه‏ های هم زمان در بین النهرین داشته و بعضی از مواد در منطقه و برخی دیگر از مناطق اطراف از طریق شمال بین النهرین تامین می شده است. برای جواب به این پرسش ها و سنجش فرضیه ها، در سه کارگاه، کاوش لایه نگاری انجام شد. آثار دوره ‏های مس وسنگ تا دوران اسلامی شناسایی شد  و نهشت‏ های دوره مس وسنگ جدید از حجم و وسعت قابل توجه برخوردار است. شواهد نشان می‏دهد دشت مریوان، از دوره مس وسنگ تا عصر مفرغ، دارای پوشش گیاهی گسترده بوده و روابط تجاری و فرهنگی گسترده‏ای بین منطقه مریوان و مناطق پیرامون خصوصا شمال بین النهرین برقرار بوده است.

  کلیدواژگان: زاگرس، حوضه دریاچه زریبار، تپه قلعه ننه، پیش ازتاریخ
 • مهناز شریفی*، ریحانه سلیمی صفحات 101-125

  تپه گردآشوان در حوضه رودخانه زاب کوچک شهرستان پیرانشهر واقع شده که طی دو فصل مورد کاوش باستان شناسی قرار گرفته است. نتایج کاوش اطلاعات درخورتوجه ای درخصوص سنت های فرهنگی دوره مس وسنگ جدید به دست داد. نتایج مطالعات مواد فرهنگی گردآشوان نشانگر حضور سنت سفالین کاهرو/ پیزدلی بوده و گاهنگاری نسبی نشانگر این امر است که بیشترین مناسبات فرهنگی و برهم کنش ها با مناطق قفقاز، آناتولی و بین النهرین می باشد. برخلاف مطالعات باستان شناسی بسیاری که در شمال غرب انجام گرفته، تاکنون حوضه زاب از منظر مطالعات گیاه شناسی و جانورشناسی مغفول مانده است. پژوهش حاضر به مطالعه بقایای زیستی و بازسازی الگوهای معیشتی عصر مس وسنگ شمال غرب ایران می پردازد. هدف اصلی این پژوهش تبیین اقتصاد معیشتی تپه گردآشوان در عصر مس وسنگ است. به منظور کسب اطلاعات جوامع هزاره چهارم و پنجم پیش ازمیلاد به بررسی سیستم های معیشتی ساکن در حوضه رودخانه زاب کوچک می پردازیم. وجود نهشت فراوان از بقایای خاکستر و دیگر بقایای سوخته عملا زمینه لازم برای انجام مطالعات میان رشته ای ازقبیل باستان گیاه شناسی و جانورشناسی را فراهم کرده است. پژوهش حاضر برمبنای کاوش های باستان شناسی، مطالعات گیاه شناسی و استخوان شناسی صورت پذیرفته است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، سعی در تبیین الگوهای معیشتی ساکنان تپه گردآشوان دارد؛ بنابراین این پژوهش به این پرسش می پردازد که الگوی معیشتی ساکنان گردآشوان در حوضه رودخانه زاب در عصر مس وسنگ میانی / جدید چگونه بوده است؟ چه طیفی از گونه های جانوری را دربرمی گیرد؟ به نظر می رسد دامپروری یکی از ارکان نظام معشتی بوده و بیشتر از کشاورزی رواج داشته است؛ چراکه میزان بقایای حیوانی بیشتر از بقایای گیاهی بوده است. نتایج مطالعات نشانگر الگوهای ترکیبی دامداری و کشاورزی است و نشانگر کاشت گندم نان و جو است که بیانگر اقتصاد متکی بر کشاورزی است.

  کلیدواژگان: باستان شناسی شمال غرب، مس وسنگ، الگوهای معیشتی، جانورباستان شناسی، گیاه باستان شناسی
 • پرستو مسجدی*، مصطفی خزایی، اسماعیل همتی ازندریانی، علی خاکسار صفحات 127-147

  تپه گوراب ملایر از محوطه های مهم ایران در دوران پیش ازتاریخ است که در شهرستان ملایر استان همدان قرار دارد. برخلاف تپه گودین، در تپه گوراب، گذار از دوره مس وسنگ به دوره مفرغ بدون گسست بوده و داده های عصر مفرغ آن از نوع فرهنگ کورا-ارس است. فرهنگی با پهنه جغرافیایی گسترده که تبیین علت و نحوه گسترش آن از مسایل جذاب باستان شناسی است. پتروگرافی که از روش های علمی مورداستفاده در علوم زمین شناختی است؛ براساس خصیصه های نوری هر کانی اقدام به شناسایی کانی ها می کند. یافته های سفالی تپه گوراب فرصتی مناسب فراهم کرد تا گذار از مس وسنگ جدید به مفرغ قدیم که موضوع مورد بحث مهمی در باستان شناسی ارزیابی کرد. هدف از پژوهش حاضر درک ساختار کانی های سفال های تپه گوراب با تاکید بر گذار از مس وسنگ جدید به مفرغ قدیم و درک تاثیرگذار و تغییرات فرهنگی بر ساختار سفال های محوطه است. پرسش های پژوهش حاضر عبارتنداز: ساختار کانی ها در دوره های مس وسنگ و مفرغ شامل کدام کانی هستند و نشانگر چه نوع ساختار زمین شناسی هستند؟ گذار و تغییر فرهنگی چه تاثیر بر ساختار سفال داشته اند و در صورت تغییر، این رخ داد را چگونه می توان در بافت و بستر نظریات باستان شناسی تفسیر کرد؟ مطالعه به روش پتروگرافی بر روی 20 نمونه سفال به دست آمده از کاوش که 10 نمونه آن از دوره مس وسنگ جدید و 10 نمونه آن از کورا-ارس است، نشان داد سفال های تپه گوراب در گذار از مس وسنگ جدید به مفرغ دچار تغییرات عمده در بافت شده است و اگرچه تولید این سفال ها در منطقه صورت گرفته است، اما منابع خاک و تکنیک ساخت دچار تغییرات اساسی شده است.

  کلیدواژگان: گوراب، مس وسنگ جدید، مفرغ قدیم، پتروگرافی
 • مرتضی حصاری، روح الله یوسفی زشک* صفحات 149-159

  دوره آغازایلامی در نیمه دوم هزاره چهارم پیش ازمیلاد در بازه زمانی 3300 تا 2800پ.م. شکل گرفت که می توان آن را به عنوان انقلابی در زندگی سیاسی و معیشتی بشر دانست. تپه سفالین در شمال مرکز فلات ایران، یکی از بارزترین محوطه های این دوره است که کلیه شاخص های مهم دوره آغازایلامی را داراست. بررسی و تحلیل معیشت، جامعه و طبقات اجتماعی مردمان دوره آغاز ایلامی ساکن در سفالین براساس گل نوشته ای با سیستمی نگارشی پیشنهادی که هنوز تایید نشده از این دوره است، یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش است. این که چرا جامعه آغازایلامی با سیستم نگارشی کهن خود، چنین سیستمی داراست و چگونه هم زمان با شکل گیری جوامع شهری و پیدایش خط در فلات ایران و خوزستان می توان این سیستم نگارشی را مورد ارزیابی قرار داد. یکی از وجوه شاخص را می توان، وجود داده های ویژه، بیانگر سیستم اداری و فن مدیریت خاص، تغییر معیشت و نوع زندگی به گونه طبقاتی و به وجود آمدن تمایزات اجتماعی و سیاسی می باشند. در پژوهش حاضر نگارندگان با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی این گل نوشته آغازایلامی، سعی بر معرفی و نهایتا تحلیل ساختار نگارشی جدیدی پیشنهاد داده اند؛ براساس گل نوشته های تپه سفالین می دانیم که در برخی از الواح به دست آمده، مفاد متنی دستمزد پرداخت بیش از هزار کارگر برای انجام کاری ثبت شده است و برروی متون نگارشی مبنی بر شمارش، گله هایی با تعداد بسیار بالایی از دام به یادگار مانده است، که نشان از یک جامعه بزرگ طبقاتی و یا شاید حکومتی می باشد و معرف یک جامعه با پیچیدگی های شهری است؛ همان گونه که ذکر شد با وجود مستندات حاضر، نیل به هدف که همانا تحلیل این موضوع ویژه امکان پذیر می شود. این گل نوشته می تواند با سیستم نگارشی خاص خود دریچه ای جدید در مطالعات گل نوشته های آغازایلامی، تحت عنوان آغازایلامی فلات نشان دهد.

  کلیدواژگان: گل نوشته آغازایلامی، ایران باستان، فن مدیریت، سیستم نگارشی تایید نشده (پیشنهادی)، تپه سفالین
 • نصیر اسکندری*، عشرت شهدادنژاد صفحات 161-173

  جنوب شرق ایران دارای منظرگاه های متنوع طبیعی است و ازلحاظ باستان شناسی، منظرگاه های شهری و تمدن های مهمی از هزاره سوم پیش از میلاد را در خود جای داده است. یکی از این مناطق، حوزه فرهنگی هلیل رود یا منطقه جیرفت در جنوب استان کرمان است. کشفیات باستان شناسی طی دو دهه گذشته در این منطقه موجب شناسایی و معرفی یک تمدن اولیه شکوفا گردید که تحت عنوان «تمدن جیرفت» شناخته می شود. در سال 1379 حفریات گسترده غیرمجاز در سراسر حوزه فرهنگی هلیل رود صورت گرفت و درپی آن، آسیب جدی به محوطه های باستانی، عمدتا گورستان ها، وارد آمد. در نتیجه این غارت گسترده، اشیای باستانی فراوانی از بافت اصلی خود خارج شد و وارد بازار سیاه شد. تعدادی از این اشیاء خوشبختانه توسط دستگاه های امنیتی کشف شد و داخل موزه های کشور جای گرفته اند. این مقاله به یک شی باستانی بسیار خاص و مهم از تمدن جیرفت می پردازد که از حفریات غیرمجاز به دست آمده است. این شی یک مجسمه سنگی از جنس لاجورد است که با هنرمندی، یک مادر درحال شیردادن به یک نوزاد را نشان می دهد. اگرچه محل کشف دقیق آن مشخص نیست اما طبق ادعای مردم محلی، این شی از گورستان محطوط آباد جیرفت به دست آمده است. محطوط آباد گورستان اصلی شهر عصر مفرغی کنارصندل است که به طور کلی قدمت آن به نیمه دوم هزاره سوم پیش ازمیلاد بازمی گردد. با توجه به این که منابع لاجورد تاکنون در منطقه جیرفت شناسایی نشده است، به احتمال زیاد سنگ لاجورد جهت ساخت این مجسمه وارد شده است و اما مجسمه مذکور در دشت جیرفت تولید شده است. در این پژوهش علاوه بر معرفی دقیق این مجسمه، به جایگاه مجسمه های مشابه در تمدن های اولیه عصر مفرغ از مصر تا بین النهرین و عیلام پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: جنوب شرق ایران، تمدن جیرفت، عصر مفرغ، سنگ لاجورد، الهه مادر
 • علی نویدگبلو، کریم حاجی زاده*، بهروز افخمی صفحات 175-201

  گورستان خانقاه در روستای خانقاه در شهرستان خلخال از توابع استان اردبیل، که از نظر یافته های تدفینی یکی از شاخص ترین محوطه های گورستانی شمال غرب ایران به شمار می آید؛ زیرا گورهایی از سه دوره فرهنگی عصر مفرغ میانی، عصر آهن و دوره پارتی را ارایه داده است. در گورستان خانقاه، چهار فصل کاوش علمی صورت گرفته، که در پژوهش حاضر به گورهای کاوش شده در فصل سوم به دلیل تنوع دوره های فرهنگی، پرداخته شده است. در طی این فصل، چهار گور باستانی مورد کاوش قرار گرفته که با شماره های 30، 33، 34 و 35 مشخص گردیده اند. گورهای شماره 30 و 33 در عصر مفرغ میانی و گورهای شماره 34 و 35 در عصر آهن I تاریخ گذاری شده اند. گورهای این گورستان از نوع قبور چاله ای بوده که تدفین به صورت تک نفره و دونفره در چاله گور صورت گرفته است. ابعاد چاله گور باتوجه به قامت شخص و نیز فضای موردنیاز برای قرار دادن هدایا در داخل گور، کنده شده است. این پژوهش، ضمن دسته بندی و گونه شناسی سفال ها، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش مهم است که همانندی این سفال ها با محوطه های هم زمان در شمال و شمال غرب ایران و محوطه های خارج از مرزهای کنونی ایران را چگونه می توان تفسیر و تبیین نمود؟ پژوهش حاضر به لحاظ کیفی به شیوه توصیفی -تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای مورد مطالعه و از منظر داده های تدفینی با آثار سایر محوطه های هم زمان در شمال و شمال غرب ایران و محوطه های خارج از مرزهای سیاسی ایران مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل، روشن گر ارتباط فرهنگی گورستان خانقاه با محوطه های عصر مفرغ میانی و جدید و عصر آهن I و II است. برای تاریخ گذاری گورهای گورستان خانقاه مدارک و شواهد بسیاری در دست است. نحوه تدفین، شکل و ساختار گورها و گونه شناسی سفال ها و اشیای به دست آمده، تعلق این گورستان به عصر مفرغ میانی تا دوره آهن I و II را اثبات می کند.

  کلیدواژگان: شمال غرب، گورستان خانقاه، قبور چاله ای، عصر مفرغ، عصر آهن
 • سیده مانا روحانی رانکوهی، یعقوب محمدی فر*، جعفر مهرکیان، ویتو مسینا صفحات 203-221

  محققین بر این باورند که در ایران اشکانی، کشور دارای ساختاری ملوک الطوایفی بوده است. در این شیوه حکومت داری قدرت های محلی و خوانین حکومت گر کوچک و بزرگ ظهور یافته و هر یک به ایفای نقشی به فراخور قدرت خود در داخل امپراتوری می پرداختند. الیمایی ها یکی از این خوانین نسبتا قدرتمند بودند که پس از بسط قدرت سلوکیان در ایران، در نواحی شمالی خوزستان و ناحیه کوهستانی زاگرس جنوبی، حکومتی محلی تشکیل داده، و تا ظهور ساسانیان بر این نواحی حکمرانی کردند. واژه الیمایی را برگرفته از واژه عیلام می دانند، اما تاکنون مدارک متقنی در این مورد ارایه نشده است. کوهستان های شمال شرقی خوزستان خاستگاه اولیه الیماییان به شمار می روند جایی که الیماییان کوه نشین بارها در برابر سلوکیان و پارت ها ایستادگی کرده و حکومتی نیمه مستقل در منطقه را تشکیل دادند. دور از دسترس بودن این منطقه، جایگاه مناسبی برای بر پایی سکونتگاه ها، شهرها و نیایشگاه های آنان بود. نیایشگاه هایی که برپایه کاوش های باستان شناسی در مسجد سلیمان و ایذه، در محوطه هایی چون: بردنشانده، سرمسجد و کل چندار شمی قرار دارند. بررسی ویژگی های معماری نشان می دهد که همه این مجموعه ها متعلق به یک سنت ساختمانی هستند. در این پژوهش نویسندگان تلاش می کنند با کنکاش در محوطه های ذکر شده به شناخت شاخصه های معماری مذهبی الیماییان دست یافته و هم سانی های آنان با معماری بومی پیش از الیمایی و معماری مذهبی حکومت های هم زمان را آشکار کنند. این پژوهش با استفاده از گزارش های کاوش محوطه های الیمایی و با بهره گیری مطالعات تاریخی-تطبیقی آثار معماری برجای از آنان صورت گرفته است. حاصل این پژوهش شناخت شاخصه های معماری مذهبی الیماییان، شامل: صفه سازی، استفاده از پشت بند، پلکان، سکوهای قربانی، ایوان های ستون دار، تالار مربع، استفاده از معماری حیاط دار، استفاده از اتاق های مستطیل، ایجاد اتاق های الحاقی با ورودی مجزا و ستون و سرستون است. این شاخصه ها از ترکیب و تلفیق معماری بومی منطقه (بین النهرین، هخامنشی و ایلام) با معماری مذهبی هلنی ایجاد شده است.

  کلیدواژگان: معماری مذهبی، الیمائی، بردنشانده، کل چندارشمی، مسجد سلیمان
 • میثم شهسواری*، سید مهدی موسوی کوهپر صفحات 223-245

  نقش، جایگاه و خویشکاری ایزد میترا / مهر در زرتشتی گری یا دین زرتشتی رسمی دوره ساسانی و نیز ارتباط آن با میتراییسم رومی همواره در پرده ابهام و محل گفتگوها و بحث های فراوان بوده است. این ایزد یکی از مهم ترین و محبوب ترین ایزدان دوره ساسانی بوده است، اما با این وجود آثار مادی چندانی که با این ایزد مربوط باشند در دست نیست. در کاوش های آق تپه واقع در جنوب ترکمنستان مجموعه ای از گل مهرهای ساسانی به دست آمده که کاوشگر نقش یکی از آن ها را به میترا خدای ایرانی منتسب کرده است. این گل مهر از آنجایی که طبق کتیبه اش از آن یک مغ بوده از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا ارتباط مستقیم با مذهب زرتشتی پیدا می کند. نقش این مهر، که چندان واضح نیست، احتمالا شخصی را سوار بر ارابه ای نشان می دهد که دو اسب آن را می کشند. نقش ارابه و اسب ها به همراه کلاه اشعه دار مهم ترین دلایل انتساب، این نقش به میترا است، اما ملاحظاتی وجود دارد که بایستی موردتوجه قرار گیرند خاصه که نقش یاد شده وضوح چندانی ندارد. در این پژوهش به ایزد میترا از زاویه ای دیگر نگریسته شده و ضمن پرداختن به اثرمهر یادشده، دیگر مواد فرهنگی اعم از شواهد معماری و شواهد تصویری که به گونه ای این ایزد منتسب شده اند، مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل گردیده است. در پژوهش پیش رو اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و مراجعه به متون دست اول گردآوری شده و روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع «تحلیل محتوا» است. شایان ذکر است که در این تحلیل ها از رویکرد آیکونوگرافی و آیکونولوژی بهره گرفته شده است. این جستار نشان داده است: الف) نقش روی اثرمهر موردنظر متعلق به ایزد میترا است و نظر کاوشگر تایید می شود، ب) پرستش ایزد میترا در دوره ساسانی بخشی از زرتشتی گری بوده و به صورت یک دین یا فرقه جداگانه به شمار نمی رفته است.

  کلیدواژگان: ایزد میترا، زرتشتی گری، مهرهای ساسانی، مغان
 • جواد علایی مقدم*، سید رسول موسوی حاجی صفحات 247-271

  بشر در طول زندگی خود همواره در تعامل با محیط بوده و رشد و گسترش تمدن بشری در بستر محیط طبیعی و توانایی بهره برداری با آن به وقوع پیوسته است. در این میان تکنولوژی استفاده از پدیده های طبیعی در مناطق مختلف، ازجمله مظاهر هم سویی انسان با محیط پیرامونی است. یکی از این تکنولوژی ها، ساخت و بهره برداری از آسباد است که تا به امروز قدیمی ترین نمونه آن مربوط به تمدن ایرانی می شود. سیستان را محل ابداع آسباد می دانند و امروزه بقایای زیادی از آسبادهای تاریخی در آن وجود دارد؛ هرچند شناخته شده ترین آسبادهای سیستان مربوط به مجموعه صفوی حوضدار است، اما در منطقه رنده واقع شمال شرقی سیستان مجموعه ای دیگر از آسباد ها وجود دارد که برخی از آن ها در جایگاه منحصربه فردترین این نوع سازه های کشور قرار دارد. با وجود اهمیت این منطقه، تاکنون تحقیقی جامع درمورد آن، به ویژه درمورد قدمت، ساختارهای معماری و مقایسه سبک شناسی آن صورت نگرفته است؛ از این رو در این پژوهش نگارندگان با تکیه بر مطالعات میدانی و بررسی، اقدام به برداشت پلان، مطالعه معماری و گردآوری اطلاعات موردنیاز نموده و ازسوی دیگر با مطالعات تطبیقی، در جهت نیل به هدف اصلی پژوهش، یعنی درنهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه، به مطالعه جامع ساختار معماری آسبادها و آثار دیگر مجموعه رنده می پردازد. براساس این پژوهش برای اولین بار پلان این سازه منحصربه فرد با بررسی دقیق شواهد معماری، ترسیم و بازخوانی شد. نتایج حاکی از آن است که قدمت آسباد ها و مجموعه محوطه های منطقه رنده، بیشتر از آسبادهای منطقه حوضدار بوده و مربوط به قرون 6 تا 9ه‍.ق. می گردد. این مجموعه دربردارنده بیشترین تعداد آسباد مربوط به قرون میانه اسلامی است که براساس همین می توان آن را بزرگ ترین مجموعه تولید آرد منطقه معرفی نمود. در این میان، آسباد معروف به «سه پره» بزرگ ترین آسباد شناخته شده شرق ایران است که در دوره های بعد، نوع و سبک معماری آن با حذف حیاط جانبی و اتاق انبارهای پیرامون آن، در آسبادهای صفوی منطقه حوضدار، تداوم یافته است.

  کلیدواژگان: سیستان، رنده، آسباد، بررسی باستان شناختی، مطالعه معماری
 • فریبا شریفیان* صفحات 273-283

  مهرها و گل مهرهای ساسانی ازجمله اشیایی بودند که در تمامی سطوح جامعه و سازمان های اداری عصر ساسانی کاربرد داشتند؛ از این رو نقش به سزایی در درک ما از جنبه های مختلف تاریخی این دوره دارند. درمیان نقوش کنده کاری شده روی مهرهای ساسانی که حاکی از باورها و اعتقادات صاحبان آن ها دارد، نقوش هندسی انتزاعی دیده می شود که نسبت به سایرین از پیچیدگی بیشتری برخوردارند. درباره معانی این نقوش اختلاف نظر بسیار است. عموما آن ها به عنوان نمادهای غیرقابل تعبیر شناسایی شده اند؛ با این وجود برخی این نمادها را صورت هایی تغییریافته از خط پهلوی کتیبه ای می دانند که به گونه ای رمزآمیز مفهوم کتیبه ای را در دل خود جای داده است و تحت عنوان «مونوگرام» که از در این پژوهش «نگاره نویس» خوانده می شود، معرفی شده اند. مهرهای حاوی این نقوش که به مهرهای نشان معروف اند، گاهی همراه با کتیبه و گاهی تنها با نقش نگاره نویس یا نشان دیده شده اند. کاربرد نشان ها برروی مهرهای ایران قبل از اسلام با کمی پیچیدگی همراه است و شاید به سادگی نتوان با یک نگاه به قصد حکاک این نشان ها برروی مهرها پی برد. استفاده از این نشان ها در ایران باستان و در جامعه ای که همگان قادر به خواندن و نوشتن نبودند بسیار حایز اهمیت بود. نظام پولی یونان باستان به عنوان یکی از پیشگامان استفاده از تمغا و استفاده از این نشان ها بر سکه های یونانی بر کاربرد تمغا در سکه ها و مهرهای ایران بی تاثیر نبود؛ نظرات متفاوتی درباره این نشان ها و ارتباط آن ها با کتیبه مهر و یا نام صاحب مهر وجود دارد. این جستار به بررسی دو مهر نشان که در موزه بوعلی سینای همدان نگه داری می شوند، می پردازد. نگارنده بر پایه مطالعات کتابخانه ای و پژوهش میدانی خود سعی دارد ضمن بررسی نقوش مهر به خوانش کتیبه ها و ارتباط میان نشان ها و کتیبه های اطراف آن ها بپردازد.

  کلیدواژگان: دانشیار پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
 • میترا شاطری*، طیبه احمدی صفحات 285-311

  ضرب نوشته ها و نقوش روی سکه ها همیشه تحت تاثیر مذهب، فرهنگ و شرایط سیاسی-حکومتی هردوره بوده است. سکه ها را می توان به عنوان یک سند تحریف نشده تاریخی برای شناخت شرایط حاکم بر جامعه در هر دوره دانست. ازسویی هر نقشی که بشر می آفریند نمادی از اعتقادات و باورهای اوست. نماد ها ارزش و معنای جدید به یک اثر می بخشند بدون این که ارزش واقعی آن را از میان ببرند. یکی از پرکاربردترین نمادها، نقوش گیاهی هستند که با ورود اسلام به دلیل کم رنگ شدن نقش مایه های انسانی و جانوری در هنر اسلامی، جایگاه موثرتر و قدرتمندتری یافتند. این نقوش، گاه به صورت انتزاعی، و گاه واقع گرایانه نقش می شدند. پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی نقوش گیاهی حک شده برروی سکه ها از عصر ایلخانی تا دوره قاجار و هم چنین بررسی این نقوش از جنبه نمادشناسی و در راستای پاسخ گویی به پرسش هایی چون: چه نقوش گیاهی روی سکه های دوره ایلخانی تا قاجار وجود دارد؟ و این نقوش ازلحاظ نمادشناسی چه مفهومی دارند؟ انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی-تطبیقی و تحلیلی، و گردآوری مطالب و تصاویر به روش یافته اندوزی ازطریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی برروی بیش از 100 سکه صورت گرفته است. نتایج حاصل از مطالعات نشان داد نقوش گیاهی هم چون سایر صنایع در مسکوکات نیز کاربرد داشته است. این نقوش در دوران ایلخانی و تیموری عمدتا بسیار محدود و به صورت حاشیه ای و به منظور پرکردن فضای پس زمینه و گاه به منظور ایجاد قاب بندی به کاررفته اند؛ اما از دوره صفویه به بعد این نقوش با کمیت و پراکندگی بیشتر روی سکه ها دیده می شود، به گونه ای که کمتر سکه ای از این دوران می توان یافت که فاقد نقوش گیاهی باشد. رایج ترین نقوش گیاهی، گل های لوتوس و روزت، و نقوش اسلیمی-ختایی و ترنج هستند و ازنظر نمادشناسی، گزینش این نقوش، همگی برمبنای باورهای کهن ایرانیان و اعتلای آن براساس مبانی آیین اسلام صورت گرفته و ریشه در اعتقاد به جاودانگی، برکت، باروری و آرمان شهر ایرانی داشته است.

  کلیدواژگان: نقوش گیاهی، نمادشناسی، سکه، دوره میانه اسلامی، دوره متاخر اسلامی
 • علیرضا انیسی* صفحات 313-331

  هدف از این مطالعه بررسی دقیق گنبدخانه سلجوقی مسجد جامع مرند می باشد. این مسجد عمدتا به دلیل دارا بودن محراب ایلخانی آن شناخته شده است. گنبدخانه بخشی از یک بنای بزرگ تر می باشد که در دوره های مختلف گسترش یافته است. این مسجد به وسیله محققین قبلی که عمدتا بر این محراب تمرکز نمودند، بررسی شده است. «ساره»، «پوپ»، «سیرو» و «ویلبر» از پژوهشگران شناخته شده معماری ایران هستند که مطالعات خود را درمورد این مسجد منتشر کرده اند. «رابرت هیلن براند: در مطالعات مفصل خود مسجد مرند را به همراه سایر بناهای گنبددار شمال غرب ایران را جزو « شیوه قزوین» دسته بندی می کند. تاکنون به جز شباهت های معماری هیچ مدرک محکمی تاریخ سلجوقی مسجد جامع مرند را تایید نکرده است. این پژوهش نخست به معرفی مسجد می پردازد و سپس ویژگی های معماری گنبدخانه آن را بررسی می کند. این گنبدخانه بخشی از یک ساختمان مستطیل شکل است که در بخش تاریخی شهر قرار دارد. این ساختمان در دوره های مختلف تاریخی توسعه و تغییر یافته است. این ساختمان فاقد حیاط و یا یک ورودی تاریخی است. باوجود تخریب گنبد، گنبدخانه هنوز ویژگی های اولیه معماری خود را حفظ کرده است. این خصوصیات اصلی عبارتنداز: گنبدخانه مربع شکل، منطقه انتقال نیروی شاخصی که با سایر نمونه های سلجوقی تفاوت دارد و نیز کتیبه ای گچ بری شده که به دور گنبدخانه است از خصوصیات بارز این بنا می باشد. تکمیل خوانش کتیبه های محراب در حد امکان و بر پایه اطلاعات موجود از دیگر اهداف این مطالعه است. بررسی کتیبه گنبدخانه مورد غفلت پژوهشگران قبلی واقع شده است. اطلاعات جدیدی که در جریان حفاظت و مرمت این کتیه به دست آمد تاریخ مسجد را روشن و ساخت آن را در دوره سلجوقی تایید نمود. به علاوه، در این پژوهش برخی از طرح های منتشر نشده از این بنا ارایه می گردد.

  کلیدواژگان: مرند، مسجد، سلجوقی، گنبدخانه، کتیبه
 • سعید علیتاجر*، صفورا شهابی صفحات 333-361

  در سال های اخیر اهمیت صرفه جویی در انرژی به دلیل کمبود منابع انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر افزایش یافته است. مصرف انرژی در بخش مسکن بسیار بالا است و انتظار می رود با افزایش جمعیت جهان افزایش یابد. ایجاد آسایش در ساختمان ها در برابر مشکلات اقلیمی به مصرف بالای انرژی نیاز دارد. مطالعه راه حل های به کار رفته در مسکن بومی، برای مقابله با مشکلات اقلیمی و ایجاد آسایش برای ساکنین مناسب است و ساختمان های سازگار با اقلیم می توانند مصرف انرژی را کاهش دهند. معماری بومی منعکس کننده هماهنگی بین معماری و اقلیم است و با تکنیک های خورشیدی غیرفعال، آسایش ساکنین را فراهم کرده است. این پژوهش به مطالعه چند خانه بومی همدان با آب وهوای سرد کوهستانی در غرب ایران می پردازد تا عوامل موثر در کاهش مصرف انرژی را در آن ها شناسایی کند. مطالعه با هدف یافتن مهم ترین عامل در شکل گیری خانه های بومی هم ساز با اقلیم در همدان انجام شده است. این مطالعه در ابتدا با بررسی مطالعات پیشین، عوامل موثر اقلیمی در خانه های بومی را استخراج نموده و سپس با بررسی خانه های بومی شهر همدان و شبیه سازی برخی عوامل، به تحلیل آن عوامل مختلف پرداخته است. در مطالعات پیشین جهت گیری عامل مهمی ذکر شده بود که در این مطالعه با شبیه سازی خانه های بومی به صورت کمی بررسی شد. شبیه سازی خانه ها با نرم افزار Design Builder و برروی دو عامل جهت گیری و میزان سطح بازشوها صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که با وجود این که عوامل مختلفی در کاهش مصرف انرژی در معماری بومی موثرند، اما مهم ترین آن ها جهت گیری مناسب این خانه ها نسبت به خورشید است. جهت گیری به خصوص برروی میزان سطوح بازشوها در یک جبهه موثر بوده و در مصرف انرژی برای گرم کردن اثر می گذارد. نتایج تحقیق نشان می دهد سایر عوامل حفاظت در برابر اقلیم سرد، وابسته به جهت گیری خانه ها نسبت به خورشید بوده و براساس آن شکل می گیرند.

  کلیدواژگان: معماری بومی، خانه های بومی همدان، معماری اقلیمی، روش های غیرفعال اقلیمی، جهت گیری
|
 • Shakiba Rostamian Omran, Rahmat Abbasnejad Seresti *, Seyyed Kamal Asadi Ojaei Pages 7-33

  Climatic changes in the late Pleistocene and early Holocene, which had a great impact on the transgression and regression of the Caspian Sea levels, were simultaneous with Mesolithic and Neolithic settlements around the sea. The frequent changes in the Caspian Sea level have directly and indirectly affected the early settlements of prehistoric societies around the Caspian Sea. The impact of these changes and the reaction of humans is the main subject of this research. Despite the importance of this issue, it has not been studied well related to Caspian Sea research, and it is necessary to explain a model for the response of these communities to climate change. In this paper, with an analytical approach, the subsistence of the communities around the Caspian Sea during the transgressions and regressions of the sea level has been discussed. The Khvalynian (18,000-12,000 BP) and Neo-Caspian (10,600-8,400 BP) transgressions caused marine species to play a significant role in the sustenance of these communities, among other resources. The Mangyshlak (12000-10500 BP) and 8.4k (8400 BP) regressions caused a large distance between the identified sites and the sea shores, and as a result, the use of marine resources in the residents’ sustenance decreased; but on the other hand, it caused the formation of rich ecosystems for new animals and plants such as gazelles, goats, and sheep. On the southeastern shores of the Caspian Sea, the beginning of Mesolithic settlements was almost simultaneous with the Khvalynian transgression and the proximity of the coasts to the sites, and these settlements continued until later periods. In the eastern Caspian Sea, settlements appear after the end of the Khvalynian transgression and during the Mangyshlak regression. During this period, the sea was still close to the settlements. While in the west, in the middle of the Khvalynian transgression, settlements were in the Upper Paleolithic, and in the north, there was no settlement until about 10,000 BP. While almost most of the communities in West Asia, at the end of the Pleistocene and Early Holocene, began the domestication and food production; the richness of the regions around the Caspian Sea could easily provide the sustenance needs of its communities and the first domestic species appeared only in the west and north at the Eneolithic period.

  Keywords: Climatic Events, Sustenance, Mesolithic, Neolithic, The Caspian Sea Shores, Pleistocene, Holocene, Transgression, Regression, Domestication, Food Production
 • Hojjat Darabi * Pages 35-59

  As far as the Neolithic period is concerned, the focus of research has been on the study of the early domestication and sedentary life throughout the central Zagros. However, insufficient attention is paid to later developments during the late Neolithic, and our current knowledge is largely based on the investigations of the 1960-70s, especially those carried out in the foothills which played a role as a ‘transition zone’ between Mesopotamia and the Zagros. In this context, the nature of cultural interactions in local and regional contexts is of particular importance. Moreover, the probable reasons that brought an end to the Neolithic way of life in the region are not yet known. The new, brief excavations at the site of Remremeh in the Mehran Plain have therefore shed new light on these issues. So far, as attested by AMS dates and ceramic analysis, a long sequence from the 7th to the 6th millennium BC has been excavated at the site. Accordingly, the central part of the site contains the late Neolithic remains with artifacts similar to the Deh Luran plain while the eastern part yielded a combination of local late Neolithic and Hassuna and late Samarra materials. It seems that the local Neolithic materials and thus the traditions were preserved until the end of the 7th millennium BC when Hassuna and Samarra elements were introduced to the region, respectively. After a few centuries of coexistence of local and Mesopotamian entities, the so-called late Samarran or Chogha Mami Transitional (CMT) materials, especially the black-on-buff ware, dominated the Mehran plain and other nearby lowlands in southwestern Iran. This may mark the end of the Neolithic period in the region, although the nature of this cultural transition or replacement remains controversial. However, to date, the finds from the site would help with better understanding of the cultural development and interaction in the borderland foothills over the late Neolithic.

  Keywords: Late Neolithic, central Zagros foothills, Remremeh, Mesopotamia, Cultural interactions
 • Sirvan Mohammadi Ghasrian * Pages 61-77

  The early phase of late chalcolithic period is corresponding with principal cultural changes in vast regions of west of Iran. After long time of using painted potteries, at least at the end of fifth and early fourth millennium BC overlapping with Godin VII (VII/VI3) in west of Iran, the painted ceramics style went out entirely and replaced by plain/coarse chaff tempered pottery style. The replacement of plain ceramic instead of painted one in west of Iran, is considered with great cultural changes in west Iran which an event has occurred in the Zagros region to be seen by a severe decline in the number of residential areas and functioned to bring a shift by which the sedentary societies were changed to the more mobile pastoralists using open-air or cave areas instead of large occupational sites. but noted that mentioned hypothesis regarding the archaeological studies of early phase of late chalcolithic period in west of Iran was based on early studies occurred at 1964-1975 in east of central Zagros Highlands at west of Iran. noted during recent decades the situation was changed and more investigations conducted mainly based on scientific approaches by using radiocarbon dating which resulted in challenging early mentioned hypothesis about this period. Most of thesis regarding the chronology, settlement pattern, distribution, socio-economic complexity and cultural interaction of Godin VII studies at the end of fifth and early fourth millennium BC was failed. The present paper is trying to evaluate this period based on review of archaeological studies carried out about Godin VII period during recent decades. Our studies in this article showing that Godin VII period at the end of fifth and early fourth millennium BC was one of the main period at the prehistory of west Iran that has a key role of socio-economic complexity that need more attentions.

  Keywords: West of Iran, Chalcolithic Period, Godin VII, Chaff tempered Potteries
 • Ali Binandeh *, Silvana Di Paolo Pages 79-99

  the QaNaTES Project, a collaborative program initiated in 2017. The project aims to conduct fieldwork at Tepe Qaleh Naneh, an archaeological site located in the Marivan area in northern central Zagros, Iran. The excavations have provided valuable insights into the occupational deposits at the site, revealing burials, wall structures, and various materials such as pottery and lithics. These deposits span from the Chalcolithic to Islamic periods, with a particular focus on the Late Chalcolithic period, which appears to be the most significant occupation phase. Laboratory analyses have been conducted on organic samples, including charcoals and bones, as well as on items such as obsidian objects. These analyses have enabled the study of adaptation models and developmental patterns in a region, the northern central Zagros, which remains relatively understudied. The ecosystem of Tepeh Qaleh Naneh and Marivan plain, between the Middle Chalcolithic period to Bronze age, consists of extensive vegetation of oak forest-steppe And the amount of precipitation, at least in the Late Chalcolithic period, was not less than 600 mm. the material culture discovered at Tepe Qaleh Naneh indicates an increase in social complexity, as evidenced by the presence of stone mace-heads (ceremonial tools), specialized productions such as painted pottery, and evidence of long-distance contacts. Interestingly, the site appears to have stronger connections with Mesopotamia than with western Iran. The identification of Uruk pottery, including beveled-rim bowls, suggests commercial and cultural relations between the society in the Marivan region and northern Mesopotamia during the late Chalcolithic period. These findings shed light on the gradual differentiation of society during the Chalcolithic period, a critical period that witnessed the emergence of the first porto-urban communities in southern Mesopotamia. Even if the Zagros communities followed a similar trend during the Chalcolithic period, they also developed local traditions as response to interregional contacts.

  Keywords: Zagros, Zaribar Basin, Tepeh Qaleh Naneh, Prehistory
 • Mahnaz Sharifi *, Reyhane Salimi Pages 101-125

  The archaeological site of Tepe Gird-i Ashoan in the Little Zab basin of Piranshahr County was excavated in two consecutive seasons. The work yielded remarkable information about the regional cultural traditions in the Late Chalcolithic period. The recovered material culture indicates the presence of the chaff-faced/Pisdeli pottery tradition, and the relative chronology evinces that the strongest interactions were with Caucasia, Anatolia and Mesopotamia. Notwithstanding the fairly extensive archaeological work in northwest Iran, the Zab basin remains almost totally neglected as regards botanical and zoological studies. The present study explored the biological evidence from the site and attempts a reconstruction of the subsistence patterns prevailing in the Late Chalcolithic northwest Iran in light of the evidence from Gird-i Ashoan. To gain an insight into the regional societies in the 4th and 5th millennium BC, the subsistence patterns of the inhabitants of the Little Zab basin was examined. In effect, recovery of an abundance of ash deposits alongside other burned materials at Gird-i Ashoan permits such interdisciplinary enquiries as archaeobotany and Zooarchaeology. Drawing on excavations as well as botanical and osteological analyses, the present study attempted to explain the local subsistence patterns through a descriptive-analytical approach. Thus, the two major topics addressed here were the subsistence patterns adopted by the mid/late Chalcolithic populations of Gird-i Ashoan, and the animal species represented in the excavated assemblages. Animal husbandry seemingly constituted the major component in the local subsistence system and surpassed agriculture judging from the fact that the faunal evidence outnumbers the floral remains. Therefore, the results of the study pointed to a mixed agro-pastoral subsistence pattern, and attested to the cultivation of bread wheat and barley, indicating that agriculture also played in part in the local economy.

  Keywords: Archeology of Northwest Iran, Chalcolithic, Subsistence patterns, Zooarchaeology, Archaeobotany
 • Parastoo Masjedi *, Mostafa Khazaie, Esmail Hemati Azandaryani, Ali Khaksar Pages 127-147

  Gourab Tepe is one of Iran’s most important prehistoric sites, located in the city of Malayar in the province of Hamedan. Unlike Godin Tepe, Gourab’s transition from the Late Chalcolithic period to the Early Bronze Age was without any ruptures, and the Bronze Age artifacts found there belong to the Kura-Araxes culture, a culture covering a vast geographical area whose wide spread through the region and the reasons for their expansion have been subjects of great fascination to archeologists. Petrography is a scientific method used in the geological sciences to identify minerals based on their optical properties. The pottery found on Gourab Tepe provides an incredible opportunity to study the transition from the Late Chalcolithic period to the Early Bronze Age, which in itself is an important topic of discussion for archaeology. This article aims to understand the makeup of the minerals present in the pottery found on Gourab Tepe and analyze the transition from the Late Chalcolithic period to the Early Bronze Age to understand the influence of cultural changes on the structure, texture, and makeup of the pottery in the region. Research questions include: Which minerals are present in the Late Chalcolithic and Early Bronze Age potteries, and what does their presence signify about the geological structure of the region? What effect did the Cultural transition and change have on the structures of potteries, and in the case of these changes, how can we interpret and analyze this phenomenon from an archeological standpoint? The petrographic study analyzing 20 samples—10 of which were from the Late Chalcolithic period and 10 of Kura-Araxes origin—showed that the Gourab Tepe potteries underwent significant structural changes from the Late Chalcolithic period to the Early Bronze Age, and whilst these potteries were produced in the same region, the clay and the pottery-making techniques used had fundamental differences.

  Keywords: Gourab Tepe, Late Chalcolithic Period, Early Bronze Age, Petrography
 • Morteza Hessari, Rohollah Yousefi Zoshk * Pages 149-159

  Late 4th millennium B.C is a period of human life in which he developed writing on clay tablets as a major means of economic transactions. This process is one of the greatest inventions in human history, and perhaps the most important of them, which did not happen all at once and had a gradual trend from the Neolithic period to the second half of the fourth millennium BC. The main feature of this period, along with seals and seal impressions, is clay tablet with ideographic signs plus counting notations and then evolved with syllabic conventional signs in the later stages, which is probably the initial shape of the standard writing. These clay tablets in Iran have been obtained from Susa and Chogha Mish in Khuzestan, Sialk in Kashan and Sofalin in Tehran province. The excavation seasons at Tappeh Sofalin unearthed a significant corpus of administrative material culture that provides evidence for the use of a complex administration systems during the Proto Elamite period at the second half of the fourth millennium B.C. These evidences are closely related to administration systems known from sites in southwestern Iran, most prominently at Susa III period. The types of administrative evidences from economic tablets to ideo-numerical ones were found at Tappeh Sofalin, suggesting that the settlement prolonged during the Proto Elamite period. One of the diagnostic administrative materials unearthed during the expedition is an almost intact Proto Elamite tablet with an unattested numerical system. Given the relative scarcity of texts from this time, the example offered in this article should add significantly to our knowledge and understanding of one of the world’s oldest attested forms of writing. Here we discuss this Proto Elamite tablet and the meaning it conveys.

  Keywords: Proto Elamite, clay Tablet, Ancient Iran, Administration technique. Unattested numerical system, Tappeh Sofalin
 • Nasir Eskandari *, Eshrat Shahdadnejad Pages 161-173

  South-East Iran is a region of great archaeological significance, with diverse physical landscapes and a rich urban phase in the third millennium BCE. Recent archaeological discoveries in the Halil Rud Valley (Kerman province, Iran) brought to light a hitherto unknown civilization, the so-called “Jiroft or Halil Rud Civilization” which generally dates to the third millennium BCE. As a result of the early 2000s’s widespread looting in this region, numerous sites were plundered and severely damaged and thousands of the burial goods ended up on the black market. Although illegal digs in the region have been halted, there are still countless ancient objects in the hands of local people far more than those confiscated. The present paper deals with one of these finds from the Jiroft civilization. It presents a small Bronze Age object; a semi-precious stone statuette at present in the property of a villager living in the surroundings of Jiroft. The statuette comes from illegal excavations in the Halil Rud Valley (Southern Kerman, Iran) and represents a standing female personage. Although the discovery lot of the statuette is unclear, but it probably comes from the plundered cemetery of Mahtotabad (second half of the third millennium BCE), pertaining to the urban center of Konar Sandal. It is made of lapis lazuli, a rock notoriously imported from Afghanistan, but the evidence indicates that it was manufactured in the Jiroft area. This early Bronze Age statuette is discussed with synoptic reviews of other female sculptures in coeval ancient Mesopotamia, Elam and Egypt. Presenting the uncommon iconography of a breastfeeding female, or mother goddess, the statuette hints to an important religious identity, possibly materializing the symbolic role of breast feeding in the adoption of deified kings by goddesses.

  Keywords: Southeast Iran, Jiroft Civilization, Bronze Age, Lapis Lazuli, mother goddess
 • Ali Navidgabaloo, Karim Hajizadeh *, Behrouz Afkhami Pages 175-201

  Khaneqah Cemetery, located in Gilavan village in Khalkhal County of Ardabil Province, is one of the most unique cemeteries in the country. Based on burial findings, this cemetery is one of the most significant cemeteries in northwestern Iran, because it presents graves from the three cultural periods of the Middle Bronze Age, Iron Age and Parthian period. Four-season scientific excavations have been carried out in Gilvan cemetery. In the present study, the graves excavated in the third season have been studied. During this season, four ancient graves have been excavated and identified by numbers 30, 33, 34 and 35. Graves 30 and 33 has been dated to the Middle Bronze Age and graves 34 and 35 has been dated to the Iron Age I. The graves of this cemetery are of the type of pit graves in which burials have been done as single and double person in grave pit. The present study has been studied qualitatively in a descriptive-analytical manner and with a comparative approach, and has been compared with the works of other simultaneous sites in the north and northwest of Iran in terms of burial data. The results indicate the cultural relationship with the sites of Middle and New Bronze Age and Iron Age I and II. There is a lot of evidence to date the tombs of Khaneqah Cemetery. The burial method, shape and structure of the graves and the typology of the pottery and objects obtained indicate that this cemetery belongs to the Middle Bronze Age to the Iron Age I and II.

  Keywords: Northwest of Iran, Gilavan Cemetery, pit graves, Bronze Age, Iron Age
 • Seyede Mana Rouhani Rankohi, Yaghoub Mohammadifar *, Jafar Merkian, Vito Messina Pages 203-221

  Historical-religious research and studies of ancient Iran are deeply dependent on philological research and studies, and leave many questions still to be resolved. Accordingly, research involving sacred architecture in this region has considerable value, even if it raises new questions about the interpretation of many structures for which religious functions have been proposed. A lack of comprehensive archaeological documentation constitutes the main obstacle to knowledge of the sacred architecture of Iran, and if it is correct to say that the evolution of religious ideology and religious practices as attested by written sources surely must have influenced this architecture, only a careful and thorough analysis of the monuments will clarify many problems related to their function. The mountain chain of north-east Khuzestan is considered as the homeland of the Elymaeans, people led by a political entity that repeatedly claimed independence from the great statal formations of the Seleucids and Arsacids, and intermittently succeeded in establishing independent forms of government in the region. Although the highlands were difficult to exploit, this area became the place of settlements, urban centers and religious complexes displaying monumental architecture. Thanks to archaeological excavations so far conducted, we know that mountainous sanctuaries were located in the areas of Masjid Suleiman and the plain of Izeh, in sites such as Bardnshande, Sarmsajd and Kal Chandare (Shami). The examination of architectural features show that all these complexes belong to the same building traditions. This research focuses on the characteristics of Elymaean religious architecture with the aim to make cross-comparisons with other architectural complexes in a diachronic perspective and to enlighten trends that can be ascribed to processes of decision- and policy-making in a comparative environment. Data are collected and analyzed thanks to published excavation reports and previous literature (of historical and archaeological type). The result of this study is that it allows us to get to know the Elymaean architecture, which includes: terrace building, stairs, sacrificial platforms, pillared porches, square halls, courtyard architectures, and rectangular rooms, side rooms with separate entrances and Column and column head. These features appear to have been created thanks to the combination of formulae of local (Mesopotamian and Elamite) and global (Hellenistic) types.

  Keywords: Religious Architecture, Elymais, Berdanshande, Sarmsajd, Kal Chendar Shami
 • Meysam Shahsavari *, Seyed Mehdi Mousavi Koohpar Pages 223-245

  The role and position of the deity of Mithra/Mehr in Zoroastrianism or the official Zoroastrian religion of the Sassanian era, as well as its relationship with Roman Mithraism, has always been ambiguous and the subject for a great deal of debate and discussion. This deity (Izad) was one of the most important and popular deities (Izadān) of the Sassanian era, but despite this, there are not many material works related to this deity. In the excavations of Ak-Depe in the south of Turkmenistan, a collection of Sassanian bullae was found which the excavator assigned one of them to the deity of Mithra. According to the inscription of this bulla, it belongs to a Magi, so it becomes more important because of its direct connection with the Zoroastrian. The motif of this bullae, which is not very clear, probably shows a person riding in a chariot carried by two horses. In this article, the deity Mithra has been considered from a different view and while discussing the above-mentioned bullae, other cultural materials such as architectural evidence and pictorial evidence attributed to this deity have been analyzed. This research has used the iconography approach. This essay has shown that: a) the imprinted picture belongs to the deity of Mithra; b) the worship of Mithra was part of the Zoroastrian religion in the Sassanian period and was not considered as a separate religion or sect. And c) There can be no further connection between Roman Mithraism and the worship of Mehr or Mithra in Iran, except for general similarities.

  Keywords: Mithra, Zoroastrianism, Sassanian seals, Mithraism
 • Javad Alaei Moghadam *, Seyed Rasoul Mousavi Haji Pages 247-271

  During his lifetime, the Human has always been in a constant interaction with the environment, and the growth and development of human civilization have taken place in the context of the natural environment. Meanwhile, a manifestation of humans’s alignment with their surrounding environment is the technology of using natural phenomena in different regions. One of these technologies is the construction and operation of Persian windmills (Asbads), the earliest example of which has found to belong to the Iranian civilization to this day. Sistan is thought to be the place where Asbads were invented for the first time, and today numerous remains of historical Asbads are found in this region. Although the best-known windmills of Sistan are those of Hozdar complex, there are other Asbads in Rendeh region of Sistan, some of which can be regarded as the most representative examples of Iranian windmills. Unfortunately, despite the significance of this issue, no comprehensive research has been conducted on these windmills so far and questions regarding their age, architectural structure and typology as well as the position of the region during its lifetime have remained unanswered. The authors of the present paper have, therefore, made a comprehensive identification of this complex relying on field studies and archaeological surveys; and subsequently, using a descriptive-analytical method, they have extensively studied the architectural structure of windmills and other monuments of Rendeh complex. The results suggest that the Asbads and the sites of Rendeh complex are older than other windmills of Hozdar, dating back to the 6th-9th centuries AH. This collection includes the greatest number of windmills belonging to the mid-Islamic centuries, thus making this the largest flour production complex of Sistan. Among them, a windmill known as “Se Pareh” is the biggest known Asbad in eastern Iran, the architectural type and style of which have continued in the Safavid windmills of Hozdar during the subsequent periods by removing the side courtyard and its surrounding storage rooms. It was also found that this windmill is the oldest example of twin-windmills in Iran.

  Keywords: Asbad, Architectural Survey, Mid-Islamic Centuries, Rendeh, Sistan
 • Fariba Sharifian * Pages 273-283

  Sassanian seals and sealings were among the objects; used at all levels of society and administrative organizations of the Sassanian era, and thus they play a significant role in our understanding of various historical aspects of this period. The motifs carved on Sassanian seals indicate the beliefs and thoughts of their owners, among which are abstract geometric motifs, introduced under the title of monograms. There are different ideas regarding the meanings of these motifs; they are generally identified as indescribable symbols; but some consider them to be modified forms of the Pahlavi letters, which mysteriously contain the concept of an inscription at their core and are introduced under the title of the monogram. Seals containing these motifs, as Nishan seals, are sometimes seen with an inscription. The use of Nishans on pre-Islamic Iranian seals is rather complicated, and it may not be easy to understand the owner’s intention in using these motifs on their seals. In this article, an attempt is made to examine two seals kept in the Bu Ali Sina Museum in Hamedan. Through library studies and field research, the author attempts to read the inscriptions and find the relationship between the signs and the inscriptions around them while examining the seal designs.

  Keywords: Seal, Sassanian, Sealing, Monogram, Inscription, Bu-Ali Sina Museum
 • Mitra Shateri *, Tayebeh Ahmadi Pages 285-311

  The inscriptions and motifs on the coins have always been influenced by the religion, culture and political-governmental conditions of every period. Coins can be considered as an undistorted historical document to know the conditions of society in every period. Symbols give new value and meaning to an object and trace without destroying its real value. One of the most widely used symbols is plant motifs, which became more effective and powerful in the early Islamic time due to the fading of human and animal motifs in Islamic art. These motifs were painted sometimes abstractly and sometimes realistic. The aim of this study is typology of floral motifs on coins from the Ilkhanid to the Qajar period and also to study these motifs from a symbolic point of view in order to answer questions such as: What floral motifs are there on the Ilkhanid to the Qajar coins? And what are the symbolic meanings of these motifs? The present study is a descriptive-comparative and analytical approach and its information is extracted through library resource studies (study library resources) and field surveys (investigating the samples of various inside and outside museums) on more than 100 coins. The results of studies showed that plant motifs have been used on coins as in other industries objects. In the Ilkhanid and Timurid periods, these motifs were mostly limited and were used marginally to fill the background space and sometimes for creating frames, but from the Safavid period onwards, these motifs can be seen on coins with more quantity and distribution, it is why we can find fewer coins in this The period without plant motifs. The most common plant motifs are lotus and rosette flowers and Arabesque(Eslimi)-Khatai and Bergamot motifs, and symbolically, the selection of these motifs is all based on ancient Iranian beliefs and is rooted in the belief in immortality, blessing, fertility and believing in the Iranian utopia.

  Keywords: Plant Motifs, Symbolism, Coin, Middle Islamic Period, Late Islamic Period
 • Alireza Anisi * Pages 313-331

  The study aims to discuss the Saljuq dome chamber of the Masji-i Jami‘at Marand in detail. The building is mainly famous for its Ilkhanid Mihrab. The dome chamber is part of a larger structure that was expanded in various periods. The mosque was examined by previous scholars, who mainly focused on the Mihrab. Sarre, Pope, Siroux and Wilber are well-known scholars of Iranian architecture who have published their survey about the mosque. In his lengthy studies, Robert Hillenbrand categorises the Marand mosque, with other domed mosques of northwest Iran, as the “School of Qazvin”. However, no hard evidence confirmed a Saljuq date for the Marand Jami‘except for architectural similarities. The present study mainly focuses on the dome chamber of the building. The article first introduces the mosque and then examines its dome chamber. The dome chamber is placed in a rectangular structure in the historic part of the city. The building was developed and changed at various times. The building has neither a courtyard nor a historic entrance. Despite its vanishing dome, the dome chamber still preserved its original architectural features. The building’s main features are the square dome chamber, the stunning transition zone that differs from other Saljuq cases, and an inscription band of carved stucco encircles the dome chamber.  Providing a comprehensive reading of the Mihrab’s inscriptions as much as possible based on previous studies and the fieldwork of the writer is a further purpose of the study. The inscription band of the dome chamber has not received enough attention from earlier scholars. The fresh material that was found in the conservation procedures of the building shed light on the mosque’s history.  The founded date confirmed the erection of the dome chamber in the Saljuq period. The study also provides some unpublished drawings of the building.

  Keywords: Marand, mosque, Saljuq, dome chamber, Inscription
 • Saeid Alitajer *, Safora Shahabi Pages 333-361

  In recent years, the importance of energy conservation has increased due to the lack of energy resources and environmental problems caused by the use of non-renewable energy. Energy efficiency in the housing sector is very high and consumption is expected to increase as the world’s population grows. Creating comfort in buildings against climate problems is allocated to high energy consumption. It is appropriate to study the solutions employed in vernacular housing to deal with climatic problems and provide comfort for residents. Buildings consistent with the climate can reduce energy consumption. The vernacular architecture reflects the harmony between architecture and climate and has been providing comfort for the residents with passive solar techniques. This article addresses several vernacular houses in Hamadan with a cold mountain climate in the west of Iran in order to identify effective factors in reducing energy consumption. This study is aimed to find the most important factor in the formation of climate-adaptive vernacular houses in Hamadan. In this article, effective climatic factors are initially extracted for vernacular houses through previous studies and a variety of factors are then analyzed by an investigation into vernacular houses in Hamadan and simulation of some factors. The orientation was noticed as an important factor in previous studies, which is quantitatively investigated in this article by simulating vernacular houses. The houses are simulated by Design Builder software based on two factors: orientation and the window-to-wall ratio. It is concluded that although various factors contribute to the reduction of energy consumption in vernacular architecture, the most important factor is the orientation of houses toward the sun. The orientation particularly affects the area of openings on a facade and the energy consumption for heating. The results show that other protective factors against cold climate depend on the orientation of houses towards the sun and are formed based on it.

  Keywords: vernacular architecture, Hamadan Vernacular Houses, climatic architecture, climatic passive techniques, orientation