فهرست مطالب

مطالعات علوم پزشکی - سال سی و چهارم شماره 9 (آذر 1402)

مجله مطالعات علوم پزشکی
سال سی و چهارم شماره 9 (آذر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهام اصل سلیمانی، علی مجتهدی*، فاطمه زابلی، حامی کابوسی صفحات 486-494
  پیش زمینه و هدف

  ایزوله های جدید به شدت بیماری زا (هایپرویرولنت) در کلبسیلا پنومونیه در چند سال اخیر به وجود آمده اند و منجر به ایجاد عفونت های تهدیدکننده حیات در افراد جوان و سالم گردیده اند. در مطالعه حاضر فراوانی تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف و کارباپنماز در ایزوله های جدید با بیماری زایی بالا کلبسیلا پنمونیه جداشده از بیماران بررسی گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی نمونه های بالینی جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های رازی، پورسینا، رسول اکرم، گلسار و الزهرا شهر رشت انجام گردید. برای تایید هویت باکتری های کلبسیلا پنومونیه از روش های استاندارد میکروبیولوژی و مولکولی استفاده گردید. برای شناسایی سویه های باکتری با بیماری زایی بالا از تست استرینگ استفاده شد. برای تعیین فنوتیپی سویه های تولیدکننده ESBL از تست CDT[1] استفاده شد. سپس تعیین حضور ژن کد کننده کارباپنماز (NDM-1) و همچنین توالی یابی سویه های به شدت بیماری زا به روش PCR انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، 158 ایزوله کلبسیلا پنومونیه جداشده از نمونه های مختلف جمع آوری و موردبررسی قرار گرفتند. درمجموع تعداد 55 ایزوله (8/34 درصد) دارای تست مثبت استرینگ بودند و به عنوان هایپرویروانت مشخص شدند. از مجموع 55 سویه ی کلبسیلا پنومونیه جداشده، 16 (1/29 درصد) ایزوله ازنظر فنوتیپی ESBL مثبت بودند. نتایج نشان داد که فقط 2 ایزوله (6/3 درصد) دارای ژن NDM-1 بودند. نتایج، فراوانی توالی یابی شایع در ایزوله های به شدت بیماری زا را 1/9 درصد برای ST258، 1/9 درصد برای ST86 و 6/3 درصد برای ST23 نشان داد. همچنین ST65 در هیچ ایزوله ای مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  مطالعه اخیر نشان داد که ایزوله های به شدت بیماری زای کلبسیلا پنومونیه با توانایی تولید آنزیم های ESBLs و کارباپنماز، فروانی قابل توجه ای دارند. بدون شک ظهور سویه های با ریسک بالا در منطقه در آینده تهدید جدی برای سیستم سلامت هست.

  کلیدواژگان: کرباپنماز، بتالاکتاماز وسیع الطیف، به شدت بیماری زا، کلبسیلا پنومونیه، توالی یابی
 • رحیم محمودلو، شیوا قلی زاده قلعه عزیز، اسحاق مرادی* صفحات 495-498

  نامه به سردبیر:انجمن آموزش پزشکی اروپا که انجمن منطقه اروپایی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی و یکی از شش عضو شورای اجرایی این فدراسیون است، در سال 1972 به منظور برقراری ارتباط و هم افزایی بین معلمان علوم پزشکی در کشورهای اروپایی در کپنهاگ تاسیس شد. این انجمن، هر ساله به میزبانی یکی از کشورهای اروپایی، کنفرانس های بین المللی با موضوعات مختلف آموزش علوم پزشکی برگزار می نماید، امسال نیز یک کنفرانس بین المللی در گلاسکو اسکاتلند برگزار کرد (1). با تلاش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به طور ویژه، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، پخش آنلاین این کنفرانس بین المللی از مورخه 6 تا 8 شهریورماه سال 1402 در 15 دانشگاه علوم پزشکی کشور ازجمله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه صورت گرفت. در این مقاله به بازاندیشی این رویداد می پردازیم.
  بازاندیشی یا رفلکشن، به عنوان دسته ای از فعالیت های فکری و موثر توصیف می شود که در آن افراد به کاوش در تجربیات خود می پردازند تا به درک جدیدی دست یابند. رفلکشن، فرایند یادگیری از تجربه است (یادگیری تجربی)، که به موجب آن، درک و دانش از طریق عمل توسعه می یابد (2). بازاندیشی بر هر واقعه ای را می توان در قالب یک رفلکشن پیپر، نوشت (3). این کنفرانس بین المللی که به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، شامل برنامه های مختلف آموزشی در زمینه آموزش علوم پزشکی بود. در پخش آنلاین آن، شاهد همراهی و شرکت فعال اعضای هییت علمی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بودیم. ازنظر دسترسی به محتوا و برنامه های کنفرانس، امکان استفاده از پخش آنلاین برنامه های سمپوزیوم و پلنری فراهم بود. برنامه ها در بستر نرم افزار Swapcard اجرا و نمایش داده شد. گرچه امکان تعامل مستقیم با محل برگزاری کنفرانس وجود نداشت، اما مباحث ارایه شده در کنفرانس در وقفه ها و فرصت های به وجود آمده در خلال برنامه ها توسط متخصصان آموزش پزشکی برای اعضای هییت علمی شرکت کننده در همایش توضیح داده و تشریح می شد و هم زمان با همایش، به سوالات اساتید پاسخ داده شده و شفاف سازی مطالب صورت می گرفت.
  بر اساس بازاندیشی و نقد این رویداد آموزشی و نیز برپایه نظرسنجی که از اعضای هییت علمی شرکت کننده به عمل آمد، به نظر می رسد این کنفرانس باوجود محدودیت هایی که به ویژه در دسترسی به محتوا، داشت، دستاوردها و پیامدهای مثبتی نیز داشته است. ازجمله اینکه، این نیاز توسط اساتید حاضر در همایش احساس شد که عضو هییت علمی هم از جنبه های آموزشی و علم آموزش پزشکی و هم ازنظر مهارت های زبان انگلیسی، بایستی خود را بیشتر توانمند سازد. موضوع مهم دیگر، لزوم برقراری ارتباطات علمی با جهان است. حتی اگر این ارتباطات به صورت محدود و مجازی باشد، باز هم نتایج مثبت و موثر خود را نمایان خواهد ساخت. در همین اثنا، با بازاندیشی بر این رویداد آموزشی، در می یابیم که معضلات و مشکلات آموزشی در همه جای جهان وجود دارند. حتی در موارد زیادی، این مشکلات مشابه هم هستند و بنابراین ضروری است که بررسی و ارزیابی شوند تا بتوان برای آن ها راهکارهایی اندیشید.
  موضوع دیگری که از بازاندیشی بر این رویداد آشکار می شود این است که در کنفرانس ها و رویدادهای مشابه، اهمیت تعامل و برقراری ارتباط به مراتب قوی تر و الزامی تر از جنبه یادگیری خود را نمایان می سازد. گرچه یادگیری یک اصل است، اما فراگیری نحوه برقراری ارتباط با جهان، مشاهده نحوه رفتارها و الگوهای آموزشی و اخلاقی، علاقه مندی اعضای هییت علمی به آموزش، مشاهده نحوه ارایه مطالب و مهارت های بیان مطلب، همگی موضوعاتی هستند که به صورت ناخودآگاه و دانش ضمنی فراگرفته می شوند. نکات مهم برگزاری این رویداد آموزشی را می توان به عنوان الگویی در برگزاری سایر رویدادهای مشابه در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بکار برد.
  از دیگر پیامدهای موثر و آموزنده این کنفرانس، درک لزوم و نحوه مستندسازی وقایع و تجارب بود. در این کنفرانس کلیه فعالیت ها و فرایندهای اجرایی و علمی کنفرانس در دانشگاه، مستندسازی و ثبت شد و به نوعی تمرینی برای آینده شد. مستندات شامل عکس ها و فیلم ها از محل برگزاری کنفرانس در دانشگاه، فرم های نظرسنجی، حضوروغیاب و فرم انجام مصاحبه با شرکت کنندگان، نامه ها و ایمیل ها و... بودند که همگی ثبت و حفظ شدند.
  تجربه این رویداد آموزشی بین المللی نشان داد که علم آموزش پزشکی تا چه میزان نیاز به تخصص، تجربه، علاقه و تعمیق دارد. ضمن اینکه چالش های آموزشی در همه جا وجود دارند، راهکار تسلیم نشدن و تلاش و آگاه شدن بیشتر است. برقراری ارتباطات، یک اصل مهم در یادگیری است چه برقراری ارتباط در سطح یک کلاس درس بین استاد و دانشجو و چه در سطح بین المللی و در طی یک کنفرانس. به همین دلیل، لازم است آموخته های کنفرانس را به سطوحی بالاتر و دیگر، تعمیم دهیم تا درنهایت بتوانیم کیفیت آموزش هایمان را تضمین کنیم که متعاقبا، منجر به ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت مراقبت از بیمار خواهد شد که هدف نهایی آموزش پزشکی نیز است.

  کلیدواژگان: بازاندیشی، کنفرانس AMEE 2023، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • حاتم احمدی، حمیرا حاتمی نعمتی* صفحات 499-508
  پیش زمینه و هدف

  کراک، نمک جامد فرآوری شده با بی کربنات سدیم از کوکایین است. متامفتامین مشتق متیله آمفتامین بوده که بسیار اعتیادآور است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تزریق درون صفاقی کراک- کوکایین و متامفتامین بر پارامترهای مقدار کراتینین، اوره، سدیم و پتاسیم خون به عنوان نشانگرهایی از نارسایی کلیه ها در رت های نر می باشد.

  مواد و روش کار

  این مطالعه تجربی بر روی هفت گروه شش تایی از موش های صحرایی نر صورت گرفته است که شامل: گروه شاهد، سه گروه آزمایشی کراک-کوکایین و سه گروه آزمایشی متامفتامین که به ترتیب غلظت های 5 ،10 و 15 میلی گرم بر کیلوگرم کراک-کوکایین و یا متامفتامین را به مدت هفت روز (روزی یک بار) دریافت کردند. بعد از اتمام تزریق دارویی، خون گیری از قلب رت ها صورت گرفت و از نمونه خون های گرفته شده، پارامترهای مقدار اوره، سدیم، پتاسیم و کراتینین مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفت. تحلیل آماری داده ها به کمک آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.

  یافته ها

  تزریق غلظت پایین و متوسط دو داروی کراک-کوکایین و متامفتامین بر پارامترهای اشاره شده اثری معنی دار نداشت (05/0<P) و تنها غلظت متوسط متامفتامین موجب افزایش مقدار پتاسیم خون نسبت به گروه شاهد شد (05/0>P). تزریق غلظت 15 میلی گرم بر کیلوگرم هر دو دارو به طور معنی داری موجب افزایش مقدار کراتینین خون در گروه های مربوطه شد (05/0>P).

  بحث و نتیجه گیری

  افزایش کراتینین پلاسما در اثر تجویز متامفتامین و کراک- کوکایین ممکن است ناشی از نارسایی حاد کلیوی، رابدومدولیز و یا القاء نفریت بینابینی حاد باشد.

  کلیدواژگان: کراتینین خون، کراک، نارسایی کلیوی، متامفتامین
 • امیرعلی جعفرنژادگرو*، آرزو مداحی، احسان فخری میرزانق صفحات 509-517
  پیش زمینه و هدف

  سطوح مختلف اثرات متفاوتی را بر روی مکانیک بدن طی راه رفتن دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقادیر هم انقباضی مفصل مچ پا در افراد با پای سالم و سوپینیت طی راه رفتن بر روی زمین و چمن مصنوعی بود.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود. جامعه آماری شامل 10 فرد با پای سوپنیت (با میانگین سنی برابر 2/2 ± 1/22 سال) در گروه تجربی و 10 فرد با پای سالم (با میانگین سنی برابر 3/3 ± 2/24) بود. فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی ثبت شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازه های تکراری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح معتاداری 05/0 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر عامل سطح (035/0=P) و گروه (000/0=P) بر مقادیر هم انقباضی عمومی مفصل مچ پا طی فاز پاسخ بارگیری معنادار می باشد. مقادیر هم انقباضی عمومی مچ پا طی فاز پاسخ بارگیری هنگام راه رفتن بر روی چمن مصنوعی در مقایسه با راه رفتن بر روی سطح زمین بزرگ تر بود. اختلافات بین سایر مولفه های هم انقباضی جهت دار و عمومی در فازهای دیگر طی راه رفتن بر روی چمن و سطح زمین معنی دار نبود (05/0<P).

  بحث و نتیجه گیری

  مقادیر هم انقباضی عمومی عضلات طی راه رفتن بر روی چمن مصنوعی بزرگ تر از راه رفتن بر روی سطح زمین بود. افزایش هم انقباضی عمومی ممکن است با ناپایداری سطح راه رفتن مرتبط باشد. باوجود این، اثبات هرچه بهتر این موضوع نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در آینده با جامعه های آماری بزرگ تر دارد.

  کلیدواژگان: هم انقباضی، الکترومایوگرافی، راه رفتن، پای سوپینیت
 • صالح شهبازی آذر، سید حسن حسنی کومله*، احد یامچی، مجید شهبازی صفحات 518-534
  پیش زمینه و هدف

  رومیپلاستیم یک پروتیین پیوندی می باشد که در بدن عملکردی مشابه با پروتیین ترومبوپویتین دارد و بدین وسیله باعث تحریک مغز استخوان برای ساخت بیش تر پلاکت می شود. ترومبوپویتین هورمونی است که تولید پلاکت را کنترل می کند. داروی رومیپلاستیم در درمان ترومبوسیتوپنی در بیماران دارای ایمیون ترومبوسیتوپنی مزمن (ITP) زمانی که سایر داروها مانند گورتیکواستروییدها و ایمنوگلوبولین ها و یا عمل جراحی برداشتن طحال جواب نداده باشد، استفاده می شود. هدف از این مطالعه، کلونینگ و بهینه سازی شرایط بیان ژن و خالص سازی پپتیبادی رومیپلاستیم نوترکیب در باکتری اشرشیا کلی بود.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه کاربردی، متغیرهای مستقل مورد استفاده شامل میزان OD (4/0، 8/0 و 2/1) در طول موج 600 نانومتر، غلظت IPTG (5/0، 1 و 5/1 میلی مولار) و نوع محیط کشت (LB, TB, M9) بودند که از روش سطح پاسخ (RSM (Response Surface Methodology)) در قالب طرح مرکب مرکزی با نرم افزار Design-Expert 12 برای پیش بینی متغیرهای مستقل بر میزان تولید رومیپلاستیم استفاده گردید.

  یافته ها

  میزان OD برابر 8/0، غلظت IPTG برابر 1 میلی مولار و محیط کشت LB بهترین حالت برای تولید پپتیبادی رومیپلاستیم نوترکیب بهینه سازی شد.

  بحث و نتیجه گیری

  از آنجاییکه تولید بهینه پپتیبادی مورد نظر بود، کلونینگ و بهینه سازی شرایط بیان ژن و خالص سازی پپتیبادی رومیپلاستیم در سویه BL21 از باکتری اشرشیا کلی با بهینه ترین شرایط که توسط RSM انجام گردید، صورت گرفت. همچنین برای اینکه پروتیین به نحو صحیح فولد شود، از مرحله ریفولدینگ در ابتدای خالص سازی استفاده شد. پروتیین های دارویی نقش مهمی در درمان های نوین پزشکی مولکولی دارند.

  کلیدواژگان: کلونینگ، بهینه سازی، پپتیبادی، خالص سازی، رومیپلاسیتم
 • جواد غلامی*، رویا گودرزی، زینب عبدالله پور صفحات 535-551
  پیش زمینه و هدف

  اهمیت عبارت  «منتشر کن یا نابود شو » در محیط های دانشگاهی، به دلیل نقشی که در میزان دستاوردهای دانشگاه در سراسر جهان می تواند داشته باشد، بویژه برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشکلی غیرقابل انکار است. برای برطرف کردن مشکلات در زمینه انتشار مقالات، نویسندگان دانشگاهی باید به مجموعه دانش زبانی (مانند گروه های واژگانی) تسلط داشته باشند، که عنصر اصلی نوشتار علمی است و جهت نوشتن مقالات پژوهشی قابل انتشار ضروری است.

  روش کار

  مطالعه حاضر به بررسی 85 مقاله تحقیقی تجربی می پردازد که برای استخراج گروه های واژگانی چهار کلمه ای پر تکرار، منتشر شده بین سال های 2008 و 2021 در مجلات با نمایه " I.S.I " و "Scopus" در رشته های مختلف علوم سخت از جمله علوم پزشکی انجام شده است. علاوه بر این، فهرستی از گروه های واژگان چهار کلمه ای عمومی دانشگاهی در بخش های مختلف مقالات پژوهشی علوم سخت ارایه می کند که می تواند به عنوان فهرست مرجع گروه های واژگان عمومی برای نوشتن مقالات پژوهشی در علوم سخت استفاده شود.

  یافته ها

  این بررسی مروری نشان داد که در هر رشته، متخصصین از گروه های واژگانی مختص همان رشته استفاده می کنند. همچنین یافته ها نشان داد که نوشتارهای آکادمیک از نظر ساختار گروه های واژگانی به شدت به "عبارت های اسمی" و از نظر عملکردی بر گروه واژگان "ارجاعی" متکی می باشد.
   

  بحث و نتیجه گیری

  درمطالعه حاضر نتیجه گیری میشود که برای افزایش موفقیت تحصیلی و سواد مقاله پژوهشی ضروری است که ویژگی های زبانی مانند گروه واژگان در نوشتار دانشگاهی را دریابیم.

 • ایوب امیری زاده، ساناز شیخ زاده*، نوروز دلیرژ صفحات 552-564
  پیش زمینه و هدف

  کافیین به عنوان یک ماده ی طبیعی موجود در قهوه و چای می تواند از طریق کاهش تکثیر سلولی و القا آپوپتوز، اثرات ضد سرطانی داشته باشد. از طرف دیگر، از نانوحامل ها می توان به عنوان یک روش مناسب برای تحویل مناسب داروها در محل تومور، محافظت از داروها و هدف قرار دادن اندام های خاص و ماندگاری بالا استفاده نمود. هدف از این مطالعه تولید نانوامولسیون کافیین و ارزیابی اثرات ضد سرطانی آن بر روی سلول های سرطان خون بود.
   

  مواد و روش کار

  در این مطالعه تجربی، بعد از تولید نانوامولسیون کافیین و ارزیابی خصوصیات فیزیک و شیمیایی آن، سلول های سرطانی رده K562 تحت تیمار با غلظت های مختلف نانوامولسیون کافیین و کافیین آزاد قرار گرفته و قدرت زنده مانی سلول های سرطانی با استفاده از روش های نوترال رد و تریپان به لو اندازه گیری شد. هم چنین میزان آپوپتوز و نکروز با استفاده از تست AO/PI مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون ANOVA یک طرفه ونیز آزمون توکی و توسط نرم افزار 16 SPSS آنالیز شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کاهش زنده مانی سلول های تحت تیمار با غلظت های مختلف نانوامولسیون کافیین و کافیین آزاد به صورت وابسته به غلظت و زمان بوده و نانوامولسیون کافیین نسبت به کافیین آزاد دارای اثرات سمیت سلولی بیشتری بر روی سلول های سرطانی بود. همچنین نتایج نشان داد که نانوامولسیون کافیین بیشتر باعث مرگ سلولی از نوع آپوپتوز در سلول های سرطانی تحت تیمار شد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر، حاکی از کاهش زنده مانی و القای آپوپتوز در سلول های K562 به عنوان رده سلولی سرطان لوسمی میلویید مزمن بعد از قرار گرفتن در معرض نانوامولسیون کافیین بوده و می توان استفاده از نانوامولسیون کافیین را به عنوان روشی کمکی، در کنار سایر روش های درمانی در درمان سرطان لوسمی میلویید مزمن پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: ضد تکثیر، آپوپتوز، کافئین، لوسمی میلوئیدی مزمن، نانوامولسیون
 • سمانه محمدجواد، مجتبی نوفلی*، علی نظری شیروان، پژواک خاکی صفحات 565-575
  پیش زمینه و هدف

  دیفتری یک بیماری حاد دستگاه تنفسی قابل کنترل با واکسن است که عامل آن باکتری گرم مثبت کورینه باکتریوم دیفتریه است. ازآنجایی که تهیه، تخلیص و سمیت زدایی واکسن این بیماری شامل مراحل متعدد و پیچیده ای است، بنابراین، تحقیق حاضر باهدف کوتاه کردن مراحل مختلف تخلیص توکسویید، انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  برای این منظور و با روش مقایسه ای و مداخله ای، ابتدا بهینه سازی سه فاکتور مقدار آهن محیط کشت، دمای کشت و میزان دور شیکر برای تولید هر چه بیشتر توکسین انجام شد. در هر مورد آزمایش سه بار تکرار شد و مقادیر Lf و Kf جهت ارزیابی تولید توکسین تست شدند. پس از غیر فعال سازی توکسین و تولید توکسویید، جهت تصفیه و تخلیص توکسویید از تقلیل مرحله ای با کنترل فاکتورهای کیفی استفاده گردید. در این روش از مراحل اولترافیلتراسیون، ترسیب، دیالیز و کروماتوگرافی با ستون سفادکس G-25 استفاده شد. در شرایط تقلیل مرحله ای نیز در حالت اول مرحله دیالیز، در حالت دوم مرحله کروماتوگرافی و در حالت سوم هر دو مرحله دیالیز و کروماتوگرافی حذف شدند. نتایج هر روش با انجام SDS-PAGE و بررسی خلوص با نرم افزار Minitab 18 ارزیابی گردید ((p‹0.05.

  یافته ها

  نتایج حاصل برای بهینه سازی محیط کشت نشان داد که مقدار آهن با غلظت 1 میلی گرم در لیتر، دمای 35 درجه سانتی گراد و دور شیکر rpm 200 منجر به تولید بیشترین مقدار توکسین می شوند (p‹0.05). در آزمایش های مربوط به تقلیل مراحل تصفیه و تخلیص توکسویید، بهترین نتایج در سری نمونه های تخلیص شده با مراحل اولترافیلتراسیون، ترسیب و کروماتوگرافی ستونی به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  ازآنجاکه در تولید صنعتی، زمان و هزینه دو فاکتور کلیدی هستند، لذا با حذف مرحله دیالیز که به طور تقریبی دو هفته به طول می انجامد، می توان تولید توکسویید برای واکسن دیفتری را با هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر انجام داد.

  کلیدواژگان: دیفتری، تخلیص، تقلیل مرحله ای، توکسوئید
|
 • Elham Asl Soleimani, Ali Mojtahedi*, Fatemeh Zaboli, Hami Kaboosi Pages 486-494
  Background & Aim

  New hypervirulent strains of Klebsiella pneumoniae have emerged in recent years and have led to life-threatening infections in young and healthy people. The aim of the present study was to determine the hypervirulence of Klebsiella Pneumoniae strains producing carbapenemase and Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBLs) isolated from hospitals of Rasht, Iran.

  Materials & Methods

  This cross-sectional study was conducted on clinical samples isolated from inpatients in Razi, Poursina, Rasoul Akram, Golsar and Al-Zahra hospitals in Rasht. Standard microbiology and molecular methods were used to confirm the identity of Klebsiella pneumoniae isolates. String test was used to identify hypervirulent strains. CDT test was used to phenotypically determine ESBL producing strains. Then, determining the presence of the gene encoding carbapenemase (NDM-1) as well as typing of hypervirulent strains was done by PCR method.

  Results

  In this study, 158 Klebsiella pneumoniae strains isolated from different samples were collected and analyzed. In total, 55 isolates (34.8%) had positive string test and were identified as hypervirulent. Among 55 Klebsiella pneumoniae isolated strains, 16 (29.1%) were determined phenotypically as ESBL producers. The results showed that only 2 isolates (3.6%) had NDM-1 gene. Also, the frequency of common sequence types in hypervirulent isolates were 9.1% for ST258, 9.1% for ST86 and 3.6% for ST23; ST65 was observed in none of the isolates.

  Conclusion

  The present study showed significantly high prevalence of hypervirulent Klebsiella pneumonia strains with the ability to produce ESBLs and carbapenemase. Undoubtedly, the emergence of high-risk strains in the region in the future is a serious threat to the health system.

  Keywords: Carbapenemase, Extended-Spectrum Beta-Lactamase, Hyper virulent, Klebsiella pneumoniae, Sequence typing
 • Rahim Mahmodlou, Shiva Gholizadeh-Ghaleh Aziz, Eshagh Moradi* Pages 495-498

  Letter to the Editor
  The Association of Medical Education of Europe (AMEE), which is the European regional association of the World Federation for Medical Education and one of the six members of the executive council of this federation, was established in 1972 in Copenhagen to facilitate communication between medical science teachers and promote the national medical education associations of countries in Europe. Every year, this association organizes international conferences on various topics of medical science education hosted by one of the European countries. This year the international conference also held in Glasgow, Scotland (1). With the efforts of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education of Iran, and especially, the Smart University of Medical Sciences, this international conference was broadcast online from August 28 to 30, 1402 in 15 universities of medical sciences in Iran, including Urmia University of Medical Sciences. In this article, we will reflect this event.
  Reflection is described as a group of effective intellectual activities in which people explore their experiences to gain new understanding. Reflection is a process of learning from experience (experiential learning) whereby new understanding and knowledge are developed through action (2). The reflection of any occurrence and experience can be written in the form of a reflection paper (3). This universal conference, which was held both online and in person, included various educational programs in the field of medical education. In its online broadcast, we saw the active participation of faculty members at Urmia University of Medical Sciences. In terms of access to conference content and programs, it was possible to use online broadcastings of symposiums and plenary plans. Programs were executed and displayed on the platform of Swapcard software.
  Although it was not possible to interact directly with the conference venue, However, the topics presented in the conference were explained and explained to the academic staff members participating in the conference during the breaks and opportunities during the programs by medical education specialists, and at the same time as the conference, they answered the professors' questions and clarified the subjects.
  Based on the reflection and criticism of this educational event, as well as the survey conducted by the participating faculty members, it seems that this conference has had beneficial achievements, despite the limitations, especially in accessing the content. Among them, this need was felt by the faculty members present at the conference that they should empower themselves more in terms of educational aspects and the science of medical education as well as in terms of English language skills. Another critical issue is the need to establish scientific communication and interactions with the world. Even if this communication is limited and virtual, it will still show positive and effective results. Simultaneously, by rethinking this educational event, we realize that educational problems exist everywhere in the world; even in many cases, these problems are similar and therefore it is necessary to examine and evaluate them in order to think of solutions for them.
  Another issue that emerges from reflection of this event is that in conferences and similar events, the importance of interaction and communication is much stronger and more mandatory from the learning aspect. Although learning is a principle, learning how to communicate with the world, observing the way of behavior and educational and moral patterns, the interest of faculty members in education, and observing the way of presenting content and the skills of expressing the content are all subjects that are unconscious and tacit knowledge that is learned. The important points of holding this educational event can be used as a model for holding other similar events at Urmia University of Medical Sciences.
  Another effective and informative outcome of this conference was understanding the necessity and methods of documenting events and experiences. At this conference, all the executive and scientific activities and processes in the university were documented and recorded, and in a way, it became an exercise for the future. The documents included photos and videos from the venue of the conference in the university, survey forms, attendance and interview forms with the participants, correspondence, letters and emails, etc., all of which were recorded.
  The experience of this international educational event showed how much the science of medical education requires expertise, interest, and deepening. While there are educational challenges everywhere, the solution is not to give up on them contrary to strive and become more aware. Establishing communication is a vital principle in learning, whether it is the connection at the classroom level between a teacher and a student or at an international level during a conference. For this reason, it is necessary to extend and generalize the lessons of the conference to more and other levels consequently that we can finally ensure the quality of our education, which will subsequently lead to the improvement of health and the quality of patient care, which is the ultimate goal of medical education.

  Keywords: Reflection, AMEE 2023 Conference, Urmia University of Medical Sciences
 • Hatam Ahmadi, Homeira Hatami Nemati* Pages 499-508
  Background & Aims

  Crack is a solid salt processed with sodium bicarbonate from cocaine. Methamphetamine is a derivative of methylamphetamine, which is highly addictive. The current study aims to investigate the effect of intraperitoneal injection of crack cocaine and methamphetamin over the parameters of blood creatinine, urea, sodium, and potassium as indicators of kidney failure in male rats.

  Materials and methods

  This experimental study was carried out over seven groups of 6 male rats, including a control group, three crack-cocaine experimental groups, and three methamphetamine experimental groups, each of them receiving concentrations of 5, 10, and 15 mg/kg of crack-cocaine or methamphetamine respectively for 7 days (once a day). After the drug injection, blood was taken from the hearts of the rats and the parameters of urea, sodium, potassium, and creatinine were measured and analyzed from the blood samples taken. Statistical analysis of the data was done with the one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test via SPSS.

  Results

  The injection of low and medium concentrations of two drugs, crack cocaine and methamphetamine, had no significant effect on the mentioned parameters (P > 0.05), and only the medium concentration of methamphetamine caused the amount of blood potassium to increase compared to the control group (P < 0.05). Injection of 15 mg/kg concentration of both drugs significantly increased the amount of blood creatinine in the respective groups (P < 0.05).

  Conclusion

  The increase in plasma creatinine due to the administration of methamphetamine and crack-cocaine may be caused by acute renal failure, rhabdomyolysis, or the induction of acute interstitial nephritis.

  Keywords: Blood Creatinine, Crack, Kidney Failure, Methamphetamine
 • Amirali Jafarnezhadgero*, Arezo Madahi, Ehsan Fakhri Mirzanag Pages 509-517
  Background & Aim

  Different surfaces have different effects on body mechanics during walking. The aim of this study was to evaluate ankle joint co-contraction in individuals with healthy and supinated feet during walking on artificial turf and stable ground.

  Material & Methods

  This study was a semi-experimental and laboratory one. The statistical population included 10 individuals with supinated feet (mean age of 22.1± 2.2 years) and 10 individuals with healthy feet (mean age of 24.2± 3.3 years). The electrical activity of selected lower limb muscles was recorded using electromyography system during walking. Two ways ANOVA with repeated measure test was used for statistical analysis using SPSS 20 software at significant level of 0.05.

  Results

  Results showed that the main effect of surface (P=0.035) and group (P=0.000) on general ankle co-contraction was significant during loading phase. General ankle co-contraction during loading phase while walking on artificial turf was greater than walking on the ground. Differences between other directional and general co-contraction components in other phases during walking on artificial turf and stable ground were not significant (P<0.05).

  Conclusion

  General co-contraction values of muscles during walking on artificial turf were greater than walking on the stable ground. Increased general co-contraction may be associated with instability of the surface. Nevertheless, to prove this as well as possible, it is necessary to conduct more research in the future with larger statistical populations.

  Keywords: Co-contraction, Electromyography, Gait, Supinated Feet
 • Saleh Shahbazi Azar, Seyed Hasan Hasani Kumle*, Ahad Yamchi, Majid Shahbazi Pages 518-534
  Background & Aim

  Romiplastim is a fusion protein that has the same function as thrombopoietin in the body and thereby, stimulates bone marrow to produce more platelets. Thrombopoietin is a hormone that controls the production of platelets. Romiplastim is used in the treatment of thrombocytopenia in patients with chronic immune thrombocytopenia (ITP) when other drugs like corticosteroids and immunoglobulins or splenectomy have not treated them. The aim of this study was cloning and optimization of gene expression conditions and purification of recombinant Romiplastim peptibody in Escherichia coli bacteria.

  Materials & Methods

  In this practical study, the independent variables used included the amount of ODs (0.4, 0.8 and 1.2) at a wavelength of 600 nm, IPTG concentration (0.5, 1 and 1.5 mM) and the type of culture medium (LB, TB, M9). The Response Surface Methodology (RSM) was used in the form of central composite design with Design-Expert 12 software to predict independent variables on the amount of romiplastim production.

  Results

  OD equal to 0.8, IPTG concentration equal to 1 mM and LB culture medium were optimized for the production of recombinant Romiplast peptibody.

  Conclusion

  Since the optimal production of peptibody was desired, cloning and optimization of conditions of gene expression and purification of Romiplastim peptibody in BL21 strain of Escherichia coli bacteria were done with the most optimal conditions which were done by RSM. Also, for correct folding of the protein, the refolding step was used at the beginning of the purification. Medicinal proteins play an important role in modern molecular medicine treatments.

  Keywords: Cloning, Optimization, Peptibody, Purification, Romiplastim
 • Javad Gholami*, Roya Goodarzi, Zeinab Abdollahpour Pages 535-551
  Background & Aims

  The importance of "publish or perish" in academic contexts, especially for faculties and graduate students, is an undeniable problem because of its role in determining university achievement around the world. To deal with such problems, academic writers must be fluent in language repertoires (e.g., lexical bundles), which are an essential component of scholarly writing and necessary for creating publishable research articles (RAs).

  Material & Methods

  Hence, the present study reviews 85 empirical RAs that have been done to extract highly frequent 4-word lexical bundles (LBs) published between 2008 and 2021 in ISI and Scopus-indexed journals across various hard sciences disciplines including medical sciences. Additionally, it offers a list of the general academic four-word LBs in the various sections of hard sciences RAs that can be used as a reference list of general LBs for scholarly writing in hard sciences.

  Results

  The review revealed that in each discipline, the experts use discipline-specific bundles. The findings also revealed that academic writing structurally relies heavily on phrasal bundles and functionally on referential bundles.

  Conclusion

  The current study concludes that it is essential to explore disciplinary linguistic features such as LBs in academic writing to enhance academic success and RA literacy. The results may also be useful in developing appropriate educational materials and activities on LBs for academic writing in hard sciences such as medical sciences.

  Keywords: English for Medical Purposes, Lexical Bundles, Research Articles, Medical Articles
 • Ayoob Amirizadeh, Sanaz Sheikhzadeh*, Nowruz Delirezh Pages 552-564
  Background & Aims

  Caffeine, a natural substance found in coffee and tea, can have anticancer effects by reducing cell proliferation and inducing apoptosis. On the other hand, nanocarriers can be used as a suitable method for properly delivering drugs at the tumor site, protecting drugs, targeting specific organs, and high durability. This study aimed to produce caffeine nanoemulsions and evaluate its anticancer effects on leukemia cells.

  Materials & Methods

  In this experimental study after producing caffeine nanoemulsion and evaluating its physicochemical properties, K562 cancer cells were treated with different concentrations of these caffeine nanoemulsions and free caffeine, and then, the viability of cancer cells was determined using Neutral Red and Trypan Blue methods. The AO/PI test was also used to evaluate the rate of apoptosis and necrosis. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's test using SPSS v.16 software.

  Results

  The results showed that the decrease in the viability of cells treated with different concentrations of caffeine nanoemulsion and free caffeine was both concentration- and time-dependent, and caffeine nanoemulsion has more cytotoxic effects on cancer cells than free caffeine. The results also showed that caffeine nanoemulsion caused more apoptosis-type cell death in treated cancer cells.

  Conclusion

  The present study indicated a decrease in the viability and induction of apoptosis in K562 cells as a chronic myeloid leukemia cancer cell line after exposure to caffeine nanoemulsion, and caffeine nanoemulsion can be suggested as an adjuvant therapy along with other treatments for the treatment of chronic myeloid leukemia cancer.

  Keywords: Anti-Proliferation, Apoptosis, Caffeine, Chronic Myeloid Leukemia, Nanoemulsion
 • Samaneh Mohammad Javad, Mojtaba Noofeli*, Ali Nazari Shirvan, Pejvak Khaki Pages 565-575
  Background & Aim

  Diphtheria is an acute vaccine-controlled respiratory disease caused by the gram-positive bacterium Corynebacterium diphtheria. Since the preparation, purification, and detoxification of the vaccine against this disease involves many and complex steps, the present study aimed reduction of time of various stages of toxoid purification.

  Materials & Methods

  For this purpose, three factors were first optimized for the concentration of iron in the culture medium, incubation temperature and rotation speed to produce more toxins. In each case, the experiment was carried out in triplicate and Lf and Kf values were tested to evaluate toxin production. After toxin inactivation and production of the toxoid, step reductions were performed to purify the toxoid. For this, ultrafiltration, precipitation, dialysis and chromatography with Sephadex G-25 column are used. In step reduction conditions, dialysis, chromatography or both of them were removed in the first, second and third cases, respectively. The results of each method were evaluated by SDS-PAGE and the quantitative data was analyzed using Minitab 18 (p‹0.05).

  Results

  The results for optimizing the culture medium showed that highest amounts of toxin were produced at an iron concentration of 1 mg/l, a temperature of 35 °C, and a rotation speed of 200 rpm(p‹0.05). In the reduction experiments related to toxoid purification steps, the best results were obtained in a series of purified samples with ultrafiltration, precipitation and column chromatography steps.

  Conclusion

  Since time and cost are two key factors in industrial production, toxoid production for the diphtheria vaccine can be produced at a lower cost and in less time by eliminating the two-week dialysis phase.

  Keywords: Diphtheria, Purification, Step Reduction, Toxoid