گذشته پنج‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸، شماره 9650، 12 صفحه
1
صفحه اول
مسعود پیرهادی
یادداشت
حسین قدیانی
دکتر حمیدرضا ترقی
3
سیاسی
خدا بیدارتان کند! / «رسالت» پیامدهای سخنان ضد و نقیض رئیس جمهور پیرامون مذاکره را بررسی می کند
حانیه مسجودی
4
اقتصادی
شبهات سبک و سنگین نفتی / «رسالت» در گفت و گو با نمایندگان، استیضاح وزیر نفت را بررسی می کند
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
9
بین الملل
10
اجتماعی
زیرزمین، خسته تر از روی زمین / در گفت و گوی «رسالت» با مسئولان و مجریان سابق مترو مطرح شد
حانیه مسجودی
مسابقه تجمل در عزا و عروسی / «رسالت» پدیده شوم تجملات در مراسم ها را بررسی می کند
زهره سادات موسوی
12
صفحه آخر
دانشجویان در برزخ هویت و آرمانگرایی / «رسالت» در گفت و گو با کارشناسان به بررسی گرایش های فکری در دانشگاه ها می پردازد
راضیه فراهانی