گذشته یک‌شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹، شماره 9889، 12 صفحه
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
12
صفحه آخر
وقف؛ احسان ماندگار / بررسی اثرات و خیرات وقف در اسلام
حسن شجاعی