گذشته سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸، شماره 9636، 12 صفحه
1
صفحه اول
سرمقاله
مسعود پیرهادی
محمدکاظم انبارلویی
4
اقتصادی
تعظیم اقتصاد دنیا مقابل چشم بادامی ها / «رسالت» در گفت و گو با کارشناسان، دلایل تبدیل چین به قدرت برتر اقتصادی را بررسی می کند
نفیسه امامی
5
شهرستان ها
امام جمعه اردبیل: وحدت به عنوان یک اصل مهم و اساسی برای مردم است
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 7)
8
شهرستان ها