گذشته پنج‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸، شماره 22347، 12 صفحه
1
صفحه اول
روحانی: دیگر حاضر نیستیم سرمان کلاه برود / با اشاره به پیشنهاد مذاکره با آمریکا
5
گزارش روز
رویارویی با دشمنان به روایت 40 سال پیشرفت و آبادانی (2)
هدیه آقاپور
7
سیاسی
معنای حقیقی «مستضعفین» از منظر قرآن / مفاهیم قرآنی تمدن ساز در اندیشه رهبر معظم انقلاب