گذشته پنج‌شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸، شماره 22310، 12 صفحه
5
گزارش روز
اربعین نماد وحدت و همبستگی امت اسلامی / تجلی انقلابی به وسعت تاریخ بشریت
ایرج نظافتی
8
دریچه ای به جهان
گفتگو: محمدحسن نیک بین احمدرضا گواهی